Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Pojasnilo DURS: Vložitev napovedi za odmero dohodnine od obresti v primeru smrti zavezanca Vložitev napovedi za odmero dohodnine od obresti v primeru smrti zavezanca 1. Zavezanec je imel sklenjeno eno pogodbo o vezavi denarnih sredstev in to pri banki, ustanovljeni v Republiki Sloveniji. Pri tem je znesek doseženih obresti presegel znesek 1.000 evrov... 17. 02. 2014 Durs 17. 02. 2014 17. 02. 2014
Pojasnilo MJU: Napredovalno obdobje - bolničar negovalec Napredovalno obdobje - bolničar negovalec Ministrstvo za javno upravo je na svoji spletni strani v zvezi s prehodom v nov plačni sistem javnih uslužbencev, ki so bili razporejeni na delovno mesto bolničar negovalec v III. tarifni skupini, ob prehodu v nov plačni... 11. 12. 2015 MJU 11. 12. 2015 11. 12. 2015
Pojasnilo MJU: Pristojnost za izdajo soglasja k plačnemu razredu direktorja Pristojnost za izdajo soglasja k plačnemu razredu direktorja Prejeli smo dopis v katerem nas sprašujete, kateri minister je skladno s petim odstavkom 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59... 31. 01. 2018 MJU 31. 01. 2018 31. 01. 2018
Pojasnilo MJU: Prvi odstavek 20. člena ZSPJS Prvi odstavek 20. člena ZSPJS Prejeli smo elektronski dopis, v katerem nas sprašujete v zvezi s prvim odstavkom 20. člena ZSPJS oziroma ohranitvijo plačnih razredov napredovanj. Na ministrstvu pojasnjujemo, da Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS), (Uradni... 15. 04. 2015 MJU 15. 04. 2015 15. 04. 2015
Pojasnilo MJU: Plačni razred in napredovalno obdobje v primeru vrnitve na prejšnje delovno mesto Plačni razred in napredovalno obdobje v primeru vrnitve na prejšnje delovno mesto Prejeli smo dopis, v katerem navajate, da ste javno uslužbenko, zaposleno za nedoločen čas na delovnem mestu v VI. tarifnem razredu, za določen čas od 18.3.2014 do 30.9.2015 zaposlili... 26. 05. 2015 MJU 26. 05. 2015 26. 05. 2015
Pojasnilo MJU: Veljavnost drugega odstavka 7. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (omejitev 57. plačnega razreda) - obvestilo Veljavnost drugega odstavka 7. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (omejitev 57. plačnega razreda) - obvestilo Ministrstvo za javno upravo prejema različna vprašanja glede realizacije Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju ter aneksov... 16. 01. 2019 MJU 16. 01. 2019 16. 01. 2019
Pojasnilo MJU: Delovna uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v letu 2012 in delitev presežka iz preteklih let Delovna uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v letu 2012 in delitev presežka iz preteklih let Ministrstvo za pravosodje in javno upravo glede dovoljenega obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v letu 2012... 20. 12. 2012 MJU 20. 12. 2012 20. 12. 2012
Pojasnilo MJU: Pojasnilo k prvemu odstavku 20. člena ZSPJS Pojasnilo k prvemu odstavku 20. člena ZSPJS V zvezi z dopisom, številka: 0213-28/2016-2 z dne 15.6.2016, s katerim ste zaprosili za pojasnilo k prvem odstavku 20. člena ZSPJS, ob navajanju mnenja Ministrstva za javno upravo, številka: 100-752/2008/17 z dne 16.1.2009... 21. 06. 2016 MJU 21. 06. 2016 21. 06. 2016
Pojasnilo MF: Tolmačenje izgube pri ugotavljanju delovne uspešnosti direktorjev Tolmačenje izgube pri ugotavljanju delovne uspešnosti direktorjev Na Ministrstvo za finance ste naslovili dopis v katerem nas prosite za mnenje glede uporabe 19. člena Pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja šolstva. Navedeni... 19. 03. 2014 MF 19. 03. 2014 19. 03. 2014
Pojasnilo MJU: Prenehanje mandata in ocenjevanje javnih uslužbencev Prenehanje mandata in ocenjevanje javnih uslužbencev Na Ministrstvu za javno upravo smo v preteklem obdobju bili seznanjeni s posameznimi primeri, ko javni uslužbenec ni prejel ocene delovne uspešnosti, ker funkcionar oziroma druga oseba (npr. direktor), ki je... 12. 12. 2011 MJU 12. 12. 2011 12. 12. 2011
Pojasnilo MJU: Napredovanje sodnikov Napredovanje sodnikov Na Ministrstva za javno upravo in Ministrstvo za pravosodje ste podali prošnjo za podajo skupnega stališča v zvezi z napredovanjem sodnikov. Sprašujete kako izrečen disciplinski ukrep - ustavitev napredovanja za čas enega leta vpliva na tek... 12. 10. 2015 MJU 12. 10. 2015 12. 10. 2015
Pojasnilo MJU: Določitev plačnega razreda v pogodbi o zaposlitvi - zaprosilo za mnenje Določitev plačnega razreda v pogodbi o zaposlitvi - zaprosilo za mnenje V zvezi z dopisom, ki se nanaša na prenos že doseženih napredovanj v plačne razrede iz plačne skupine A (okrajni sodnik), na delovno mesto oziroma naziv iz plačane skupine C (inšpektor – svetnik... 10. 10. 2011 MJU 10. 10. 2011 10. 10. 2011
Pojasnilo MJU: Določitev dvakratnika zakonito določene osnovne plače v primeru zaposlitve pri drugem delodajalcu javnega sektorja Določitev dvakratnika zakonito določene osnovne plače v primeru zaposlitve pri drugem delodajalcu javnega sektorja Prejeli smo vprašanje, katero osnovno plačo upoštevate pri določitvi maksimuma vračila iz naslova preveč izplačanih plač v primeru javnega uslužbenca, ki... 22. 10. 2014 MJU 22. 10. 2014 22. 10. 2014
Pojasnilo MJU: Obračun nadomestil za čas odsotnosti zaradi bolezni Obračun nadomestil za čas odsotnosti zaradi bolezni Prejeli smo vprašanje glede pravne narave obračuna nadomestil za čas odsotnosti za nazaj in s tem povezanimi poračuni stroškov prehrane na delo za nazaj. V zvezi s tem opozarjate na 136. člen Zakona o delovnih... 05. 12. 2011 MJU 05. 12. 2011 05. 12. 2011
Pojasnilo MJU: Izplačevanje delovne uspešnosti in jubilejnih nagrad v letih 2013 in 2014 Izplačevanje delovne uspešnosti in jubilejnih nagrad v letih 2013 in 2014 Uporabnike proračuna želimo opozoriti na spremembe pri izplačevanju delovne uspešnosti in jubilejnih nagrad javnim uslužbencem v letih 2013 in 2014, ki so posledica uveljavitve Zakona... 15. 02. 2013 MJU 15. 02. 2013 15. 02. 2013
Pojasnilo MJU: Postopek premestitve na podlagi 38. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti ZZdej-K Postopek premestitve na podlagi 38. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti ZZdej-K Prejeli smo zaprosilo, v katerem prosite za pojasnila na vprašanja povezana s postopkom premeščanja srednjih medicinskih sester, ki izpolnjujejo pogoje po 38. členu Zakona o spremembah... 05. 08. 2019 MJU 05. 08. 2019 05. 08. 2019
Pojasnilo MJU: Pravica do minimalne plače v primeru zaposlitve v deležih na različnih delovnih mestih Pravica do minimalne plače v primeru zaposlitve v deležih na različnih delovnih mestih Vprašanje se nanaša na pravico do izplačila razlike do minimalne plače, in sicer v primerih, ko je javni uslužbenec zaposlen na različnih delovnih mestih pri istem ali različnem... 27. 02. 2013 MJU 27. 02. 2013 27. 02. 2013
Pojasnilo MJU: Napredovanje javnih uslužbencev, uvrščenih na delovna mesta plačne skupine B – preizkus ocene Napredovanje javnih uslužbencev, uvrščenih na delovna mesta plačne skupine B – preizkus ocene Prejeli smo dopis, ki se nanaša na javne uslužbence uvrščene v plačno skupino B, in sicer nas prosite za mnenje glede ocenjevanja, pravice do preizkusa ocene ter napredovanja... 10. 08. 2016 MJU 10. 08. 2016 10. 08. 2016
Pojasnilo MJU: Obvestilo - pravica do izplačila razlike do minimalne plače Obvestilo - pravica do izplačila razlike do minimalne plače Seznanjamo vas, da novela Zakona o minimalni plači (Uradni list RS, št. 83/18) določa, da se dodatki, določeni z zakoni in drugimi predpisi ter s kolektivnimi pogodbami, del plače za delovno uspešnost... 18. 10. 2019 MJU 18. 10. 2019 18. 10. 2019
Pojasnilo MJU: Napredovanje v višji naziv pri zaposlitvi za določen čas (projekti) Napredovanje v višji naziv pri zaposlitvi za določen čas (projekti) Na Ministrstvo za javno upravo smo prejeli dopis št. 1001-1/2011/21 z dne 17.05.2011 glede napredovanja javnega uslužbenca v višji naziv na delovnem mestu, zaposlenega za določen čas (projekt... 19. 05. 2011 MJU 19. 05. 2011 19. 05. 2011
Pojasnilo MJU: Vračilo preveč vrnjenega zneska plač - sodna odločba Vračilo preveč vrnjenega zneska plač - sodna odločba Prejeli smo dopis, v katerem navajate, da je javna uslužbenka na podlagi pravnomočne sodbe leta 2013 že vrnila preveč izplačane zneske plač za obdobje od 1.8.2008 do 30.4.2010 v skupni višini 2712,23 EUR... 20. 10. 2014 MJU 20. 10. 2014 20. 10. 2014
Pojasnilo MJU: Vprašanje v zvezi s 14. členom Zakona o sistemu plač v javnem sektorju Vprašanje v zvezi s 14. členom Zakona o sistemu plač v javnem sektorju V zvezi z vprašanjem prispelim po elektronski pošti, dne 13.03.2011 podajamo naslednji odgovor: Prvi odstavek 14. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št.108/09-uradno... 13. 03. 2011 MJU 13. 03. 2011 13. 03. 2011
Pojasnilo MJU: Imenovanje komisije za preizkus ocene Imenovanje komisije za preizkus ocene Na Ministrstvo za javno upravo smo prejeli elektronsko sporočilo v katerem nas sprašujete ali lahko predstojnik organa v primeru, ko javni uslužbenec zahteva preizkus ocene na podlagi 17.a člena ZSPJS, v komisijo za preizkus ocene... 04. 10. 2011 MJU 04. 10. 2011 04. 10. 2011
Pojasnilo MJU: Določitev višje osnovne plače na podlagi 15. člena ZSPJS v povezavi s tretjim odstavkom 73. člena ZJU Določitev višje osnovne plače na podlagi 15. člena ZSPJS v povezavi s tretjim odstavkom 73. člena ZJU Prejeli smo vprašanje, v katerem navajate, da je bilo v inšpekcijskem nadzoru v občinski upravi ugotovljeno, da je bila javni uslužbenki v pogodbi o zaposlitvi za... 08. 04. 2015 MJU 08. 04. 2015 08. 04. 2015
Pojasnilo MJU: Izplačilo položajnega dodatka v primeru krajšega delovnega časa vodje na podlagi posebnih predpisov Izplačilo položajnega dodatka v primeru krajšega delovnega časa vodje na podlagi posebnih predpisov Prejeli smo dopis, v katerem navajate, da imate v skladu z Aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest sistemizirano in zasedeno delovno mesto vodje... 24. 02. 2020 MJU 24. 02. 2020 24. 02. 2020
Pojasnilo MJU: Napačno določene in izplačane plače pred novelo ZSPJS-D Napačno določene in izplačane plače pred novelo ZSPJS-D Prejeli smo vprašanje v zvezi z vračilom preveč izplačanih plač. V dodatnem telefonskem razgovoru ste obrazložili, da so nepravilnosti pri določitvi plače javnih uslužbencih nastale pred 1.7.2005, pred začetkom... 14. 05. 2015 MJU 14. 05. 2015 14. 05. 2015
Vprašanje in odgovor FURS: Osebno dopolnilno delo in vrednotnice Vprašanje 1: Kako so obdavčeni prihodki izvajalca osebnega dopolnilnega dela (ODD)? (15. 1. 2015) Vprašanje 1: Kako so obdavčeni prihodki izvajalca osebnega dopolnilnega dela (ODD)? (15. 1. 2015) OdgovorDohodek iz osebnega dopolnilnega dela (ODD) je obdavčen kot dohodek iz drugega pogodbenega razmerja po 38. členu ZDoh-2. V davčno osnovo od tega dohodka se všteva... 29. 03. 2021 Furs 29. 03. 2021 29. 03. 2021
Vprašanje in odgovor FURS: Osebno dopolnilno delo in vrednotnice Vprašanje 4: Katere obrazce mora izvajalec ODD predlagati finančni upravi? Vprašanje 4: Katere obrazce mora izvajalec ODD predlagati finančni upravi? Odgovor1) Izvajalec osebnega dopolnilnega dela mora mesečno predložiti obrazec Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz drugega pogodbenega razmerja do 15. v mesecu za dohodke... 29. 03. 2021 Furs 29. 03. 2021 29. 03. 2021
Vprašanje in odgovor FURS: Osebno dopolnilno delo in vrednotnice Vprašanje 6: Ali mora prijavo v zavarovanje pri ZZZS vložiti tudi izvajalec ODD, ki je že obvezno zavarovan na podlagi delovnega razmerja za polni delovni čas ali izvajalec ODD, ki je upokojenec? (15. 1. 2015) Vprašanje 6: Ali mora prijavo v zavarovanje pri ZZZS vložiti tudi izvajalec ODD, ki je že obvezno zavarovan na podlagi delovnega razmerja za polni delovni čas ali izvajalec ODD, ki je upokojenec? (15. 1. 2015) OdgovorVsak posameznik (torej tudi, če je zaposlen za polni... 29. 03. 2021 Furs 29. 03. 2021 29. 03. 2021
Vprašanje in odgovor FURS: Osebno dopolnilno delo in vrednotnice Vprašanje 8: Ali mora izvajalec ODD, ki izdeluje izdelke v skladu z zakonom, ki ureja obrtno dejavnost in jih prodaja, pridobiti vrednotnico tudi za mesec, ko izdelkov ne izdeluje, jih pa prodaja? (15. 1. 2015) Vprašanje 8: Ali mora izvajalec ODD, ki izdeluje izdelke v skladu z zakonom, ki ureja obrtno dejavnost in jih prodaja, pridobiti vrednotnico tudi za mesec, ko izdelkov ne izdeluje, jih pa prodaja? (15. 1. 2015) OdgovorIzvajalec osebnega dopolnilnega dela po točki B... 29. 03. 2021 Furs 29. 03. 2021 29. 03. 2021
Vprašanje in odgovor FURS: Osebno dopolnilno delo in vrednotnice Vprašanje 9: Ali mora izvajalec ODD tudi za mesec, ko ne proda nobenega izdelka (torej ne doseže nobenega dohodka), predložiti napoved za odmero akontacije dohodnine? (15. 1. 2015) Vprašanje 9: Ali mora izvajalec ODD tudi za mesec, ko ne proda nobenega izdelka (torej ne doseže nobenega dohodka), predložiti napoved za odmero akontacije dohodnine? (15. 1. 2015) OdgovorIzvajalec ODD mora napoved za odmero akontacije dohodkov iz naslova osebnega... 29. 03. 2021 Furs 29. 03. 2021 29. 03. 2021
Podrobnejši opisi FURS: Osebno dopolnilno delo in vrednotnice DOHODNINA – DOHODEK IZ ZAPOSLITVE Osebno dopolnilno delo in vrednotnice 1. SPLOŠNO Osebno dopolnilno delo v skladu z Zakonom o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno – ZPDZC-1 sodi med dela, ki se ne štejejo za delo na črno. Za osebno dopolnilno delo se od 1... 29. 03. 2021 Furs 29. 03. 2021 29. 03. 2021
Vprašanje in odgovor FURS: Osebno dopolnilno delo in vrednotnice Vprašanje 16. Kdaj potrebuje vrednotnico izvajalec ODD, ki izdeluje različne izdelke na domu in jih nato v okviru komisijske prodaje prodaja v trgovinah? (29. 7. 2015) Vprašanje 16. Kdaj potrebuje vrednotnico izvajalec ODD, ki izdeluje različne izdelke na domu in jih nato v okviru komisijske prodaje prodaja v trgovinah? (29. 7. 2015) Odgovor Izvajalec ODD, ki svoje izdelke prodaja na način komisijske prodaje, mora imeti vrednotnico... 29. 03. 2021 Furs 29. 03. 2021 29. 03. 2021
Vprašanje in odgovor FURS: Osebno dopolnilno delo in vrednotnice Vprašanje 3: Ali se znesek prispevkov po vrednotnici, ki jih za izvajalca ODD iz točke A seznama del, ki se štejejo za ODD, plača naročnik dela (npr. naročnik varstva svojega otroka), izvajalcu ODD prizna pri izračunu akontacije dohodnine? (15. 1. 2015) Vprašanje 3: Ali se znesek prispevkov po vrednotnici, ki jih za izvajalca ODD iz točke A seznama del, ki se štejejo za ODD, plača naročnik dela (npr. naročnik varstva svojega otroka), izvajalcu ODD prizna pri izračunu akontacije dohodnine? (15. 1. 2015) OdgovorNe... 29. 03. 2021 Furs 29. 03. 2021 29. 03. 2021
Vprašanje in odgovor FURS: Osebno dopolnilno delo in vrednotnice Vprašanje 5: Ali mora izvajalec ODD v napoved za odmero akontacije dohodnine vključiti tudi prihodke, dosežene iz naslova prodaje izdelkov kupci – pravni osebi? Ali pa je pravna oseba v tem primeru dolžna obračunati davčni odtegljaj v REK-2 obrazcu? (15. 1. 2015) Vprašanje 5: Ali mora izvajalec ODD v napoved za odmero akontacije dohodnine vključiti tudi prihodke, dosežene iz naslova prodaje izdelkov kupci – pravni osebi? Ali pa je pravna oseba v tem primeru dolžna obračunati davčni odtegljaj v REK-2 obrazcu? (15. 1. 2015... 29. 03. 2021 Furs 29. 03. 2021 29. 03. 2021
Vprašanje in odgovor FURS: Osebno dopolnilno delo in vrednotnice Vprašanje 12: Ali mora izvajalec ODD naročniku oziroma kupcu izdati račun? (15. 1. 2015) Vprašanje 12: Ali mora izvajalec ODD naročniku oziroma kupcu izdati račun? (15. 1. 2015) OdgovorPosameznik, ki opravlja ODD, mora izdati račun za vsako opravljeno delo v koledarskem mesecu ali za vsak promet z izdelki ali sadeži in zelišči, najmanj v dveh izvodih, od... 29. 03. 2021 Furs 29. 03. 2021 29. 03. 2021
Vprašanje in odgovor FURS: Osebno dopolnilno delo in vrednotnice Vprašanje 13: Ali je izvajalec osebnega dopolnilnega dela davčni zavezanec za DDV in mora posledično obračunavati DDV? (15. 1. 2015) Vprašanje 13: Ali je izvajalec osebnega dopolnilnega dela davčni zavezanec za DDV in mora posledično obračunavati DDV? (15. 1. 2015) Odgovor Na podlagi prvega odstavka 3. člena Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB3, 18/11, 78/11, 38... 29. 03. 2021 Furs 29. 03. 2021 29. 03. 2021
Vprašanje in odgovor FURS: Osebno dopolnilno delo in vrednotnice Vprašanje 15. Ali potrebujem vrednotnico tudi takrat, ko delam izdelke na zalogo? (22. 1. 2015) Vprašanje 15. Ali potrebujem vrednotnico tudi takrat, ko delam izdelke na zalogo? (22. 1. 2015) OdgovorV skladu z ZPDZC-1 lahko posameznik opravlja dela iz točke B seznama del, ki štejejo za osebno dopolnilno delo, če ima med opravljanjem dela vrednotnico, ki se glasi... 29. 03. 2021 Furs 29. 03. 2021 29. 03. 2021
Vprašanje in odgovor FURS: Osebno dopolnilno delo in vrednotnice Vprašanje 10: Zakaj se mora s plačilom vrednotnice obvezno zdravstveno zavarovati vsak izvajalec ODD, tudi zaposleni in upokojenec, ki sta že v sistemu zavarovanja. Kaj imata od tega zaposleni in upokojenec? (15. 1. 2015) Vprašanje 10: Zakaj se mora s plačilom vrednotnice obvezno zdravstveno zavarovati vsak izvajalec ODD, tudi zaposleni in upokojenec, ki sta že v sistemu zavarovanja. Kaj imata od tega zaposleni in upokojenec? (15. 1. 2015) OdgovorTako zaposleni kot upokojenec sta... 29. 03. 2021 Furs 29. 03. 2021 29. 03. 2021
Vprašanje in odgovor FURS: Osebno dopolnilno delo in vrednotnice Vprašanje 11: Ali se izvajalca ODD, ki več mesecev ne proda nobenih izdelkov, izbriše iz seznama izvajalcev ODD? (15. 1. 2015) Vprašanje 11: Ali se izvajalca ODD, ki več mesecev ne proda nobenih izdelkov, izbriše iz seznama izvajalcev ODD? (15. 1. 2015) OdgovorAJPES na podlagi obvestila finančne uprave po uradni dolžnosti izbriše osebo iz seznama posameznikov, ki opravljajo osebno dopolnilno... 29. 03. 2021 Furs 29. 03. 2021 29. 03. 2021
Vprašanje in odgovor FURS: Osebno dopolnilno delo in vrednotnice Vprašanje 14: Ali mora varuška, ki v določenem mesecu varuje dva otroka in dobi dve vrednotnici, na koncu meseca izdati dva računa ter kakšne so njene obveznosti do finančne uprave? (15. 1. 2015) Vprašanje 14: Ali mora varuška, ki v določenem mesecu varuje dva otroka in dobi dve vrednotnici, na koncu meseca izdati dva računa ter kakšne so njene obveznosti do finančne uprave? (15. 1. 2015) OdgovorVaruška, ki v določenem mesecu na podlagi priglašenega ODD varuje... 29. 03. 2021 Furs 29. 03. 2021 29. 03. 2021
Vprašanje in odgovor FURS: Osebno dopolnilno delo in vrednotnice Vprašanje 2: Kakšen je znesek akontacije dohodnine, ki ga mora plačati izvajalec ODD, če v obdobju enega meseca od prodaje izdelkov domače ali umetnostne obrti doseže 180 eur prihodka? (15. 1. 2015) Vprašanje 2: Kakšen je znesek akontacije dohodnine, ki ga mora plačati izvajalec ODD, če v obdobju enega meseca od prodaje izdelkov domače ali umetnostne obrti doseže 180 eur prihodka? (15. 1. 2015) Odgovor Izračun akontacije dohodnine od dohodka iz drugega pogodbenega... 29. 03. 2021 Furs 29. 03. 2021 29. 03. 2021
Vprašanje in odgovor FURS: Osebno dopolnilno delo in vrednotnice Vprašanje 7: Ali mora izvajalec osebnega dopolnilnega dela pridobiti vrednotnico in s tem plačati prispevke kljub temu, da je že obvezno zavarovan na podlagi delovnega razmerja za polni delovni čas? Kaj pa izvajalec ODD, ki je upokojenec? (15. 1. 2015) Vprašanje 7: Ali mora izvajalec osebnega dopolnilnega dela pridobiti vrednotnico in s tem plačati prispevke kljub temu, da je že obvezno zavarovan na podlagi delovnega razmerja za polni delovni čas? Kaj pa izvajalec ODD, ki je upokojenec? (15. 1. 2015... 29. 03. 2021 Furs 29. 03. 2021 29. 03. 2021
Pojasnilo DURS: Olajšava pri dohodnini za leto 2005 Olajšava pri dohodnini za leto 2005 V zvezi z vprašanjem glede olajšave za vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno nego, pojasnjujemo: Zakon o dohodnini – ZDoh-1 (Uradni list RS, št. 70/05 – UPB2 in 115/05) v 108. členu določa, da se za vzdrževanega otroka, ki... 23. 01. 2006 Durs 23. 01. 2006 23. 01. 2006
Pojasnilo DURS: Pravica do obdavčitve dohodka po mednarodni pogodbi – državna služba Pravica do obdavčitve dohodka po mednarodni pogodbi – državna služba Zavezanec navaja, da prebiva v Franciji, kjer je redno in za polni delovni čas zaposlen na javni univerzi. Nadalje navaja, da je slovenski (ne pa tudi francoski) državljan ter se glede na določbe... 20. 11. 2007 Durs 20. 11. 2007 20. 11. 2007
Pojasnilo MDDSZEM: Dodatno pojasnilo MDDSZ glede nadomestila plače za napotene delavce Dodatno pojasnilo MDDSZ glede nadomestila plače za napotene delavce Prejeli smo vaše zaprosilo za mnenje v zvezi z nadomestilom plače za napotene delavce, na katerega smo vam odgovorili z dopisom z dne 9. 7. 2018. Nato (po prejemu našega odgovora) ste nam dne 11. 7... 17. 07. 2018 Zveza RFR 17. 07. 2018 17. 07. 2018
Pojasnilo DURS: Plačevanje pavšalnih prispevkov Plačevanje pavšalnih prispevkov V zvezi z vprašanjem o plačilu pavšalnih prispevkov za zdravstveno ter pokojninsko in invalidsko zavarovanje pri čebelarjih pojasnjujemo: S Sklepom o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja (Uradni list RS, št. 111/00, 22... 15. 05. 2006 Durs 15. 05. 2006 15. 05. 2006
Pojasnilo MJU: Določitev plačnega razreda – dodatno mnenje Določitev plačnega razreda – dodatno mnenje Na Ministrstvo za javno upravo ste posredovali nestrinjanje z našim mnenjem št. 0100- 138/2019/2 z dne 9. 3. 2020 ter navedli, da zahtevate jasne odgovore, saj naj ti ne bi bili podani v odgovoru, ki ste ga prejeli. V zvezi... 09. 04. 2020 MJU 09. 04. 2020 09. 04. 2020
Podrobnejši opisi FURS: Slovenski tranzitni sistem (SINCTS) Slovenski tranzitni sistem (SINCTS) 1. UVOD Slovenski tranzitni sistem (SINCTS – Slovenian New Computerised Transit System) je elektronska aplikacija, ki omogoča podporo tranzitnemu postopku. Aplikacija omogoča:pregled nad elektronsko vloženimi tranzitnimi... 13. 09. 2017 Furs 13. 09. 2017 13. 09. 2017
Pojasnilo DURS: Posebne olajšave pri napovedi za odmero dohodnine za leto 2005 Posebne olajšave pri napovedi za odmero dohodnine za leto 2005 V zvezi z vprašanjem glede uveljavljanja posebne olajšave za vzdrževano hčerko v napovedi za odmero dohodnine za leto 2005 pojasnjujemo: Po določbi prvega odstavka 108. člena Zakona o dohodnini – ZDoh-1... 23. 02. 2006 Durs 23. 02. 2006 23. 02. 2006
Prikazov na stran:
Komentar