Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Sodba: C‑458/21 (CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. proti Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága) SODIŠČE (osmi senat), v sestavi N. Piçarra, v funkciji predsednika senata, N. Jääskinen in M. Gavalec (poročevalec), sodnika,generalni pravobranilec: N. Emiliou,sodni tajnik: A. Calot Escobar,na podlagi pisnega postopka,ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili... 24. 11. 2022 curia.europa.eu 24. 11. 2022 24. 11. 2022
Sodba: VIII Ips 227/2015 Jedro Sodišče druge stopnje je pravilno uporabilo materialno pravo, ko je štelo, da je na podlagi prvega odstavka 79. člena ZDR-1 tožničina pogodba o poslovodenju, ki je bila hkrati tudi pogodba o zaposlitvi za določen čas, zakonito prenehala z dnem, ko je bila tožnica... 24. 11. 2015 VSRS 24. 11. 2015 24. 11. 2015
Sodba: U-I-772/21-37 Odločba Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem z zahtevo Sodnega sveta, na seji 1. junija 2023 odločilo: 1. V neskladju z Ustavo so:– četrti, peti in šesti odstavek 5. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09... 03. 07. 2023 UL RS 03. 07. 2023 03. 07. 2023
Sodba: I U 1418/2016-22 Jedro: Bistveno je, da je prav izvedba obravnavanih poslov (odsvojitve poslovnega deleža in pripojitve) ter s tem zloraba uporabljenih institutov omogočila obravnavane davčne učinke pri tožeči stranki ter na ta način odločilno vplivala na nastanek oziroma povečanje... 05. 09. 2017 UPRS 05. 09. 2017 05. 09. 2017
Sodba: VIII Ips 184/2011 Jedro: Zmanjšanje obsega poslovanja je utemeljen odpovedni razlog. Izkazovalo se je v izkazu poslovnega izida za leto 2009, zato je sodišče druge stopnje utemeljeno presodilo, da je imela tožena stranka, ki se ukvarja z gradbeno dejavnostjo, pravico obsegu pridobljenih... 04. 09. 2012 VSRS 04. 09. 2012 04. 09. 2012
Sodba: III U 151/2021-11 Jedro Določbe drugega dela ZIUPDV, naslovljenega ''Začasni ukrepi'', ki urejajo tudi ukrep povračila nadomestila plače, omogočajo kombiniranje različnih ukrepov in posledično sofinanciranje upravičenih stroškov iz različnih virov, seveda z upoštevanjem omejitev, po... 11. 10. 2021 USRS 11. 10. 2021 11. 10. 2021
Sodba: VIII Ips 4/2021 Jedro Tretji odstavek 74. člena ZDR-1 ne določa, da je predčasna razrešitev vodilnega delavca oziroma njegovo neimenovanje po poteku mandata poseben oziroma samostojen odpovedni razlog. To pomeni, da lahko delodajalec vodilnemu delavcu, ki ima za opravljanje vodilnega... 06. 07. 2021 VSRS 06. 07. 2021 06. 07. 2021
Sodba: C‑330/21 (The Escape Center BVBA proti Belgische Staat) SODIŠČE (osmi senat), v sestavi N. Jääskinen, predsednik senata, M. Safjan in M. Gavalec (poročevalec), sodnika,generalni pravobranilec: A. M. Collins,sodni tajnik: A. Calot Escobar,na podlagi pisnega postopka,ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili:– za... 22. 09. 2022 Sodišče EU 22. 09. 2022 22. 09. 2022
Sodba: Pdp 528/2015 Jedro: Tožena stranka je dokazala, da očitana ravnanja (neupoštevanje tožnikovega zdravstvenega stanja pri zagotavljanju dela; siljenje k opravilom, ki bi škodovala njegovemu zdravstvenemu stanju; da je tožena stranka plačo določala enostransko in v nasprotju z ZDR; da... 04. 02. 2016 VDSS 04. 02. 2016 04. 02. 2016
Sodba: Sklep X Ips 76/2016 Jedro Po ustaljeni upravnosodni praksi Vrhovnega sodišča je trditveno in dokazno breme o izpolnjevanju pogojev za dovoljenost revizije na strani revidenta, saj revizije po uradni dolžnosti ni mogoče dovoliti.V praksi Vrhovnega sodišča ni sporno, da davčni organ ni... 06. 04. 2016 VSRS 06. 04. 2016 06. 04. 2016
Sodba: Sklep Pdp 221/2016 Jedro: Sodišče prve stopnje je zavrnilo tožbeni zahtevek za plačilo nadur, ker tožnik ni dokazal, da mu tožena stranka ni plačala vsega, kar mu pripada iz naslova delovnega razmerja. Sodišče prve stopnje je zmotno štelo, da je dokazno breme o tem, koliko nadur je... 26. 05. 2016 VDSS 26. 05. 2016 26. 05. 2016
Sodba: C‑1/21 (MC proti Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika“ Veliko Tarnovo pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite) SODIŠČE (sedmi senat), v sestavi A. Prechal (poročevalka), predsednica drugega senata v funkciji predsednice sedmega senata, J. Passer in N. Wahl, sodnika,generalna pravobranilka: J. Kokott,sodni tajnik: A. Calot Escobar,na podlagi pisnega postopka,ob upoštevanju... 13. 10. 2022 curia.europa.eu 13. 10. 2022 13. 10. 2022
Sodba: I U 731/2019-21 Jedro Sodišče ugotavlja, da gre za izpovedbe, za katere ni izkazano, da bi jih ne bilo mogoče kot dokaz pridobiti in tudi predlagati že v davčnem postopku, pred izdajo dokončne odločbe, in da torej v tem pogledu in s tem gledano objektivno, dokazi niso novi. Za nove... 08. 10. 2021 USRS 08. 10. 2021 08. 10. 2021
Sodba: C‑486/21 (SHARENGO najem in zakup vozil d.o.o. proti Mestni občini Ljubljana) SODIŠČE (osmi senat), v sestavi N. Piçarra, v funkciji predsednika senata, N. Jääskinen in M. Gavalec (poročevalec), sodnika,generalni pravobranilec: M. Campos Sánchez-Bordona,sodni tajnik: A. Calot Escobar,na podlagi pisnega postopka,ob upoštevanju stališč, ki so jih... 10. 11. 2022 curia.europa.eu 10. 11. 2022 10. 11. 2022
Sodba: U-I-432/20-10 Odločba Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem z zahtevo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani, na seji 2. februarja 2023 odločilo: 1. Prvi odstavek 69. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih... 02. 02. 2023 UL RS 02. 02. 2023 02. 02. 2023
Sodba: C-72/13 (Gmina Wrocław contre Minister Finansów) LA COUR (septième chambre), composée de M. J. L. da Cruz Vilaça, président de chambre, MM. J.-C. Bonichot (rapporteur) et A. Arabadjiev, juges, avocat général: Mme E. Sharpston, greffier: M. A. Calot Escobar, vu la procédure écrite, considérant les observations... 20. 03. 2014 Sodišče EU 20. 03. 2014 20. 03. 2014
Sodba: U-I-101/18-16 Odločba Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni pritožbi in v postopku za oceno ustavnosti, začetem na pobudo Maje Štefančič, Ljubljana, na seji 10. novembra 2022 odločilo: 1. Člen 12 Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016... 10. 11. 2022 UL RS 10. 11. 2022 10. 11. 2022
Sodba: Sklep X DoR 194/2020-3 Jedro Revizija se dopusti glede vprašanja, ali lahko transakcijo, pri kateri ni prišlo do finančne koristi prejemnika računa (kupca v sistemu DDV), opredelimo kot dejanje, ki predstavlja zlorabo davčnih predpisov. Izrek Revizija se dopusti glede vprašanja, ali lahko... 16. 09. 2020 VSRS 16. 09. 2020 16. 09. 2020
Sodba: C-85/95 (John Reisdorf and Finanzamt Köln-West) THE COURT (Fifth Chamber), composed of: J. C. Moitinho dc Almeida (Rapporteur), President of the Chamber, C. Gulmann, D. A. O. Edward, J.-R Puissochct and P. Jann, Judges,Advocate General: N. Fennelly,Registrar: H. A. Rühl, Principal Administrator,after considering the... 05. 12. 1996 curia.europa.eu 05. 12. 1996 05. 12. 1996
Sodba: U-I-473/22-11 Odločba Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem z zahtevo Okrajnega sodišča v Mariboru, na seji 15. junija 2023 odločilo: 1. Prvi odstavek 24. člena Zakona o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 27/91-I, 31/93, 65/98 in 66/2000) ter 107. člen... 14. 07. 2023 UL RS 14. 07. 2023 14. 07. 2023
Sodba: Sklep VIII Ips 102/2015 Jedro ZDR-1 poleg delavcev, starejših od 58 let, varuje pred odpovedjo iz poslovnega razloga tudi delavce, ne glede na starost, ki jim do izpolnitve pogojev za starostno upokojitev manjka do pet let pokojninske dobe. Ne ZDR-1 ne ZPIZ-2 pa ne govorita več o minimalnih... 13. 07. 2015 VSRS 13. 07. 2015 13. 07. 2015
Sodba: C‑607/20 (GE Aircraft Engine Services Ltd proti The Commissioners for His Majesty’s Revenue and Customs) SODIŠČE (prvi senat), v sestavi A. Arabadjiev, predsednik senata, L. Bay Larsen, podpredsednik Sodišča, v funkciji sodnika prvega senata, P. G. Xuereb (poročevalec), A. Kumin, sodnika, in I. Ziemele, sodnica,generalna pravobranilka: T. Ćapeta,sodna tajnica: C... 17. 11. 2022 curia.europa.eu 17. 11. 2022 17. 11. 2022
Sodba: X Ips 1/2021 Jedro Zaradi bistvenih podobnosti samih pravnih poslov pri prodaji nepremičnine in poslovnega deleža v gospodarski družbi ter v bistvenem enakega režima njune obdavčitve z dohodnino so tudi pri odpadli pravni podlagi prenosa poslovnega deleža uporabljiva pravila... 29. 09. 2021 VSRS 29. 09. 2021 29. 09. 2021
Sodba: C‑641/21 (Climate Corporation Emissions Trading GmbH proti Finanzamt Österreich) SODIŠČE (osmi senat), v sestavi K. Jürimäe (poročevalka), predsednica tretjega senata v funkciji predsednice osmega senata, N. Jääskinen in M. Gavalec, sodnika,generalni pravobranilec: M. Szpunar,sodni tajnik: A. Calot Escobar,na podlagi pisnega postopka,ob upoštevanju... 27. 10. 2022 curia.europa.eu 27. 10. 2022 27. 10. 2022
Sodba: X DoR 177/2021-3 Jedro Revizija se dopusti glede vprašanj:1. Ali objektivni indici v obravnavanem primeru omogočajo zaključek, da je izpolnjen subjektivni pogoj védenja tožnika o davčni goljufiji, ki je nastala s strani drugega davčnega zavezanca višje v verigi?2. Ali je šlo pri... 08. 09. 2021 VSRS 08. 09. 2021 08. 09. 2021
Sodba: C‑247/21 (Luxury Trust Automobil GmbH proti Finanzamt Österreich) SODIŠČE (osmi senat), v sestavi K. Jürimäe (poročevalka), predsednica tretjega senata v funkciji predsednice osmega senata, N. Piçarra in N. Jääskinen, sodnika,generalna pravobranilka: J. Kokott,sodni tajnik: A. Calot Escobar,na podlagi pisnega postopka,ob upoštevanju... 08. 12. 2022 curia.europa.eu 08. 12. 2022 08. 12. 2022
Sodba: I U 567/2019-9 Jedro Tožnica je v upravnem postopku predlagala izvedbo dokazov ter med drugim predlagala zaslišanje B.B., nekdanje direktorice marketinga in prodaje, pri čemer je davčni organ navedeni dokazni predlog zavrnil kot nepotreben, iz razloga, ker je slednja v postopku... 11. 05. 2021 USRS 11. 05. 2021 11. 05. 2021
Sodba: I U 1050/2019-22 Jedro Davčni organ je tožniku dodatno odmeril DDV, ker je ugotovil, da tožnik nima ustreznih oziroma popolnih računov v smislu 82. člena ZDDV-1.O zatrjevani storitvi komuniciranja s partnerji je tožnik predloži dve el. sporoči iz katerih izhaja le dopisovanje med M.M... 17. 06. 2021 USRS 17. 06. 2021 17. 06. 2021
Sodba: C-98/21 (Finanzamt R proti W GmbH) SODIŠČE (sedmi senat), v sestavi J. Passer, predsednik senata, A. Prechal (poročevalka), predsednica drugega senata, in N. Wahl, sodnik,generalni pravobranilec: G. Pitruzzella,sodni tajnik: A. Calot Escobar,na podlagi pisnega postopka,ob upoštevanju stališč, ki so jih... 08. 09. 2022 Sodišče EU 08. 09. 2022 08. 09. 2022
Sodba: Sklep in sodba VIII Ips 84/2011 Jedro: Določbo tretjega odstavka 116. člena ZDR o odsotnosti z dela zaradi začasne nezmožnosti za delo zaradi bolezni je treba razumeti zgolj v smislu ugotovitve dejanskega stanja, da delavec zaradi bolezni ali poškodbe objektivno ni delazmožen. Zato tudi ni bistveno... 21. 02. 2012 VSRS 21. 02. 2012 21. 02. 2012
Sodba: C‑397/21 (HUMDA Magyar Autó-Motorsport Fejlesztési Ügynökség Zrt. proti Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága) SODIŠČE (sedmi senat), v sestavi L. Arastey Sahún, predsednica senata, F. Biltgen (poročevalec) in J. Passer, sodnik,generalna pravobranilka: T. Ćapeta,sodni tajnik: A. Calot Escobar,na podlagi pisnega postopka,ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili:– za... 13. 10. 2022 curia.europa.eu 13. 10. 2022 13. 10. 2022
Sodba: VIII Ips 48/2007 Jedro: Ob ugotovitvi, da je tožena stranka za to, kdo od direktorjev bo vodil združeni oddelek, izvedela šele 10.5.2003, je bila odpoved pogodbe o zaposlitvi z dne 16.5.2003 podana v 30 dnevnem subjektivnem roku od takrat, ko se je tožena stranka seznanila z razlogi za... 17. 06. 2008 VSRS 17. 06. 2008 17. 06. 2008
Sodba: C-585/20 (BFF Finance Iberia SAU proti Gerencia Regional de Salud de la Junta de Castilla y León) SODIŠČE (tretji senat), v sestavi K. Jürimäe, predsednica senata, M. Safjan, N. Piçarra (poročevalec), N. Jääskinen in M. Gavalec, sodniki,generalni pravobranilec: A. Rantos,sodni tajnik: A. Calot Escobar,na podlagi pisnega postopka,ob upoštevanju stališč, ki so jih... 20. 10. 2022 curia.europa.eu 20. 10. 2022 20. 10. 2022
Sodba: I U 1006/2017-20 Jedro Tožnik, ki posluje s tujimi dobavitelji v okviru opravljanja svoje dejavnosti, bi moral poznati vsebino klavzul na računih oziroma se pred sklenitvijo posla o tem ustrezno informirati. Če je tožnik navedenim računom s klavzulami pripisoval drugačen pomen, kot ga... 20. 09. 2018 USRS 20. 09. 2018 20. 09. 2018
Sodba: I U 1541/2019-14 Jedro Davčni organ ni pojasnil, za kakšno zlorabo naj bi šlo v obravnavanem primeru in v čem naj bi tožnik v obravnavanih primerih posloval drugače kot sicer. V izpodbijani odločbi ni dovolj konkretno obrazloženo, katere (dejanske) ugotovitve, ki jih davčni organ sicer... 18. 05. 2021 USRS 18. 05. 2021 18. 05. 2021
Sodba: VIII Ips 207/2014 Jedro V skladu s prvim odstavkom 207. člena ZDR-1 se število sindikalnih zaupnikov, ki uživajo varstvo pred odpovedjo iz 112. člena tega zakona, lahko določi v skladu s kriteriji, dogovorjenimi v kolektivni pogodbi oziroma dogovorjenimi med delodajalcem in sindikatom... 24. 02. 2015 VSRS 24. 02. 2015 24. 02. 2015
Sodba: Pdp 373/2014 Jedro: Tožena stranka je tožniku redno odpovedala pogodbo o zaposlitvi iz poslovnih razlogov. V odpovedi ni obrazložila odpovednega razloga tako, kot to določa 2. odstavek 87. člena ZDR-1. Zato je tožniku delovno razmerje pri toženi stranki nezakonito prenehalo. Izrek... 08. 05. 2014 VDSS 08. 05. 2014 08. 05. 2014
Sodba: Pdp 354/2014 Jedro: Izključni razlog redno za odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga tožniku je bila finančna situacija tožene stranke, zaradi česar je ukinila tožnikovo delovno mesto. Ukinitev delovnega mesta pomeni organizacijski razlog, zaradi katerega je prenehala... 17. 07. 2014 VDSS 17. 07. 2014 17. 07. 2014
Sodba: C‑596/21 (A proti Finanzamt M) SODIŠČE (peti senat), v sestavi E. Regan, predsednik senata, D. Gratsias (poročevalec), M. Ilešič, I. Jarukaitis, in Z. Csehi, sodniki,generalni pravobranilec: P. Pikamäe,sodni tajnik: A. Calot Escobar,na podlagi pisnega postopka,ob upoštevanju stališč, ki so jih... 24. 11. 2022 curia.europa.eu 24. 11. 2022 24. 11. 2022
Sodba: C‑516/21 (Finanzamt X proti Y) SODIŠČE (četrti senat), v sestavi C. Lycourgos, predsednik senata, L. S. Rossi, sodnica, J.-C. Bonichot, S. Rodin, sodnika, in O. Spineanu-Matei (poročevalka), sodnica,generalni pravobranilec: G. Pitruzzella,sodni tajnik: A. Calot Escobar,na podlagi pisnega postopka,ob... 04. 05. 2023 curia.europa.eu 04. 05. 2023 04. 05. 2023
Sodba: C‑250/21 (Szef Krajowej Administracji Skarbowej proti O. Fundusz Inwestycyjny Zamknięty reprezentowany przez O S.A.) SODIŠČE (četrti senat), v sestavi C. Lycourgos, predsednik senata, S. Rodin, J.-C. Bonichot, sodnika, L. S. Rossi in O. Spineanu-Matei (poročevalka), sodnici,generalna pravobranilka: L. Medina,sodna tajnica: M. Ferreira, glavna administratorka,na podlagi pisnega... 06. 10. 2022 curia.europa.eu 06. 10. 2022 06. 10. 2022
Sodba: I U 353/2020-9 Jedro Utemeljeni so tožnikovi ugovori, da so bile v obravnavani zadevi v postopku storjene bistvene kršitve pravil postopka s tem, ko tožniku ni bila dana možnost, da se v zadevi izjavi. Prvostopenjski organ je odločitev utemeljil z dejstvom, da predmetni odhodki niso... 24. 08. 2021 UPRS 24. 08. 2021 24. 08. 2021
Sodba: VIII Ips 41/2016 Jedro Zmotno je revizijsko stališče, da že iz jezikovne razlage zakonske določbe izhaja, da mora vsaj en sindikalni zaupnik uživati varstvo pred odpovedjo. Res je, da prvi odstavek 112. člena ZDR-1 določa, da delodajalec ne sme odpovedati pogodbe o zaposlitvi... 05. 04. 2016 VSRS 05. 04. 2016 05. 04. 2016
Sodba: Pdp 506/2014 Jedro: Tožena stranka je ukinila kadrovsko splošno službo (to je delovno mesto tožnice) in je tožničino delo razdelila med druge delavce, kar formalno ustreza opredelitvi organizacijskega razloga za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga v smislu... 03. 07. 2014 VDSS 03. 07. 2014 03. 07. 2014
Sodba: Pdp 211/2014 Jedro: Tožena stranka je podala tožniku redno odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov v posledici ugotovitve, da je zaradi racionalizacije in zniževanja stroškov poslovanja prenehala potreba po delu tožnika na delovnem mestu izdelovanje in popravilo kopit... 16. 07. 2014 VDSS 16. 07. 2014 16. 07. 2014
Sodba: C‑695/20 (Fenix International Ltd proti Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs) SODIŠČE (veliki senat), v sestavi K. Lenaerts, predsednik, L. Bay Larsen, podpredsednik, A. Arabadjiev, predsednik senata, A. Prechal, predsednica senata, C. Lycourgos, M. Safjan, predsednika senatov, L. S. Rossi (poročevalka), predsednica senata, D. Gratsias... 28. 02. 2023 curia.europa.eu 28. 02. 2023 28. 02. 2023
Sodba: U-I-107/21-16 Odločba Ustavno sodišče je v postopku odločanja o pobudi in postopku za preizkus ustavne pritožbe družbe ALTIUS, d. o. o., Ptuj, ki jo zastopa Odvetniška pisarna Kontarščak, d. o. o., Maribor, na seji 2. marca 2023 odločilo: 1. Člen 221i Zakona o finančnem poslovanju... UL RS 02. 03. 2023
Sodba: II Ips 39/2021 Jedro Pravdno sodišče ob odločanju o utemeljenosti zahtevka za plačilo odškodnine zaradi izgube na dohodku, ne bi smelo odšteti zneska akontacije dohodnine, ampak bi morali tožniku prisoditi celoten znesek odškodnine zaradi izgube dohodka. Toženka bi nato ob plačilu... 06. 09. 2021 VSRS 06. 09. 2021 06. 09. 2021
Sodba: VIII Ips 23/2015 Jedro: Zakon uporabo kriterijev določa v fazi odločanja o tem, kateri delavci se uvrstijo med presežne delavce, ne pa tudi v zvezi s tem, katerim od delavcem, ki jim je delodajalec sicer odpovedal pogodbo o zaposlitvi, ponudi ali je dolžan ponuditi nove ustrezne... 08. 09. 2015 VSRS 08. 09. 2015 08. 09. 2015
Sodba: Pdp 224/2014 Jedro: Tožnici ni bila podana odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov (ker tožena stranka ni imela dela za tožnico), temveč ji je bila dejansko odpovedana pogodba o zaposlitvi zaradi osebnih okoliščin (starosti), s čimer je tožena stranka kršila 6. člen ZDR... 19. 06. 2014 VDSS 19. 06. 2014 19. 06. 2014
Prikazov na stran:
Komentar