Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Zgled: Odpust dolga solidarnemu dolžniku Odpust dolga solidarnemu dolžniku Družba A (upnik) je z družbo B (eden od solidarnih dolžnikov družbe A) sklenila sporazum o odpustu dolga. Z drugimi solidarnimi dolžniki ni sklenila sporazuma in jim ni želela odpustiti dolga. Ali je dolg odpuščen tudi drugim... Zveza RFR 28. 10. 2020
Zgled: Dobava dezinfekcijskih sredstev za dezinfekcijo večstanovanjske hiše Dobava dezinfekcijskih sredstev za dezinfekcijo večstanovanjske hiše Lastniki večstanovanjske hiše naročijo podjetju, specializiranemu za čiščenje, da poleg rednega čiščenja stanovanjskih površin dobavi tudi dezinfekcijska sredstva. Dezinfekcijo objekta opravljajo... Zveza RFR 24. 06. 2020
Zgled: Kako lahko ukrepa delodajalec v primeru, ko je delavec kljub njegovi prepovedi v času dopusta odšel v državo z rdečega seznama Kako lahko ukrepa delodajalec v primeru, ko je delavec kljub njegovi prepovedi v času dopusta odšel v državo z rdečega seznama Delavec je v času svojega dopusta odšel v državo, ki je bila v trenutku njegovega odhoda na rdečem seznamu. To je storil kljub temu, da mu je... Zveza RFR 29. 07. 2020
Zgled: Veljavnost poroštvene izjave Veljavnost poroštvene izjave Fizična oseba se je s pisno poroštveno izjavo zavezala, da bo poplačala prihodnje obveznosti organizacije (družbe A) iz njenih pogodb z drugo organizacijo (družbo B). S tem je prevzela obveznosti, ki bodo izhajale iz več v prihodnosti... Zveza RFR 24. 09. 2020
Zgled: Delavec je na čakanju na delo že več kot pol leta Delavec je na čakanju na delo že več kot pol leta Delodajalec je nekaj delavcev napotil na čakanje na delo že s 13. marcem in jih še vedno ni vpoklical nazaj na delo. Delavci čakajo na delo že več kot sedem mesecev.Ali je to dovoljeno? Odgovor: Čakanje na delo ureja... Zveza RFR 28. 10. 2020
Zgled: Sporočanje zavodu za zaposlovanje v primeru vpoklica delavca nazaj na delo Sporočanje zavodu za zaposlovanje v primeru vpoklica delavca nazaj na delo Delodajalec je več delavcem odredil čakanje na delo. Nekatere delavce je tudi že večkrat vpoklical nazaj na delo s polnim delovnim časom. Nekateri so v tekočem mesecu delali manj kot sedem dni... Zveza RFR 28. 10. 2020
Zgled: Priglasitev odloga ugotavljanja davčne obveznosti pri podaritvi deleža Priglasitev odloga ugotavljanja davčne obveznosti pri podaritvi deleža Fizična oseba, ki je slovenski rezident (darovalec), je svoji hčeri, ki je prav tako slovenski rezident, podarila delež v družbi, v kateri je edini družbenik. Ta posel je skladen z dednim dogovorom... Zveza RFR 24. 06. 2020
Zgled: Prihodki iz naslova obresti in obveznost identifikacije za DDV Prihodki iz naslova obresti in obveznost identifikacije za DDV Pri malem davčnem zavezancu, ki opravlja zobozdravstveno dejavnost ter z njo povezano izobraževanje in svetovanje, se obdavčljivi promet zadnjih 12 mesecev ves čas giblje okrog 45.500 EUR. V tem znesku je... Zveza RFR 24. 09. 2020
Zgled: Uporaba opreme za opravljanje gradbene storitve na Hrvaškem Uporaba opreme za opravljanje gradbene storitve na Hrvaškem Slovenski zavezanec na Hrvaškem opravlja gradbene storitve hrvaškemu zavezancu za DDV. Na Hrvaškem ima tudi ID-številko za DDV. V Sloveniji je že nabavil gradbene stroje, ki pa jih bo uporabljal za opravljanje... Zveza RFR 24. 09. 2020
Zgled: Zavezanec obnavlja nepremičnino, za katero ve, da jo bo prodal zavezancu Zavezanec obnavlja nepremičnino, za katero ve, da jo bo prodal zavezancu Slovenski zavezanec na Hrvaškem obnavlja staro nepremičnino. S hrvaškim zavezancem je sklenil predpogodbo, v skladu s katero sta se zavezala, da bo hrvaški zavezanec to nepremičnino po zaključku... Zveza RFR 24. 09. 2020
Zgled: Ali datum podpisa poroštvene izjave vpliva na veljavnost kreditne pogodbe Ali datum podpisa poroštvene izjave vpliva na veljavnost kreditne pogodbe Organizacija (družba A) se je kot porok zavezala banki (upniku), da bo izpolnila obveznost družbe B (glavnega dolžnika oziroma posojilojemalca), če ta banki ne bo poravnala kredita. Družba A je... Zveza RFR 24. 09. 2020
Zgled: Delavec je odšel v državo z rumenega seznama, ko se je vrnil, pa je bila na rdečem Delavec je odšel v državo z rumenega seznama, ko se je vrnil, pa je bila na rdečem Delavec je v času svojega dopusta odšel v državo, ki je bila v trenutku njegovega odhoda na rumenem seznamu. Med dopustom je Slovenija to državo zaradi poslabšanja epidemiološkega stanja... Zveza RFR 29. 07. 2020
Zgled: Investicija v svojem imenu za svoj račun pri določenem uporabniku Investicija v svojem imenu za svoj račun pri določenem uporabniku Določeni uporabnik je za 50.000 EUR kupil zemljišče, ki je že gradbeno zemljišče. Davek na promet nepremičnin je plačal prodajalec. Investicijski stroški za pridobitev zgradbe so znašali 100.000 EUR... Zveza RFR 28. 10. 2020
Zgled: Oglaševanje nepremičnine na obcestnih plakatih Oglaševanje nepremičnine na obcestnih plakatih Slovenski zavezanec organizira oglaševanje za hrvaško nepremičninsko agencijo. Pri tem se večina oglasnih plakatov namesti na panoje ob cestah. Oglasi se nanašajo na prodajo nepremičnin, zgrajenih v turističnem kraju ob... Zveza RFR 28. 10. 2020
Zgled: Vračunani stroški storitev Vračunani stroški storitev Organizacija ima sklenjeno pogodbo s čistilnim servisom za 24 mesecev. Fiksni znesek za opravljene storitve na mesečni ravni znaša 1.000 EUR. Čistilni servis bo račun izdal po preteku 24 mesecev. Storitve so se začele izvajati z julijem.Kako... Zveza RFR 28. 10. 2020
Zgled: Zunanja in notranja revizija nakupa rokovnikov Zunanja in notranja revizija nakupa rokovnikov Proračunski uporabnik je nabavil rokovnike za vse zaposlene. Pri tem želi preveriti, ali je bil posel sklenjen v skladu s poslovno prakso in zakonom. V ta namen želi opraviti zunanjo in notranjo revizijo.Kako naj... Zveza RFR 30. 09. 2021
Zgled: Investicija pri ustanovitelju oziroma lastniku stvarnega premoženja Investicija pri ustanovitelju oziroma lastniku stvarnega premoženja Drugi uporabnik, ki je ustanovitelj določenega uporabnika, se je odločil za investiranje v dodatne zmogljivosti na zgradbi in v nakup zemljišča za izvajanje dejavnosti javne službe določenega... Zveza RFR 28. 10. 2020
Zgled: Delavec ne pristane na opravljanje dela na sedežu delodajalca Delavec ne pristane na opravljanje dela na sedežu delodajalca Delodajalec in delavec sta pred enim letom podpisala pogodbo o zaposlitvi za opravljanje dela na domu za dvakrat tedensko. V pogodbi pa delodajalec ni časovno opredelil, koliko časa bo delavec lahko delo... Zveza RFR 24. 09. 2020
Zgled: Podatki o otrocih uslužbenca Podatki o otrocih uslužbenca Organizacija želi od uslužbenca pridobiti podatke o vseh njegovih otrocih (davčna številka, status), da jih bo ustrezno upoštevala pri izračunu akontacije dohodnine uslužbenca na mesečni ravni in za potrebe izračuna števila dni letnega...
Zgled: Nadomestilo za čakanje na delo pri nerezidentih na delu v Sloveniji Nadomestilo za čakanje na delo pri nerezidentih na delu v Sloveniji Nerezidenta tuji delodajalec napoti na delo v Slovenijo. Zaposlitev se fizično opravlja v Sloveniji. Med epidemijo COVID-19 je nerezident od tujega delodajalca prejemal nadomestilo plače za čakanje... Zveza RFR 30. 09. 2021
Zgled: Zobozdravstvena storitev in vsebina izdanega računa Zobozdravstvena storitev in vsebina izdanega računa Zasebni zdravstveni zavod med drugimi zdravstvenimi storitvami opravlja tudi zobozdravstvene storitve. Za svoje storitve izdaja strankam račune z vsebino po 83. členu ZDDV-1.Kako podrobno mora biti opisana... Zveza RFR 30. 12. 2020
Zgled: Ali lahko delodajalec delavcu obračuna destimulacijo, če je kolektivna pogodba dejavnosti ne ureja? Ali lahko delodajalec delavcu obračuna destimulacijo, če je kolektivna pogodba dejavnosti ne ureja? Delodajalec se je v pogodbi o zaposlitvi z delavcem dogovoril, da mu lahko v primeru nedoseganja pričakovanih delovnih rezultatov obračuna destimulacijo v velikosti 10... Zveza RFR 24. 02. 2021
Zgled: Izločitev uradne osebe iz postopka izbire zunanjega izvajalca notranje revizije Izločitev uradne osebe iz postopka izbire zunanjega izvajalca notranje revizije Proračunski uporabnik je v skladu z ZJN-3 objavil javno naročilo za izbiro zunanjega izvajalca notranje revizije poslovanja. Na razpis se je prijavila tudi revizijska hiša z revizorko, ki... Zveza RFR 30. 09. 2021
Zgled: Ali lahko delodajalec delavcu obračuna destimulacijo do minimalne plače, čeprav je njegova osnovna plača večja? Ali lahko delodajalec delavcu obračuna destimulacijo do minimalne plače, čeprav je njegova osnovna plača večja? Osnovna plača VI/2 tarifnega razreda KPGD znaša 1.154,81 EUR. Delavčeva osnovna plača v pogodbi o zaposlitvi je 1.215,00 EUR. Delavcu za pet let delovne dobe... Zveza RFR 24. 02. 2021
Zgled: Knjiženje prodaje in povratnega nakupa testnih vozil pri prodajalcu vozil, ki se razvršča med srednje in velike organizacije Knjiženje prodaje in povratnega nakupa testnih vozil pri prodajalcu vozil, ki se razvršča med srednje in velike organizacije Distributer vozil sklene s prodajalcem vozil pogodbo. Ta določa, da mu proda testna vozila za 1,000.000 EUR na dan 1. januarja 2021. S pogodbo... Zveza RFR 30. 09. 2021
Zgled: Nadomestitev napotenega delavca z drugim Nadomestitev napotenega delavca z drugim Tuji delodajalec je v Slovenijo napotil delavca, da opravi dela v okviru storitve, ki jo ta delodajalec zagotavlja slovenski družbi – naročniku te storitve. Dela bodo trajala približno mesec in pol. Napoteni delavec pa je pri... Zveza RFR 30. 09. 2021
Zgled: Po kolektivni pogodbi dejavnosti mora delodajalec izplačati večji regres Po kolektivni pogodbi dejavnosti mora delodajalec izplačati večji regres Delodajalca zavezuje Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije*. Delodajalci v tej panogi morajo delavcem izplačati regres v velikosti 1.150 EUR.Ali bo država delodajalcu... Zveza RFR 30. 09. 2021
Zgled: Ocenitev vrednosti naročila za izvedbo notranje revizije poslovanja Ocenitev vrednosti naročila za izvedbo notranje revizije poslovanja Proračunski uporabnik dejavnosti notranjega revidiranja ne zagotavlja z lastno notranjerevizijsko službo, zaposlenim notranjim revizorjem ali s skupno notranjerevizijsko službo. Notranje revizije zanj... Zveza RFR 30. 09. 2021
Zgled: Zakonodaja, ki se uporabi za opredelitev delodajalca Zakonodaja, ki se uporabi za opredelitev delodajalca Kitajsko podjetje (s hčerinsko družbo v Nemčiji) zagotavlja zaposlene za kratkotrajno zaposlitev v proizvodnem obratu podjetja v Sloveniji. Obdobje zaposlitve v Sloveniji ne preseže treh mesecev. Zaposleni so... Zveza RFR 30. 09. 2021
Zgled: Delodajalec premajhnemu deležu delavcev ne more zagotavljati dela Delodajalec premajhnemu deležu delavcev ne more zagotavljati dela Delodajalec ima zaposlenih 100 delavcev. Dela za vsaj 90 % delovnega časa ne more zagotavljati le šestim delavcem.Ali jim lahko odredi delo s skrajšanim delovnim časom? Odgovor: Lahko. Vendar ker... Zveza RFR 30. 09. 2021
Zgled: Presežna posojila iz Nemčije Presežna posojila iz Nemčije Družba je v preteklosti prejela posojilo od matične družbe iz Nemčije. Del teh posojil presega dovoljeno štirikratno razmerje med družbenikovimi posojili in deležem (kapitalom) družbenika. Družba se ni odločila za dokazovanje, da je... Zveza RFR 27. 01. 2021
Zgled: Delavci zaradi previsokih meril ne prejmejo dela plače za delovno uspešnost Delavci zaradi previsokih meril ne prejmejo dela plače za delovno uspešnost Delavci delajo na normo. Delodajalec je v pogodbah o zaposlitvi določil merila, ki jih morajo delavci doseči ali preseči, če želijo prejeti del plače za delovno uspešnost. Po več mesecih so... Zveza RFR 24. 02. 2021
Zgled: Združevanje (skupka) sredstev v denar ustvarjajočo enoto Združevanje (skupka) sredstev v denar ustvarjajočo enoto Organizacija, ki se ukvarja z avtobusnimi prevozi, opravlja storitve po pogodbi z mestno občino. Določeno je, da mora zagotavljati pet prog. Sredstva, namenjena vsaki progi, in denarne tokove vsake proge lahko... Zveza RFR 24. 03. 2021
Zgled: Maksimalno in minimalno skrajšanje delovnega časa Maksimalno in minimalno skrajšanje delovnega časa Delodajalec ima zaposlene le delavce, ki delajo s polnim delovnim časom 40 ur na teden. Nekaterim bi skrajšal delovni čas tako, da bi delali 10 ur na teden, drugim pa, da bi delali 20 ali pa 30 ur na teden.Ali to lahko... Zveza RFR 30. 09. 2021
Zgled: Ali mora biti del plače za poslovno uspešnost nujno izplačan v denarju? Ali mora biti del plače za poslovno uspešnost nujno izplačan v denarju? Delodajalec bo delavcem izplačal del plače za poslovno uspešnost. Jim ga mora nujno izplačati v denarju? Odgovor: Plačilo za delo je sestavljeno iz plače, ki mora biti vedno v denarni obliki... Zveza RFR 27. 01. 2021
Zgled: Ali so merila in velikost destimulacije lahko določeni v splošnem aktu? Ali so merila in velikost destimulacije lahko določeni v splošnem aktu? Delavec ima v pogodbi o zaposlitvi predvideno možnost obračunavanja destimulacije, če ne bo dosegel pričakovanih delovnih rezultatov. Je pa delodajalec merila za njeno obračunavanje in velikost... Zveza RFR 24. 02. 2021
Zgled: Ali lahko delodajalec delavcu obračuna destimulacijo, če je njegova osnovna plača enaka najmanjši osnovni plači tarifnega razreda? Ali lahko delodajalec delavcu obračuna destimulacijo, če je njegova osnovna plača enaka najmanjši osnovni plači tarifnega razreda? Delavčeva osnovna plača po pogodbi o zaposlitvi skladno s III. tarifnim razredom KPGD znaša 590,64 EUR. Delavcu za deset let delovne dobe... Zveza RFR 24. 02. 2021
Zgled: Razporejanje skupnih sredstev na denar ustvarjajočo enoto in izračun vrednosti pri uporabi Razporejanje skupnih sredstev na denar ustvarjajočo enoto in izračun vrednosti pri uporabi Organizacija ima denar ustvarjajočo enoto 1 (DUE 1), za katero je izračunala vrednost pri uporabi 2.000 EUR. Knjigovodska vrednost sredstev DUE 1 znaša 1.700 EUR. Organizacija... Zveza RFR 24. 03. 2021
Zgled: Knjiženje prodaje in povratnega nakupa testnih vozil pri distributerju Knjiženje prodaje in povratnega nakupa testnih vozil pri distributerju Distributer vozil sklene s prodajalcem vozil pogodbo. Ta določa, da mu proda testna vozila za 1,000.000 EUR na dan 1. januarja 2021. S pogodbo se pogodbeni stranki istočasno dogovorita, da mora... Zveza RFR 30. 09. 2021
Zgled: Upravičenost do financiranja ob izplačilu regresa po 30. septembru 2021 Upravičenost do financiranja ob izplačilu regresa po 30. septembru 2021 Delodajalca zavezuje Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije*. Ker je nelikviden, lahko regres delavcem izplača najkasneje do 1. novembra 2021. Skrajni rok za predložitev... Zveza RFR 30. 09. 2021
Zgled: Prenosi sredstev med oddelki v bolnišnici Prenosi sredstev med oddelki v bolnišnici V bolnišnici ugotavljajo, da uslužbenci med oddelki prenašajo nekatera sredstva, ki jih je mogoče premikati (na primer določene aparature, postelje, stole, mize). Včasih se ti prenosi izvajajo na podlagi dogovora ali naloga za... Zveza RFR 30. 09. 2021
Zgled: Zahteva nadzornega sveta, da subjekt javnega interesa oblikuje rezervacije za jubilejne nagrade Zahteva nadzornega sveta, da subjekt javnega interesa oblikuje rezervacije za jubilejne nagrade Družba z omejeno odgovornostjo je z novelo ZGD-1K postala subjekt javnega interesa, po velikosti pa je srednje velika. V preteklih letih ni oblikovala odloženih davkov za... Zveza RFR 24. 06. 2021
Zgled: Izračun vrednosti sredstva pri uporabi za namen oslabitve Izračun vrednosti sredstva pri uporabi za namen oslabitve Organizacija je kupila stroj za 7.000 EUR. Konec drugega leta je njegova neodpisana vrednost 3.000 EUR. Predpostavljajmo, da ta stroj v glavnem ustvarja denarne tokove, neodvisne od drugih sredstev... Zveza RFR 24. 03. 2021
Zgled: Denarno povračilo za prehrano med delom je večje od ekonomske vrednosti toplega obroka Denarno povračilo za prehrano med delom je večje od ekonomske vrednosti toplega obroka Delavci si lahko sami izbirajo, ali bodo izkoristili topli obrok prehrane ali se bodo odločili za denarno povračilo stroška za prehrano med delom. Ekonomska vrednost toplega obroka... Zveza RFR 29. 07. 2021
Zgled: Dolgoročni najem avtodoma Dolgoročni najem avtodoma Slovenski davčni zavezanec se z najemnikom, ki je fizična oseba s stalnim prebivališčem v Avstriji, dogovarja za najem avtodoma. Najemnik ga potrebuje za 40 dni. Za kakšen najem gre z vidika DDV? Odgovor:  Gre za dolgoročni najem prevoznega... Zveza RFR 25. 11. 2020
Zgled: Najboljša ocena pri velikem številu možnih izidov Najboljša ocena pri velikem številu možnih izidov Organizacija ima tožbeni zahtevek. Ker je tožba v začetni fazi, so mogoči različni izidi. Odvetnik ocenjuje, da obstaja 20-odstotna verjetnost, da bo izid tožbe zanjo pomenil plačilo 1.000 EUR, 50-odstotna, da bo... Zveza RFR 28. 04. 2021
Zgled: Prepoved odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga v obdobju zaradi subvencije Prepoved odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga v obdobju zaradi subvencije Delodajalec je za delavca dobil subvencijo minimalne plače za januarsko, februarsko in marčevsko plačo. Ali lahko delavca po prenehanju prejemanja subvencije odpusti iz poslovnega... Zveza RFR 24. 02. 2021
Zgled: Obdavčitev v državi kratkotrajne zaposlitve Obdavčitev v državi kratkotrajne zaposlitve Slovensko podjetje pošlje zaposlenega, ki je slovenski rezident, na delo v drugo državo. Delodajalec v državi zaposlitve oziroma dela nima poslovne enote, prav tako pa tudi plače ne izplačuje v imenu delodajalca, ki bi bil... Zveza RFR 30. 09. 2021
Zgled: Delodajalec je regres izplačal po 1. juliju 2021, vendar za to ni izpolnjeval pogojev Delodajalec je regres izplačal po 1. juliju 2021, vendar za to ni izpolnjeval pogojev Delodajalec je nelikviden, ne zavezuje pa ga nobena kolektivna pogodba dejavnosti. Regres je delavcem izplačal 12. julija 2021. Ali bo delodajalec upravičen do financiranja regresa... Zveza RFR 30. 09. 2021
Zgled: Sredstva, dana v upravljanje borznoposredniški družbi Sredstva, dana v upravljanje borznoposredniški družbi Organizacija se je odločila, da bo kupila vrednostne papirje X. Z borznoposredniško družbo je sklenila pogodbo o borznem posredovanju, v kateri so podrobneje določeni način naročanja, zapiranje poslov in poročanje... Zveza RFR 29. 07. 2021
Prikazov na stran:
Komentar