Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Zgled: Investicija v svojem imenu za svoj račun pri določenem uporabniku Investicija v svojem imenu za svoj račun pri določenem uporabniku Določeni uporabnik je za 50.000 EUR kupil zemljišče, ki je že gradbeno zemljišče. Davek na promet nepremičnin je plačal prodajalec. Investicijski stroški za pridobitev zgradbe so znašali 100.000 EUR... Zveza RFR 28. 10. 2020
Zgled: Zunanja in notranja revizija nakupa rokovnikov Zunanja in notranja revizija nakupa rokovnikov Proračunski uporabnik je nabavil rokovnike za vse zaposlene. Pri tem želi preveriti, ali je bil posel sklenjen v skladu s poslovno prakso in zakonom. V ta namen želi opraviti zunanjo in notranjo revizijo.Kako naj... Zveza RFR 30. 09. 2021
Zgled: Vračunani stroški storitev Vračunani stroški storitev Organizacija ima sklenjeno pogodbo s čistilnim servisom za 24 mesecev. Fiksni znesek za opravljene storitve na mesečni ravni znaša 1.000 EUR. Čistilni servis bo račun izdal po preteku 24 mesecev. Storitve so se začele izvajati z julijem.Kako... Zveza RFR 28. 10. 2020
Zgled: Investicija pri ustanovitelju oziroma lastniku stvarnega premoženja Investicija pri ustanovitelju oziroma lastniku stvarnega premoženja Drugi uporabnik, ki je ustanovitelj določenega uporabnika, se je odločil za investiranje v dodatne zmogljivosti na zgradbi in v nakup zemljišča za izvajanje dejavnosti javne službe določenega... Zveza RFR 28. 10. 2020
Zgled: Oglaševanje nepremičnine na obcestnih plakatih Oglaševanje nepremičnine na obcestnih plakatih Slovenski zavezanec organizira oglaševanje za hrvaško nepremičninsko agencijo. Pri tem se večina oglasnih plakatov namesti na panoje ob cestah. Oglasi se nanašajo na prodajo nepremičnin, zgrajenih v turističnem kraju ob... Zveza RFR 28. 10. 2020
Zgled: Zavezanec obnavlja nepremičnino, za katero ve, da jo bo prodal zavezancu Zavezanec obnavlja nepremičnino, za katero ve, da jo bo prodal zavezancu Slovenski zavezanec na Hrvaškem obnavlja staro nepremičnino. S hrvaškim zavezancem je sklenil predpogodbo, v skladu s katero sta se zavezala, da bo hrvaški zavezanec to nepremičnino po zaključku... Zveza RFR 24. 09. 2020
Zgled: Priglasitev odloga ugotavljanja davčne obveznosti pri podaritvi deleža Priglasitev odloga ugotavljanja davčne obveznosti pri podaritvi deleža Fizična oseba, ki je slovenski rezident (darovalec), je svoji hčeri, ki je prav tako slovenski rezident, podarila delež v družbi, v kateri je edini družbenik. Ta posel je skladen z dednim dogovorom... Zveza RFR 24. 06. 2020
Zgled: Delavec ne pristane na opravljanje dela na sedežu delodajalca Delavec ne pristane na opravljanje dela na sedežu delodajalca Delodajalec in delavec sta pred enim letom podpisala pogodbo o zaposlitvi za opravljanje dela na domu za dvakrat tedensko. V pogodbi pa delodajalec ni časovno opredelil, koliko časa bo delavec lahko delo... Zveza RFR 24. 09. 2020
Zgled: Podatki o otrocih uslužbenca Podatki o otrocih uslužbenca Organizacija želi od uslužbenca pridobiti podatke o vseh njegovih otrocih (davčna številka, status), da jih bo ustrezno upoštevala pri izračunu akontacije dohodnine uslužbenca na mesečni ravni in za potrebe izračuna števila dni letnega...
Zgled: Knjiženje prodaje in povratnega nakupa testnih vozil pri prodajalcu vozil, ki se razvršča med srednje in velike organizacije Knjiženje prodaje in povratnega nakupa testnih vozil pri prodajalcu vozil, ki se razvršča med srednje in velike organizacije Distributer vozil sklene s prodajalcem vozil pogodbo. Ta določa, da mu proda testna vozila za 1,000.000 EUR na dan 1. januarja 2021. S pogodbo... Zveza RFR 30. 09. 2021
Zgled: Ocenitev vrednosti naročila za izvedbo notranje revizije poslovanja Ocenitev vrednosti naročila za izvedbo notranje revizije poslovanja Proračunski uporabnik dejavnosti notranjega revidiranja ne zagotavlja z lastno notranjerevizijsko službo, zaposlenim notranjim revizorjem ali s skupno notranjerevizijsko službo. Notranje revizije zanj... Zveza RFR 30. 09. 2021
Zgled: Ali lahko delodajalec delavcu obračuna destimulacijo, če je kolektivna pogodba dejavnosti ne ureja? Ali lahko delodajalec delavcu obračuna destimulacijo, če je kolektivna pogodba dejavnosti ne ureja? Delodajalec se je v pogodbi o zaposlitvi z delavcem dogovoril, da mu lahko v primeru nedoseganja pričakovanih delovnih rezultatov obračuna destimulacijo v velikosti 10... Zveza RFR 24. 02. 2021
Zgled: Nadomestilo za čakanje na delo pri nerezidentih na delu v Sloveniji Nadomestilo za čakanje na delo pri nerezidentih na delu v Sloveniji Nerezidenta tuji delodajalec napoti na delo v Slovenijo. Zaposlitev se fizično opravlja v Sloveniji. Med epidemijo COVID-19 je nerezident od tujega delodajalca prejemal nadomestilo plače za čakanje... Zveza RFR 30. 09. 2021
Zgled: Zakonodaja, ki se uporabi za opredelitev delodajalca Zakonodaja, ki se uporabi za opredelitev delodajalca Kitajsko podjetje (s hčerinsko družbo v Nemčiji) zagotavlja zaposlene za kratkotrajno zaposlitev v proizvodnem obratu podjetja v Sloveniji. Obdobje zaposlitve v Sloveniji ne preseže treh mesecev. Zaposleni so... Zveza RFR 30. 09. 2021
Zgled: Po kolektivni pogodbi dejavnosti mora delodajalec izplačati večji regres Po kolektivni pogodbi dejavnosti mora delodajalec izplačati večji regres Delodajalca zavezuje Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije*. Delodajalci v tej panogi morajo delavcem izplačati regres v velikosti 1.150 EUR.Ali bo država delodajalcu... Zveza RFR 30. 09. 2021
Zgled: Presežna posojila iz Nemčije Presežna posojila iz Nemčije Družba je v preteklosti prejela posojilo od matične družbe iz Nemčije. Del teh posojil presega dovoljeno štirikratno razmerje med družbenikovimi posojili in deležem (kapitalom) družbenika. Družba se ni odločila za dokazovanje, da je... Zveza RFR 27. 01. 2021
Zgled: Nadomestitev napotenega delavca z drugim Nadomestitev napotenega delavca z drugim Tuji delodajalec je v Slovenijo napotil delavca, da opravi dela v okviru storitve, ki jo ta delodajalec zagotavlja slovenski družbi – naročniku te storitve. Dela bodo trajala približno mesec in pol. Napoteni delavec pa je pri... Zveza RFR 30. 09. 2021
Zgled: Delodajalec premajhnemu deležu delavcev ne more zagotavljati dela Delodajalec premajhnemu deležu delavcev ne more zagotavljati dela Delodajalec ima zaposlenih 100 delavcev. Dela za vsaj 90 % delovnega časa ne more zagotavljati le šestim delavcem.Ali jim lahko odredi delo s skrajšanim delovnim časom? Odgovor: Lahko. Vendar ker... Zveza RFR 30. 09. 2021
Zgled: Prepozna oddaja obrazca REK-1 za regres v letu 2018 Prepozna oddaja obrazca REK-1 za regres v letu 2018 Slovenska družba (delodajalec) je v letu 2018 zaposlovala 10 delavcev. Vsi so prejeli regres za letni dopust za tisto leto, vendar eni junija, en pa avgusta, ker se je pri tej družbi zaposlil v drugi polovici leta... Zveza RFR 27. 05. 2021
Zgled: Delavci zaradi previsokih meril ne prejmejo dela plače za delovno uspešnost Delavci zaradi previsokih meril ne prejmejo dela plače za delovno uspešnost Delavci delajo na normo. Delodajalec je v pogodbah o zaposlitvi določil merila, ki jih morajo delavci doseči ali preseči, če želijo prejeti del plače za delovno uspešnost. Po več mesecih so... Zveza RFR 24. 02. 2021
Zgled: Maksimalno in minimalno skrajšanje delovnega časa Maksimalno in minimalno skrajšanje delovnega časa Delodajalec ima zaposlene le delavce, ki delajo s polnim delovnim časom 40 ur na teden. Nekaterim bi skrajšal delovni čas tako, da bi delali 10 ur na teden, drugim pa, da bi delali 20 ali pa 30 ur na teden.Ali to lahko... Zveza RFR 30. 09. 2021
Zgled: Knjiženje prodaje in povratnega nakupa testnih vozil pri distributerju Knjiženje prodaje in povratnega nakupa testnih vozil pri distributerju Distributer vozil sklene s prodajalcem vozil pogodbo. Ta določa, da mu proda testna vozila za 1,000.000 EUR na dan 1. januarja 2021. S pogodbo se pogodbeni stranki istočasno dogovorita, da mora... Zveza RFR 30. 09. 2021
Zgled: Zahteva nadzornega sveta, da subjekt javnega interesa oblikuje rezervacije za jubilejne nagrade Zahteva nadzornega sveta, da subjekt javnega interesa oblikuje rezervacije za jubilejne nagrade Družba z omejeno odgovornostjo je z novelo ZGD-1K postala subjekt javnega interesa, po velikosti pa je srednje velika. V preteklih letih ni oblikovala odloženih davkov za... Zveza RFR 24. 06. 2021
Zgled: Združevanje (skupka) sredstev v denar ustvarjajočo enoto Združevanje (skupka) sredstev v denar ustvarjajočo enoto Organizacija, ki se ukvarja z avtobusnimi prevozi, opravlja storitve po pogodbi z mestno občino. Določeno je, da mora zagotavljati pet prog. Sredstva, namenjena vsaki progi, in denarne tokove vsake proge lahko... Zveza RFR 24. 03. 2021
Zgled: Izračun vrednosti sredstva pri uporabi za namen oslabitve Izračun vrednosti sredstva pri uporabi za namen oslabitve Organizacija je kupila stroj za 7.000 EUR. Konec drugega leta je njegova neodpisana vrednost 3.000 EUR. Predpostavljajmo, da ta stroj v glavnem ustvarja denarne tokove, neodvisne od drugih sredstev... Zveza RFR 24. 03. 2021
Zgled: Tekoče plačevanje računov in preskok enega od njih Tekoče plačevanje računov in preskok enega od njih Dom starejših občanov (DSO) vsak mesec za oskrbovance izda račune in jih pošlje plačnikom. Plačnik A račune redno plačuje na datum zapadlosti in vsakič pri plačilu navede točen sklic računa, ki ga plačuje. Letos je... Zveza RFR 28. 04. 2021
Zgled: Suspenz zaradi varstva otroka Suspenz zaradi varstva otroka Delavka je na delodajalca naslovila prošnjo, da želi po izteku enoletnega materinskega dopusta ostati doma z otrokom, saj zanj nima varstva. Predlagala je suspenz pogodbe o zaposlitvi. Delodajalec se je s predlogom strinjal. Ali je tak... Zveza RFR 30. 12. 2020
Zgled: Ali so merila in velikost destimulacije lahko določeni v splošnem aktu? Ali so merila in velikost destimulacije lahko določeni v splošnem aktu? Delavec ima v pogodbi o zaposlitvi predvideno možnost obračunavanja destimulacije, če ne bo dosegel pričakovanih delovnih rezultatov. Je pa delodajalec merila za njeno obračunavanje in velikost... Zveza RFR 24. 02. 2021
Zgled: Ali lahko delodajalec delavcu obračuna destimulacijo, če je njegova osnovna plača enaka najmanjši osnovni plači tarifnega razreda? Ali lahko delodajalec delavcu obračuna destimulacijo, če je njegova osnovna plača enaka najmanjši osnovni plači tarifnega razreda? Delavčeva osnovna plača po pogodbi o zaposlitvi skladno s III. tarifnim razredom KPGD znaša 590,64 EUR. Delavcu za deset let delovne dobe... Zveza RFR 24. 02. 2021
Zgled: Razporejanje skupnih sredstev na denar ustvarjajočo enoto in izračun vrednosti pri uporabi Razporejanje skupnih sredstev na denar ustvarjajočo enoto in izračun vrednosti pri uporabi Organizacija ima denar ustvarjajočo enoto 1 (DUE 1), za katero je izračunala vrednost pri uporabi 2.000 EUR. Knjigovodska vrednost sredstev DUE 1 znaša 1.700 EUR. Organizacija... Zveza RFR 24. 03. 2021
Zgled: Prepoved odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga v obdobju zaradi subvencije Prepoved odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga v obdobju zaradi subvencije Delodajalec je za delavca dobil subvencijo minimalne plače za januarsko, februarsko in marčevsko plačo. Ali lahko delavca po prenehanju prejemanja subvencije odpusti iz poslovnega... Zveza RFR 24. 02. 2021
Zgled: Ob kako težki kršitvi lahko delodajalec izda pisno opozorilo pred krivdno odpovedjo Ob kako težki kršitvi lahko delodajalec izda pisno opozorilo pred krivdno odpovedjo Delodajalec ima zaposleno delavko, ki večkrat na dan samovoljno zapusti delovno mesto za zelo kratka časovna obdobja. Izgovarja se, da se mora malo sprehoditi. Ali so njene kršitve... Zveza RFR 27. 05. 2021
Zgled: Verižni posel z vključenim tujim in dvema slovenskima zavezancema, blago pa je ves čas v drugi državi članici Verižni posel z vključenim tujim in dvema slovenskima zavezancema, blago pa je ves čas v drugi državi članici Slovenski davčni zavezanec (dobavitelj) kupi blago pri avstrijskem davčnem zavezancu in ga nato proda drugemu slovenskemu davčnemu zavezancu (kupcu). Ta... Zveza RFR 27. 05. 2021
Zgled: Oddaja obrazca REK-1 za plače predstavništva v tujini Oddaja obrazca REK-1 za plače predstavništva v tujini Družba ima sedež v Sloveniji. Na Hrvaškem je ustanovila podružnico, ki tam opravlja dejavnost na področju gradbeništva. Podružnica zaposluje enega zaposlenega, ki opravlja dela zanjo. Pogodba o zaposlitvi je... Zveza RFR 27. 05. 2021
Zgled: Delo s skrajšanim delovnim časom in neenakomerna razporeditev delovnega časa Delo s skrajšanim delovnim časom in neenakomerna razporeditev delovnega časa Delovni čas delavca je na podlagi pogodbe o zaposlitvi enakomerno razporejen, kadar delavec dela s polnim delovnim časom od ponedeljka do petka po osem ur na dan. Delodajalec je delavcu... Zveza RFR 29. 07. 2020
Zgled: Prenosi sredstev med oddelki v bolnišnici Prenosi sredstev med oddelki v bolnišnici V bolnišnici ugotavljajo, da uslužbenci med oddelki prenašajo nekatera sredstva, ki jih je mogoče premikati (na primer določene aparature, postelje, stole, mize). Včasih se ti prenosi izvajajo na podlagi dogovora ali naloga za... Zveza RFR 30. 09. 2021
Zgled: Delo s skrajšanim delovnim časom med odpovednim rokom Delo s skrajšanim delovnim časom med odpovednim rokom Delodajalec je delavcu odpovedal pogodbo o zaposlitvi iz poslovnega razloga. Ker je upad prometa velik, mu lahko v času odpovednega roka zagotavlja delo le za 20 ur na teden.Ali delavcu lahko odredi skrajšanje... Zveza RFR 30. 09. 2021
Zgled: Upravičenost do financiranja ob izplačilu regresa po 30. septembru 2021 Upravičenost do financiranja ob izplačilu regresa po 30. septembru 2021 Delodajalca zavezuje Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije*. Ker je nelikviden, lahko regres delavcem izplača najkasneje do 1. novembra 2021. Skrajni rok za predložitev... Zveza RFR 30. 09. 2021
Zgled: Izdelana projektna dokumentacija nima alternativne uporabe, družba za inženiring pa nima pravice do plačila za izpolnjeni del obveze Izdelana projektna dokumentacija nima alternativne uporabe, družba za inženiring pa nima pravice do plačila za izpolnjeni del obveze Družba za inženiring sklene pogodbo s kupcem za izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za renovacijo... Zveza RFR 29. 07. 2021
Zgled: Denarno povračilo za prehrano med delom je večje od ekonomske vrednosti toplega obroka Denarno povračilo za prehrano med delom je večje od ekonomske vrednosti toplega obroka Delavci si lahko sami izbirajo, ali bodo izkoristili topli obrok prehrane ali se bodo odločili za denarno povračilo stroška za prehrano med delom. Ekonomska vrednost toplega obroka... Zveza RFR 29. 07. 2021
Zgled: Opravljanje storitev inženiringa s podizvajalci Opravljanje storitev inženiringa s podizvajalci Družba za inženiring se je z naročnikom dogovorila, da bo izdelala dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja. Del te so načrti elektroinštalacij. Ker družba za inženiring nima svojega zaposlenega s temi znanji... Zveza RFR 29. 07. 2021
Zgled: Državna pomoč, prejeta kot amortizirljivo sredstvo Državna pomoč, prejeta kot amortizirljivo sredstvo Organizacija je kot državno pomoč dobila stroj, ki ga bo morala skladno s pogoji za pridobitev državne pomoči uporabljati za proizvodnjo določenega izdelka. Doba koristnosti stroja je pet let. Kako organizacija knjiži... Zveza RFR 28. 10. 2020
Zgled: Sredstva, dana v upravljanje borznoposredniški družbi Sredstva, dana v upravljanje borznoposredniški družbi Organizacija se je odločila, da bo kupila vrednostne papirje X. Z borznoposredniško družbo je sklenila pogodbo o borznem posredovanju, v kateri so podrobneje določeni način naročanja, zapiranje poslov in poročanje... Zveza RFR 29. 07. 2021
Zgled: Postopek izračuna vrednosti sredstva pri uporabi Postopek izračuna vrednosti sredstva pri uporabi Denarni tok sredstva v prvem letu znaša 20.000 EUR in v drugem letu 24.000 EUR. Po tem obdobju organizacija predpostavlja, da bo denarni tok stabilno rastel 2,5 % na letni ravni. Predpostavlja tudi, da inflacija znaša... Zveza RFR 24. 03. 2021
Zgled: Izvzem odhodkov v zvezi z dividendami Izvzem odhodkov v zvezi z dividendami Družba je v prihodke leta 2020 vštela 1.000 EUR obračunanih finančnih prihodkov iz udeležbe v dobičku od avstrijske družbe z omejeno odgovornostjo. V letu 2020 je tudi prejela plačilo te dividende.Ali lahko družba dividende izvzame... Zveza RFR 27. 01. 2021
Zgled: Najboljša ocena pri velikem številu možnih izidov Najboljša ocena pri velikem številu možnih izidov Organizacija ima tožbeni zahtevek. Ker je tožba v začetni fazi, so mogoči različni izidi. Odvetnik ocenjuje, da obstaja 20-odstotna verjetnost, da bo izid tožbe zanjo pomenil plačilo 1.000 EUR, 50-odstotna, da bo... Zveza RFR 28. 04. 2021
Zgled: Verižni posel dveh dobav blaga z enim prevozom, ki ga organizira končni kupec Verižni posel dveh dobav blaga z enim prevozom, ki ga organizira končni kupec Slovenski davčni zavezanec kupi blago od avstrijskega davčnega zavezanca in ga nato proda španskemu davčnemu zavezancu. Gre za verižni posel z enim samim prevozom neposredno iz Avstrije... Zveza RFR 27. 05. 2021
Zgled: Obdavčitev v državi kratkotrajne zaposlitve Obdavčitev v državi kratkotrajne zaposlitve Slovensko podjetje pošlje zaposlenega, ki je slovenski rezident, na delo v drugo državo. Delodajalec v državi zaposlitve oziroma dela nima poslovne enote, prav tako pa tudi plače ne izplačuje v imenu delodajalca, ki bi bil... Zveza RFR 30. 09. 2021
Zgled: Prejem plačila brez sklicevanja na številko računa Prejem plačila brez sklicevanja na številko računa Vrtec vsak mesec staršem izda račune za otroke, vključene v predšolsko vzgojo. Že pred časom so se odločili, da se računi glasijo na otroka, in ne na plačnika (starša). Vrtec včasih prejme plačilo brez sklicevanja... Zveza RFR 28. 04. 2021
Zgled: Prejem državne pomoči je knjižen v napačnem obdobju, pri čemer je napaka nepomembna Prejem državne pomoči je knjižen v napačnem obdobju, pri čemer je napaka nepomembna Organizacija se je septembra 2020 prijavila na razpis za dodelitev sredstev državne pomoči. Ocenjevala je, da bo vse pogoje za dodelitev izpolnila in da ne obstaja tveganje, da denarnih... Zveza RFR 24. 06. 2021
Prikazov na stran:
Komentar