Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Pojasnilo DURS: Vložitev napovedi za odmero akontacije dohodnine od dobička iz kapitala - podaritev vrednostnih papirjev in odlog davčne obveznosti Vložitev napovedi za odmero akontacije dohodnine od dobička iz kapitala - podaritev vrednostnih papirjev in odlog davčne obveznosti Zavezanec navaja, da je njegova žena v letu 2005 delnice, ki jih je imela v lasti manj kakor tri leta, podarila sinu. V darilni pogodbi... 16. 02. 2006 Durs 16. 02. 2006 16. 02. 2006
Pojasnilo DURS: Spremembe pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu Spremembe pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu V Uradnem listu RS, št. 22/2010 je bil objavljen Pravilnik o spremembah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve... 22. 03. 2010 Durs 22. 03. 2010 22. 03. 2010
Pojasnilo DURS: Informacija o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini Informacija o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini V Uradnem listu Republike Slovenije št. 10/2010, z dne 12. 2. 2010, je objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2E), ki je začel veljati naslednji dan po objavi, to je 13. 2. 2010... 23. 02. 2010 Durs 23. 02. 2010 23. 02. 2010
Pojasnilo DURS: Organizacija nagradne igre Organizacija nagradne igre V zvezi z vprašanjem ali lahko družba v razpisnih pogojih nagradne igre navede, da mora posameznik pred prevzemom nagrade, na račun družbe nakazati ustrezen znesek za dohodnino (plačilo tega zneska naj bi bil tudi pogoj za prevzem darila... 07. 03. 2013 Durs 07. 03. 2013 07. 03. 2013
Pojasnilo DURS: Davčna obravnava povračil materialnih stroškov nosilcu izvajanja vzgojno-varstvene družine Davčna obravnava povračil materialnih stroškov nosilcu izvajanja vzgojno-varstvene družine Prejeli smo vprašanje, ki se nanaša na davčno obravnavo povračil stroškov, ki pripadajo zaposleni vzgojiteljici kot nosilki izvajanja vzgojno-varstvene družine na svojem domu... 20. 04. 2009 Durs 20. 04. 2009 20. 04. 2009
Pojasnilo DURS: REK-1 obrazci s 1. 7. 2013 REK-1 obrazci s 1. 7. 2013 Ali se nov obrazec REK-1 uporablja za izplačila od 1. 7. 2013 dalje ali za obračun plač od meseca 07/2013 dalje? V zvezi s tem pojasnjujemo: Skladno s Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih... 17. 06. 2013 Durs 17. 06. 2013 17. 06. 2013
Pojasnilo DURS: Olajšava za nakup nepremičnine Olajšava za nakup nepremičnine Zavezanec navaja, da je prebral pojasnilo Generalnega davčnega urada, št. 092-1655/2006-08012-04, v katerem je zapisano, da smejo tudi zasebniki v letu 2006 uveljavljati olajšavo za vlaganja v naložbene nepremičnine. Navaja tudi, da se... 04. 10. 2006 Durs 04. 10. 2006 04. 10. 2006
Pojasnilo DURS: Izračun dohodnine od dohodka iz dejavnosti pri zavezancih, ki ugotavljajo davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov Izračun dohodnine od dohodka iz dejavnosti pri zavezancih, ki ugotavljajo davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov V Uradnem listu RS št. 94/12 sta bili z dne 10. 12. 2012 objavljeni noveli Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini – ZDoh-2L... 23. 01. 2013 Durs 23. 01. 2013 23. 01. 2013
Pojasnilo DURS: Nove splošne olajšave po ZDoh-2a in dohodek za študentsko delo Nove splošne olajšave po ZDoh-2a in dohodek za študentsko delo Zavezanec sprašuje, ali z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini – ZDoh-2A (Uradni list RS, št. 10/08) povišan znesek splošne olajšave pripada tudi dijakom in študentom, katerih letni bruto... 05. 03. 2008 Durs 05. 03. 2008 05. 03. 2008
Pojasnilo DURS: Obvestilo davčnim zavezancem, ki prejemajo plačo iz Avstrije v zvezi z (ne)izdajo odločb o odmeri dohodnine za leto 2006 in nadaljnja odmerna leta Obvestilo davčnim zavezancem, ki prejemajo plačo iz Avstrije v zvezi z (ne)izdajo odločb o odmeri dohodnine za leto 2006 in nadaljnja odmerna leta Zaradi sprejete odločitve Vlade RS dne 11. 4. 2007, da se pristopi k spremembi veljavne Konvencije o izogibanju dvojnega... 06. 02. 2008 Durs 06. 02. 2008 06. 02. 2008
Pojasnilo DURS: Vložitev napovedi za odmero dohodnine od obresti v primeru smrti zavezanca Vložitev napovedi za odmero dohodnine od obresti v primeru smrti zavezanca 1. Zavezanec je imel sklenjeno eno pogodbo o vezavi denarnih sredstev in to pri banki, ustanovljeni v Republiki Sloveniji. Pri tem je znesek doseženih obresti presegel znesek 1.000 evrov... 17. 02. 2014 Durs 17. 02. 2014 17. 02. 2014
Pojasnilo DURS: Kraj opravljanja telekomunikacijskih storitev po ZDDV-1 Kraj opravljanja telekomunikacijskih storitev po ZDDV-1 Slovenski ponudnik telekomunikacijskih storitev ponuja svoje storitve tujemu davčnemu zavezancu s sedežem na Hrvaškem, ki je ponudnik telekomunikacijskih storitev na Hrvaškem. Davčni zavezanec med drugim opravlja... 20. 06. 2012 Durs 20. 06. 2012 20. 06. 2012
Pojasnilo DURS: Informativni izračun dohodnine za leto 2007 – uveljavljanje odbitka tujega davka oziroma oprostitve plačila davka v zvezi z dohodki iz tujine Informativni izračun dohodnine za leto 2007 – uveljavljanje odbitka tujega davka oziroma oprostitve plačila davka v zvezi z dohodki iz tujine Davčna uprava Republike Slovenije bo zavezancem za dohodnino – rezidentom Slovenije za leto 2007 najkasneje do 31. maja 2008... 08. 01. 2008 Durs 08. 01. 2008 08. 01. 2008
Podrobnejši opisi FURS: Zavarovanje v tranzitu Zavarovanje v tranzitu 1.0 ZAVAROVANJE V TRANZITU Pogoj za sprejem tranzitne deklaracije je predložitev ustreznega zavarovanja za plačilo carinskega dolga, ki lahko nastane v zvezi z blagom, danim v tranzitni postopek. Zavarovanje, ki ga zagotovi glavni zavezanec, je... 28. 02. 2015 Furs 28. 02. 2015 28. 02. 2015
Pojasnilo MF: Pojasnilo MF glede obdavčitve vrednostnih papirjev Pojasnilo MF glede obdavčitve vrednostnih papirjev Ministrstvo za finance bo Vladi Republike Slovenije predlagalo spremembo predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini, v delu, ki se nanaša na obdavčevanje dobička iz kapitala ob prehodu na nov sistem... 30. 09. 2005 MF 30. 09. 2005 30. 09. 2005
Pojasnilo DURS: Vračilo DDV po 55. členu ZDDV – avtomobili Vračilo DDV po 55. členu ZDDV – avtomobili Zavezanec navaja, da je vložil zahtevek za vračilo DDV v potniškem prometu, ker je rabljeno vozilo prodal kupcu iz tretje države. Blago je bilo izneseno iz Skupnosti na Madžarskem. Ker je predložil obrazec DDV-VP in carinsko... 19. 07. 2006 Durs 19. 07. 2006 19. 07. 2006
Pojasnilo MJU: Financiranje dodatka na podlagi 71. člena ZIUZEOP – pojasnilo 24. 04. 2020 MJU 24. 04. 2020 24. 04. 2020
Podrobnejši opisi FURS: eVročanje Storitev eVročanje 1.0 Splošno eVročanje pomeni vročanje po elektronski poti prek informacijskega sistema Finančne uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: portal eDavki). Zavezanec za vstop v portal eDavki potrebuje potrebno programsko in strojno opremo... 23. 08. 2019 Furs 23. 08. 2019 23. 08. 2019
Pojasnilo DURS: Pravica do obdavčitve dohodka po mednarodni pogodbi – državna služba Pravica do obdavčitve dohodka po mednarodni pogodbi – državna služba Zavezanec navaja, da prebiva v Franciji, kjer je redno in za polni delovni čas zaposlen na javni univerzi. Nadalje navaja, da je slovenski (ne pa tudi francoski) državljan ter se glede na določbe... 20. 11. 2007 Durs 20. 11. 2007 20. 11. 2007
Pojasnilo DURS: Olajšava pri dohodnini za leto 2005 Olajšava pri dohodnini za leto 2005 V zvezi z vprašanjem glede olajšave za vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno nego, pojasnjujemo: Zakon o dohodnini – ZDoh-1 (Uradni list RS, št. 70/05 – UPB2 in 115/05) v 108. členu določa, da se za vzdrževanega otroka, ki... 23. 01. 2006 Durs 23. 01. 2006 23. 01. 2006
Pojasnilo MDDSZEM: Dodatno pojasnilo MDDSZ glede nadomestila plače za napotene delavce Dodatno pojasnilo MDDSZ glede nadomestila plače za napotene delavce Prejeli smo vaše zaprosilo za mnenje v zvezi z nadomestilom plače za napotene delavce, na katerega smo vam odgovorili z dopisom z dne 9. 7. 2018. Nato (po prejemu našega odgovora) ste nam dne 11. 7... 17. 07. 2018 Zveza RFR 17. 07. 2018 17. 07. 2018
Pojasnilo DURS: Plačevanje pavšalnih prispevkov Plačevanje pavšalnih prispevkov V zvezi z vprašanjem o plačilu pavšalnih prispevkov za zdravstveno ter pokojninsko in invalidsko zavarovanje pri čebelarjih pojasnjujemo: S Sklepom o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja (Uradni list RS, št. 111/00, 22... 15. 05. 2006 Durs 15. 05. 2006 15. 05. 2006
Pojasnilo MJU: Datum napredovanja v plačni razred Datum napredovanja v plačni razred V zvezi z vprašanjem glede spremembe napredovalnega obdobja in datuma zadnjega napredovanja javnega uslužbenca zaradi Uredbe o spremembi Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 22/19), s katero... 19. 04. 2019 MJU 19. 04. 2019 19. 04. 2019
Pojasnilo MF: Pojasnila občinam glede zagotavljanja sredstev iz državnega proračuna za dodatka po 71. členu Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo in 11. točki 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor 28. 04. 2020 MF 28. 04. 2020 28. 04. 2020
Podrobnejši opisi FURS: Zaposlovanje na črno Zaposlovanje na črno 1.0 ZAPOSLOVANJE NA ČRNO Prepovedano je zaposlovanje na črno, za kar se šteje, če delodajalec: omogoči delo posamezniku, s katerim ni sklenil pogodbe o zaposlitvi oziroma ki ga ni prijavil v obvezna socialna zavarovanja ali ga je med trajanjem... 31. 08. 2015 Furs 31. 08. 2015 31. 08. 2015
Podrobnejši opisi FURS: Slovenski tranzitni sistem (SINCTS) Slovenski tranzitni sistem (SINCTS) 1. UVOD Slovenski tranzitni sistem (SINCTS – Slovenian New Computerised Transit System) je elektronska aplikacija, ki omogoča podporo tranzitnemu postopku. Aplikacija omogoča:pregled nad elektronsko vloženimi tranzitnimi... 13. 09. 2017 Furs 13. 09. 2017 13. 09. 2017
Pojasnilo DURS: Davčna obravnava obresti iz potrdila o vlogi Davčna obravnava obresti iz potrdila o vlogi Zavezanec navaja, da je potrdilo o vlogi bančni produkt, ki je izdan v materializirani obliki in ga trži večina bank v Sloveniji. Potrdilo o vlogi ima naslednje značilnosti. Izdano je na ime. Izda se kot tiskana listina... 28. 02. 2014 Durs 28. 02. 2014 28. 02. 2014
Pojasnilo DURS: Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine za leto 2005 Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine za leto 2005 Zavezanec navaja, da iz predpisanega obrazca za odmero dohodnine za leto 2005 ni razvidno, kako naj javni uslužbenec uveljavi pravice, določene v drugem odstavku 11. člena Zakona o kolektivnem dodatnem... 20. 01. 2006 Durs 20. 01. 2006 20. 01. 2006
Pojasnilo DURS: Posebne olajšave pri napovedi za odmero dohodnine za leto 2005 Posebne olajšave pri napovedi za odmero dohodnine za leto 2005 V zvezi z vprašanjem glede uveljavljanja posebne olajšave za vzdrževano hčerko v napovedi za odmero dohodnine za leto 2005 pojasnjujemo: Po določbi prvega odstavka 108. člena Zakona o dohodnini – ZDoh-1... 23. 02. 2006 Durs 23. 02. 2006 23. 02. 2006
Pojasnilo DURS: Pavšalni prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje sobodajalca - upokojenca Pavšalni prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje sobodajalca - upokojenca Zavezanec sprašuje, ali mora upokojenec, ki živi v Sloveniji in občasno sezonsko oddaja stanovanje na podlagi vpisa v register sobodajalcev, plačevati pavšalni prispevek za pokojninsko... 14. 12. 2005 Durs 14. 12. 2005 14. 12. 2005
Pojasnilo DURS: Plačevanje dohodnine in prispevkov za socialno varnost za zaposlene pri tujih diplomatsko-konzularnih predstavništvih s sedežem v RS Plačevanje dohodnine in prispevkov za socialno varnost za zaposlene pri tujih diplomatsko-konzularnih predstavništvih s sedežem v RS V zvezi s plačevanjem dohodnine in prispevkov za socialno varnost za zaposlene pri tujih diplomatsko-konzularnih predstavništvih... 13. 02. 2006 Durs 13. 02. 2006 13. 02. 2006
Podrobnejši opisi FURS: Postopki vračila davčnega odtegljaja od dohodkov iz nematerializiranih finančnih instrumentov, izplačanih od osebe, ki jih je prejela za tuj račun (383. d člen ZDavP-2) Davčni odtegljaj od dohodkov iz nematerializiranih finančnih instrumentov Davčni odtegljaj se ne izračuna in odtegne v primeru, če se od določenega dohodka davčni odtegljaj ne plačuje in izračunava po obeh zakonih o obdavčenju. Postopki vračila davčnega odtegljaja od... 30. 09. 2015 Furs 30. 09. 2015 30. 09. 2015
Pojasnilo DURS: Normirani stroški, novi obrazci REK in podatki za odmero dohodnine 2004 Normirani stroški, novi obrazci REK in podatki za odmero dohodnine 2004 Na vaša vprašanja odgovarjamo sledeče: 1. Kakšna je višina normiranih stroškov pri oddajanju garaže v najem po 1. januarju 2005? V skladu z drugim odstavkom 67. člena Zakona o dohodnini (Uradni... 23. 12. 2004 Durs 23. 12. 2004 23. 12. 2004
Pojasnilo DURS: Obvestilo v zvezi z napovedjo za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v skladu s predpisi v Sloveniji in drugih državah članicah EU Obvestilo v zvezi z napovedjo za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v skladu s predpisi v Sloveniji in drugih državah članicah EU Davčni zavezanec rezident mora letos prvič do 28. 2. 2007 vložiti Napoved za odmero... 12. 01. 2007 Durs 12. 01. 2007 12. 01. 2007
Pojasnilo DURS: Obračunavanje DDV od preprodaje novih, še ne vseljenih objektov Obračunavanje DDV od preprodaje novih, še ne vseljenih objektov Zavezanec navaja, da je fizična oseba zgradila stanovanjski objekt in pri tem plačala DDV. Objekt, ki še ni vseljen oziroma še ni v uporabi, fizična oseba nato proda. V zvezi z obdavčitvijo nadaljnjih... 26. 09. 2005 Durs 26. 09. 2005 26. 09. 2005
Pojasnilo DURS: Pojasnilo o vlaganju zahtevkov za izdajo zavezujoče informacije Pojasnilo o vlaganju zahtevkov za izdajo zavezujoče informacije Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06 s sprem.) je s 1. januarjem 2007 v slovenski pravni red uvedel nov institut zavezujoče informacije. Generalni davčni urad, na zahtevo... 18. 06. 2009 Durs 18. 06. 2009 18. 06. 2009
Pojasnilo DURS: Uporaba 76.a člena ZDDV-1 za odpadne električne kable Uporaba 76.a člena ZDDV-1 za odpadne električne kable Za dobave odpadnih električnih kablov ali vodnikov z bakreno žico iz prečiščenega bakra, ki se uvrščajo pod oznako KN 7404 00 10 (oddelek XV kombinirane nomenklature), se uporabi mehanizem obrnjene davčne... 02. 04. 2014 Durs 02. 04. 2014 02. 04. 2014
Pojasnilo DURS: Delovanje strojnih krožkov in oprostitev po 26. členu ZDoh-2 Delovanje strojnih krožkov in oprostitev po 26. členu ZDoh-2 Z dnem izdaje tega pojasnila, se razveljavlja pojasnilo DURS, št. 4210-109/2010-2 z dne 28. 7. 2011. Novo pojasnilo v zvezi z delovanjem strojnih krožkov in pogoji za oprostitev plačila dohodnine od... 27. 03. 2013 Durs 27. 03. 2013 27. 03. 2013
Pojasnilo DURS: Sodba sodišča - izplačilo plač z zamudnimi obrestmi v letu 2005 Sodba sodišča - izplačilo plač z zamudnimi obrestmi v letu 2005 V zvezi z vprašanjem, ki zadeva izplačilo zamudnih obresti na podlagi sodne odločbe v letu 2005, pojasnjujemo: Zamudne obresti, izplačane na podlagi sodne odločbe, so v skladu s 6. členom Zakona... 01. 02. 2006 Durs 01. 02. 2006 01. 02. 2006
Pojasnilo DURS: Starostna meja kot pogoj za priznanje olajšave po Zakonu o dohodnini Starostna meja kot pogoj za priznanje olajšave po Zakonu o dohodnini Zakon o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06) v več členih kot pogoj za priznanje olajšave določa starostno mejo, in sicer: Po določbi drugega odstavka 112. člena se rezidentu po... 23. 10. 2007 Durs 23. 10. 2007 23. 10. 2007
Pojasnilo DURS: Obravnava prenosa nepremičnin v razlastitvenih postopkih po zakonu o dohodnini Obravnava prenosa nepremičnin v razlastitvenih postopkih po zakonu o dohodnini V zvezi z davčno obravnavo prenosa nepremičnin v razlastitvenih postopkih po Zakonu o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/2011), smo prejeli pojasnilo Ministrstva za finance, kot... 20. 01. 2012 Durs 20. 01. 2012 20. 01. 2012
Pojasnilo DURS: Obravnava pokojnin OZN Obravnava pokojnin OZN V zvezi z vprašanji o davčni obravnavi pokojnin OZN pojasnjujemo:Kot sodnik Mednarodnega kazenskega sodišča za Ruando je v skladu s predpisi OZN po dopolnjenih treh letih pridobil pravico do pokojnine OZN, ki jo prejema s sedeža OZN v New Yorku... 04. 12. 2006 Durs 04. 12. 2006 04. 12. 2006
Pojasnilo DURS: Popravek REK obrazca ob vračilu dohodka Popravek REK obrazca ob vračilu dohodka Prejeli smo dopis zavezanca, v katerem navaja, da zaradi prenehanja delovnega razmerja in odjave delavca iz zavarovanja želi popraviti REK-1 obrazec, za izplačilo plač za mesec december 2013. Popravek predloženega REK-1 obrazca... 06. 02. 2014 Durs 06. 02. 2014 06. 02. 2014
Pojasnilo DURS: Pojasnila glede 2. člena Zakona o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva Pojasnila glede 2. člena Zakona o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva Zakon o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva – ZIUPTDSV (Uradni list RS, št. 63/13) v 2. členu določa začasno spodbudo za zaposlovanje... 17. 10. 2013 Durs 17. 10. 2013 17. 10. 2013
Pojasnilo DURS: Obdavčitev obresti na obveznice SOS2E Obdavčitev obresti na obveznice SOS2E Zavezanka navaja, da je bilo z denacionalizacijsko odločbo njenemu očetu, ki je umrl leta 1980, vrnjeno nacionalizirano premoženje v obliki obveznic SOS2E. Po pokojnem očetu je več dedičev in do zaključka dednega postopka je bil... 07. 01. 2008 Durs 07. 01. 2008 07. 01. 2008
Pojasnilo FURS: Pojasnilo glede DDV obravnave knjižničnih nadomestil Pojasnilo glede DDV obravnave knjižničnih nadomestil Obveščamo vas o spremembi stališča glede DDV obravnave izplačevanja nadomestil iz naslova pravičnega nadomestila avtorjem varovanih del, in sicer glede obračunavanja DDV od knjižničnih nadomestil, na podlagi sodbe... 27. 10. 2017 Furs 27. 10. 2017 27. 10. 2017
Pojasnilo DURS: Uporaba nižje stopnje DDV za čiščenje oken in čiščenje zasebnih gospodinjstev Uporaba nižje stopnje DDV za čiščenje oken in čiščenje zasebnih gospodinjstev Storitve čiščenja oken in čiščenja zasebnih gospodinjstev se obdavčijo z DDV po nižji 8,5-odstotni stopnji DDV od davčne osnove.S sprejetjem novele Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona... 04. 02. 2010 Durs 04. 02. 2010 04. 02. 2010
Pojasnilo DURS: Davek na motorna vozila Davek na motorna vozila Zavezanec navaja primer, ko je samostojni podjetnik dne 31. 12. 2005 s svojo hčerko v obliki notarskega zapisa sklenil izročilno pogodbo, iz katere izhaja, da ji izroča svoje podjetje, hči pa se zavezuje, da bo izročeno podjetje kot stvarni... 16. 03. 2006 Durs 16. 03. 2006 16. 03. 2006
Pojasnilo DURS: Postopki vračila davčnega odtegljaja od dohodkov iz nematerializiranih finančnih instrumentov, izplačanih od osebe, ki jih je prejela za tuj račun (383. d člena ZDavP-2) Postopki vračila davčnega odtegljaja od dohodkov iz nematerializiranih finančnih instrumentov, izplačanih od osebe, ki jih je prejela za tuj račun (383. d člena ZDavP-2) Kadar plačnik davka (tj. oseba, ki se šteje za plačnika davka po 58. členu Zakona o davčnem... 18. 11. 2010 Durs 18. 11. 2010 18. 11. 2010
Pojasnilo DURS: Ukrepi, sprejeti za blažitev posledic finančne in gospodarske krize, na podlagi katerih so pravne osebe od države prejele poroštva oziroma jamstva ali sredstva Ukrepi, sprejeti za blažitev posledic finančne in gospodarske krize, na podlagi katerih so pravne osebe od države prejele poroštva oziroma jamstva ali sredstva Ministrstvo za finance je s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ter Direktorata za javno... 29. 01. 2010 Durs 29. 01. 2010 29. 01. 2010
Prikazov na stran:
Komentar