Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Zgled: Odprava dvojne obdavčitve slovenskih rezidentov, ki dosegajo dohodke iz zaposlitve pri avstrijskem delodajalcu in delajo na Švedskem Odprava dvojne obdavčitve slovenskih rezidentov, ki dosegajo dohodke iz zaposlitve pri avstrijskem delodajalcu in delajo na Švedskem Avstrijski rezident izplačuje dohodke fizičnim osebam, slovenskim rezidentom, za delo na Švedskem. Ti dohodki v Avstriji do zdaj niso... Zveza RFR 24. 06. 2020
Zgled: Odreditev dela s skrajšanim delovnim časom varovanim kategorijam delavcev Odreditev dela s skrajšanim delovnim časom varovanim kategorijam delavcev Delodajalec želi odrediti čakanje na delo delavcu, ki je varovan pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, ker je star 58 let. Pri delodajalcu pa je zaposlen s polnim delovnim... Zveza RFR 24. 06. 2020
Zgled: Vračilo naknadnega vplačila kapitala večje od nabavne vrednosti deleža Vračilo naknadnega vplačila kapitala večje od nabavne vrednosti deleža Fizična oseba (rezident) je od drugega družbenika kupila poslovni delež v slovenski družbi. Prejšnji družbenik (prodajalec) je v družbo vplačal naknadna vplačila kapitala v velikosti 100.000 EUR... Zveza RFR 24. 06. 2020
Zgled: Odprava dvojne obdavčitve poljskih rezidentov, ki dosegajo dohodke iz zaposlitve v Sloveniji Odprava dvojne obdavčitve poljskih rezidentov, ki dosegajo dohodke iz zaposlitve v Sloveniji Slovenski rezident izplačuje dohodke fizičnim osebam, poljskim rezidentom, za delo v Sloveniji. Ti dohodki so bili vedno dokončno obdavčeni v Sloveniji in jih Poljska ni več... Zveza RFR 24. 06. 2020
Zgled: Avstrija ne dovoli metode oprostitve, ker Slovenija ne obdavčuje dohodka Avstrija ne dovoli metode oprostitve, ker Slovenija ne obdavčuje dohodka Avstrijski rezident v Sloveniji doseže dohodek, ki ga Slovenija obravnava kot dohodek, ki se sme po določbah konvencije obdavčiti izključno v državi rezidentstva prejemnika dohodka, torej... Zveza RFR 24. 06. 2020
Zgled: Zmanjšanje porokove obveznosti Zmanjšanje porokove obveznosti Organizacija A (porok) se je s poroštveno pogodbo zavezala upniku, da bo poravnala kupnino, če je organizacija B (dolžnik) upniku ne bo plačala. Organizacija B je polovico zneska kupnine upniku poravnala, polovico pa mu je ostala dolžna... Zveza RFR 24. 09. 2020
Zgled: Avstrija ne dovoli metode oprostitve, ker Slovenija različno obravnava dohodek in ga ne obdavčuje Avstrija ne dovoli metode oprostitve, ker Slovenija različno obravnava dohodek in ga ne obdavčuje Slovenski rezident izplačuje dohodek za delo avstrijskemu rezidentu. Ta delo opravlja izključno v Avstriji. Ali je za obdavčitev pomembno, da je plačilo v Sloveniji... Zveza RFR 24. 06. 2020
Zgled: Avstrija kljub večstranski konvenciji lahko uporablja metodo oprostitve Avstrija kljub večstranski konvenciji lahko uporablja metodo oprostitve Slovenski rezident izplačuje dohodek iz zaposlitve avstrijskim rezidentom.Kje je tak dohodek obdavčen? Odgovor: Dohodek, ki ga izplača slovenski rezident, ima po določbah ZDoh-2 vir v Sloveniji... Zveza RFR 24. 06. 2020
Zgled: Poraba naknadnih vplačil kapitala za pokrivanje izgube Poraba naknadnih vplačil kapitala za pokrivanje izgube Družba z omejeno odgovornostjo ima poslovno izgubo iz preteklih let in tudi v tekočem letu ni nič drugače. Družbenika te družbe sta mož in žena in želita pokriti izgubo, saj ta vpliva na slabšo boniteto družbe... Zveza RFR 24. 06. 2020
Zgled: Dobava dezinfekcijskih sredstev za dezinfekcijo večstanovanjske hiše Dobava dezinfekcijskih sredstev za dezinfekcijo večstanovanjske hiše Lastniki večstanovanjske hiše naročijo podjetju, specializiranemu za čiščenje, da poleg rednega čiščenja stanovanjskih površin dobavi tudi dezinfekcijska sredstva. Dezinfekcijo objekta opravljajo... Zveza RFR 24. 06. 2020
Zgled: Odpust dolga solidarnemu dolžniku Odpust dolga solidarnemu dolžniku Družba A (upnik) je z družbo B (eden od solidarnih dolžnikov družbe A) sklenila sporazum o odpustu dolga. Z drugimi solidarnimi dolžniki ni sklenila sporazuma in jim ni želela odpustiti dolga. Ali je dolg odpuščen tudi drugim... Zveza RFR 28. 10. 2020
Zgled: Veljavnost poroštvene izjave Veljavnost poroštvene izjave Fizična oseba se je s pisno poroštveno izjavo zavezala, da bo poplačala prihodnje obveznosti organizacije (družbe A) iz njenih pogodb z drugo organizacijo (družbo B). S tem je prevzela obveznosti, ki bodo izhajale iz več v prihodnosti... Zveza RFR 24. 09. 2020
Zgled: Kako lahko ukrepa delodajalec v primeru, ko je delavec kljub njegovi prepovedi v času dopusta odšel v državo z rdečega seznama Kako lahko ukrepa delodajalec v primeru, ko je delavec kljub njegovi prepovedi v času dopusta odšel v državo z rdečega seznama Delavec je v času svojega dopusta odšel v državo, ki je bila v trenutku njegovega odhoda na rdečem seznamu. To je storil kljub temu, da mu je... Zveza RFR 29. 07. 2020
Zgled: Delavec je na čakanju na delo že več kot pol leta Delavec je na čakanju na delo že več kot pol leta Delodajalec je nekaj delavcev napotil na čakanje na delo že s 13. marcem in jih še vedno ni vpoklical nazaj na delo. Delavci čakajo na delo že več kot sedem mesecev.Ali je to dovoljeno? Odgovor: Čakanje na delo ureja... Zveza RFR 28. 10. 2020
Zgled: Sporočanje zavodu za zaposlovanje v primeru vpoklica delavca nazaj na delo Sporočanje zavodu za zaposlovanje v primeru vpoklica delavca nazaj na delo Delodajalec je več delavcem odredil čakanje na delo. Nekatere delavce je tudi že večkrat vpoklical nazaj na delo s polnim delovnim časom. Nekateri so v tekočem mesecu delali manj kot sedem dni... Zveza RFR 28. 10. 2020
Zgled: Obdavčitev podaritve deleža sinu z davkom na dediščine in darila Obdavčitev podaritve deleža sinu z davkom na dediščine in darila Družbenik je družbo ustanovil leta 2016. V letu 2020 je svoj 50-odstotni poslovni delež podaril sinu, ki ni zaposlen v tej družbi. Darilo je skladno z dednim dogovorom v družini. Vrednost deleža je... Zveza RFR 24. 06. 2020
Zgled: Priglasitev odloga ugotavljanja davčne obveznosti pri podaritvi deleža Priglasitev odloga ugotavljanja davčne obveznosti pri podaritvi deleža Fizična oseba, ki je slovenski rezident (darovalec), je svoji hčeri, ki je prav tako slovenski rezident, podarila delež v družbi, v kateri je edini družbenik. Ta posel je skladen z dednim dogovorom... Zveza RFR 24. 06. 2020
Zgled: Prihodki iz naslova obresti in obveznost identifikacije za DDV Prihodki iz naslova obresti in obveznost identifikacije za DDV Pri malem davčnem zavezancu, ki opravlja zobozdravstveno dejavnost ter z njo povezano izobraževanje in svetovanje, se obdavčljivi promet zadnjih 12 mesecev ves čas giblje okrog 45.500 EUR. V tem znesku je... Zveza RFR 24. 09. 2020
Zgled: Zavezanec obnavlja nepremičnino, za katero ve, da jo bo prodal zavezancu Zavezanec obnavlja nepremičnino, za katero ve, da jo bo prodal zavezancu Slovenski zavezanec na Hrvaškem obnavlja staro nepremičnino. S hrvaškim zavezancem je sklenil predpogodbo, v skladu s katero sta se zavezala, da bo hrvaški zavezanec to nepremičnino po zaključku... Zveza RFR 24. 09. 2020
Zgled: Ali datum podpisa poroštvene izjave vpliva na veljavnost kreditne pogodbe Ali datum podpisa poroštvene izjave vpliva na veljavnost kreditne pogodbe Organizacija (družba A) se je kot porok zavezala banki (upniku), da bo izpolnila obveznost družbe B (glavnega dolžnika oziroma posojilojemalca), če ta banki ne bo poravnala kredita. Družba A je... Zveza RFR 24. 09. 2020
Zgled: Uporaba opreme za opravljanje gradbene storitve na Hrvaškem Uporaba opreme za opravljanje gradbene storitve na Hrvaškem Slovenski zavezanec na Hrvaškem opravlja gradbene storitve hrvaškemu zavezancu za DDV. Na Hrvaškem ima tudi ID-številko za DDV. V Sloveniji je že nabavil gradbene stroje, ki pa jih bo uporabljal za opravljanje... Zveza RFR 24. 09. 2020
Zgled: Delavec je odšel v državo z rumenega seznama, ko se je vrnil, pa je bila na rdečem Delavec je odšel v državo z rumenega seznama, ko se je vrnil, pa je bila na rdečem Delavec je v času svojega dopusta odšel v državo, ki je bila v trenutku njegovega odhoda na rumenem seznamu. Med dopustom je Slovenija to državo zaradi poslabšanja epidemiološkega stanja... Zveza RFR 29. 07. 2020
Zgled: Investicija v svojem imenu za svoj račun pri določenem uporabniku Investicija v svojem imenu za svoj račun pri določenem uporabniku Določeni uporabnik je za 50.000 EUR kupil zemljišče, ki je že gradbeno zemljišče. Davek na promet nepremičnin je plačal prodajalec. Investicijski stroški za pridobitev zgradbe so znašali 100.000 EUR... Zveza RFR 28. 10. 2020
Zgled: Vračunani stroški storitev Vračunani stroški storitev Organizacija ima sklenjeno pogodbo s čistilnim servisom za 24 mesecev. Fiksni znesek za opravljene storitve na mesečni ravni znaša 1.000 EUR. Čistilni servis bo račun izdal po preteku 24 mesecev. Storitve so se začele izvajati z julijem.Kako... Zveza RFR 28. 10. 2020
Zgled: Oglaševanje nepremičnine na obcestnih plakatih Oglaševanje nepremičnine na obcestnih plakatih Slovenski zavezanec organizira oglaševanje za hrvaško nepremičninsko agencijo. Pri tem se večina oglasnih plakatov namesti na panoje ob cestah. Oglasi se nanašajo na prodajo nepremičnin, zgrajenih v turističnem kraju ob... Zveza RFR 28. 10. 2020
Zgled: Prenos blaga, ki se uporabi za opravljanje gradbene storitve na Hrvaškem Prenos blaga, ki se uporabi za opravljanje gradbene storitve na Hrvaškem Slovenski zavezanec na Hrvaškem opravlja gradbene storitve hrvaškemu zavezancu za DDV. Na Hrvaškem ima tudi ID-številko za DDV. V Sloveniji nabavi gradbeni material, ki ga porabi za opravljanje... Zveza RFR 24. 09. 2020
Zgled: Prehod s skrajšanega delovnega časa na čakanje na delo in sporočanje zavodu Prehod s skrajšanega delovnega časa na čakanje na delo in sporočanje zavodu Delodajalec opravlja gostinsko dejavnost. Zaradi sprejetega odloka in dejstva, da je statistična regija, v kateri posluje, rdeča, je obrat zaprt. Delavce, ki jim je odredil delo s skrajšanim... Zveza RFR 28. 10. 2020
Zgled: Investicija pri ustanovitelju oziroma lastniku stvarnega premoženja Investicija pri ustanovitelju oziroma lastniku stvarnega premoženja Drugi uporabnik, ki je ustanovitelj določenega uporabnika, se je odločil za investiranje v dodatne zmogljivosti na zgradbi in v nakup zemljišča za izvajanje dejavnosti javne službe določenega... Zveza RFR 28. 10. 2020
Zgled: Zunanja in notranja revizija nakupa rokovnikov Zunanja in notranja revizija nakupa rokovnikov Proračunski uporabnik je nabavil rokovnike za vse zaposlene. Pri tem želi preveriti, ali je bil posel sklenjen v skladu s poslovno prakso in zakonom. V ta namen želi opraviti zunanjo in notranjo revizijo.Kako naj... Zveza RFR 30. 09. 2021
Zgled: Delavec ne pristane na opravljanje dela na sedežu delodajalca Delavec ne pristane na opravljanje dela na sedežu delodajalca Delodajalec in delavec sta pred enim letom podpisala pogodbo o zaposlitvi za opravljanje dela na domu za dvakrat tedensko. V pogodbi pa delodajalec ni časovno opredelil, koliko časa bo delavec lahko delo... Zveza RFR 24. 09. 2020
Zgled: Podatki o otrocih uslužbenca Podatki o otrocih uslužbenca Organizacija želi od uslužbenca pridobiti podatke o vseh njegovih otrocih (davčna številka, status), da jih bo ustrezno upoštevala pri izračunu akontacije dohodnine uslužbenca na mesečni ravni in za potrebe izračuna števila dni letnega...
Zgled: Zobozdravstvena storitev in vsebina izdanega računa Zobozdravstvena storitev in vsebina izdanega računa Zasebni zdravstveni zavod med drugimi zdravstvenimi storitvami opravlja tudi zobozdravstvene storitve. Za svoje storitve izdaja strankam račune z vsebino po 83. členu ZDDV-1.Kako podrobno mora biti opisana... Zveza RFR 30. 12. 2020
Zgled: Nadomestilo za čakanje na delo pri nerezidentih na delu v Sloveniji Nadomestilo za čakanje na delo pri nerezidentih na delu v Sloveniji Nerezidenta tuji delodajalec napoti na delo v Slovenijo. Zaposlitev se fizično opravlja v Sloveniji. Med epidemijo COVID-19 je nerezident od tujega delodajalca prejemal nadomestilo plače za čakanje... Zveza RFR 30. 09. 2021
Zgled: Izločitev uradne osebe iz postopka izbire zunanjega izvajalca notranje revizije Izločitev uradne osebe iz postopka izbire zunanjega izvajalca notranje revizije Proračunski uporabnik je v skladu z ZJN-3 objavil javno naročilo za izbiro zunanjega izvajalca notranje revizije poslovanja. Na razpis se je prijavila tudi revizijska hiša z revizorko, ki... Zveza RFR 30. 09. 2021
Zgled: Ali lahko delodajalec delavcu obračuna destimulacijo, če je kolektivna pogodba dejavnosti ne ureja? Ali lahko delodajalec delavcu obračuna destimulacijo, če je kolektivna pogodba dejavnosti ne ureja? Delodajalec se je v pogodbi o zaposlitvi z delavcem dogovoril, da mu lahko v primeru nedoseganja pričakovanih delovnih rezultatov obračuna destimulacijo v velikosti 10... Zveza RFR 24. 02. 2021
Zgled: Knjiženje prodaje in povratnega nakupa testnih vozil pri prodajalcu vozil, ki se razvršča med srednje in velike organizacije Knjiženje prodaje in povratnega nakupa testnih vozil pri prodajalcu vozil, ki se razvršča med srednje in velike organizacije Distributer vozil sklene s prodajalcem vozil pogodbo. Ta določa, da mu proda testna vozila za 1,000.000 EUR na dan 1. januarja 2021. S pogodbo... Zveza RFR 30. 09. 2021
Zgled: Knjiženje davčne odločbe o odmeri davka pri odkupu lastnih deležev Knjiženje davčne odločbe o odmeri davka pri odkupu lastnih deležev Furs je pri družbi z omejeno odgovornostjo opravil inšpekcijski nadzor v zvezi s pravilnostjo obdavčitve odkupa poslovnih deležev. Posel odkupa lastnih deležev je bil izveden leta 2017. Furs je izdal... Zveza RFR 30. 09. 2021
Zgled: Ali lahko delodajalec delavcu obračuna destimulacijo do minimalne plače, čeprav je njegova osnovna plača večja? Ali lahko delodajalec delavcu obračuna destimulacijo do minimalne plače, čeprav je njegova osnovna plača večja? Osnovna plača VI/2 tarifnega razreda KPGD znaša 1.154,81 EUR. Delavčeva osnovna plača v pogodbi o zaposlitvi je 1.215,00 EUR. Delavcu za pet let delovne dobe... Zveza RFR 24. 02. 2021
Zgled: Nadomestitev napotenega delavca z drugim Nadomestitev napotenega delavca z drugim Tuji delodajalec je v Slovenijo napotil delavca, da opravi dela v okviru storitve, ki jo ta delodajalec zagotavlja slovenski družbi – naročniku te storitve. Dela bodo trajala približno mesec in pol. Napoteni delavec pa je pri... Zveza RFR 30. 09. 2021
Zgled: Po kolektivni pogodbi dejavnosti mora delodajalec izplačati večji regres Po kolektivni pogodbi dejavnosti mora delodajalec izplačati večji regres Delodajalca zavezuje Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije*. Delodajalci v tej panogi morajo delavcem izplačati regres v velikosti 1.150 EUR.Ali bo država delodajalcu... Zveza RFR 30. 09. 2021
Zgled: Ocenitev vrednosti naročila za izvedbo notranje revizije poslovanja Ocenitev vrednosti naročila za izvedbo notranje revizije poslovanja Proračunski uporabnik dejavnosti notranjega revidiranja ne zagotavlja z lastno notranjerevizijsko službo, zaposlenim notranjim revizorjem ali s skupno notranjerevizijsko službo. Notranje revizije zanj... Zveza RFR 30. 09. 2021
Zgled: Zakonodaja, ki se uporabi za opredelitev delodajalca Zakonodaja, ki se uporabi za opredelitev delodajalca Kitajsko podjetje (s hčerinsko družbo v Nemčiji) zagotavlja zaposlene za kratkotrajno zaposlitev v proizvodnem obratu podjetja v Sloveniji. Obdobje zaposlitve v Sloveniji ne preseže treh mesecev. Zaposleni so... Zveza RFR 30. 09. 2021
Zgled: Presežna posojila iz Nemčije Presežna posojila iz Nemčije Družba je v preteklosti prejela posojilo od matične družbe iz Nemčije. Del teh posojil presega dovoljeno štirikratno razmerje med družbenikovimi posojili in deležem (kapitalom) družbenika. Družba se ni odločila za dokazovanje, da je... Zveza RFR 27. 01. 2021
Zgled: Delodajalec premajhnemu deležu delavcev ne more zagotavljati dela Delodajalec premajhnemu deležu delavcev ne more zagotavljati dela Delodajalec ima zaposlenih 100 delavcev. Dela za vsaj 90 % delovnega časa ne more zagotavljati le šestim delavcem.Ali jim lahko odredi delo s skrajšanim delovnim časom? Odgovor: Lahko. Vendar ker... Zveza RFR 30. 09. 2021
Zgled: Delavci zaradi previsokih meril ne prejmejo dela plače za delovno uspešnost Delavci zaradi previsokih meril ne prejmejo dela plače za delovno uspešnost Delavci delajo na normo. Delodajalec je v pogodbah o zaposlitvi določil merila, ki jih morajo delavci doseči ali preseči, če želijo prejeti del plače za delovno uspešnost. Po več mesecih so... Zveza RFR 24. 02. 2021
Zgled: Združevanje (skupka) sredstev v denar ustvarjajočo enoto Združevanje (skupka) sredstev v denar ustvarjajočo enoto Organizacija, ki se ukvarja z avtobusnimi prevozi, opravlja storitve po pogodbi z mestno občino. Določeno je, da mora zagotavljati pet prog. Sredstva, namenjena vsaki progi, in denarne tokove vsake proge lahko... Zveza RFR 24. 03. 2021
Zgled: Ali je lahko 100-odstotno nadomestilo plače manjše od minimalne plače? Ali je lahko 100-odstotno nadomestilo plače manjše od minimalne plače? Delavec je bil januarja 2021 na letnem dopustu. Njegove zadnje tri plače (za oktober, november in december 2020) so znašale 1.000 EUR. Minimalna plača za delo, opravljeno od januarja 2021, pa znaša... Zveza RFR 27. 01. 2021
Zgled: Maksimalno in minimalno skrajšanje delovnega časa Maksimalno in minimalno skrajšanje delovnega časa Delodajalec ima zaposlene le delavce, ki delajo s polnim delovnim časom 40 ur na teden. Nekaterim bi skrajšal delovni čas tako, da bi delali 10 ur na teden, drugim pa, da bi delali 20 ali pa 30 ur na teden.Ali to lahko... Zveza RFR 30. 09. 2021
Zgled: Ali mora biti del plače za poslovno uspešnost nujno izplačan v denarju? Ali mora biti del plače za poslovno uspešnost nujno izplačan v denarju? Delodajalec bo delavcem izplačal del plače za poslovno uspešnost. Jim ga mora nujno izplačati v denarju? Odgovor: Plačilo za delo je sestavljeno iz plače, ki mora biti vedno v denarni obliki... Zveza RFR 27. 01. 2021
Zgled: Ali so merila in velikost destimulacije lahko določeni v splošnem aktu? Ali so merila in velikost destimulacije lahko določeni v splošnem aktu? Delavec ima v pogodbi o zaposlitvi predvideno možnost obračunavanja destimulacije, če ne bo dosegel pričakovanih delovnih rezultatov. Je pa delodajalec merila za njeno obračunavanje in velikost... Zveza RFR 24. 02. 2021
Prikazov na stran:
Komentar