Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Zgled: Vračilo naknadno vplačanega kapitala v istem znesku Vračilo naknadno vplačanega kapitala v istem znesku Edini družbenik, ki je fizična oseba (rezident), je v letu 2017 na podlagi sklepa, ki ga je sprejel po določilih družbene pogodbe, naknadno vplačal kapital v znesku 100.000 EUR za financiranje nakupa stroja... Zveza RFR 24. 06. 2020
Zgled: Podaritev nepremičnine sestri Podaritev nepremičnine sestri Fizična oseba je nepremičnino pridobila leta 2016. V letu 2020 želi polovico nepremičnine podariti svoji sestri. Darilo je skladno z dednim dogovorom v družini. Vrednost nepremičnine je na podlagi primerljivih prodaj nepremičnin ocenjena... Zveza RFR 29. 07. 2020
Zgled: Obdavčitev kupnine za prodajo deleža družbi Obdavčitev kupnine za prodajo deleža družbi Družbenik je v letu 2020 prodal del svojega deleža slovenski družbi, v kateri je družbenik. Kupnina znaša 200.000 EUR. Družbenik je pred izplačilom kupnine pri družbi uveljavljal zmanjšanje davčne osnove za nabavno vrednost... Zveza RFR 24. 06. 2020
Zgled: Podaritev deleža, ki ga je darovalec pridobil pred 20 leti Podaritev deleža, ki ga je darovalec pridobil pred 20 leti Družbenik je družbo ustanovil leta 1992. Od takrat je ni več dokapitaliziral ali na drug način spreminjal zneska svojega vložka oziroma velikosti poslovnega deleža. V letu 2020 želi ta delež podariti svojima... Zveza RFR 24. 06. 2020
Zgled: Obračun plače in nadomestila plače za junij Obračun plače in nadomestila plače za junij Delavčeva osnovna mesečna plača znaša 1.500 EUR. Delodajalec ima dejanski obračun plače. Delavec je zaposlen šele pol leta, zato še nima dodatka na minulo delo. Dela od ponedeljka do petka po osem ur na dan. Delodajalec mu je... Zveza RFR 24. 06. 2020
Zgled: Avstrija kljub večstranski konvenciji lahko uporablja metodo oprostitve Avstrija kljub večstranski konvenciji lahko uporablja metodo oprostitve Slovenski rezident izplačuje dohodek iz zaposlitve avstrijskim rezidentom.Kje je tak dohodek obdavčen? Odgovor: Dohodek, ki ga izplača slovenski rezident, ima po določbah ZDoh-2 vir v Sloveniji... Zveza RFR 24. 06. 2020
Zgled: Delno vračilo naknadnega vplačila kapitala je večje od nabavne vrednosti deleža Delno vračilo naknadnega vplačila kapitala je večje od nabavne vrednosti deleža Fizična oseba (rezident) je od drugega družbenika kupila poslovni delež v slovenski družbi. Prejšnji družbenik (prodajalec) je v družbo vplačal naknadna vplačila kapitala v velikosti... Zveza RFR 24. 06. 2020
Zgled: Vračilo naknadno vplačanega kapitala je večje od vplačanega Vračilo naknadno vplačanega kapitala je večje od vplačanega Edini družbenik, ki je fizična oseba (rezident), je v letu 2017 na podlagi sklepa, ki ga je sprejel po določilih družbene pogodbe slovenske družbe, naknadno vplačal kapital v znesku 300.000 EUR v obliki... Zveza RFR 24. 06. 2020
Zgled: Regres za letni dopust Regres za letni dopust Kdaj mora delodajalec regres za letni dopust izplačati delavcu, če je sklenil delovno razmerje v prvi polovici leta, in kdaj, če ga je sklenil v drugi polovici leta? Odgovor: Delavcu, s katerim je delodajalec sklenil delovno razmerje med... Zveza RFR 30. 05. 2016
Zgled: Prejeta odškodnina od zavarovalnice za uničeno opredmeteno osnovno sredstvo Prejeta odškodnina od zavarovalnice za uničeno opredmeteno osnovno sredstvo Javni zavod sprašuje, ali lahko odškodnino, ki jo je od zavarovalnice prejel za uničeno opredmeteno osnovno sredstvo, knjiži med prihodke. Odgovor: Javni zavod knjiži prejeto odškodnino za... Zveza RFR 08. 01. 2018
Zgled: Popravek investicije v teku Popravek investicije v teku Občina je na konto investicij v teku v preteklih dveh letih knjižila različne projektne stroške, ki se nanašajo na gradnjo športne dvorane in osrednje tržnice. Računi za te projektne stroške so bili plačani. Zdaj pa je bilo odločeno, da se... Zveza RFR 06. 06. 2016
Zgled: Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil Trgovec z rabljenimi vozili iz drugih držav članic pridobiva rabljena osebna vozila za nadaljnjo prodajo. Ali je res, da ni več dolžan oddajati obračunov okoljske dajatve in od kdaj... Zveza RFR 04. 06. 2018
Zgled: Oddaja letnega poročila in davčnega obračuna za leto 2017 Oddaja letnega poročila in davčnega obračuna za leto 2017 Zavezanec je družba z omejeno odgovornostjo. Poslovno in davčno leto ima enako koledarskemu. Zanima ga, ali mora letno poročilo in obračun davka od dohodkov pravnih oseb oddati najkasneje do 31. marca 2018... Zveza RFR 22. 01. 2018
Zgled: Identifikacija tujca, ki opravi sečnjo dreves Identifikacija tujca, ki opravi sečnjo dreves Slovenski davčni zavezanec se je zaradi širitve proizvodnje odločil za posek dela gozda na Primorskem. Med ponudniki za opravitev storitve je bila italijanska družba. Zavezanec sprašuje, kako in kje je storitev poseka... Zveza RFR 03. 01. 2018
Zgled: Popust obračuna kupec Popust obračuna kupec Davčni zavezanec, identificiran za DDV, navaja, da trgovsko blago odkupuje od več različnih dobaviteljev, s katerimi ima dogovore o popustih glede na nabavljeno količino blaga. Sprašuje, ali lahko on kot kupec blaga obračuna popust, ki mu pripada... Zveza RFR 18. 04. 2017
Zgled: Popravek napake pri obračunu DDV Popravek napake pri obračunu DDV Javni zavod, identificiran za DDV, z drugimi osebami (podjetji, šolami, društvi) sklepa najemne pogodbe. Na podlagi teh pogodb je najemnine obravnaval kot oproščene DDV. Ali je ravnal pravilno in kaj mora storiti, če je ravnal napačno... Zveza RFR 26. 03. 2018
Zgled: Nabavna vrednost opredmetenega osnovnega sredstva pri javnem zavodu Nabavna vrednost opredmetenega osnovnega sredstva pri javnem zavodu Javni zavod je kupil zemljišče, na katerem bo gradil novo stavbo. Pri nakupu so nastali stroški za odvetniške in notarske storitve ter stroški za geodete, ki so opravili parcelacijo zemljišča. Ali se... Zveza RFR 16. 08. 2016
Zgled: Stroj, poslan na popravilo v drugo državo članico Stroj, poslan na popravilo v drugo državo članico Davčni zavezanec sprašuje, kako dolgo je lahko stroj na popravilu v tujini, da zaradi tega ne nastopijo obveznosti iz naslova DDV? Odgovor: Po 9. členu ZDDV-1 se prenos blaga v drugo državo članico šteje za obdavčljivo... Zveza RFR 22. 10. 2012
Zgled: Subvencionirano zaposlovanje in DDV Subvencionirano zaposlovanje in DDV Zavod RS za zaposlovanje nam je dodelil 6.000 EUR mesečne finančne spodbude za prvo zaposlitev visoko izobraženih mladih brezposelnih. Opravljamo oproščeno in obdavčeno dejavnost ter si DDV odbijamo ob upoštevanju odbitnega deleža... Zveza RFR 19. 10. 2015
Zgled: Prodaja katalogov, ki jo opravi tuji davčni zavezanec Prodaja katalogov, ki jo opravi tuji davčni zavezanec Češki davčni zavezanec s češko ID-številko za DDV pri slovenskem tiskarju naroči tiskanje katalogov. Natisnjene kataloge od tiskarja prevzame na ozemlju Slovenije in jih nato iz Slovenije prodaja v druge države... Zveza RFR 25. 06. 2015
Zgled: Odpravnina ob upokojitvi Odpravnina ob upokojitvi Pravna oseba ima zaposleno delavko, ki je bila v začetku meseca invalidsko upokojena. Zdaj dela s skrajšanim delovnim časom, saj štiri ure opravlja delo, za štiri ure pa prejema invalidsko nadomestilo. Zahteva, da ji izplačajo delno odpravnino... Zveza RFR 04. 07. 2016
Zgled: Nabava nepremičnine in oddaja v najem Nabava nepremičnine in oddaja v najem Zavezanec je leta 2015 nabavil nepremičnino. Promet je bil oproščen DDV, odmerjen pa je bil 2-odstotni DPN. V letu 2016 želi nepremičnino oddati v najem najemniku, ki lahko da izjavo po 45. členu ZDDV-1. Ali zavezanec od najemnine... Zveza RFR 25. 04. 2016
Zgled: Dolgoročni najem avtomobilov od januarja 2015 Dolgoročni najem avtomobilov od januarja 2015 Zavezanec, ki opravlja dejavnost dajanja v najem prevoznih sredstev, sprašuje, ali se bo s 1. januarjem 2015 obračunavanje DDV v tej dejavnosti kaj spremenilo. Odgovor: Dolgoročni najem avtomobila, opravljen davčnemu... Zveza RFR 24. 11. 2014
Zgled: DDV pri izdaji zdravniškega potrdila DDV pri izdaji zdravniškega potrdila Zasebni zdravstveni zavod s koncesijo, ki je identificiran za DDV, sprašuje, ali mora obračunati DDV od zaračunanih zdravniških potrdil, izdanih za namene ugotavljanja izpolnjevanja pogojev za invalidsko upokojitev ali za potrebe... Zveza RFR 04. 04. 2016
Zgled: Slovenski zavezanec opravi catering v drugi državi Slovenski zavezanec opravi catering v drugi državi Po naročilu fizične osebe iz Italije slovenski zavezanec z ID-številko za DDV opravi catering v Italiji. Kaj se v tem primeru šteje za kraj obdavčitve? Odgovor: Kraj obdavčitve storitve je Italija (55. člen Direktive... Zveza RFR 24. 03. 2016
Zgled: Dokazovanje z izvedenci in drugimi dokaznimi sredstvi Dokazovanje z izvedenci in drugimi dokaznimi sredstvi Davčni inšpektor je v davčnem inšpekcijskem postopku na podlagi določb ZDavP-2 zavrnil dokazovanje z izvedencem in upošteval zgolj listinsko dokumentacijo, ki pa dejanskega stanja ne odraža popolnoma. Kakšne so... Zveza RFR 03. 10. 2016
Zgled: Terjatev za sodno takso Terjatev za sodno takso Javni zavod je prek COVL dosegel izvršbo za poplačilo terjatve, ki jo ima do učenca. Sedaj sprašuje, ali mora knjižiti terjatev do učenca za sodno takso, posebej zato, ker jo bo učenec poravnal v več obrokih. Sodišče je namreč v sklepu navedlo... Zveza RFR 23. 08. 2013
Zgled: Amortizacija kot vir nabave novih osnovnih sredstev Amortizacija kot vir nabave novih osnovnih sredstev Določeni uporabnik sprašuje, kako ugotovi vir za nabavo novih osnovnih sredstev, če amortizacijo pokriva v breme prihodkov ali če jo pokriva v breme obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje. Odgovor: Določeni... Zveza RFR 16. 11. 2015
Zgled: Izplačilo nadur pri neenakomerni razporeditvi delovnega časa Izplačilo nadur pri neenakomerni razporeditvi delovnega časa Delavčev delovni čas je neenakomerno razporejen. Referenčno obdobje traja 12 mesecev. Na koncu referenčnega obdobja bo imel delavec 2.100 ur (letna kvota ur pa je 2.080). Kako se obravnava višek 20 ur in po... Zveza RFR 25. 10. 2018
Zgled: Jezikovno izobraževanje v tujini Jezikovno izobraževanje v tujini Slovenska družba je poslala zaposlenega, ki je prevajalec, na jezikovno izobraževanje v drugo državo članico EU. Po končanem jezikovnem tečaju je od tujega izvajalca izobraževanja dobila račun brez obračunanega DDV. Kaj mora storiti... Zveza RFR 07. 07. 2014
Zgled: Dogovor o vrednosti urne postavke pri pogodbah iz drugega pogodbenega razmerja Dogovor o vrednosti urne postavke pri pogodbah iz drugega pogodbenega razmerja Računovodska služba prejema v obračun razne pogodbe o delu, avtorske pogodbe ter pogodbe o začasnem in občasnem delu upokojencev. Osebe, ki se s temi fizičnimi osebami dogovarjajo o poslih... Zveza RFR 12. 03. 2018
Zgled: Ohranjeno neposredno delovno razmerje z napotenim delavcem Ohranjeno neposredno delovno razmerje z napotenim delavcem Družba iz Slovenije dobi naročilo za gradbeno storitev v Avstriji. Delo bo trajalo en mesec. Ker družba nima dovolj lastnih delavcev, da bi to storitev opravila, se s slovensko agencijo za posredovanje delovne... Zveza RFR 26. 04. 2017
Zgled: Izplačila iz šolskega sklada Izplačila iz šolskega sklada Šola ima šolski sklad, v katerem zbira donacije pravnih in fizičnih oseb. Prvotno je bil ta sklad namenjen le nakupu opreme za izboljšanje standarda izobraževanja, zdaj pa se vse več uporablja za pomoč socialno ogroženim učencem za... Zveza RFR 09. 05. 2016
Zgled: Odpravnina pri neuspešno opravljenem poskusnem delu Odpravnina pri neuspešno opravljenem poskusnem delu Z delavcem smo sklenili pogodbo za določen čas za 15 mesecev s trimesečnim poskusnim delom. Delavec poskusnega dela ni opravil uspešno, zato smo mu delovno razmerje odpovedali. Ali je upravičen do odpravnine? Odgovor... Zveza RFR 08. 07. 2013
Zgled: Odpravnina za delavca, ki smo mu odpovedali delovno razmerje Odpravnina za delavca, ki smo mu odpovedali delovno razmerje Delavec ne dosega pričakovanih rezultatov, zato mu bomo odpovedali delovno razmerje. Ali mu pripada odpravnina? Odgovor: Delavcu, ki mu zaradi nesposobnosti preneha delovno razmerje, pripada odpravnina... Zveza RFR 19. 11. 2012
Zgled: DDV in učenje smučanja DDV in učenje smučanja Učitelj smučanja kot samostojni podjetnik poučuje tehnike smučanja. Tečaje izvaja za različne naročnike, kot so društva, športne organizacije, družbe in posamezne fizične osebe. Ker je v zadnjih 12 mesecih dosegel 50.000 EUR obdavčljivega prometa... Zveza RFR 19. 03. 2018
Zgled: Obračun 8,85 % prispevka od dohodkov iz prenosa premoženjskih pravic Obračun 8,85 % prispevka od dohodkov iz prenosa premoženjskih pravic Ali se po 20. členu ZPIZ-2 prispevek 8,85 % za invalidnost kot posledico poškodbe pri delu ali poklicne bolezni plačuje od dohodkov iz prenosa premoženjskih pravic? Odgovor: Ne, po 20. in 148. členu... Zveza RFR 14. 01. 2013
Zgled: Stroj, uničen v poplavi Stroj, uničen v poplavi Družba je v letu 2014 kupila stroj in zanj v letu 2014 uveljavila olajšavo za investiranje v velikosti 80.000 EUR. V letu 2016 je bil ta stroj uničen v poplavi, zato je družba odpravila pripoznanje tega stroja v poslovnih knjigah. Zanj ji ni... Zveza RFR 29. 12. 2016
Zgled: Prodaja programa za spletno aplikacijo v EU Prodaja programa za spletno aplikacijo v EU Slovenski programer je izdelal program za spletno aplikacijo. Ker jo želi tržiti v celotni EU, se je odločil, da jo bo prodajal prek spletnega portala davčnega zavezanca iz Avstrije. Zanima ga, ali mora od prometa iz tega... Zveza RFR 13. 07. 2015
Zgled: Izjema pri poročanju družbe, ki računovodske izkaze sestavlja po MSRP Izjema pri poročanju družbe, ki računovodske izkaze sestavlja po MSRP Majhna gospodarska družba je sprejela sklep, da bo prostovoljno za obdobje petih let računovodske izkaze sestavljala po MSRP. Ali pri letnem poročanju lahko uporabi poenostavitev, in sicer tako, da... Zveza RFR 15. 01. 2018
Zgled: Organizacija športnega tekmovanja Organizacija športnega tekmovanja Zavod za šport bo poskrbel za celotno organizacijo vsakoletnega športnega tekmovanja v teku. Ker je identificiran za namene DDV, sprašuje, ali mora od stroškov organizacije, ki jih zaračuna občini, obračunati DDV. Odgovor: Storitve... Zveza RFR 19. 05. 2014
Zgled: Humanitarna pomoč fizični osebi Humanitarna pomoč fizični osebi Društvo s statusom humanitarne organizacije sprašuje, kako naj knjigovodsko in davčno obravnava humanitarno pomoč socialno ogroženi fizični osebi. Denar za to pomoč je zbralo namensko za določeno fizično osebo, ki je bila poškodovana... Zveza RFR 21. 12. 2015
Zgled: Prodaja atlasa skupaj z ovitkom in posebnimi označevalniki strani Prodaja atlasa skupaj z ovitkom in posebnimi označevalniki strani Založnik se je odločil, da bo pri posebni izdaji atlasa kupcem tega prodajal skupaj z ličnim ovitkom in tremi potiskanimi označevalniki strani. Oboje je narejeno skladno s tematiko vsebine knjige. Kako... Zveza RFR 25. 06. 2015
Zgled: Regres za letni dopust za delavko s polovičnim delovnim časom Regres za letni dopust za delavko s polovičnim delovnim časom Delavka je za obdobje do otrokovega tretjega leta sklenila pogodbo o zaposlitvi s polovičnim delovnim časom. Ali ji pripada celoten regres za letni dopust? Delavka je za obdobje do otrokovega tretjega leta... Zveza RFR 03. 12. 2012
Zgled: Zahteva davčnega kontrolorja naj zavezanec popravi odbiti DDV Zahteva davčnega kontrolorja naj zavezanec popravi odbiti DDV Zavezanec za DDV v maju 2018 ni opravil nobene obdavčljive transakcije, zato v obračunu DDV za ta mesec ni imel obračunanega DDV. Je pa imel v tem davčnem obdobju tri prejete račune, in sicer za telefonske... Zveza RFR 16. 07. 2018
Zgled: Ohranitev osnovnega kapitala d. o. o. Ohranitev osnovnega kapitala d. o. o. Kaj v praksi pomeni določba drugega stavka 495/1 ZGD-1, po kateri se posojila družbe družbeniku ne štejejo v premoženje družbe, ki je potrebno za ohranitev osnovnega kapitala? Odgovor: Namen te določbe je, da je v družbi praviloma... Zveza RFR 27. 06. 2016
Zgled: Pogodba namesto razlastitve Pogodba namesto razlastitve Občina je s fizično osebo sklenila Pogodbo namesto razlastitve in v njej opredelila odškodnino za zemljišče, ki je postalo njena last. Sprašuje, kako naj knjiži plačilo odškodnine oziroma pridobitve zemljišča. Odgovor: Čeprav sta občina... Zveza RFR 09. 09. 2013
Zgled: Davčno potrjevanje računov Davčno potrjevanje računov Davčni zavezanec, ki se ukvarja s kemičnim čiščenjem oblačil in stvari svojim stalnim strankam vsako 20. naročilo opravi zastonj. Na tak način pospešuje prodajo svojih storitev. Kako je take storitve treba obravnavati z vidika ZDDV-1... Zveza RFR 16. 04. 2018
Zgled: Prodajalec prejme dohodek za prodajo odpadnega materiala Prodajalec prejme dohodek za prodajo odpadnega materiala Prodajalec odpadnega materiala je od pooblaščene družbe za zbiranje odpadnega materiala prejel enkratni dohodek za zbrani odpadni material v velikosti 1.000 EUR. Prodajalec je v delovnem razmerju za polni delovni... Zveza RFR 25. 05. 2017
Zgled: Drugi poslovni prihodki Drugi poslovni prihodki Sindikat sprašuje, na kateri konto v okviru kontnega načrta, ki velja za zasebni sektor, naj knjiži posamezne vrste prihodkov, kot so članarine, donacije, najemnine, prihodki od prodaje proizvodov in storitev ter dotacije iz proračuna za... Zveza RFR 13. 02. 2017
Prikazov na stran:
Komentar