Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Sodba: I U 289/2019-21 Jedro: V predmetni zadevi je davčni organ napačno uporabil materialno pravo glede presoje ali je bil v izkazan tožnikov namen uporabe kupljenih nepremičnin za obdavčene transakcije. Iz novejše sodne prakse izhaja, da je registrirana dejavnost lahko pokazatelj, da bo... 14. 05. 2019 USRS 14. 05. 2019 14. 05. 2019
Sodba: Sklep VIII Ips 43/2016 Jedro Če je za izpolnjevanje nalog delovnega mesta potrebno znanje tujih jezikov, delodajalec pa že po treh dneh ugotovi, da jih delavec ne obvlada v takšni meri, da bi svoje delovne obveznosti lahko izpolnjeval v skladu z njegovimi pričakovanji, z odpovedjo pogodbe... 21. 06. 2016 VSRS 21. 06. 2016 21. 06. 2016
Sodba: C‑127/22 („Balgarska telekomunikatsionna kompania“ EAD proti Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno‑osiguritelna praktika“ – Sofia) SODIŠČE (deveti senat), v sestavi L. S. Rossi, predsednica senata, J.‑C. Bonichot, sodnik, in O. Spineanu‑Matei (poročevalka), sodnica,generalna pravobranilka: T. Ćapeta,sodni tajnik: A. Calot Escobar,na podlagi pisnega postopka,ob upoštevanju stališč, ki so jih... 04. 05. 2023 curia.europa.eu 04. 05. 2023 04. 05. 2023
Sodba: VIII Ips 30/2021 Jedro Zmotno je stališče, da bi v KPND moralo biti izrecno zapisano, da ni mogoča kombinacija javnega prevoza in kilometrine. V resnici je ravno obratno. Glede na veljavno ureditev, po kateri se primarno povrnejo stroški javnega prevoza, stroški kilometrine pa le, če... 25. 05. 2021 VSRS 25. 05. 2021 25. 05. 2021
Sodba: C‑267/21 (Uniqa Asigurări SA proti Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor, Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili) SODIŠČE (deseti senat), v sestavi I. Jarukaitis, predsednik senata, M. Ilešič in Z. Csehi (poročevalec), sodnika,generalni pravobranilec: A. M. Collins,sodni tajnik: A. Calot Escobar,na podlagi pisnega postopka,ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili:– za... 01. 08. 2022 Sodišče EU 01. 08. 2022 01. 08. 2022
Sodba: C‑378/21 (P GmbH proti Finanzamt Österreich) SODIŠČE (sedmi senat), v sestavi F. Biltgen (poročevalec), v funkciji predsednika senata, N. Wahl in J. Passer, sodnika,generalna pravobranilka: J. Kokott,sodni tajnik: A. Calot Escobar,na podlagi pisnega postopka,ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili... 08. 12. 2022 curia.europa.eu 08. 12. 2022 08. 12. 2022
Sodba: C-895/19 (A. proti Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, ob udeležbi Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców) SODIŠČE (deveti senat), v sestavi N. Piçarra, predsednik senata, S. Rodin, sodnik, in K. Jürimäe (poročevalka), sodnica, generalni pravobranilec: H. Saugmandsgaard Øe, sodni tajnik: A. Calot Escobar, na podlagi pisnega postopka, ob upoštevanju stališč, ki so jih... 18. 03. 2021 curia.europa.eu 18. 03. 2021 18. 03. 2021
Sodba: C-235/21 (Raiffeisen Leasing, trgovina in leasing d.o.o. proti Republiki Sloveniji) SODIŠČE (sedmi senat), v sestavi J. Passer, predsednik senata, F. Biltgen, sodnik, in M. L. Arastey Sahún (poročevalka), sodnica,generalni pravobranilec: A. Rantos,sodni tajnik: A. Calot Escobar,na podlagi pisnega postopka,ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili... 29. 09. 2022 curia.europa.eu 29. 09. 2022 29. 09. 2022
Sodba: Sklep Pdp 903/2011 Jedro: Zaprtje poslovalnice, v katero je bila tožnica premeščena, predstavlja poslovni razlog za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga. Izrek: Pritožbi se ugodi, izpodbijana sodba se razveljavi in se zadeva vrne sodišču prve stopnje v novo sojenje... 22. 12. 2011 VDSS 22. 12. 2011 22. 12. 2011
Sodba: I U 1269/2019-16 Jedro Davčni zavezanec v postopku zavarovanja izpolnitve davčne obveznosti lahko ugovarja sami pričakovani davčni obveznosti, kot tudi njeni višini, davčni organ pa se mora do teh ugovorov opredeliti. V nasprotnem primeru je davčnemu zavezancu onemogočena celovita... 14. 05. 2021 USRS 14. 05. 2021 14. 05. 2021
Sodba: U-I-33/23-10 Sklep Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem z zahtevo Varuha človekovih pravic, na seji 19. aprila 2023 sklenilo: Izvrševanje 18.a člena Zakona o finančni upravi (Uradni list RS, št. 25/14, 39/22 in 14/23) se do končne odločitve Ustavnega sodišča... 20. 04. 2023 UL RS 19. 04. 2023 20. 04. 2023
Sodba: U-I-4/20-66 Odločba Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem z zahtevo Banke Slovenije, na seji 16. februarja 2023 odločilo: Zakon o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (Uradni list RS, št. 72/19) se... 16. 02. 2023 UL RS 16. 02. 2023 16. 02. 2023
Sodba: C‑365/22 (IT proti État belge) SODIŠČE (osmi senat), v sestavi M. Safjan (poročevalec), predsednik senata, N. Jääskinen in M. Gavalec, sodnika,generalna pravobranilka: L. Medina,sodni tajnik: A. Calot Escobar,na podlagi pisnega postopka,ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili:– za... 17. 05. 2023 curia.europa.eu 17. 05. 2023 17. 05. 2023
Sodba: Sklep X Ips 123/2020-16 Jedro Revizijski postopek se prekine do odločitve Ustavnega sodišča Republike Slovenije o zahtevi za oceno ustavnosti prvega in tretjega odstavka 71. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2J, Uradni list RS, št. 63/16) v zvezi s 95... 02. 06. 2021 VSRS 02. 06. 2021 02. 06. 2021
Sodba: U-I-64/22-21 Odločba Ustavno sodišče je v postopkih za oceno ustavnosti, začetih na pobudi družbe NKBM, d. d., Maribor, ki jo zastopa Odvetniška družba Ketler & partnerji, o. p., d. o. o., Ljubljana, in družbe Addiko Bank, d. d., Ljubljana, ter drugih, ki jih vse zastopa Branka... 17. 11. 2022 USRS 17. 11. 2022 17. 11. 2022
Sodba: C‑141/20 (Finanzamt Kiel proti Norddeutsche Gesellschaft für Diakonie mbH) SODIŠČE (prvi senat), v sestavi A. Arabadjiev, predsednik senata, P. G. Xuereb (poročevalec), T. von Danwitz, A. Kumin, sodniki, in I. Ziemele, sodnica,generalna pravobranilka: L. Medina,sodni tajnik: A. Calot Escobar,na podlagi pisnega postopka,ob upoštevanju stališč... 01. 12. 2022 curia.europa.eu 01. 12. 2022 01. 12. 2022
Sodba: VIII Ips 27/2021 Jedro Terjatev, ki jo tožnik uveljavlja, ni čista denarna terjatev, saj se spor prvenstveno nanaša na dolžnost vključitve tožnika v poklicno zavarovanje (torej ali bi tožnik sploh moral biti poklicno zavarovan itd.) in šele posledično na plačevanje prispevkov za takšno... 14. 09. 2021 VSRS 14. 09. 2021 14. 09. 2021
Sodba: C‑293/21 (UAB „Vittamed technologijos“, v likvidaciji, proti Valstybinė mokesčių inspekcija, ob udeležbi Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija) SODIŠČE (deseti senat), v sestavi I. Jarukaitis, predsednik senata, D. Gratsias in Z. Csehi (poročevalec), sodnika,generalna pravobranilka: T. Ćapeta,sodni tajnik: A. Calot Escobar,na podlagi pisnega postopka,ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili:– za... 06. 10. 2022 curia.europa.eu 06. 10. 2022 06. 10. 2022
Sodba: VIII Ips 359/2007 Jedro: Delodajalec se lahko odloči tudi za drugačno organizacijo oziroma način dela tako, da delovne naloge drugače razporedi med zaposlene ali jih združuje oziroma razdružuje, kar ima za posledico lahko tudi ukinitev nekega prej samostojnega delovnega mesta. Izrek... 20. 10. 2008 VSRS 20. 10. 2008 20. 10. 2008
Sodba: C‑232/22 (Cabot Plastics Belgium SA proti État belge) SODIŠČE (deseti senat), v sestavi D. Gratsias, predsednik senata, M. Ilešič in I. Jarukaitis (poročevalec), sodnika,generalna pravobranilka: L. Medina,sodni tajnik: A. Calot Escobar,na podlagi pisnega postopka,ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili:– za... 29. 06. 2023 curia.europa.eu 29. 06. 2023 29. 06. 2023
Sodba: C‑42/22 (Generali Seguros SA, nekdanja Global – Companhia de Seguros SA, proti Autoridade Tributária e Aduaneira) SODIŠČE (deveti senat), v sestavi L. S. Rossi, predsednica senata, J.-C. Bonichot, sodnik, in O. Spineanu‑Matei (poročevalka), sodnica,generalni pravobranilec: G. Pitruzzella,sodni tajnik: A. Calot Escobar,na podlagi pisnega postopka,ob upoštevanju stališč, ki so jih... 09. 03. 2023 curia.europa.eu 09. 03. 2023 09. 03. 2023
Sodba: C-114/22 (Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie proti W. Sp. z o.o.) SODIŠČE (deseti senat), v sestavi D. Gratsias, predsednik senata, I. Jarukaitis (poročevalec) in Z. Csehi, sodnika,generalna pravobranilka: T. Ćapeta,sodni tajnik: A. Calot Escobar,na podlagi pisnega postopka,ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili:– za... 25. 05. 2023 Sodišče EU 25. 05. 2023 25. 05. 2023
Sodba: C‑282/22 (Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej proti P. w W., ob udeležbi Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców) SODIŠČE (deseti senat), v sestavi D. Gratsias (poročevalec), predsednik senata, M. Ilešič in I. Jarukaitis, sodnika,generalna pravobranilka: T. Ćapeta,sodni tajnik: A. Calot Escobar,na podlagi pisnega postopka,ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili:– za... 20. 04. 2023 curia.europa.eu 20. 04. 2023 20. 04. 2023
Sodba: I U 1108/2020-7 Jedro Davčni organ ni obrazložil, zakaj asfaltno bazo šteje med gradbeno inženirske objekte. Tožnik je pojasnjeval in dokazoval, da je svojo asfaltno bazo kupil rabljeno ter jo dal prepeljati čez celo Evropo in jo nato postaviti v Sloveniji, česar davčni organ, ni... 30. 08. 2022 USRS 30. 08. 2022 30. 08. 2022
Sodba: C‑108/20 (HR proti Finanzamt Wilmersdorf) SODIŠČE (deseti senat), v sestavi M. Ilešič, predsednik senata, E. Juhász in I. Jarukaitis (poročevalec), sodnika,generalni pravobranilec: E. Tanchev,sodni tajnik: A. Calot Escobar,na podlagi pisnega postopka,ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili:– za HR... 14. 04. 2021 curia.europa.eu 14. 04. 2021 14. 04. 2021
Sodba: C‑512/21 (Aquila Part Prod Com SA proti Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága) SODIŠČE (deseti senat), v sestavi D. Gratsias, predsednik senata, M. Ilešič in I. Jarukaitis (poročevalec), sodnika,generalni pravobranilec: P. Pikamäe,sodni tajnik: A. Calot Escobar,na podlagi pisnega postopka,ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili:– za... 01. 12. 2022 curia.europa.eu 01. 12. 2022 01. 12. 2022
Sodba: Pdp 276/2014 Jedro: ZDR-1 pri odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga posamičnim delavcem iz 89. člena ne zahteva uporabe formalnih kriterijev za opredelitev presežnih delavcev oziroma tistih delavcev, ki se jim pogodba o zaposlitvi iz tega razloga odpove. Takšna... 19. 06. 2014 VDSS 19. 06. 2014 19. 06. 2014
Sodba: U-I-262/19-9 Odločba Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem z zahtevo skupine poslank in poslancev Državnega zbora, na seji 6. aprila 2023 odločilo: 1. Členi 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, z izjemo njegovega drugega odstavka, in 20 Zakona o množičnem vrednotenju... 06. 04. 2023 UL RS 06. 04. 2023 06. 04. 2023
Sodba: I U 1664/2017-17 Jedro Iz predložene dokumentacije ni razvidna povezava med pogodbo in računoma. Računa se namreč ne sklicujeta na pogodbo, z njima pa se zaračunava (neopredeljena) storitev z označeno količino 1, kar pomeni, da predložena dokumentacija ne omogoča identifikacije... 16. 04. 2019 USRS 16. 04. 2019 16. 04. 2019
Sodba: Sodba in Sklep II Ips 361/2010 Jedro Pri preizkusu objektivne umeščenosti odmerjene odškodnine po posameznih oblikah nepremoženjske škode in kot celote je treba upoštevati celoten sklop dejanskih okoliščin konkretnega primera, ki tvorijo pravnoodločilno dejansko podlago za odmero odškodnine za... 05. 03. 2014 VSRS 05. 03. 2014 05. 03. 2014
Sodba: C‑269/20 (Finanzamt T proti S) SODIŠČE (prvi senat), v sestavi A. Arabadjiev, predsednik senata, P. G. Xuereb (poročevalec), T. von Danwitz, A. Kumin, sodniki, in I. Ziemele, sodnica,generalna pravobranilka: L. Medina,sodni tajnik: A. Calot Escobar,na podlagi pisnega postopka,ob upoštevanju stališč... 01. 12. 2022 curia.europa.eu 01. 12. 2022 01. 12. 2022
Sodba: C‑620/21 (MOMTRADE RUSE OOD proti Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika“ Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite) SODIŠČE (sedmi senat), v sestavi M. L. Arastey Sahún (poročevalka), predsednica senata, F. Biltgen in J. Passer, sodnika,generalna pravobranilka: J. Kokott,sodni tajnik: A. Calot Escobar,na podlagi pisnega postopka,ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili... 11. 05. 2023 curia.europa.eu 11. 05. 2023 11. 05. 2023
Sodba: U-I-492/20-22 Odločba Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem z zahtevo Vrhovnega sodišča, na seji 5. oktobra 2023 odločilo: 1. Zakon o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 111/13, 90/14, 91/15, 63/16, 69/17, 36... 06. 10. 2023 USRS 05. 10. 2023 06. 10. 2023
Sodba: C‑97/21 (MV – 98 proti Nachalnik na otdel „Operativni deynosti“ – Sofia v Glavna direktsia „Fiskalen kontrol“ pri Tsentralno upravlenie na Natsionalna agentsia za prihodite) SODIŠČE (prvi senat), v sestavi A. Arabadjiev, predsednik senata, P. G. Xuereb, T. von Danwitz (poročevalec), A. Kumin, sodniki, in I. Ziemele, sodnica,generalni pravobranilec: M. Campos Sánchez-Bordona,sodni tajnik: A. Calot Escobar,na podlagi pisnega postopka,ob... 04. 05. 2023 curia.europa.eu 04. 05. 2023 04. 05. 2023
Sodba: C‑294/21 (État luxembourgeois, Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA proti Navitours Sàrl) SODIŠČE (prvi senat), v sestavi A. Arabadjiev, predsednik senata, L. Bay Larsen, podpredsednik Sodišča v funkciji sodnika prvega senata, I. Ziemele, sodnica, P. G. Xuereb in A. Kumin (poročevalec), sodnika,generalni pravobranilec: M. Szpunar,sodni tajnik: A. Calot... 01. 08. 2022 Sodišče EU 01. 08. 2022 01. 08. 2022
Sodba: C‑418/22 (SA CEZAM proti État belge) SODIŠČE (deveti senat), v sestavi L. S. Rossi, predsednica senata, J.-C. Bonichot (poročevalec) in S. Rodin, sodnika,generalni pravobranilec: A. Rantos,sodni tajnik: A. Calot Escobar,na podlagi pisnega postopka,ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili:– za... 17. 05. 2023 curia.europa.eu 17. 05. 2023 17. 05. 2023
Sodba: I U 1706/2021-25 Jedro Določba 7. člena ZDoh-2 ureja davčni položaj osebe, ki je zaradi življenjskih okoliščin svojemu rezidentstvu po 6. členu ZDoh-2 pridružila rezidentstvo druge države, problem dvojnega rezidentstva pa je bil razrešen po pravilih KIDO. Gre za okoliščine, ki jih je... 15. 03. 2022 UPRS 15. 03. 2022 15. 03. 2022
Sodba: VIII Ips 161/2014 Jedro Tudi od zavarovanca je odvisno, ali bo za pridobitev pravice do starostne pokojnine npr. uveljavljal znižanje starostne meje zaradi skrbi in vzgoje otroka in iz naslova dodane dobe ter na ta način izpolnil minimalne pogoje za pridobitev pravice do starostne... 08. 12. 2014 VSRS 08. 12. 2014 08. 12. 2014
Sodba: C-615/21 (Napfény-Toll Kft. proti Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága) SODIŠČE (peti senat), v sestavi E. Regan (poročevalec), predsednik senata, K. Lenaerts, predsednik Sodišča v funkciji sodnika petega senata, D. Gratsias, M. Ilešič in I. Jarukaitis, sodniki,generalni pravobranilec: A. Rantos,sodni tajnik: I. Illéssy, administrator... 13. 07. 2023 curia.europa.eu 13. 07. 2023 13. 07. 2023
Sodba: C‑482/21 (Euler Hermes SA Magyarországi Fióktelepe proti Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága) SODIŠČE (osmi senat), v sestavi M. Safjan, predsednik senata, N. Jääskinen in M. Gavalec (poročevalec), sodnika,generalna pravobranilka: T. Ćapeta,sodni tajnik: A. Calot Escobar,na podlagi pisnega postopka,ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili:– za Euler... 09. 02. 2023 curia.europa.eu 09. 02. 2023 09. 02. 2023
Sodba: C‑239/22 (État belge, Promo 54 SA proti Promo 54 SA, État belge) SODIŠČE (osmi senat), v sestavi M. Safjan (poročevalec), predsednik senata, N. Piçarra in M. Gavalec, sodnika,generalni pravobranilec: A. Rantos,sodni tajnik: A. Calot Escobar,na podlagi pisnega postopka,ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili:– za Promo 54... 09. 03. 2023 curia.europa.eu 09. 03. 2023 09. 03. 2023
Sodba: C‑612/21 (Gmina O. proti Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej) SODIŠČE (sedmi senat), v sestavi M. L. Arastey Sahún, predsednica senata, N. Wahl (poročevalec) in J. Passer, sodnika,generalna pravobranilka: J. Kokott,sodni tajnik: A. Calot Escobar,na podlagi pisnega postopka,ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili:– za... 30. 03. 2023 curia.europa.eu 30. 03. 2023 30. 03. 2023
Sodba: C‑519/21 (ASA proti DGRFP Cluj) SODIŠČE (sedmi senat), v sestavi M. L. Arastey Sahún (poročevalka), predsednica senata, F. Biltgen in J. Passer, sodnika,generalni pravobranilec: N. Emiliou,sodni tajnik: A. Calot Escobar,na podlagi pisnega postopka,ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili... 16. 02. 2023 curia.europa.eu 16. 02. 2023 16. 02. 2023
Sodba: C-459/19 (The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs proti Wellcome Trust Ltd) SODIŠČE (peti senat), v sestavi E. Regan, predsednik senata, M. Ilešič, E. Juhász (poročevalec), C. Lycourgos in I. Jarukaitis, sodniki,generalni pravobranilec: G. Hogan,sodni tajnik: A. Calot Escobar,na podlagi pisnega postopka,ob upoštevanju stališč, ki so jih... 17. 03. 2021 Sodišče EU 17. 03. 2021 17. 03. 2021
Sodba: C‑664/21 (Nec Plus Ultra Cosmetics AG proti Republiki Sloveniji) SODIŠČE (deseti senat), v sestavi D. Gratsias, predsednik senata, I. Jarukaitis in Z. Csehi (poročevalec), sodnika,generalni pravobranilec: P. Pikamäe,sodni tajnik: A. Calot Escobar,na podlagi pisnega postopka,ob upoštevanju stališč, ki so ju predložili:– za Nec... 02. 03. 2023 curia.europa.eu 02. 03. 2023 02. 03. 2023
Sodba: C‑677/21 (Fluvius Antwerpen proti MX) SODIŠČE (sedmi senat), v sestavi M. L. Arastey Sahún, predsednica senata, N. Wahl (poročevalec) in J. Passer, sodnika,generalna pravobranilka: J. Kokott,sodni tajnik: A. Calot Escobar,na podlagi pisnega postopka,ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili:– za... 27. 04. 2023 curia.europa.eu 27. 04. 2023 27. 04. 2023
Sodba: C‑616/21 (Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej proti Gmina L.) SODIŠČE (sedmi senat), v sestavi M. L. Arastey Sahún, predsednica senata, N. Wahl (poročevalec) in J. Passer, sodnika,generalna pravobranilka: J. Kokott,sodni tajnik: A. Calot Escobar,na podlagi pisnega postopka,ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili:– za... 30. 03. 2023 curia.europa.eu 30. 03. 2023 30. 03. 2023
Sodba: C‑108/22 (Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej proti C. sp. z o.o., v likvidaciji) SODIŠČE (osmi senat), v sestavi M. Safjan, predsednik senata, N. Jääskinen in M. Gavalec (poročevalec), sodnika,generalni pravobranilec: A. Rantos,sodni tajnik: A. Calot Escobar,na podlagi pisnega postopka,ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili:– za... 29. 06. 2023 curia.europa.eu 29. 06. 2023 29. 06. 2023
Sodba: C-355/22 (Osteopathie Van Hauwermeiren BV proti Belgische Staat) SODIŠČE (šesti senat), v sestavi P. G. Xuereb, predsednik senata, L. Bay Larsen (poročevalec), podpredsednik Sodišča, in I. Ziemele, sodnica,generalna pravobranilka: T. Ćapeta,sodni tajnik: A. Calot Escobar,na podlagi pisnega postopka,ob upoštevanju stališč, ki so jih... 05. 10. 2023 curia.europa.eu 05. 10. 2023 05. 10. 2023
Sodba: C-80/20 (Wilo Salmson France SAS proti Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti – Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenţi) SODIŠČE (peti senat), v sestavi E. Regan, predsednik senata, C. Lycourgos in I. Jarukaitis (poročevalec), sodnika,generalna pravobranilka: J. Kokott,sodni tajnik: A. Calot Escobar,na podlagi pisnega postopka,ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili:– za Wilo... 21. 10. 2021 Sodišče EU 21. 10. 2021 21. 10. 2021
Prikazov na stran:
Komentar