Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Pojasnilo DURS: Vložitev napovedi za odmero akontacije dohodnine od dobička iz kapitala - podaritev vrednostnih papirjev in odlog davčne obveznosti Vložitev napovedi za odmero akontacije dohodnine od dobička iz kapitala - podaritev vrednostnih papirjev in odlog davčne obveznosti Zavezanec navaja, da je njegova žena v letu 2005 delnice, ki jih je imela v lasti manj kakor tri leta, podarila sinu. V darilni pogodbi... 16. 02. 2006 Durs 16. 02. 2006 16. 02. 2006
Pojasnilo DURS: Informacija o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini Informacija o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini V Uradnem listu Republike Slovenije št. 10/2010, z dne 12. 2. 2010, je objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2E), ki je začel veljati naslednji dan po objavi, to je 13. 2. 2010... 23. 02. 2010 Durs 23. 02. 2010 23. 02. 2010
Pojasnilo DURS: REK-1 obrazci s 1. 7. 2013 REK-1 obrazci s 1. 7. 2013 Ali se nov obrazec REK-1 uporablja za izplačila od 1. 7. 2013 dalje ali za obračun plač od meseca 07/2013 dalje? V zvezi s tem pojasnjujemo: Skladno s Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih... 17. 06. 2013 Durs 17. 06. 2013 17. 06. 2013
Pojasnilo DURS: Spremembe pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu Spremembe pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu V Uradnem listu RS, št. 22/2010 je bil objavljen Pravilnik o spremembah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve... 22. 03. 2010 Durs 22. 03. 2010 22. 03. 2010
Pojasnilo DURS: Davčna obravnava povračil materialnih stroškov nosilcu izvajanja vzgojno-varstvene družine Davčna obravnava povračil materialnih stroškov nosilcu izvajanja vzgojno-varstvene družine Prejeli smo vprašanje, ki se nanaša na davčno obravnavo povračil stroškov, ki pripadajo zaposleni vzgojiteljici kot nosilki izvajanja vzgojno-varstvene družine na svojem domu... 20. 04. 2009 Durs 20. 04. 2009 20. 04. 2009
Pojasnilo DURS: Organizacija nagradne igre Organizacija nagradne igre V zvezi z vprašanjem ali lahko družba v razpisnih pogojih nagradne igre navede, da mora posameznik pred prevzemom nagrade, na račun družbe nakazati ustrezen znesek za dohodnino (plačilo tega zneska naj bi bil tudi pogoj za prevzem darila... 07. 03. 2013 Durs 07. 03. 2013 07. 03. 2013
Pojasnilo DURS: Olajšava za nakup nepremičnine Olajšava za nakup nepremičnine Zavezanec navaja, da je prebral pojasnilo Generalnega davčnega urada, št. 092-1655/2006-08012-04, v katerem je zapisano, da smejo tudi zasebniki v letu 2006 uveljavljati olajšavo za vlaganja v naložbene nepremičnine. Navaja tudi, da se... 04. 10. 2006 Durs 04. 10. 2006 04. 10. 2006
Pojasnilo DURS: Izračun dohodnine od dohodka iz dejavnosti pri zavezancih, ki ugotavljajo davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov Izračun dohodnine od dohodka iz dejavnosti pri zavezancih, ki ugotavljajo davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov V Uradnem listu RS št. 94/12 sta bili z dne 10. 12. 2012 objavljeni noveli Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini – ZDoh-2L... 23. 01. 2013 Durs 23. 01. 2013 23. 01. 2013
Pojasnilo DURS: Obvestilo davčnim zavezancem, ki prejemajo plačo iz Avstrije v zvezi z (ne)izdajo odločb o odmeri dohodnine za leto 2006 in nadaljnja odmerna leta Obvestilo davčnim zavezancem, ki prejemajo plačo iz Avstrije v zvezi z (ne)izdajo odločb o odmeri dohodnine za leto 2006 in nadaljnja odmerna leta Zaradi sprejete odločitve Vlade RS dne 11. 4. 2007, da se pristopi k spremembi veljavne Konvencije o izogibanju dvojnega... 06. 02. 2008 Durs 06. 02. 2008 06. 02. 2008
Pojasnilo DURS: Nove splošne olajšave po ZDoh-2a in dohodek za študentsko delo Nove splošne olajšave po ZDoh-2a in dohodek za študentsko delo Zavezanec sprašuje, ali z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini – ZDoh-2A (Uradni list RS, št. 10/08) povišan znesek splošne olajšave pripada tudi dijakom in študentom, katerih letni bruto... 05. 03. 2008 Durs 05. 03. 2008 05. 03. 2008
Pojasnilo DURS: Kraj opravljanja telekomunikacijskih storitev po ZDDV-1 Kraj opravljanja telekomunikacijskih storitev po ZDDV-1 Slovenski ponudnik telekomunikacijskih storitev ponuja svoje storitve tujemu davčnemu zavezancu s sedežem na Hrvaškem, ki je ponudnik telekomunikacijskih storitev na Hrvaškem. Davčni zavezanec med drugim opravlja... 20. 06. 2012 Durs 20. 06. 2012 20. 06. 2012
Pojasnilo DURS: Vložitev napovedi za odmero dohodnine od obresti v primeru smrti zavezanca Vložitev napovedi za odmero dohodnine od obresti v primeru smrti zavezanca 1. Zavezanec je imel sklenjeno eno pogodbo o vezavi denarnih sredstev in to pri banki, ustanovljeni v Republiki Sloveniji. Pri tem je znesek doseženih obresti presegel znesek 1.000 evrov... 17. 02. 2014 Durs 17. 02. 2014 17. 02. 2014
Pojasnilo DURS: Informativni izračun dohodnine za leto 2007 – uveljavljanje odbitka tujega davka oziroma oprostitve plačila davka v zvezi z dohodki iz tujine Informativni izračun dohodnine za leto 2007 – uveljavljanje odbitka tujega davka oziroma oprostitve plačila davka v zvezi z dohodki iz tujine Davčna uprava Republike Slovenije bo zavezancem za dohodnino – rezidentom Slovenije za leto 2007 najkasneje do 31. maja 2008... 08. 01. 2008 Durs 08. 01. 2008 08. 01. 2008
Podrobnejši opisi FURS: Zavarovanje v tranzitu Zavarovanje v tranzitu 1.0 ZAVAROVANJE V TRANZITU Pogoj za sprejem tranzitne deklaracije je predložitev ustreznega zavarovanja za plačilo carinskega dolga, ki lahko nastane v zvezi z blagom, danim v tranzitni postopek. Zavarovanje, ki ga zagotovi glavni zavezanec, je... 28. 02. 2015 Furs 28. 02. 2015 28. 02. 2015
Pojasnilo MF: Pojasnilo MF glede obdavčitve vrednostnih papirjev Pojasnilo MF glede obdavčitve vrednostnih papirjev Ministrstvo za finance bo Vladi Republike Slovenije predlagalo spremembo predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini, v delu, ki se nanaša na obdavčevanje dobička iz kapitala ob prehodu na nov sistem... 30. 09. 2005 MF 30. 09. 2005 30. 09. 2005
Pojasnilo DURS: Vračilo DDV po 55. členu ZDDV – avtomobili Vračilo DDV po 55. členu ZDDV – avtomobili Zavezanec navaja, da je vložil zahtevek za vračilo DDV v potniškem prometu, ker je rabljeno vozilo prodal kupcu iz tretje države. Blago je bilo izneseno iz Skupnosti na Madžarskem. Ker je predložil obrazec DDV-VP in carinsko... 19. 07. 2006 Durs 19. 07. 2006 19. 07. 2006
Pojasnilo MJU: Vračilo regresa za letni dopust Vračilo regresa za letni dopust Prejeli smo vprašanje glede vračila regresa za letni dopust zaradi prenehanja delovnega razmerja tekom koledarskega leta. Zanima vas, kako se pravilno izvede poračun, glede na to, da je potrebno regres poročati pod šifro J090... 30. 09. 2014 MJU 30. 09. 2014 30. 09. 2014
Pojasnilo MJU: Odgovor v zvezi s prenosom plačnih razredov napredovanj Odgovor v zvezi s prenosom plačnih razredov napredovanj Prejeli smo dopis, v katerem navajate, da je bilo na ministrstvu v okviru projekta zaposlenih okvirno 50 javnih uslužbencev za določen čas. Po zaključku navedenega projekta se bo začel izvajati nov projekt... 17. 03. 2015 MJU 17. 03. 2015 17. 03. 2015
Pojasnilo MJU: Odgovor v zvezi s koriščenjem ur Odgovor v zvezi s koriščenjem ur Prejeli smo dopis, v katerem nas sprašujete, ali je pravilno, da zaposlenemu za koriščenje ur odštejete 8 ur, ne glede na to, ali bi zaposleni na dan, ko koristi ure, delal 6 ali 12 ur. V zvezi z vprašanjem vam sporočamo, da mora javni... 07. 12. 2015 MJU 07. 12. 2015 07. 12. 2015
Pojasnilo MJU: Datum napredovanja v plačni razred Datum napredovanja v plačni razred V zvezi z vprašanjem glede spremembe napredovalnega obdobja in datuma zadnjega napredovanja javnega uslužbenca zaradi Uredbe o spremembi Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 22/19), s katero... 19. 04. 2019 MJU 19. 04. 2019 19. 04. 2019
Pojasnilo MJU: Določitev plače javni uslužbenki Določitev plače javni uslužbenki Prejeli smo dopis, v katerem navajate, da je bila javna uslužbenka zaposlena za določen čas za opravljanje dela na projektu na delovnem mestu poslovni sekretar VI, na katerem je bila na podlagi 15. člena Zakona o sistemu plač v javnem... 05. 08. 2015 MJU 05. 08. 2015 05. 08. 2015
Pojasnilo MJU: Veljavnost drugega odstavka 7. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (omejitev 57. plačnega razreda) - obvestilo Veljavnost drugega odstavka 7. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (omejitev 57. plačnega razreda) - obvestilo Ministrstvo za javno upravo prejema različna vprašanja glede realizacije Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju ter aneksov... 16. 01. 2019 MJU 16. 01. 2019 16. 01. 2019
Pojasnilo MJU: Določitev plačnega razreda javnega uslužbenca ob napredovanju v višji naziv Določitev plačnega razreda javnega uslužbenca ob napredovanju v višji naziv Prejeli smo zaprosilo za pomoč pri odgovoru na vprašanje, v kateri plačni razred uvrstiti konkretnega javnega uslužbenca, ki je napredoval v višji naziv (iz naziva samostojni svetovalec... 20. 12. 2019 MJU 20. 12. 2019 20. 12. 2019
Pojasnilo MJU: Napredovalno obdobje - bolničar negovalec Napredovalno obdobje - bolničar negovalec Ministrstvo za javno upravo je na svoji spletni strani v zvezi s prehodom v nov plačni sistem javnih uslužbencev, ki so bili razporejeni na delovno mesto bolničar negovalec v III. tarifni skupini, ob prehodu v nov plačni... 11. 12. 2015 MJU 11. 12. 2015 11. 12. 2015
Pojasnilo MJU: Dodatek za delovno dobo – odgovor Dodatek za delovno dobo – odgovor Na Ministrstvo za javno upravo ste naslovili vprašanje, ali se študentsko delo upošteva kot delovna doba pri pravici do dodatka za delovno dobo. Uvodoma pojasnjujemo, da Ministrstvo za javno upravo ne more reševati konkretnih primerov... 10. 03. 2017 MJU 10. 03. 2017 10. 03. 2017
Pojasnilo MJU: Plačilo zakonskih zamudnih obresti od neto zneskov razlike v plači Plačilo zakonskih zamudnih obresti od neto zneskov razlike v plači Prejeli smo vprašanje, ali morajo delodajalci, ki ugotovijo, da je bila javnemu uslužbencu ali funkcionarju izplačana nižja plača, kot bi mu pripadala izplačati zakonske zamudne obresti od bruto... 25. 09. 2014 MJU 25. 09. 2014 25. 09. 2014
Pojasnilo MJU: Določitev plačnega razreda v pogodbi o zaposlitvi - zaprosilo za mnenje Določitev plačnega razreda v pogodbi o zaposlitvi - zaprosilo za mnenje V zvezi z dopisom, ki se nanaša na prenos že doseženih napredovanj v plačne razrede iz plačne skupine A (okrajni sodnik), na delovno mesto oziroma naziv iz plačane skupine C (inšpektor – svetnik... 10. 10. 2011 MJU 10. 10. 2011 10. 10. 2011
Pojasnilo MJU: Vračilo preveč izplačane plače Vračilo preveč izplačane plače Prejeli smo dopis, v katerem navajate, da boste zaradi nepodpisa dogovora o vračilu preveč izplačanih plač s tožbo pred pristojnim sodiščem zahtevali od javnega uslužbenca celotno razliko med preveč izplačano in zakonito plačo. Zanima... 05. 01. 2015 MJU 05. 01. 2015 05. 01. 2015
Pojasnilo MJU: Izplačilo regresa za letni dopust za leto 2015 Izplačilo regresa za letni dopust za leto 2015 Prejeli smo vprašanja v zvezi z izplačilom regresa za letni dopust, na katera odgovarjamo v nadaljevanju: 1. Zaposleni je imel sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za določen čas od 1.2.2015 do 31.1.2016. Uvrščen je bil v 24... 23. 12. 2015 MJU 23. 12. 2015 23. 12. 2015
Pojasnilo MJU: Pristojnost za izdajo soglasja k plačnemu razredu direktorja Pristojnost za izdajo soglasja k plačnemu razredu direktorja Prejeli smo dopis v katerem nas sprašujete, kateri minister je skladno s petim odstavkom 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59... 31. 01. 2018 MJU 31. 01. 2018 31. 01. 2018
Pojasnilo MJU: Pojasnilo k prvemu odstavku 20. člena ZSPJS Pojasnilo k prvemu odstavku 20. člena ZSPJS V zvezi z dopisom, številka: 0213-28/2016-2 z dne 15.6.2016, s katerim ste zaprosili za pojasnilo k prvem odstavku 20. člena ZSPJS, ob navajanju mnenja Ministrstva za javno upravo, številka: 100-752/2008/17 z dne 16.1.2009... 21. 06. 2016 MJU 21. 06. 2016 21. 06. 2016
Pojasnilo MJU: Prenehanje mandata in ocenjevanje javnih uslužbencev Prenehanje mandata in ocenjevanje javnih uslužbencev Na Ministrstvu za javno upravo smo v preteklem obdobju bili seznanjeni s posameznimi primeri, ko javni uslužbenec ni prejel ocene delovne uspešnosti, ker funkcionar oziroma druga oseba (npr. direktor), ki je... 12. 12. 2011 MJU 12. 12. 2011 12. 12. 2011
Pojasnilo MJU: Pravica do izplačila razlike do minimalne plače Pravica do izplačila razlike do minimalne plače Ministrstvo za javno upravo ugotavlja, da nekateri proračunski uporabniki pri izračunu razlike do minimalne plače nepravilno upoštevajo vrste izplačil, ki se primerjajo s sorazmernim deležem minimalne plače. Javni... 03. 12. 2014 MJU 03. 12. 2014 03. 12. 2014
Pojasnilo MJU: Izplačevanje delovne uspešnosti in jubilejnih nagrad v letih 2013 in 2014 Izplačevanje delovne uspešnosti in jubilejnih nagrad v letih 2013 in 2014 Uporabnike proračuna želimo opozoriti na spremembe pri izplačevanju delovne uspešnosti in jubilejnih nagrad javnim uslužbencem v letih 2013 in 2014, ki so posledica uveljavitve Zakona... 15. 02. 2013 MJU 15. 02. 2013 15. 02. 2013
Pojasnilo MJU: Pravno sredstvo zoper odločitev o ugovoru in zadržanje izvršitve ukrepov Pravno sredstvo zoper odločitev o ugovoru in zadržanje izvršitve ukrepov Prejeli smo vprašanje, ali ugovor predstojnika proračunskega uporabnika zoper zapisnik o opravljenem inšpekcijskem nadzoru, ki ga je na podlagi 43.b člena ZSPJS izdala inšpektorica za sistem... 15. 05. 2015 MJU 15. 05. 2015 15. 05. 2015
Pojasnilo MJU: Prvi odstavek 20. člena ZSPJS Prvi odstavek 20. člena ZSPJS Prejeli smo elektronski dopis, v katerem nas sprašujete v zvezi s prvim odstavkom 20. člena ZSPJS oziroma ohranitvijo plačnih razredov napredovanj. Na ministrstvu pojasnjujemo, da Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS), (Uradni... 15. 04. 2015 MJU 15. 04. 2015 15. 04. 2015
Pojasnilo MJU: Postopek premestitve na podlagi 38. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti ZZdej-K Postopek premestitve na podlagi 38. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti ZZdej-K Prejeli smo zaprosilo, v katerem prosite za pojasnila na vprašanja povezana s postopkom premeščanja srednjih medicinskih sester, ki izpolnjujejo pogoje po 38. členu Zakona o spremembah... 05. 08. 2019 MJU 05. 08. 2019 05. 08. 2019
Pojasnilo MF: Tolmačenje izgube pri ugotavljanju delovne uspešnosti direktorjev Tolmačenje izgube pri ugotavljanju delovne uspešnosti direktorjev Na Ministrstvo za finance ste naslovili dopis v katerem nas prosite za mnenje glede uporabe 19. člena Pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja šolstva. Navedeni... 19. 03. 2014 MF 19. 03. 2014 19. 03. 2014
Pojasnilo MJU: Plačni razred in napredovalno obdobje v primeru vrnitve na prejšnje delovno mesto Plačni razred in napredovalno obdobje v primeru vrnitve na prejšnje delovno mesto Prejeli smo dopis, v katerem navajate, da ste javno uslužbenko, zaposleno za nedoločen čas na delovnem mestu v VI. tarifnem razredu, za določen čas od 18.3.2014 do 30.9.2015 zaposlili... 26. 05. 2015 MJU 26. 05. 2015 26. 05. 2015
Pojasnilo MJU: Delovna uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v letu 2012 in delitev presežka iz preteklih let Delovna uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v letu 2012 in delitev presežka iz preteklih let Ministrstvo za pravosodje in javno upravo glede dovoljenega obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v letu 2012... 20. 12. 2012 MJU 20. 12. 2012 20. 12. 2012
Pojasnilo MJU: Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence - pojasnilo Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence - pojasnilo Vprašanje iz dopisa se nanaša na preverjanje možnosti dela in plačila za delo v povečanem obsegu na podlagi Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za... 13. 01. 2015 MJU 13. 01. 2015 13. 01. 2015
Pojasnilo MJU: Vprašanje v zvezi s 14. členom Zakona o sistemu plač v javnem sektorju Vprašanje v zvezi s 14. členom Zakona o sistemu plač v javnem sektorju V zvezi z vprašanjem prispelim po elektronski pošti, dne 13.03.2011 podajamo naslednji odgovor: Prvi odstavek 14. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št.108/09-uradno... 13. 03. 2011 MJU 13. 03. 2011 13. 03. 2011
Pojasnilo MJU: Določitev dvakratnika zakonito določene osnovne plače v primeru zaposlitve pri drugem delodajalcu javnega sektorja Določitev dvakratnika zakonito določene osnovne plače v primeru zaposlitve pri drugem delodajalcu javnega sektorja Prejeli smo vprašanje, katero osnovno plačo upoštevate pri določitvi maksimuma vračila iz naslova preveč izplačanih plač v primeru javnega uslužbenca, ki... 22. 10. 2014 MJU 22. 10. 2014 22. 10. 2014
Pojasnilo MJU: Napredovanje javnih uslužbencev, uvrščenih na delovna mesta plačne skupine B – preizkus ocene Napredovanje javnih uslužbencev, uvrščenih na delovna mesta plačne skupine B – preizkus ocene Prejeli smo dopis, ki se nanaša na javne uslužbence uvrščene v plačno skupino B, in sicer nas prosite za mnenje glede ocenjevanja, pravice do preizkusa ocene ter napredovanja... 10. 08. 2016 MJU 10. 08. 2016 10. 08. 2016
Pojasnilo MJU: Izplačilo položajnega dodatka v primeru krajšega delovnega časa vodje na podlagi posebnih predpisov Izplačilo položajnega dodatka v primeru krajšega delovnega časa vodje na podlagi posebnih predpisov Prejeli smo dopis, v katerem navajate, da imate v skladu z Aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest sistemizirano in zasedeno delovno mesto vodje... 24. 02. 2020 MJU 24. 02. 2020 24. 02. 2020
Pojasnilo MJU: Določitev napredovalnega obdobja – mirovanje pravic Določitev napredovalnega obdobja – mirovanje pravic Prejeli smo dopis, v katerem navajate, da je javna uslužbenka zaposlena od 22.9.2008. Od 1.3.2009 do 31.5.2010 ji je delovno razmerje mirovalo. Zanima vas, kdaj izpolni pogoje za napredovanje (pri tem je bila ves čas... 31. 03. 2015 MJU 31. 03. 2015 31. 03. 2015
Pojasnilo MJU: Določitev višje osnovne plače na podlagi 15. člena ZSPJS v povezavi s tretjim odstavkom 73. člena ZJU Določitev višje osnovne plače na podlagi 15. člena ZSPJS v povezavi s tretjim odstavkom 73. člena ZJU Prejeli smo vprašanje, v katerem navajate, da je bilo v inšpekcijskem nadzoru v občinski upravi ugotovljeno, da je bila javni uslužbenki v pogodbi o zaposlitvi za... 08. 04. 2015 MJU 08. 04. 2015 08. 04. 2015
Pojasnilo MJU: Financiranje dodatka na podlagi 71. člena ZIUZEOP – pojasnilo Financiranje dodatka na podlagi 71. člena ZIUZEOP – pojasnilo Vlada Republike Slovenije je na seji, dne 22. 4. 2020, upoštevaje šesti odstavek 71.člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane... 24. 04. 2020 MJU 24. 04. 2020 24. 04. 2020
Pojasnilo MJU: Obračun nadomestil za čas odsotnosti zaradi bolezni Obračun nadomestil za čas odsotnosti zaradi bolezni Prejeli smo vprašanje glede pravne narave obračuna nadomestil za čas odsotnosti za nazaj in s tem povezanimi poračuni stroškov prehrane na delo za nazaj. V zvezi s tem opozarjate na 136. člen Zakona o delovnih... 05. 12. 2011 MJU 05. 12. 2011 05. 12. 2011
Pojasnilo MJU: Imenovanje komisije za preizkus ocene Imenovanje komisije za preizkus ocene Na Ministrstvo za javno upravo smo prejeli elektronsko sporočilo v katerem nas sprašujete ali lahko predstojnik organa v primeru, ko javni uslužbenec zahteva preizkus ocene na podlagi 17.a člena ZSPJS, v komisijo za preizkus ocene... 04. 10. 2011 MJU 04. 10. 2011 04. 10. 2011
Prikazov na stran:
Komentar