Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Zgled: Investicija pri ustanovitelju oziroma lastniku stvarnega premoženja Investicija pri ustanovitelju oziroma lastniku stvarnega premoženja Drugi uporabnik, ki je ustanovitelj določenega uporabnika, se je odločil za investiranje v dodatne zmogljivosti na zgradbi in v nakup zemljišča za izvajanje dejavnosti javne službe določenega... Zveza RFR 28. 10. 2020
Zgled: Zavezanec obnavlja nepremičnino, za katero ve, da jo bo prodal zavezancu Zavezanec obnavlja nepremičnino, za katero ve, da jo bo prodal zavezancu Slovenski zavezanec na Hrvaškem obnavlja staro nepremičnino. S hrvaškim zavezancem je sklenil predpogodbo, v skladu s katero sta se zavezala, da bo hrvaški zavezanec to nepremičnino po zaključku... Zveza RFR 24. 09. 2020
Zgled: Oglaševanje nepremičnine na obcestnih plakatih Oglaševanje nepremičnine na obcestnih plakatih Slovenski zavezanec organizira oglaševanje za hrvaško nepremičninsko agencijo. Pri tem se večina oglasnih plakatov namesti na panoje ob cestah. Oglasi se nanašajo na prodajo nepremičnin, zgrajenih v turističnem kraju ob... Zveza RFR 28. 10. 2020
Zgled: Ali lahko delodajalec delavcu obračuna destimulacijo, če je kolektivna pogodba dejavnosti ne ureja? Ali lahko delodajalec delavcu obračuna destimulacijo, če je kolektivna pogodba dejavnosti ne ureja? Delodajalec se je v pogodbi o zaposlitvi z delavcem dogovoril, da mu lahko v primeru nedoseganja pričakovanih delovnih rezultatov obračuna destimulacijo v velikosti 10... Zveza RFR 24. 02. 2021
Zgled: Delavci zaradi previsokih meril ne prejmejo dela plače za delovno uspešnost Delavci zaradi previsokih meril ne prejmejo dela plače za delovno uspešnost Delavci delajo na normo. Delodajalec je v pogodbah o zaposlitvi določil merila, ki jih morajo delavci doseči ali preseči, če želijo prejeti del plače za delovno uspešnost. Po več mesecih so... Zveza RFR 24. 02. 2021
Zgled: Ocenitev vrednosti naročila za izvedbo notranje revizije poslovanja Ocenitev vrednosti naročila za izvedbo notranje revizije poslovanja Proračunski uporabnik dejavnosti notranjega revidiranja ne zagotavlja z lastno notranjerevizijsko službo, zaposlenim notranjim revizorjem ali s skupno notranjerevizijsko službo. Notranje revizije zanj... Zveza RFR 30. 09. 2021
Zgled: Nadomestilo za čakanje na delo pri nerezidentih na delu v Sloveniji Nadomestilo za čakanje na delo pri nerezidentih na delu v Sloveniji Nerezidenta tuji delodajalec napoti na delo v Slovenijo. Zaposlitev se fizično opravlja v Sloveniji. Med epidemijo COVID-19 je nerezident od tujega delodajalca prejemal nadomestilo plače za čakanje... Zveza RFR 30. 09. 2021
Zgled: Maksimalno in minimalno skrajšanje delovnega časa Maksimalno in minimalno skrajšanje delovnega časa Delodajalec ima zaposlene le delavce, ki delajo s polnim delovnim časom 40 ur na teden. Nekaterim bi skrajšal delovni čas tako, da bi delali 10 ur na teden, drugim pa, da bi delali 20 ali pa 30 ur na teden.Ali to lahko... Zveza RFR 30. 09. 2021
Zgled: Ali lahko delodajalec delavcu obračuna destimulacijo, če je njegova osnovna plača enaka najmanjši osnovni plači tarifnega razreda? Ali lahko delodajalec delavcu obračuna destimulacijo, če je njegova osnovna plača enaka najmanjši osnovni plači tarifnega razreda? Delavčeva osnovna plača po pogodbi o zaposlitvi skladno s III. tarifnim razredom KPGD znaša 590,64 EUR. Delavcu za deset let delovne dobe... Zveza RFR 24. 02. 2021
Zgled: Zakonodaja, ki se uporabi za opredelitev delodajalca Zakonodaja, ki se uporabi za opredelitev delodajalca Kitajsko podjetje (s hčerinsko družbo v Nemčiji) zagotavlja zaposlene za kratkotrajno zaposlitev v proizvodnem obratu podjetja v Sloveniji. Obdobje zaposlitve v Sloveniji ne preseže treh mesecev. Zaposleni so... Zveza RFR 30. 09. 2021
Zgled: Ali so merila in velikost destimulacije lahko določeni v splošnem aktu? Ali so merila in velikost destimulacije lahko določeni v splošnem aktu? Delavec ima v pogodbi o zaposlitvi predvideno možnost obračunavanja destimulacije, če ne bo dosegel pričakovanih delovnih rezultatov. Je pa delodajalec merila za njeno obračunavanje in velikost... Zveza RFR 24. 02. 2021
Zgled: Presežna posojila iz Nemčije Presežna posojila iz Nemčije Družba je v preteklosti prejela posojilo od matične družbe iz Nemčije. Del teh posojil presega dovoljeno štirikratno razmerje med družbenikovimi posojili in deležem (kapitalom) družbenika. Družba se ni odločila za dokazovanje, da je... Zveza RFR 27. 01. 2021
Zgled: Prepoved odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga v obdobju zaradi subvencije Prepoved odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga v obdobju zaradi subvencije Delodajalec je za delavca dobil subvencijo minimalne plače za januarsko, februarsko in marčevsko plačo. Ali lahko delavca po prenehanju prejemanja subvencije odpusti iz poslovnega... Zveza RFR 24. 02. 2021
Zgled: Združevanje (skupka) sredstev v denar ustvarjajočo enoto Združevanje (skupka) sredstev v denar ustvarjajočo enoto Organizacija, ki se ukvarja z avtobusnimi prevozi, opravlja storitve po pogodbi z mestno občino. Določeno je, da mora zagotavljati pet prog. Sredstva, namenjena vsaki progi, in denarne tokove vsake proge lahko... Zveza RFR 24. 03. 2021
Zgled: Razporejanje skupnih sredstev na denar ustvarjajočo enoto in izračun vrednosti pri uporabi Razporejanje skupnih sredstev na denar ustvarjajočo enoto in izračun vrednosti pri uporabi Organizacija ima denar ustvarjajočo enoto 1 (DUE 1), za katero je izračunala vrednost pri uporabi 2.000 EUR. Knjigovodska vrednost sredstev DUE 1 znaša 1.700 EUR. Organizacija... Zveza RFR 24. 03. 2021
Zgled: Po kolektivni pogodbi dejavnosti mora delodajalec izplačati večji regres Po kolektivni pogodbi dejavnosti mora delodajalec izplačati večji regres Delodajalca zavezuje Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije*. Delodajalci v tej panogi morajo delavcem izplačati regres v velikosti 1.150 EUR.Ali bo država delodajalcu... Zveza RFR 30. 09. 2021
Zgled: Zahteva nadzornega sveta, da subjekt javnega interesa oblikuje rezervacije za jubilejne nagrade Zahteva nadzornega sveta, da subjekt javnega interesa oblikuje rezervacije za jubilejne nagrade Družba z omejeno odgovornostjo je z novelo ZGD-1K postala subjekt javnega interesa, po velikosti pa je srednje velika. V preteklih letih ni oblikovala odloženih davkov za... Zveza RFR 24. 06. 2021
Zgled: Delodajalec premajhnemu deležu delavcev ne more zagotavljati dela Delodajalec premajhnemu deležu delavcev ne more zagotavljati dela Delodajalec ima zaposlenih 100 delavcev. Dela za vsaj 90 % delovnega časa ne more zagotavljati le šestim delavcem.Ali jim lahko odredi delo s skrajšanim delovnim časom? Odgovor: Lahko. Vendar ker... Zveza RFR 30. 09. 2021
Zgled: Suspenz zaradi varstva otroka Suspenz zaradi varstva otroka Delavka je na delodajalca naslovila prošnjo, da želi po izteku enoletnega materinskega dopusta ostati doma z otrokom, saj zanj nima varstva. Predlagala je suspenz pogodbe o zaposlitvi. Delodajalec se je s predlogom strinjal. Ali je tak... Zveza RFR 30. 12. 2020
Zgled: Ob kako težki kršitvi lahko delodajalec izda pisno opozorilo pred krivdno odpovedjo Ob kako težki kršitvi lahko delodajalec izda pisno opozorilo pred krivdno odpovedjo Delodajalec ima zaposleno delavko, ki večkrat na dan samovoljno zapusti delovno mesto za zelo kratka časovna obdobja. Izgovarja se, da se mora malo sprehoditi. Ali so njene kršitve... Zveza RFR 27. 05. 2021
Zgled: Verižni posel dveh dobav blaga z enim prevozom, ki ga organizira končni kupec Verižni posel dveh dobav blaga z enim prevozom, ki ga organizira končni kupec Slovenski davčni zavezanec kupi blago od avstrijskega davčnega zavezanca in ga nato proda španskemu davčnemu zavezancu. Gre za verižni posel z enim samim prevozom neposredno iz Avstrije... Zveza RFR 27. 05. 2021
Zgled: Upravičenost do financiranja ob izplačilu regresa po 30. septembru 2021 Upravičenost do financiranja ob izplačilu regresa po 30. septembru 2021 Delodajalca zavezuje Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije*. Ker je nelikviden, lahko regres delavcem izplača najkasneje do 1. novembra 2021. Skrajni rok za predložitev... Zveza RFR 30. 09. 2021
Zgled: Oddaja obrazca REK-1 za plače predstavništva v tujini Oddaja obrazca REK-1 za plače predstavništva v tujini Družba ima sedež v Sloveniji. Na Hrvaškem je ustanovila podružnico, ki tam opravlja dejavnost na področju gradbeništva. Podružnica zaposluje enega zaposlenega, ki opravlja dela zanjo. Pogodba o zaposlitvi je... Zveza RFR 27. 05. 2021
Zgled: Denarno povračilo za prehrano med delom je večje od ekonomske vrednosti toplega obroka Denarno povračilo za prehrano med delom je večje od ekonomske vrednosti toplega obroka Delavci si lahko sami izbirajo, ali bodo izkoristili topli obrok prehrane ali se bodo odločili za denarno povračilo stroška za prehrano med delom. Ekonomska vrednost toplega obroka... Zveza RFR 29. 07. 2021
Zgled: Delo s skrajšanim delovnim časom med odpovednim rokom Delo s skrajšanim delovnim časom med odpovednim rokom Delodajalec je delavcu odpovedal pogodbo o zaposlitvi iz poslovnega razloga. Ker je upad prometa velik, mu lahko v času odpovednega roka zagotavlja delo le za 20 ur na teden.Ali delavcu lahko odredi skrajšanje... Zveza RFR 30. 09. 2021
Zgled: Suspenz zaradi karantene brez nadomestila plače Suspenz zaradi karantene brez nadomestila plače Delavec je pred nekaj dnevi odšel v državo z rdečega seznama, zato mu je bila na meji ob povratku v Slovenijo odrejena karantena. Delavcu nadomestilo plače ne pripada, mora pa delodajalec zanj plačati prispevke... Zveza RFR 30. 12. 2020
Zgled: Državna pomoč, prejeta kot amortizirljivo sredstvo Državna pomoč, prejeta kot amortizirljivo sredstvo Organizacija je kot državno pomoč dobila stroj, ki ga bo morala skladno s pogoji za pridobitev državne pomoči uporabljati za proizvodnjo določenega izdelka. Doba koristnosti stroja je pet let. Kako organizacija knjiži... Zveza RFR 28. 10. 2020
Zgled: Postopek izračuna vrednosti sredstva pri uporabi Postopek izračuna vrednosti sredstva pri uporabi Denarni tok sredstva v prvem letu znaša 20.000 EUR in v drugem letu 24.000 EUR. Po tem obdobju organizacija predpostavlja, da bo denarni tok stabilno rastel 2,5 % na letni ravni. Predpostavlja tudi, da inflacija znaša... Zveza RFR 24. 03. 2021
Zgled: Ocenitev vrednosti izvedbe notranje revizije v primeru deljene notranje revizije Ocenitev vrednosti izvedbe notranje revizije v primeru deljene notranje revizije Proračunski uporabnik ima organizirano lastno notranjerevizijsko službo. Zaradi trenutne kadrovske omejitve obstaja tveganje, da dve notranji reviziji iz letnega načrta notranjih revizij... Zveza RFR 30. 09. 2021
Zgled: Izdelana projektna dokumentacija nima alternativne uporabe, družba za inženiring pa nima pravice do plačila za izpolnjeni del obveze Izdelana projektna dokumentacija nima alternativne uporabe, družba za inženiring pa nima pravice do plačila za izpolnjeni del obveze Družba za inženiring sklene pogodbo s kupcem za izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za renovacijo... Zveza RFR 29. 07. 2021
Zgled: Najboljša ocena pri velikem številu možnih izidov Najboljša ocena pri velikem številu možnih izidov Organizacija ima tožbeni zahtevek. Ker je tožba v začetni fazi, so mogoči različni izidi. Odvetnik ocenjuje, da obstaja 20-odstotna verjetnost, da bo izid tožbe zanjo pomenil plačilo 1.000 EUR, 50-odstotna, da bo... Zveza RFR 28. 04. 2021
Zgled: Sredstva, dana v upravljanje borznoposredniški družbi Sredstva, dana v upravljanje borznoposredniški družbi Organizacija se je odločila, da bo kupila vrednostne papirje X. Z borznoposredniško družbo je sklenila pogodbo o borznem posredovanju, v kateri so podrobneje določeni način naročanja, zapiranje poslov in poročanje... Zveza RFR 29. 07. 2021
Zgled: Delavcu se je strošek prevoza na delo povečal Delavcu se je strošek prevoza na delo povečal Ob zaposlitvi je delavčev strošek prevoza na delo in z njega znašal 100 EUR mesečno. Pozneje se je preselil in strošek prevoza na delo in z njega se mu je povečal na 200 EUR. Delodajalca ne zavezuje nobena kolektivna... Zveza RFR 24. 06. 2021
Zgled: Prejem državne pomoči je knjižen v napačnem obdobju, pri čemer je napaka nepomembna Prejem državne pomoči je knjižen v napačnem obdobju, pri čemer je napaka nepomembna Organizacija se je septembra 2020 prijavila na razpis za dodelitev sredstev državne pomoči. Ocenjevala je, da bo vse pogoje za dodelitev izpolnila in da ne obstaja tveganje, da denarnih... Zveza RFR 24. 06. 2021
Zgled: Obdavčitev v državi kratkotrajne zaposlitve Obdavčitev v državi kratkotrajne zaposlitve Slovensko podjetje pošlje zaposlenega, ki je slovenski rezident, na delo v drugo državo. Delodajalec v državi zaposlitve oziroma dela nima poslovne enote, prav tako pa tudi plače ne izplačuje v imenu delodajalca, ki bi bil... Zveza RFR 30. 09. 2021
Zgled: Določitev dejanskega delodajalca pri posojanju delovne sile Določitev dejanskega delodajalca pri posojanju delovne sile Avstrijski rezident je zaposlen pri avstrijskem delodajalcu, ki ga za tri mesece posodi svoji slovenski hčerinski družbi. Plačo mu še vedno izplačuje sam.Ali ima Slovenija pravico do obdavčitve dohodka... Zveza RFR 30. 09. 2021
Zgled: Razporejanje stroškov po analitikah pri izvajanju projektov Razporejanje stroškov po analitikah pri izvajanju projektov Določeni uporabnik izvaja projekte, ki so plačani bodisi iz proračuna Republike Slovenije bodisi iz proračuna EU. Pri projektih so nekateri stroški, ki jih ima določeni uporabnik pri poslovanju, predpisani kot... Zveza RFR 24. 03. 2021
Zgled: Olajšave za vlaganja v razvoj inovativnega sistema Olajšave za vlaganja v razvoj inovativnega sistema Družba je razvila sistem, ki je na trgu novost (vsebuje elemente novosti po pravilih za olajšavo za raziskave in razvoj). Njena davčna osnova pred odbitkom za davčne olajšave in pokrivanjem davčne izgube iz preteklih... Zveza RFR 27. 01. 2021
Zgled: Strokovna napaka pri poročanju zunanjega izvajalca notranjega revidiranja Strokovna napaka pri poročanju zunanjega izvajalca notranjega revidiranja Zunanji izvajalec je izdal končno poročilo o opravljeni notranji reviziji v sklopu letnega poročila notranje revizije.Ali je izdaja končnega poročila o notranji reviziji v sklopu letnega poročila... Zveza RFR 30. 09. 2021
Zgled: Določitev denar ustvarjajoče enote v okviru testa oslabitve Določitev denar ustvarjajoče enote v okviru testa oslabitve Rudarska organizacija ima zasebno železnico za prevažanje v rudniku. To železnico lahko proda samo po vrednosti starega železa. Železnica ne ustvarja denarnih tokov, ki bi bili v veliki meri neodvisni od... Zveza RFR 24. 03. 2021
Zgled: Podatki o dohodkih iz osebnega dopolnilnega dela Podatki o dohodkih iz osebnega dopolnilnega dela Izplačevalec pošlje Fursu podatke o izplačilu za izdelavo izdelkov, ročno izdelanih na domu, ki niso namenjeni uživanju. Kako naj izplačevalec davčnemu organu poroča o izplačilu tega dohodka? Odgovor: Izplačevalec... Zveza RFR 30. 12. 2020
Zgled: Knjiženje najema zemljišča pri najemniku Knjiženje najema zemljišča pri najemniku Uporabnik je najel zemljišče za 5 let. Najemnino plačuje mesečno in znaša 1.000 EUR. DDV zaradi preglednosti ni prikazan.Kako naj uporabnik knjiži najem? Odgovor... Zveza RFR 29. 07. 2021
Zgled: Prejem državne pomoči je knjižen v napačnem obdobju, pri čemer je napaka pomembna Prejem državne pomoči je knjižen v napačnem obdobju, pri čemer je napaka pomembna Organizacija se je septembra 2020 prijavila na razpis za dodelitev sredstev državne pomoči. Ocenjuje, da bo vse pogoje za dodelitev izpolnila in da ne obstaja tveganje, da denarnih... Zveza RFR 24. 06. 2021
Zgled: Ali mora delodajalec delavcu izplačati tudi dodatek po kolektivni pogodbi dejavnosti, ki pa ni zakonsko obvezen? Ali mora delodajalec delavcu izplačati tudi dodatek po kolektivni pogodbi dejavnosti, ki pa ni zakonsko obvezen? Delavec dela v dopoldanski, popoldanski in nočni izmeni. Delodajalca zavezuje Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije*. Določa, da delavcu pripada... Zveza RFR 26. 01. 2022
Zgled: Odreditev skrajšanja delovnega časa, če delavec dela s krajšim delovnim časom Odreditev skrajšanja delovnega časa, če delavec dela s krajšim delovnim časom Delodajalec ima zaposlenih več delavcev, od katerih nekateri delajo s polnim, nekateri pa s krajšim delovnim časom na podlagi pogodbenega dogovora.Ali lahko skrajšanje delovnega časa odredi... Zveza RFR 30. 09. 2021
Zgled: Odreditev dela s skrajšanim delovnim časom varovanim kategorijam delavcev Odreditev dela s skrajšanim delovnim časom varovanim kategorijam delavcev Delodajalec želi odrediti čakanje na delo delavcu, ki je varovan pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, ker je star 58 let. Je pa pri delodajalcu zaposlen s polnim delovnim... Zveza RFR 30. 09. 2021
Zgled: Evidenca obrokov za učence v šoli Evidenca obrokov za učence v šoli Osnovna šola uporablja avtomatizirano evidenco obrokov v šolski kuhinji. Starši lahko odjave in prijave obrokov uredijo prek spleta z uporabniškim imenom in geslom, ki so ga prejeli ob začetku šolskega leta. Ko se učenec v šolski... Zveza RFR 24. 02. 2021
Zgled: Delodajalec je regres izplačal po 1. juliju 2021, vendar za to ni izpolnjeval pogojev Delodajalec je regres izplačal po 1. juliju 2021, vendar za to ni izpolnjeval pogojev Delodajalec je nelikviden, ne zavezuje pa ga nobena kolektivna pogodba dejavnosti. Regres je delavcem izplačal 12. julija 2021. Ali bo delodajalec upravičen do financiranja regresa... Zveza RFR 30. 09. 2021
Zgled: Priglasitev odloga ugotavljanja davčne obveznosti pri podaritvi deleža Priglasitev odloga ugotavljanja davčne obveznosti pri podaritvi deleža Fizična oseba, ki je slovenski rezident (darovalec), je svojemu sinu, ki je prav tako slovenski rezident, podaril delež v družbi, v kateri je edini družbenik. Ta posel je skladen z dednim dogovorom... Zveza RFR 28. 04. 2021
Zgled: Obračun dohodka avtorja iz prenosa premoženjske pravice (tudi upokojenca) Obračun dohodka avtorja iz prenosa premoženjske pravice (tudi upokojenca) Fizična oseba, ki je slovenski rezident, je na svoje ime in za svoj račun ustvarila izum in ga zaščitila. Nato je premoženjsko pravico iz tega naslova prenesla na slovensko družbo, ki bo... Zveza RFR 24. 06. 2020
Prikazov na stran:
Komentar