Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Pojasnilo MJU: Imenovanje komisije za preizkus ocene Imenovanje komisije za preizkus ocene Na Ministrstvo za javno upravo smo prejeli elektronsko sporočilo v katerem nas sprašujete ali lahko predstojnik organa v primeru, ko javni uslužbenec zahteva preizkus ocene na podlagi 17.a člena ZSPJS, v komisijo za preizkus ocene... 04. 10. 2011 MJU 04. 10. 2011 04. 10. 2011
Pojasnilo MJU: Napačno določene in izplačane plače pred novelo ZSPJS-D Napačno določene in izplačane plače pred novelo ZSPJS-D Prejeli smo vprašanje v zvezi z vračilom preveč izplačanih plač. V dodatnem telefonskem razgovoru ste obrazložili, da so nepravilnosti pri določitvi plače javnih uslužbencih nastale pred 1.7.2005, pred začetkom... 14. 05. 2015 MJU 14. 05. 2015 14. 05. 2015
Pojasnilo DURS: Olajšava pri dohodnini za leto 2005 Olajšava pri dohodnini za leto 2005 V zvezi z vprašanjem glede olajšave za vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno nego, pojasnjujemo: Zakon o dohodnini – ZDoh-1 (Uradni list RS, št. 70/05 – UPB2 in 115/05) v 108. členu določa, da se za vzdrževanega otroka, ki... 23. 01. 2006 Durs 23. 01. 2006 23. 01. 2006
Pojasnilo DURS: Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine za leto 2005 Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine za leto 2005 Zavezanec navaja, da iz predpisanega obrazca za odmero dohodnine za leto 2005 ni razvidno, kako naj javni uslužbenec uveljavi pravice, določene v drugem odstavku 11. člena Zakona o kolektivnem dodatnem... 20. 01. 2006 Durs 20. 01. 2006 20. 01. 2006
Pojasnilo FURS: Navodilo za izvajanje nadzora carinskih organov nad čezmejnimi pošiljkami odpadkov št. 1/2018 Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o finančni upravi (Uradni list RS, št. 25/14), tretjega odstavka 41. člena Akta o organizaciji in sistematizaciji delovnih mest v Finančni upravi RS, št. 010- 33/2014-1, z dne 16. 7. 2014, ter drugega odstavka 13. člena... 01. 06. 2018 Furs 25. 05. 2018 01. 06. 2018
Pojasnilo DURS: Posebne olajšave pri napovedi za odmero dohodnine za leto 2005 Posebne olajšave pri napovedi za odmero dohodnine za leto 2005 V zvezi z vprašanjem glede uveljavljanja posebne olajšave za vzdrževano hčerko v napovedi za odmero dohodnine za leto 2005 pojasnjujemo: Po določbi prvega odstavka 108. člena Zakona o dohodnini – ZDoh-1... 23. 02. 2006 Durs 23. 02. 2006 23. 02. 2006
Pojasnilo DURS: Plačevanje dohodnine in prispevkov za socialno varnost za zaposlene pri tujih diplomatsko-konzularnih predstavništvih s sedežem v RS Plačevanje dohodnine in prispevkov za socialno varnost za zaposlene pri tujih diplomatsko-konzularnih predstavništvih s sedežem v RS V zvezi s plačevanjem dohodnine in prispevkov za socialno varnost za zaposlene pri tujih diplomatsko-konzularnih predstavništvih... 13. 02. 2006 Durs 13. 02. 2006 13. 02. 2006
Pojasnilo DURS: Obvestilo v zvezi z napovedjo za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v skladu s predpisi v Sloveniji in drugih državah članicah EU Obvestilo v zvezi z napovedjo za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v skladu s predpisi v Sloveniji in drugih državah članicah EU Davčni zavezanec rezident mora letos prvič do 28. 2. 2007 vložiti Napoved za odmero... 12. 01. 2007 Durs 12. 01. 2007 12. 01. 2007
Pojasnilo DURS: Pojasnilo o vlaganju zahtevkov za izdajo zavezujoče informacije Pojasnilo o vlaganju zahtevkov za izdajo zavezujoče informacije Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06 s sprem.) je s 1. januarjem 2007 v slovenski pravni red uvedel nov institut zavezujoče informacije. Generalni davčni urad, na zahtevo... 18. 06. 2009 Durs 18. 06. 2009 18. 06. 2009
Pojasnilo DURS: Obračunavanje DDV od preprodaje novih, še ne vseljenih objektov Obračunavanje DDV od preprodaje novih, še ne vseljenih objektov Zavezanec navaja, da je fizična oseba zgradila stanovanjski objekt in pri tem plačala DDV. Objekt, ki še ni vseljen oziroma še ni v uporabi, fizična oseba nato proda. V zvezi z obdavčitvijo nadaljnjih... 26. 09. 2005 Durs 26. 09. 2005 26. 09. 2005
Pojasnilo DURS: Lastni dohodki vzdrževanih družinskih članov Lastni dohodki vzdrževanih družinskih članov 1. Zakonska podlaga Zakon o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06) v 115. členu,podoben način kot Zakon o dohodnini – ZDoh-1 (Uradni list RS, št. 59/60 – UPB4) določa, kdo se šteje za vzdrževanega družinskega člana... 19. 04. 2007 Durs 19. 04. 2007 19. 04. 2007
Pojasnilo DURS: Popravek REK obrazca ob vračilu dohodka Popravek REK obrazca ob vračilu dohodka Prejeli smo dopis zavezanca, v katerem navaja, da zaradi prenehanja delovnega razmerja in odjave delavca iz zavarovanja želi popraviti REK-1 obrazec, za izplačilo plač za mesec december 2013. Popravek predloženega REK-1 obrazca... 06. 02. 2014 Durs 06. 02. 2014 06. 02. 2014
Pojasnilo FURS: Pojasnilo glede DDV obravnave knjižničnih nadomestil Pojasnilo glede DDV obravnave knjižničnih nadomestil Obveščamo vas o spremembi stališča glede DDV obravnave izplačevanja nadomestil iz naslova pravičnega nadomestila avtorjem varovanih del, in sicer glede obračunavanja DDV od knjižničnih nadomestil, na podlagi sodbe... 27. 10. 2017 Furs 27. 10. 2017 27. 10. 2017
Pojasnilo DURS: Obravnava pokojnin OZN Obravnava pokojnin OZN V zvezi z vprašanji o davčni obravnavi pokojnin OZN pojasnjujemo:Kot sodnik Mednarodnega kazenskega sodišča za Ruando je v skladu s predpisi OZN po dopolnjenih treh letih pridobil pravico do pokojnine OZN, ki jo prejema s sedeža OZN v New Yorku... 04. 12. 2006 Durs 04. 12. 2006 04. 12. 2006
Pojasnilo DURS: Postopki vračila davčnega odtegljaja od dohodkov iz nematerializiranih finančnih instrumentov, izplačanih od osebe, ki jih je prejela za tuj račun (383. d člena ZDavP-2) Postopki vračila davčnega odtegljaja od dohodkov iz nematerializiranih finančnih instrumentov, izplačanih od osebe, ki jih je prejela za tuj račun (383. d člena ZDavP-2) Kadar plačnik davka (tj. oseba, ki se šteje za plačnika davka po 58. členu Zakona o davčnem... 18. 11. 2010 Durs 18. 11. 2010 18. 11. 2010
Pojasnilo DURS: Določanje zavarovalnih osnov na podlagi davčnega obračuna akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti, za leto 2005 Določanje zavarovalnih osnov na podlagi davčnega obračuna akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti, za leto 2005 Zavezanci, ki so na podlagi prvega odstavka 15. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-1 (Uradni list... 28. 03. 2006 Durs 28. 03. 2006 28. 03. 2006
Pojasnilo DURS: Ukrepi, sprejeti za blažitev posledic finančne in gospodarske krize, na podlagi katerih so pravne osebe od države prejele poroštva oziroma jamstva ali sredstva Ukrepi, sprejeti za blažitev posledic finančne in gospodarske krize, na podlagi katerih so pravne osebe od države prejele poroštva oziroma jamstva ali sredstva Ministrstvo za finance je s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ter Direktorata za javno... 29. 01. 2010 Durs 29. 01. 2010 29. 01. 2010
Pojasnilo DURS: Pojasnila glede 2. člena Zakona o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva Pojasnila glede 2. člena Zakona o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva Zakon o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva – ZIUPTDSV (Uradni list RS, št. 63/13) v 2. členu določa začasno spodbudo za zaposlovanje... 17. 10. 2013 Durs 17. 10. 2013 17. 10. 2013
Vprašanje in odgovor FURS: Statistično spremljanje trgovine z mečaricami in veleokimi tuni Nadzor nad ribiškimi proizvodi Statistično spremljanje trgovine z mečaricami in veleokimi tuni Vprašanje 1: Ali mora izvoznik pri izvozu mečarice, ki je bila predhodno uvožena v EU in se po predelavi ponovno izvaža v tretjo državo, priložiti potrdilo o ponovnem izvozu... 31. 10. 2014 Furs 31. 10. 2014 31. 10. 2014
Vprašanje in odgovor FURS: Statistično spremljanje trgovine z mečaricami in veleokimi tuni Vprašanje 1: Ali mora izvoznik pri izvozu mečarice, ki je bila predhodno uvožena v EU in se po predelavi ponovno izvaža v tretjo državo, priložiti potrdilo o ponovnem izvozu ICCAT za mečarice? (1. 10. 2014) Vprašanje 1: Ali mora izvoznik pri izvozu mečarice, ki je bila predhodno uvožena v EU in se po predelavi ponovno izvaža v tretjo državo, priložiti potrdilo o ponovnem izvozu ICCAT za mečarice? (1. 10. 2014) Odgovor Glede na določila člena 6/1 uredbe št. 1984/2003 je... 31. 10. 2014 Furs 31. 10. 2014 31. 10. 2014
Pojasnilo DURS: Predlaganje rek obrazcev za dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo Predlaganje rek obrazcev za dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo V Uradnem listu RS, št. 22/14 z dne 31. 3. 2014, je objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu... 01. 04. 2014 Durs 01. 04. 2014 01. 04. 2014
Podrobnejši opisi FURS: Novosti poročanja informacij na podlagi FATCA sporazuma za leto 2016 FATCA Novosti poročanja informacij na podlagi FATCA sporazuma za leto 2016 1.0 SPREMEMBA XML SHEME ZA DOSTAVO INFORMACIJ V SKLADU S FATCA SPORAZUMOM Na uradni spletni strani Uprave za notranje prihodke ZDA (»International Revenue Service – IRS«) je objavljena nova... 31. 12. 2016 Furs 31. 12. 2016 31. 12. 2016
Pojasnilo MJU: Sklep daljinomer Sklep daljinomer Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN in 8/12) je Vlada Republike Slovenije na 44. redni seji dne 10. 1. 2013 pod točko II/7.6 sprejela... 10. 01. 2013 MJU 10. 01. 2013 10. 01. 2013
Pojasnilo DURS: Upoštevanje pavšalnih prispevkov zavezancev, ki davčno osnovo od dohodka iz opravljanja dejavnosti ugotavljajo z upoštevanjem normiranih odhodkov, pri odmeri dohodnine za leto 2006 Upoštevanje pavšalnih prispevkov zavezancev, ki davčno osnovo od dohodka iz opravljanja dejavnosti ugotavljajo z upoštevanjem normiranih odhodkov, pri odmeri dohodnine za leto 2006 V drugem odstavku 109. člena Zakona o dohodnini – ZDoh-1 (Uradni list RS, št. 59/06... 14. 03. 2007 Durs 14. 03. 2007 14. 03. 2007
Vprašanje in odgovor FURS: Poročanje informacij poročevalskih finančnih institucij Finančni upravi Republike Slovenije FATCA Poročanje informacij poročevalskih finančnih institucij Finančni upravi Republike Slovenije Vprašanje 1: Na kakšen način se za namene FATCA poročanja poroča primer kratkoročnega depozita, ki ga stranka veže za 31 dni in ga podaljšuje/ponovno veže za en mesec (12... 31. 05. 2016 Furs 31. 05. 2016 31. 05. 2016
Vprašanje in odgovor FURS: Poročanje informacij poročevalskih finančnih institucij Finančni upravi Republike Slovenije Vprašanje 2: Ali je potrebno pri obstoječih računih fizičnih oseb, pri katerih stanje na računu na dan 30. 6. 2014 ne presega 50.000 USD, o računu poročati, če stanje na dan 31. 12. 2014 preseže mejni znesek 50.000 USD? Vprašanje 2: Ali je potrebno pri obstoječih računih fizičnih oseb, pri katerih stanje na računu na dan 30. 6. 2014 ne presega 50.000 USD, o računu poročati, če stanje na dan 31. 12. 2014 preseže mejni znesek 50.000 USD? Odgovor: Da, pri prvem poročanju za leto 2014, ki... 31. 05. 2016 Furs 31. 05. 2016 31. 05. 2016
Vprašanje in odgovor FURS: Poročanje informacij poročevalskih finančnih institucij Finančni upravi Republike Slovenije Vprašanje 1: Na kakšen način se za namene FATCA poročanja poroča primer kratkoročnega depozita, ki ga stranka veže za 31 dni in ga podaljšuje/ponovno veže za en mesec (12 x v 1 letu), pri tem pa se vsakič odpre nova številka posla. Gre torej za 12 poslov oziroma 12 zneskov (stanj za poročanje). Ali je potrebno v FATCA poročanju v omenjenem primeru poročati 12 številk računov in pri vsakem računu svojo (edino) transakcijo? Vprašanje 1: Na kakšen način se za namene FATCA poročanja poroča primer kratkoročnega depozita, ki ga stranka veže za 31 dni in ga podaljšuje/ponovno veže za en mesec (12 x v 1 letu), pri tem pa se vsakič odpre nova številka posla. Gre torej za 12 poslov oziroma 12... 31. 05. 2016 Furs 31. 05. 2016 31. 05. 2016
Podrobnejši opisi FURS: Odmera dohodnine za leto 2019 Odmera dohodnine za leto 2019 1.0 DOHODNINA Davčni zavezanec za dohodnino je fizična oseba, ne glede na starost. Dohodnina je davek od dohodkov fizičnih oseb. Z dohodnino se obdavčujejo: dohodek iz zaposlitve dohodek iz dejavnosti dohodek iz osnovne kmetijske... 09. 04. 2020 Furs 09. 04. 2020 09. 04. 2020
Podrobnejši opisi FURS: Informacijski sistem E-TROD – programska podpora trošarinam in okoljskim dajatvam INFORMACIJSKI SISTEM E-TROD – programska podpora trošarinam in okoljskim dajatvam 1. INFORMACIJSKI SISTEM E-TROD Finančna uprava Republike Slovenije nudi računalniško podporo trošarinam in okoljskim dajatvam, ki se imenuje informacijski sistem E-TROD (v nadaljevanju IS... 31. 01. 2020 Furs 31. 01. 2020 31. 01. 2020
Pojasnilo ZZZS: Uvajanje elektronskega potrdila o upravičeni zadržanosti od dela bo prispevala tudi k manjšemu številu obiskov pacientov v ambulantah družinske medicine Uvajanje elektronskega potrdila o upravičeni zadržanosti od dela bo prispevala tudi k manjšemu številu obiskov pacientov v ambulantah družinske medicine Uvod Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZZZS) pripravlja informacijsko rešitev za... 17. 04. 2019
Pojasnilo FURS: Celoviti gospodarski in trgovinski sporazum (CETA) med Kanado in EU Celoviti gospodarski in trgovinski sporazum (CETA) med Kanado in EU V Uradnem listu EU L 238, z dne 16. 9. 2017, je bilo objavljeno obvestilo o začasni uporabi Celovitega gospodarskega in trgovinskega sporazuma (CETA) med Kanado na eni strani ter Evropsko unijo... 30. 09. 2017 Furs 30. 09. 2017 30. 09. 2017
Pojasnilo FURS: Spremembe na področju zavezujočih tarifnih informacij (ZTI) – 1. oktober 2019 Spremembe na področju zavezujočih tarifnih informacij (ZTI) – 1. oktober 2019 1. Uvodna pojasnila: Evropska komisija posodoblja sistem evropskih zavezujočih tarifnih informacij (EZTI), ki bo usklajen z zahtevo Carinskega zakonika, to je, da se vsa izmenjava informacij... 20. 09. 2019 Furs 20. 09. 2019 20. 09. 2019
Pojasnilo DURS: Davčna obravnava starostnega kapitala oziroma pokojnine iz Švice Davčna obravnava starostnega kapitala oziroma pokojnine iz Švice Zavezanec navaja, da se pokojninski sistem v Švici deli na prvi in drugi steber pokojninskega zavarovanja ter da sta oba pokojninska stebra obvezna. Sprašuje, kako je z obdavčitvijo t. i. starostnega... 16. 05. 2007 Durs 16. 05. 2007 16. 05. 2007
Pojasnilo MJU: Ukrepi na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015 Ukrepi na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015 Z namenom sporazumnega sprejetja ukrepov za zmanjšanje obsega sredstev za plače in druge stroške dela v javnem sektorju za leto 2015, so reprezentativni sindikati javnega sektorja in Vlada... 08. 01. 2015 MJU 08. 01. 2015 08. 01. 2015
Pojasnilo FURS: Začetek veljavnosti Sporazuma o prosti trgovini med EU in Vietnamom Začetek veljavnosti Sporazuma o prosti trgovini med EU in Vietnamom V Uradnem listu EU L 207, z dne 30. 6. 2020, je bilo objavljeno obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma o prosti trgovini med Evropsko unijo in Socialistično republiko Vietnam (v nadaljnjem besedilu... 03. 08. 2020 Furs 03. 08. 2020 03. 08. 2020
Pojasnilo MJU: Pojasnila v zvezi z Zakonom o interventnih ukrepih (ZIU) Pojasnila v zvezi z Zakonom o interventnih ukrepih (ZIU) Na Ministrstvu za javno upravo prejemamo več vprašanj proračunskih uporabnikov, ki se nanašajo na izvajanje Zakona o interventnih ukrepih (ZIU – Uradni list RS, št. 94/10) v zvezi s plačami javnih uslužbencev... 07. 02. 2011 MJU 07. 02. 2011 07. 02. 2011
Pojasnilo FURS: Obvestilo za izplačevalce dohodkov - preko eDavkov oddajte podatke VIRVDC Obvestilo za izplačevalce dohodkov - preko eDavkov oddajte podatke VIRVDC Izplačevalci dohodkov morajo davčnemu organu najpozneje do 31. decembra posredovati podatke o uveljavljanju posebne olajšave za vzdrževane družinske člane, ki so jih med letom upoštevali pri... 21. 12. 2020 Furs 21. 12. 2020 21. 12. 2020
Pojasnilo DURS: Davčna obravnava dodatne starostne pokojnine oziroma pokojninske rente z dedovanjem Davčna obravnava dodatne starostne pokojnine oziroma pokojninske rente z dedovanjem V zvezi z davčno obravnavo dohodka iz naslova prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja (v nadaljevanju: PDPZ) po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki ga... 13. 05. 2013 Durs 13. 05. 2013 13. 05. 2013
Pojasnilo FURS: Podaljšanje oprostitev za DDV in carine pri uvozu medicinske opreme Podaljšanje oprostitev za DDV in carine pri uvozu medicinske opreme Na podlagi Sklepa Evropske Komisije z dne 23. 7. 2020 o spremembi Sklepa (EU) 2020/491 o oprostitvi uvoznih dajatev in oprostitvi plačila DDV za uvoz za blago, potrebno za spopadanje s posledicami... 28. 07. 2020 Furs 28. 07. 2020 28. 07. 2020
Pojasnilo MJU: Upoštevanje prihrankov kot vira sredstev za izplačevanje delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela Upoštevanje prihrankov kot vira sredstev za izplačevanje delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela Na Ministrstvo za javno upravo, ki je pristojno za sistem plač v javnem sektorju, prejemamo številna vprašanja v zvezi z viri in oblikovanjem mase sredstev za... 07. 10. 2020 MJU 07. 10. 2020 07. 10. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: FURS mobilna Mini blagajna Vprašanje 5: Kateri tiskalnik potrebujem za izdajo računa s FURS mobilno Mini blagajno? (10. 1. 2017, 24. 3. 2017) Vprašanje 5: Kateri tiskalnik potrebujem za izdajo računa s FURS mobilno Mini blagajno? (10. 1. 2017, 24. 3. 2017) Za izdajo računov s FURS mobilno Mini blagajno potrebujete POS tiskalnik:bluetooth povezava (brezžično): proizvajalec Rongta: RPP-002 BT (prenosni... 31. 12. 2019 Furs 31. 12. 2019 31. 12. 2019
Vprašanje in odgovor FURS: FURS mobilna Mini blagajna Vprašanje 9: Kako urejam nastavitve v FURS mobilni Mini blagajni? (15. 3. 2017) Vprašanje 9: Kako urejam nastavitve v FURS mobilni Mini blagajni? (15. 3. 2017) V nastavitvah je potrebno pred uporabo mobilne aplikacije registrirati vsaj en poslovni prostor, eno elektronsko napravo, enega operaterja in vpisati podatke izdajatelja. Pred izpolnitvijo... 31. 12. 2019 Furs 31. 12. 2019 31. 12. 2019
Vprašanje in odgovor FURS: FURS mobilna Mini blagajna Vprašanje 14: Kaj omogoča zavihek PREGLED v FURS mobilni Mini blagajni? (10. 1. 2017) Vprašanje 14: Kaj omogoča zavihek PREGLED v FURS mobilni Mini blagajni? (10. 1. 2017) Na osnovi vnosa splošnih podatkov računa in artiklov je račun že pripravljen za izdajo in tiskanje. Zavihek PREGLED omogoča morebitno dodajanje ostalih davkov (npr. turistična taksa... 31. 12. 2019 Furs 31. 12. 2019 31. 12. 2019
Vprašanje in odgovor FURS: FURS mobilna Mini blagajna Vprašanje 17: Na koliko decimalnih mest je potrebno vpisati ceno na enoto v FURS mobilni Mini blagajni? (10. 1. 2017) Vprašanje 17: Na koliko decimalnih mest je potrebno vpisati ceno na enoto v FURS mobilni Mini blagajni? (10. 1. 2017) V FURS mobilni Mini blagajni je potrebno vpisati cene na enoto brez DDV na 4 decimalna mesta. Cena je prednastavljena na 2 decimalni mesti, možno pa je... 31. 12. 2019 Furs 31. 12. 2019 31. 12. 2019
Vprašanje in odgovor FURS: FURS mobilna Mini blagajna Vprašanje 10: Kako se pri uporabi FURS mobilne Mini blagajne povežem s tiskalnikom? (10. 1. 2017, 24. 3. 2017) Vprašanje 10: Kako se pri uporabi FURS mobilne Mini blagajne povežem s tiskalnikom? (10. 1. 2017, 24. 3. 2017) V mobilni aplikaciji je podprto tiskanje na bluetooth tiskalnikih Rongta RPP-002 BT in Ocom OCOM OCPP-M05 in na USB tiskalnik EPSON TM-T20II. Povezava med... 31. 12. 2019 Furs 31. 12. 2019 31. 12. 2019
Vprašanje in odgovor FURS: FURS mobilna Mini blagajna Vprašanje 12: Kakšen je postopek izdaje prvega račun, če uporabljam FURS mobilno Mini blagajno? (10. 1. 2017) Vprašanje 12: Kakšen je postopek izdaje prvega račun, če uporabljam FURS mobilno Mini blagajno? (10. 1. 2017) Najprej vpišemo splošne podatke računa. Vsi podatki, ki so bili izbrani v seznamu, se avtomatično prenesejo, saj so to tudi obvezni podatki za izdajo računa... 31. 12. 2019 Furs 31. 12. 2019 31. 12. 2019
Vprašanje in odgovor FURS: FURS mobilna Mini blagajna Vprašanje 19: Kaj omogoča zavihek PREGLED v FURS mobilni Mini blagajni? (10. 1. 2017) Vprašanje 19: Kaj omogoča zavihek PREGLED v FURS mobilni Mini blagajni? (10. 1. 2017) Zavihek PREGLED je sestavljen iz dveh delov, in sicer zgornji del, kjer je omogočeno dodajanje še ostalih davkov (pregled DDV, ki se na računu izračuna samodejno) in povračil... 31. 12. 2019 Furs 31. 12. 2019 31. 12. 2019
Vprašanje in odgovor FURS: FURS mobilna Mini blagajna Vprašanje 20: Kako lahko dodam poljubno besedilo na računu izdanem preko FURS mobilne Mini blagajne kot primer »DDV ni obračunan v skladu s 1. odstavkom 94. člena ZDDV-1«? (10. 1. 2017) Vprašanje 20: Kako lahko dodam poljubno besedilo na računu izdanem preko FURS mobilne Mini blagajne kot primer »DDV ni obračunan v skladu s 1. odstavkom 94. člena ZDDV-1«? (10. 1. 2017) Tekst »DDV ni obračunan v skladu s 1. odstavkom 94. člena ZDDV-1« na računu lahko... 31. 12. 2019 Furs 31. 12. 2019 31. 12. 2019
Vprašanje in odgovor FURS: FURS mobilna Mini blagajna Vprašanje 21: Kako pridobimo namensko digitalno potrdilo za izvajanje postopka davčnega potrjevanja računov? (16. 2. 2017) Vprašanje 21: Kako pridobimo namensko digitalno potrdilo za izvajanje postopka davčnega potrjevanja računov? (16. 2. 2017) Za uporabo FURS mobilne aplikacije miniBlagajna potrebujemo namensko digitalno potrdilo, saj je z njim povezan vsak izdan gotovinski račun. Kako... 31. 12. 2019 Furs 31. 12. 2019 31. 12. 2019
Vprašanje in odgovor FURS: FURS mobilna Mini blagajna Vprašanje 1: Kaj je FURS mobilna Mini blagajna? (10. 1. 2017) Vprašanje 1: Kaj je FURS mobilna Mini blagajna? (10. 1. 2017) FURS mobilna Mini blagajna je mobilna aplikacija, ki omogoča izdajanje gotovinskih računov na POS tiskalnikih z uporabo Android tablice ali Android pametnega telefona. Za delovanje mobilne aplikacije je... 31. 12. 2019 Furs 31. 12. 2019 31. 12. 2019
Prikazov na stran:
Komentar