Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Pojasnilo DURS: Zmanjšanje letne davčne osnove za dohodnino za prostovoljno zdravstveno zavarovanje Zmanjšanje letne davčne osnove za dohodnino za prostovoljno zdravstveno zavarovanje Zavezanec sprašuje, ali se pod točko A, številka 2, lahko uveljavlja zmanjšanje za dodatno ali za dopolnilno zdravstveno zavarovanje. V zvezi s tem pojasnjujemo: V skladu s 3. točko... Durs 06. 03. 2006
Pojasnilo DURS: Davčna obravnava obresti iz potrdila o vlogi Davčna obravnava obresti iz potrdila o vlogi Zavezanec navaja, da je potrdilo o vlogi bančni produkt, ki je izdan v materializirani obliki in ga trži večina bank v Sloveniji. Potrdilo o vlogi ima naslednje značilnosti. Izdano je na ime. Izda se kot tiskana listina... 28. 02. 2014 Durs 28. 02. 2014 28. 02. 2014
Pojasnilo DURS: Zakon o dodatnem davku od dohodkov članov poslovodstev in nadzornih organov ter sejnine komisij nadzornega sveta Zakon o dodatnem davku od dohodkov članov poslovodstev in nadzornih organov ter sejnine komisij nadzornega sveta Zavezanec sprašuje glede poročanja dohodkov po Zakonu o dodatnem davku od dohodkov članov poslovodstev in nadzornih organov v času finančne in gospodarske... Durs 19. 01. 2012
Pojasnilo DURS: Izvajanje 59. člena zakona o davčnem postopku – obveznost plačnika davka Izvajanje 59. člena zakona o davčnem postopku – obveznost plačnika davka V členih 57. – 60. Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/2011 – UPB4) je določen način izpolnitve davčne obveznosti, kadar je v skladu z 49. členom tega zakona obveznost za... 16. 01. 2012 Durs 16. 01. 2012 16. 01. 2012
Pojasnilo DURS: Vzajemna samopomoč Vzajemna samopomoč Zavezanec navaja, da ima Zveza društev upokojencev Slovenije sklad za vzajemno samopomoč. V ta sklad člani društev iz vse Slovenije plačujejo letno članarino in s tem pridobijo pravico do posmrtnine: v višini 28.000 tolarjev se izplača osebi, ki... 16. 03. 2006 Durs 16. 03. 2006 16. 03. 2006
Pojasnilo DURS: Predlaganje popravkov rek obrazcev ob izplačilu kmetijskih subvencij Predlaganje popravkov rek obrazcev ob izplačilu kmetijskih subvencij Izplačevalec kmetijskih subvencij (v nadaljevanju: izplačevalec) prosi za pojasnilo, kako poročati na REK obrazcu in kako predložiti popravek REK obrazcev, ko se ugotovi, da prvotno nakazilo kmetijske... 21. 03. 2011 Durs 21. 03. 2011 21. 03. 2011
Podrobnejši opisi FURS: Uvoz sadja in zelenjave Uvoz sadja in zelenjave 1.0 UVOZ SADJA IN ZELENJAVE Proizvodnja sadja in zelenjave je nepredvidljiva, tovrstni proizvodi so pokvarljivi. Presežki na trgu tudi, če niso preveliki, lahko povzročijo precejšnje motnje na trgu. Zaradi tega je sektor sadja in zelenjave... 01. 05. 2016 Furs 01. 05. 2016 01. 05. 2016
Pojasnilo DURS: Povračila stroškov udeležencu izobraževanja odraslih Povračila stroškov udeležencu izobraževanja odraslih Prejeli smo vprašanje zavezanca v zvezi s povračili stroškov udeležencu izobraževanja odraslih. V dopisu navaja, da udeleženec izobraževanja odraslih pri delodajalcu opravlja obvezno praktično delo. Zanima jih... 10. 10. 2011 Durs 10. 10. 2011 10. 10. 2011
Pojasnilo DURS: Dvig davčne osnove za odmero davka na promet nepremičnin in dobiček iz kapitala od odsvojitve nepremičnin Dvig davčne osnove za odmero davka na promet nepremičnin in dobiček iz kapitala od odsvojitve nepremičnin Zakon o davku na promet nepremičnin – ZDPN-2 (Uradni list RS, št. 117/06) v 21. členu določa, da do vzpostavitve podatkov o posplošeni tržni vrednosti, v primeru... 04. 06. 2007 Durs 04. 06. 2007 04. 06. 2007
Pojasnilo DURS: Premije PDPZ in priznavanje olajšav Premije PDPZ in priznavanje olajšav Zavezanec je zastavil vprašanji glede davčne obravnave premij prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja (v nadaljevanju: premije PDPZ) in prenosa sredstev med pokojninskimi načrti v primerih, ko gre za vplačila premij... 22. 12. 2008 Durs 22. 12. 2008 22. 12. 2008
Pojasnilo DURS: Opravljanje storitev preko strojnih krožkov Opravljanje storitev preko strojnih krožkov Zavezanec prosi za pojasnilo drugega odstavka 2. člena Pravilnika o pogojih za oprostitev plačila dohodnine od prejemkov iz medsosedske pomoči med kmetijskimi gospodarstvi v okviru strojnih krožkov. Zanima ga, do kakšne... 25. 03. 2011 Durs 25. 03. 2011 25. 03. 2011
Pojasnilo DURS: Koeficienti za valorizacijo nabavne vrednosti vrednostnih papirjev in drugih deležev in investicijskih kuponov Koeficienti za valorizacijo nabavne vrednosti vrednostnih papirjev in drugih deležev in investicijskih kuponov Zakon o dohodnini – ZDoh-1 (Uradni list RS, št. 59/06 – UPB4, 69/06 – odl. US) v petem odstavku 91. člena določa, da se nabavna vrednost kapitala iz prvega... Durs 05. 02. 2007
Pojasnilo DURS: Dobiček iz kapitala od odsvojitve finančnega kapitala od 1. 1. 2006 dalje Dobiček iz kapitala od odsvojitve finančnega kapitala od 1. 1. 2006 dalje Spremembe, ki jih je na področju obdavčitve dobička pri odsvojitvi finančnega kapitala prinesel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini – ZDoh-1D (Uradni list RS, št. 115/05... 03. 01. 2006 Durs 03. 01. 2006 03. 01. 2006
Pojasnilo DURS: Kaznovanje zavezancev, ki niso oddali dohodninske napovedi za leto 2005 Kaznovanje zavezancev, ki niso oddali dohodninske napovedi za leto 2005 Zavezanec sprašuje, kaj se bo zgodilo z zavezanci, ki niso oddali dohodninske napovedi za leto 2005 in so v letu 2005 dosegli dohodke iz zaposlitve v Avstriji. Odgovor na zastavljeno... 13. 11. 2006 Durs 13. 11. 2006 13. 11. 2006
Pojasnilo DURS: Davčna obravnava začasnega ali občasnega dela upokojencev – posebni davek na določene prejemke Davčna obravnava začasnega ali občasnega dela upokojencev – posebni davek na določene prejemke Na podlagi 7. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela – ZUTD-B (Uradni list RS, št. 63/13) se posebni davek na določene prejemke ne plačuje od... 31. 07. 2013 Durs 31. 07. 2013 31. 07. 2013
Pojasnilo DURS: Interpretacija davčne zakonodaje in določb Zakona o dohodnini 2 Interpretacija davčne zakonodaje in določb Zakona o dohodnini 2 V zvezi z vprašanjem, kako se upošteva, za priznavanje posebne osebne olajšava dijakom in študentom, pogoj vpisa na študij do dopolnjenega 26. leta starosti in kateri dan se šteje kot dan vpisa na študij... 05. 06. 2013 Durs 05. 06. 2013 05. 06. 2013
Pojasnilo DURS: Davčna obravnava odpovedi pogodbe o zaposlitvi s ponudbo nove Davčna obravnava odpovedi pogodbe o zaposlitvi s ponudbo nove Prejeli smo vprašanje zavezanca glede davčne obravnave odpravnine zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi s ponudbo nove, skladno z določili 91. člena Zakona o delovnih razmerjih – ZDR-1 (Uradni list RS, št. 21... Durs 08. 05. 2014
Pojasnilo DURS: Plačilo dohodnine od obresti na obveznice SOS2E, dosežene v letu 2008 Plačilo dohodnine od obresti na obveznice SOS2E, dosežene v letu 2008 Zavezanec navaja, da mu je bila v letu 2008 ob izplačilu obresti na obveznice SOS2E (od 23 zapadlih kuponov) obračunana in plačana dohodnina za celotno obdavčljivo obdobje, to je od 1. 1. 2005 do 11... 18. 02. 2008 Durs 18. 02. 2008 18. 02. 2008
Pojasnilo DURS: Nadomestilo zaradi povečanja vrednosti nepremičnine in obračun davka na dodano vrednost ali davka na promet nepremičnin Nadomestilo zaradi povečanja vrednosti nepremičnine in obračun davka na dodano vrednost ali davka na promet nepremičnin Na vprašanje davčnega zavezance glede davčne obravnave nadomestila za povečanje vrednosti nepremičnine ob prenehanju stavbne pravice... Durs 28. 12. 2010
Podrobnejši opisi FURS: Export system (SIAES/ECS) Export system (SIAES/ECS) 1.0 INTRODUCTION The export system is an electronic application allowing support of the export procedure. It consists of two modules:Slovenian Automated Export System (SIAES),Export Control System (ECS). The application allows: to overview the... 18. 09. 2015 Furs 18. 09. 2015 18. 09. 2015
Pojasnilo DURS: Pravica do obdavčitve dohodka po mednarodni pogodbi – državna služba Pravica do obdavčitve dohodka po mednarodni pogodbi – državna služba Zavezanec navaja, da prebiva v Franciji, kjer je redno in za polni delovni čas zaposlen na javni univerzi. Nadalje navaja, da je slovenski (ne pa tudi francoski) državljan ter se glede na določbe... 20. 11. 2007 Durs 20. 11. 2007 20. 11. 2007
Pojasnilo DURS: Davčna napoved za volilno kampanjo Davčna napoved za volilno kampanjo Zavezanec navaja, da je na zadnjih županskih volitvah kot neodvisni kandidat v skladu z zakonom o volitvah odprl poseben račun za zbiranje finančnih sredstev. Ta račun je bil odprt z njegovo davčno številko in ga je po končanih... 15. 05. 2007 Durs 15. 05. 2007 15. 05. 2007
Pojasnilo DURS: Pravilnik o obrazcu za davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti Pravilnik o obrazcu za davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti Na vprašanje davčnih zavezancev v zvezi z določitvijo predhodne akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti, za leto 2006, ki se vpiše... Durs 20. 02. 2006
Pojasnilo DURS: Neobdavčljive odsvojitve kapitala Neobdavčljive odsvojitve kapitala Zavezanec sprašuje, ali je treba oddati prijavo dobička iz kapitalskih naložb, če posameznik ne proda vrednostnih papirjev. Na podlagi navedenega sklepamo, da sprašuje o obveznosti predlaganja napovedi za odmero akontacije dohodnine od... Durs 16. 02. 2006
Pojasnilo DURS: Obdavčitev denarne odpravnine izključenim manjšinskim delničarjem Obdavčitev denarne odpravnine izključenim manjšinskim delničarjem Zavezanec je posredoval opis pridobitve delnic družbe Droga d.d. na podlagi vnovčitve lastniskega certifikata v postopku lastninskega preoblikovanja podjetij v letu 1995, zamenjavo delnic družbe Droga... 05. 12. 2007 Durs 05. 12. 2007 05. 12. 2007
Pojasnilo DURS: Davek na dediščine in darila – brezplačna pridobitev kapitalskega deleža Davek na dediščine in darila – brezplačna pridobitev kapitalskega deleža Ali se po Zakonu o davku na dediščine in darila brezplačna pridobitev kapitalskega deleža obravnava in obdavčuje kot prejeto darilo?Kot premoženje, ki je predmet obdavčitve po Zakonu o davku... Durs 20. 03. 2015
Pojasnilo DURS: Posebna olajšava za vzdrževane družinske člane - otroke, ki potrebujejo posebno nego Posebna olajšava za vzdrževane družinske člane - otroke, ki potrebujejo posebno nego V zvezi z vprašanjem glede uveljavljanja posebne olajšave za vzdrževane družinske člane v napovedi za odmero dohodnine za leto 2005 pojasnjujemo: Po določbi prvega odstavka 108. člena... 16. 02. 2006 Durs 16. 02. 2006 16. 02. 2006
Pojasnilo DURS: Lastna sredstva za preživljanje Lastna sredstva za preživljanje Zavezanec navaja, da je v napovedi za odmero dohodnine uveljavljal posebno olajšavo za vzdrževano ženo, ki je brezposelna. Pri odmeri dohodnine mu olajšava zanjo ni bila priznana, ker je bil v letu 2005 na njeno ime nakazan otroški... 04. 08. 2006 Durs 04. 08. 2006 04. 08. 2006
Pojasnilo DURS: Obveznost poročanja o najemnih pravnih poslih v evidenco trga nepremičnin po 1. juliju 2013 Obveznost poročanja o najemnih pravnih poslih v evidenco trga nepremičnin po 1. juliju 2013 Zavezanci pogosto Davčni upravi Republike Slovenije postavljajo vprašanja glede obveznosti predložitve sklenjene najemne pogodbe kateremu koli organu, zato je v nadaljevanju... 17. 07. 2013 Durs 17. 07. 2013 17. 07. 2013
Pojasnilo DURS: Obdavčitev prodaje investicijskih kuponov v letu 2006 Obdavčitev prodaje investicijskih kuponov v letu 2006 V zvezi z vprašanjem glede obdavčitve prodaje investicijskih kuponov v letu 2006 pojasnjujemo: Od 1. 1. 2006 dalje investicijski kuponi po določbi 3. točke prvega odstavka 86. člena Zakona o dohodnini – ZDoh-1... Durs 20. 02. 2006
Pojasnilo DURS: Vprašanje glede povračil stroškov v zvezi z delom – delavci, napoteni na delo v Slovenijo Vprašanje glede povračil stroškov v zvezi z delom – delavci, napoteni na delo v slovenijo Zavezanec zastavlja vprašanja o priznavanju povračil v zvezi z delom, in sicer za prehrano med delom ter prevoz na delo in z dela za delo v tujini ter nadomestilo za ločeno... 19. 04. 2007 Durs 19. 04. 2007 19. 04. 2007
Pojasnilo DURS: Obračun delovnih ur pri agrarni skupnosti Obračun delovnih ur pri agrarni skupnosti Zavezanec sprašuje, kako izplačati delovne ure članom in nečlanom agrarne skupnosti. Navaja, da so v okviru delovne akcije ureditve pašnikov nekateri člani in nečlani agrarne skupnosti opravili več ur, kot je določeno in bi jim... 28. 02. 2013 Durs 28. 02. 2013 28. 02. 2013
Pojasnilo DURS: Obdavčitev prodaje podedovanih delnic Obdavčitev prodaje podedovanih delnic Zavezanec navaja, da je v letu 2002 po umrlem očetu skupaj z materjo podedoval delnice. Te izvirajo iz certifikatskega nakupa ob lastninskem preoblikovanju podjetij. Oba z materjo sta letos sprejela prevzemno ponudbo za prodajo... 06. 11. 2007 Durs 06. 11. 2007 06. 11. 2007
Pojasnilo DURS: Stroški imenovanja visokošolskega učitelja v naziv – boniteta Stroški imenovanja visokošolskega učitelja v naziv – boniteta Zavezanec prosi za potrditev mnenja, da stroški postopka imenovanja v naziv visokošolskega učitelja za zaposlene na univerzi x ne veljajo med boniteto po četrtem odstavku 27. člena Zakona o dohodnini. To... Durs 13. 09. 2006
Pojasnilo DURS: Obresti od denarnih depozitov – davčni odtegljaj Obresti od denarnih depozitov – davčni odtegljaj Prejeli smo vprašanje, ki se nanaša na pojasnilo GDU št. 4210-246/2009-01031-03 z dne 6. 1. 2010, glede obdavčitve obresti od denarnih depozitov, doseženih pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v skladu s predpisi... 28. 01. 2010 Durs 28. 01. 2010 28. 01. 2010
Pojasnilo DURS: Pojasnilo v zvezi z izpolnjevanjem podatkov v obračunu davčnega odtegljaja – REK-2 pri izplačilu dohodka poklicnemu športniku, ki uveljavlja posebno osebno olajšavo po ZDoh-2 Pojasnilo v zvezi z izpolnjevanjem podatkov v obračunu davčnega odtegljaja – REK-2 pri izplačilu dohodka poklicnemu športniku, ki uveljavlja posebno osebno olajšavo po ZDoh-2 Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini – ZDoh-2B (Uradni list RS, št. 78/08... Durs 05. 08. 2008
Pojasnilo DURS: Odkup stanovanja na obroke po stanovanjskem zakonu – zmanjšanje letne davčne osnove za dohodnino Odkup stanovanja na obroke po stanovanjskem zakonu – zmanjšanje letne davčne osnove za dohodnino Na vprašanja v zvezi z možnostjo zmanjšanja letne davčne osnove za dohodnino za v letu 2005 plačane obroke za odkup stanovanja po Stanovanjskem zakonu (Uradni list RS, št... 24. 03. 2006 Durs 24. 03. 2006 24. 03. 2006
Pojasnilo DURS: Davčna obravnava denarnih izplačil za sodelovanje pri pridobivanju novih strank Davčna obravnava denarnih izplačil za sodelovanje pri pridobivanju novih strank Zavezanec sprašuje, če se lahko v nadaljevanju obravnavano izplačilo za pospeševanje prodaje šteje za darilo, ki se ne všteva v davčno osnovo do vrednosti 42 evrov. Pri tem navaja, da... 31. 07. 2013 Durs 31. 07. 2013 31. 07. 2013
Pojasnilo DURS: Obresti iz obveznic SOS2E Obresti iz obveznic SOS2E Zavezanec navaja, da mu je bilo na podlagi Zakona o denacionalizaciji z odločbo upravne enote vrnjeno premoženje v obliki obveznic Slovenskega odškodninskega sklada, in to za podržavljeno premoženje, ki ga ni bilo mogoče vrniti v naravi... 09. 02. 2006 Durs 09. 02. 2006 09. 02. 2006
Pojasnilo DURS: Avtorske pogodbe – vprašanje obdavčitve Avtorske pogodbe – vprašanje obdavčitve Prejeli smo vprašanje zavezanca, v katerem sprašuje, kakšna je obdavčitev avtorskega honorarja. Zavezanec navaja, da nima odprtega podjetja in se ukvarja s fotografiranjem. Zanima ga, kako je obdavčena storitev fotografiranja... 22. 04. 2013 Durs 22. 04. 2013 22. 04. 2013
Pojasnilo DURS: Vpisovanje podatkov v dohodninsko napoved Vpisovanje podatkov v dohodninsko napoved Zavezanec sprašuje glede vpisovanja podatkov v dohodninsko napoved: kam se vpisuje znesek plačila, ki ga je prejel kot prostovoljni pogodbeni vojak Slovenske vojske, ali lahko uveljavlja olajšavo za svojo zunajzakonsko... 22. 02. 2006 Durs 22. 02. 2006 22. 02. 2006
Pojasnilo DURS: Plačilo dohodnine od obresti na obveznice SOS2E Plačilo dohodnine od obresti na obveznice SOS2E Zavezanec navaja, da je bilo z odločbo o denacionalizaciji očetu, ki je umrl leta 1980, vrnjeno nacionalizirano premoženje v obliki obveznic SOS2E. Ker je po pokojnem očetu več dedičev, je bilo treba do končnega dednega... 26. 01. 2007 Durs 26. 01. 2007 26. 01. 2007
Pojasnilo DURS: Uveljavljanje olajšave za nakup stanovanja na podlagi pogodbe o finančnem leasingu Uveljavljanje olajšave za nakup stanovanja na podlagi pogodbe o finančnem leasingu Na vprašanje, ali znesek sredstev, porabljenih za plačilo obrokov za nakup stanovanja na podlagi pogodbe o finančnem najemu (leasing), znižuje letno davčno osnovo davčnega zavezanca... 17. 07. 2006 Durs 17. 07. 2006 17. 07. 2006
Pojasnilo DURS: Dohodek za študentsko delo - akontacija dohodnine Dohodek za študentsko delo - akontacija dohodnine V zvezi z vprašanji glede izračuna akontacije dohodnine od dohodka za opravljeno študentsko delo, ki ga v letu 2006 prejme študent, če je pred vpisom na univerzo dopolnil 26 let, pojasnjujemo: V skladu z novim desetim... 25. 01. 2006 Durs 25. 01. 2006 25. 01. 2006
Pojasnilo DURS: Določitev dejanskega uporabnika kmetijskih in gozdnih zemljišč Določitev dejanskega uporabnika kmetijskih in gozdnih zemljišč Zakon o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB7, 24/12, 30/12, 40/12-ZUJF, 75/12 in 94/12) v osmem odstavku 69. člena določa, da se v primeru, če kmetijsko oziroma gozdno zemljišče uporablja... Durs 15. 05. 2013
Pojasnilo DURS: Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje upokojenke, ki prejema pokojnino iz tujine Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje upokojenke, ki prejema pokojnino iz tujine Zavezanec prosi za pojasnilo v zvezi z dohodnino njegove sorodnice, ki prejema pretežni del pokojnine iz Kanade, prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje pa plačuje pri Zavodu... 24. 04. 2006 Durs 24. 04. 2006 24. 04. 2006
Pojasnilo DURS: Posredovanje podatkov o medletnem uveljavljanju olajšave za vzdrževane družinske člane za leto 2008 Posredovanje podatkov o medletnem uveljavljanju olajšave za vzdrževane družinske člane za leto 2008 Na podlagi prvega odstavka 337. člena Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06 in 24/08-ZDDKIS) so izplačevalci dolžni v okviru podatkov... 30. 10. 2008 Durs 30. 10. 2008 30. 10. 2008
Pojasnilo DURS: Obdavčitev slovenskega rezidenta, napotenega na delo na švedsko Obdavčitev slovenskega rezidenta, napotenega na delo na švedsko Zavezanec navaja, da je njegovo podjetje X napotilo na delo na Švedsko svojega delavca, rezidenta Slovenije, kateremu izplačuje plačo iz Slovenije ter pri tem obračuna, odtegne in plača akontacijo... 09. 01. 2008 Durs 09. 01. 2008 09. 01. 2008
Pojasnilo DURS: Nabavna vrednost nepremičnine pri ugotavljanju dobička iz kapitala od odsvojitve nepremičnine Nabavna vrednost nepremičnine pri ugotavljanju dobička iz kapitala od odsvojitve nepremičnine V zvezi z vprašanjem, ali lahko davčni zavezanec, ki je nepremičnino pridobil z darilno pogodbo, v kateri je navedena nerealno nizka vrednost nepremičnine, in to le za odmero... 22. 03. 2006 Durs 22. 03. 2006 22. 03. 2006
Pojasnilo DURS: Lokalne volitve 2010 Lokalne volitve 2010 S strani občin smo prejeli več vprašanj v zvezi z obdavčitvijo nadomestila predsednika in članov volilnih odborov. Na podlagi našega pojasnila številka 4210-132/2010-2 0112-07 z dne 24. 9. 2010 sklepajo, da nadomestilo v višini treh dnevnic po 15... 06. 10. 2010 Durs 06. 10. 2010 06. 10. 2010
Prikazov na stran:
Komentar