Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Sodba: C‑239/22 (État belge, Promo 54 SA proti Promo 54 SA, État belge) SODIŠČE (osmi senat), v sestavi M. Safjan (poročevalec), predsednik senata, N. Piçarra in M. Gavalec, sodnika,generalni pravobranilec: A. Rantos,sodni tajnik: A. Calot Escobar,na podlagi pisnega postopka,ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili:– za Promo 54... 09. 03. 2023 curia.europa.eu 09. 03. 2023 09. 03. 2023
Sodba: C‑553/21 (Hauptzollamt Hamburg proti Shell Deutschland Oil GmbH) SODIŠČE (osmi senat), v sestavi N. Piçarra (poročevalec), v funkciji predsednika senata, N. Jääskinen in M. Gavalec, sodnika,generalni pravobranilec: M. Szpunar,sodni tajnik: A. Calot Escobar,na podlagi pisnega postopka,ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili... 22. 12. 2022 curia.europa.eu 22. 12. 2022 22. 12. 2022
Sodba: C-507/20 (FGSZ Földgázszállító Zrt. proti Nemzeti Adó és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága) SODIŠČE (šesti senat), v sestavi L. Bay Larsen, predsednik šestega senata, C. Toader (poročevalka), sodnica, in M. Safjan, sodnik,generalna pravobranilka: J. Kokott,sodni tajnik: A. Calot Escobar,na podlagi sklepa, sprejetega po opredelitvi generalne pravobranilke, da... 03. 03. 2021 Sodišče EU 03. 03. 2021 03. 03. 2021
Sodba: C-289/22 (A.T.S. 2003 Vagyonvédelmi és Szolgáltató Zrt. proti Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága) SODIŠČE (peti senat), Predložitveno sodiščeFővárosi Törvényszékj Izrek Direktivo Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednostje treba razlagati tako, danasprotuje nacionalni praksi, v skladu s katero se odločitev davčnega... 09. 01. 2023 curia.europa.eu 09. 01. 2023 09. 01. 2023
Sodba: C‑713/21 (A gegen Finanzamt X erlässt) DER GERICHTSHOF (Siebte Kammer), unter Mitwirkung der Kammerpräsidentin M. L. Arastey Sahún (Berichterstatterin) sowie der Richter N. Wahl und J. Passer,Generalanwältin: L. Medina,Kanzler: A. Calot Escobar,aufgrund des schriftlichen Verfahrens,unter Berücksichtigung... 09. 02. 2023 curia.europa.eu 09. 02. 2023 09. 02. 2023
Sodba: Sodba in sklep Pdp 64/2022 Jedro: Pravica do sorazmernega dela regresa pripada delavcu, ki ima pravico do izrabe sorazmernega dela letnega dopusta (četrti odstavek 131. člena ZDR-1). Slednji je urejen v 161. členu ZDR-1, ki v prvem odstavku določa, da ima delavec, ki sklene delovno razmerje... 03. 03. 2022 sodnapraksa.si 03. 03. 2022 03. 03. 2022
Sodba: C-79/09 (Evropska komisija proti Kraljevini Nizozemski) SODIŠČE (drugi senat), v sestavi J. N. Cunha Rodrigues, predsednik senata, A. Rosas, U. Lõhmus, A. Ó Caoimh (poročevalec) in A. Arabadjiev, sodniki,generalna pravobranilka: E. Sharpston,sodni tajnik: R. Grass,na podlagi pisnega postopka,na podlagi sklepa, sprejetega po... 25. 03. 2010 curia.europa.eu 25. 03. 2010 25. 03. 2010
Sodba: C‑180/22 (Finanzamt Hamm proti Harryju Mensingu) SODIŠČE (prvi senat), v sestavi A. Arabadjiev, predsednik senata, P. G. Xuereb, T. von Danwitz, A. Kumin, sodniki, in I. Ziemele (poročevalka), sodnica,generalni pravobranilec: M. Szpunar,sodni tajnik: A. Calot Escobar,na podlagi pisnega postopka,ob upoštevanju stališč... 13. 07. 2023 curia.europa.eu 13. 07. 2023 13. 07. 2023
Sodba: C-615/21 (Napfény-Toll Kft. proti Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága) SODIŠČE (peti senat), v sestavi E. Regan (poročevalec), predsednik senata, K. Lenaerts, predsednik Sodišča v funkciji sodnika petega senata, D. Gratsias, M. Ilešič in I. Jarukaitis, sodniki,generalni pravobranilec: A. Rantos,sodni tajnik: I. Illéssy, administrator... 13. 07. 2023 curia.europa.eu 13. 07. 2023 13. 07. 2023
Sodba: Sklep X Ips 51/2021 Jedro Restriktivna uporaba dokazne prekluzije iz drugega odstavka 140. člena ZDavP-2 mora omogočiti davčnim zavezancem, da pojasnijo razloge, zakaj dokazi niso bili predloženi prej. Pri tem je bistveno, da davčni organ ne presoja podrobne vsebinske presoje (ne... 12. 04. 2023 VSRS 12. 04. 2023 12. 04. 2023
Sodba: C-344/22 (Gemeinde A proti Finanzamt) SODIŠČE (deseti senat), v sestavi D. Gratsias, predsednik senata, I. Jarukaitis in Z. Csehi (poročevalec), sodnika,generalna pravobranilka: T. Ćapeta,sodni tajnik: A. Calot Escobar,na podlagi pisnega postopka,ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili:– za... 13. 07. 2023 curia.europa.eu 13. 07. 2023 13. 07. 2023
Prikazov na stran:
Komentar