Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Pojasnilo DURS: Vložitev napovedi za odmero akontacije dohodnine od dobička iz kapitala - podaritev vrednostnih papirjev in odlog davčne obveznosti Vložitev napovedi za odmero akontacije dohodnine od dobička iz kapitala - podaritev vrednostnih papirjev in odlog davčne obveznosti Zavezanec navaja, da je njegova žena v letu 2005 delnice, ki jih je imela v lasti manj kakor tri leta, podarila sinu. V darilni pogodbi... 16. 02. 2006 Durs 16. 02. 2006 16. 02. 2006
Pojasnilo DURS: Informacija o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini Informacija o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini V Uradnem listu Republike Slovenije št. 10/2010, z dne 12. 2. 2010, je objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2E), ki je začel veljati naslednji dan po objavi, to je 13. 2. 2010... 23. 02. 2010 Durs 23. 02. 2010 23. 02. 2010
Pojasnilo DURS: Spremembe pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu Spremembe pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu V Uradnem listu RS, št. 22/2010 je bil objavljen Pravilnik o spremembah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve... 22. 03. 2010 Durs 22. 03. 2010 22. 03. 2010
Pojasnilo DURS: REK-1 obrazci s 1. 7. 2013 REK-1 obrazci s 1. 7. 2013 Ali se nov obrazec REK-1 uporablja za izplačila od 1. 7. 2013 dalje ali za obračun plač od meseca 07/2013 dalje? V zvezi s tem pojasnjujemo: Skladno s Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih... 17. 06. 2013 Durs 17. 06. 2013 17. 06. 2013
Pojasnilo DURS: Davčna obravnava povračil materialnih stroškov nosilcu izvajanja vzgojno-varstvene družine Davčna obravnava povračil materialnih stroškov nosilcu izvajanja vzgojno-varstvene družine Prejeli smo vprašanje, ki se nanaša na davčno obravnavo povračil stroškov, ki pripadajo zaposleni vzgojiteljici kot nosilki izvajanja vzgojno-varstvene družine na svojem domu... 20. 04. 2009 Durs 20. 04. 2009 20. 04. 2009
Pojasnilo DURS: Organizacija nagradne igre Organizacija nagradne igre V zvezi z vprašanjem ali lahko družba v razpisnih pogojih nagradne igre navede, da mora posameznik pred prevzemom nagrade, na račun družbe nakazati ustrezen znesek za dohodnino (plačilo tega zneska naj bi bil tudi pogoj za prevzem darila... 07. 03. 2013 Durs 07. 03. 2013 07. 03. 2013
Pojasnilo DURS: Olajšava za nakup nepremičnine Olajšava za nakup nepremičnine Zavezanec navaja, da je prebral pojasnilo Generalnega davčnega urada, št. 092-1655/2006-08012-04, v katerem je zapisano, da smejo tudi zasebniki v letu 2006 uveljavljati olajšavo za vlaganja v naložbene nepremičnine. Navaja tudi, da se... 04. 10. 2006 Durs 04. 10. 2006 04. 10. 2006
Pojasnilo DURS: Izračun dohodnine od dohodka iz dejavnosti pri zavezancih, ki ugotavljajo davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov Izračun dohodnine od dohodka iz dejavnosti pri zavezancih, ki ugotavljajo davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov V Uradnem listu RS št. 94/12 sta bili z dne 10. 12. 2012 objavljeni noveli Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini – ZDoh-2L... 23. 01. 2013 Durs 23. 01. 2013 23. 01. 2013
Pojasnilo DURS: Obvestilo davčnim zavezancem, ki prejemajo plačo iz Avstrije v zvezi z (ne)izdajo odločb o odmeri dohodnine za leto 2006 in nadaljnja odmerna leta Obvestilo davčnim zavezancem, ki prejemajo plačo iz Avstrije v zvezi z (ne)izdajo odločb o odmeri dohodnine za leto 2006 in nadaljnja odmerna leta Zaradi sprejete odločitve Vlade RS dne 11. 4. 2007, da se pristopi k spremembi veljavne Konvencije o izogibanju dvojnega... 06. 02. 2008 Durs 06. 02. 2008 06. 02. 2008
Pojasnilo DURS: Nove splošne olajšave po ZDoh-2a in dohodek za študentsko delo Nove splošne olajšave po ZDoh-2a in dohodek za študentsko delo Zavezanec sprašuje, ali z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini – ZDoh-2A (Uradni list RS, št. 10/08) povišan znesek splošne olajšave pripada tudi dijakom in študentom, katerih letni bruto... 05. 03. 2008 Durs 05. 03. 2008 05. 03. 2008
Pojasnilo DURS: Vložitev napovedi za odmero dohodnine od obresti v primeru smrti zavezanca Vložitev napovedi za odmero dohodnine od obresti v primeru smrti zavezanca 1. Zavezanec je imel sklenjeno eno pogodbo o vezavi denarnih sredstev in to pri banki, ustanovljeni v Republiki Sloveniji. Pri tem je znesek doseženih obresti presegel znesek 1.000 evrov... 17. 02. 2014 Durs 17. 02. 2014 17. 02. 2014
Pojasnilo DURS: Kraj opravljanja telekomunikacijskih storitev po ZDDV-1 Kraj opravljanja telekomunikacijskih storitev po ZDDV-1 Slovenski ponudnik telekomunikacijskih storitev ponuja svoje storitve tujemu davčnemu zavezancu s sedežem na Hrvaškem, ki je ponudnik telekomunikacijskih storitev na Hrvaškem. Davčni zavezanec med drugim opravlja... 20. 06. 2012 Durs 20. 06. 2012 20. 06. 2012
Pojasnilo DURS: Informativni izračun dohodnine za leto 2007 – uveljavljanje odbitka tujega davka oziroma oprostitve plačila davka v zvezi z dohodki iz tujine Informativni izračun dohodnine za leto 2007 – uveljavljanje odbitka tujega davka oziroma oprostitve plačila davka v zvezi z dohodki iz tujine Davčna uprava Republike Slovenije bo zavezancem za dohodnino – rezidentom Slovenije za leto 2007 najkasneje do 31. maja 2008... 08. 01. 2008 Durs 08. 01. 2008 08. 01. 2008
Podrobnejši opisi FURS: Zavarovanje v tranzitu Zavarovanje v tranzitu 1.0 ZAVAROVANJE V TRANZITU Pogoj za sprejem tranzitne deklaracije je predložitev ustreznega zavarovanja za plačilo carinskega dolga, ki lahko nastane v zvezi z blagom, danim v tranzitni postopek. Zavarovanje, ki ga zagotovi glavni zavezanec, je... 28. 02. 2015 Furs 28. 02. 2015 28. 02. 2015
Pojasnilo MF: Pojasnilo MF glede obdavčitve vrednostnih papirjev Pojasnilo MF glede obdavčitve vrednostnih papirjev Ministrstvo za finance bo Vladi Republike Slovenije predlagalo spremembo predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini, v delu, ki se nanaša na obdavčevanje dobička iz kapitala ob prehodu na nov sistem... 30. 09. 2005 MF 30. 09. 2005 30. 09. 2005
Pojasnilo DURS: Vračilo DDV po 55. členu ZDDV – avtomobili Vračilo DDV po 55. členu ZDDV – avtomobili Zavezanec navaja, da je vložil zahtevek za vračilo DDV v potniškem prometu, ker je rabljeno vozilo prodal kupcu iz tretje države. Blago je bilo izneseno iz Skupnosti na Madžarskem. Ker je predložil obrazec DDV-VP in carinsko... 19. 07. 2006 Durs 19. 07. 2006 19. 07. 2006
Pojasnilo MJU: Vračilo regresa za letni dopust Vračilo regresa za letni dopust Prejeli smo vprašanje glede vračila regresa za letni dopust zaradi prenehanja delovnega razmerja tekom koledarskega leta. Zanima vas, kako se pravilno izvede poračun, glede na to, da je potrebno regres poročati pod šifro J090... 30. 09. 2014 MJU 30. 09. 2014 30. 09. 2014
Pojasnilo MJU: Datum napredovanja v plačni razred Datum napredovanja v plačni razred V zvezi z vprašanjem glede spremembe napredovalnega obdobja in datuma zadnjega napredovanja javnega uslužbenca zaradi Uredbe o spremembi Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 22/19), s katero... 19. 04. 2019 MJU 19. 04. 2019 19. 04. 2019
Pojasnilo MJU: Odgovor v zvezi s prenosom plačnih razredov napredovanj Odgovor v zvezi s prenosom plačnih razredov napredovanj Prejeli smo dopis, v katerem navajate, da je bilo na ministrstvu v okviru projekta zaposlenih okvirno 50 javnih uslužbencev za določen čas. Po zaključku navedenega projekta se bo začel izvajati nov projekt... 17. 03. 2015 MJU 17. 03. 2015 17. 03. 2015
Pojasnilo MJU: Financiranje dodatka na podlagi 71. člena ZIUZEOP – pojasnilo Financiranje dodatka na podlagi 71. člena ZIUZEOP – pojasnilo Vlada Republike Slovenije je na seji, dne 22. 4. 2020, upoštevaje šesti odstavek 71.člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane... 24. 04. 2020 MJU 24. 04. 2020 24. 04. 2020
Pojasnilo MJU: Odgovor v zvezi s koriščenjem ur Odgovor v zvezi s koriščenjem ur Prejeli smo dopis, v katerem nas sprašujete, ali je pravilno, da zaposlenemu za koriščenje ur odštejete 8 ur, ne glede na to, ali bi zaposleni na dan, ko koristi ure, delal 6 ali 12 ur. V zvezi z vprašanjem vam sporočamo, da mora javni... 07. 12. 2015 MJU 07. 12. 2015 07. 12. 2015
Pojasnilo MJU: Veljavnost drugega odstavka 7. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (omejitev 57. plačnega razreda) - obvestilo Veljavnost drugega odstavka 7. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (omejitev 57. plačnega razreda) - obvestilo Ministrstvo za javno upravo prejema različna vprašanja glede realizacije Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju ter aneksov... 16. 01. 2019 MJU 16. 01. 2019 16. 01. 2019
Pojasnilo MJU: Določitev plače javni uslužbenki Določitev plače javni uslužbenki Prejeli smo dopis, v katerem navajate, da je bila javna uslužbenka zaposlena za določen čas za opravljanje dela na projektu na delovnem mestu poslovni sekretar VI, na katerem je bila na podlagi 15. člena Zakona o sistemu plač v javnem... 05. 08. 2015 MJU 05. 08. 2015 05. 08. 2015
Pojasnilo MJU: Dodatek za delovno dobo – odgovor Dodatek za delovno dobo – odgovor Na Ministrstvo za javno upravo ste naslovili vprašanje, ali se študentsko delo upošteva kot delovna doba pri pravici do dodatka za delovno dobo. Uvodoma pojasnjujemo, da Ministrstvo za javno upravo ne more reševati konkretnih primerov... 10. 03. 2017 MJU 10. 03. 2017 10. 03. 2017
Podrobnejši opisi FURS: eVročanje Storitev eVročanje 1.0 Splošno eVročanje pomeni vročanje po elektronski poti prek informacijskega sistema Finančne uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: portal eDavki). Zavezanec za vstop v portal eDavki potrebuje potrebno programsko in strojno opremo... 23. 08. 2019 Furs 23. 08. 2019 23. 08. 2019
Pojasnilo MJU: Določitev plačnega razreda javnega uslužbenca ob napredovanju v višji naziv Določitev plačnega razreda javnega uslužbenca ob napredovanju v višji naziv Prejeli smo zaprosilo za pomoč pri odgovoru na vprašanje, v kateri plačni razred uvrstiti konkretnega javnega uslužbenca, ki je napredoval v višji naziv (iz naziva samostojni svetovalec... 20. 12. 2019 MJU 20. 12. 2019 20. 12. 2019
Pojasnilo MF: Tolmačenje izgube pri ugotavljanju delovne uspešnosti direktorjev Tolmačenje izgube pri ugotavljanju delovne uspešnosti direktorjev Na Ministrstvo za finance ste naslovili dopis v katerem nas prosite za mnenje glede uporabe 19. člena Pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja šolstva. Navedeni... 19. 03. 2014 MF 19. 03. 2014 19. 03. 2014
Pojasnilo MJU: Napredovalno obdobje - bolničar negovalec Napredovalno obdobje - bolničar negovalec Ministrstvo za javno upravo je na svoji spletni strani v zvezi s prehodom v nov plačni sistem javnih uslužbencev, ki so bili razporejeni na delovno mesto bolničar negovalec v III. tarifni skupini, ob prehodu v nov plačni... 11. 12. 2015 MJU 11. 12. 2015 11. 12. 2015
Pojasnilo MJU: Izplačevanje delovne uspešnosti in jubilejnih nagrad v letih 2013 in 2014 Izplačevanje delovne uspešnosti in jubilejnih nagrad v letih 2013 in 2014 Uporabnike proračuna želimo opozoriti na spremembe pri izplačevanju delovne uspešnosti in jubilejnih nagrad javnim uslužbencem v letih 2013 in 2014, ki so posledica uveljavitve Zakona... 15. 02. 2013 MJU 15. 02. 2013 15. 02. 2013
Pojasnilo MJU: Prvi odstavek 20. člena ZSPJS Prvi odstavek 20. člena ZSPJS Prejeli smo elektronski dopis, v katerem nas sprašujete v zvezi s prvim odstavkom 20. člena ZSPJS oziroma ohranitvijo plačnih razredov napredovanj. Na ministrstvu pojasnjujemo, da Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS), (Uradni... 15. 04. 2015 MJU 15. 04. 2015 15. 04. 2015
Pojasnilo MJU: Pravno sredstvo zoper odločitev o ugovoru in zadržanje izvršitve ukrepov Pravno sredstvo zoper odločitev o ugovoru in zadržanje izvršitve ukrepov Prejeli smo vprašanje, ali ugovor predstojnika proračunskega uporabnika zoper zapisnik o opravljenem inšpekcijskem nadzoru, ki ga je na podlagi 43.b člena ZSPJS izdala inšpektorica za sistem... 15. 05. 2015 MJU 15. 05. 2015 15. 05. 2015
Pojasnilo DURS: Pravica do obdavčitve dohodka po mednarodni pogodbi – državna služba Pravica do obdavčitve dohodka po mednarodni pogodbi – državna služba Zavezanec navaja, da prebiva v Franciji, kjer je redno in za polni delovni čas zaposlen na javni univerzi. Nadalje navaja, da je slovenski (ne pa tudi francoski) državljan ter se glede na določbe... 20. 11. 2007 Durs 20. 11. 2007 20. 11. 2007
Pojasnilo DURS: Olajšava pri dohodnini za leto 2005 Olajšava pri dohodnini za leto 2005 V zvezi z vprašanjem glede olajšave za vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno nego, pojasnjujemo: Zakon o dohodnini – ZDoh-1 (Uradni list RS, št. 70/05 – UPB2 in 115/05) v 108. členu določa, da se za vzdrževanega otroka, ki... 23. 01. 2006 Durs 23. 01. 2006 23. 01. 2006
Pojasnilo MDDSZEM: Dodatno pojasnilo MDDSZ glede nadomestila plače za napotene delavce Dodatno pojasnilo MDDSZ glede nadomestila plače za napotene delavce Prejeli smo vaše zaprosilo za mnenje v zvezi z nadomestilom plače za napotene delavce, na katerega smo vam odgovorili z dopisom z dne 9. 7. 2018. Nato (po prejemu našega odgovora) ste nam dne 11. 7... 17. 07. 2018 Zveza RFR 17. 07. 2018 17. 07. 2018
Pojasnilo DURS: Plačevanje pavšalnih prispevkov Plačevanje pavšalnih prispevkov V zvezi z vprašanjem o plačilu pavšalnih prispevkov za zdravstveno ter pokojninsko in invalidsko zavarovanje pri čebelarjih pojasnjujemo: S Sklepom o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja (Uradni list RS, št. 111/00, 22... 15. 05. 2006 Durs 15. 05. 2006 15. 05. 2006
Pojasnilo MJU: Izplačilo regresa za letni dopust za leto 2015 Izplačilo regresa za letni dopust za leto 2015 Prejeli smo vprašanja v zvezi z izplačilom regresa za letni dopust, na katera odgovarjamo v nadaljevanju: 1. Zaposleni je imel sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za določen čas od 1.2.2015 do 31.1.2016. Uvrščen je bil v 24... 23. 12. 2015 MJU 23. 12. 2015 23. 12. 2015
Pojasnilo MJU: Prenehanje mandata in ocenjevanje javnih uslužbencev Prenehanje mandata in ocenjevanje javnih uslužbencev Na Ministrstvu za javno upravo smo v preteklem obdobju bili seznanjeni s posameznimi primeri, ko javni uslužbenec ni prejel ocene delovne uspešnosti, ker funkcionar oziroma druga oseba (npr. direktor), ki je... 12. 12. 2011 MJU 12. 12. 2011 12. 12. 2011
Pojasnilo MJU: Vprašanje v zvezi s 14. členom Zakona o sistemu plač v javnem sektorju Vprašanje v zvezi s 14. členom Zakona o sistemu plač v javnem sektorju V zvezi z vprašanjem prispelim po elektronski pošti, dne 13.03.2011 podajamo naslednji odgovor: Prvi odstavek 14. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št.108/09-uradno... 13. 03. 2011 MJU 13. 03. 2011 13. 03. 2011
Pojasnilo MJU: Plačilo zakonskih zamudnih obresti od neto zneskov razlike v plači Plačilo zakonskih zamudnih obresti od neto zneskov razlike v plači Prejeli smo vprašanje, ali morajo delodajalci, ki ugotovijo, da je bila javnemu uslužbencu ali funkcionarju izplačana nižja plača, kot bi mu pripadala izplačati zakonske zamudne obresti od bruto... 25. 09. 2014 MJU 25. 09. 2014 25. 09. 2014
Pojasnilo MJU: Določitev dvakratnika zakonito določene osnovne plače v primeru zaposlitve pri drugem delodajalcu javnega sektorja Določitev dvakratnika zakonito določene osnovne plače v primeru zaposlitve pri drugem delodajalcu javnega sektorja Prejeli smo vprašanje, katero osnovno plačo upoštevate pri določitvi maksimuma vračila iz naslova preveč izplačanih plač v primeru javnega uslužbenca, ki... 22. 10. 2014 MJU 22. 10. 2014 22. 10. 2014
Pojasnilo MF: Pojasnila občinam glede zagotavljanja sredstev iz državnega proračuna za dodatka po 71. členu Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo in 11. točki 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor Pojasnila občinam glede zagotavljanja sredstev iz državnega proračuna za dodatka po 71. členu Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo in 11. točki 39. člena Kolektivne pogodbe za javni... 28. 04. 2020 MF 28. 04. 2020 28. 04. 2020
Pojasnilo MJU: Delovna uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v letu 2012 in delitev presežka iz preteklih let Delovna uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v letu 2012 in delitev presežka iz preteklih let Ministrstvo za pravosodje in javno upravo glede dovoljenega obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v letu 2012... 20. 12. 2012 MJU 20. 12. 2012 20. 12. 2012
Pojasnilo MJU: Pravica do izplačila razlike do minimalne plače Pravica do izplačila razlike do minimalne plače Ministrstvo za javno upravo ugotavlja, da nekateri proračunski uporabniki pri izračunu razlike do minimalne plače nepravilno upoštevajo vrste izplačil, ki se primerjajo s sorazmernim deležem minimalne plače. Javni... 03. 12. 2014 MJU 03. 12. 2014 03. 12. 2014
Pojasnilo MJU: Izplačilo dodatkov javnim uslužbencem, zaposleni v organih lokalne samouprave v primeru koriščenja ur Izplačilo dodatkov javnim uslužbencem, zaposleni v organih lokalne samouprave v primeru koriščenja ur V vašem zaprosilu prosite za pojasnilo glede izplačevanja dodatkov za opravljene ure dela preko polnega delovnega časa v primeru koriščenja teh ur. Zaprosilo za... 27. 07. 2011 MJU 27. 07. 2011 27. 07. 2011
Pojasnilo MJU: Plačni razred in napredovalno obdobje v primeru vrnitve na prejšnje delovno mesto Plačni razred in napredovalno obdobje v primeru vrnitve na prejšnje delovno mesto Prejeli smo dopis, v katerem navajate, da ste javno uslužbenko, zaposleno za nedoločen čas na delovnem mestu v VI. tarifnem razredu, za določen čas od 18.3.2014 do 30.9.2015 zaposlili... 26. 05. 2015 MJU 26. 05. 2015 26. 05. 2015
Pojasnilo MJU: Napačno določene in izplačane plače pred novelo ZSPJS-D Napačno določene in izplačane plače pred novelo ZSPJS-D Prejeli smo vprašanje v zvezi z vračilom preveč izplačanih plač. V dodatnem telefonskem razgovoru ste obrazložili, da so nepravilnosti pri določitvi plače javnih uslužbencih nastale pred 1.7.2005, pred začetkom... 14. 05. 2015 MJU 14. 05. 2015 14. 05. 2015
Pojasnilo MJU: Določitev višje osnovne plače na podlagi 15. člena ZSPJS v povezavi s tretjim odstavkom 73. člena ZJU Določitev višje osnovne plače na podlagi 15. člena ZSPJS v povezavi s tretjim odstavkom 73. člena ZJU Prejeli smo vprašanje, v katerem navajate, da je bilo v inšpekcijskem nadzoru v občinski upravi ugotovljeno, da je bila javni uslužbenki v pogodbi o zaposlitvi za... 08. 04. 2015 MJU 08. 04. 2015 08. 04. 2015
Pojasnilo MJU: Napredovanje sodnikov Napredovanje sodnikov Na Ministrstva za javno upravo in Ministrstvo za pravosodje ste podali prošnjo za podajo skupnega stališča v zvezi z napredovanjem sodnikov. Sprašujete kako izrečen disciplinski ukrep - ustavitev napredovanja za čas enega leta vpliva na tek... 12. 10. 2015 MJU 12. 10. 2015 12. 10. 2015
Pojasnilo MJU: Pravica do minimalne plače v primeru zaposlitve v deležih na različnih delovnih mestih Pravica do minimalne plače v primeru zaposlitve v deležih na različnih delovnih mestih Vprašanje se nanaša na pravico do izplačila razlike do minimalne plače, in sicer v primerih, ko je javni uslužbenec zaposlen na različnih delovnih mestih pri istem ali različnem... 27. 02. 2013 MJU 27. 02. 2013 27. 02. 2013
Pojasnilo MJU: Izplačilo razlike v regresu za letni dopust Izplačilo razlike v regresu za letni dopust Prejeli smo vprašanje, ali so javni uslužbenci, ki so imeli nezakonito določeno plačo in se jim je posledično izplačal nižji znesek regresa za letni dopust za leto 2014, kot bi jim pripadal, upravičeni do izplačila razlike... 04. 05. 2015 MJU 04. 05. 2015 04. 05. 2015
Prikazov na stran:
Komentar