Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Zgled: Vračilo naknadno vplačanega kapitala v istem znesku Vračilo naknadno vplačanega kapitala v istem znesku Edini družbenik, ki je fizična oseba (rezident), je v letu 2017 na podlagi sklepa, ki ga je sprejel po določilih družbene pogodbe, naknadno vplačal kapital v znesku 100.000 EUR za financiranje nakupa stroja... Zveza RFR 24. 06. 2020
Zgled: Podaritev nepremičnine sestri Podaritev nepremičnine sestri Fizična oseba je nepremičnino pridobila leta 2016. V letu 2020 želi polovico nepremičnine podariti svoji sestri. Darilo je skladno z dednim dogovorom v družini. Vrednost nepremičnine je na podlagi primerljivih prodaj nepremičnin ocenjena... Zveza RFR 29. 07. 2020
Zgled: Avstrija kljub večstranski konvenciji lahko uporablja metodo oprostitve Avstrija kljub večstranski konvenciji lahko uporablja metodo oprostitve Slovenski rezident izplačuje dohodek iz zaposlitve avstrijskim rezidentom.Kje je tak dohodek obdavčen? Odgovor: Dohodek, ki ga izplača slovenski rezident, ima po določbah ZDoh-2 vir v Sloveniji... Zveza RFR 24. 06. 2020
Zgled: Vračilo naknadno vplačanega kapitala je večje od vplačanega Vračilo naknadno vplačanega kapitala je večje od vplačanega Edini družbenik, ki je fizična oseba (rezident), je v letu 2017 na podlagi sklepa, ki ga je sprejel po določilih družbene pogodbe slovenske družbe, naknadno vplačal kapital v znesku 300.000 EUR v obliki... Zveza RFR 24. 06. 2020
Zgled: Obdavčitev kupnine za prodajo deleža družbi Obdavčitev kupnine za prodajo deleža družbi Družbenik je v letu 2020 prodal del svojega deleža slovenski družbi, v kateri je družbenik. Kupnina znaša 200.000 EUR. Družbenik je pred izplačilom kupnine pri družbi uveljavljal zmanjšanje davčne osnove za nabavno vrednost... Zveza RFR 24. 06. 2020
Zgled: Podaritev deleža, ki ga je darovalec pridobil pred 20 leti Podaritev deleža, ki ga je darovalec pridobil pred 20 leti Družbenik je družbo ustanovil leta 1992. Od takrat je ni več dokapitaliziral ali na drug način spreminjal zneska svojega vložka oziroma velikosti poslovnega deleža. V letu 2020 želi ta delež podariti svojima... Zveza RFR 24. 06. 2020
Zgled: Obdavčitev udeležbe pri dobičku, izplačane fizični osebi Obdavčitev udeležbe pri dobičku, izplačane fizični osebi Fizična oseba, ki je slovenski rezident, je po sklepu skupščine od slovenske družbe z omejeno odgovornostjo prejela udeležbo pri dobičku v znesku 1.000 EUR.Kakšen je pravilen obračun dohodnine? Odgovor... Zveza RFR 24. 06. 2020
Zgled: Obračun plače in nadomestila plače za junij Obračun plače in nadomestila plače za junij Delavčeva osnovna mesečna plača znaša 1.500 EUR. Delodajalec ima dejanski obračun plače. Delavec je zaposlen šele pol leta, zato še nima dodatka na minulo delo. Dela od ponedeljka do petka po osem ur na dan. Delodajalec mu je... Zveza RFR 24. 06. 2020
Zgled: Fizična oseba, samostojni podjetnik podari nepremičnino sinu Fizična oseba, samostojni podjetnik podari nepremičnino sinu Fizična oseba je samostojni podjetnik, ki opravlja trgovsko dejavnost. Ima pet zaposlenih, od tega je eden tudi sin podjetnika. Podjetnik ima v podjetju evidentirano tudi nepremičnino po knjigovodski... Zveza RFR 29. 07. 2020
Zgled: Vključevanje prometa iz naslova finančnih storitev v izračun odbitnega deleža Vključevanje prometa iz naslova finančnih storitev v izračun odbitnega deleža Slovenski davčni zavezanec daje posojila pravnim in fizičnim osebam v Sloveniji, v drugih državah članicah in zunaj EU, opravlja pa tudi izterjave dolgov.Ali so obravnavane storitve oproščene... Zveza RFR 29. 07. 2020
Zgled: Delno vračilo naknadnega vplačila kapitala je večje od nabavne vrednosti deleža Delno vračilo naknadnega vplačila kapitala je večje od nabavne vrednosti deleža Fizična oseba (rezident) je od drugega družbenika kupila poslovni delež v slovenski družbi. Prejšnji družbenik (prodajalec) je v družbo vplačal naknadna vplačila kapitala v velikosti... Zveza RFR 24. 06. 2020
Zgled: Popravila v garancijskem roku Popravila v garancijskem roku Organizacija je kupcu ob nakupu blaga zagotovila popravilo napak (ki niso posledica neobičajne rabe) v enoletnem (garancijskem) roku. Kupec za tako popravilo nič ne plača. Kako ravna organizacija? Odgovor: Ali storitev popravil... Zveza RFR 24. 06. 2020
Zgled: Delo s skrajšanim delovnim časom in čakanje na delo sta združljiva Delo s skrajšanim delovnim časom in čakanje na delo sta združljiva Delodajalčeva glavna dejavnost je 55.100 – Dejavnost hotelov in drugih podobnih nastanitvenih obratov. Nekaj dela ima, zato bi rad nekaterim delavcem odredil delo s skrajšanim delovnim časom, drugim... Zveza RFR 24. 06. 2020
Zgled: Obdavčitev podaritve nepremičnine sinu z davkom na dediščine in darila Obdavčitev podaritve nepremičnine sinu z davkom na dediščine in darila Fizična oseba je nepremičnino pridobila v letu 2014. V letu 2020 je to nepremičnino podarila sinu. Darilo ni povezano z zaposlitvijo ali dejavnostjo obdarjenca. Darilo je skladno z dednim dogovorom... Zveza RFR 29. 07. 2020
Zgled: Delavec bo le del meseca delal s skrajšanim delovnim časom Delavec bo le del meseca delal s skrajšanim delovnim časom Delodajalec je delavcem odredil delo s skrajšanim delovnim časom 25 ur na teden. Že ob izdaji odredbe ve, da bo imel za delavce dela za polni delovni čas dva tedna v mesecu, za dva pa le za 25 ur na teden.Ali... Zveza RFR 24. 06. 2020
Zgled: Nevrnjeno naknadno vplačilo kapitala ob prodaji deleža Nevrnjeno naknadno vplačilo kapitala ob prodaji deleža Edini družbenik, ki je fizična oseba (rezident), je v letu 2016 na podlagi sklepa, ki ga je sprejel po določilih družbene pogodbe, naknadno vplačal kapital v znesku 100.000 EUR za financiranje nakupa nepremičnine... Zveza RFR 24. 06. 2020
Zgled: Maksimalno in minimalno skrajšanje delovnega časa Maksimalno in minimalno skrajšanje delovnega časa Delodajalec ima zaposlene le delavce, ki delajo s polnim delovnim časom 40 ur na teden. Nekaterim bi skrajšal delovni čas tako, da bi delali 10 ur na teden, drugim pa, da bi delali 20 ali 30 ur na teden.Ali to lahko... Zveza RFR 24. 06. 2020
Zgled: Delavec ima pogodbo za določen čas in se mu med delom s skrajšanim delovnim časom izteče Delavec ima pogodbo za določen čas in se mu med delom s skrajšanim delovnim časom izteče Delodajalec ima zaposlenega delavca, s katerim je sklenil pogodbo za določen čas, ki se izteče 15. junija. Ali mu lahko odredi delo s skrajšanim delovnim časom od 1. do 15. junija... Zveza RFR 24. 06. 2020
Zgled: Priglasitev odloga ugotavljanja davčne obveznosti pri podaritvi nepremičnine Priglasitev odloga ugotavljanja davčne obveznosti pri podaritvi nepremičnine Fizična oseba, ki je slovenski rezident (darovalec), je svojemu otroku, ki je tudi slovenski rezident, podarila nepremičnino, v kateri pred podaritvijo ni živela. Nepremičnino je zgradila... Zveza RFR 29. 07. 2020
Zgled: Pri izračunu nadomestila plače se upošteva plača za polni delovni čas Pri izračunu nadomestila plače se upošteva plača za polni delovni čas Delodajalec je delavcu od 1. junija pa do preklica odredil delo s skrajšanim delovnim časom 20 ur na teden. Delavec bo tako delal junija, julija in avgusta. S 1. septembrom bo zaradi bolezni odšel... Zveza RFR 24. 06. 2020
Zgled: Poraba naknadnih vplačil kapitala za pokrivanje izgube Poraba naknadnih vplačil kapitala za pokrivanje izgube Družba z omejeno odgovornostjo ima poslovno izgubo iz preteklih let in tudi v tekočem letu ni nič drugače. Družbenika te družbe sta mož in žena in želita pokriti izgubo, saj ta vpliva na slabšo boniteto družbe... Zveza RFR 24. 06. 2020
Zgled: Kako določiti kraj opravljene finančne storitve Kako določiti kraj opravljene finančne storitve Slovenski davčni zavezanec daje posojila pravnim in fizičnim osebam v Sloveniji, v drugih državah članicah in zunaj EU, opravlja pa tudi izterjave dolgov.Kje je kraj obdavčitve oziroma oprostitve pri opravljenih finančnih... Zveza RFR 29. 07. 2020
Zgled: Kdaj lahko delodajalec odredi delo s skrajšanim delovnim časom Kdaj lahko delodajalec odredi delo s skrajšanim delovnim časom Delodajalec ima zaposlena dva delavca. Delo s skrajšanim delovnim časom bi odredil le enemu.Ali zadosti pogoju, da najmanj 10 % zaposlenim ne more zagotavljati dela? Odgovor: Eden izmed pogojev, da lahko... Zveza RFR 24. 06. 2020
Zgled: Odprava dvojne obdavčitve za podružnico poljskega rezidenta v Sloveniji Odprava dvojne obdavčitve za podružnico poljskega rezidenta v Sloveniji Poljski rezident ima v Sloveniji poslovno enoto, katere dobiček je obdavčen v Sloveniji. Vedno je bil dokončno obdavčen v Sloveniji in ga Poljska ni več vključevala v davčno osnovo poljskega... Zveza RFR 24. 06. 2020
Zgled: Avstrija ne dovoli metode oprostitve, ker Slovenija ne obdavčuje dohodka Avstrija ne dovoli metode oprostitve, ker Slovenija ne obdavčuje dohodka Avstrijski rezident v Sloveniji doseže dohodek, ki ga Slovenija obravnava kot dohodek, ki se sme po določbah konvencije obdavčiti izključno v državi rezidentstva prejemnika dohodka, torej... Zveza RFR 24. 06. 2020
Zgled: Odreditev dela s skrajšanim delovnim časom varovanim kategorijam delavcev Odreditev dela s skrajšanim delovnim časom varovanim kategorijam delavcev Delodajalec želi odrediti čakanje na delo delavcu, ki je varovan pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, ker je star 58 let. Pri delodajalcu pa je zaposlen s polnim delovnim... Zveza RFR 24. 06. 2020
Zgled: Obdavčitev proizvodnje zaščitnih mask Obdavčitev proizvodnje zaščitnih mask Zavezanec je v času epidemije novega koronavirusa začel sam šivati zaščitne maske iz različnih materialov. Za nekatere materiale je pridobil certifikate, da so ustrezna zaščita pred širjenjem virusa.Po kolikšni stopnji zavezanec... Zveza RFR 24. 06. 2020
Zgled: Avstrija ne dovoli metode oprostitve, ker Slovenija različno obravnava dohodek in ga ne obdavčuje Avstrija ne dovoli metode oprostitve, ker Slovenija različno obravnava dohodek in ga ne obdavčuje Slovenski rezident izplačuje dohodek za delo avstrijskemu rezidentu. Ta delo opravlja izključno v Avstriji. Ali je za obdavčitev pomembno, da je plačilo v Sloveniji... Zveza RFR 24. 06. 2020
Zgled: Odprava dvojne obdavčitve poljskih rezidentov, ki dosegajo dohodke iz zaposlitve v Sloveniji Odprava dvojne obdavčitve poljskih rezidentov, ki dosegajo dohodke iz zaposlitve v Sloveniji Slovenski rezident izplačuje dohodke fizičnim osebam, poljskim rezidentom, za delo v Sloveniji. Ti dohodki so bili vedno dokončno obdavčeni v Sloveniji in jih Poljska ni več... Zveza RFR 24. 06. 2020
Zgled: Delo s skrajšanim delovnim časom med odpovednim rokom Delo s skrajšanim delovnim časom med odpovednim rokom Delodajalec je delavcu odpovedal pogodbo o zaposlitvi iz poslovnega razloga. Ker je upad prometa velik, mu lahko v času odpovednega roka zagotavlja delo le za 20 ur na teden.Ali delavcu lahko odredi skrajšanje... Zveza RFR 24. 06. 2020
Zgled: Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga Delodajalec ima zaposlenih deset delavcev. Petim je odredil delo s skrajšanim delovnim časom, pet pa jih dela s polnim delovnim časom. Ker delavcem, ki delajo s skrajšanim delovnim časom, ne sme odpovedati pogodbe... Zveza RFR 24. 06. 2020
Zgled: Fizična oseba, ki je obenem lastnica družbe z omejeno odgovornostjo, podari nepremičnino sinu Fizična oseba, ki je obenem lastnica družbe z omejeno odgovornostjo, podari nepremičnino sinu Fizična oseba podari otroku nepremičnino. Je tudi edini družbenik družbe z omejeno odgovornostjo, pri kateri je obdarjeni otrok zaposlen. Nepremičnino je otroku podarila... Zveza RFR 29. 07. 2020
Zgled: Podaritev deleža bratu, ki ni zaposlen v družbi Podaritev deleža bratu, ki ni zaposlen v družbi Družbenik je družbo ustanovil leta 2014. V letu 2020 želi 50-odstotni delež podariti svojemu bratu. Brat ni zaposlen v tej družbi. Darilo je skladno z dednim dogovorom v družini. Vrednost deleža je ocenjena na 100.000 EUR... Zveza RFR 24. 06. 2020
Zgled: Poziv delavcu na delo s polnim delovnim časom Poziv delavcu na delo s polnim delovnim časom Delodajalec bo delavcem odredil delo s skrajšanim delovnim časom 20 ur na teden za celoten čas veljavnosti ukrepa, to je do 31. decembra. Če pa bo v določenem obdobju imel več dela, želi, da bi delavci delali s polnim... Zveza RFR 24. 06. 2020
Zgled: Podaritev deleža zaposlenim Podaritev deleža zaposlenim Družba ima lastne poslovne deleže. Te bo brezplačno podarila trem zaposlenim. Ocenjena tržna cena posameznega dela deleža, ki ga bo prejel vsak od teh treh zaposlenih, je 10.000 EUR. Darilo je povezano z zaposlitvijo pri tej družbi. Plača... Zveza RFR 24. 06. 2020
Zgled: Avstrija ne dovoli oprostitve, ker Slovenija obračunava davčni odtegljaj po nižji stopnji Avstrija ne dovoli oprostitve, ker Slovenija obračunava davčni odtegljaj po nižji stopnji Slovenski zavezanec izplača dohodek (dividendo, obresti ali premoženjsko pravico) fizični osebi, ki je avstrijski rezident. Davčni odtegljaj se v skladu z 10., 11. ali 12. členom... Zveza RFR 24. 06. 2020
Zgled: Dodatno naknadno variabilno plačilo za prodani delež Dodatno naknadno variabilno plačilo za prodani delež Družbenik je od slovenske družbe prejel dodatno naknadno izplačilo za prodani delež v znesku 100.000 EUR bruto. Izplačano je bilo, ker so bila izpolnjena merila uspešnosti poslovanja družbe v letu 2020, ki so bila... Zveza RFR 24. 06. 2020
Zgled: Evidentiranje finančnih storitev Evidentiranje finančnih storitev Slovenski davčni zavezanec, ki daje posojila pravnim in fizičnim osebam v Sloveniji, v drugih državah članicah in zunaj EU, opravlja tudi izterjave dolgov.Kako opravljene storitve evidentira za namene DDV? Odgovor: Kako zavezanec... Zveza RFR 29. 07. 2020
Zgled: Odprava dvojne obdavčitve poljskih rezidentov, ki dosegajo dohodke iz zaposlitve v Sloveniji in delajo v Nemčiji Odprava dvojne obdavčitve poljskih rezidentov, ki dosegajo dohodke iz zaposlitve v Sloveniji in delajo v Nemčiji Slovenski rezident izplačuje dohodke fizičnim osebam, poljskim rezidentom, za delo v Nemčiji. Ti dohodki v Sloveniji do zdaj niso bili obdavčeni.Ali se... Zveza RFR 24. 06. 2020
Zgled: Vračilo naknadnega vplačila kapitala, ki ga je družbenik pridobil z nakupom deleža Vračilo naknadnega vplačila kapitala, ki ga je družbenik pridobil z nakupom deleža Fizična oseba (rezident) je od drugega družbenika kupila poslovni delež v slovenski družbi. Prejšnji družbenik (prodajalec) je v družbo vplačal naknadna vplačila kapitala v velikosti... Zveza RFR 24. 06. 2020
Zgled: Prezaračunani stroški bančne garancije Prezaračunani stroški bančne garancije Slovenska davčna zavezanca sta sklenila kupoprodajno pogodbo za blago. Ker prodajalec X pri banki ni dobil garancije za zavarovanje plačila, je zanjo zaprosil zavezanec Y. Banka je za stroške garancije zavezancu Y izdala račun... Zveza RFR 29. 07. 2020
Zgled: Vračilo naknadnega vplačila kapitala večje od nabavne vrednosti deleža Vračilo naknadnega vplačila kapitala večje od nabavne vrednosti deleža Fizična oseba (rezident) je od drugega družbenika kupila poslovni delež v slovenski družbi. Prejšnji družbenik (prodajalec) je v družbo vplačal naknadna vplačila kapitala v velikosti 100.000 EUR... Zveza RFR 24. 06. 2020
Zgled: Oprostitev kapitalskega dobička pri podaritvi lastnega stanovanja Oprostitev kapitalskega dobička pri podaritvi lastnega stanovanja Fizična oseba je svojemu otroku podarila nepremičnino, štirisobno stanovanje, v katerem je živela že preteklih deset let pred podaritvijo. Lastnica polovice tega stanovanja je bila že ves čas, od druge... Zveza RFR 29. 07. 2020
Zgled: Odprava dvojne obdavčitve slovenskih rezidentov, ki dosegajo dohodke iz zaposlitve pri avstrijskem delodajalcu in delajo na Švedskem Odprava dvojne obdavčitve slovenskih rezidentov, ki dosegajo dohodke iz zaposlitve pri avstrijskem delodajalcu in delajo na Švedskem Avstrijski rezident izplačuje dohodke fizičnim osebam, slovenskim rezidentom, za delo na Švedskem. Ti dohodki v Avstriji do zdaj niso... Zveza RFR 24. 06. 2020
Zgled: Odreditev skrajšanja delovnega časa, če delavec dela s krajšim delovnim časom Odreditev skrajšanja delovnega časa, če delavec dela s krajšim delovnim časom Delodajalec ima zaposlenih več delavcev, od katerih nekateri delajo s polnim, nekateri pa s krajšim delovnim časom na podlagi pogodbenega dogovora.Ali lahko skrajšanje delovnega časa odredi... Zveza RFR 24. 06. 2020
Zgled: Vračilo naknadnih vplačil kapitala v večjem znesku od vplačanih Vračilo naknadnih vplačil kapitala v večjem znesku od vplačanih Družbenik je v letu 2020 od slovenske družbe v treh mesecih po objavi sklepa pri Ajpesu prejel vračilo naknadnih vplačil kapitala v naravi (v nepremičnini) v znesku 320.000 EUR, medtem ko jih je vplačal... Zveza RFR 24. 06. 2020
Zgled: Družbenik prejme nepremičnino neodplačno Družbenik prejme nepremičnino neodplačno Družba je edinemu družbeniku neodplačno prenesla lastninsko pravico na nepremičnini, ki jo je že nekaj let uporabljala za dajanje v najem. Družbenik je zaposlen v tej družbi kot direktor in za opravljanje te funkcije prejema... Zveza RFR 29. 07. 2020
Zgled: Dezinfekcija in čiščenje večstanovanjske hiše Dezinfekcija in čiščenje večstanovanjske hiše Lastniki večstanovanjske hiše so podjetju, specializiranemu za čiščenje, naročili, da poleg rednega čiščenja stanovanjskih površin opravlja tudi obvezno dezinfekcijo površin v skladu z uredbo vlade.Kako je obdavčena... Zveza RFR 24. 06. 2020
Zgled: Obdavčitev dohodkov, ki se obdavčijo kot udeležba pri dobičku – prikrito izplačilo dobička Obdavčitev dohodkov, ki se obdavčijo kot udeležba pri dobičku – prikrito izplačilo dobička Fizična oseba, ki je slovenski rezident, je edini družbenik slovenske družbe A, d. o. o. Druge funkcije v tej družbi ne opravlja. Od te družbe je fizična oseba prejela brezplačen... Zveza RFR 24. 06. 2020
Zgled: Priložnostne finančne transakcije in izračun odbitnega deleža Priložnostne finančne transakcije in izračun odbitnega deleža Davčni zavezanec ima v novembru tekočega leta 100.000 EUR prometa iz naslova rednega poslovanja in 2.000 EUR iz naslova posojila družbeniku. Njegova dejavnost je urejanje okolice in vrtnarstvo.Ali mora... Zveza RFR 29. 07. 2020
Prikazov na stran:
Komentar