Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Sodba: C-85/95 (John Reisdorf and Finanzamt Köln-West) THE COURT (Fifth Chamber), composed of: J. C. Moitinho dc Almeida (Rapporteur), President of the Chamber, C. Gulmann, D. A. O. Edward, J.-R Puissochct and P. Jann, Judges,Advocate General: N. Fennelly,Registrar: H. A. Rühl, Principal Administrator,after considering the... 05. 12. 1996 curia.europa.eu 05. 12. 1996 05. 12. 1996
Sodba: Sklep VIII Ips 102/2015 Jedro ZDR-1 poleg delavcev, starejših od 58 let, varuje pred odpovedjo iz poslovnega razloga tudi delavce, ne glede na starost, ki jim do izpolnitve pogojev za starostno upokojitev manjka do pet let pokojninske dobe. Ne ZDR-1 ne ZPIZ-2 pa ne govorita več o minimalnih... 13. 07. 2015 VSRS 13. 07. 2015 13. 07. 2015
Sodba: I U 2518/2018-22 Jedro: Finančni organ v konkretnem primeru ni ugotovil okoliščin, ki bi za mesec december 2007 izključile pravico do takojšnjega odbitka vstopnega DDV in kasnejše popravke zaradi neposlovne rabe nepremičnine, zato je nepravilno uporabljeno materialno pravo in je... 16. 01. 2019 USRS 16. 01. 2019 16. 01. 2019
Sodba: III U 151/2021-11 Jedro Določbe drugega dela ZIUPDV, naslovljenega ''Začasni ukrepi'', ki urejajo tudi ukrep povračila nadomestila plače, omogočajo kombiniranje različnih ukrepov in posledično sofinanciranje upravičenih stroškov iz različnih virov, seveda z upoštevanjem omejitev, po... 11. 10. 2021 USRS 11. 10. 2021 11. 10. 2021
Sodba: VIII Ips 48/2007 Jedro: Ob ugotovitvi, da je tožena stranka za to, kdo od direktorjev bo vodil združeni oddelek, izvedela šele 10.5.2003, je bila odpoved pogodbe o zaposlitvi z dne 16.5.2003 podana v 30 dnevnem subjektivnem roku od takrat, ko se je tožena stranka seznanila z razlogi za... 17. 06. 2008 VSRS 17. 06. 2008 17. 06. 2008
Sodba: C-227/21 (UAB „HA.EN.“ proti Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos) SODIŠČE (četrti senat), v sestavi C. Lycourgos, predsednik senata, S. Rodin, J.-C. Bonichot, sodnika, L. S. Rossi in O. Spineanu-Matei (poročevalka), sodnici,generalna pravobranilka: J. Kokott,sodni tajnik: A. Calot Escobar,na podlagi pisnega postopka,ob upoštevanju... 15. 09. 2022 Sodišče EU 15. 09. 2022 15. 09. 2022
Sodba: Pdp 373/2014 Jedro: Tožena stranka je tožniku redno odpovedala pogodbo o zaposlitvi iz poslovnih razlogov. V odpovedi ni obrazložila odpovednega razloga tako, kot to določa 2. odstavek 87. člena ZDR-1. Zato je tožniku delovno razmerje pri toženi stranki nezakonito prenehalo. Izrek... 08. 05. 2014 VDSS 08. 05. 2014 08. 05. 2014
Sodba: III U 14/2021-46 Jedro Vročitev mora biti opravljena na naslovu pooblaščenca, ki je v registru naveden kot poslovni naslov odvetnika. Pravilna navedba naslova in tudi imena naslovnika, ki mu je pisanje vročeno, so elementi pravilno opravljene vročitve. Zato ni pravilno, da se... 17. 09. 2021 USRS 17. 09. 2021 17. 09. 2021
Sodba: VIII Ips 207/2014 Jedro V skladu s prvim odstavkom 207. člena ZDR-1 se število sindikalnih zaupnikov, ki uživajo varstvo pred odpovedjo iz 112. člena tega zakona, lahko določi v skladu s kriteriji, dogovorjenimi v kolektivni pogodbi oziroma dogovorjenimi med delodajalcem in sindikatom... 24. 02. 2015 VSRS 24. 02. 2015 24. 02. 2015
Sodba: Sklep in sodba VIII Ips 84/2011 Jedro: Določbo tretjega odstavka 116. člena ZDR o odsotnosti z dela zaradi začasne nezmožnosti za delo zaradi bolezni je treba razumeti zgolj v smislu ugotovitve dejanskega stanja, da delavec zaradi bolezni ali poškodbe objektivno ni delazmožen. Zato tudi ni bistveno... 21. 02. 2012 VSRS 21. 02. 2012 21. 02. 2012
Sodba: I U 731/2019-21 Jedro Sodišče ugotavlja, da gre za izpovedbe, za katere ni izkazano, da bi jih ne bilo mogoče kot dokaz pridobiti in tudi predlagati že v davčnem postopku, pred izdajo dokončne odločbe, in da torej v tem pogledu in s tem gledano objektivno, dokazi niso novi. Za nove... 08. 10. 2021 USRS 08. 10. 2021 08. 10. 2021
Sodba: I U 1418/2016-22 Jedro: Bistveno je, da je prav izvedba obravnavanih poslov (odsvojitve poslovnega deleža in pripojitve) ter s tem zloraba uporabljenih institutov omogočila obravnavane davčne učinke pri tožeči stranki ter na ta način odločilno vplivala na nastanek oziroma povečanje... 05. 09. 2017 UPRS 05. 09. 2017 05. 09. 2017
Sodba: X Ips 1/2021 Jedro Zaradi bistvenih podobnosti samih pravnih poslov pri prodaji nepremičnine in poslovnega deleža v gospodarski družbi ter v bistvenem enakega režima njune obdavčitve z dohodnino so tudi pri odpadli pravni podlagi prenosa poslovnega deleža uporabljiva pravila... 29. 09. 2021 VSRS 29. 09. 2021 29. 09. 2021
Sodba: Sklep VIII Ips 43/2016 Jedro Če je za izpolnjevanje nalog delovnega mesta potrebno znanje tujih jezikov, delodajalec pa že po treh dneh ugotovi, da jih delavec ne obvlada v takšni meri, da bi svoje delovne obveznosti lahko izpolnjeval v skladu z njegovimi pričakovanji, z odpovedjo pogodbe... 21. 06. 2016 VSRS 21. 06. 2016 21. 06. 2016
Sodba: VIII Ips 23/2015 Jedro: Zakon uporabo kriterijev določa v fazi odločanja o tem, kateri delavci se uvrstijo med presežne delavce, ne pa tudi v zvezi s tem, katerim od delavcem, ki jim je delodajalec sicer odpovedal pogodbo o zaposlitvi, ponudi ali je dolžan ponuditi nove ustrezne... 08. 09. 2015 VSRS 08. 09. 2015 08. 09. 2015
Sodba: Pdp 506/2014 Jedro: Tožena stranka je ukinila kadrovsko splošno službo (to je delovno mesto tožnice) in je tožničino delo razdelila med druge delavce, kar formalno ustreza opredelitvi organizacijskega razloga za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga v smislu... 03. 07. 2014 VDSS 03. 07. 2014 03. 07. 2014
Sodba: Pdp 354/2014 Jedro: Izključni razlog redno za odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga tožniku je bila finančna situacija tožene stranke, zaradi česar je ukinila tožnikovo delovno mesto. Ukinitev delovnega mesta pomeni organizacijski razlog, zaradi katerega je prenehala... 17. 07. 2014 VDSS 17. 07. 2014 17. 07. 2014
Sodba: VIII Ips 41/2016 Jedro Zmotno je revizijsko stališče, da že iz jezikovne razlage zakonske določbe izhaja, da mora vsaj en sindikalni zaupnik uživati varstvo pred odpovedjo. Res je, da prvi odstavek 112. člena ZDR-1 določa, da delodajalec ne sme odpovedati pogodbe o zaposlitvi... 05. 04. 2016 VSRS 05. 04. 2016 05. 04. 2016
Sodba: VIII Ips 44/2021 Jedro 75. člen ZDR-1 kot specialni predpis ne ureja vprašanja morebitne solidarne odgovornosti prenosne in prevzemne družbe za obveznosti delodajalca prenosnika napram delavcu, ki mu je delovno razmerje pri prenosniku prenehalo še pred prenosom in zato zanj določbe 75... 14. 09. 2021 VSRS 14. 09. 2021 14. 09. 2021
Sodba: C‑458/21 (CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. proti Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága) SODIŠČE (osmi senat), v sestavi N. Piçarra, v funkciji predsednika senata, N. Jääskinen in M. Gavalec (poročevalec), sodnika,generalni pravobranilec: N. Emiliou,sodni tajnik: A. Calot Escobar,na podlagi pisnega postopka,ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili... 24. 11. 2022 curia.europa.eu 24. 11. 2022 24. 11. 2022
Sodba: C‑330/21 (The Escape Center BVBA proti Belgische Staat) SODIŠČE (osmi senat), v sestavi N. Jääskinen, predsednik senata, M. Safjan in M. Gavalec (poročevalec), sodnika,generalni pravobranilec: A. M. Collins,sodni tajnik: A. Calot Escobar,na podlagi pisnega postopka,ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili:– za... 22. 09. 2022 Sodišče EU 22. 09. 2022 22. 09. 2022
Sodba: I U 289/2019-21 Jedro: V predmetni zadevi je davčni organ napačno uporabil materialno pravo glede presoje ali je bil v izkazan tožnikov namen uporabe kupljenih nepremičnin za obdavčene transakcije. Iz novejše sodne prakse izhaja, da je registrirana dejavnost lahko pokazatelj, da bo... 14. 05. 2019 USRS 14. 05. 2019 14. 05. 2019
Sodba: U-I-464/20-7 Odločba Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem z zahtevo Višjega sodišča v Ljubljani, na seji 1. decembra 2022 odločilo: 1. Zahteva za oceno ustavnosti druge alineje 2. točke drugega odstavka 399. člena v zvezi s 1. točko prvega odstavka 401. člena... 16. 12. 2022 UL RS 16. 12. 2022 16. 12. 2022
Sodba: U-I-26/20-9 Odločba Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem z zahtevo Vrhovnega sodišča, na seji 29. septembra 2022 odločilo: 1. Točka 5 27. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 24/12, 30/12, 75/12, 94/12, 96/13, 50... 29. 09. 2022 UL RS 29. 09. 2022 29. 09. 2022
Sodba: Sklep Pdp 903/2011 Jedro: Zaprtje poslovalnice, v katero je bila tožnica premeščena, predstavlja poslovni razlog za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga. Izrek: Pritožbi se ugodi, izpodbijana sodba se razveljavi in se zadeva vrne sodišču prve stopnje v novo sojenje... 22. 12. 2011 VDSS 22. 12. 2011 22. 12. 2011
Sodba: Pdp 224/2014 Jedro: Tožnici ni bila podana odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov (ker tožena stranka ni imela dela za tožnico), temveč ji je bila dejansko odpovedana pogodba o zaposlitvi zaradi osebnih okoliščin (starosti), s čimer je tožena stranka kršila 6. člen ZDR... 19. 06. 2014 VDSS 19. 06. 2014 19. 06. 2014
Sodba: Pdp 211/2014 Jedro: Tožena stranka je podala tožniku redno odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov v posledici ugotovitve, da je zaradi racionalizacije in zniževanja stroškov poslovanja prenehala potreba po delu tožnika na delovnem mestu izdelovanje in popravilo kopit... 16. 07. 2014 VDSS 16. 07. 2014 16. 07. 2014
Sodba: C‑641/21 (Climate Corporation Emissions Trading GmbH proti Finanzamt Österreich) SODIŠČE (osmi senat), v sestavi K. Jürimäe (poročevalka), predsednica tretjega senata v funkciji predsednice osmega senata, N. Jääskinen in M. Gavalec, sodnika,generalni pravobranilec: M. Szpunar,sodni tajnik: A. Calot Escobar,na podlagi pisnega postopka,ob upoštevanju... 27. 10. 2022 curia.europa.eu 27. 10. 2022 27. 10. 2022
Sodba: C-98/21 (Finanzamt R proti W GmbH) SODIŠČE (sedmi senat), v sestavi J. Passer, predsednik senata, A. Prechal (poročevalka), predsednica drugega senata, in N. Wahl, sodnik,generalni pravobranilec: G. Pitruzzella,sodni tajnik: A. Calot Escobar,na podlagi pisnega postopka,ob upoštevanju stališč, ki so jih... 08. 09. 2022 Sodišče EU 08. 09. 2022 08. 09. 2022
Sodba: C‑607/20 (GE Aircraft Engine Services Ltd proti The Commissioners for His Majesty’s Revenue and Customs) SODIŠČE (prvi senat), v sestavi A. Arabadjiev, predsednik senata, L. Bay Larsen, podpredsednik Sodišča, v funkciji sodnika prvega senata, P. G. Xuereb (poročevalec), A. Kumin, sodnika, in I. Ziemele, sodnica,generalna pravobranilka: T. Ćapeta,sodna tajnica: C... 17. 11. 2022 curia.europa.eu 17. 11. 2022 17. 11. 2022
Sodba: VIII Ips 30/2021 Jedro Zmotno je stališče, da bi v KPND moralo biti izrecno zapisano, da ni mogoča kombinacija javnega prevoza in kilometrine. V resnici je ravno obratno. Glede na veljavno ureditev, po kateri se primarno povrnejo stroški javnega prevoza, stroški kilometrine pa le, če... 25. 05. 2021 VSRS 25. 05. 2021 25. 05. 2021
Sodba: C‑368/21 (R.T. proti Hauptzollamt Hamburg) SODIŠČE (deveti senat), v sestavi S. Rodin, predsednik senata, J.-C. Bonichot, sodnik, in O. Spineanu-Matei (poročevalka), sodnica,generalni pravobranilec: G. Pitruzzella,sodni tajnik: A. Calot Escobar,na podlagi pisnega postopka,ob upoštevanju stališč, ki so jih... 08. 09. 2022 Sodišče EU 08. 09. 2022 08. 09. 2022
Sodba: I U 1269/2019-16 Jedro Davčni zavezanec v postopku zavarovanja izpolnitve davčne obveznosti lahko ugovarja sami pričakovani davčni obveznosti, kot tudi njeni višini, davčni organ pa se mora do teh ugovorov opredeliti. V nasprotnem primeru je davčnemu zavezancu onemogočena celovita... 14. 05. 2021 USRS 14. 05. 2021 14. 05. 2021
Sodba: I U 1006/2017-20 Jedro Tožnik, ki posluje s tujimi dobavitelji v okviru opravljanja svoje dejavnosti, bi moral poznati vsebino klavzul na računih oziroma se pred sklenitvijo posla o tem ustrezno informirati. Če je tožnik navedenim računom s klavzulami pripisoval drugačen pomen, kot ga... 20. 09. 2018 USRS 20. 09. 2018 20. 09. 2018
Sodba: I U 1050/2019-22 Jedro Davčni organ je tožniku dodatno odmeril DDV, ker je ugotovil, da tožnik nima ustreznih oziroma popolnih računov v smislu 82. člena ZDDV-1.O zatrjevani storitvi komuniciranja s partnerji je tožnik predloži dve el. sporoči iz katerih izhaja le dopisovanje med M.M... 17. 06. 2021 USRS 17. 06. 2021 17. 06. 2021
Sodba: I U 1541/2019-14 Jedro Davčni organ ni pojasnil, za kakšno zlorabo naj bi šlo v obravnavanem primeru in v čem naj bi tožnik v obravnavanih primerih posloval drugače kot sicer. V izpodbijani odločbi ni dovolj konkretno obrazloženo, katere (dejanske) ugotovitve, ki jih davčni organ sicer... 18. 05. 2021 USRS 18. 05. 2021 18. 05. 2021
Sodba: I U 567/2019-9 Jedro Tožnica je v upravnem postopku predlagala izvedbo dokazov ter med drugim predlagala zaslišanje B.B., nekdanje direktorice marketinga in prodaje, pri čemer je davčni organ navedeni dokazni predlog zavrnil kot nepotreben, iz razloga, ker je slednja v postopku... 11. 05. 2021 USRS 11. 05. 2021 11. 05. 2021
Sodba: C-585/20 (BFF Finance Iberia SAU proti Gerencia Regional de Salud de la Junta de Castilla y León) SODIŠČE (tretji senat), v sestavi K. Jürimäe, predsednica senata, M. Safjan, N. Piçarra (poročevalec), N. Jääskinen in M. Gavalec, sodniki,generalni pravobranilec: A. Rantos,sodni tajnik: A. Calot Escobar,na podlagi pisnega postopka,ob upoštevanju stališč, ki so jih... 20. 10. 2022 curia.europa.eu 20. 10. 2022 20. 10. 2022
Sodba: Sodba in Sklep II Ips 361/2010 Jedro Pri preizkusu objektivne umeščenosti odmerjene odškodnine po posameznih oblikah nepremoženjske škode in kot celote je treba upoštevati celoten sklop dejanskih okoliščin konkretnega primera, ki tvorijo pravnoodločilno dejansko podlago za odmero odškodnine za... 05. 03. 2014 VSRS 05. 03. 2014 05. 03. 2014
Sodba: X DoR 177/2021-3 Jedro Revizija se dopusti glede vprašanj:1. Ali objektivni indici v obravnavanem primeru omogočajo zaključek, da je izpolnjen subjektivni pogoj védenja tožnika o davčni goljufiji, ki je nastala s strani drugega davčnega zavezanca višje v verigi?2. Ali je šlo pri... 08. 09. 2021 VSRS 08. 09. 2021 08. 09. 2021
Sodba: I U 353/2020-9 Jedro Utemeljeni so tožnikovi ugovori, da so bile v obravnavani zadevi v postopku storjene bistvene kršitve pravil postopka s tem, ko tožniku ni bila dana možnost, da se v zadevi izjavi. Prvostopenjski organ je odločitev utemeljil z dejstvom, da predmetni odhodki niso... 24. 08. 2021 UPRS 24. 08. 2021 24. 08. 2021
Sodba: II Ips 39/2021 Jedro Pravdno sodišče ob odločanju o utemeljenosti zahtevka za plačilo odškodnine zaradi izgube na dohodku, ne bi smelo odšteti zneska akontacije dohodnine, ampak bi morali tožniku prisoditi celoten znesek odškodnine zaradi izgube dohodka. Toženka bi nato ob plačilu... 06. 09. 2021 VSRS 06. 09. 2021 06. 09. 2021
Sodba: C-895/19 (A. proti Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, ob udeležbi Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców) SODIŠČE (deveti senat), v sestavi N. Piçarra, predsednik senata, S. Rodin, sodnik, in K. Jürimäe (poročevalka), sodnica, generalni pravobranilec: H. Saugmandsgaard Øe, sodni tajnik: A. Calot Escobar, na podlagi pisnega postopka, ob upoštevanju stališč, ki so jih... 18. 03. 2021 curia.europa.eu 18. 03. 2021 18. 03. 2021
Sodba: Sklep X Ips 123/2020-16 Jedro Revizijski postopek se prekine do odločitve Ustavnega sodišča Republike Slovenije o zahtevi za oceno ustavnosti prvega in tretjega odstavka 71. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2J, Uradni list RS, št. 63/16) v zvezi s 95... 02. 06. 2021 VSRS 02. 06. 2021 02. 06. 2021
Sodba: Pdp 276/2014 Jedro: ZDR-1 pri odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga posamičnim delavcem iz 89. člena ne zahteva uporabe formalnih kriterijev za opredelitev presežnih delavcev oziroma tistih delavcev, ki se jim pogodba o zaposlitvi iz tega razloga odpove. Takšna... 19. 06. 2014 VDSS 19. 06. 2014 19. 06. 2014
Sodba: VIII Ips 4/2021 Jedro Tretji odstavek 74. člena ZDR-1 ne določa, da je predčasna razrešitev vodilnega delavca oziroma njegovo neimenovanje po poteku mandata poseben oziroma samostojen odpovedni razlog. To pomeni, da lahko delodajalec vodilnemu delavcu, ki ima za opravljanje vodilnega... 06. 07. 2021 VSRS 06. 07. 2021 06. 07. 2021
Sodba: C-235/21 (Raiffeisen Leasing, trgovina in leasing d.o.o. proti Republiki Sloveniji) SODIŠČE (sedmi senat), v sestavi J. Passer, predsednik senata, F. Biltgen, sodnik, in M. L. Arastey Sahún (poročevalka), sodnica,generalni pravobranilec: A. Rantos,sodni tajnik: A. Calot Escobar,na podlagi pisnega postopka,ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili... 29. 09. 2022 curia.europa.eu 29. 09. 2022 29. 09. 2022
Sodba: C‑267/21 (Uniqa Asigurări SA proti Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor, Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili) SODIŠČE (deseti senat), v sestavi I. Jarukaitis, predsednik senata, M. Ilešič in Z. Csehi (poročevalec), sodnika,generalni pravobranilec: A. M. Collins,sodni tajnik: A. Calot Escobar,na podlagi pisnega postopka,ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili:– za... 01. 08. 2022 Sodišče EU 01. 08. 2022 01. 08. 2022
Sodba: VIII Ips 27/2021 Jedro Terjatev, ki jo tožnik uveljavlja, ni čista denarna terjatev, saj se spor prvenstveno nanaša na dolžnost vključitve tožnika v poklicno zavarovanje (torej ali bi tožnik sploh moral biti poklicno zavarovan itd.) in šele posledično na plačevanje prispevkov za takšno... 14. 09. 2021 VSRS 14. 09. 2021 14. 09. 2021
Sodba: C‑596/21 (A proti Finanzamt M) SODIŠČE (peti senat), v sestavi E. Regan, predsednik senata, D. Gratsias (poročevalec), M. Ilešič, I. Jarukaitis, in Z. Csehi, sodniki,generalni pravobranilec: P. Pikamäe,sodni tajnik: A. Calot Escobar,na podlagi pisnega postopka,ob upoštevanju stališč, ki so jih... 24. 11. 2022 curia.europa.eu 24. 11. 2022 24. 11. 2022
Prikazov na stran:
Komentar