Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Pojasnilo DURS: Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine za leto 2005 Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine za leto 2005 Zavezanec navaja, da iz predpisanega obrazca za odmero dohodnine za leto 2005 ni razvidno, kako naj javni uslužbenec uveljavi pravice, določene v drugem odstavku 11. člena Zakona o kolektivnem dodatnem... 20. 01. 2006 Durs 20. 01. 2006 20. 01. 2006
Pojasnilo FURS: Navodilo za izvajanje nadzora carinskih organov nad čezmejnimi pošiljkami odpadkov št. 1/2018 Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o finančni upravi (Uradni list RS, št. 25/14), tretjega odstavka 41. člena Akta o organizaciji in sistematizaciji delovnih mest v Finančni upravi RS, št. 010- 33/2014-1, z dne 16. 7. 2014, ter drugega odstavka 13. člena... 01. 06. 2018 Furs 25. 05. 2018 01. 06. 2018
Pojasnilo DURS: Posebne olajšave pri napovedi za odmero dohodnine za leto 2005 Posebne olajšave pri napovedi za odmero dohodnine za leto 2005 V zvezi z vprašanjem glede uveljavljanja posebne olajšave za vzdrževano hčerko v napovedi za odmero dohodnine za leto 2005 pojasnjujemo: Po določbi prvega odstavka 108. člena Zakona o dohodnini – ZDoh-1... 23. 02. 2006 Durs 23. 02. 2006 23. 02. 2006
Pojasnilo DURS: Plačevanje dohodnine in prispevkov za socialno varnost za zaposlene pri tujih diplomatsko-konzularnih predstavništvih s sedežem v RS Plačevanje dohodnine in prispevkov za socialno varnost za zaposlene pri tujih diplomatsko-konzularnih predstavništvih s sedežem v RS V zvezi s plačevanjem dohodnine in prispevkov za socialno varnost za zaposlene pri tujih diplomatsko-konzularnih predstavništvih... 13. 02. 2006 Durs 13. 02. 2006 13. 02. 2006
Pojasnilo DURS: Obvestilo v zvezi z napovedjo za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v skladu s predpisi v Sloveniji in drugih državah članicah EU Obvestilo v zvezi z napovedjo za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v skladu s predpisi v Sloveniji in drugih državah članicah EU Davčni zavezanec rezident mora letos prvič do 28. 2. 2007 vložiti Napoved za odmero... 12. 01. 2007 Durs 12. 01. 2007 12. 01. 2007
Pojasnilo DURS: Lastni dohodki vzdrževanih družinskih članov Lastni dohodki vzdrževanih družinskih članov 1. Zakonska podlaga Zakon o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06) v 115. členu,podoben način kot Zakon o dohodnini – ZDoh-1 (Uradni list RS, št. 59/60 – UPB4) določa, kdo se šteje za vzdrževanega družinskega člana... 19. 04. 2007 Durs 19. 04. 2007 19. 04. 2007
Pojasnilo DURS: Ukrepi, sprejeti za blažitev posledic finančne in gospodarske krize, na podlagi katerih so pravne osebe od države prejele poroštva oziroma jamstva ali sredstva Ukrepi, sprejeti za blažitev posledic finančne in gospodarske krize, na podlagi katerih so pravne osebe od države prejele poroštva oziroma jamstva ali sredstva Ministrstvo za finance je s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ter Direktorata za javno... 29. 01. 2010 Durs 29. 01. 2010 29. 01. 2010
Pojasnilo DURS: Popravek REK obrazca ob vračilu dohodka Popravek REK obrazca ob vračilu dohodka Prejeli smo dopis zavezanca, v katerem navaja, da zaradi prenehanja delovnega razmerja in odjave delavca iz zavarovanja želi popraviti REK-1 obrazec, za izplačilo plač za mesec december 2013. Popravek predloženega REK-1 obrazca... 06. 02. 2014 Durs 06. 02. 2014 06. 02. 2014
Pojasnilo DURS: Določanje zavarovalnih osnov na podlagi davčnega obračuna akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti, za leto 2005 Določanje zavarovalnih osnov na podlagi davčnega obračuna akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti, za leto 2005 Zavezanci, ki so na podlagi prvega odstavka 15. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-1 (Uradni list... 28. 03. 2006 Durs 28. 03. 2006 28. 03. 2006
Pojasnilo DURS: Obravnava pokojnin OZN Obravnava pokojnin OZN V zvezi z vprašanji o davčni obravnavi pokojnin OZN pojasnjujemo:Kot sodnik Mednarodnega kazenskega sodišča za Ruando je v skladu s predpisi OZN po dopolnjenih treh letih pridobil pravico do pokojnine OZN, ki jo prejema s sedeža OZN v New Yorku... 04. 12. 2006 Durs 04. 12. 2006 04. 12. 2006
Pojasnilo DURS: Postopki vračila davčnega odtegljaja od dohodkov iz nematerializiranih finančnih instrumentov, izplačanih od osebe, ki jih je prejela za tuj račun (383. d člena ZDavP-2) Postopki vračila davčnega odtegljaja od dohodkov iz nematerializiranih finančnih instrumentov, izplačanih od osebe, ki jih je prejela za tuj račun (383. d člena ZDavP-2) Kadar plačnik davka (tj. oseba, ki se šteje za plačnika davka po 58. členu Zakona o davčnem... 18. 11. 2010 Durs 18. 11. 2010 18. 11. 2010
Pojasnilo DURS: Pojasnila glede 2. člena Zakona o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva Pojasnila glede 2. člena Zakona o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva Zakon o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva – ZIUPTDSV (Uradni list RS, št. 63/13) v 2. členu določa začasno spodbudo za zaposlovanje... 17. 10. 2013 Durs 17. 10. 2013 17. 10. 2013
Pojasnilo DURS: Predlaganje rek obrazcev za dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo Predlaganje rek obrazcev za dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo V Uradnem listu RS, št. 22/14 z dne 31. 3. 2014, je objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu... 01. 04. 2014 Durs 01. 04. 2014 01. 04. 2014
Podrobnejši opisi FURS: Novosti poročanja informacij na podlagi FATCA sporazuma za leto 2016 FATCA Novosti poročanja informacij na podlagi FATCA sporazuma za leto 2016 1.0 SPREMEMBA XML SHEME ZA DOSTAVO INFORMACIJ V SKLADU S FATCA SPORAZUMOM Na uradni spletni strani Uprave za notranje prihodke ZDA (»International Revenue Service – IRS«) je objavljena nova... 31. 12. 2016 Furs 31. 12. 2016 31. 12. 2016
Pojasnilo MJU: Sklep daljinomer Sklep daljinomer Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN in 8/12) je Vlada Republike Slovenije na 44. redni seji dne 10. 1. 2013 pod točko II/7.6 sprejela... 10. 01. 2013 MJU 10. 01. 2013 10. 01. 2013
Vprašanje in odgovor FURS: Poročanje informacij poročevalskih finančnih institucij Finančni upravi Republike Slovenije FATCA Poročanje informacij poročevalskih finančnih institucij Finančni upravi Republike Slovenije Vprašanje 1: Na kakšen način se za namene FATCA poročanja poroča primer kratkoročnega depozita, ki ga stranka veže za 31 dni in ga podaljšuje/ponovno veže za en mesec (12... 31. 05. 2016 Furs 31. 05. 2016 31. 05. 2016
Vprašanje in odgovor FURS: Poročanje informacij poročevalskih finančnih institucij Finančni upravi Republike Slovenije Vprašanje 2: Ali je potrebno pri obstoječih računih fizičnih oseb, pri katerih stanje na računu na dan 30. 6. 2014 ne presega 50.000 USD, o računu poročati, če stanje na dan 31. 12. 2014 preseže mejni znesek 50.000 USD? Vprašanje 2: Ali je potrebno pri obstoječih računih fizičnih oseb, pri katerih stanje na računu na dan 30. 6. 2014 ne presega 50.000 USD, o računu poročati, če stanje na dan 31. 12. 2014 preseže mejni znesek 50.000 USD? Odgovor: Da, pri prvem poročanju za leto 2014, ki... 31. 05. 2016 Furs 31. 05. 2016 31. 05. 2016
Vprašanje in odgovor FURS: Poročanje informacij poročevalskih finančnih institucij Finančni upravi Republike Slovenije Vprašanje 1: Na kakšen način se za namene FATCA poročanja poroča primer kratkoročnega depozita, ki ga stranka veže za 31 dni in ga podaljšuje/ponovno veže za en mesec (12 x v 1 letu), pri tem pa se vsakič odpre nova številka posla. Gre torej za 12 poslov oziroma 12 zneskov (stanj za poročanje). Ali je potrebno v FATCA poročanju v omenjenem primeru poročati 12 številk računov in pri vsakem računu svojo (edino) transakcijo? Vprašanje 1: Na kakšen način se za namene FATCA poročanja poroča primer kratkoročnega depozita, ki ga stranka veže za 31 dni in ga podaljšuje/ponovno veže za en mesec (12 x v 1 letu), pri tem pa se vsakič odpre nova številka posla. Gre torej za 12 poslov oziroma 12... 31. 05. 2016 Furs 31. 05. 2016 31. 05. 2016
Pojasnilo DURS: Upoštevanje pavšalnih prispevkov zavezancev, ki davčno osnovo od dohodka iz opravljanja dejavnosti ugotavljajo z upoštevanjem normiranih odhodkov, pri odmeri dohodnine za leto 2006 Upoštevanje pavšalnih prispevkov zavezancev, ki davčno osnovo od dohodka iz opravljanja dejavnosti ugotavljajo z upoštevanjem normiranih odhodkov, pri odmeri dohodnine za leto 2006 V drugem odstavku 109. člena Zakona o dohodnini – ZDoh-1 (Uradni list RS, št. 59/06... 14. 03. 2007 Durs 14. 03. 2007 14. 03. 2007
Podrobnejši opisi FURS: Informacijski sistem E-TROD – programska podpora trošarinam in okoljskim dajatvam INFORMACIJSKI SISTEM E-TROD – programska podpora trošarinam in okoljskim dajatvam 1. INFORMACIJSKI SISTEM E-TROD Finančna uprava Republike Slovenije nudi računalniško podporo trošarinam in okoljskim dajatvam, ki se imenuje informacijski sistem E-TROD (v nadaljevanju IS... 31. 01. 2020 Furs 31. 01. 2020 31. 01. 2020
Pojasnilo ZZZS: Uvajanje elektronskega potrdila o upravičeni zadržanosti od dela bo prispevala tudi k manjšemu številu obiskov pacientov v ambulantah družinske medicine Uvajanje elektronskega potrdila o upravičeni zadržanosti od dela bo prispevala tudi k manjšemu številu obiskov pacientov v ambulantah družinske medicine Uvod Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZZZS) pripravlja informacijsko rešitev za... 17. 04. 2019
Pojasnilo DURS: Davčna obravnava starostnega kapitala oziroma pokojnine iz Švice Davčna obravnava starostnega kapitala oziroma pokojnine iz Švice Zavezanec navaja, da se pokojninski sistem v Švici deli na prvi in drugi steber pokojninskega zavarovanja ter da sta oba pokojninska stebra obvezna. Sprašuje, kako je z obdavčitvijo t. i. starostnega... 16. 05. 2007 Durs 16. 05. 2007 16. 05. 2007
Pojasnilo FURS: Celoviti gospodarski in trgovinski sporazum (CETA) med Kanado in EU Celoviti gospodarski in trgovinski sporazum (CETA) med Kanado in EU V Uradnem listu EU L 238, z dne 16. 9. 2017, je bilo objavljeno obvestilo o začasni uporabi Celovitega gospodarskega in trgovinskega sporazuma (CETA) med Kanado na eni strani ter Evropsko unijo... 30. 09. 2017 Furs 30. 09. 2017 30. 09. 2017
Pojasnilo FURS: Spremembe na področju zavezujočih tarifnih informacij (ZTI) – 1. oktober 2019 Spremembe na področju zavezujočih tarifnih informacij (ZTI) – 1. oktober 2019 1. Uvodna pojasnila: Evropska komisija posodoblja sistem evropskih zavezujočih tarifnih informacij (EZTI), ki bo usklajen z zahtevo Carinskega zakonika, to je, da se vsa izmenjava informacij... 20. 09. 2019 Furs 20. 09. 2019 20. 09. 2019
Pojasnilo MJU: Ukrepi na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015 Ukrepi na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015 Z namenom sporazumnega sprejetja ukrepov za zmanjšanje obsega sredstev za plače in druge stroške dela v javnem sektorju za leto 2015, so reprezentativni sindikati javnega sektorja in Vlada... 08. 01. 2015 MJU 08. 01. 2015 08. 01. 2015
Pojasnilo FURS: Začetek veljavnosti Sporazuma o prosti trgovini med EU in Vietnamom Začetek veljavnosti Sporazuma o prosti trgovini med EU in Vietnamom V Uradnem listu EU L 207, z dne 30. 6. 2020, je bilo objavljeno obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma o prosti trgovini med Evropsko unijo in Socialistično republiko Vietnam (v nadaljnjem besedilu... 03. 08. 2020 Furs 03. 08. 2020 03. 08. 2020
Pojasnilo FURS: Obvestilo za izplačevalce dohodkov - preko eDavkov oddajte podatke VIRVDC Obvestilo za izplačevalce dohodkov - preko eDavkov oddajte podatke VIRVDC Izplačevalci dohodkov morajo davčnemu organu najpozneje do 31. decembra posredovati podatke o uveljavljanju posebne olajšave za vzdrževane družinske člane, ki so jih med letom upoštevali pri... 21. 12. 2020 Furs 21. 12. 2020 21. 12. 2020
Pojasnilo FURS: Podaljšanje oprostitev za DDV in carine pri uvozu medicinske opreme Podaljšanje oprostitev za DDV in carine pri uvozu medicinske opreme Na podlagi Sklepa Evropske Komisije z dne 23. 7. 2020 o spremembi Sklepa (EU) 2020/491 o oprostitvi uvoznih dajatev in oprostitvi plačila DDV za uvoz za blago, potrebno za spopadanje s posledicami... 28. 07. 2020 Furs 28. 07. 2020 28. 07. 2020
Pojasnilo DURS: Davčna obravnava dodatne starostne pokojnine oziroma pokojninske rente z dedovanjem Davčna obravnava dodatne starostne pokojnine oziroma pokojninske rente z dedovanjem V zvezi z davčno obravnavo dohodka iz naslova prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja (v nadaljevanju: PDPZ) po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki ga... 13. 05. 2013 Durs 13. 05. 2013 13. 05. 2013
Pojasnilo FURS: Višina zneska za vračilo trošarine za komercialni prevoz za davčno obdobje maj, junij in julij 2022 znaša 0 evrov Višina zneska za vračilo trošarine za komercialni prevoz za davčno obdobje maj, junij in julij 2022 znaša 0 evrov Z Uredbo o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente (Uradni list RS, št. 12/2022) so bili znižani zneski trošarine za nekatere... 05. 05. 2022 Furs 05. 05. 2022 05. 05. 2022
Pojasnilo FURS: Vprašanje glede hrane za mačke in pse Vprašanje glede hrane za mačke in pse V dopisu uvodoma pojasnjujete pravno opredelitev Veterinarske zbornice Slovenije in v njenem imenu sprašujete, ali morajo veterinarske organizacije za prodajo hrane za pse in mačke registrirati tudi dejavnost prodaja blaga... 19. 11. 2019 Furs 19. 11. 2019 19. 11. 2019
Pojasnilo FURS: Davčna obravnava ležarnin v Sloveniji Davčna obravnava ležarnin v Sloveniji Finančna uprava RS v zvezi z vprašanjem obravnave ležarnine, ki jo banka zaračuna depoziterjem za zneske vlog (depozitov) nad določeno višino, z vidika davka na dodano vrednost in davka na finančne storitve pojasnjuje. Ležarina... 18. 11. 2022 Furs 18. 11. 2022 18. 11. 2022
Vprašanje in odgovor FURS: Dohodek iz delovnega razmerja Vprašanje 2: Izplačilo dohodka iz delovnega razmerja, ki se nanaša na umrlega delavca Vprašanje 2: Izplačilo dohodka iz delovnega razmerja, ki se nanaša na umrlega delavca Odgovor: Dohodek iz delovnega razmerja (primeroma plača, solidarnostna pomoč, drugi dohodki…), ki se nanaša na umrlega zaposlenega delavca, se ob izplačilu davčno obravnava kot... 03. 01. 2019 Furs 03. 01. 2019 03. 01. 2019
Vprašanje in odgovor FURS: Dohodek iz delovnega razmerja Vprašanje 14: Vračilo neupravičeno izplačanega dohodka Vprašanje 14: Vračilo neupravičeno izplačanega dohodka Odgovor: Če delavec (prejemnik dohodka) plačniku davka vrne izplačan dohodek, lahko plačnik davka predloži popravek predloženega obračuna davčnega odtegljaja, na podlagi katerega zahteva vračilo preveč plačanih... 03. 01. 2019 Furs 03. 01. 2019 03. 01. 2019
Vprašanje in odgovor FURS: Dohodek iz delovnega razmerja Vprašanje 19: Osnova za plačilo prispevka za zdravstvo od nagrade dijaku ali študentu za obvezno prakso (9. 11. 2015) Vprašanje 19: Osnova za plačilo prispevka za zdravstvo od nagrade dijaku ali študentu za obvezno prakso (9. 11. 2015) Odgovor: Nagrada dijaka in študenta za obvezno prakso se davčno obravnava kot dohodek iz delovnega razmerja. V davčno osnovo dohodka, od katerega se... 03. 01. 2019 Furs 03. 01. 2019 03. 01. 2019
Vprašanje in odgovor FURS: Dohodek iz delovnega razmerja Vprašanje 20: Oprostitev plačila prispevkov za mlade osebe v primeru statusnega preoblikovanja delodajalca (9. 11. 2015) Vprašanje 20: Oprostitev plačila prispevkov za mlade osebe v primeru statusnega preoblikovanja delodajalca (9. 11. 2015) Odgovor: Če gre za spremembo delodajalca, zaradi katere v skladu z določbami Zakona o delovnih razmerjih z že zaposleno osebo ni treba skleniti nove... 03. 01. 2019 Furs 03. 01. 2019 03. 01. 2019
Vprašanje in odgovor FURS: Dohodek iz delovnega razmerja Vprašanje 25: Uveljavljanje oprostitve za zaposlitve starejše osebe po ZIUPTD in upoštevanje 39. člena ZUTD (27. 5. 2016 in 29. 1. 2018) Vprašanje 25: Uveljavljanje oprostitve za zaposlitve starejše osebe po ZIUPTD in upoštevanje 39. člena ZUTD (27. 5. 2016 in 29. 1. 2018) Odgovor: Zakon o interventnem ukrepu na področju trga dela - ZIUPTD določa začasno spodbudo za zaposlovanje starejših (nad 55 let... 03. 01. 2019 Furs 03. 01. 2019 03. 01. 2019
Vprašanje in odgovor FURS: Dohodek iz delovnega razmerja 26.2 Ali se lahko del plače za poslovno uspešnost izplača v več delih? 26.2 Ali se lahko del plače za poslovno uspešnost izplača v več delih? Ugodnejša davčna obravnava se uporablja za izplačila dela plače za poslovno uspešnost, ki bodo izplačana enkrat v koledarskem letu vsem upravičenim delavcem hkrati. Če bo delodajalec del plače za... 03. 01. 2019 Furs 03. 01. 2019 03. 01. 2019
Vprašanje in odgovor FURS: Dohodek iz delovnega razmerja 26.6. Ali lahko podjetje v letu 2017 izplača del plače za poslovno uspešnost za leto 2016? 26.6. Ali lahko podjetje v letu 2017 izplača del plače za poslovno uspešnost za leto 2016? Za uveljavitev ugodnejše davčne obravnave dela plače za poslovno uspešnost je pomembno, da je dohodek izplačan od 1. 1. 2017 dalje ter da so izpolnjeni pogoji določeni z zakonom... 03. 01. 2019 Furs 03. 01. 2019 03. 01. 2019
Vprašanje in odgovor FURS: Dohodek iz delovnega razmerja Vprašanje 31: Plačilo prispevkov od nagrade za uspešno delo po pogodbi o zaposlitvi pri slovenskem delodajalcu, ki jo zaposlenemu izplača tuje matično podjetje (23. 1. 2018) Vprašanje 31: Plačilo prispevkov od nagrade za uspešno delo po pogodbi o zaposlitvi pri slovenskem delodajalcu, ki jo zaposlenemu izplača tuje matično podjetje (23. 1. 2018) Prejemnik nagrade – rezident Slovenije, ki je v delovnem razmerju za polni delovni čas (šifra... 03. 01. 2019 Furs 03. 01. 2019 03. 01. 2019
Vprašanje in odgovor FURS: Dohodek iz delovnega razmerja Vprašanje 32: Izplačilo plače za obdobje, ki ni koledarski mesec (3. 1. 2019) Vprašanje 32: Izplačilo plače za obdobje, ki ni koledarski mesec (3. 1. 2019) Odgovor: Pri obravnavi vprašanja je treba ločiti delovno pravni in davčni vidik. Zakon o delovnih razmerjih - ZDR-1 v prvem odstavku 134. člena določa, da se plača izplačuje za plačilna... 03. 01. 2019 Furs 03. 01. 2019 03. 01. 2019
Vprašanje in odgovor FURS: Dohodek iz delovnega razmerja Vprašanje 15: Promocija zdravja na delovnem mestu (dopolnitev 15. 11. 2016) Vprašanje 15: Promocija zdravja na delovnem mestu (dopolnitev 15. 11. 2016) Odgovor: S spremembo 2. točke tretjega odstavka 39. člena Zakona o dohodnini - ZDoh-2 (ki stopi v veljavo s 1. 1 2017) se za boniteto ne štejejo izobraževanja in usposabljanja, ki jih... 03. 01. 2019 Furs 03. 01. 2019 03. 01. 2019
Vprašanje in odgovor FURS: Dohodek iz delovnega razmerja Vprašanje 26: Del plače za poslovno uspešnost (velja od 1.1.2017 dalje) (15. 11. 2016, sprememba velja od 1. 1. 2018) Vprašanje 26: Del plače za poslovno uspešnost (velja od 1.1.2017 dalje) (15. 11. 2016, sprememba velja od 1. 1. 2018) Odgovor: Zakon o dohodnini – ZDoh-2 v 12. točki prvega odstavka 44. člena določa izvzem dela plače za poslovno uspešnost iz davčne osnove dohodka iz... 03. 01. 2019 Furs 03. 01. 2019 03. 01. 2019
Vprašanje in odgovor FURS: Dohodek iz delovnega razmerja 26.4 Ali morajo del plače za poslovno uspešnost dobiti tudi poslovodni delavci, prokuristi? 26.4 Ali morajo del plače za poslovno uspešnost dobiti tudi poslovodni delavci, prokuristi? ZDoh-2 ne opredeljuje pojma delavec (ki je opredeljen v 12. točki prvega odstavka 44. člena ZDoh-2), zato se je pri opredelitvi pojma delavec treba obrniti k primarni zakonodaji... 03. 01. 2019 Furs 03. 01. 2019 03. 01. 2019
Vprašanje in odgovor FURS: Dohodek iz delovnega razmerja Vprašanje 27: Obračun in plačilo prispevkov na podlagi sodbe delovnega in socialnega sodišča (15. 11. 2016) Vprašanje 27: Obračun in plačilo prispevkov na podlagi sodbe delovnega in socialnega sodišča (15. 11. 2016) Odgovor: Če delovno in socialno sodišče odloči, da je potrebno osebo vključiti za nazaj v zavarovanje na podlagi delovnega razmerje, se v praksi pojavljajo... 03. 01. 2019 Furs 03. 01. 2019 03. 01. 2019
Vprašanje in odgovor FURS: Dohodek iz delovnega razmerja Vprašanje 33: Zagotavljanje nastanitve delavcu po 10. členu ZZSDT (3.1.2019) Vprašanje 33: Zagotavljanje nastanitve delavcu po 10. členu ZZSDT (3.1.2019) Odgovor: Zagotavljanje nastanitve tujcu, ki delo opravlja v Sloveniji, se davčno obravnava kot boniteta po 2. točki drugega odstavka 39. člena Zakona o dohodnini – ZDoh-2.  Podrobneje: Tujec... 03. 01. 2019 Furs 03. 01. 2019 03. 01. 2019
Vprašanje in odgovor FURS: Dohodek iz delovnega razmerja Vprašanje 21: Sorazmerna odpravnina po 90. členu ZDR-1 (9. 11. 2015) Vprašanje 21: Sorazmerna odpravnina po 90. členu ZDR-1 (9. 11. 2015) Odgovor: Sorazmerni del odpravnine, izplačan zaradi prekinitve delovnega razmerja s sklenitvijo nove pogodbe o zaposlitvi, se v celoti všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja in ne vpliva... 03. 01. 2019 Furs 03. 01. 2019 03. 01. 2019
Vprašanje in odgovor FURS: Dohodek iz delovnega razmerja Vprašanje 22: Zdravstveno zavarovanje z medicinsko asistenco (19. 1. in 15. 11. 2016) Vprašanje 22: Zdravstveno zavarovanje z medicinsko asistenco (19. 1. in 15. 11. 2016) Odgovor (veljaven do 31. 12. 2016): Plačilo zdravstvenega zavarovanja z zdravstveno asistenco v tujini, ki ga delodajalec plača za svojega zaposlenega, se davčno obravnava kot dohodek... 03. 01. 2019 Furs 03. 01. 2019 03. 01. 2019
Vprašanje in odgovor FURS: Dohodek iz delovnega razmerja Vprašanje 24: Plačilo prispevkov za tuje študente, ki opravljajo obvezno prakso (27.5.2016) Vprašanje 24: Plačilo prispevkov za tuje študente, ki opravljajo obvezno prakso (27.5.2016) Odgovor: V primeru, ko tuj dijak ali študent, ki živi in študira v tujini, v Sloveniji opravlja obvezno študijsko prakso, se prispevki za socialno varnost ne obračunajo in ne... 03. 01. 2019 Furs 03. 01. 2019 03. 01. 2019
Vprašanje in odgovor FURS: Dohodek iz delovnega razmerja Vprašanje 4: Izplačilo plač v obliki delnic Vprašanje 4: Izplačilo plač v obliki delnic Odgovor: Plačilo za delo, ki ga delodajalec zagotovi delavcu v obliki delnic, predstavlja dohodek iz delovnega razmerja, od katerega je treba izračunati in plačati akontacijo dohodnine ter prispevke za socialno varnost... 03. 01. 2019 Furs 03. 01. 2019 03. 01. 2019
Prikazov na stran:
Komentar