Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Vprašanje in odgovor FURS: Davčni zavezanci in identifikacija za namene DDV Davek na dodano vrednost Davčni zavezanci in identifikacija za namene DDV Vprašanje 1: Kriteriji za presojo neodvisnega (samostojnega) opravljanja dejavnosti po ZDDV-1. (28. 1. 2016) OdgovorKriteriji za presojo, ali gre v posebnih razmerjih z vidika DDV za neodvisno 31. 01. 2016 Furs 31. 01. 2016 31. 01. 2016
Vprašanje in odgovor FURS: Davčni zavezanci in identifikacija za namene DDV Vprašanje 1: Kriteriji za presojo neodvisnega (samostojnega) opravljanja dejavnosti po ZDDV-1. (28. 1. 2016) Vprašanje 1: Kriteriji za presojo neodvisnega (samostojnega) opravljanja dejavnosti po ZDDV-1. (28. 1. 2016) OdgovorKriteriji za presojo, ali gre v posebnih razmerjih z vidika DDV za neodvisno (samostojno) ali za odvisno (nesamostojno) opravljanje dejavnosti, so: 1 31. 01. 2016 Furs 31. 01. 2016 31. 01. 2016
Vprašanje in odgovor FURS: Davčni zavezanci in identifikacija za namene DDV Vprašanje 2: Ali je upokojeni - slikar še naprej zavezanec za davek na dodano vrednost in ali je potrebna nova presoja glede zavezanosti za DDV? Ali se od dohodkov, ki jih osebe prejemajo za svoje umetniške stvaritve, obračunava DDV? (28. 1. 2016) Vprašanje 2: Ali je upokojeni - slikar še naprej zavezanec za davek na dodano vrednost in ali je potrebna nova presoja glede zavezanosti za DDV? Ali se od dohodkov, ki jih osebe prejemajo za svoje umetniške stvaritve, obračunava DDV? (28. 1. 2016 31. 01. 2016 Furs 31. 01. 2016 31. 01. 2016
Vprašanje in odgovor FURS: Davčni zavezanci in identifikacija za namene DDV Storitve se bodo izvajale v prostorih izvajalca in v prostorih Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji. Na podlagi priložene dokumentacije izvajalec storitev za svoje delo odgovarja sam in ne zastopa niti predstavništva niti Evropske komisije. Izvajalec zagotovi odškodnino v primeru kakršne koli tožbe, terjatve ali postopka, ki jih proti Komisiji sproži tretja stranka zaradi škode, ki jo pri izvajanju pogodbe povzroči izvajalec. Storitve se bodo izvajale v prostorih izvajalca in v prostorih Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji. Na podlagi priložene dokumentacije izvajalec storitev za svoje delo odgovarja sam in ne zastopa niti predstavništva niti Evropske komisije. Izvajalec zagotovi 31. 01. 2016 Furs 31. 01. 2016 31. 01. 2016
Vprašanje in odgovor FURS: Davčni zavezanci in identifikacija za namene DDV Vprašanje 10: Javna uprava in obračun DDV od prejetih storitev prevajanja, ki jih opravi davčni zavezanec iz druge države. (28. 1. 2016) Vprašanje 10: Javna uprava in obračun DDV od prejetih storitev prevajanja, ki jih opravi davčni zavezanec iz druge države. (28. 1. 2016) Odgovor Če je prejemnik storitve prevajanja, ki jo opravi davčni zavezanec iz druge države, ministrstvo, ki je identificirano za 31. 01. 2016 Furs 31. 01. 2016 31. 01. 2016
Vprašanje in odgovor FURS: Davčni zavezanci in identifikacija za namene DDV Podjetje ima letno 19.000 evrov prihodkov. Ker bo preko Zavoda za zaposlovanje zaposlilo osebo, ki je bila prijavljena na Zavodu za zaposlovanje, bodo prejeli subvencijo v višini 8.000 evrov. Podjetje ima letno 19.000 evrov prihodkov. Ker bo preko Zavoda za zaposlovanje zaposlilo osebo, ki je bila prijavljena na Zavodu za zaposlovanje, bodo prejeli subvencijo v višini 8.000 evrov. Odgovor V konkretnem primeru sodi prejeta subvencija s strani Zavoda za 31. 01. 2016 Furs 31. 01. 2016 31. 01. 2016
Vprašanje in odgovor FURS: Davčni zavezanci in identifikacija za namene DDV Vprašanje 13: Katere transakcije se štejejo za transakcije z nepremičninami, kot jih določa tretja alineja sedmega odstavka 94. člena ZDDV-1? (28. 1. 2016) Vprašanje 13: Katere transakcije se štejejo za transakcije z nepremičninami, kot jih določa tretja alineja sedmega odstavka 94. člena ZDDV-1? (28. 1. 2016) Odgovor Transakcije z nepremičninami pomenijo dobave nepremičnin in druge storitve, neposredno povezane 31. 01. 2016 Furs 31. 01. 2016 31. 01. 2016
Vprašanje in odgovor FURS: Davčni zavezanci in identifikacija za namene DDV Tujec je od davčnega zavezanca v Sloveniji kupil v Sloveniji izdelano orodje, ki je bilo po nakupu dano dobavitelju v brezplačno uporabo oziroma izposojo. Ob nakupu orodja je dobavitelj na računu za orodje obračunal slovenski DDV. Slovenski dobavitelj orodja (prodajalec) je v svoji drugi proizvodni enoti za tujca (kupca orodja) določeno obdobje izdeloval serijske gotove izdelke, ki jih je tujcu dobavljal za plačilo z računom in s tem opravljal oproščeno dobavo blaga v skladu s 46. členom ZDDV-1. Tujec je vložil zahtevek za vračilo DDV. Davčni organ je vračilo DDV zavrnil, ker naj bi moral tujec pridobiti identifikacijsko številko za namene DDV v Sloveniji ter izpolniti ostale davčne obveznosti glede predložitve obračuna DDV in RP-O. Tujec je od davčnega zavezanca v Sloveniji kupil v Sloveniji izdelano orodje, ki je bilo po nakupu dano dobavitelju v brezplačno uporabo oziroma izposojo. Ob nakupu orodja je dobavitelj na računu za orodje obračunal slovenski DDV. Slovenski dobavitelj orodja (prodajalec 31. 01. 2016 Furs 31. 01. 2016 31. 01. 2016
Vprašanje in odgovor FURS: Davčni zavezanci in identifikacija za namene DDV Vprašanje 22: Ali se mora osnovna šola identificirati za namene DDV, ko prejme račun za smučarske karte iz tujine? (28. 1. 2016) Vprašanje 22: Ali se mora osnovna šola identificirati za namene DDV, ko prejme račun za smučarske karte iz tujine? (28. 1. 2016) Odgovor Osnovna šola, ki prejme račun za smučarske karte iz tujine, ni plačnik DDV in se zato ni dolžna identificirati za namene DDV 31. 01. 2016 Furs 31. 01. 2016 31. 01. 2016
Vprašanje in odgovor FURS: Davčni zavezanci in identifikacija za namene DDV Vprašanje Vprašanje 31. 01. 2016 Furs 31. 01. 2016 31. 01. 2016
Vprašanje in odgovor FURS: Davčni zavezanci in identifikacija za namene DDV Primer 2: Oseba je pred osmimi leti kupila zemljišče, na katerem je v skladu s predpisi dopustna graditev objektov, zdaj pa to zemljišče, razdeljeno na štiri parcele, prodaja. Davčnega zavezanca zanima, ali se šteje za osebo, ki neodvisno opravlja ekonomsko dejavnost po 5. členu ZDDV-1 ter ali kot dokaz, da nekdo z nakupom nepremičnine ni nameraval opravljati ekonomsko dejavnost, zadošča izjava te osebe ali je treba še kakšno dokazilo. Davčnega zavezanca zanima tudi, ali razlika med nakupno in prodajno ceno nepremičnine vpliva na obveznost za identifikacijo za namene DDV. Primer 2: Oseba je pred osmimi leti kupila zemljišče, na katerem je v skladu s predpisi dopustna graditev objektov, zdaj pa to zemljišče, razdeljeno na štiri parcele, prodaja. Davčnega zavezanca zanima, ali se šteje za osebo, ki neodvisno opravlja ekonomsko dejavnost po 31. 01. 2016 Furs 31. 01. 2016 31. 01. 2016
Vprašanje in odgovor FURS: Davčni zavezanci in identifikacija za namene DDV Vprašanje 30: Ali se mora zet, kot nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, za namene DDV identificirati pod svojo identifikacijsko številko za DDV ter izdajati račune in predlagati obračune DDV pod svojo identifikacijsko številko za DDV? (13. 9. 2016) Vprašanje 30: Ali se mora zet, kot nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, za namene DDV identificirati pod svojo identifikacijsko številko za DDV ter izdajati račune in predlagati obračune DDV pod svojo identifikacijsko številko za DDV? (13. 9. 2016 31. 01. 2016 Furs 31. 01. 2016 31. 01. 2016
Vprašanje in odgovor FURS: Davčni zavezanci in identifikacija za namene DDV Vprašanje 17: Ali se je davčni zavezanec, ki opravlja delo zavarovalnega zastopnika in storitev reklamiranja na vozilu, v skladu z DDV zakonodajo dolžan identificirati za namene DDV? (28. 1. 2016) Vprašanje 17: Ali se je davčni zavezanec, ki opravlja delo zavarovalnega zastopnika in storitev reklamiranja na vozilu, v skladu z DDV zakonodajo dolžan identificirati za namene DDV? (28. 1. 2016) Odgovor Ker davčni zavezanec poleg plačila DDV oproščenih transakcij 31. 01. 2016 Furs 31. 01. 2016 31. 01. 2016
Vprašanje in odgovor FURS: Davčni zavezanci in identifikacija za namene DDV Vprašanje 25: Ali se morajo sobodajalci od 1. 1. 2015 identificirati za namene DDV, zato ker oglašujejo svoje storitve preko spletnih portalov (npr. Booking.com, Airbnb.com, Tripadvisor…)? (28. 1. 2016) Vprašanje 25: Ali se morajo sobodajalci od 1. 1. 2015 identificirati za namene DDV, zato ker oglašujejo svoje storitve preko spletnih portalov (npr. Booking.com, Airbnb.com, Tripadvisor…)? (28. 1. 2016) Odgovor Vse osebe, ki opravljajo ekonomsko dejavnost redno 31. 01. 2016 Furs 31. 01. 2016 31. 01. 2016
Vprašanje in odgovor FURS: Davčni zavezanci in identifikacija za namene DDV Oče kot nosilec osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti (OKGD) je hkrati tudi nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji. Nosilec OKGD ima dovoljenje za uveljavljanje pravice do pavšalnega nadomestila in za dopolnilno dejavnost na kmetiji ni zavezanec za DDV. Sin bi sedaj na kmetiji priglasil svojo dopolnilno dejavnost, s katero pa bi želel vstopiti v sistem DDV. Zanima vas, ali sta lahko na kmetiji dve različni dopolnilni dejavnosti na kmetiji, vsaka s svojim nosilcem, kjer je eden od nosilcev identificiran za namene DDV, drugi pa ne. Oče kot nosilec osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti (OKGD) je hkrati tudi nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji. Nosilec OKGD ima dovoljenje za uveljavljanje pravice do pavšalnega nadomestila in za dopolnilno dejavnost na kmetiji ni zavezanec za DDV 31. 01. 2016 Furs 31. 01. 2016 31. 01. 2016
Vprašanje in odgovor FURS: Davčni zavezanci in identifikacija za namene DDV Vprašanje 5: Ali se sedež družbe lahko identificira za namene DDV v Sloveniji, ne da bi se za namene DDV identificirala tudi podružnica tuje družbe in ali lahko v primeru, ko kasneje podružnica prične opravljati obdavčljive transakcije, za katere je obvezna identifikacija za namene DDV v Sloveniji, podružnica uporablja identifikacijsko številko sedeža ali se mora samostojno identificirati za DDV? (28. 1. 2016) Vprašanje 5: Ali se sedež družbe lahko identificira za namene DDV v Sloveniji, ne da bi se za namene DDV identificirala tudi podružnica tuje družbe in ali lahko v primeru, ko kasneje podružnica prične opravljati obdavčljive transakcije, za katere je obvezna 31. 01. 2016 Furs 31. 01. 2016 31. 01. 2016
Vprašanje in odgovor FURS: Davčni zavezanci in identifikacija za namene DDV Vprašanje 8: Ali so na Seznamu davčnih zavezancev, ki jim je prenehala identifikacija za namene DDV po uradni dolžnosti, navedena tako podjetja, ki ne obstajajo več oziroma so šla v likvidacijo, kot tudi podjetja, ki sicer še poslujejo, vendar jim je prenehala identifikacija za namene DDV? (28. 1. 2016) Vprašanje 8: Ali so na Seznamu davčnih zavezancev, ki jim je prenehala identifikacija za namene DDV po uradni dolžnosti, navedena tako podjetja, ki ne obstajajo več oziroma so šla v likvidacijo, kot tudi podjetja, ki sicer še poslujejo, vendar jim 31. 01. 2016 Furs 31. 01. 2016 31. 01. 2016
Vprašanje in odgovor FURS: Davčni zavezanci in identifikacija za namene DDV Vprašanje 9: Ali se mora mali davčni zavezanec zaradi prejema storitev, ki so obdavčene po splošnem pravilu, identificirati za namene DDV, če storitve prejme od zavezanca s sedežem izven Unije? Ali, če prejme storitve od malega davčnega zavezanca s sedežem izven Slovenije? Ali, če prejme storitve, ki so oproščene plačila DDV? (28. 1. 2016) Vprašanje 9: Ali se mora mali davčni zavezanec zaradi prejema storitev, ki so obdavčene po splošnem pravilu, identificirati za namene DDV, če storitve prejme od zavezanca s sedežem izven Unije? Ali, če prejme storitve od malega davčnega zavezanca s sedežem izven 31. 01. 2016 Furs 31. 01. 2016 31. 01. 2016
Vprašanje in odgovor FURS: Davčni zavezanci in identifikacija za namene DDV Vprašanje 14: Ali se med obdavčljiv promet za vstop v sistem DDV šteje razlika v ceni med nabavno in prodajno vrednostjo rabljenega vozila ali prodajna vrednost rabljenega vozila? (28. 1. 2016) Vprašanje 14: Ali se med obdavčljiv promet za vstop v sistem DDV šteje razlika v ceni med nabavno in prodajno vrednostjo rabljenega vozila ali prodajna vrednost rabljenega vozila? (28. 1. 2016) Odgovor V znesek obdavčljivih dobav blaga, kot ga določa 94. člen ZDDV-1 31. 01. 2016 Furs 31. 01. 2016 31. 01. 2016
Vprašanje in odgovor FURS: Davčni zavezanci in identifikacija za namene DDV Slikar je imel status samozaposlenega v kulturi, ki je ta status izgubil zaradi upokojitve in je prenehal biti nosilec dejavnosti oz. zavezanec za davek od dohodka iz dejavnosti. Do upokojitve je bil tudi zavezanec za davek na dodano vrednost. Slikar je imel status samozaposlenega v kulturi, ki je ta status izgubil zaradi upokojitve in je prenehal biti nosilec dejavnosti oz. zavezanec za davek od dohodka iz dejavnosti. Do upokojitve je bil tudi zavezanec za davek na dodano vrednost. Odgovor Odvisnost oziroma 31. 01. 2016 Furs 31. 01. 2016 31. 01. 2016
Vprašanje in odgovor FURS: Davčni zavezanci in identifikacija za namene DDV Vprašanje 3: Davčni zavezanec sprašuje, ali na podlagi opravljanja storitev za Evropsko komisijo velja za davčnega zavezanca in ali mora pridobiti identifikacijsko številko za namene DDV, ter katere so druge obveznosti na področju DDV? (28. 1. 2016) Vprašanje 3: Davčni zavezanec sprašuje, ali na podlagi opravljanja storitev za Evropsko komisijo velja za davčnega zavezanca in ali mora pridobiti identifikacijsko številko za namene DDV, ter katere so druge obveznosti na področju DDV? (28. 1. 2016) Davčni zavezanec 31. 01. 2016 Furs 31. 01. 2016 31. 01. 2016
Vprašanje in odgovor FURS: Davčni zavezanci in identifikacija za namene DDV Vprašanje 7: Zakaj mora biti v sistemu VIES za davčnega zavezanca zabeležen naslov stalnega prebivališča? (28. 1. 2016) Vprašanje 7: Zakaj mora biti v sistemu VIES za davčnega zavezanca zabeležen naslov stalnega prebivališča? (28. 1. 2016) Odgovor Davčni zavezanec je fizična oseba, ki opravlja katero koli ekonomsko dejavnost, ne glede na statusno obliko, zato se za namene DDV 31. 01. 2016 Furs 31. 01. 2016 31. 01. 2016
Vprašanje in odgovor FURS: Davčni zavezanci in identifikacija za namene DDV Vprašanje 21: Ali se mora tuji davčni zavezanec iz Španije, ki je identificiran za namene DDV v Španiji (vendar je tam vpisan v poseben register in ima o tem tudi potrdilo španske davčne uprave) identificirati za namene DDV tudi v Sloveniji, saj pri nas nima svoje ID številke v VIES-u? (28. 1. 2016) Vprašanje 21: Ali se mora tuji davčni zavezanec iz Španije, ki je identificiran za namene DDV v Španiji (vendar je tam vpisan v poseben register in ima o tem tudi potrdilo španske davčne uprave) identificirati za namene DDV tudi v Sloveniji, saj pri nas nima svoje ID 31. 01. 2016 Furs 31. 01. 2016 31. 01. 2016
Vprašanje in odgovor FURS: Davčni zavezanci in identifikacija za namene DDV Vprašanje 23: Davčna obravnava dohodkov izvedencev, tolmačev, cenilcev in mediatorjev, ki sodelujejo v sodnih postopkih. (28. 1. 2016) Vprašanje 23: Davčna obravnava dohodkov izvedencev, tolmačev, cenilcev in mediatorjev, ki sodelujejo v sodnih postopkih. (28. 1. 2016) Odgovor Vse navedene osebe opravljajo določene storitve za sodišča v neodvisnem razmerju oziroma opravljajo neodvisno ekonomsko 31. 01. 2016 Furs 31. 01. 2016 31. 01. 2016
Vprašanje in odgovor FURS: Davčni zavezanci in identifikacija za namene DDV Primer 1: Fizična oseba, ki je na zemljišču opravljala kmetijsko dejavnost, je zaradi spremembe v prostorskem načrtu prenehala opravljati dejavnost in premoženje prekvalificirala v zasebno premoženje, izvedla njegovo delitev na manjše dele (zemljišča, namenjena počitniški gradnji) in začela z njihovo prodajo. Zanima jo, ali je s tega naslova davčni zavezanec za DDV, ki je zavezan plačati DDV iz naslova trgovske dejavnosti. Primer 1: Fizična oseba, ki je na zemljišču opravljala kmetijsko dejavnost, je zaradi spremembe v prostorskem načrtu prenehala opravljati dejavnost in premoženje prekvalificirala v zasebno premoženje, izvedla njegovo delitev na manjše dele (zemljišča, namenjena 31. 01. 2016 Furs 31. 01. 2016 31. 01. 2016
Vprašanje in odgovor FURS: Davčni zavezanci in identifikacija za namene DDV S strani davčnega organa je davčni zavezanec prejel poziv, da se prijavi v sistem DDV, ker je promet na transakcijskem računu presegel 50.000 evrov. Zavezanec ima zobozdravstveno ordinacijo, v okviru katere opravlja oproščeno dejavnost brez odbitka DDV ter nekaj obdavčene dejavnosti (prodaja zobnih ščetk in zobne paste). S strani davčnega organa je davčni zavezanec prejel poziv, da se prijavi v sistem DDV, ker je promet na transakcijskem računu presegel 50.000 evrov. Zavezanec ima zobozdravstveno ordinacijo, v okviru katere opravlja oproščeno dejavnost brez odbitka DDV ter nekaj 31. 01. 2016 Furs 31. 01. 2016 31. 01. 2016
Vprašanje in odgovor FURS: Davčni zavezanci in identifikacija za namene DDV Zastavlja se vprašanje, ali se mora zet, kot nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, za namene DDV identificirati pod svojo identifikacijsko številko za DDV ter izdajati račune in predlagati obračune DDV pod svojo identifikacijsko številko za DDV ali se za namene DDV lahko identificira le oseba (v tem primeru tast), ki je za davčne namene določena kot nosilec dejavnosti, ter mora obračunavati DDV in izpolnjevati ostale obveznosti iz naslova DDV za vse dejavnosti, katerih nosilec je (osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti, dopolnilne dejavnosti na kmetiji in morebitnih drugih dejavnosti, katerih nosilec je). To pomeni, da tast v obračune DDV vključi vse obdavčljive transakcije, ki se nanašajo na te dejavnosti, torej tudi iz dopolnilne dejavnosti na kmetiji. Zastavlja se vprašanje, ali se mora zet, kot nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, za namene DDV identificirati pod svojo identifikacijsko številko za DDV ter izdajati račune in predlagati obračune DDV pod svojo identifikacijsko številko za DDV ali se za namene DDV 31. 01. 2016 Furs 31. 01. 2016 31. 01. 2016
Vprašanje in odgovor FURS: Davčni zavezanci in identifikacija za namene DDV Vprašanje 32: Kdaj lahko preneha identifikacija za DDV davčnemu zavezancu – kmečkemu gospodinjstvu, ki je bilo v letu 2016 identificirano za namene DDV po uradni dolžnosti? (16. 2. 2017) Vprašanje 32: Kdaj lahko preneha identifikacija za DDV davčnemu zavezancu – kmečkemu gospodinjstvu, ki je bilo v letu 2016 identificirano za namene DDV po uradni dolžnosti? (16. 2. 2017) OdgovorDavčni zavezanec - kmečko gospodinjstvo (ki je obdavčeno pavšalno po 31. 01. 2016 Furs 31. 01. 2016 31. 01. 2016
Vprašanje in odgovor FURS: Davčni zavezanci in identifikacija za namene DDV Predstavništvo ne bo delodajalec izvajalca in oseb, ki jih bo izvajalec določil za opravljanje zahtevnih nalog. Vse osebe, ki jih bo izvajalec določil za opravljanje nalog, bodo prejemale navodila neposredno od njega. Izvajalec ne bo del upravne strukture predstavništva ali Evropske komisije. Predstavništvo ne bo delodajalec izvajalca in oseb, ki jih bo izvajalec določil za opravljanje zahtevnih nalog. Vse osebe, ki jih bo izvajalec določil za opravljanje nalog, bodo prejemale navodila neposredno od njega. Izvajalec ne bo del upravne strukture predstavništva 31. 01. 2016 Furs 31. 01. 2016 31. 01. 2016
Vprašanje in odgovor FURS: Davčni zavezanci in identifikacija za namene DDV Pogodbena cena je določena v fiksnem znesku, zneski za plačilo pa temeljijo na plačilu za 1 dan. Poleg skupnega zneska se v skladu s pogodbo povrnejo tudi potni in drugi stroški do določenega največjega zneska. Pogodbena cena je določena v fiksnem znesku, zneski za plačilo pa temeljijo na plačilu za 1 dan. Poleg skupnega zneska se v skladu s pogodbo povrnejo tudi potni in drugi stroški do določenega največjega zneska. Odgovor Na podlagi podatkov in navedb davčnega zavezanca 31. 01. 2016 Furs 31. 01. 2016 31. 01. 2016
Vprašanje in odgovor FURS: Davčni zavezanci in identifikacija za namene DDV Vprašanje 4: Ali se morajo davčni zavezanci s sedežem izven Slovenije, razstavljavci blaga na sejmu v Sloveniji, identificirati za namene DDV, če opravijo dobavo blaga na tem sejmu? (28. 1. 2016) Vprašanje 4: Ali se morajo davčni zavezanci s sedežem izven Slovenije, razstavljavci blaga na sejmu v Sloveniji, identificirati za namene DDV, če opravijo dobavo blaga na tem sejmu? (28. 1. 2016) OdgovorČe tuj razstavljavec proda blago osebi, identificirani za namene 31. 01. 2016 Furs 31. 01. 2016 31. 01. 2016
Vprašanje in odgovor FURS: Davčni zavezanci in identifikacija za namene DDV Vprašanje 6: Obveznost identifikacije za namene DDV tujcev, ki prodajajo blago na stojnicah v Sloveniji (npr. novoletni sejem). (28. 1. 2016) Vprašanje 6: Obveznost identifikacije za namene DDV tujcev, ki prodajajo blago na stojnicah v Sloveniji (npr. novoletni sejem). (28. 1. 2016) OdgovorDavčni zavezanci s sedežem izven Slovenije, ki prodajajo blago na stojnicah v Sloveniji, se morajo identificirati za 31. 01. 2016 Furs 31. 01. 2016 31. 01. 2016
Vprašanje in odgovor FURS: Davčni zavezanci in identifikacija za namene DDV Vprašanje 15: Ali se bo moral s.p., ki se ukvarja s prodajo spominkov za zbiratelje na daljavo preko avkcijskih hiš identificirati za DDV, če bo presegel promet 50.000 evrov? (28. 1. 2016) Vprašanje 15: Ali se bo moral s.p., ki se ukvarja s prodajo spominkov za zbiratelje na daljavo preko avkcijskih hiš identificirati za DDV, če bo presegel promet 50.000 evrov? (28. 1. 2016) Odgovor Davčni zavezanec se bo moral identificirati za namene DDV, če bo 31. 01. 2016 Furs 31. 01. 2016 31. 01. 2016
Vprašanje in odgovor FURS: Davčni zavezanci in identifikacija za namene DDV Predpostavljamo, da je tujec identificiran za namene DDV v drugi državi članici in da dobavitelj v svojem imenu za svoj račun dobavi gotove izdelke tujcu v drugo državo članico. Predpostavljamo, da je tujec identificiran za namene DDV v drugi državi članici in da dobavitelj v svojem imenu za svoj račun dobavi gotove izdelke tujcu v drugo državo članico. Odgovor Če tuji davčni zavezanec na ozemlju Slovenije da orodje, ki ga je kupil v Sloveniji 31. 01. 2016 Furs 31. 01. 2016 31. 01. 2016
Vprašanje in odgovor FURS: Davčni zavezanci in identifikacija za namene DDV Vprašanje 19: Ali se mora davčni zavezanec, ki nima sedeža v Sloveniji, v primeru vnosa neskupnostnega blaga v prosto cono identificirati za namene DDV? (28. 1. 2016) Vprašanje 19: Ali se mora davčni zavezanec, ki nima sedeža v Sloveniji, v primeru vnosa neskupnostnega blaga v prosto cono identificirati za namene DDV? (28. 1. 2016) Odgovor Če bo davčni zavezanec, ki nima sedeža v Sloveniji, na ozemlju Slovenije opravil oziroma 31. 01. 2016 Furs 31. 01. 2016 31. 01. 2016
Vprašanje in odgovor FURS: Davčni zavezanci in identifikacija za namene DDV Vprašanje Vprašanje 31. 01. 2016 Furs 31. 01. 2016 31. 01. 2016
Vprašanje in odgovor FURS: Davčni zavezanci in identifikacija za namene DDV Vprašanje 29: Identifikacija za namene DDV, ko se dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnost ugotavlja na podlagi pavšalne ocene dohodka (13. 9. 2016) Vprašanje 29: Identifikacija za namene DDV, ko se dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnost ugotavlja na podlagi pavšalne ocene dohodka (13. 9. 2016) Več glede identifikacije in DDV obravnave transakcij kmečkega gospodinjstva v primeru, da dohodek iz 31. 01. 2016 Furs 31. 01. 2016 31. 01. 2016
Vprašanje in odgovor FURS: Davčni zavezanci in identifikacija za namene DDV Vprašanje 31: Ali sta lahko na kmetiji dve različni dopolnilni dejavnosti na kmetiji, vsaka s svojim nosilcem, kjer je eden od nosilcev identificiran za namene DDV, drugi pa ne? (13. 9. 2016) Vprašanje 31: Ali sta lahko na kmetiji dve različni dopolnilni dejavnosti na kmetiji, vsaka s svojim nosilcem, kjer je eden od nosilcev identificiran za namene DDV, drugi pa ne? (13. 9. 2016 31. 01. 2016 Furs 31. 01. 2016 31. 01. 2016
Vprašanje in odgovor FURS: Davčni zavezanci in identifikacija za namene DDV Vprašanje 33: Identifikacija tuje fizične osebe s stalnim prebivališčem na Hrvaškem, ki ima v Sloveniji registrirano dejavnost samostojnega podjetnika (s.p.) in začasno prebivališče. (16. 2. 2017) Vprašanje 33: Identifikacija tuje fizične osebe s stalnim prebivališčem na Hrvaškem, ki ima v Sloveniji registrirano dejavnost samostojnega podjetnika (s.p.) in začasno prebivališče. (16. 2. 2017 31. 01. 2016 Furs 31. 01. 2016 31. 01. 2016
Vprašanje in odgovor FURS: Davčni zavezanci in identifikacija za namene DDV Pogodba o storitvah je sklenjena za določen čas enega leta z možnostjo podaljšanja do največ 6 mesecev. Sklepanje pogodb s podizvajalci v času trajanja pogodbe je mogoče le s predhodnim pisnim soglasjem naročnika. Izvajalec pa ostaja edini odgovoren za izpolnjevanje pogodbe. Pogodba o storitvah je sklenjena za določen čas enega leta z možnostjo podaljšanja do največ 6 mesecev. Sklepanje pogodb s podizvajalci v času trajanja pogodbe je mogoče le s predhodnim pisnim soglasjem naročnika. Izvajalec pa ostaja edini odgovoren za izpolnjevanje 31. 01. 2016 Furs 31. 01. 2016 31. 01. 2016
Vprašanje in odgovor FURS: Davčni zavezanci in identifikacija za namene DDV Vprašanje 11: Prejete subvencije in obveznost identifikacije za namene DDV. (28. 1. 2016) Vprašanje 11: Prejete subvencije in obveznost identifikacije za namene DDV. (28. 1. 2016 31. 01. 2016 Furs 31. 01. 2016 31. 01. 2016
Vprašanje in odgovor FURS: Davčni zavezanci in identifikacija za namene DDV Vprašanje 12: Ali se je fizična oseba dolžna identificirati za namene DDV, čeprav je dohodek dosegla z enkratnim poslom? (28. 1. 2016) Vprašanje 12: Ali se je fizična oseba dolžna identificirati za namene DDV, čeprav je dohodek dosegla z enkratnim poslom? (28. 1. 2016) Odgovor Glede na to, da je zavezanec za namene DDV oseba, ki opravlja ekonomsko dejavnost, posameznik zaradi enkratnega posla ne more 31. 01. 2016 Furs 31. 01. 2016 31. 01. 2016
Vprašanje in odgovor FURS: Davčni zavezanci in identifikacija za namene DDV Vprašanje 16: Kakšna je davčna obveznost davčnega zavezanca iz druge države članice zaradi brezplačne uporabe orodja pri davčnem zavezancu v Sloveniji? (28. 1. 2016) Vprašanje 16: Kakšna je davčna obveznost davčnega zavezanca iz druge države članice zaradi brezplačne uporabe orodja pri davčnem zavezancu v Sloveniji? (28. 1. 2016 31. 01. 2016 Furs 31. 01. 2016 31. 01. 2016
Vprašanje in odgovor FURS: Davčni zavezanci in identifikacija za namene DDV Vprašanje 18: Kdaj mora v primeru statusnega preoblikovanja podjetnika s prenosom podjetja na novo kapitalsko družbo, novoustanovljeni davčni zavezanec oddati zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV? (28. 1. 2016) Vprašanje 18: Kdaj mora v primeru statusnega preoblikovanja podjetnika s prenosom podjetja na novo kapitalsko družbo, novoustanovljeni davčni zavezanec oddati zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV? (28. 1. 2016) Odgovor V primeru statusnega preoblikovanja 31. 01. 2016 Furs 31. 01. 2016 31. 01. 2016
Vprašanje in odgovor FURS: Davčni zavezanci in identifikacija za namene DDV Vprašanje 20: Ali ob končanju stečajnega postopka davčnemu zavezancu, pravni osebi, preneha identifikacija za namene DDV na dan sprejetja sklepa o končanju stečajnega postopka ali na dan izbrisa iz sodnega registra oziroma Poslovnega registra Slovenije (v nadaljevanju PRS). (28. 1. 2016) Vprašanje 20: Ali ob končanju stečajnega postopka davčnemu zavezancu, pravni osebi, preneha identifikacija za namene DDV na dan sprejetja sklepa o končanju stečajnega postopka ali na dan izbrisa iz sodnega registra oziroma Poslovnega registra Slovenije (v nadaljevanju 31. 01. 2016 Furs 31. 01. 2016 31. 01. 2016
Vprašanje in odgovor FURS: Davčni zavezanci in identifikacija za namene DDV Vprašanje 24: Identifikacija stečajnega upravitelja za namene DDV. (28. 1. 2016) Vprašanje 24: Identifikacija stečajnega upravitelja za namene DDV. (28. 1. 2016) Odgovor Stečajni upravitelj – fizična oseba z vidika DDV opravlja naloge in pristojnosti stečajnega upravitelja v neodvisnem razmerju in se zato v skladu z določbami ZDDV-1 šteje za 31. 01. 2016 Furs 31. 01. 2016 31. 01. 2016
Vprašanje in odgovor FURS: Davčni zavezanci in identifikacija za namene DDV Vprašanje 26: Ali fizična oseba, ki prodaja nepremičnine, šteje za zavezanca DDV? (28. 1. 2016) Vprašanje 26: Ali fizična oseba, ki prodaja nepremičnine, šteje za zavezanca DDV? (28. 1. 2016) PodrobnejePo splošnih določilih Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 so predmet DDV dobave blaga (kamor vštevamo tudi nepremičnine), ki jih davčni zavezanec opravi 31. 01. 2016 Furs 31. 01. 2016 31. 01. 2016
Vprašanje in odgovor FURS: Davčni zavezanci in identifikacija za namene DDV Vprašanje 27: Določitev obdavčljivega prometa (28. 1. 2016) Vprašanje 27: Določitev obdavčljivega prometa (28. 1. 2016 31. 01. 2016 Furs 31. 01. 2016 31. 01. 2016
Vprašanje in odgovor FURS: Davčni zavezanci in identifikacija za namene DDV Vprašanje 28: Opravljanje storitev prevoza potnikov na območju Republike Slovenije in obveznost identifikacije ter obračunavanja DDV (13. 9. 2016) Vprašanje 28: Opravljanje storitev prevoza potnikov na območju Republike Slovenije in obveznost identifikacije ter obračunavanja DDV (13. 9. 2016) Odgovor V primerih dajanja prevoznega sredstva z voznikom v najem, ko avtobusni prevoznik opravi prevoz potnikov in za to 31. 01. 2016 Furs 31. 01. 2016 31. 01. 2016
Vprašanje in odgovor FURS: Davčni zavezanci in identifikacija za namene DDV Tuja fizična oseba s stalnim prebivališčem na Hrvaškem, ki ima v Sloveniji registrirano dejavnost samostojnega podjetnika, sprašuje, ali se šteje za davčnega zavezanca s sedežem v Sloveniji (kjer je sedež njene dejavnosti), ki zahtevek za identifikacijo za namene DDV vloži na obrazcu DDV-P2 ali za tujega davčnega zavezanca (glede na stalno prebivališče), ki zahtevek za identifikacijo za namene DDV vloži na obrazcu DDV-P3. Tuja fizična oseba s stalnim prebivališčem na Hrvaškem, ki ima v Sloveniji registrirano dejavnost samostojnega podjetnika, sprašuje, ali se šteje za davčnega zavezanca s sedežem v Sloveniji (kjer je sedež njene dejavnosti), ki zahtevek za identifikacijo za namene DDV 31. 01. 2016 Furs 31. 01. 2016 31. 01. 2016
Prikazov na stran:
Komentar