Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Sodba: VIII Ips 41/2016 Jedro Zmotno je revizijsko stališče, da že iz jezikovne razlage zakonske določbe izhaja, da mora vsaj en sindikalni zaupnik uživati varstvo pred odpovedjo. Res je, da prvi odstavek 112. člena ZDR-1 določa, da delodajalec ne sme odpovedati pogodbe o zaposlitvi... 05. 04. 2016 VSRS 05. 04. 2016 05. 04. 2016
Sodba: VIII Ips 207/2014 Jedro V skladu s prvim odstavkom 207. člena ZDR-1 se število sindikalnih zaupnikov, ki uživajo varstvo pred odpovedjo iz 112. člena tega zakona, lahko določi v skladu s kriteriji, dogovorjenimi v kolektivni pogodbi oziroma dogovorjenimi med delodajalcem in sindikatom... 24. 02. 2015 VSRS 24. 02. 2015 24. 02. 2015
Sodba: VIII Ips 232/2016 Jedro Ni utemeljen očitek, da bi moralo sodišče v zvezi s sklenitvijo pogodbe z dne 12. 10. 2013 upoštevati, da je tožena stranka kršila določbo 91. člena ZDR-1, prav tako pa tudi 2. alinejo drugega odstavka 114. člena ZDR-1. Sodišče je ugotavljalo in ugotovilo, da pri... 21. 03. 2017 VSRS 21. 03. 2017 21. 03. 2017
Sodba: Sklep VIII Ips 102/2015 Jedro ZDR-1 poleg delavcev, starejših od 58 let, varuje pred odpovedjo iz poslovnega razloga tudi delavce, ne glede na starost, ki jim do izpolnitve pogojev za starostno upokojitev manjka do pet let pokojninske dobe. Ne ZDR-1 ne ZPIZ-2 pa ne govorita več o minimalnih... 13. 07. 2015 VSRS 13. 07. 2015 13. 07. 2015
Sodba: VIII Ips 266/2015 Jedro Pravnomočna kazenska sodba, izrečena delavcu na obrambnem področju zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in prestajanje daljše zaporne kazni zaradi tega kaznivega dejanja so dejstva, ki upravičujejo uporabo instituta prenehanja pogodbe... 11. 01. 2016 VSRS 11. 01. 2016 11. 01. 2016
Sodba: VIII Ips 33/2015 Jedro Revizijsko sodišče soglaša s presojo, da je bila kršitev majhnega pomena.Glede na ugotovljene okoliščine tudi ni mogoče sprejeti ocene, da je bilo samo s prepoznim obvestilom o razlogih odsotnosti (en delovni dan) tako porušeno medsebojno zaupanje, da delovnega... 21. 04. 2015 VSRS 21. 04. 2015 21. 04. 2015
Sodba: VIII Ips 142/2015 Jedro ZDR-1 je pričel veljati 12. 4. 2013 in ker v prehodnih določbah glede uporabe 131. in 161. člena ZDR-1 ni predvidena nobena izjema glede datuma veljavnosti, je tudi navedeni določbi o sorazmerni izrabi letnega dopusta za leto 2013 in posledični pravici do... 08. 03. 2016 VSRS 08. 03. 2016 08. 03. 2016
Sodba: Sodba in sklep VIII Ips 46/2017 Jedro Revizijsko sodišče se do obširnih navedb glede nezakonitosti prenehanja pogodbe o zaposlitvi ne opredeljuje in se tudi ne more ponovno opredeliti. V posledici pravnomočne odločitve o prenehanju pogodbe o zaposlitvi z dne 31. 8. 2012 je sodišče druge stopnje... 07. 03. 2017 VSRS 07. 03. 2017 07. 03. 2017
Sodba: VIII Ips 200/2016 Jedro Gre za spremembo delodajalca v smislu določbe 75. člena ZDR-1. V takšnem primeru preidejo pogodbene in druge pravice ter obveznosti zaradi razmer, ki so jih imeli delavci na dan prenosa pri delodajalcu prenosniku, na delodajalca prevzemnika. Navedeno pomeni, da... 10. 11. 2016 VSRS 10. 11. 2016 10. 11. 2016
Sodba: VIII Ips 2/2015 Jedro ZDR-1 v 77. členu med načini prenehanja pogodbe o zaposlitvi našteva tako prenehanje pogodbe o zaposlitvi s sporazum kot tudi z redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi. Takšno odpoved lahko podata delavec in delodajalec. Gre za dva različna načina prenehanja... 12. 05. 2015 VSRS 12. 05. 2015 12. 05. 2015
Sodba: VIII Ips 95/2016 Jedro Neutemeljen je revizijski očitek o zmotni uporabi določbe prvega odstavka 84. člena ZDR-1, ki določa, da je dokazno breme na delodajalcu, če ta redno odpove pogodbo o zaposlitvi. Ravno na podlagi navedenega pravila o dokaznem bremenu je sodišče prve stopnje... 17. 05. 2016 VSRS 17. 05. 2016 17. 05. 2016
Sodba: VIII Ips 172/2015 Jedro Sodišče v sodnem postopku presoja utemeljenost odpovednega razloga, ki ga je navedel delodajalec v odpovedi, torej okvir za ugotavljanje odločilnih dejstev predstavlja očitek v odpovedi delodajalca. Izrek Revizija se zavrne.Tožena stranka mora v 8 dneh od... 26. 01. 2016 VSRS 26. 01. 2016 26. 01. 2016
Sodba: VIII Ips 104/2018 Jedro V primeru spora o zakonitosti sklenitve pogodbe o zaposlitvi za določen čas je dolžan tudi manjši delodajalec dokazati obstoj tistega razloga za njeno sklenitev, ki je v pogodbi o zaposlitvi naveden, ne pa obstoja drugega razloga, čeprav bi ta lahko predstavljal... 22. 01. 2019 VSRS 22. 01. 2019 22. 01. 2019
Sodba: VIII Ips 127/2015 Jedro V delovnem sporu se ne ugotavlja kazenska odgovornost za kaznivo dejanje, pač pa le, ali ima kršitev delovnih obveznosti znake kaznivega dejanja. Delodajalec mora kršitev obveznosti opredeliti tako, da je iz njenega opisa mogoče ugotoviti znake kaznivega dejanja... 24. 11. 2015 VSRS 24. 11. 2015 24. 11. 2015
Sodba: VIII Ips 213/2015 Jedro Ukinitev enega delovnega mesta višjega koordinatorja za področje kmetijstva in razdelitev nalog tega delovnega mesta med ostale zaposlene je prav gotovo organizacijski razlog v smislu določbe 1. alineje prvega odstavka 89. člena ZDR-1, zaradi katerega je... 24. 11. 2015 VSRS 24. 11. 2015 24. 11. 2015
Sodba: VIII Ips 6/2016 Jedro Ob ugotovitvi, da je tožena stranka ukinila delovno mesto, ki ga je zasedal tožnik in da ukinitev ni bila navidezna je sodišče pravilno uporabilo materialno pravo, ko je štelo, da je v smislu določbe 1. alineje prvega odstavka 89. člena ZDR-1 podan organizacijski... 08. 03. 2016 VSRS 08. 03. 2016 08. 03. 2016
Sodba: X Ips 320/2011 Jedro Peti odstavek 68. člena ZDavP-2 predstavlja specialno določbo, po kateri se obdavčijo nenapovedani dohodki fizičnih oseb, katerih viri ostanejo nepojasnjeni. Odmera davka po tej določbi ne posega v dokončno in pravnomočno odločbo o dohodnini na letni ravni... 29. 03. 2012 VSRS 29. 03. 2012 29. 03. 2012
Sodba: Sklep X Ips 223/2015 Jedro Trditveno in dokazno breme glede obstoja za dovoljenost revizije je na strani revidenta.Vprašanje, ki izhaja iz zmotnega dejanskega izhodišča, da je bil dolg na dan izdaje izpodbijanega sklepa o izvršbi že plačan, je hipotetično in kot tako ne more biti pomembno... 03. 11. 2016 VSRS 03. 11. 2016 03. 11. 2016
Sodba: VIII Ips 226/2015 Jedro Zaradi zmanjšanega obsega dela pri toženi stranki se je potreba po delu delavcev na delovnem mestu monter 2 zmanjšala in se je tožena stranka posledično odločila reorganizirati delovni proces ter zmanjšati število zaposlenih na tem delovnem mestu. Zato sta... 23. 02. 2016 VSRS 23. 02. 2016 23. 02. 2016
Sodba: VIII Ips 187/2015 Jedro Sodišče je ugotovilo, da se šteje, da je bil z obvestilom službe generalnega direktorja s strani Specializiranega državnega tožilstva RS o vloženi zahtevi za preiskavo zoper tožnico zaradi ravnanj, ki so bila predmet sporne odpovedi, dne 24. 4. 2013 o tožničinih... 22. 12. 2015 VSRS 22. 12. 2015 22. 12. 2015
Sodba: VIII Ips 278/2016 Jedro Višina ugodnosti, ki jo je omogočil stranki, ob tožnikovem siceršnjem dolgoletnem izpolnjevanju delovnih obveznosti ne dovoljuje pravnega zaključka, da stranki nista mogli nadaljevati delovnega razmerja do izteka odpovednega roka. Izrek Revizija se zavrne... 09. 05. 2017 VSRS 09. 05. 2017 09. 05. 2017
Sodba: VIII Ips 192/2016 Jedro Glede na navedene zakonske določbe je bistveno, da delodajalec delavca seznani z dejanskimi razlogi za odpoved, da bi se lahko delavec o teh razlogih med zagovorom vsebinsko izjavil, oziroma mora v odpovedi navesti dejanske razloge, s katerimi utemeljuje svojo... 10. 11. 2016 VSRS 10. 11. 2016 10. 11. 2016
Sodba: VIII Ips 85/2016 Jedro Tožena stranka je v sporni odpovedi navedla, da odpoved podaja zaradi neuspešno opravljenega poskusnega dela, da je tožnik sklenil pogodbo o zaposlitvi s tem pogojem, da ga je v času poskusne dobe spremljala poimensko navedena komisija in ugotovila, da ni... 21. 06. 2016 VSRS 21. 06. 2016 21. 06. 2016
Sodba: X Ips 265/2015 Jedro Sodišče prve stopnje je na podlagi dejanskih ugotovitev in okoliščin zadeve utemeljeno zaključilo, da je davčni organ izkazal revidentov subjektivni element, svojo odločitev pa je tudi ustrezno obrazložilo tako, da se je opredelilo do vseh relevantnih... 30. 08. 2017 VSRS 30. 08. 2017 30. 08. 2017
Sodba: Sklep X Ips 13/2015 Jedro O izdaji računa je moč govoriti, ko prodajalec oziroma tisti, ki je po zakonu zavezan izdati račun, fizično pripravi dokument, ki ima vse z zakonom določene elemente računa (osmi odstavek 81. člena ZDDV-1), in ko to naredi z voljo, da ta račun preda kupcu, da bo... 30. 08. 2017 VSRS 30. 08. 2017 30. 08. 2017
Sodba: Sklep X Ips 177/2012 Jedro Davčni zavezanec sme praviloma pri izračunu svoje davčne obveznosti odbiti vstopni DDV, ki ga je dolžan ali ga je plačal, če so kumulativno izpolnjeni naslednji pogoji: 1. da se DDV nanaša na dobavo blaga ali storitev od drugega davčnega zavezanca; 2. da ima... 10. 10. 2013 VSRS 10. 10. 2013 10. 10. 2013
Sodba: X Ips 132/2010 Jedro V davčnem postopku pritožba ni suspenzivno pravno sredstvo (121. člen ZDavP-1 in 87. člen ZDavP-2), zato ni pravne podlage za vračilo plačanega davka v času, ko o pravnem sredstvu še ni odločeno z dokončnim upravnim aktom.Stališče, da odločba, ki stranki ni bila... 01. 09. 2011 VSRS 01. 09. 2011 01. 09. 2011
Sodba: X Ips 552/2006 Jedro Prvostopni upravni organ v postopkih, ki se vodijo po uradni dolžnosti, ni upravičen ponovno odločati o zadevi, o kateri je že bilo dokončno odločeno z njegovo prejšnjo odločbo. Upravičen je odločati le o tistem delu, ki je bil odpravljen in vrnjen v ponovni... 22. 04. 2010 VSRS 22. 04. 2010 22. 04. 2010
Sodba: X Ips 201/2006 Jedro Davčno olajšavo iz 13. točke prvega odstavka 9. člena ZDoh je mogoče priznati samo za nakup delnic gospodarskih družb na primarnem trgu vrednostnih papirjev. Izrek Revizija se zavrne. Obrazložitev 1. Z izpodbijano sodbo je sodišče prve stopnje na podlagi prvega... 01. 04. 2010 VSRS 01. 04. 2010 01. 04. 2010
Sodba: Sklep X Ips 396/2016 Jedro Kadar je dejansko stanje med strankami sporno, niso podani pogoji, da bi sodišče prve stopnje lahko odločalo na seji brez glavne obravnave.Vnaprejšnja dokazna ocena je sprejemljiva le, če sodišče izčrpno in prepričljivo argumentira, zakaj predlagani dokaz ne bi... 24. 10. 2018 VSRS 24. 10. 2018 24. 10. 2018
Sodba: I Ips 20253/2014 Jedro Obsojencu se očita preslepitev z navedbo lažnih podatkov o davčnih odhodkih, izvirajočih iz rezervacij, oblikovanih in uveljavljenih v nasprotju z določbami 20. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb ter Slovenskih računovodskih standardov. Sklicevanje... 10. 11. 2016 VSRS 10. 11. 2016 10. 11. 2016
Sodba: Sklep VIII DoR 91/2015 Jedro Revizija se dopusti glede vprašanja, ali je tožena stranka uživalcem pokojnine, ki so vložili tožbe zoper odločbe o znižanju pokojnin, dolžna plačati zakonske zamudne obresti od zneskov premalo plačanih pokojnin. Izrek Revizija se dopusti glede vprašanja, ali je... 10. 12. 2015 VSRS 10. 12. 2015 10. 12. 2015
Sodba: Sklep VIII DoR 67/2013 Jedro Revizija se dopusti glede vprašanja, ali je delodajalec javnemu uslužbencu dolžan povrniti stroške prevoza na delo in z dela v višini cene javnega prevoza, če le-ta obstaja, tudi v primeru, ko je cena javnega prevoza višja od kilometrine. Izrek Revizija se... 24. 10. 2013 VSRS 24. 10. 2013 24. 10. 2013
Sodba: Sklep X Ips 116/2015 Jedro: O izpostavljenih vprašanjih, Vrhovno sodišče ob vložitvi revizije še ni odločalo, so pa ob reševanju revizije ta vprašanja v sodni praksi Vrhovnega sodišča že rešena. Vrhovno sodišče zaradi zagotovitve enakega varstva pravic (22. člen Ustave RS) revizijo sicer... 05. 04. 2017 VSRS 05. 04. 2017 05. 04. 2017
Sodba: VIII Ips 112/2015 Jedro Revidentka je učence napeljevala k nespoštovanju pravil o (ne)uporabi mobilnih telefonov in je s tem spodkopala avtoriteto učiteljice, ki je ravno želela doseči spoštovanje teh pravil. Zato je bilo opozorilo pred odpovedjo utemeljeno. Revidentka je kršila odredbo... 27. 10. 2015 VSRS 27. 10. 2015 27. 10. 2015
Sodba: Sklep VIII Ips 51/2015 Jedro Kot prvo je potrebno šteti, da v primeru, da po poteku obdobja začasnega prenosa dejavnost, ki je predmet prenosa, v celotnem obsegu pogodbeno prevzame drugi prevzemnik, preidejo pravice in obveznosti v tej dejavnosti zaposlenih delavcev na novega prevzemnika... 25. 05. 2015 VSRS 25. 05. 2015 25. 05. 2015
Sodba: I U 863/2015 Jedro: Pri odmeri prispevka na podlagi 55.a člena ZZVZZ morata biti kumulativno izpolnjena dva pogoja, to je, 1. da se plačilo, prejeto iz zadevnega pravnega razmerja, na podlagi zakona, ki ureja dohodnino, šteje za dohodek in 2. da zadevni dohodek ni oproščen plačila... 15. 03. 2016 UPRS 15. 03. 2016 15. 03. 2016
Sodba: VIII Ips 261/2017 Jedro V takšnih in podobnih primerih ni dolžnost delavca, da išče neko osebo pri delodajalcu, ki naj bi bila ob nejasnih razmejitvah pristojnosti, nejasnih položajih ali medsebojnih sporih najbolj pristojna za sprejem vročitve odpovedi pogodbe o zaposlitvi delavca... 19. 12. 2017 VSRS 19. 12. 2017 19. 12. 2017
Sodba: VIII Ips 70/2016 Jedro Tožnik nezakonitosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi sploh ni uveljavljal iz razloga, da ni obstajal pogoj za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi iz prvega odstavka 109. člena ZDR-1 do konca prvega naroka za glavno obravnavo. To je uveljavljal šele kasneje... 11. 10. 2016 VSRS 11. 10. 2016 11. 10. 2016
Sodba: X Ips 141/2017 Jedro Naloga prava veščega pooblaščenca, ki je edini upravičen, da v imenu stranke oblikuje in vloži revizijo ter druge vloge v postopku pred Vrhovnim sodiščem kot najvišjim sodiščem v državi (127. člen Ustave), je, da navedene vloge pripravi z najvišjo stopnjo... 25. 04. 2018 VSRS 25. 04. 2018 25. 04. 2018
Sodba: X Ips 323/2013 Jedro S tem, ko na podlagi znamenj, ki jih je imela na voljo v letu 2006, revidentka ni izvedla cenitve in posledične oslabitve sredstva v letu 2006, se je v letu 2006 izognila uporabi določb SRS oziroma MRS, ki od podjetja zahtevajo, da obvezno pristopi k ugotavljanju... 23. 04. 2015 VSRS 23. 04. 2015 23. 04. 2015
Sodba: I Up 753/2000 Jedro Delodajalcu, ki ni izvršil sklepa o izvršbi na plače svojih delavcev zaradi prisilne izterjave njihovih davčnih obveznosti, se izda odločba, s katero se mu naloži, da te obveznosti plača iz svojih sredstev. Delodajalec si za izpolnitev izvršbe ne more sam... 08. 06. 2004 VSRS 08. 06. 2004 08. 06. 2004
Sodba: X Ips 267/2007 Jedro Davčni zavezanec ne sme odbiti vstopnega DDV, ki ni bil po zakonu dolgovan, ne glede na to, da ga je plačal.Dejstvo, da je notar ob overitvi ugotovil, da je davek od prometa z nepremičnino plačan, ne pomeni, da davčni organ kot pristojni organ ne more tega davka... 17. 06. 2010 VSRS 17. 06. 2010 17. 06. 2010
Sodba: I Up 824/2003 Jedro Storitve, za katere velja, da so opravljene (oziroma obdavčene) tam, kjer ima naročnik storitve sedež, so taksativno naštete v 3. odstavku 17. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Ur.l. SRS, št. 89/98). Izrek Pritožbi se delno ugodi, izpodbijana sodba se... 29. 11. 2006 VSRS 29. 11. 2006 29. 11. 2006
Sodba: III Ips 9/2001 Jedro Dolžnost napovedi izpodbijanja veže tudi družbenika d.o.o.Namen ureditve napovedi vložitve izpodbijane tožbe je toliko bolj varovan z napovedjo, ki jo družbenik vloži pred sprejetjem skupščinskega sklepa. Izrek Revizija se zavrne.Vsaka stranka nosi sama svoje... 17. 04. 2012 VSRS 17. 04. 2012 17. 04. 2012
Sodba: VIII Ips 326/2016 Jedro Ustavno sodišče RS je že zavzelo stališče, da "partnerja neregistrirane istospolne partnerske skupnosti vežejo podobne tesne osebne vezi kot partnerja zunajzakonske skupnosti in se v tem pogledu primerjana položaja v bistvenem ne razlikujeta," vendar je "končna... 09. 05. 2017 VSRS 09. 05. 2017 09. 05. 2017
Sodba: Sklep VIII Ips 48/2016 Jedro Sodišče druge stopnje je pravilno uporabilo materialno pravo, ko je pravočasnost tožbe presojalo na podlagi tretjega odstavka 200. člena ZDR-1 in ne na podlagi prvega in drugega odstavka 200. člena ZDR-1, za kar se zavzema tožnica. V tej zadevi gre za spor... 24. 05. 2016 VSRS 24. 05. 2016 24. 05. 2016
Sodba: Sklep VIII R 2/2016 Jedro Obstoj ekonomske odvisnosti sam po sebi ne pomeni podlage za ugotovitev obstoja delovnega razmerja, saj takšna podlaga obstaja le, če so podani tudi elementi delovnega razmerja, ki jih mora tožnik izrecno (in v roku) uveljavljati, tako da postavi ustrezen... 08. 03. 2016 VSRS 08. 03. 2016 08. 03. 2016
Sodba: VIII Ips 40/2016 Jedro Razlog nesposobnosti v pisni seznanitvi je vsebinsko prazen in v pretežni meri predstavlja prepis zakonskega besedila razloga nesposobnosti. Na podlagi takšnega obvestila tožnica ni mogla vedeti, katerih del in nalog ne opravlja v skladu s pričakovanji oziroma... 24. 05. 2016 VSRS 24. 05. 2016 24. 05. 2016
Sodba: C-425/03 (Provvidenza Regio contre AXA Assicurazioni SpA) LA COUR (quatrième chambre), composée de M. K. Lenaerts (rapporteur), président de chambre, Mme N. Colneric et M. J. N. Cunha Rodrigues, juges,avocat général: M. L. A. Geelhoed,greffier: M. R. Grass,l'avocat général entendu,rend la présente Ordonnance 1La demande de... 19. 10. 2004 Sodišče EU 19. 10. 2004 19. 10. 2004
Prikazov na stran:
Komentar