Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
SRS 40 (2006) - Računovodske rešitve v socialnih podjetjih Slovenski računovodski standard 40 (2012) RAČUNOVODSKE REŠITVE V SOCIALNIH PODJETJIH A. Uvod Ta standard obravnava posebnosti računovodenja v organizacijah, ki so na podlagi zakona o socialnem podjetništvu pridobile status socialnega podjetja (odslej socialno podjetje... 01. 01. 2012 UL RS 24. 12. 2014 01. 01. 2012
Pojasnilo DURS: Vložitev napovedi za odmero akontacije dohodnine od dobička iz kapitala - podaritev vrednostnih papirjev in odlog davčne obveznosti Vložitev napovedi za odmero akontacije dohodnine od dobička iz kapitala - podaritev vrednostnih papirjev in odlog davčne obveznosti Zavezanec navaja, da je njegova žena v letu 2005 delnice, ki jih je imela v lasti manj kakor tri leta, podarila sinu. V darilni pogodbi... 16. 02. 2006 Durs 16. 02. 2006 16. 02. 2006
SRS 20 (2002) - Računovodsko predračunavanje in računovodski predračuni Slovenski računovodski standard 20 (2002) RAČUNOVODSKO PREDRAČUNAVANJE IN RAČUNOVODSKI PREDRAČUNI A. Uvod Ta standard se uporablja pri sestavljanju računovodskih predračunov za zunanje in notranje potrebe. Povezan je z računovodskimi načeli 129-142 (Kodeks... 23. 12. 2001 UL RS 22. 12. 2001 23. 12. 2001
SRS 19 (2006) - Vrste poslovnega izida in denarnega izida Slovenski računovodski standard 19 (2006) VRSTE POSLOVNEGA IZIDA IN DENARNEGA IZIDA A. Uvod Ta standard ureja vrste poslovnega izida in denarnega izida. Uporablja se pri knjigovodskem razvidovanju, obračunavanju in razkrivanju dobička različnih vrst, čistega dobička... 25. 12. 2014 UL RS 24. 12. 2014 25. 12. 2014
Pojasnilo DURS: Spremembe pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu Spremembe pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu V Uradnem listu RS, št. 22/2010 je bil objavljen Pravilnik o spremembah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve... 22. 03. 2010 Durs 22. 03. 2010 22. 03. 2010
Sklep o določitvi zneska za nadomestilo in za enoto obremenitve za okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže za leto 2010 Na podlagi petega odstavka 6. člena Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže (Uradni list RS, št. 32/06, 65/06 in 78/08) je Vlada Republike Slovenije sprejela Sklep o določitvi zneska za nadomestilo in za enoto obremenitve za... 01. 01. 2010 UL RS 31. 12. 2009 01. 01. 2010
Pojasnilo DURS: REK-1 obrazci s 1. 7. 2013 REK-1 obrazci s 1. 7. 2013 Ali se nov obrazec REK-1 uporablja za izplačila od 1. 7. 2013 dalje ali za obračun plač od meseca 07/2013 dalje? V zvezi s tem pojasnjujemo: Skladno s Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih... 17. 06. 2013 Durs 17. 06. 2013 17. 06. 2013
Pojasnilo DURS: Davčna obravnava povračil materialnih stroškov nosilcu izvajanja vzgojno-varstvene družine Davčna obravnava povračil materialnih stroškov nosilcu izvajanja vzgojno-varstvene družine Prejeli smo vprašanje, ki se nanaša na davčno obravnavo povračil stroškov, ki pripadajo zaposleni vzgojiteljici kot nosilki izvajanja vzgojno-varstvene družine na svojem domu... 20. 04. 2009 Durs 20. 04. 2009 20. 04. 2009
Pojasnilo DURS: Organizacija nagradne igre Organizacija nagradne igre V zvezi z vprašanjem ali lahko družba v razpisnih pogojih nagradne igre navede, da mora posameznik pred prevzemom nagrade, na račun družbe nakazati ustrezen znesek za dohodnino (plačilo tega zneska naj bi bil tudi pogoj za prevzem darila... 07. 03. 2013 Durs 07. 03. 2013 07. 03. 2013
Pojasnilo DURS: Izračun dohodnine od dohodka iz dejavnosti pri zavezancih, ki ugotavljajo davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov Izračun dohodnine od dohodka iz dejavnosti pri zavezancih, ki ugotavljajo davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov V Uradnem listu RS št. 94/12 sta bili z dne 10. 12. 2012 objavljeni noveli Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini – ZDoh-2L... 23. 01. 2013 Durs 23. 01. 2013 23. 01. 2013
Pojasnilo DURS: Obvestilo davčnim zavezancem, ki prejemajo plačo iz Avstrije v zvezi z (ne)izdajo odločb o odmeri dohodnine za leto 2006 in nadaljnja odmerna leta Obvestilo davčnim zavezancem, ki prejemajo plačo iz Avstrije v zvezi z (ne)izdajo odločb o odmeri dohodnine za leto 2006 in nadaljnja odmerna leta Zaradi sprejete odločitve Vlade RS dne 11. 4. 2007, da se pristopi k spremembi veljavne Konvencije o izogibanju dvojnega... 06. 02. 2008 Durs 06. 02. 2008 06. 02. 2008
Pojasnilo DURS: Nove splošne olajšave po ZDoh-2a in dohodek za študentsko delo Nove splošne olajšave po ZDoh-2a in dohodek za študentsko delo Zavezanec sprašuje, ali z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini – ZDoh-2A (Uradni list RS, št. 10/08) povišan znesek splošne olajšave pripada tudi dijakom in študentom, katerih letni bruto... 05. 03. 2008 Durs 05. 03. 2008 05. 03. 2008
Pojasnilo DURS: Kraj opravljanja telekomunikacijskih storitev po ZDDV-1 Kraj opravljanja telekomunikacijskih storitev po ZDDV-1 Slovenski ponudnik telekomunikacijskih storitev ponuja svoje storitve tujemu davčnemu zavezancu s sedežem na Hrvaškem, ki je ponudnik telekomunikacijskih storitev na Hrvaškem. Davčni zavezanec med drugim opravlja... 20. 06. 2012 Durs 20. 06. 2012 20. 06. 2012
Pojasnilo DURS: Vložitev napovedi za odmero dohodnine od obresti v primeru smrti zavezanca Vložitev napovedi za odmero dohodnine od obresti v primeru smrti zavezanca 1. Zavezanec je imel sklenjeno eno pogodbo o vezavi denarnih sredstev in to pri banki, ustanovljeni v Republiki Sloveniji. Pri tem je znesek doseženih obresti presegel znesek 1.000 evrov... 17. 02. 2014 Durs 17. 02. 2014 17. 02. 2014
Pojasnilo DURS: Informativni izračun dohodnine za leto 2007 – uveljavljanje odbitka tujega davka oziroma oprostitve plačila davka v zvezi z dohodki iz tujine Informativni izračun dohodnine za leto 2007 – uveljavljanje odbitka tujega davka oziroma oprostitve plačila davka v zvezi z dohodki iz tujine Davčna uprava Republike Slovenije bo zavezancem za dohodnino – rezidentom Slovenije za leto 2007 najkasneje do 31. maja 2008... 08. 01. 2008 Durs 08. 01. 2008 08. 01. 2008
Sodba: U 454/92-4 Jedro Če so ovržene poslovne knjige, metode ugotavljanja davčne osnove ne more izbirati davčni zavezanec. Osnova ugotovljena s cenitvijo se lahko zniža le, če zavezanec predloži dokaze, da je nižja. Izrek Tožba se zavrne. Obrazložitev Z izpodbijano odločbo je tožena... 13. 05. 1993 VSRS 13. 05. 1993 13. 05. 1993
Sodba: U 395/92-6 Jedro Pogoji za prisilno izterjavo prometnega davka od avtoprevozniške dejavnosti po zakonu o davkih občanov. Izrek Tožbi se ugodi in se odpravi odločba Republiške uprave za javne prihodke z dne 4.5.1992. Obrazložitev Uprava za družbene prihodke je tožniku odmerila... 14. 01. 1993 VSRS 14. 01. 1993 14. 01. 1993
Sodba: U 215/92-6 Jedro Osebno vozilo je lahko osnovno sredstvo obratovalnice, če je njegova uporaba namenjena poslovanju obratovalnice. Izrek Tožbi se ugodi in se odpravi odločba Republiške uprave za družbene prihodke Republike Slovenije z dne 28.2.1992. Obrazložitev Tožena stranka je... 01. 02. 1993 VSRS 01. 02. 1993 01. 02. 1993
Sodba: I Up 1179/99 Jedro Ker ZDO izrecno določa obveznost plačila davka od garaže, te obveznosti ni treba razlagati še z določbami SZ. Izrek Pritožba se zavrne in se potrdi sodba Upravnega sodišča Republike Slovenije v Ljubljani, št. U 1910/98-15 z dne 23.9.1999. Obrazložitev... 18. 11. 2003 VSRS 18. 11. 2003 18. 11. 2003
Sodba: Sodba in sklep VIII Ips 315/2017 Jedro Pojem „hujša kršitev“ je pravni standard, zato je treba v vsakem konkretnem primeru presoditi okoliščine, v katerih je bila kršitev storjena. Vsako ravnanje delavca, ki odstopa od običajno pričakovanih ravnanj, še ne pomeni kršitve, ki bi pogojevala odpoved... 19. 06. 2018 VSRS 19. 06. 2018 19. 06. 2018
Sodba: VIII Ips 291/2017 Jedro Določba drugega odstavka 116. člena ZDR-1 se od skoraj identične določbe, ki jo je vseboval prej veljavni ZDR, razlikuje v tem, da je bilo v ZDR-1 dodano besedilo "in glede posebnega varstva pred odpovedjo." S tem je ZDR-1 odpravil nejasnosti v zvezi z vprašanjem... 18. 07. 2018 VSRS 18. 07. 2018 18. 07. 2018
Sodba: U 410/92-4 Jedro Z odpravo odločbe o odmeri davka so odpravljene vse pravne posledice, zato zavezanca ne morejo zadeti posledice zamude po tej odločbi. Izrek Tožbi se ugodi in se odpravi odločba Republiške uprave za javne prihodke z dne 11.5.1992. Obrazložitev Uprava za družbene... 04. 03. 1993 VSRS 04. 03. 1993 04. 03. 1993
Sodba: VIII Ips 79/2018 Jedro Tožnik bi kot učitelj, ki je ustrezno strokovno usposobljen za svoje delo, moral ravnati s skrbnostjo dobrega strokovnjaka in v odnosu do otrok postopati strokovno, objektivno in etično, pri tem pa se vzdržati kakršnihkoli neprimernih fizičnih stikov. Tožnikovo... 12. 09. 2018 VSRS 12. 09. 2018 12. 09. 2018
Sodba: Sklep VIII Ips 126/2015 Jedro Zaradi zmotnega stališča, da je za odločitev bistveno zgolj to, kakšen je naslov stalnega bivališča tožnika, označen v pogodbi o zaposlitvi in ali je tožena stranka odpoved pogodbe o zaposlitvi tožniku vročala na ta naslov, sodišče ni ocenilo dokazov, ki so... 14. 10. 2015 VSRS 14. 10. 2015 14. 10. 2015
Sodba: Sklep VIII Ips 62/2016 Jedro Ker iz pisnega opomina, kakršnega je tožena stranka v disciplinskem postopku podala tožnici, jasno izhaja, da bo v primeru ponovne kršitve zoper njo sprožen postopek odpovedi iz krivdnega razloga, je presoja sodišča druge stopnje (pred tem pa tudi sodišča prve... 12. 07. 2016 VSRS 12. 07. 2016 12. 07. 2016
Sodba: U 1678/93-4 Jedro Po 156. členu zakona o davkih občanov plačujejo davek od premoženja fizične osebe, ki posedujejo stavbe, stanovanja. Zavezanec za plačilo davka od takšnega premoženja je lastnik oz. uživalec stanovanja (157. člen ZDO). Zakon o davkih občanov ni opredelil pojma... 25. 10. 1995 VSRS 25. 10. 1995 25. 10. 1995
Sodba: VIII Ips 300/2017 Jedro Razlog iz pete alineje prvega odstavka 110. člena ZDR-1 je nastal s pravnomočnostjo sodbe v kazenskem postopku (tedaj je začel teči objektivni rok), delodajalec pa ga je ugotovil, ko je bil s to sodbo seznanjen (takrat je pričel teči subjektivni rok... 20. 07. 2017 VSRS 20. 07. 2017 20. 07. 2017
Sodba: VIII Ips 72/2017 Jedro Lečeči psihiater je bil v vlogi t.i. izvedene priče, ki ima strokovno znanje s psihiatričnega področja in je z lastnim zaznavanjem opazil dejstva, vezana na njene psihične sposobnosti v času odsotnosti z dela. Na podlagi svojega strokovnega znanja in neposrednega... 19. 09. 2017 VSRS 19. 09. 2017 19. 09. 2017
Sodba: VIII Ips 131/2018 Jedro Toženka stališču sodišč o neustrezni opredelitvi očitkov v reviziji nasprotuje s povsem splošnimi trditvami, da je odpoved ustrezno konkretizirana ter s kratkim povzetkom očitkov v izredni odpovedi. Takšni ugovori toženke so presplošni in ne morejo izpodbiti... 19. 02. 2019 VSRS 19. 02. 2019 19. 02. 2019
Sodba: VIII Ips 143/2016 Jedro Sodišče ni zmotno uporabilo materialnega prava, ko je štelo, da tožena stranka ni bila dolžna izdelati programa reševanja presežnih delavcev in pri tem uporabiti kriterijev iz 12. člena Kolektivne pogodbe za zavarovalstvo. Pravilno je stališče sodišč prve... 30. 08. 2016 VSRS 30. 08. 2016 30. 08. 2016
Sodba: Sklep VIII Ips 297/2016 Jedro Možnosti pritožbenega sodišča za poseg v dejansko stanje, kakršnega je ugotovilo sodišče prve stopnje, so določene v 347., 348., 355. in 358. členu ZPP. Zaradi varstva načela neposrednosti je poseg v dejansko stanje na pritožbeni stopnji možen le v primeru, če... 09. 05. 2017 VSRS 09. 05. 2017 09. 05. 2017
Sodba: X Ips 188/2012 Jedro Institut, kot ga določa peti odstavek 68. člena ZDavP-2, je bil v slovenski pravni red vključen s četrtim odstavkom 113. člena ZDavP-1 (odmera davka v posebnih primerih), ki je veljal od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2006. Splošna opredelitev iz 39. člena ZDavP, 113... 21. 03. 2013 VSRS 21. 03. 2013 21. 03. 2013
Sodba: VIII Ips 267/2015 Jedro Po presoji revizijskega sodišča je teža in narava prve kršitve takšna, da utemeljuje presojo o nezmožnosti nadaljevanja delovnega razmerja. Predvsem so bistvene okoliščine, v katerih je tožnik podpisal zahtevnico, in sicer kot namestnik izvršnega direktorja za... 24. 05. 2016 VSRS 24. 05. 2016 24. 05. 2016
Sodba: U 263/92-9 Jedro Če je davčni zavezanec pravočasno oddal davčno napoved, mu ni dopustno povečevati davka zaradi zamude. Izrek Tožbi se ugodi in se odpravi odločba Republiške uprave za družbene prihodke z dne 6.1.1992. Obrazložitev Z odločbo z dne 24.9.1990 je občinska uprava za... 15. 04. 1993 VSRS 15. 04. 1993 15. 04. 1993
Sodba: VIII Ips 194/2016 Jedro Vrhovno sodišče je že večkrat pojasnilo, da za odpoved pogodbe o zaposlitvi iz postopkovnega vidika veljajo splošna pravila o odpovedi obligacijskih pogodb in tiste dodatne zahteve oziroma pogoji, ki jih ZDR-1 predpisuje zaradi varstva delavca. ZDR-1 nima... 24. 01. 2017 VSRS 24. 01. 2017 24. 01. 2017
Sodba: III Ips 24/2016 Jedro Davčni zavezanec sme praviloma pri izračunu svoje davčne obveznosti odbiti vstopni DDV, ki ga je dolžan ali ga je plačal, če so kumulativno izpolnjeni naslednji pogoji: 1. da se DDV nanaša na dobavo blaga ali storitev od drugega davčnega zavezanca; 2. da ima... 18. 07. 2013 VSRS 18. 07. 2013 18. 07. 2013
Sodba: Sklep 166/2016 Jedro V obravnavani zadevi za presojo goljufivega namena in obstoja vzročne povezave med preslepitvijo ter izposojo denarja in končnega (ne)vračila izposojenega denarja manjkajo nekatera pravno odločilna dejstva, ki bi omogočala celostno presojo obstoja znaka kaznivega... 22. 11. 2016 VSRS 22. 11. 2016 22. 11. 2016
Sodba: VIII Ips 143/2017 Jedro Delodajalec upravičeno pričakuje, da bo delavec po tem, ko je ugotovljena njegova zmožnost za delo, prišel na delo oziroma ga v nasprotnem primeru obvestil o razlogih za izostanek. Delavec, ki na delo ne prihaja ter o razlogih za svoj izostanek delodajalca ne... 16. 01. 2018 VSRS 16. 01. 2018 16. 01. 2018
Sodba: VIII Ips 210/2016 Jedro Glede na ugotovitev sodišča druge stopnje, da se je tožnica zavedala, da od 29. 11. 2014 nima bolniškega staleža, da nima odobrenega koriščenja letnega dopusta in tudi ne kakšnega drugega dovoljenja za izostanek z dela, pa je z dela kljub temu izostala, je... 22. 11. 2016 VSRS 22. 11. 2016 22. 11. 2016
Sodba: VIII Ips 330/2017 Jedro Vsi, delodajalec in delavci, so tožnika šteli za zastopnika sindikata. V sodnem postopku ni bilo ugotovljeno, da je organ sindikata v nasprotju s Statutom tožnika imenoval za glavnega sekretarja z namenom zlorabe sindikalne funkcije in tudi ne, da bi tožnik svojo... 06. 11. 2018 VSRS 06. 11. 2018 06. 11. 2018
Sodba: X Ips 78/2013 Jedro V postopkih odmere davka po petem odstavku 68. člena ZDavP-2 davčni organ nesorazmerje ugotovi na podlagi podatkov, zbranih uradoma, zato ima podlago, da po uradni dolžnosti začne postopek in revidenta pozove k prijavi premoženja.Ne gre za retroaktivno uporabo... 29. 05. 2014 VSRS 29. 05. 2014 29. 05. 2014
Sodba: Sklep X Ips 387/2015 Jedro Procesno pravilna zavrnitev dokaznega predloga je v upravnem sporu ob primerni uporabi ZPP mogoča na glavni obravnavi z obrazloženim dokaznim sklepom, če zavrnilni dokazni sklep ni bil obrazložen, pa mora obrazložitev dokaznega sklepa zaradi zagotovitve pravice... 15. 11. 2017 VSRS 15. 11. 2017 15. 11. 2017
Sodba: VIII Ips 290/2015 Jedro Obrazložitev pogoja, da ob upoštevanju vseh okoliščin in interesov obeh pogodbenih strank ni mogoče nadaljevati delovnega razmerja do izteka odpovednega roka (prvi odstavek 109. člena ZDR-1), ni obvezna sestavina odpovedi, kar izhaja iz 87. člena ZDR-1, to... 22. 03. 2016 VSRS 22. 03. 2016 22. 03. 2016
Sodba: VIII Ips 46/2003 Jedro Z določbami o pogojih napredovanja iz 8. člena Pravilnika o napredovanju zaposlenih v državni upravi in njegovega ovrednotenja v 9., 10., 11. in 12. členu ter ustreznega obrazca je subjektivnost predstojnika pri oblikovanju ocene dovolj omejena, z določbami od 9... 16. 12. 2003 VSRS 16. 12. 2003 16. 12. 2003
Sodba: Sklep I Up 309/2010 Jedro Tožniki v tem upravnem sporu izkazujejo pravni interes za vložitev tožbe, s katero izpodbijajo prvostopenjsko odmerno odločbo in odločbo tožene stranke, saj je bilo z njima odločeno o obveznostih izbrisane gospodarske družbe, za katere obveznosti odgovarjajo kot... 06. 10. 2011 VSRS 06. 10. 2011 06. 10. 2011
Sodba: VIII Ips 355/2017 Jedro Tožena stranka se je sama odločila, da bo s tožnico kljub neizpolnjevanju pogojev za opravljanje dela novinar reporter sklenila pogodbe civilnega prava, pri čemer je medsebojno sodelovanje trajalo kar šest let in pol. Očitno je štela, da ima tožnica ustrezne... 12. 09. 2018 VSRS 12. 09. 2018 12. 09. 2018
Sodba: Sodba in sklep VIII Ips 101/2018 Jedro Ravnanje toženke, ki je tožniku podala tri odpovedi pogodbe o zaposlitvi ni nezakonito. Tožnik je imel s toženko sklenjeni dve pogodbi o zaposlitvi, zato je toženka lahko in morala odpovedati obe. V nasprotnem primeru mu delovno razmerje (če ne bi sledila še... 19. 03. 2019 VSRS 19. 03. 2019 19. 03. 2019
Sodba: VIII Ips 203/2017 Jedro Tožeči stranki je bila z odločbo z dne 7. 8. 2000 priznana pravica do starostne pokojnine. Odločba je postala formalno in materialno pravnomočna in pravno učinkuje dokler ni odpravljena, razveljavljena ali spremenjena, pa čeprav je nezakonita. Možnosti za... 06. 03. 2018 VSRS 06. 03. 2018 06. 03. 2018
Sodba: VIII Ips 334/2017 Jedro Za presojo pravočasnosti izredne odpovedi je odločilna dejanska ugotovitev, kdaj je bil o kršitvah tožnika obveščen generalni direktor Policije (in ne, kdaj je bila obveščena Policijska uprava A.). Teka roka ni mogoče vezati na vprašanje, kdaj bi moral biti... 23. 08. 2018 VSRS 23. 08. 2018 23. 08. 2018
Sodba: VIII Ips 221/2017 Jedro Za zakonitost redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi zadošča že ugotovitev, da je tožnik storil eno kršitev iz opomina in eno kršitev iz odpovedi. Predmet opozorila in redne odpovedi so pri tem lahko tudi kršitve pogodbenih obveznosti, ki so lažje narave (za razliko... 16. 01. 2018 VSRS 16. 01. 2018 16. 01. 2018
Prikazov na stran:
Komentar