Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Sodba: I U 1524/2016 UPRS sodba I U 1524/2016 Jedro Iz upravnih spisov zadeve izhaja, da se tožnik kot dolžnikov dolžnik ni ravnal po sklepu o izvršbi in zarubljenega zneska ni poravnal. Ob takem dejanskem stanju in pravnem stanju so po presoji sodišča izpolnjeni vsi pogoji za izdajo odločbe po 175. členu ZDavP-2 30. 05. 2017 UPRS 30. 05. 2017 30. 05. 2017
Sodba: II Cpg 1278/2016 VSL sodba II Cpg 1278/2016 Jedro Določbe ZDDV-1 so kogentne narave, zato dogovori strank glede uporabe mehanizma obrnjene davčne obveznosti niso možni. Op. št. (1): Pri uporabi mehanizma obrnjene davčne obveznosti je kupec blaga oziroma prejemnik storitve tisti, ki mora obračunati in plačati 09. 02. 2017 VSL 09. 02. 2017 09. 02. 2017
Sodba: X Ips 287/2015 VSRS Sodba X Ips 287/2015 Jedro Najem nepremičnin je po 2. točki prvega odstavka 44. člena praviloma oproščen plačila DDV.ZDDV-1 v 45. členu sicer predvideva izjemo in omogoča, da se davčni zavezanec odloči, da bo najem nepremičnin vseeno obravnaval kot obdavčeno transakcijo. V tem primeru 12. 04. 2017 VSRS 12. 04. 2017 12. 04. 2017
Sodba: X Ips 283/2015 VSRS Sodba X Ips 283/2015 Jedro Razlikovanje, ki je z vidika pogoja bivanja v triletnem časovnem obdobju pred prodajo stanovanja vzpostavljeno med osebami, ki so v stanovanju dejansko bivale določeno časovno obdobje, in tistimi, ki so bili poleg tega v njem tudi stalno prijavljeni (2. točka 23. 05. 2017 VSRS 23. 05. 2017 23. 05. 2017
Sodba: X Ips 367/2015 VSRS Sodba X Ips 367/2015 Jedro Pri obdavčitvi je treba izhajati iz objektivnega neto načela, ki zagotavlja davčno pravičnost, ker terja, da se od dohodka odštejejo za njegovo pridobitev potrebni stroški, saj je le (pozitivna) razlika tista, ki dejansko pomeni povečanje premoženja (ekonomske 30. 08. 2017 VSRS 30. 08. 2017 30. 08. 2017
Sodba: Pdp 855/2016 VDSS sodba Pdp 855/2016 Jedro V odpovedi pogodbe o zaposlitvi odpovedni razlog ne sme biti obrazložen zgolj pavšalno, temveč mora biti konkretiziran v takšni meri, da omogoča ugotovitev o obstoju utemeljenega odpovednega razloga. Delodajalec mora konkretno navesti in obrazložiti okoliščine 23. 03. 2017 VDSS 23. 03. 2017 23. 03. 2017
Sodba: Psp 23/2017 VDSS sodba Psp 23/2017 Jedro Novo pravico iz invalidskega zavarovanja na podlagi sprememb v invalidnosti je mogoče priznati šele od prvega dne naslednjega meseca po nastanku spremembe in ne z datumom novo ugotovljene invalidnosti. Ur. l. RS, št. 73/2007 in 45/2008. Ur. l. RS, št. 96/2012 16. 03. 2017 VDSS 16. 03. 2017 16. 03. 2017
Sodba: U-I-168/15-9 U-I-168/15-9 Odločba Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem z zahtevo Upravnega sodišča, na seji 23. marca 2016 odločilo Tretji odstavek 8. člena Zakona o davku na promet nepremičnin (Uradni list RS, št. 117/06) se razveljavi, kolikor kot osnovo za davek 23. 03. 2016 USRS 23. 03. 2016 23. 03. 2016
Sodba: U-I-192/16-35 U-I-192/16-35 08. 03. 2018 USRS 07. 03. 2018 08. 03. 2018
Sodba: C-580/16 (Firma Hans Bühler KG proti Finanzamt de Graz-Stadt) C-580/16 SODIŠČE (četrti senat), v sestavi T. von Danwitz, predsednik senata, C. Vajda, E. Juhász, sodnika, K. Jürimäe (poročevalka), sodnica, in C. Lycourgos, sodnik, generalni pravobranilec: Y. Bot, sodni tajnik: R. Schiano, administrator, na podlagi pisnega postopka 19. 04. 2018 Sodišče EU 19. 04. 2018 19. 04. 2018
Sodba: Up-386/15, U-I-179/15 Up-386/15-26, U-I-179/15-8 ODLOČBA Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem s sklepom Ustavnega sodišča, in v postopku odločanja o ustavni pritožbi Borisa Žigona, Renče, in Mirana Kebra, Volčja Draga, na seji 12. maja 2016 L. Rosenberg, K. H. Schwab in P. Gotwald 12. 05. 2016 USRS 12. 05. 2016 12. 05. 2016
Sodba: I U 1817/2016 UPRS sodba I U 1817/2016 Jedro Uspešno uveljavljanje pravice do odbitka DDV je povezano z obveznostjo pridobitve ustreznega računa. Prvo davčno obdobje, v katerem lahko davčni zavezanec uveljavljanja pravico do odbitka DDV iz drugega odstavka 67. člena ZDDV-1, je tisto davčno obdobje 23. 05. 2017 UPRS 23. 05. 2017 23. 05. 2017
Sodba: C-36/16 (Minister Finansów proti Posnania Investment SA) C-36/16 SODIŠČE (drugi senat), v sestavi M. Ilešič, predsednik senata, A. Prechal, sodnica, A. Rosas, sodnik, C. Toader (poročevalka), sodnica, in E. Jarašiūnas, sodnik,generalna pravobranilka: J. Kokott,sodni tajnik: A. Calot Escobar,na podlagi pisnega postopka,ob upoštevanju 11. 05. 2017 Sodišče EU 11. 05. 2017 11. 05. 2017
Sodba: C-533/16 (Volkswagen AG proti Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky) C-533/16 SODIŠČE (drugi senat), v sestavi M. Ilešič, predsednik senata, A. Rosas, sodnik, C. Toader, A. Prechal, sodnici, in E. Jarašiūnas (poročevalec), sodnik, generalni pravobranilec: M. Campos Sánchez-Bordona, sodni tajnik: A. Calot Escobar, na podlagi pisnega postopka, ob 21. 03. 2018 Sodišče EU 21. 03. 2018 21. 03. 2018
Sodba: C-396/16 (T-2 ,družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme, d.o.o., v stečaju, proti Republiki Sloveniji) C-396/16 SODIŠČE (prvi senat), v sestavi R. Silva de Lapuerta, predsednica senata, C. G. Fernlund, J.-C. Bonichot (poročevalec), S. Rodin in E. Regan, sodniki, generalni pravobranilec: H. Saugmandsgaard Øe, sodni tajnik: A. Calot Escobar, na podlagi pisnega postopka, ob 22. 02. 2018 Sodišče EU 22. 02. 2018 22. 02. 2018
Sodba: X Ips 452/2014 VSRS Sodba X Ips 452/2014 Jedro Pravni akt, ki ga ustvari mednarodna organizacija je lahko neposredno uporabljiv v državni članici le v primeru, da je država članica na organizacijo prenesla del svojih suverenih pravic, tega pa Republika Slovenija z ratifikacijo Konvencije OECD ni storila. Same 25. 08. 2016 VSRS 25. 08. 2016 25. 08. 2016
Sodba: C-90/16 (The English Bridge Union Limited proti Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs) C-90/16 SODIŠČE (četrti senat), v sestavi T. von Danwitz (poročevalec), predsednik senata, K. Lenaerts, predsednik Sodišča v funkciji sodnika četrtega senata, E. Juhász, sodnik, K. Jürimäe, sodnica, in C. Lycourgos, sodnik,generalni pravobranilec: M. Szpunar,sodna tajnica: L 26. 10. 2017 Sodišče EU 26. 10. 2017 26. 10. 2017
Sodba: C-534/16 (Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky proti BB construct s. r. o.) C-507/16 SODIŠČE (šesti senat), v sestavi J.C. Bonichot (poročevalec) v funkciji predsednika senata, S. Rodin in E. Regan, sodnika,generalni pravobranilec: P. Mengozzi,sodni tajnik: A. Calot Escobar,na podlagi pisnega postopka,ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili 26. 10. 2017 Sodišče EU 26. 10. 2017 26. 10. 2017
Sodba: C-81/17 (Zabrus Siret SRL proti Direc?ia Generală Regională a Finan?elor Publice Ia?i – Administra?ia Jude?eană a Finan?elor Publice Suceava) C-81/17 SODIŠČE (deveti senat), v sestavi C. Vajda, predsednik senata, E. Juhász (poročevalec), sodnik, in K. Jürimäe, sodnica,generalni pravobranilec: N. Wahl,sodni tajnik: A. Calot Escobar,na podlagi pisnega postopka,ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili:– za 26. 04. 2018 Sodišče EU 26. 04. 2018 26. 04. 2018
Sodba: C-552/16 („Wind Inovation 1“ EOOD, v likvidaciji, proti Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno osiguritelna praktika“ – Sofia) C-552/16 SODIŠČE (šesti senat), v sestavi C. G. Fernlund (poročevalec), predsednik senata, A. Arabadjiev in E. Regan, sodnika,generalni pravobranilec: M. Wathelet,sodni tajnik: A. Calot Escobar,na podlagi pisnega postopka,ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili:– za 09. 11. 2017 Sodišče EU 09. 11. 2017 09. 11. 2017
Sodba: C-151/13 (Le Rayon d’Or SARL proti Ministre de l’Économie et des Finances) C-151/13 SODIŠČE (šesti senat), v sestavi A. Borg Barthet, predsednik senata, M. Berger, sodnica, in F. Biltgen (poročevalec), sodnik,generalni pravobranilec: P. Cruz Villalón,sodni tajnik: V. Tourrès, administrator,na podlagi pisnega postopka in obravnave z dne 8. januarja 27. 03. 2014 Sodišče EU 27. 03. 2014 27. 03. 2014
Sodba: C-15/15 (New Valmar BVBA proti Global Pharmacies Partner Health Srl) C-15/15 SODIŠČE (veliki senat), v sestavi K. Lenaerts, predsednik, A. Tizzano, podpredsednik, R. Silva de Lapuerta, predsednica senata, L. Bay Larsen, A. Arabadžiev in F. Biltgen, predsedniki senatov, J. Malenovský, J.C. Bonichot, C. Vajda, S. Rodin in E. Regan (poročevalec 21. 06. 2016 Sodišče EU 21. 06. 2016 21. 06. 2016
Sodba: C-24/15 (Josef Plöckl proti Finanzamt Schrobenhausen) C-24/15 SODIŠČE (četrti senat), v sestavi T. von Danwitz, predsednik senata, E. Juhász, C. Vajda (poročevalec), sodnika, K. Jürimäe, sodnica, in C. Lycourgos, sodnik,generalni pravobranilec: H. Saugmandsgaard Øesodni tajnik: K. Malacek, administrator,na podlagi pisnega 20. 10. 2016 Sodišče EU 20. 10. 2016 20. 10. 2016
Sodba: C-49/12 (The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs proti Sunico ApS, M & B Holding ApS, Sunilu Kumarju Harwaniju) C-49/12 SODIŠČE (tretji senat), v sestavi M. Ilešič, predsednik senata, E. Jarašiūnas, A. Ó Caoimh, sodnika, C. Toader (poročevalka), sodnica, in C. G. Fernlund, sodnik,generalna pravobranilka: J. Kokott,sodna tajnica: C. Strömholm, administratorka,na podlagi pisnega postopka 12. 09. 2013 Sodišče EU 12. 09. 2013 12. 09. 2013
Sodba: C-463/14 (Asparuhovo Lake Investment Company OOD proti Direktor na Direkcija „Obžalvane i danačno-osiguritelna praktika“ Varna pri Centralno upravlenie na Nacionalnata agencija za prihodite) C-463/14 SODIŠČE (tretji senat), v sestavi M. Ilešič, predsednik senata, A. Ó Caoimh, sodnik, C. Toader, sodnica, E. Jarašiūnas in C. G. Fernlund (poročevalec), sodnika,generalni pravobranilec: P. Cruz Villalón,sodni tajnik: M. Aleksejev, administrator,na podlagi pisnega 03. 09. 2015 Sodišče EU 03. 09. 2015 03. 09. 2015
Sodba: C-55/14 (Régie communale autonome du stade Luc Varenne proti État belge) C-55/14 SODIŠČE (deveti senat), v sestavi J. Malenovský, v funkciji predsednika devetega senata, M. Safjan (poročevalec), sodnik, in A. Prechal, sodnica,generalni pravobranilec: P. Cruz Villalón,sodni tajnik: A. Calot Escobar,na podlagi pisnega postopka,ob upoštevanju stališč 22. 01. 2015 Sodišče EU 22. 01. 2015 22. 01. 2015
Sodba: C-315/12 (Metro Cash & Carry Danmark ApS proti Skatteministeriet) C-315/12 SODIŠČE (osmi senat), v sestavi E. Jarašiūnas, predsednik senata, C. Toader (poročevalka), sodnica, in C. G. Fernlund, sodnik,generalna pravobranilka: E. Sharpston,sodna tajnica: L. Hewlett, glavna administratorka,na podlagi pisnega postopka in obravnave z dne 10 18. 07. 2013 Sodišče EU 18. 07. 2013 18. 07. 2013
Sodba: C-128/14 (Staatssecretaris van Financiën proti Het Oudeland Beheer BV) C-128/14 SODIŠČE (prvi senat), v sestavi A. Tizzano, podpredsednik Sodišča v funkciji predsednika prvega senata, F. Biltgen, A. Borg Barthet, E. Levits (poročevalec), sodniki, in M. Berger, sodnica,generalni pravobranilec: P. Mengozzi,sodna tajnica: M. Ferreira, glavna 28. 04. 2016 Sodišče EU 28. 04. 2016 28. 04. 2016
Sodba: C-226/14 (Eurogate Distribution GmbH proti Hauptzollamt Hamburg-Stadt (C-226/14), in DHL Hub Leipzig GmbH proti Hauptzollamt Braunschweig (C-228/14)) C-226/14, C-228/14 SODIŠČE (prvi senat), v sestavi A. Tizzano, podpredsednik Sodišča v funkciji predsednika prvega senata, F. Biltgen, A. Borg Barthet (poročevalec), sodnika, M. Berger, sodnica, in S. Rodin, sodnik,generalni pravobranilec: M. Campos Sánchez-Bordona,sodni tajnik: M 02. 06. 2012 Sodišče EU 02. 06. 2012 02. 06. 2012
Sodba: C-546/14 (Degano Trasporti Sas di Ferruccio Degano & C., v likvidaciji, ob udeležbi Pubblico Ministero presso il Tribunale di Udine) C-546/14 SODIŠČE (drugi senat), v sestavi M. Ilešič, predsednik senata, C. Toader, sodnica, A. Rosas, sodnik, A. Prechal, sodnica, in E. Jarašiūnas (poročevalec), sodnik,generalna pravobranilka: E. Sharpston,sodni tajnik: A. Calot Escobar,na podlagi pisnega postopka,ob 07. 04. 2016 Sodišče EU 07. 04. 2016 07. 04. 2016
Sodba: C-132/16 (Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika“– Sofia proti „Iberdrola Inmobiliaria Real Estate Investments“ EOOD) C-132/16 SODIŠČE (prvi senat), v sestavi R. Silva de Lapuerta, predsednica senata, E. Regan, A. Arabadjiev, C. G. Fernlund (poročevalec) in S. Rodin, sodniki,generalna pravobranilka: J. Kokott,sodni tajnik: R. Schiano, administrator,na podlagi pisnega postopka in obravnave 14. 09. 2017 Sodišče EU 14. 09. 2017 14. 09. 2017
Sodba: C-404/16 (Lombard Ingatlan Lizing Zrt. proti Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság) C-404/16 SODIŠČE (šesti senat), v sestavi J.C. Bonichot (poročevalec), v funkciji predsednika senata, A. Arabadjiev in E. Regan, sodnika,generalni pravobranilec: M. Szpunar,sodni tajnik: A. Calot Escobar,na podlagi pisnega postopka,ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili 12. 10. 2017 Sodišče EU 12. 10. 2017 12. 10. 2017
Sodba: C-212/15 (ENEFI Energiahatekonysagi Nyrt proti Direc?ia Generală Regională a Finan?elor Publice (DGRFP) Bra?ov) C-212/15 SODIŠČE (peti senat), v sestavi J. L. da Cruz Vilaça, predsednik senata, M. Berger (poročevalka), sodnica, A. Borg Barthet, E. Levits in F. Biltgen, , sodniki,generalni pravobranilec: M. Bobek,sodna tajnica: L. Carrasco Marco, administratorka,na podlagi pisnega 09. 10. 2016 Sodišče EU 09. 10. 2016 09. 10. 2016
Sodba: C-26/16 (Santogal M-Comércio e Reparaçao de Automóveis Lda proti Autoridade Tributária e Aduaneira) C-26/16 SODIŠČE (deveti senat), v sestavi E. Juhász, predsednik senata, C. Vajda, sodnik, in K. Jürimäe (poročevalka), sodnica, generalni pravobranilec: P. Mengozzi, sodni tajnik: A. Calot Escobar, na podlagi pisnega postopka, ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili 14. 06. 2017 Sodišče EU 14. 06. 2017 14. 06. 2017
Sodba: C-92/13 (Gemeente ’s Hertogenbosch proti Staatssecretaris van Financiën) C-92/13 SODIŠČE (četrti senat), v sestavi L. Bay Larsen, predsednik senata, M. Safjan (poročevalec), J. Malenovský, sodnika, A. Prechal in K. Jürimäe, sodnici,generalna pravobranilka: E. Sharpston,sodna tajnica: C. Strömholm, administratorka,na podlagi pisnega postopka 10. 09. 2014 Sodišče EU 10. 09. 2014 10. 09. 2014
Sodba: C-305/16 (Avon Cosmetics Ltd proti Commisioners for Her Majesty's Revenue and Customs) C-305/16 SODIŠČE (tretji senat), v sestavi L. Bay Larsen, predsednik senata, J. Malenovský, M. Safjan, D. Šváby in M. Vilaras (poročevalec), sodniki,generalni pravobranilec: M. Bobek,sodna tajnica: L. Hewlett, glavna administratorka,na podlagi pisnega postopka in obravnave 14. 12. 2017 Sodišče EU 14. 12. 2017 14. 12. 2017
Sodba: C-260/14 (Judeţul Neamţ (C-260/14), Judeţul Bacău (C-261/14) proti Ministerul Dezvoltării Regionale ?i Administra?iei Publice) C-260/14, C-261/14 SODIŠČE (peti senat), v sestavi J. L. da Cruz Vilaça, predsednik senata, F. Biltgen, A. Borg Barthet, E. Levits (poročevalec), sodniki in M. Berger, sodnica,generalni pravobranilec: Y. Bot,sodni tajnik: A. Calot Escobar,ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili 26. 05. 2016 Sodišče EU 26. 05. 2016 26. 05. 2016
Sodba: C-7/13 (Skandia America Corp. (USA), filial Sverige proti Skatteverket) C-7/13 SODIŠČE (drugi senat), v sestavi R. Silva de Lapuerta, predsednica senata, J. L. da Cruz Vilaça, G. Arestis (poročevalec), J.C. Bonichot in A. Arabadžiev, sodniki,generalni pravobranilec: M. Wathelet,sodna tajnica: C. Strömholm, administratorka,na podlagi pisnega 17. 09. 2014 Sodišče EU 17. 09. 2014 17. 09. 2014
Sodba: C-267/15 (Gemeente Woerden proti Staatssecretaris van Financiën) C-267/15 SODIŠČE (deseti senat), v sestavi: F. Biltgen, predsednik senata, A. Borg Barthet (poročevalec), sodnik, in M. Berger, sodnica,generalna pravobranilka: J. Kokott,sodni tajnik: A. Calot Escobar,na podlagi pisnega postopka,ob upoštevanju pisnih stališč, ki so jih 22. 06. 2016 Sodišče EU 22. 06. 2016 22. 06. 2016
Sodba: C-499/13 (Marian Macikowski proti Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku) C-499/13 SODIŠČE (prvi senat), v sestavi A. Tizzano, predsednik senata, S. Rodin, A. Borg Barthet (poročevalec), E. Levits in F. Biltgen, sodniki,generalna pravobranilka: J. Kokott,sodni tajnik: K. Malacek, administrator,na podlagi pisnega postopka in obravnave z dne 4 26. 03. 2015 Sodišče EU 26. 03. 2015 26. 03. 2015
Sodba: C-463/16 (Stadion Amsterdam CV proti Staatssecretaris van Financiën) C-463/16 SODIŠČE (deveti senat), v sestavi C. Vajda (poročevalec), predsednik senata, E. Juhász, sodnik, in K. Jürimäe, sodnica,generalni pravobranilec: P. Mengozzi,sodni tajnik: A. Calot Escobar,na podlagi pisnega postopka,ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili 18. 01. 2018 Sodišče EU 18. 01. 2018 18. 01. 2018
Sodba: C-574/15 (Država Italija proti Mauru Scialdoneju) C-574/15 02. 05. 2018 Sodišče EU 02. 05. 2018 02. 05. 2018
Sodba: C-424/12 (SC Fatorie SRL proti Direcţia Generală a Finanţelor Publice Bihor) C-424/12 SODIŠČE (drugi senat), v sestavi R. Silva de Lapuerta, predsednica senata, J. L. da Cruz Vilaça, G. Arestis (poročevalec), J.C. Bonichot in A. Arabadžiev, sodniki,generalna pravobranilka: J. Kokott,sodni tajnik: A. Calot Escobar,na podlagi pisnega postopka,ob 06. 02. 2014 Sodišče EU 06. 02. 2014 06. 02. 2014
Sodba: C-8/17 (Biosafe – Indústria de Reciclagens SA proti Flexipiso – Pavimentos SA) C-8/17 SODIŠČE (sedmi senat), v sestavi A. Rosas, predsednik senata, C. Toader, sodnica, in E. Jarašiūnas (poročevalec), sodnik,generalna pravobranilka: J. Kokott,sodni tajnik: A. Calot Escobar,na podlagi pisnega postopka,ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili 12. 04. 2018 Sodišče EU 12. 04. 2018 12. 04. 2018
Sodba: C-427/16 („CHEZ Elektro Bulgaria“ AD proti Yordanu Kotsevu) C-427/16, C-428/16 SODIŠČE (prvi senat), v sestavi R. Silva de Lapuerta, predsednica senata, C. G. Fernlund, J.C. Bonichot, S. Rodin (poročevalec) in E. Regan, sodniki,generalni pravobranilec: N. Wahl,sodni tajnik: M. Aleksejev, administrator,na podlagi pisnega postopka in obravnave 23. 11. 2017 Sodišče EU 23. 11. 2017 23. 11. 2017
Sodba: C-91/12 (Skatteverket proti PFC Clinic AB) C-91/12 SODIŠČE (tretji senat), v sestavi M. Ilešič, predsednik senata, E. Jarašiūnas, A. Ó Caoimh (poročevalec), sodnika, C. Toader, sodnica, in C. G. Fernlund, sodnik,generalna pravobranilka: J. Kokott,sodni tajnik: A. Calot Escobar,na podlagi pisnega postopka,ob upoštevanju 21. 03. 2013 Sodišče EU 21. 03. 2013 21. 03. 2013
Sodba: C-276/14 (Gmina Wrocław proti Minister Finansów) C-276/14 SODIŠČE (veliki senat), v sestavi V. Skouris, predsednik, K. Lenaerts, podpredsednik, A. Tizzano, predsednik senata, R. Silva de Lapuerta, predsednica senata, T. von Danwitz, A. Ó Caoimh, J.C. Bonichot, C. Vajda, predsedniki senatov, E. Levits, A. Arabadžiev, M 29. 09. 2015 Sodišče EU 29. 09. 2015 29. 09. 2015
Sodba: C-552/13 (Grupo Hospitalario Quirón SA proti Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco, Instituto de Religiosas Siervas de Jesús de la Caridad) C-552/13 SODIŠČE (peti senat), v sestavi T. von Danwitz, predsednik četrtega senata, v funkciji predsednika petega senata, D. Šváby, A. Rosas, E. Juhász (poročevalec) in C. Vajda, sodniki,generalni pravobranilec: M. Szpunar,sodna tajnica: M. Ferreira, glavna administratorka 22. 10. 2015 Sodišče EU 22. 10. 2015 22. 10. 2015
Sodba: C-182/17 (Nagyszénás Településszolgáltatási Nonprofit Kft. proti Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága) C-182/17 SODIŠČE (sedmi senat), v sestavi A. Rosas, predsednik senata, A. Prechal (poročevalka), sodnica, in E. Jarašiūnas, sodnik,generalni pravobranilec: M. Wathelet,sodni tajnik: A. Calot Escobar,na podlagi pisnega postopka,ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili 22. 02. 2018 Sodišče EU 22. 02. 2018 22. 02. 2018
Sodba: C-492/13 (Traum EOOD proti Direktor na Direkcija „Obžalvane i danačno-osiguritelna praktika“ Varna pri Centralno upravlenie na Nacionalnata agencija za prihodite) C-492/13 SODIŠČE (peti senat), v sestavi T. von Danwitz (poročevalec), predsednik senata, C. Vajda, A. Rosas, E. Juhász in D. Šváby, sodniki,generalni pravobranilec: N. Wahl,sodni tajnik: A. Calot Escobar,na podlagi pisnega postopka,ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili 09. 10. 2014 Sodišče EU 09. 10. 2014 09. 10. 2014
Prikazov na stran:
Komentar