Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Pojasnilo DURS: Pravica do obdavčitve dohodka po mednarodni pogodbi – državna služba Pravica do obdavčitve dohodka po mednarodni pogodbi – državna služba Zavezanec navaja, da prebiva v Franciji, kjer je redno in za polni delovni čas zaposlen na javni univerzi. Nadalje navaja, da je slovenski (ne pa tudi francoski) državljan ter se glede na določbe... 20. 11. 2007 Durs 20. 11. 2007 20. 11. 2007
Pojasnilo DURS: Obdavčitev denarne odpravnine izključenim manjšinskim delničarjem Obdavčitev denarne odpravnine izključenim manjšinskim delničarjem Zavezanec je posredoval opis pridobitve delnic družbe Droga d.d. na podlagi vnovčitve lastniskega certifikata v postopku lastninskega preoblikovanja podjetij v letu 1995, zamenjavo delnic družbe Droga... 05. 12. 2007 Durs 05. 12. 2007 05. 12. 2007
Pojasnilo DURS: Davčna napoved za volilno kampanjo Davčna napoved za volilno kampanjo Zavezanec navaja, da je na zadnjih županskih volitvah kot neodvisni kandidat v skladu z zakonom o volitvah odprl poseben račun za zbiranje finančnih sredstev. Ta račun je bil odprt z njegovo davčno številko in ga je po končanih... 15. 05. 2007 Durs 15. 05. 2007 15. 05. 2007
Pojasnilo DURS: Obdavčitev prodaje podedovanih delnic Obdavčitev prodaje podedovanih delnic Zavezanec navaja, da je v letu 2002 po umrlem očetu skupaj z materjo podedoval delnice. Te izvirajo iz certifikatskega nakupa ob lastninskem preoblikovanju podjetij. Oba z materjo sta letos sprejela prevzemno ponudbo za prodajo... 06. 11. 2007 Durs 06. 11. 2007 06. 11. 2007
Pojasnilo DURS: Posebna olajšava za vzdrževane družinske člane - otroke, ki potrebujejo posebno nego Posebna olajšava za vzdrževane družinske člane - otroke, ki potrebujejo posebno nego V zvezi z vprašanjem glede uveljavljanja posebne olajšave za vzdrževane družinske člane v napovedi za odmero dohodnine za leto 2005 pojasnjujemo: Po določbi prvega odstavka 108. člena... 16. 02. 2006 Durs 16. 02. 2006 16. 02. 2006
Pojasnilo DURS: Obdavčitev prodaje investicijskih kuponov v letu 2006 Obdavčitev prodaje investicijskih kuponov v letu 2006 V zvezi z vprašanjem glede obdavčitve prodaje investicijskih kuponov v letu 2006 pojasnjujemo: Od 1. 1. 2006 dalje investicijski kuponi po določbi 3. točke prvega odstavka 86. člena Zakona o dohodnini – ZDoh-1... 20. 02. 2006 Durs 20. 02. 2006 20. 02. 2006
Pojasnilo DURS: Obračun delovnih ur pri agrarni skupnosti Obračun delovnih ur pri agrarni skupnosti Zavezanec sprašuje, kako izplačati delovne ure članom in nečlanom agrarne skupnosti. Navaja, da so v okviru delovne akcije ureditve pašnikov nekateri člani in nečlani agrarne skupnosti opravili več ur, kot je določeno in bi jim... 28. 02. 2013 Durs 28. 02. 2013 28. 02. 2013
Pojasnilo DURS: Obresti iz obveznic SOS2E Obresti iz obveznic SOS2E Zavezanec navaja, da mu je bilo na podlagi Zakona o denacionalizaciji z odločbo upravne enote vrnjeno premoženje v obliki obveznic Slovenskega odškodninskega sklada, in to za podržavljeno premoženje, ki ga ni bilo mogoče vrniti v naravi... 09. 02. 2006 Durs 09. 02. 2006 09. 02. 2006
Pojasnilo DURS: Dohodek za študentsko delo - akontacija dohodnine Dohodek za študentsko delo - akontacija dohodnine V zvezi z vprašanji glede izračuna akontacije dohodnine od dohodka za opravljeno študentsko delo, ki ga v letu 2006 prejme študent, če je pred vpisom na univerzo dopolnil 26 let, pojasnjujemo: V skladu z novim desetim... 25. 01. 2006 Durs 25. 01. 2006 25. 01. 2006
Pojasnilo DURS: Odkup stanovanja na obroke po stanovanjskem zakonu – zmanjšanje letne davčne osnove za dohodnino Odkup stanovanja na obroke po stanovanjskem zakonu – zmanjšanje letne davčne osnove za dohodnino Na vprašanja v zvezi z možnostjo zmanjšanja letne davčne osnove za dohodnino za v letu 2005 plačane obroke za odkup stanovanja po Stanovanjskem zakonu (Uradni list RS, št... 24. 03. 2006 Durs 24. 03. 2006 24. 03. 2006
Pojasnilo DURS: Uveljavljanje olajšave za nakup stanovanja na podlagi pogodbe o finančnem leasingu Uveljavljanje olajšave za nakup stanovanja na podlagi pogodbe o finančnem leasingu Na vprašanje, ali znesek sredstev, porabljenih za plačilo obrokov za nakup stanovanja na podlagi pogodbe o finančnem najemu (leasing), znižuje letno davčno osnovo davčnega zavezanca... 17. 07. 2006 Durs 17. 07. 2006 17. 07. 2006
Pojasnilo DURS: Avtorske pogodbe – vprašanje obdavčitve Avtorske pogodbe – vprašanje obdavčitve Prejeli smo vprašanje zavezanca, v katerem sprašuje, kakšna je obdavčitev avtorskega honorarja. Zavezanec navaja, da nima odprtega podjetja in se ukvarja s fotografiranjem. Zanima ga, kako je obdavčena storitev fotografiranja... 22. 04. 2013 Durs 22. 04. 2013 22. 04. 2013
Pojasnilo DURS: Nakazilo zaslužkov nekdanjim študentom Nakazilo zaslužkov nekdanjim študentom Zavezanec sprašuje, kako naj nekdanji študentski servis (ki je po 10 letih delovanja kot koncesionar Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve prenehal s to dejavnostjo) nekdanjim študentom nakaže zaslužek, ki izvira iz... 02. 08. 2007 Durs 02. 08. 2007 02. 08. 2007
Pojasnilo DURS: Obdavčitev dohodkov osebe, ki opravlja poklic na področju kulture Obdavčitev dohodkov osebe, ki opravlja poklic na področju kulture Plačnik davka je predložil obrazec REK2a – obračun davčnih odtegljajev za dohodke iz dejavnosti, na katerem je izkazal bruto dohodek v višini 928.430 SIT, uveljavljanje posebne osebne olajšave v višini... 05. 07. 2006 Durs 05. 07. 2006 05. 07. 2006
Pojasnilo DURS: Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje upokojenke, ki prejema pokojnino iz tujine Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje upokojenke, ki prejema pokojnino iz tujine Zavezanec prosi za pojasnilo v zvezi z dohodnino njegove sorodnice, ki prejema pretežni del pokojnine iz Kanade, prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje pa plačuje pri Zavodu... 24. 04. 2006 Durs 24. 04. 2006 24. 04. 2006
Pojasnilo DURS: Plačevanje dohodnine in prispevkov za socialno varnost za zaposlene pri tujih diplomatsko-konzularnih predstavništvih s sedežem v RS Plačevanje dohodnine in prispevkov za socialno varnost za zaposlene pri tujih diplomatsko-konzularnih predstavništvih s sedežem v RS V zvezi s plačevanjem dohodnine in prispevkov za socialno varnost za zaposlene pri tujih diplomatsko-konzularnih predstavništvih... 13. 02. 2006 Durs 13. 02. 2006 13. 02. 2006
Pojasnilo DURS: Podatki za odmero dohodnine – določitev oznake Podatki za odmero dohodnine – določitev oznake V zvezi z vprašanjem, ki zadeva oznako dohodkov, pojasnjujemo: Po določbi 27. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 70/05 – UPB2, 115/05) je boniteta vsaka ugodnost v obliki proizvoda ali storitve ali druga... 16. 01. 2006 Durs 16. 01. 2006 16. 01. 2006
Pojasnilo DURS: Določitev dejanskega uporabnika kmetijskih in gozdnih zemljišč Določitev dejanskega uporabnika kmetijskih in gozdnih zemljišč Zakon o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB7, 24/12, 30/12, 40/12-ZUJF, 75/12 in 94/12) v osmem odstavku 69. člena določa, da se v primeru, če kmetijsko oziroma gozdno zemljišče uporablja... 15. 05. 2013 Durs 15. 05. 2013 15. 05. 2013
Pojasnilo DURS: Posredovanje podatkov o medletnem uveljavljanju olajšave za vzdrževane družinske člane za leto 2008 Posredovanje podatkov o medletnem uveljavljanju olajšave za vzdrževane družinske člane za leto 2008 Na podlagi prvega odstavka 337. člena Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06 in 24/08-ZDDKIS) so izplačevalci dolžni v okviru podatkov... 30. 10. 2008 Durs 30. 10. 2008 30. 10. 2008
Pojasnilo DURS: Plačilo dohodnine od obresti na obveznice SOS2E Plačilo dohodnine od obresti na obveznice SOS2E Zavezanec navaja, da je bilo z odločbo o denacionalizaciji očetu, ki je umrl leta 1980, vrnjeno nacionalizirano premoženje v obliki obveznic SOS2E. Ker je po pokojnem očetu več dedičev, je bilo treba do končnega dednega... 26. 01. 2007 Durs 26. 01. 2007 26. 01. 2007
Pojasnilo DURS: Obdavčitev družinske pokojnine Obdavčitev družinske pokojnine V zvezi z vprašanjem, ki zadeva obdavčitev družinske pokojnine, pojasnjujemo:Z Zakonom o dohodnini – ZDoh-1 (Uradni list RS, št. 21/06 – UPB3) so obdavčeni vsi dohodki fizične osebe, razen tistih, ki so iz obdavčitve izrecno izvzeti... 14. 04. 2006 Durs 14. 04. 2006 14. 04. 2006
Pojasnilo DURS: Obdavčitev slovenskega rezidenta, napotenega na delo na švedsko Obdavčitev slovenskega rezidenta, napotenega na delo na švedsko Zavezanec navaja, da je njegovo podjetje X napotilo na delo na Švedsko svojega delavca, rezidenta Slovenije, kateremu izplačuje plačo iz Slovenije ter pri tem obračuna, odtegne in plača akontacijo... 09. 01. 2008 Durs 09. 01. 2008 09. 01. 2008
Pojasnilo DURS: Nabavna vrednost nepremičnine pri ugotavljanju dobička iz kapitala od odsvojitve nepremičnine Nabavna vrednost nepremičnine pri ugotavljanju dobička iz kapitala od odsvojitve nepremičnine V zvezi z vprašanjem, ali lahko davčni zavezanec, ki je nepremičnino pridobil z darilno pogodbo, v kateri je navedena nerealno nizka vrednost nepremičnine, in to le za odmero... 22. 03. 2006 Durs 22. 03. 2006 22. 03. 2006
Pojasnilo DURS: Olajšave za vzdrževane družinske člane Olajšave za vzdrževane družinske člane Zavezanec postavlja vprašanje, ki zadeva uveljavljanje davčne olajšave za pastorke in vprašanje o uveljavljanju vzdrževanih družinskih članov med letom. V zvezi s tem sporočamo: 1. Če želijo vsi trije (biološki oče, mati in očim... 24. 01. 2007 Durs 24. 01. 2007 24. 01. 2007
Pojasnilo DURS: Prošnja za pojasnilo glede 2. člena uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja Prošnja za pojasnilo glede 2. člena uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja Prejeli smo dopis zavezanca v zvezi z davčno obravnavo povračila stroškov prehrane med delom. Zavezanec navaja, da iz kolektivnih pogodb dejavnosti... 09. 12. 2011 Durs 09. 12. 2011 09. 12. 2011
Pojasnilo DURS: Regres za letni dopust za leto 2012 za javne uslužbence - 62.c člen ZIPRS1314 Regres za letni dopust za leto 2012 za javne uslužbence - 62.c člen ZIPRS1314 Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu RS, št. 46 dne 29. 5. 2013, objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014... 30. 05. 2013 Durs 30. 05. 2013 30. 05. 2013
Pojasnilo DURS: Popravek REK obrazca Popravek REK obrazca Zavezanec sprašujete, v kolikšnem času mora opraviti popravek REK obrazca in s tem pridobiti preveč odvedeno akontacijo nazaj s strani DURS-a po času, ko upravičenec vrne preveč izplačana sredstva. V nadaljevanju odgovarjamo:V primeru, ko zavezanec... 27. 01. 2011 Durs 27. 01. 2011 27. 01. 2011
Pojasnilo DURS: Vpis katastrskega dohodka v dohodninsko napoved Vpis katastrskega dohodka v dohodninsko napoved Zavezanec sprašuje, ali lahko v dohodninsko napoved vpiše katastrski dohodek glede na dejansko stanje, ker je zemljišče prodal, prenos pa še ni vpisan v zemljiško knjigo. V zvezi s tem pojasnjujemo:V dohodninski napovedi... 21. 02. 2007 Durs 21. 02. 2007 21. 02. 2007
Pojasnilo DURS: Vložitev napovedi za odmero akontacije dohodnine od dobička iz kapitala - podaritev vrednostnih papirjev in odlog davčne obveznosti Vložitev napovedi za odmero akontacije dohodnine od dobička iz kapitala - podaritev vrednostnih papirjev in odlog davčne obveznosti Zavezanec navaja, da je njegova žena v letu 2005 delnice, ki jih je imela v lasti manj kakor tri leta, podarila sinu. V darilni pogodbi... 16. 02. 2006 Durs 16. 02. 2006 16. 02. 2006
Pojasnilo DURS: Izvajanje 4. In 7. točke 39. člena ZDoh-2 – bonitete Izvajanje 4. In 7. točke 39. člena ZDoh-2 – bonitete V zvezi z vprašanjem, ki se nanaša na izvajanje 4. točke (plačila delodajalca za cepljenje delojemalcev) ter 7. točke (zagotovitev uporabe računalniške in telekomunikacijske opreme delojemalcu) tretjega odstavka 39... 02. 04. 2007 Durs 02. 04. 2007 02. 04. 2007
Pojasnilo DURS: Izobraževanje delojemalca – boniteta, odhodek Izobraževanje delojemalca – boniteta, odhodek Zavezanec sprašuje, ali povračilo stroškov za izobraževanje ob delu, ki ga delodajalec namenja za svojega delojemalca, pomeni boniteto oziroma ali je to davčno priznan odhodek za podjetje. To je delavec, zaposlen kot vodja... 07. 06. 2006 Durs 07. 06. 2006 07. 06. 2006
Pojasnilo DURS: Predlaganje REK obrazcev za družinske pomočnike - dopolnitev Predlaganje REK obrazcev za družinske pomočnike - dopolnitev Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi nudi pomoč, ki jo potrebuje in se je z namenom, da bi postala družinski pomočnik, odjavila iz evidence brezposelnih oseb ali je zapustila trg dela. Družinski... 08. 10. 2012 Durs 08. 10. 2012 08. 10. 2012
Pojasnilo DURS: Dohodki iz inovacij, ustvarjenih v delovnem razmerju Dohodki iz inovacij, ustvarjenih v delovnem razmerju Zavezanec prosi za pojasnila glede izvajanja 3. točke drugega odstavka 37. člena Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06), saj teh pojasnil še ni zasledil z upoštevanjem novega Zakona o izumih iz... 31. 07. 2007 Durs 31. 07. 2007 31. 07. 2007
Pojasnilo DURS: Informacija o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini Informacija o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini V Uradnem listu Republike Slovenije št. 10/2010, z dne 12. 2. 2010, je objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2E), ki je začel veljati naslednji dan po objavi, to je 13. 2. 2010... 23. 02. 2010 Durs 23. 02. 2010 23. 02. 2010
Pojasnilo DURS: REK-1 obrazci s 1. 7. 2013 REK-1 obrazci s 1. 7. 2013 Ali se nov obrazec REK-1 uporablja za izplačila od 1. 7. 2013 dalje ali za obračun plač od meseca 07/2013 dalje? V zvezi s tem pojasnjujemo: Skladno s Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih... 17. 06. 2013 Durs 17. 06. 2013 17. 06. 2013
Pojasnilo DURS: Olajšava za nakup nepremičnine Olajšava za nakup nepremičnine Zavezanec navaja, da je prebral pojasnilo Generalnega davčnega urada, št. 092-1655/2006-08012-04, v katerem je zapisano, da smejo tudi zasebniki v letu 2006 uveljavljati olajšavo za vlaganja v naložbene nepremičnine. Navaja tudi, da se... 04. 10. 2006 Durs 04. 10. 2006 04. 10. 2006
Pojasnilo DURS: Spremembe pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu Spremembe pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu V Uradnem listu RS, št. 22/2010 je bil objavljen Pravilnik o spremembah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve... 22. 03. 2010 Durs 22. 03. 2010 22. 03. 2010
Pojasnilo DURS: Izračun dohodnine od dohodka iz dejavnosti pri zavezancih, ki ugotavljajo davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov Izračun dohodnine od dohodka iz dejavnosti pri zavezancih, ki ugotavljajo davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov V Uradnem listu RS št. 94/12 sta bili z dne 10. 12. 2012 objavljeni noveli Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini – ZDoh-2L... 23. 01. 2013 Durs 23. 01. 2013 23. 01. 2013
Pojasnilo DURS: Datum pridobitve nepremičnine pri finančnem lizingu po ZDoh-2 Datum pridobitve nepremičnine pri finančnem lizingu po ZDoh-2 Po določbi 101. člena ZDoh-2, ki ureja čas pridobitve kapitala, se za čas pridobitve kapitala šteje datum sklenitve pogodbe ali drugega pravnega posla oziroma datum pravnomočnosti sodne odločbe... 14. 10. 2008 Durs 14. 10. 2008 14. 10. 2008
Pojasnilo DURS: Davčna obravnava povračil materialnih stroškov nosilcu izvajanja vzgojno-varstvene družine Davčna obravnava povračil materialnih stroškov nosilcu izvajanja vzgojno-varstvene družine Prejeli smo vprašanje, ki se nanaša na davčno obravnavo povračil stroškov, ki pripadajo zaposleni vzgojiteljici kot nosilki izvajanja vzgojno-varstvene družine na svojem domu... 20. 04. 2009 Durs 20. 04. 2009 20. 04. 2009
Pojasnilo DURS: Plačevanje prispevkov za prostovoljno vključitev v obvezno zavarovanje in (ne)upoštevanje le-tega pri izračunu dohodnine Plačevanje prispevkov za prostovoljno vključitev v obvezno zavarovanje in (ne)upoštevanje le-tega pri izračunu dohodnine Brezposelno osebo zanima, zakaj prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačan na podlagi prostovoljne vključitve v obvezno zavarovanje... 25. 08. 2011 Durs 25. 08. 2011 25. 08. 2011
Pojasnilo DURS: Organizacija nagradne igre Organizacija nagradne igre V zvezi z vprašanjem ali lahko družba v razpisnih pogojih nagradne igre navede, da mora posameznik pred prevzemom nagrade, na račun družbe nakazati ustrezen znesek za dohodnino (plačilo tega zneska naj bi bil tudi pogoj za prevzem darila... 07. 03. 2013 Durs 07. 03. 2013 07. 03. 2013
Pojasnilo DURS: Vpis podatkov o dohodkih iz zaposlitve, doseženih v tujini, v napoved za odmero dohodnine za leto 2006 Vpis podatkov o dohodkih iz zaposlitve, doseženih v tujini, v napoved za odmero dohodnine za leto 2006 V zvezi z davčno obravnavo dohodkov iz zaposlitve, ki jih rezidenti Slovenije prejemajo za delo v Avstriji (oziroma Nemčiji, Italiji, na Hrvaškem …), pojasnjujemo: 1... 13. 02. 2007 Durs 13. 02. 2007 13. 02. 2007
Pojasnilo DURS: Nove splošne olajšave po ZDoh-2a in dohodek za študentsko delo Nove splošne olajšave po ZDoh-2a in dohodek za študentsko delo Zavezanec sprašuje, ali z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini – ZDoh-2A (Uradni list RS, št. 10/08) povišan znesek splošne olajšave pripada tudi dijakom in študentom, katerih letni bruto... 05. 03. 2008 Durs 05. 03. 2008 05. 03. 2008
Pojasnilo DURS: Vložitev napovedi za odmero dohodnine od obresti v primeru smrti zavezanca Vložitev napovedi za odmero dohodnine od obresti v primeru smrti zavezanca 1. Zavezanec je imel sklenjeno eno pogodbo o vezavi denarnih sredstev in to pri banki, ustanovljeni v Republiki Sloveniji. Pri tem je znesek doseženih obresti presegel znesek 1.000 evrov... 17. 02. 2014 Durs 17. 02. 2014 17. 02. 2014
Pojasnilo DURS: Obvestilo davčnim zavezancem, ki prejemajo plačo iz Avstrije v zvezi z (ne)izdajo odločb o odmeri dohodnine za leto 2006 in nadaljnja odmerna leta Obvestilo davčnim zavezancem, ki prejemajo plačo iz Avstrije v zvezi z (ne)izdajo odločb o odmeri dohodnine za leto 2006 in nadaljnja odmerna leta Zaradi sprejete odločitve Vlade RS dne 11. 4. 2007, da se pristopi k spremembi veljavne Konvencije o izogibanju dvojnega... 06. 02. 2008 Durs 06. 02. 2008 06. 02. 2008
Pojasnilo DURS: Kraj opravljanja telekomunikacijskih storitev po ZDDV-1 Kraj opravljanja telekomunikacijskih storitev po ZDDV-1 Slovenski ponudnik telekomunikacijskih storitev ponuja svoje storitve tujemu davčnemu zavezancu s sedežem na Hrvaškem, ki je ponudnik telekomunikacijskih storitev na Hrvaškem. Davčni zavezanec med drugim opravlja... 20. 06. 2012 Durs 20. 06. 2012 20. 06. 2012
Pojasnilo DURS: Informativni izračun dohodnine za leto 2007 – uveljavljanje odbitka tujega davka oziroma oprostitve plačila davka v zvezi z dohodki iz tujine Informativni izračun dohodnine za leto 2007 – uveljavljanje odbitka tujega davka oziroma oprostitve plačila davka v zvezi z dohodki iz tujine Davčna uprava Republike Slovenije bo zavezancem za dohodnino – rezidentom Slovenije za leto 2007 najkasneje do 31. maja 2008... 08. 01. 2008 Durs 08. 01. 2008 08. 01. 2008
Podrobnejši opisi FURS: Zavarovanje v tranzitu Zavarovanje v tranzitu 1.0 ZAVAROVANJE V TRANZITU Pogoj za sprejem tranzitne deklaracije je predložitev ustreznega zavarovanja za plačilo carinskega dolga, ki lahko nastane v zvezi z blagom, danim v tranzitni postopek. Zavarovanje, ki ga zagotovi glavni zavezanec, je... 28. 02. 2015 Furs 28. 02. 2015 28. 02. 2015
Podrobnejši opisi FURS: Podrobnejši opis obrazcev in postopka oddaje po sistemu eDavki Obračuni davčnega odtegljaja – REK obrazci Podrobnejši opis obračunov in postopka oddaje prek sistema eDavki 1.0 PREDLAGANJE REK OBRAZCEV Po določbi 57. člena Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 izplačevalec dohodka, ki je plačnik davka, izračuna davčni odtegljaj... 24. 09. 2019 Furs 24. 09. 2019 24. 09. 2019
Prikazov na stran:
Komentar