Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Zgled: Oglaševanje nepremičnine na obcestnih plakatih Oglaševanje nepremičnine na obcestnih plakatih Slovenski zavezanec organizira oglaševanje za hrvaško nepremičninsko agencijo. Pri tem se večina oglasnih plakatov namesti na panoje ob cestah. Oglasi se nanašajo na prodajo nepremičnin, zgrajenih v turističnem kraju ob... Zveza RFR 28. 10. 2020
Zgled: Maksimalno in minimalno skrajšanje delovnega časa Maksimalno in minimalno skrajšanje delovnega časa Delodajalec ima zaposlene le delavce, ki delajo s polnim delovnim časom 40 ur na teden. Nekaterim bi skrajšal delovni čas tako, da bi delali 10 ur na teden, drugim pa, da bi delali 20 ali pa 30 ur na teden.Ali to lahko... Zveza RFR 30. 09. 2021
Zgled: Nadomestilo za čakanje na delo pri nerezidentih na delu v Sloveniji Nadomestilo za čakanje na delo pri nerezidentih na delu v Sloveniji Nerezidenta tuji delodajalec napoti na delo v Slovenijo. Zaposlitev se fizično opravlja v Sloveniji. Med epidemijo COVID-19 je nerezident od tujega delodajalca prejemal nadomestilo plače za čakanje... Zveza RFR 30. 09. 2021
Zgled: Ocenitev vrednosti naročila za izvedbo notranje revizije poslovanja Ocenitev vrednosti naročila za izvedbo notranje revizije poslovanja Proračunski uporabnik dejavnosti notranjega revidiranja ne zagotavlja z lastno notranjerevizijsko službo, zaposlenim notranjim revizorjem ali s skupno notranjerevizijsko službo. Notranje revizije zanj... Zveza RFR 30. 09. 2021
Zgled: Ali lahko delodajalec delavcu obračuna destimulacijo, če je njegova osnovna plača enaka najmanjši osnovni plači tarifnega razreda? Ali lahko delodajalec delavcu obračuna destimulacijo, če je njegova osnovna plača enaka najmanjši osnovni plači tarifnega razreda? Delavčeva osnovna plača po pogodbi o zaposlitvi skladno s III. tarifnim razredom KPGD znaša 590,64 EUR. Delavcu za deset let delovne dobe... Zveza RFR 24. 02. 2021
Zgled: Razporejanje skupnih sredstev na denar ustvarjajočo enoto in izračun vrednosti pri uporabi Razporejanje skupnih sredstev na denar ustvarjajočo enoto in izračun vrednosti pri uporabi Organizacija ima denar ustvarjajočo enoto 1 (DUE 1), za katero je izračunala vrednost pri uporabi 2.000 EUR. Knjigovodska vrednost sredstev DUE 1 znaša 1.700 EUR. Organizacija... Zveza RFR 24. 03. 2021
Zgled: Prepoved odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga v obdobju zaradi subvencije Prepoved odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga v obdobju zaradi subvencije Delodajalec je za delavca dobil subvencijo minimalne plače za januarsko, februarsko in marčevsko plačo. Ali lahko delavca po prenehanju prejemanja subvencije odpusti iz poslovnega... Zveza RFR 24. 02. 2021
Zgled: Presežna posojila iz Nemčije Presežna posojila iz Nemčije Družba je v preteklosti prejela posojilo od matične družbe iz Nemčije. Del teh posojil presega dovoljeno štirikratno razmerje med družbenikovimi posojili in deležem (kapitalom) družbenika. Družba se ni odločila za dokazovanje, da je... Zveza RFR 27. 01. 2021
Zgled: Delodajalec premajhnemu deležu delavcev ne more zagotavljati dela Delodajalec premajhnemu deležu delavcev ne more zagotavljati dela Delodajalec ima zaposlenih 100 delavcev. Dela za vsaj 90 % delovnega časa ne more zagotavljati le šestim delavcem.Ali jim lahko odredi delo s skrajšanim delovnim časom? Odgovor: Lahko. Vendar ker... Zveza RFR 30. 09. 2021
Zgled: Oddaja obrazca REK-1 za plače predstavništva v tujini Oddaja obrazca REK-1 za plače predstavništva v tujini Družba ima sedež v Sloveniji. Na Hrvaškem je ustanovila podružnico, ki tam opravlja dejavnost na področju gradbeništva. Podružnica zaposluje enega zaposlenega, ki opravlja dela zanjo. Pogodba o zaposlitvi je... Zveza RFR 27. 05. 2021
Zgled: Ob kako težki kršitvi lahko delodajalec izda pisno opozorilo pred krivdno odpovedjo Ob kako težki kršitvi lahko delodajalec izda pisno opozorilo pred krivdno odpovedjo Delodajalec ima zaposleno delavko, ki večkrat na dan samovoljno zapusti delovno mesto za zelo kratka časovna obdobja. Izgovarja se, da se mora malo sprehoditi. Ali so njene kršitve... Zveza RFR 27. 05. 2021
Zgled: Upravičenost do financiranja ob izplačilu regresa po 30. septembru 2021 Upravičenost do financiranja ob izplačilu regresa po 30. septembru 2021 Delodajalca zavezuje Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije*. Ker je nelikviden, lahko regres delavcem izplača najkasneje do 1. novembra 2021. Skrajni rok za predložitev... Zveza RFR 30. 09. 2021
Zgled: Verižni posel dveh dobav blaga z enim prevozom, ki ga organizira končni kupec Verižni posel dveh dobav blaga z enim prevozom, ki ga organizira končni kupec Slovenski davčni zavezanec kupi blago od avstrijskega davčnega zavezanca in ga nato proda španskemu davčnemu zavezancu. Gre za verižni posel z enim samim prevozom neposredno iz Avstrije... Zveza RFR 27. 05. 2021
Zgled: Postopek izračuna vrednosti sredstva pri uporabi Postopek izračuna vrednosti sredstva pri uporabi Denarni tok sredstva v prvem letu znaša 20.000 EUR in v drugem letu 24.000 EUR. Po tem obdobju organizacija predpostavlja, da bo denarni tok stabilno rastel 2,5 % na letni ravni. Predpostavlja tudi, da inflacija znaša... Zveza RFR 24. 03. 2021
Zgled: Določitev dejanskega delodajalca pri posojanju delovne sile Določitev dejanskega delodajalca pri posojanju delovne sile Avstrijski rezident je zaposlen pri avstrijskem delodajalcu, ki ga za tri mesece posodi svoji slovenski hčerinski družbi. Plačo mu še vedno izplačuje sam.Ali ima Slovenija pravico do obdavčitve dohodka... Zveza RFR 30. 09. 2021
Zgled: Denarno povračilo za prehrano med delom je večje od ekonomske vrednosti toplega obroka Denarno povračilo za prehrano med delom je večje od ekonomske vrednosti toplega obroka Delavci si lahko sami izbirajo, ali bodo izkoristili topli obrok prehrane ali se bodo odločili za denarno povračilo stroška za prehrano med delom. Ekonomska vrednost toplega obroka... Zveza RFR 29. 07. 2021
Zgled: Izdelana projektna dokumentacija nima alternativne uporabe, družba za inženiring pa nima pravice do plačila za izpolnjeni del obveze Izdelana projektna dokumentacija nima alternativne uporabe, družba za inženiring pa nima pravice do plačila za izpolnjeni del obveze Družba za inženiring sklene pogodbo s kupcem za izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za renovacijo... Zveza RFR 29. 07. 2021
Zgled: Razporejanje stroškov po analitikah pri izvajanju projektov Razporejanje stroškov po analitikah pri izvajanju projektov Določeni uporabnik izvaja projekte, ki so plačani bodisi iz proračuna Republike Slovenije bodisi iz proračuna EU. Pri projektih so nekateri stroški, ki jih ima določeni uporabnik pri poslovanju, predpisani kot... Zveza RFR 24. 03. 2021
Zgled: Sredstva, dana v upravljanje borznoposredniški družbi Sredstva, dana v upravljanje borznoposredniški družbi Organizacija se je odločila, da bo kupila vrednostne papirje X. Z borznoposredniško družbo je sklenila pogodbo o borznem posredovanju, v kateri so podrobneje določeni način naročanja, zapiranje poslov in poročanje... Zveza RFR 29. 07. 2021
Zgled: Državna pomoč, prejeta kot amortizirljivo sredstvo Državna pomoč, prejeta kot amortizirljivo sredstvo Organizacija je kot državno pomoč dobila stroj, ki ga bo morala skladno s pogoji za pridobitev državne pomoči uporabljati za proizvodnjo določenega izdelka. Doba koristnosti stroja je pet let. Kako organizacija knjiži... Zveza RFR 28. 10. 2020
Zgled: Obdavčitev v državi kratkotrajne zaposlitve Obdavčitev v državi kratkotrajne zaposlitve Slovensko podjetje pošlje zaposlenega, ki je slovenski rezident, na delo v drugo državo. Delodajalec v državi zaposlitve oziroma dela nima poslovne enote, prav tako pa tudi plače ne izplačuje v imenu delodajalca, ki bi bil... Zveza RFR 30. 09. 2021
Zgled: Prejem državne pomoči je knjižen v napačnem obdobju, pri čemer je napaka pomembna Prejem državne pomoči je knjižen v napačnem obdobju, pri čemer je napaka pomembna Organizacija se je septembra 2020 prijavila na razpis za dodelitev sredstev državne pomoči. Ocenjuje, da bo vse pogoje za dodelitev izpolnila in da ne obstaja tveganje, da denarnih... Zveza RFR 24. 06. 2021
Zgled: Določitev denar ustvarjajoče enote v okviru testa oslabitve Določitev denar ustvarjajoče enote v okviru testa oslabitve Rudarska organizacija ima zasebno železnico za prevažanje v rudniku. To železnico lahko proda samo po vrednosti starega železa. Železnica ne ustvarja denarnih tokov, ki bi bili v veliki meri neodvisni od... Zveza RFR 24. 03. 2021
Zgled: Knjiženje najema zemljišča pri najemniku Knjiženje najema zemljišča pri najemniku Uporabnik je najel zemljišče za 5 let. Najemnino plačuje mesečno in znaša 1.000 EUR. DDV zaradi preglednosti ni prikazan.Kako naj uporabnik knjiži najem? Odgovor... Zveza RFR 29. 07. 2021
Zgled: Strokovna napaka pri poročanju zunanjega izvajalca notranjega revidiranja Strokovna napaka pri poročanju zunanjega izvajalca notranjega revidiranja Zunanji izvajalec je izdal končno poročilo o opravljeni notranji reviziji v sklopu letnega poročila notranje revizije.Ali je izdaja končnega poročila o notranji reviziji v sklopu letnega poročila... Zveza RFR 30. 09. 2021
Zgled: Olajšave za vlaganja v razvoj inovativnega sistema Olajšave za vlaganja v razvoj inovativnega sistema Družba je razvila sistem, ki je na trgu novost (vsebuje elemente novosti po pravilih za olajšavo za raziskave in razvoj). Njena davčna osnova pred odbitkom za davčne olajšave in pokrivanjem davčne izgube iz preteklih... Zveza RFR 27. 01. 2021
Zgled: Ali mora delodajalec delavcu izplačati tudi dodatek po kolektivni pogodbi dejavnosti, ki pa ni zakonsko obvezen? Ali mora delodajalec delavcu izplačati tudi dodatek po kolektivni pogodbi dejavnosti, ki pa ni zakonsko obvezen? Delavec dela v dopoldanski, popoldanski in nočni izmeni. Delodajalca zavezuje Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije*. Določa, da delavcu pripada... Zveza RFR 26. 01. 2022
Zgled: Podatki o dohodkih iz osebnega dopolnilnega dela Podatki o dohodkih iz osebnega dopolnilnega dela Izplačevalec pošlje Fursu podatke o izplačilu za izdelavo izdelkov, ročno izdelanih na domu, ki niso namenjeni uživanju. Kako naj izplačevalec davčnemu organu poroča o izplačilu tega dohodka? Odgovor: Izplačevalec... Zveza RFR 30. 12. 2020
Zgled: Odreditev skrajšanja delovnega časa, če delavec dela s krajšim delovnim časom Odreditev skrajšanja delovnega časa, če delavec dela s krajšim delovnim časom Delodajalec ima zaposlenih več delavcev, od katerih nekateri delajo s polnim, nekateri pa s krajšim delovnim časom na podlagi pogodbenega dogovora.Ali lahko skrajšanje delovnega časa odredi... Zveza RFR 30. 09. 2021
Zgled: Odreditev dela s skrajšanim delovnim časom varovanim kategorijam delavcev Odreditev dela s skrajšanim delovnim časom varovanim kategorijam delavcev Delodajalec želi odrediti čakanje na delo delavcu, ki je varovan pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, ker je star 58 let. Je pa pri delodajalcu zaposlen s polnim delovnim... Zveza RFR 30. 09. 2021
Zgled: Zelo kratek rok za oddajo ponudbe Zelo kratek rok za oddajo ponudbe Dom starejših občanov je v času hitrega širjenja okužb z virusi nujno potreboval 20.000 zaščitnih mask. 15. julija ob 12.00 je poslal povpraševanje trem ponudnikom. Rok za oddajo ponudbe je bil 16. julij 2021 do 12.00. Prejel je le eno... Zveza RFR 24. 11. 2021
Zgled: Ali so mestna kolesa javno prevozno sredstvo? Ali so mestna kolesa javno prevozno sredstvo? Delodajalec razmišlja, da bi delavcem, ki živijo v mestih in imajo možnost uporabe mestnih koles, strošek prevoza na delo in z njega povrnil v velikosti letne najemnine.Ali lahko kolo, katerega uporaba se v Ljubljani... Zveza RFR 24. 06. 2021
Zgled: Državna pomoč in dokazovanje odpuščanj po ZIUZEOP Državna pomoč in dokazovanje odpuščanj po ZIUZEOP Velika družba, ki se ukvarja s proizvodno dejavnostjo, je prejela celotno povračilo nadomestila za delavce, ki so bili v času epidemije od 13. marca do 31. maja 2020 na začasnem čakanju na delo (od Zavoda RS za... Zveza RFR 25. 11. 2020
Zgled: Priglasitev odloga ugotavljanja davčne obveznosti pri podaritvi deleža Priglasitev odloga ugotavljanja davčne obveznosti pri podaritvi deleža Fizična oseba, ki je slovenski rezident (darovalec), je svojemu sinu, ki je prav tako slovenski rezident, podaril delež v družbi, v kateri je edini družbenik. Ta posel je skladen z dednim dogovorom... Zveza RFR 28. 04. 2021
Zgled: Povračilo nadomestila za čakanje na delo in olajšava za zaposlovanje Povračilo nadomestila za čakanje na delo in olajšava za zaposlovanje Samostojni podjetnik je oktobra 2019 za nedoločen čas zaposlil osebo, staro 24 let, ki je bila predhodno prijavljena kot brezposelna na Zavodu RS za zaposlovanje. Ob tem je izpolnil vse pogoje za... Zveza RFR 24. 02. 2021
Zgled: Dejanska in namenska raba zemljišča se razlikujeta Dejanska in namenska raba zemljišča se razlikujeta Uporabnik je kupil zemljišče, ki je po podatkih o dejanski rabi kmetijsko zemljišče. Po podatkih o namenski rabi je na tem zemljišču dovoljena gradnja objektov, saj gre za stavbno zemljišče v ureditvenem območju... Zveza RFR 29. 07. 2021
Zgled: Obračun dohodka avtorja iz prenosa premoženjske pravice (tudi upokojenca) Obračun dohodka avtorja iz prenosa premoženjske pravice (tudi upokojenca) Fizična oseba, ki je slovenski rezident, je na svoje ime in za svoj račun ustvarila izum in ga zaščitila. Nato je premoženjsko pravico iz tega naslova prenesla na slovensko družbo, ki bo... Zveza RFR 24. 06. 2020
Zgled: Zasebnik serviser opravi servisno delo v Sloveniji Zasebnik serviser opravi servisno delo v Sloveniji Zasebnik serviser je z zasebnim vozilom (vozilom iz gospodinjstva) odšel na pot, da bi opravil servis pri stranki v Mariboru. Istega dne se je vrnil v Ljubljano na sedež družbe. Odsoten je bil 7 ur, skupaj s potjo... Zveza RFR 24. 11. 2021
Zgled: Delodajalec je regres izplačal po 1. juliju 2021, vendar za to ni izpolnjeval pogojev Delodajalec je regres izplačal po 1. juliju 2021, vendar za to ni izpolnjeval pogojev Delodajalec je nelikviden, ne zavezuje pa ga nobena kolektivna pogodba dejavnosti. Regres je delavcem izplačal 12. julija 2021. Ali bo delodajalec upravičen do financiranja regresa... Zveza RFR 30. 09. 2021
Zgled: Razvrstitev skupnega dogovora, če se stranki obvežeta odkupiti vse njegove proizvode Razvrstitev skupnega dogovora, če se stranki obvežeta odkupiti vse njegove proizvode Družbi A in B oblikujeta skupni dogovor – družbo C. V njej ima vsaka 50-odstotni delež v lastniškem kapitalu. Namen skupnega dogovora je proizvodnja materialov, ki jih stranki... Zveza RFR 24. 06. 2021
Zgled: Organizacija prejme državno pomoč kasneje, kot so nastali stroški, pri čemer obstaja tveganje, da bo morala sredstva vrniti Organizacija prejme državno pomoč kasneje, kot so nastali stroški, pri čemer obstaja tveganje, da bo morala sredstva vrniti Organizacija je zaključila poslovno leto 2020 in oddala letno poročilo konec marca 2021. V maju 2021 je začel veljati zakon, ki je organizaciji... Zveza RFR 24. 06. 2021
Zgled: Pripoznavanje pogodbene nagrade pri pogodbi gradbenega inženiringa Pripoznavanje pogodbene nagrade pri pogodbi gradbenega inženiringa Družba za inženiring je z naročnikom sklenila pogodbo za izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. Rok za predložitev dokumentacije je 31. marec 2022. Če družba predloži... Zveza RFR 29. 07. 2021
Zgled: Storitev uporabe nepremičnine, opravljena v lastnem imenu za tuj račun, ko komisionar ni identificiran za DDV Storitev uporabe nepremičnine, opravljena v lastnem imenu za tuj račun, ko komisionar ni identificiran za DDV Davčni zavezanec, identificiran za DDV, ima v lasti več nepremičnin. V uporabo tretjim osebam jih bo dajal drug davčni zavezanec v svojem imenu in za lastnikov... Zveza RFR 24. 03. 2021
Zgled: Davčni učinek pri povečanju osnovnega kapitala iz revalorizacijske rezerve Davčni učinek pri povečanju osnovnega kapitala iz revalorizacijske rezerve Družba izkazuje 50.000 EUR revalorizacijske rezerve iz naslova zemljišč. Družbeniki so se v letu 2020 na skupščini odločili, da jo bodo preoblikovali deloma v osnovni kapital in deloma... Zveza RFR 27. 01. 2021
Zgled: Davčna obravnava odsvojitve nepremičnine po pogodbi o dosmrtnem preživljanju Davčna obravnava odsvojitve nepremičnine po pogodbi o dosmrtnem preživljanju Oče in sin sta sklenila pogodbo o dosmrtnem preživljanju. Z njo sta se dogovorila, da bo oče na sina prenesel lastninsko pravico na nepremičnini. To premoženje bo izročeno sinu v last ob... Zveza RFR 27. 04. 2022
Zgled: Velikost povračila stroška za prehrano, če je delavec na delu prisoten enajst ur na dan Velikost povračila stroška za prehrano, če je delavec na delu prisoten enajst ur na dan Delodajalec je v svojem internem aktu določil, da delavcu pripada povračilo stroška za prehrano med delom v velikosti 6,12 EUR, če je delavec na delu prisoten vsaj štiri ure na dan... Zveza RFR 29. 07. 2021
Zgled: Knjigovodska obravnava zadružnega ristorna Knjigovodska obravnava zadružnega ristorna Zadružna pravila določajo, da po razporeditvi dela presežka v sklade zadruge občni zbor z ostankom presežka prosto razpolaga. Ta se je odločil, da bo 50 % namenil za obvezne sklade (nad zneskom, ki ga sicer določajo zadružna... Zveza RFR 29. 07. 2021
Zgled: Opredelitev pojma podjetja za namene državne pomoči po ZIUZEOP Opredelitev pojma podjetja za namene državne pomoči po ZIUZEOP Družba je prejela povračilo nadomestila za delavce, ki so bili v času epidemije od 13. marca do 31. maja 2020 na začasnem čakanju na delo. Tudi dve hčerinski družbi sta prejeli tovrstno državno pomoč. Vse... Zveza RFR 25. 11. 2020
Zgled: Popravek obrazca, če so akontacija dohodnine in prispevki obračunani v prevelikem znesku Popravek obrazca, če so akontacija dohodnine in prispevki obračunani v prevelikem znesku Delodajalec je zaradi prekinitve delovnega razmerja iz poslovnih razlogov ob prenehanju tega delovnega razmerja moral delavcu izplačati odpravnino. V celoti jo je obdavčil... Zveza RFR 24. 06. 2021
Zgled: Ustanovitev zadruge Ustanovitev zadruge Zadrugo je s sprejetjem akta o ustanovitvi in z njegovim vpisom v register zadrug ustanovilo 10 ustanoviteljev. Vpisani kapital je 50.000 EUR, od tega obvezni deleži 40.000 EUR, prostovoljni deleži pa 10.000 EUR. Kako zadruga knjiži? Odgovor... Zveza RFR 29. 07. 2021
Prikazov na stran:
Komentar