Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Zgled: Dolgoročni najem avtomobilov od januarja 2015 Dolgoročni najem avtomobilov od januarja 2015 Zavezanec, ki opravlja dejavnost dajanja v najem prevoznih sredstev, sprašuje, ali se bo s 1. januarjem 2015 obračunavanje DDV v tej dejavnosti kaj spremenilo. Odgovor: Dolgoročni najem avtomobila, opravljen davčnemu... Zveza RFR 24. 11. 2014
Zgled: Odkup železnih odpadkov od malega davčnega zavezanca, ki bi moral biti identificiran za DDV Odkup železnih odpadkov od malega davčnega zavezanca, ki bi moral biti identificiran za DDV Davčni zavezanec A (kupec) je na ozemlju Slovenije odkupoval staro železo od samostojnega podjetnika, ki ni bil identificiran za DDV. V naknadnem nadzoru je davčni organ... Zveza RFR 30. 10. 2014
Zgled: Digitalna storitev prek fiksnega omrežja Digitalna storitev prek fiksnega omrežja Tuja fizična oseba, lastnica nepremičnine v Kopru, želi dostop do interneta. Ponudnik te storitve, ki je davčni zavezanec, jo bo opravil. Kje je kraj opravljene storitve? Odgovor: Ker je telekomunikacijska storitev opravljena... Zveza RFR 25. 12. 2014
Zgled: V katero državo prevalimo davčno obveznost, če ima naročnik storitve sedež v eni državi, SPE pa v drugi? V katero državo prevalimo davčno obveznost, če ima naročnik storitve sedež v eni državi, SPE pa v drugi? Davčni zavezanec z ID-številko za DDV in sedežem dejavnosti v Nemčiji naroči elektronsko storitev – oblikovanje spletne strani – pri davčnem zavezancu z ID-številko... Zveza RFR 27. 11. 2014
Zgled: Terjatev za sodno takso Terjatev za sodno takso Javni zavod je prek COVL dosegel izvršbo za poplačilo terjatve, ki jo ima do učenca. Sedaj sprašuje, ali mora knjižiti terjatev do učenca za sodno takso, posebej zato, ker jo bo učenec poravnal v več obrokih. Sodišče je namreč v sklepu navedlo... Zveza RFR 23. 08. 2013
Zgled: Prodaja knjige v braillovi pisavi Prodaja knjige v braillovi pisavi Izdajatelj knjige, davčni zavezanec, identificiran za DDV, je zaradi velikega zanimanja knjigo izdal še v braillovi pisavi. Katero stopnjo DDV uporabi pri prodaji te knjige? Odgovor: Tudi pri prodaji knjige v braillovi pisavi uporabi... Zveza RFR 25. 06. 2015
Zgled: Slovenski zavezanec opravi catering v drugi državi Slovenski zavezanec opravi catering v drugi državi Po naročilu fizične osebe iz Italije slovenski zavezanec z ID-številko za DDV opravi catering v Italiji. Kaj se v tem primeru šteje za kraj obdavčitve? Odgovor: Kraj obdavčitve storitve je Italija (55. člen Direktive... Zveza RFR 24. 03. 2016
Zgled: Kraj obdavčitve pri najemu plovila Kraj obdavčitve pri najemu plovila Smo družba z dejavnostjo dajanja plovil v najem in sedežem v Sloveniji. Kje je obdavčen najem jahte, če jo fizični osebi izročimo v hrvaških vodah za štiri mesece? Odgovor: Od 1. januarja 2013 je kraj obdavčitve pri dolgoročnem najemu... Zveza RFR 21. 01. 2013
Zgled: Prodaja stanovanja z garažo in stopnja DDV Prodaja stanovanja z garažo in stopnja DDV Po kateri davčni stopnji mora prodajalec večjega novega stanovanja z garažo v kletni etaži večstanovanjske stavbe obračunati DDV? Odgovor: Stopnja DDV pri prodaji novih stanovanj je odvisna od njihove uporabne površine. Če je... Zveza RFR 09. 12. 2013
Zgled: Podjetnik namerava opravljati dejavnost v Sloveniji Podjetnik namerava opravljati dejavnost v Sloveniji Fizična oseba je samozaposlena. Živi v Avstriji, kjer opravlja del svoje dejavnosti (15 %), del pa jo opravlja v Sloveniji in Italiji. Za zdaj še nima stalnih in opredeljenih prostorov. Večinoma dela v Sloveniji, kjer... Zveza RFR 28. 09. 2017
Zgled: Dogovor o kratkoročnem najemu osebnega avtomobila s tujim zavezancem Dogovor o kratkoročnem najemu osebnega avtomobila s tujim zavezancem Davčni zavezanec A (najemnik) je od tujega zavezanca za 5 dni najel osebni avtomobil. Prevzel ga je v Mariboru, zato je kraj obdavčitve te transakcije v Sloveniji. Od tujca je prejel račun brez... Zveza RFR 30. 10. 2014
Zgled: Ali je uporaba posebne ID-številke za DDV obvezna pri pridobitvi blaga? Ali je uporaba posebne ID-številke za DDV obvezna pri pridobitvi blaga? Mali davčni zavezanec, ki je pridobil posebno ID-številko za DDV zaradi opravljanja storitev iz 25/1 ZDDV-1 zavezancu iz druge države članice EU, sprašuje, ali jo mora uporabiti tudi, ko nabavlja... Zveza RFR 26. 01. 2015
Zgled: Prodaja katalogov, ki jo opravi tuji davčni zavezanec Prodaja katalogov, ki jo opravi tuji davčni zavezanec Češki davčni zavezanec s češko ID-številko za DDV pri slovenskem tiskarju naroči tiskanje katalogov. Natisnjene kataloge od tiskarja prevzame na ozemlju Slovenije in jih nato iz Slovenije prodaja v druge države... Zveza RFR 25. 06. 2015
Zgled: Dohodek iz dela v EU poleg denarnega nadomestila Dohodek iz dela v EU poleg denarnega nadomestila Slovenski davčni rezident (pogodbenik) je brezposeln in od Zavoda RS za zaposlovanje prejema denarno nadomestilo za brezposelnost. V obvezna socialna zavarovanja je vključen po zavarovalni podlagi 028. Iz Italije je... Zveza RFR 29. 06. 2017
Zgled: Družba želi vložiti carinsko deklaracijo za sestrsko družbo Družba želi vložiti carinsko deklaracijo za sestrsko družbo Družba A redno uvaža blago iz tretjih držav. V ta namen je oblikovala oddelek za carinjenje, v katerem zaposleni opravljajo to delo že več let. Družba A ima tudi sestrsko družbo B, ki pa blago le redko uvaža... Zveza RFR 30. 06. 2016
Zgled: Obrezovanje trt v vinogradu Obrezovanje trt v vinogradu Kmet ima v lasti vinograde, ki ležijo deloma v Sloveniji deloma pa na Madžarskem. V času mirovanja trt, ko se te obrezuje, za to storitev potrebuje več delovne sile, zato mu pri tem pomagajo okoliški kmetje. Ali se trte štejejo za sestavni... Zveza RFR 24. 11. 2016
Zgled: Stroj, poslan na popravilo v drugo državo članico Stroj, poslan na popravilo v drugo državo članico Davčni zavezanec sprašuje, kako dolgo je lahko stroj na popravilu v tujini, da zaradi tega ne nastopijo obveznosti iz naslova DDV? Odgovor: Po 9. členu ZDDV-1 se prenos blaga v drugo državo članico šteje za obdavčljivo... Zveza RFR 22. 10. 2012
Zgled: Stopnja DDV od prevoznih storitev Stopnja DDV od prevoznih storitev Davčni zavezanec iz druge države članice EU nam je opravil prevoz blaga iz Nizozemske v Slovenijo in nam izdal račun. Prevoz se je začel 30. junija in končal 1. julija 2013. Po kateri (stari ali novi) davčni stopnji moramo narediti... Zveza RFR 02. 09. 2013
Zgled: Prodaja atlasa skupaj z ovitkom in posebnimi označevalniki strani Prodaja atlasa skupaj z ovitkom in posebnimi označevalniki strani Založnik se je odločil, da bo pri posebni izdaji atlasa kupcem tega prodajal skupaj z ličnim ovitkom in tremi potiskanimi označevalniki strani. Oboje je narejeno skladno s tematiko vsebine knjige. Kako... Zveza RFR 25. 06. 2015
Zgled: Ohranjeno neposredno delovno razmerje z napotenim delavcem Ohranjeno neposredno delovno razmerje z napotenim delavcem Družba iz Slovenije dobi naročilo za gradbeno storitev v Avstriji. Delo bo trajalo en mesec. Ker družba nima dovolj lastnih delavcev, da bi to storitev opravila, se s slovensko agencijo za posredovanje delovne... Zveza RFR 26. 04. 2017
Zgled: Pogodbenik prejme samo dohodek od tujega izplačevalca Pogodbenik prejme samo dohodek od tujega izplačevalca Fizična oseba s stalnim prebivališčem v Sloveniji je v maju prejela dohodek iz svetovanja (dohodek iz drugega odvisnega pravnega razmerja) od avstrijskega naročnika (izplačevalca). Fizična oseba (pogodbenik) je... Zveza RFR 29. 06. 2017
Zgled: Osnovna sredstva, ki ne prinašajo neposrednih gospodarskih koristi Osnovna sredstva, ki ne prinašajo neposrednih gospodarskih koristi Kemično podjetje mora vpeljati nov kemični postopek v svoji tovarni, da zadosti okolijskim zahtevam. Zato mora vlagati tudi v opredmetena osnovna sredstva. Kako naj ta sredstva pripozna? Odgovor... Zveza RFR 28. 05. 2015
Zgled: Organizacija športnega tekmovanja Organizacija športnega tekmovanja Zavod za šport bo poskrbel za celotno organizacijo vsakoletnega športnega tekmovanja v teku. Ker je identificiran za namene DDV, sprašuje, ali mora od stroškov organizacije, ki jih zaračuna občini, obračunati DDV. Odgovor: Storitve... Zveza RFR 19. 05. 2014
Zgled: Prodaja menijev v restavraciji ali drugem podobnem lokalu Prodaja menijev v restavraciji ali drugem podobnem lokalu Slovenski zavezanec z registrirano dejavnostjo gostinstva v več lokalih po Sloveniji in Avstriji prodaja menije, ki poleg obroka hrane vključujejo tudi po eno pijačo na obrok. Če stranka želi dodatno pijačo, jo... Zveza RFR 24. 03. 2016
Zgled: Jezikovno izobraževanje v tujini Jezikovno izobraževanje v tujini Slovenska družba je poslala zaposlenega, ki je prevajalec, na jezikovno izobraževanje v drugo državo članico EU. Po končanem jezikovnem tečaju je od tujega izvajalca izobraževanja dobila račun brez obračunanega DDV. Kaj mora storiti... Zveza RFR 07. 07. 2014
Zgled: Izplačilo dohodka madžarskemu podjetniku, ki delo opravi v Sloveniji Zveza RFR 26. 04. 2017
Zgled: Upokojeni pogodbenik prejme dohodek od hrvaškega izplačevalca Upokojeni pogodbenik prejme dohodek od hrvaškega izplačevalca Fizična oseba (upokojenec s starostno pokojnino) s stalnim prebivališčem v Sloveniji je v maju prejela dohodek iz svetovanja (dohodek iz drugega odvisnega pravnega razmerja) od hrvaškega naročnika... Zveza RFR 29. 06. 2017
Zgled: Dolgoročni najem bivalne prikolice od tujega zavezanca Dolgoročni najem bivalne prikolice od tujega zavezanca Davčni zavezanec A (najemnik) je od tujega zavezanca za 4 mesece najel bivalno prikolico, ki jo bo proti plačilu dajal v podnajem svojim strankam. Od tujega zavezanca je prejel račun brez DDV. Po kateri določbi... Zveza RFR 30. 10. 2014
Zgled: Gradbene storitve na ozemlju Slovenije opravi tuji zavezanec, ki (še) nima slovenske ID-številke Gradbene storitve na ozemlju Slovenije opravi tuji zavezanec, ki (še) nima slovenske ID-številke Davčni zavezanec A (prejemnik storitve) je pogodbo o gradnji poslovnega objekta sklenil z zavezancem s sedežem v tretji državi. Ta mu je za dela, opravljena v prvem mesecu... Zveza RFR 30. 10. 2014
Zgled: Prodajalec prejme dohodek za prodajo odpadnega materiala Prodajalec prejme dohodek za prodajo odpadnega materiala Prodajalec odpadnega materiala je od pooblaščene družbe za zbiranje odpadnega materiala prejel enkratni dohodek za zbrani odpadni material v velikosti 1.000 EUR. Prodajalec je v delovnem razmerju za polni delovni... Zveza RFR 25. 05. 2017
Zgled: Stroj, uničen v poplavi Stroj, uničen v poplavi Družba je v letu 2014 kupila stroj in zanj v letu 2014 uveljavila olajšavo za investiranje v velikosti 80.000 EUR. V letu 2016 je bil ta stroj uničen v poplavi, zato je družba odpravila pripoznanje tega stroja v poslovnih knjigah. Zanj ji ni... Zveza RFR 29. 12. 2016
Zgled: Letni dopust za delavca, ki je dopolnil 18 let Letni dopust za delavca, ki je dopolnil 18 let Delodajalec sprašuje, ali delavcu, ki bo v maju 2018 dopolnil 18 let, pripada dodatnih 7 dni letnega dopusta. Odgovor: Delavcu, ki še ni dopolnil 18 let, po ZDR-1 pripada dodatnih 7 dni letnega dopusta na dneve, ki so... Zveza RFR 04. 05. 2015
Zgled: Preplačilo najemnine lastniku, povezani osebi po 16. in 17. členu ZDDPO-2, ob izpolnjevanju pogojev iz 17/6 ZDDPO-2 Preplačilo najemnine lastniku, povezani osebi po 16. in 17. členu ZDDPO-2, ob izpolnjevanju pogojev iz 17/6 ZDDPO-2 Svetovalna družba pri lastniku 40-odstotnega deleža v kapitalu najema poslovne prostore. Lastnik je gospodarska družba, slovenski davčni rezident. Za... Zveza RFR 27. 10. 2016
Zgled: Podjetnik opravlja dejavnost v Sloveniji in Italiji Podjetnik opravlja dejavnost v Sloveniji in Italiji Samostojni podjetnik, ki stalno prebiva v Sloveniji in je slovenski rezident, opravlja trgovsko dejavnost v Sloveniji in Italiji. 60 % svoje dejavnosti po prometu in 70 % po delovnem času opravlja v Sloveniji, 40... Zveza RFR 28. 09. 2017
Zgled: Stopnja DDV pri odstranjevanju podrtih dreves z javnih cest Stopnja DDV pri odstranjevanju podrtih dreves z javnih cest Davčni zavezanec je v zadnjih dneh opravljal čiščenje javnih cest, in sicer tako, da je odstranjeval podrta drevesa in tista, ki grozijo, da bodo padla na cestišče. Sprašuje, ali to spada pod storitve javne... Zveza RFR 10. 03. 2014
Zgled: Preplačilo najemnine lastniku, ki se ne šteje za povezano osebo po 16. in 17. členu ZDDPO-2 Zveza RFR 27. 10. 2016
Zgled: Izplačilo darila v naravi nekvalificiranemu družbeniku Izplačilo darila v naravi nekvalificiranemu družbeniku Fizična oseba, ki je nekvalificirani družbenik (prejemnik) po 105. členu ZDoh-2, prejme od družbe A darilo v naravi, in sicer na podlagi imetništva deleža v tej družbi. Vrednost darila je 100 EUR. Drugega dohodka... Zveza RFR 26. 11. 2015
Zgled: Predplačilo pri spletni prodaji blaga Predplačilo pri spletni prodaji blaga Spletni trgovec fizičnim in pravnim osebam prodaja obleke. Pred pošiljanjem naročenega blaga zahteva plačilo s plačilno kartico. Po prejemu plačila odpošlje kupcu blago skupaj z računom. Kdaj mora izdati račun in ga potrditi pri... Zveza RFR 29. 10. 2015
Zgled: Nadomeščanje več delavcev zaradi letnih dopustov Nadomeščanje več delavcev zaradi letnih dopustov Delodajalčeva dejavnost je prevozništvo. Julija in avgusta večina voznikov izrabi glavnino letnega dopusta.Ali lahko delodajalec julija in avgusta zaposli nekaj voznikov za določen čas zaradi nadomeščanja več delavcev... Zveza RFR 29. 03. 2018
Zgled: Povečanje zavarovalne osnove pri samozaposlenem Povečanje zavarovalne osnove pri samozaposlenem Samozaposleni je zmanjšal svojo zavarovalno osnovo za leto 2016, ker je predvidel, da bo njegov dobiček v tem letu občutno manjši, kot je bil v preteklem. To osnovo je uporabljal od aprila 2016 (davčni obračun za leto... Zveza RFR 29. 09. 2016
Zgled: Necenova subvencija za obdavčeno dejavnost (prava subvencija) Necenova subvencija za obdavčeno dejavnost (prava subvencija) Podjetju, ki proizvaja avtomobilske vgradne dele, je bilo na javnem razpisu dodeljenih 6.000 EUR spodbude za zaposlovanje mladih Iz faksa takoj praksa. Podjetje bo zaradi dodeljene subvencije lahko znižalo... Zveza RFR 31. 12. 2015
Zgled: Implementacija zobnega organa v brezzobo čeljust in uporaba laserja Implementacija zobnega organa v brezzobo čeljust in uporaba laserja Zavezanec ima zobozdravstveni center. V letu 2010 je uveljavil davčno olajšavo za vlaganja v raziskovalne projekte o implementaciji zobnega organa v brezzobo čeljust, o uporabi laserja kot pripomočka... Zveza RFR 27. 10. 2016
Zgled: Nakup programa za vodenje zalog Nakup programa za vodenje zalog Družba je kupila program za vodenje zalog v vrednosti 400 EUR brez DDV. Zaračunani DDV lahko odbije. Program bo uporabljala za dejavnost, in sicer dlje kot eno obračunsko obdobje. Odgovor: Program je neopredmeteno sredstvo. Družba ga bo... Zveza RFR 28. 05. 2015
Zgled: Delovno razmerje v Sloveniji in registrirana dejavnost v Italiji Delovno razmerje v Sloveniji in registrirana dejavnost v Italiji Fizična oseba, ki prebiva v Sloveniji in je slovenski rezident, je v delovnem razmerju pri slovenskem delodajalcu. Poleg tega je podjetnik v Italiji, kjer opravlja registrirano dejavnost. Izdeluje... Zveza RFR 28. 09. 2017
Zgled: Prevoz pripravljene hrane Prevoz pripravljene hrane Slovenska družba za pogostitev poslovnih partnerjev pri trgovcu naroči hrano iz njegove posebne ponudbe. Trgovec prodane hrane ne dostavlja sam, zato priporoči drugo osebo, ki to občasno opravlja zanj. Družba od trgovca kupi le hrano, prevoz... Zveza RFR 24. 03. 2016
Zgled: Globa, ki jo je izrekel pristojni organ Globa, ki jo je izrekel pristojni organ Inšpekcijska služba je družbi naložila 4.000 EUR globe po ZVZD-1, ker v izjavi o varnosti z oceno tveganja ni načrtovala in določila promocije zdravja na delovnem mestu in zanjo ni zagotovila potrebnih sredstev in načina... Zveza RFR 27. 10. 2016
Zgled: Mali zavezanec dobavi blago zavezancu s posebno ID-številko iz EU Mali zavezanec dobavi blago zavezancu s posebno ID-številko iz EU Slovenski zavezanec dobavi blago kupcu iz druge države članice. Dobavo blaga obravnava kot oproščeno skupnostno dobavo (46. člen ZDDV-1). V sistemu VIES preveri ID-številko, ki mu jo je sporočil kupec... Zveza RFR 22. 02. 2018
Zgled: Nadomestilo za čas čakanja na delo Nadomestilo za čas čakanja na delo Družba A ima 30 zaposlenih. V letu 2016 ni več dovolj dela za vse, vendar se predvideva, da bo taka situacija trajala zgolj 3 mesece. Družba delodajalka je zato 10 zaposlenih poslala na čakanje.Ali zaposlenim pripada nadomestilo za... Zveza RFR 27. 05. 2016
Zgled: Prodaja stroja z uporabniškim priročnikom Prodaja stroja z uporabniškim priročnikom Trgovec je v prodajno linijo vključil stroj za izdelavo peletov. Od proizvajalca je skupaj s strojem kupil tudi uporabniški priročnik v tiskani obliki. Stroj bo prodajal po enotni ceni, ki bo vključevala tudi uporabniški... Zveza RFR 25. 06. 2015
Zgled: Spletna dobava blaga zavezancu na Kanarske otoke Spletna dobava blaga zavezancu na Kanarske otoke Slovenski zavezanec odpošlje blago, ki ga je prek spleta naročil zavezanec s Kanarskih otokov. Kako obračuna DDV? Odgovor: Kanarski otoki so del carinskega območja EU, niso pa del skupnostnega ozemlja, na katerem velja... Zveza RFR 26. 04. 2018
Prikazov na stran:
Komentar