Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Sodba: C‑247/21 (Luxury Trust Automobil GmbH proti Finanzamt Österreich) SODIŠČE (osmi senat), v sestavi K. Jürimäe (poročevalka), predsednica tretjega senata v funkciji predsednice osmega senata, N. Piçarra in N. Jääskinen, sodnika,generalna pravobranilka: J. Kokott,sodni tajnik: A. Calot Escobar,na podlagi pisnega postopka,ob upoštevanju... 08. 12. 2022 curia.europa.eu 08. 12. 2022 08. 12. 2022
Sodba: VIII Ips 161/2014 Jedro Tudi od zavarovanca je odvisno, ali bo za pridobitev pravice do starostne pokojnine npr. uveljavljal znižanje starostne meje zaradi skrbi in vzgoje otroka in iz naslova dodane dobe ter na ta način izpolnil minimalne pogoje za pridobitev pravice do starostne... 08. 12. 2014 VSRS 08. 12. 2014 08. 12. 2014
Sodba: C‑596/21 (A proti Finanzamt M) SODIŠČE (peti senat), v sestavi E. Regan, predsednik senata, D. Gratsias (poročevalec), M. Ilešič, I. Jarukaitis, in Z. Csehi, sodniki,generalni pravobranilec: P. Pikamäe,sodni tajnik: A. Calot Escobar,na podlagi pisnega postopka,ob upoštevanju stališč, ki so jih... 24. 11. 2022 curia.europa.eu 24. 11. 2022 24. 11. 2022
Sodba: C‑397/21 (HUMDA Magyar Autó-Motorsport Fejlesztési Ügynökség Zrt. proti Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága) SODIŠČE (sedmi senat), v sestavi L. Arastey Sahún, predsednica senata, F. Biltgen (poročevalec) in J. Passer, sodnik,generalna pravobranilka: T. Ćapeta,sodni tajnik: A. Calot Escobar,na podlagi pisnega postopka,ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili:– za... 13. 10. 2022 curia.europa.eu 13. 10. 2022 13. 10. 2022
Sodba: VIII Ips 359/2007 Jedro: Delodajalec se lahko odloči tudi za drugačno organizacijo oziroma način dela tako, da delovne naloge drugače razporedi med zaposlene ali jih združuje oziroma razdružuje, kar ima za posledico lahko tudi ukinitev nekega prej samostojnega delovnega mesta. Izrek... 20. 10. 2008 VSRS 20. 10. 2008 20. 10. 2008
Sodba: C‑293/21 (UAB „Vittamed technologijos“, v likvidaciji, proti Valstybinė mokesčių inspekcija, ob udeležbi Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija) SODIŠČE (deseti senat), v sestavi I. Jarukaitis, predsednik senata, D. Gratsias in Z. Csehi (poročevalec), sodnika,generalna pravobranilka: T. Ćapeta,sodni tajnik: A. Calot Escobar,na podlagi pisnega postopka,ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili:– za... 06. 10. 2022 curia.europa.eu 06. 10. 2022 06. 10. 2022
Sodba: C‑250/21 (Szef Krajowej Administracji Skarbowej proti O. Fundusz Inwestycyjny Zamknięty reprezentowany przez O S.A.) SODIŠČE (četrti senat), v sestavi C. Lycourgos, predsednik senata, S. Rodin, J.-C. Bonichot, sodnika, L. S. Rossi in O. Spineanu-Matei (poročevalka), sodnici,generalna pravobranilka: L. Medina,sodna tajnica: M. Ferreira, glavna administratorka,na podlagi pisnega... 06. 10. 2022 curia.europa.eu 06. 10. 2022 06. 10. 2022
Sodba: I U 1664/2017-17 Jedro Iz predložene dokumentacije ni razvidna povezava med pogodbo in računoma. Računa se namreč ne sklicujeta na pogodbo, z njima pa se zaračunava (neopredeljena) storitev z označeno količino 1, kar pomeni, da predložena dokumentacija ne omogoča identifikacije... 16. 04. 2019 USRS 16. 04. 2019 16. 04. 2019
Sodba: C‑378/21 (P GmbH proti Finanzamt Österreich) SODIŠČE (sedmi senat), v sestavi F. Biltgen (poročevalec), v funkciji predsednika senata, N. Wahl in J. Passer, sodnika,generalna pravobranilka: J. Kokott,sodni tajnik: A. Calot Escobar,na podlagi pisnega postopka,ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili... 08. 12. 2022 curia.europa.eu 08. 12. 2022 08. 12. 2022
Sodba: U-I-414/20-13 Odločba Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem z zahtevo Višjega sodišča v Ljubljani, na seji 3. maja 2023 odločilo: 1. Deveti odstavek v zvezi s 1. točko drugega odstavka 112. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti... 19. 05. 2023 UL RS 19. 05. 2023 19. 05. 2023
Sodba: U-I-432/20-10 Odločba Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem z zahtevo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani, na seji 2. februarja 2023 odločilo: 1. Prvi odstavek 69. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih... 02. 02. 2023 UL RS 02. 02. 2023 02. 02. 2023
Sodba: U-I-101/18-16 Odločba Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni pritožbi in v postopku za oceno ustavnosti, začetem na pobudo Maje Štefančič, Ljubljana, na seji 10. novembra 2022 odločilo: 1. Člen 12 Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016... 10. 11. 2022 UL RS 10. 11. 2022 10. 11. 2022
Sodba: C‑294/21 (État luxembourgeois, Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA proti Navitours Sàrl) SODIŠČE (prvi senat), v sestavi A. Arabadjiev, predsednik senata, L. Bay Larsen, podpredsednik Sodišča v funkciji sodnika prvega senata, I. Ziemele, sodnica, P. G. Xuereb in A. Kumin (poročevalec), sodnika,generalni pravobranilec: M. Szpunar,sodni tajnik: A. Calot... 01. 08. 2022 Sodišče EU 01. 08. 2022 01. 08. 2022
Sodba: U-I-772/21-37 Odločba Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem z zahtevo Sodnega sveta, na seji 1. junija 2023 odločilo: 1. V neskladju z Ustavo so:– četrti, peti in šesti odstavek 5. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09... 03. 07. 2023 UL RS 03. 07. 2023 03. 07. 2023
Sodba: C‑141/20 (Finanzamt Kiel proti Norddeutsche Gesellschaft für Diakonie mbH) SODIŠČE (prvi senat), v sestavi A. Arabadjiev, predsednik senata, P. G. Xuereb (poročevalec), T. von Danwitz, A. Kumin, sodniki, in I. Ziemele, sodnica,generalna pravobranilka: L. Medina,sodni tajnik: A. Calot Escobar,na podlagi pisnega postopka,ob upoštevanju stališč... 01. 12. 2022 curia.europa.eu 01. 12. 2022 01. 12. 2022
Sodba: I U 1706/2021-25 Jedro Določba 7. člena ZDoh-2 ureja davčni položaj osebe, ki je zaradi življenjskih okoliščin svojemu rezidentstvu po 6. členu ZDoh-2 pridružila rezidentstvo druge države, problem dvojnega rezidentstva pa je bil razrešen po pravilih KIDO. Gre za okoliščine, ki jih je... 15. 03. 2022 UPRS 15. 03. 2022 15. 03. 2022
Sodba: C‑282/22 (Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej proti P. w W., ob udeležbi Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców) SODIŠČE (deseti senat), v sestavi D. Gratsias (poročevalec), predsednik senata, M. Ilešič in I. Jarukaitis, sodnika,generalna pravobranilka: T. Ćapeta,sodni tajnik: A. Calot Escobar,na podlagi pisnega postopka,ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili:– za... 20. 04. 2023 curia.europa.eu 20. 04. 2023 20. 04. 2023
Sodba: C‑512/21 (Aquila Part Prod Com SA proti Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága) SODIŠČE (deseti senat), v sestavi D. Gratsias, predsednik senata, M. Ilešič in I. Jarukaitis (poročevalec), sodnika,generalni pravobranilec: P. Pikamäe,sodni tajnik: A. Calot Escobar,na podlagi pisnega postopka,ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili:– za... 01. 12. 2022 curia.europa.eu 01. 12. 2022 01. 12. 2022
Sodba: C-114/22 (Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie proti W. Sp. z o.o.) SODIŠČE (deseti senat), v sestavi D. Gratsias, predsednik senata, I. Jarukaitis (poročevalec) in Z. Csehi, sodnika,generalna pravobranilka: T. Ćapeta,sodni tajnik: A. Calot Escobar,na podlagi pisnega postopka,ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili:– za... 25. 05. 2023 Sodišče EU 25. 05. 2023 25. 05. 2023
Sodba: I U 1108/2020-7 Jedro Davčni organ ni obrazložil, zakaj asfaltno bazo šteje med gradbeno inženirske objekte. Tožnik je pojasnjeval in dokazoval, da je svojo asfaltno bazo kupil rabljeno ter jo dal prepeljati čez celo Evropo in jo nato postaviti v Sloveniji, česar davčni organ, ni... 30. 08. 2022 USRS 30. 08. 2022 30. 08. 2022
Sodba: C‑269/20 (Finanzamt T proti S) SODIŠČE (prvi senat), v sestavi A. Arabadjiev, predsednik senata, P. G. Xuereb (poročevalec), T. von Danwitz, A. Kumin, sodniki, in I. Ziemele, sodnica,generalna pravobranilka: L. Medina,sodni tajnik: A. Calot Escobar,na podlagi pisnega postopka,ob upoštevanju stališč... 01. 12. 2022 curia.europa.eu 01. 12. 2022 01. 12. 2022
Sodba: U-I-64/22-21 Odločba Ustavno sodišče je v postopkih za oceno ustavnosti, začetih na pobudi družbe NKBM, d. d., Maribor, ki jo zastopa Odvetniška družba Ketler & partnerji, o. p., d. o. o., Ljubljana, in družbe Addiko Bank, d. d., Ljubljana, ter drugih, ki jih vse zastopa Branka... 17. 11. 2022 USRS 17. 11. 2022 17. 11. 2022
Sodba: C‑108/20 (HR proti Finanzamt Wilmersdorf) SODIŠČE (deseti senat), v sestavi M. Ilešič, predsednik senata, E. Juhász in I. Jarukaitis (poročevalec), sodnika,generalni pravobranilec: E. Tanchev,sodni tajnik: A. Calot Escobar,na podlagi pisnega postopka,ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili:– za HR... 14. 04. 2021 curia.europa.eu 14. 04. 2021 14. 04. 2021
Sodba: C-459/19 (The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs proti Wellcome Trust Ltd) SODIŠČE (peti senat), v sestavi E. Regan, predsednik senata, M. Ilešič, E. Juhász (poročevalec), C. Lycourgos in I. Jarukaitis, sodniki,generalni pravobranilec: G. Hogan,sodni tajnik: A. Calot Escobar,na podlagi pisnega postopka,ob upoštevanju stališč, ki so jih... 17. 03. 2021 Sodišče EU 17. 03. 2021 17. 03. 2021
Sodba: C‑365/22 (IT proti État belge) SODIŠČE (osmi senat), v sestavi M. Safjan (poročevalec), predsednik senata, N. Jääskinen in M. Gavalec, sodnika,generalna pravobranilka: L. Medina,sodni tajnik: A. Calot Escobar,na podlagi pisnega postopka,ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili:– za... 17. 05. 2023 curia.europa.eu 17. 05. 2023 17. 05. 2023
Sodba: C‑418/22 (SA CEZAM proti État belge) SODIŠČE (deveti senat), v sestavi L. S. Rossi, predsednica senata, J.-C. Bonichot (poročevalec) in S. Rodin, sodnika,generalni pravobranilec: A. Rantos,sodni tajnik: A. Calot Escobar,na podlagi pisnega postopka,ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili:– za... 17. 05. 2023 curia.europa.eu 17. 05. 2023 17. 05. 2023
Sodba: C‑620/21 (MOMTRADE RUSE OOD proti Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika“ Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite) SODIŠČE (sedmi senat), v sestavi M. L. Arastey Sahún (poročevalka), predsednica senata, F. Biltgen in J. Passer, sodnika,generalna pravobranilka: J. Kokott,sodni tajnik: A. Calot Escobar,na podlagi pisnega postopka,ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili... 11. 05. 2023 curia.europa.eu 11. 05. 2023 11. 05. 2023
Sodba: C-80/20 (Wilo Salmson France SAS proti Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti – Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenţi) SODIŠČE (peti senat), v sestavi E. Regan, predsednik senata, C. Lycourgos in I. Jarukaitis (poročevalec), sodnika,generalna pravobranilka: J. Kokott,sodni tajnik: A. Calot Escobar,na podlagi pisnega postopka,ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili:– za Wilo... 21. 10. 2021 Sodišče EU 21. 10. 2021 21. 10. 2021
Sodba: U-I-33/23-10 Sklep Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem z zahtevo Varuha človekovih pravic, na seji 19. aprila 2023 sklenilo: Izvrševanje 18.a člena Zakona o finančni upravi (Uradni list RS, št. 25/14, 39/22 in 14/23) se do končne odločitve Ustavnega sodišča... 20. 04. 2023 UL RS 19. 04. 2023 20. 04. 2023
Sodba: U-I-473/22-11 Odločba Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem z zahtevo Okrajnega sodišča v Mariboru, na seji 15. junija 2023 odločilo: 1. Prvi odstavek 24. člena Zakona o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 27/91-I, 31/93, 65/98 in 66/2000) ter 107. člen... 14. 07. 2023 UL RS 14. 07. 2023 14. 07. 2023
Sodba: C‑516/21 (Finanzamt X proti Y) SODIŠČE (četrti senat), v sestavi C. Lycourgos, predsednik senata, L. S. Rossi, sodnica, J.-C. Bonichot, S. Rodin, sodnika, in O. Spineanu-Matei (poročevalka), sodnica,generalni pravobranilec: G. Pitruzzella,sodni tajnik: A. Calot Escobar,na podlagi pisnega postopka,ob... 04. 05. 2023 curia.europa.eu 04. 05. 2023 04. 05. 2023
Sodba: C‑127/22 („Balgarska telekomunikatsionna kompania“ EAD proti Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno‑osiguritelna praktika“ – Sofia) SODIŠČE (deveti senat), v sestavi L. S. Rossi, predsednica senata, J.‑C. Bonichot, sodnik, in O. Spineanu‑Matei (poročevalka), sodnica,generalna pravobranilka: T. Ćapeta,sodni tajnik: A. Calot Escobar,na podlagi pisnega postopka,ob upoštevanju stališč, ki so jih... 04. 05. 2023 curia.europa.eu 04. 05. 2023 04. 05. 2023
Sodba: C‑97/21 (MV – 98 proti Nachalnik na otdel „Operativni deynosti“ – Sofia v Glavna direktsia „Fiskalen kontrol“ pri Tsentralno upravlenie na Natsionalna agentsia za prihodite) SODIŠČE (prvi senat), v sestavi A. Arabadjiev, predsednik senata, P. G. Xuereb, T. von Danwitz (poročevalec), A. Kumin, sodniki, in I. Ziemele, sodnica,generalni pravobranilec: M. Campos Sánchez-Bordona,sodni tajnik: A. Calot Escobar,na podlagi pisnega postopka,ob... 04. 05. 2023 curia.europa.eu 04. 05. 2023 04. 05. 2023
Sodba: U-I-4/20-66 Odločba Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem z zahtevo Banke Slovenije, na seji 16. februarja 2023 odločilo: Zakon o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (Uradni list RS, št. 72/19) se... 16. 02. 2023 UL RS 16. 02. 2023 16. 02. 2023
Sodba: U-I-107/21-16 Odločba Ustavno sodišče je v postopku odločanja o pobudi in postopku za preizkus ustavne pritožbe družbe ALTIUS, d. o. o., Ptuj, ki jo zastopa Odvetniška pisarna Kontarščak, d. o. o., Maribor, na seji 2. marca 2023 odločilo: 1. Člen 221i Zakona o finančnem poslovanju... UL RS 02. 03. 2023
Sodba: C‑664/21 (Nec Plus Ultra Cosmetics AG proti Republiki Sloveniji) SODIŠČE (deseti senat), v sestavi D. Gratsias, predsednik senata, I. Jarukaitis in Z. Csehi (poročevalec), sodnika,generalni pravobranilec: P. Pikamäe,sodni tajnik: A. Calot Escobar,na podlagi pisnega postopka,ob upoštevanju stališč, ki so ju predložili:– za Nec... 02. 03. 2023 curia.europa.eu 02. 03. 2023 02. 03. 2023
Sodba: C‑519/21 (ASA proti DGRFP Cluj) SODIŠČE (sedmi senat), v sestavi M. L. Arastey Sahún (poročevalka), predsednica senata, F. Biltgen in J. Passer, sodnika,generalni pravobranilec: N. Emiliou,sodni tajnik: A. Calot Escobar,na podlagi pisnega postopka,ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili... 16. 02. 2023 curia.europa.eu 16. 02. 2023 16. 02. 2023
Sodba: C‑612/21 (Gmina O. proti Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej) SODIŠČE (sedmi senat), v sestavi M. L. Arastey Sahún, predsednica senata, N. Wahl (poročevalec) in J. Passer, sodnika,generalna pravobranilka: J. Kokott,sodni tajnik: A. Calot Escobar,na podlagi pisnega postopka,ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili:– za... 30. 03. 2023 curia.europa.eu 30. 03. 2023 30. 03. 2023
Sodba: C‑695/20 (Fenix International Ltd proti Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs) SODIŠČE (veliki senat), v sestavi K. Lenaerts, predsednik, L. Bay Larsen, podpredsednik, A. Arabadjiev, predsednik senata, A. Prechal, predsednica senata, C. Lycourgos, M. Safjan, predsednika senatov, L. S. Rossi (poročevalka), predsednica senata, D. Gratsias... 28. 02. 2023 curia.europa.eu 28. 02. 2023 28. 02. 2023
Sodba: I U 1556/2019-9 Jedro Kontradiktornost postopka in zagotavljanje pravice do izjave stranki v postopku je še posebej pomembno v primeru dokazovanja objektivnih okoliščin, ki kažejo na zavezančev subjektivni element (na zavezančev namen). V obravnavanem primeru namreč zakon (2. točka... 26. 05. 2020 UPRS 26. 05. 2020 26. 05. 2020
Sodba: C‑232/22 (Cabot Plastics Belgium SA proti État belge) SODIŠČE (deseti senat), v sestavi D. Gratsias, predsednik senata, M. Ilešič in I. Jarukaitis (poročevalec), sodnika,generalna pravobranilka: L. Medina,sodni tajnik: A. Calot Escobar,na podlagi pisnega postopka,ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili:– za... 29. 06. 2023 curia.europa.eu 29. 06. 2023 29. 06. 2023
Sodba: C‑482/21 (Euler Hermes SA Magyarországi Fióktelepe proti Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága) SODIŠČE (osmi senat), v sestavi M. Safjan, predsednik senata, N. Jääskinen in M. Gavalec (poročevalec), sodnika,generalna pravobranilka: T. Ćapeta,sodni tajnik: A. Calot Escobar,na podlagi pisnega postopka,ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili:– za Euler... 09. 02. 2023 curia.europa.eu 09. 02. 2023 09. 02. 2023
Sodba: C‑616/21 (Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej proti Gmina L.) SODIŠČE (sedmi senat), v sestavi M. L. Arastey Sahún, predsednica senata, N. Wahl (poročevalec) in J. Passer, sodnika,generalna pravobranilka: J. Kokott,sodni tajnik: A. Calot Escobar,na podlagi pisnega postopka,ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili:– za... 30. 03. 2023 curia.europa.eu 30. 03. 2023 30. 03. 2023
Sodba: C‑42/22 (Generali Seguros SA, nekdanja Global – Companhia de Seguros SA, proti Autoridade Tributária e Aduaneira) SODIŠČE (deveti senat), v sestavi L. S. Rossi, predsednica senata, J.-C. Bonichot, sodnik, in O. Spineanu‑Matei (poročevalka), sodnica,generalni pravobranilec: G. Pitruzzella,sodni tajnik: A. Calot Escobar,na podlagi pisnega postopka,ob upoštevanju stališč, ki so jih... 09. 03. 2023 curia.europa.eu 09. 03. 2023 09. 03. 2023
Sodba: U-I-262/19-9 Odločba Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem z zahtevo skupine poslank in poslancev Državnega zbora, na seji 6. aprila 2023 odločilo: 1. Členi 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, z izjemo njegovega drugega odstavka, in 20 Zakona o množičnem vrednotenju... 06. 04. 2023 UL RS 06. 04. 2023 06. 04. 2023
Sodba: C‑108/22 (Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej proti C. sp. z o.o., v likvidaciji) SODIŠČE (osmi senat), v sestavi M. Safjan, predsednik senata, N. Jääskinen in M. Gavalec (poročevalec), sodnika,generalni pravobranilec: A. Rantos,sodni tajnik: A. Calot Escobar,na podlagi pisnega postopka,ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili:– za... 29. 06. 2023 curia.europa.eu 29. 06. 2023 29. 06. 2023
Sodba: C‑677/21 (Fluvius Antwerpen proti MX) SODIŠČE (sedmi senat), v sestavi M. L. Arastey Sahún, predsednica senata, N. Wahl (poročevalec) in J. Passer, sodnika,generalna pravobranilka: J. Kokott,sodni tajnik: A. Calot Escobar,na podlagi pisnega postopka,ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili:– za... 27. 04. 2023 curia.europa.eu 27. 04. 2023 27. 04. 2023
Sodba: I U 302/2020-9 Jedro Posamezen pravni posel ne more biti opredeljen kot navidezen in hkrati kot posel, s katerim se doseže zaobid. Izpodbijane odločbe ni mogoče preizkusiti, ker davčni organ po eni strani ob sklicevanju na četrti odstavek 74. člena ZDavP-2 ugotavlja, da je bila... 09. 11. 2021 UPRS 09. 11. 2021 09. 11. 2021
Sodba: I U 524/2020-11 Jedro Vrednost kapitala ob odsvojitvi, razvidna iz prodajnih pogodb, ni ustrezala vrednosti kapitala, ki bi se dala doseči v prostem prometu v času odsvojitve. Na podlagi prvega odstavka 99. člena ZDoh-2 se v takšnem primeru za vrednost kapitala ob odsvojitvi šteje... 09. 11. 2021 UPRS 09. 11. 2021 09. 11. 2021
Sodba: C-282/22 (Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej proti P. w W., ob udeležbi Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców) SODIŠČE (deseti senat), v sestavi D. Gratsias (poročevalec), predsednik senata, M. Ilešič in I. Jarukaitis, sodnika,generalna pravobranilka: T. Ćapeta,sodni tajnik: A. Calot Escobar,na podlagi pisnega postopka,ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili:– za... 20. 04. 2023 curia.europa.eu 20. 04. 2023 20. 04. 2023
Prikazov na stran:
Komentar