Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Pojasnilo DURS: Kaznovanje zavezancev, ki niso oddali dohodninske napovedi za leto 2005 Kaznovanje zavezancev, ki niso oddali dohodninske napovedi za leto 2005 Zavezanec sprašuje, kaj se bo zgodilo z zavezanci, ki niso oddali dohodninske napovedi za leto 2005 in so v letu 2005 dosegli dohodke iz zaposlitve v Avstriji. Odgovor na zastavljeno... 13. 11. 2006 Durs 13. 11. 2006 13. 11. 2006
Pojasnilo DURS: Plačilo dohodnine od obresti na obveznice SOS2E, dosežene v letu 2008 Plačilo dohodnine od obresti na obveznice SOS2E, dosežene v letu 2008 Zavezanec navaja, da mu je bila v letu 2008 ob izplačilu obresti na obveznice SOS2E (od 23 zapadlih kuponov) obračunana in plačana dohodnina za celotno obdavčljivo obdobje, to je od 1. 1. 2005 do 11... 18. 02. 2008 Durs 18. 02. 2008 18. 02. 2008
Pojasnilo DURS: Pravica do obdavčitve dohodka po mednarodni pogodbi – državna služba Pravica do obdavčitve dohodka po mednarodni pogodbi – državna služba Zavezanec navaja, da prebiva v Franciji, kjer je redno in za polni delovni čas zaposlen na javni univerzi. Nadalje navaja, da je slovenski (ne pa tudi francoski) državljan ter se glede na določbe... 20. 11. 2007 Durs 20. 11. 2007 20. 11. 2007
Podrobnejši opisi FURS: Export system (SIAES/ECS) Export system (SIAES/ECS) 1.0 INTRODUCTION The export system is an electronic application allowing support of the export procedure. It consists of two modules:Slovenian Automated Export System (SIAES),Export Control System (ECS). The application allows: to overview the... 18. 09. 2015 Furs 18. 09. 2015 18. 09. 2015
Pojasnilo DURS: Obdavčitev denarne odpravnine izključenim manjšinskim delničarjem Obdavčitev denarne odpravnine izključenim manjšinskim delničarjem Zavezanec je posredoval opis pridobitve delnic družbe Droga d.d. na podlagi vnovčitve lastniskega certifikata v postopku lastninskega preoblikovanja podjetij v letu 1995, zamenjavo delnic družbe Droga... 05. 12. 2007 Durs 05. 12. 2007 05. 12. 2007
Pojasnilo DURS: Neobdavčljive odsvojitve kapitala Neobdavčljive odsvojitve kapitala Zavezanec sprašuje, ali je treba oddati prijavo dobička iz kapitalskih naložb, če posameznik ne proda vrednostnih papirjev. Na podlagi navedenega sklepamo, da sprašuje o obveznosti predlaganja napovedi za odmero akontacije dohodnine od... Durs 16. 02. 2006
Pojasnilo DURS: Davčna napoved za volilno kampanjo Davčna napoved za volilno kampanjo Zavezanec navaja, da je na zadnjih županskih volitvah kot neodvisni kandidat v skladu z zakonom o volitvah odprl poseben račun za zbiranje finančnih sredstev. Ta račun je bil odprt z njegovo davčno številko in ga je po končanih... 15. 05. 2007 Durs 15. 05. 2007 15. 05. 2007
Pojasnilo DURS: Obdavčitev prodaje podedovanih delnic Obdavčitev prodaje podedovanih delnic Zavezanec navaja, da je v letu 2002 po umrlem očetu skupaj z materjo podedoval delnice. Te izvirajo iz certifikatskega nakupa ob lastninskem preoblikovanju podjetij. Oba z materjo sta letos sprejela prevzemno ponudbo za prodajo... 06. 11. 2007 Durs 06. 11. 2007 06. 11. 2007
Pojasnilo DURS: Lastna sredstva za preživljanje Lastna sredstva za preživljanje Zavezanec navaja, da je v napovedi za odmero dohodnine uveljavljal posebno olajšavo za vzdrževano ženo, ki je brezposelna. Pri odmeri dohodnine mu olajšava zanjo ni bila priznana, ker je bil v letu 2005 na njeno ime nakazan otroški... 04. 08. 2006 Durs 04. 08. 2006 04. 08. 2006
Pojasnilo DURS: Stroški imenovanja visokošolskega učitelja v naziv – boniteta Stroški imenovanja visokošolskega učitelja v naziv – boniteta Zavezanec prosi za potrditev mnenja, da stroški postopka imenovanja v naziv visokošolskega učitelja za zaposlene na univerzi x ne veljajo med boniteto po četrtem odstavku 27. člena Zakona o dohodnini. To... Durs 13. 09. 2006
Pojasnilo DURS: Vprašanje glede povračil stroškov v zvezi z delom – delavci, napoteni na delo v Slovenijo Vprašanje glede povračil stroškov v zvezi z delom – delavci, napoteni na delo v slovenijo Zavezanec zastavlja vprašanja o priznavanju povračil v zvezi z delom, in sicer za prehrano med delom ter prevoz na delo in z dela za delo v tujini ter nadomestilo za ločeno... 19. 04. 2007 Durs 19. 04. 2007 19. 04. 2007
Pojasnilo DURS: Posebna olajšava za vzdrževane družinske člane - otroke, ki potrebujejo posebno nego Posebna olajšava za vzdrževane družinske člane - otroke, ki potrebujejo posebno nego V zvezi z vprašanjem glede uveljavljanja posebne olajšave za vzdrževane družinske člane v napovedi za odmero dohodnine za leto 2005 pojasnjujemo: Po določbi prvega odstavka 108. člena... 16. 02. 2006 Durs 16. 02. 2006 16. 02. 2006
Pojasnilo DURS: Obveznost poročanja o najemnih pravnih poslih v evidenco trga nepremičnin po 1. juliju 2013 Obveznost poročanja o najemnih pravnih poslih v evidenco trga nepremičnin po 1. juliju 2013 Zavezanci pogosto Davčni upravi Republike Slovenije postavljajo vprašanja glede obveznosti predložitve sklenjene najemne pogodbe kateremu koli organu, zato je v nadaljevanju... 17. 07. 2013 Durs 17. 07. 2013 17. 07. 2013
Pojasnilo DURS: Obdavčitev prodaje investicijskih kuponov v letu 2006 Obdavčitev prodaje investicijskih kuponov v letu 2006 V zvezi z vprašanjem glede obdavčitve prodaje investicijskih kuponov v letu 2006 pojasnjujemo: Od 1. 1. 2006 dalje investicijski kuponi po določbi 3. točke prvega odstavka 86. člena Zakona o dohodnini – ZDoh-1... Durs 20. 02. 2006
Pojasnilo DURS: Obračun delovnih ur pri agrarni skupnosti Obračun delovnih ur pri agrarni skupnosti Zavezanec sprašuje, kako izplačati delovne ure članom in nečlanom agrarne skupnosti. Navaja, da so v okviru delovne akcije ureditve pašnikov nekateri člani in nečlani agrarne skupnosti opravili več ur, kot je določeno in bi jim... 28. 02. 2013 Durs 28. 02. 2013 28. 02. 2013
Sklep o določitvi zneska za nadomestilo in za enoto obremenitve za okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže za leto 2009 Na podlagi petega odstavka 6. člena Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže (Uradni list RS, št. 32/06, 65/06 in 78/08) Vlada Republike Slovenije sprejme Sklep o določitvi zneska za nadomestilo in za enoto obremenitve za... 21. 02. 2009 UL RS 20. 02. 2009 21. 02. 2009
Pravilnik o vsebini predhodnih informacij in obrazcih za predhodne informacije o potrošniških kreditih Na podlagi osmega odstavka 7. člena Zakona o potrošniških kreditih (Uradni list RS, št. 77/16) izdaja minister za gospodarstvo Pravilnik o vsebini predhodnih informacij in obrazcih za predhodne informacije o potrošniških kreditih I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (1) Ta... 03. 03. 2017 UL RS 15. 02. 2017 03. 03. 2017
Pojasnilo DURS: Obresti iz obveznic SOS2E Obresti iz obveznic SOS2E Zavezanec navaja, da mu je bilo na podlagi Zakona o denacionalizaciji z odločbo upravne enote vrnjeno premoženje v obliki obveznic Slovenskega odškodninskega sklada, in to za podržavljeno premoženje, ki ga ni bilo mogoče vrniti v naravi... 09. 02. 2006 Durs 09. 02. 2006 09. 02. 2006
Pojasnilo DURS: Dohodek za študentsko delo - akontacija dohodnine Dohodek za študentsko delo - akontacija dohodnine V zvezi z vprašanji glede izračuna akontacije dohodnine od dohodka za opravljeno študentsko delo, ki ga v letu 2006 prejme študent, če je pred vpisom na univerzo dopolnil 26 let, pojasnjujemo: V skladu z novim desetim... 25. 01. 2006 Durs 25. 01. 2006 25. 01. 2006
Pojasnilo DURS: Avtorske pogodbe – vprašanje obdavčitve Avtorske pogodbe – vprašanje obdavčitve Prejeli smo vprašanje zavezanca, v katerem sprašuje, kakšna je obdavčitev avtorskega honorarja. Zavezanec navaja, da nima odprtega podjetja in se ukvarja s fotografiranjem. Zanima ga, kako je obdavčena storitev fotografiranja... 22. 04. 2013 Durs 22. 04. 2013 22. 04. 2013
SRS 26 (2002) - Oblike finančnega izkaza finančnega izida za zunanje poslovno poročanje Slovenski računovodski standard 26 (2002) OBLIKE IZKAZA FINANČNEGA IZIDA ZA ZUNANJE POSLOVNO POROČANJE A. Uvod Ta standard se uporablja pri sestavljanju predračunskih in obračunskih izkazov, v katerih so predstavljene spremembe denarnih sredstev v določenem obdobju... 23. 12. 2001 UL RS 22. 12. 2001 23. 12. 2001
Pojasnilo DURS: Odkup stanovanja na obroke po stanovanjskem zakonu – zmanjšanje letne davčne osnove za dohodnino Odkup stanovanja na obroke po stanovanjskem zakonu – zmanjšanje letne davčne osnove za dohodnino Na vprašanja v zvezi z možnostjo zmanjšanja letne davčne osnove za dohodnino za v letu 2005 plačane obroke za odkup stanovanja po Stanovanjskem zakonu (Uradni list RS, št... 24. 03. 2006 Durs 24. 03. 2006 24. 03. 2006
Pojasnilo DURS: Uveljavljanje olajšave za nakup stanovanja na podlagi pogodbe o finančnem leasingu Uveljavljanje olajšave za nakup stanovanja na podlagi pogodbe o finančnem leasingu Na vprašanje, ali znesek sredstev, porabljenih za plačilo obrokov za nakup stanovanja na podlagi pogodbe o finančnem najemu (leasing), znižuje letno davčno osnovo davčnega zavezanca... 17. 07. 2006 Durs 17. 07. 2006 17. 07. 2006
SRS 30 (2006) - Računovodsko informiranje Slovenski računovodski standard 30 (2006) RAČUNOVODSKO INFORMIRANJE A. Uvod Ta standard se uporablja pri sestavljanju računovodskih poročil za zunanje in notranje potrebe. Povezan je z računovodskimi načeli od 158 do 166 (Kodeks računovodskih načel, 1995). Obdeluje... 25. 12. 2014 UL RS 24. 12. 2014 25. 12. 2014
SRS 34 (2002) - Računovodske rešitve v zadrugah Slovenski računovodski standard 34 (2002) RAČUNOVODSKE REŠITVE V ZADRUGAH A. Uvod Ta standard je povezan s slovenskimi računovodskimi standardi (SRS) 1-30. Obravnava posebnosti pri vrednotenju sredstev in obveznosti do njihovih virov ter merjenju in izkazovanju... 23. 12. 2001 UL RS 22. 12. 2001 23. 12. 2001
Pojasnilo DURS: Nakazilo zaslužkov nekdanjim študentom Nakazilo zaslužkov nekdanjim študentom Zavezanec sprašuje, kako naj nekdanji študentski servis (ki je po 10 letih delovanja kot koncesionar Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve prenehal s to dejavnostjo) nekdanjim študentom nakaže zaslužek, ki izvira iz... Durs 02. 08. 2007
SRS 18 (2002) - Prihodki Slovenski računovodski standard 18 (2002) PRIHODKI A. Uvod Ta standard se uporablja pri knjigovodskem razvidovanju, obračunavanju in razkrivanju poslovnih prihodkov, finančnih prihodkov in izrednih prihodkov. Povezan je z računovodskimi načeli 96-100 (Kodeks... 23. 12. 2001 UL RS 22. 12. 2001 23. 12. 2001
Pojasnilo DURS: Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje upokojenke, ki prejema pokojnino iz tujine Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje upokojenke, ki prejema pokojnino iz tujine Zavezanec prosi za pojasnilo v zvezi z dohodnino njegove sorodnice, ki prejema pretežni del pokojnine iz Kanade, prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje pa plačuje pri Zavodu... 24. 04. 2006 Durs 24. 04. 2006 24. 04. 2006
SRS 16 (2002) - Stroški po vrstah, mestih in nosilcih Slovenski računovodski standard 16 (2002) STROŠKI PO VRSTAH, MESTIH IN NOSILCIH A. Uvod Ta standard se uporablja pri knjigovodskem razvidovanju, obračunavanju in razkrivanju poslovnih stroškov v stroškovnem računovodstvu. zidi se lahko uporabljajo v finančnem... 23. 12. 2001 UL RS 22. 12. 2001 23. 12. 2001
SRS 23 (2002) - Računovodsko obračanje in računovodski obračuni Slovenski računovodski standard 23 (2002) RAČUNOVODSKO OBRAČUNAVANJE IN RAČUNOVODSKI OBRAČUNI A. Uvod Ta standard se uporablja pri sestavljanju računovodskih obračunov za zunanje in notranje potrebe. Povezan je z računovodskimi načeli 123-128 (Kodeks računovodskih... 23. 12. 2001 UL RS 22. 12. 2001 23. 12. 2001
Pojasnilo DURS: Določitev dejanskega uporabnika kmetijskih in gozdnih zemljišč Določitev dejanskega uporabnika kmetijskih in gozdnih zemljišč Zakon o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB7, 24/12, 30/12, 40/12-ZUJF, 75/12 in 94/12) v osmem odstavku 69. člena določa, da se v primeru, če kmetijsko oziroma gozdno zemljišče uporablja... Durs 15. 05. 2013
Pojasnilo DURS: Obdavčitev dohodkov osebe, ki opravlja poklic na področju kulture Obdavčitev dohodkov osebe, ki opravlja poklic na področju kulture Plačnik davka je predložil obrazec REK2a – obračun davčnih odtegljajev za dohodke iz dejavnosti, na katerem je izkazal bruto dohodek v višini 928.430 SIT, uveljavljanje posebne osebne olajšave v višini... 05. 07. 2006 Durs 05. 07. 2006 05. 07. 2006
Pojasnilo DURS: Uveljavljanje olajšave za vlaganje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost Uveljavljanje olajšave za vlaganje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost Olajšava za vlaganje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost, od katere se osnovni del davčne osnove ugotavlja na podlagi katastrskega dohodka, je opredeljena s 63. členom... Durs 27. 10. 2006
Pojasnilo DURS: Plačevanje dohodnine in prispevkov za socialno varnost za zaposlene pri tujih diplomatsko-konzularnih predstavništvih s sedežem v RS Plačevanje dohodnine in prispevkov za socialno varnost za zaposlene pri tujih diplomatsko-konzularnih predstavništvih s sedežem v RS V zvezi s plačevanjem dohodnine in prispevkov za socialno varnost za zaposlene pri tujih diplomatsko-konzularnih predstavništvih... 13. 02. 2006 Durs 13. 02. 2006 13. 02. 2006
Zgled: Prodajalec prejme dohodek za prodajo odpadnega materiala Prodajalec prejme dohodek za prodajo odpadnega materiala Prodajalec odpadnega materiala je od pooblaščene družbe za zbiranje odpadnega materiala prejel enkratni dohodek za zbrani odpadni material v velikosti 1.000 EUR. Prodajalec je v delovnem razmerju za polni delovni... Zveza RFR 25. 05. 2017
Zakon o industrijski lastnini (ZIL-1) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o industrijski lastnini obsega:Zakon o industrijski lastnini – ZIL-1 (Uradni list RS, št. 45/01 z dne 7. 6. 2001),Zakon o spremembi zakona o industrijski lastnini – ZIL-1A (Uradni list RS, št. 96/02 z dne 14. 11. 2002),Zakon... 21. 12. 2013 UL RS 06. 12. 2013 21. 12. 2013
Pojasnilo DURS: Podatki za odmero dohodnine – določitev oznake Podatki za odmero dohodnine – določitev oznake V zvezi z vprašanjem, ki zadeva oznako dohodkov, pojasnjujemo: Po določbi 27. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 70/05 – UPB2, 115/05) je boniteta vsaka ugodnost v obliki proizvoda ali storitve ali druga... 16. 01. 2006 Durs 16. 01. 2006 16. 01. 2006
Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno obsega: Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno – ZPDZC (Uradni list RS, št. 36/00 z dne 26. 4. 2000), Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju dela... 12. 04. 2013 UL RS 13. 03. 2013 12. 04. 2013
SRS 19 (2002) - Vrste poslovnega izida in finančnega izida Slovenski računovodski standard 19 (2002) VRSTE POSLOVNEGA IZIDA IN FINANČNEGA IZIDA A. Uvod Ta standard ureja vrste poslovnega izida in finančnega izida. Uporablja se pri knjigovodskem razvidovanju, obračunavanju in razkrivanju dobička različnih vrst, čistega dobička... 23. 12. 2001 UL RS 22. 12. 2001 23. 12. 2001
SRS 34 (2006) - Računovodske rešitve v zadrugah Slovenski računovodski standard 34 (2008) RAČUNOVODSKE REŠITVE V ZADRUGAH A. Uvod Ta standard je povezan predvsem s slovenskimi računovodskimi standardi (SRS) od 1 do 30. Obravnava posebnosti pri vrednotenju sredstev in obveznosti do njihovih virov ter merjenju... 25. 12. 2014 UL RS 24. 12. 2014 25. 12. 2014
Sklep o določitvi zneska za nadomestilo in za enoto obremenitve za okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže za leto 2008 Na podlagi petega odstavka 6. člena Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže (Uradni list RS, št. 32/06 in 65/06) je Vlada Republike Slovenije sprejela Sklep o določitvi zneska za nadomestilo in za enoto obremenitve za... 26. 01. 2008 UL RS 25. 01. 2008 26. 01. 2008
Pojasnilo DURS: Posredovanje podatkov o medletnem uveljavljanju olajšave za vzdrževane družinske člane za leto 2008 Posredovanje podatkov o medletnem uveljavljanju olajšave za vzdrževane družinske člane za leto 2008 Na podlagi prvega odstavka 337. člena Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06 in 24/08-ZDDKIS) so izplačevalci dolžni v okviru podatkov... 30. 10. 2008 Durs 30. 10. 2008 30. 10. 2008
Zgled: Stroj, uničen v poplavi Stroj, uničen v poplavi Družba je v letu 2014 kupila stroj in zanj v letu 2014 uveljavila olajšavo za investiranje v velikosti 80.000 EUR. V letu 2016 je bil ta stroj uničen v poplavi, zato je družba odpravila pripoznanje tega stroja v poslovnih knjigah. Zanj ji ni... Zveza RFR 29. 12. 2016
Pojasnilo DURS: Plačilo dohodnine od obresti na obveznice SOS2E Plačilo dohodnine od obresti na obveznice SOS2E Zavezanec navaja, da je bilo z odločbo o denacionalizaciji očetu, ki je umrl leta 1980, vrnjeno nacionalizirano premoženje v obliki obveznic SOS2E. Ker je po pokojnem očetu več dedičev, je bilo treba do končnega dednega... 26. 01. 2007 Durs 26. 01. 2007 26. 01. 2007
SRS 9 (2006) - Dolgoročni dolgovi 25. 12. 2014 UL RS 24. 12. 2014 25. 12. 2014
Pojasnilo DURS: Olajšave za vzdrževane družinske člane Olajšave za vzdrževane družinske člane Zavezanec postavlja vprašanje, ki zadeva uveljavljanje davčne olajšave za pastorke in vprašanje o uveljavljanju vzdrževanih družinskih članov med letom. V zvezi s tem sporočamo: 1. Če želijo vsi trije (biološki oče, mati in očim... 24. 01. 2007 Durs 24. 01. 2007 24. 01. 2007
Pojasnilo DURS: Popravek REK obrazca Popravek REK obrazca Zavezanec sprašujete, v kolikšnem času mora opraviti popravek REK obrazca in s tem pridobiti preveč odvedeno akontacijo nazaj s strani DURS-a po času, ko upravičenec vrne preveč izplačana sredstva. V nadaljevanju odgovarjamo:V primeru, ko zavezanec... 27. 01. 2011 Durs 27. 01. 2011 27. 01. 2011
Pojasnilo DURS: Obdavčitev družinske pokojnine Obdavčitev družinske pokojnine V zvezi z vprašanjem, ki zadeva obdavčitev družinske pokojnine, pojasnjujemo:Z Zakonom o dohodnini – ZDoh-1 (Uradni list RS, št. 21/06 – UPB3) so obdavčeni vsi dohodki fizične osebe, razen tistih, ki so iz obdavčitve izrecno izvzeti... 14. 04. 2006 Durs 14. 04. 2006 14. 04. 2006
Pojasnilo DURS: Regres za letni dopust za leto 2012 za javne uslužbence - 62.c člen ZIPRS1314 Regres za letni dopust za leto 2012 za javne uslužbence - 62.c člen ZIPRS1314 Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu RS, št. 46 dne 29. 5. 2013, objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014... 30. 05. 2013 Durs 30. 05. 2013 30. 05. 2013
SRS 40 (2006) - Računovodske rešitve v socialnih podjetjih Slovenski računovodski standard 40 (2012) RAČUNOVODSKE REŠITVE V SOCIALNIH PODJETJIH A. Uvod Ta standard obravnava posebnosti računovodenja v organizacijah, ki so na podlagi zakona o socialnem podjetništvu pridobile status socialnega podjetja (odslej socialno podjetje... 01. 01. 2012 UL RS 24. 12. 2014 01. 01. 2012
Prikazov na stran:
Komentar