Splošni pogoji uporabe spletnega mesta www.ekspertrfr.si

Veljavnost od marec 2018

 

1. Uvodna določila

1.1 Predmetni splošni pogoji uporabe spletnega mesta www.ekspertrfr.si opredeljujejo pogoje uporabe navedenega spletnega mesta oziroma pravice in obveznosti med Zvezo računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana, matična številka: 5147271000 (v nadaljevanju: »Zveza RFR«) in uporabnikom tega spletnega mesta www.ekspertrfr.si (v nadaljevanju: »Splošni pogoji uporabe«).

1.2 Spletno mesto www.ekspertrfr.si predstavlja vse spletne strani v okviru spletnega naslova (v nadaljevanju: »Spletno mesto«).

1.3 Splošni pogoji uporabe veljajo za vse uporabnike Spletnega mesta. Uporabnik Spletnega mesta je vsaka fizična ali pravna oseba, ki uporablja oziroma obišče Spletno mesto (v nadaljevanju: »Uporabnik«).

 

2. Opis in uporaba Spletnega mesta

2.1 Spletno mesto vsebuje digitalno aplikacijo EKSPERT RFR, ki vsebuje slovensko zakonodajo, pojasnila DURS in FURS, vprašanja in odgovore DURS in FURS, sodno prakso Višjih sodišč RS, Vrhovnega in Ustavnega sodišča RS ter sodno prakso Sodišča Evropske unije, tolmačenja strokovnjakov Zveze RFR, vprašanja in odgovore Zveze RFR ter pojasnila ostalih uradnih slovenskih organov (v nadaljevanju: »Aplikacija«).

2.2 Vse vsebine, ki se nahajajo na Spletnem mestu so informativnega značaja in so namenjene predvsem informiranju Uporabnika Spletnega mesta.

2.3 Uporabnik lahko dostopa do Aplikacije na podlagi osebne RFR-številke in gesla ter pod pogojem, da je sklenil ustrezno naročniško razmerje za dostop do Aplikacije.

2.4 Vsak Uporabnik se mora registrirati na spletnem mestu Zveze RFR (osebnarfr.zvezarfr.si), da prejme osebno RFR-številko. Z osebno RFR-številko in sklenjenim naročniškim razmerjem ter plačano naročnino mu je omogočen dostop do vsebin, objavljenih na Spletnem mestu.

 

3. Delovanje in dostopnost Spletnega mesta

3.1 Zveza RFR si bo prizadevala vzdrževati Spletno mesto tako, da bo dostopno nemoteno in brezhibno 24 ur na dan, vse dni v letu. Zveza RFR si bo ves čas prizadevala zagotavljati tehnične pogoje, ki bodo Uporabnikom omogočali nemoteno uporabo Spletnega mesta.

3.2 Zveza RFR si pridržuje pravico, da brez kakršnegakoli predhodnega obvestila Uporabnikom prekine dostop do Spletnega mesta zaradi tehničnih razlogov, vzdrževanja ali zamenjave opreme, višje sile, ipd.

3.3 Zveza RFR ne odgovarja za morebitno škodo ali neprijetnosti, s katerimi bi se Uporabnik soočil zaradi prekinitve delovanja ali motenega dostopa do Spletnega mesta.

 

4. Odgovornost Zveze RFR za vsebino podatkov

4.1 Zveza RFR si prizadeva za kakovost, pravilnost in ažurnost podatkov na Spletnem mestu.

4.2 Zveza RFR ne jamči za pravilnost oziroma ustreznost podatkov na Spletnem mestu. Zveza RFR tudi ne odgovarja za morebitne neprijetnosti ali škodo, ki bi Uporabniku nastala zaradi morebitnih napačnih, pomanjkljivih ali drugače neustreznih podatkov na Spletnem mestu.

 

5. Podpora Uporabnikom

5.1 Zveza RFR v svojem delovnem času Uporabnikom zagotavlja brezplačno podporo v zvezi z uporabo Spletnega mesta, in sicer na telefonski številki: 080 1957 in elektronskem naslovu: podpora@zvezarfr.si.

5.2 Zveza RFR si prizadeva nuditi podporo Uporabnikom iz člena 5.1 teh Splošnih pogojev uporabe takoj oziroma v primeru zahtevnejših oblik podpore v ustreznem času.

 

6. Pravice intelektualne lastnine

6.1 Vsi podatki in podobe na Spletnem mestu so predmet avtorske zaščite ali druge zaščite industrijske lastnine in so zaščitene z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah (v nadaljevanju: »ZASP«), Zakonom o industrijski lastnini-1 (v nadaljevanju: »ZIL-1«) in drugo veljavno zakonodajo.

6.2 Znaki RFR, ZRFR in rfr.si so varovani kot storitvene oziroma blagovne znamke po ZIL-1. Vse zbirke podatkov so podatkovna baza v smislu določil ZASP, zbirke dokumentov na Spletnem mestu – v celoti in kot posamezni deli sistema – so varovane z avtorsko pravico avtorja oziroma imetnika avtorske pravice in z drugimi predpisi (varstvo konkurence itd.).

6.3 Posamezne enote v zbirkah Spletnega mesta, ki so avtorsko delo (npr. avtorski članki), so varovane z avtorsko pravico njihovega avtorja oziroma imetnika. Avtorsko varstvo Spletnega mesta, njegovih posameznih podatkovnih zbirk in posameznih enot v zbirkah, ki so dostopne Uporabnikom, obsega varstvo v skladu z ZASP. Za posamezne enote zbirk Spletnega mesta, ki so avtorsko delo, je dovoljena le uporaba za lastne potrebe. Vse druge oblike nadaljnjega distribuiranja, posredovanja oziroma omogočanja uporabe tretjim osebam (reproduciranje v knjigi, objava na naročnikovem oziroma uporabnikovem strežniku itd.) so izrecno prepovedane. Prepoved se nanaša na vse oblike uporabe, ki presegajo okvire lastne uporabe, še posebej pa so prepovedani:

  • uporaba znatnih delov (količinsko in/ali kakovostno) podatkovnih zbirk Spletnega mesta (reproduciranje strukture zbirk ali delov strukture zbirk itd.),
  • uporaba podatkovnih zbirk Spletnega mesta v nasprotju z njihovo običajno uporabo ali na način, ki bi lahko prizadel interese avtorja oziroma imetnika avtorske pravice (uporaba čistopisov predpisov prek okvira lastnih potreb uporabnika, sistematična in ponovljena uporaba neznatnih delov podatkovnih zbirk itd.),
  • odstranitev ali zamenjava znakov RFR, ZRFR, rfr.si, kadar se pojavljajo na dokumentih, besedilih, spletnih straneh itd. ter
  • strojno oziroma avtomatizirano kopiranje, črpanje, repliciranje, pregledovanje in analiziranje vsebin ali zbirk podatkov, objavljenih na Spletnem mestu, ali pregledovanje, analiziranje, razstavljanje, spreminjanje ali zlonamerna ter nepooblaščena uporaba programske kode Spletnega mesta s programskimi in drugimi orodji, ki omogočajo razkrivanje tehničnih in poslovnih skrivnosti, ki so del zasnove Spletnega mesta.

 

7. Varovanje podatkov Uporabnikov

7.1 Zveza RFR se zavezuje, da bo varovala, hranila in uporabljala podatke Uporabnikov skladno s predpisi v Republiki Sloveniji. Podatki Uporabnika so podatki in informacije, ki jih Uporabnik posreduje Zvezi RFR pri uporabi Spletnega mesta (v nadaljevanju: »Uporabnikovi podatki«). Uporabnik ima pravico do vpogleda, dopolnitve in popravka svojih Uporabnikovih podatkov na spletnem mestu http://osebnarfr.zvezarfr.si.

7.2 Uporabnik se strinja, da Zveza RFR uporablja in obdeluje Uporabnikove podatke za naslednje namene, in sicer:

  • za namene neposrednega trženja,
  • za statistične namene,
  • za pošiljanje obvestil po elektronski pošti.

7.3 Uporabnik lahko kadarkoli pisno ali z odjavo od prejemanja obvestil na spletni strani Spletnega mesta od Zveze RFR zahteva prenehanje uporabe njegovih Uporabnikovih podatkov. Od prejemanja obvestil na portalu se odjavi tako, da v obrazec na spletni strani Spletnega mesta vpiše elektronski naslov, na katerega je prejemal obvestila. Po vnosu elektronskega naslova sistem na ta elektronski naslov (zaradi preprečitve zlorabe s strani tretjih oseb) pošlje navodilo za odjavo. Uporabnik s klikom na potrditev odjave v elektronskem sporočilu konča postopek odjave, pri čemer se na spletni strani Spletnega mesta izpiše obvestilo o uspešno končanem postopku. Če postopek ni uspešno končan, se obvestilo ne izpiše. V tem primeru se Uporabnik lahko obrne na brezplačno podporo Uporabnikom in skuša z njeno pomočjo ponoviti postopek. Če ta tudi po tem ni uspešno končan, mora Uporabnik podati Zvezi RFR pisno zahtevo.

7.4 Zveza RFR se zavezuje, da bo vse Uporabnikove podatke varovala kot poslovno skrivnost.

7.5 Vsako spremembo Uporabnikovih podatkov, ki vpliva ali bi lahko vplivala na izvrševanje in uveljavljanje pravic in obveznosti iz naslova uporabe Spletnega mesta, je Uporabnik dolžan sporočiti Zvezi RFR v roku 15 dni od nastanka takšne spremembe.

 

8. Uporaba piškotkov

8.1 Spletno mesto uporablja piškotke. Piškotki so majhne datoteke, ki se ob obisku Spletnega mesta namestijo oziroma naložijo na računalnik ali mobilno napravo Uporabnika. Namen uporabe piškotkov je izboljšanje delovanja in uporabe Spletnega mesta.

8.2 Podatkov, posredovanih s pomočjo piškotov Zveza RFR ne bo posredovala tretjim osebam. Piškotki ne vsebujejo osebnih podatkov oziroma informacij, ki bi lahko Uporabnika identificirale.

8.3 Spletno mesto uporablja naslednje piškotke:

Izvor Ime piškotka Namen Trajanje
Google __utma ... __utmz piškotke nastavi orodje Google Analytics; omogoča pregled statistike spletnega mesta do 2 leti

Google

HSID, SSID, APISID, SAPISID, VISITOR_INFO1_LIVE, demographics, use_hitbox, YSC, LOGIN_INFO, SID, PREF piškotki omogočajo prikazovanje ključnih funkcionalnosti Youtube videoposnetkov; uporabljajo se izključno na straneh, kjer se prikazujejo Youtube videoposnetki do 10 let<
lastni .AspNetCore.Antiforgery.* Varnostni piškotek, ki skrbi za preprečitev izvajanja zlonamerne kode v okviru spletnega portala. seja
lastni StrokaAuthenticationCookie Piškotek skrbi za preverjanje veljavnosti prijavljenega uporabnika. seja
Hotjar _hj…. Piškotke nastavi orodje Hotjar; omogoča pregled statistike spletnega mesta in oddajanje podatkov, ki jih uporabnik izpolni na spletni strani do 1 leta


8.4
Pri prvem obisku Uporabnika Spletnega mesta Zveza RFR Uporabnika z obvestilom s pasico na zgornjem delu spletne strani Spletnega mesta vpraša Uporabnika za dovoljenje za uporabo piškotkov. Če Uporabnik uporabo piškotkov dovoljuje, klikne na gumb »Zapri obvestilo« na desni strani. Nastavitev si bo Zveza RFR zapomnila za Uporabnikov naslednji obisk Spletnega mesta. S klikom na povezavo »Piškotki« je Uporabniku po opisu delovanja piškotkov na Spletnem mestu omogočena tudi možnost izklopa nekaterih piškotkov, in sicer s klikom na povezavo »Izklopi«. Takšna odločitev Uporabnika bo zapisana v naslednji piškotek: 

Izvor Ime piškotka Namen Trajanje
lastni AllowCookies vsebuje informacijo o odločitvi Uporabnika glede uporabe piškotkov 1 leto


8.5
Nastavitve glede uporabe piškotkov lahko Uporabnik vedno spremeni.

8.6 Uporabnik lahko kadarkoli v celoti zavrne uporabo piškotkov, in sicer tako, da spremeni nastavitve v brskalniku, ki ga uporablja.

 

9. Veljavnost Splošnih pogojev uporabe

9.1 Splošni pogoji uporabe začnejo veljati z dnem objave Splošnih pogojev uporabe na spletni strani Spletnega mesta, s čimer prenehajo veljati prejšnji veljavni splošni pogoji uporabe Spletnega mesta.

9.2 Splošni pogoji uporabe veljajo za vse Uporabnike Spletnega mesta in jih v celoti zavezujejo.

9.3 Vsak Uporabnik Spletnega mesta z uporabo Spletnega mesta neposredno soglaša z vsebino in uporabo Splošnih pogojev uporabe.

 

10. Spremembe Splošnih pogojev uporabe

Zveza RFR si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni ali dopolni Splošne pogoje uporabe. V kolikor ni drugače določeno, začne sprememba ali dopolnitev Splošnih pogojev uporabe veljati z dnem objave na spletni strani Spletnega mesta.

 

11. Salvatorna klavzula

Morebitna neveljavna določba ali nezmožnost njene izvršitve ne vpliva na veljavnost drugih določb in veljavnost Splošnih pogojih uporabe kot celote. V primeru neveljavnosti ali nezmožnosti izvrševanja določbe Splošnih pogojih uporabe, bo takšno določbo nadomestila razlaga, ki je najbližja namenu takšne neveljavne oziroma neizvršljive določbe.

 

12. Končna določila

Morebitne spore med Zvezo RFR in Uporabnikom v zvezi z uporabo Spletnega mesta bosta Zveza RFR in Uporabnik reševala sporazumno. V kolikor to ne bi bilo mogoče, je za reševanje sporov pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. V primeru spora se uporablja pravo Republike Slovenije.

 

 

Komentar