Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Sodba: I U 1524/2016 UPRS sodba I U 1524/2016 30. 05. 2017 UPRS 30. 05. 2017 30. 05. 2017
Sodba: X Ips 287/2015 VSRS Sodba X Ips 287/2015 12. 04. 2017 VSRS 12. 04. 2017 12. 04. 2017
Sodba: X Ips 283/2015 VSRS Sodba X Ips 283/2015 23. 05. 2017 VSRS 23. 05. 2017 23. 05. 2017
Sodba: Psp 23/2017 VDSS sodba Psp 23/2017 16. 03. 2017 VDSS 16. 03. 2017 16. 03. 2017
Sodba: II Cpg 1278/2016 VSL sodba II Cpg 1278/2016 09. 02. 2017 VSL 09. 02. 2017 09. 02. 2017
Sodba: U-I-168/15-9 U-I-168/15-9 23. 03. 2016 USRS 23. 03. 2016 23. 03. 2016
Sodba: Up-386/15, U-I-179/15 Up-386/15-26, U-I-179/15-8 12. 05. 2016 USRS 12. 05. 2016 12. 05. 2016
Sodba: X Ips 367/2015 VSRS Sodba X Ips 367/2015 30. 08. 2017 VSRS 30. 08. 2017 30. 08. 2017
Sodba: I U 1817/2016 UPRS sodba I U 1817/2016 23. 05. 2017 UPRS 23. 05. 2017 23. 05. 2017
Sodba: Pdp 855/2016 VDSS sodba Pdp 855/2016 23. 03. 2017 VDSS 23. 03. 2017 23. 03. 2017
Sodba: U-I-192/16-35 U-I-192/16-35 08. 03. 2018 USRS 07. 03. 2018 08. 03. 2018
Sodba: C-533/16 (Volkswagen AG proti Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky) C-533/16 21. 03. 2018 Sodišče EU 21. 03. 2018 21. 03. 2018
Sodba: X Ips 452/2014 VSRS Sodba X Ips 452/2014 25. 08. 2016 VSRS 25. 08. 2016 25. 08. 2016
Sodba: C-552/16 („Wind Inovation 1“ EOOD, v likvidaciji, proti Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno osiguritelna praktika“ – Sofia) C-552/16 09. 11. 2017 Sodišče EU 09. 11. 2017 09. 11. 2017
Sodba: C-36/16 (Minister Finansów proti Posnania Investment SA) C-36/16 11. 05. 2017 Sodišče EU 11. 05. 2017 11. 05. 2017
Sodba: C-90/16 (The English Bridge Union Limited proti Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs) C-90/16 26. 10. 2017 Sodišče EU 26. 10. 2017 26. 10. 2017
Sodba: C-463/14 (Asparuhovo Lake Investment Company OOD proti Direktor na Direkcija „Obžalvane i danačno-osiguritelna praktika“ Varna pri Centralno upravlenie na Nacionalnata agencija za prihodite) C-463/14 03. 09. 2015 Sodišče EU 03. 09. 2015 03. 09. 2015
Sodba: C-212/15 (ENEFI Energiahatekonysagi Nyrt proti Direc?ia Generală Regională a Finan?elor Publice (DGRFP) Bra?ov) C-212/15 09. 10. 2016 Sodišče EU 09. 10. 2016 09. 10. 2016
Sodba: C-267/15 (Gemeente Woerden proti Staatssecretaris van Financiën) C-267/15 22. 06. 2016 Sodišče EU 22. 06. 2016 22. 06. 2016
Sodba: C-151/13 (Le Rayon d’Or SARL proti Ministre de l’Économie et des Finances) C-151/13 27. 03. 2014 Sodišče EU 27. 03. 2014 27. 03. 2014
Sodba: C-534/16 (Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky proti BB construct s. r. o.) C-507/16 26. 10. 2017 Sodišče EU 26. 10. 2017 26. 10. 2017
Sodba: C-463/16 (Stadion Amsterdam CV proti Staatssecretaris van Financiën) C-463/16 18. 01. 2018 Sodišče EU 18. 01. 2018 18. 01. 2018
Sodba: C-298/15 („Borta“ UAB proti Klaipedos valstybinio juru uosto direkcija VI) C-298/15 05. 04. 2017 Sodišče EU 05. 04. 2017 05. 04. 2017
Sodba: C-260/14 (Judeţul Neamţ (C-260/14), Judeţul Bacău (C-261/14) proti Ministerul Dezvoltării Regionale ?i Administra?iei Publice) C-260/14, C-261/14 26. 05. 2016 Sodišče EU 26. 05. 2016 26. 05. 2016
Sodba: C-424/12 (SC Fatorie SRL proti Direcţia Generală a Finanţelor Publice Bihor) C-424/12 06. 02. 2014 Sodišče EU 06. 02. 2014 06. 02. 2014
Sodba: C-305/16 (Avon Cosmetics Ltd proti Commisioners for Her Majesty's Revenue and Customs) C-305/16 14. 12. 2017 Sodišče EU 14. 12. 2017 14. 12. 2017
Sodba: C-315/12 (Metro Cash & Carry Danmark ApS proti Skatteministeriet) C-315/12 18. 07. 2013 Sodišče EU 18. 07. 2013 18. 07. 2013
Sodba: C-226/14 (Eurogate Distribution GmbH proti Hauptzollamt Hamburg-Stadt (C 226/14), in DHL Hub Leipzig GmbH proti Hauptzollamt Braunschweig (C 228/14)) C-226/14, C-228/14 02. 06. 2012 Sodišče EU 02. 06. 2012 02. 06. 2012
Sodba: C-499/13 (Marian Macikowski proti Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku) C-499/13 26. 03. 2015 Sodišče EU 26. 03. 2015 26. 03. 2015
Sodba: C-24/15 (Josef Plöckl proti Finanzamt Schrobenhausen) C-24/15 20. 10. 2016 Sodišče EU 20. 10. 2016 20. 10. 2016
Sodba: C-15/15 (New Valmar BVBA proti Global Pharmacies Partner Health Srl) C-15/15 21. 06. 2016 Sodišče EU 21. 06. 2016 21. 06. 2016
Sodba: C-276/14 (Gmina Wrocław proti Minister Finansów) C-276/14 29. 09. 2015 Sodišče EU 29. 09. 2015 29. 09. 2015
Sodba: C-128/14 (Staatssecretaris van Financiën proti Het Oudeland Beheer BV) C-128/14 28. 04. 2016 Sodišče EU 28. 04. 2016 28. 04. 2016
Sodba: C-49/12 (The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs proti Sunico ApS, M & B Holding ApS, Sunilu Kumarju Harwaniju) C-49/12 12. 09. 2013 Sodišče EU 12. 09. 2013 12. 09. 2013
Sodba: C-26/16 (Santogal M Comércio e Reparaçao de Automóveis Lda proti Autoridade Tributária e Aduaneira) C-26/16 14. 06. 2017 Sodišče EU 14. 06. 2017 14. 06. 2017
Sodba: C-404/16 (Lombard Ingatlan Lizing Zrt. proti Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság) C-404/16 12. 10. 2017 Sodišče EU 12. 10. 2017 12. 10. 2017
Sodba: C-91/12 (Skatteverket proti PFC Clinic AB) C-91/12 21. 03. 2013 Sodišče EU 21. 03. 2013 21. 03. 2013
Sodba: C-55/14 (Régie communale autonome du stade Luc Varenne proti État belge) C-55/14 22. 01. 2015 Sodišče EU 22. 01. 2015 22. 01. 2015
Sodba: C-492/13 (Traum EOOD proti Direktor na Direkcija „Obžalvane i danačno-osiguritelna praktika“ Varna pri Centralno upravlenie na Nacionalnata agencija za prihodite) C-492/13 09. 10. 2014 Sodišče EU 09. 10. 2014 09. 10. 2014
Sodba: C-132/16 (Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika“– Sofia proti „Iberdrola Inmobiliaria Real Estate Investments“ EOOD) C-132/16 14. 09. 2017 Sodišče EU 14. 09. 2017 14. 09. 2017
Sodba: C-337/13 (Almos Agrárkülkereskedelmi Kft proti Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága) C-337/13 15. 05. 2014 Sodišče EU 15. 05. 2014 15. 05. 2014
Sodba: C-552/13 (Grupo Hospitalario Quirón SA proti Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco, Instituto de Religiosas Siervas de Jesús de la Caridad) C-552/13 22. 10. 2015 Sodišče EU 22. 10. 2015 22. 10. 2015
Sodba: C-546/14 (Degano Trasporti Sas di Ferruccio Degano & C., v likvidaciji, ob udeležbi Pubblico Ministero presso il Tribunale di Udine) C-546/14 07. 04. 2016 Sodišče EU 07. 04. 2016 07. 04. 2016
Sodba: C-592/15 (Commisioners for Her Majesty's Revenue and Customs proti British Film Institute) C-592/15 15. 02. 2017 Sodišče EU 15. 02. 2017 15. 02. 2017
Sodba: C-276/16 (Prequ’ Italia Srl proti Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) C-276/16 20. 12. 2017 Sodišče EU 20. 12. 2017 20. 12. 2017
Sodba: C-16/14 (Property Development Company NV proti Belgische Staat) C-16/14 23. 04. 2015 Sodišče EU 23. 04. 2015 23. 04. 2015
Sodba: C-7/13 (Skandia America Corp. (USA), filial Sverige proti Skatteverket) C-7/13 17. 09. 2014 Sodišče EU 17. 09. 2014 17. 09. 2014
Sodba: C-495/12 (Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs proti Bridport and West Dorset Golf Club Limited) C-495/12 19. 12. 2013 Sodišče EU 19. 12. 2013 19. 12. 2013
Sodba: C-6/15 (TNS Dimarso NV proti Vlaams Gewest) C-6/15 14. 07. 2016 Sodišče EU 14. 07. 2016 14. 07. 2016
Sodba: C-518/14 (Senatex GmbH proti Finanzamt Hannover-Nord) C-518/14 15. 09. 2016 Sodišče EU 15. 09. 2016 15. 09. 2016
Prikazov na stran:
Komentar