Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Zgled: Odprava dvojne obdavčitve poljskih rezidentov, ki dosegajo dohodke iz zaposlitve v Sloveniji in delajo v Nemčiji Odprava dvojne obdavčitve poljskih rezidentov, ki dosegajo dohodke iz zaposlitve v Sloveniji in delajo v Nemčiji Slovenski rezident izplačuje dohodke fizičnim osebam, poljskim rezidentom, za delo v Nemčiji. Ti dohodki v Sloveniji do zdaj niso bili obdavčeni.Ali se... Zveza RFR 24. 06. 2020
Zgled: Avstrija ne dovoli oprostitve, ker Slovenija obračunava davčni odtegljaj po nižji stopnji Avstrija ne dovoli oprostitve, ker Slovenija obračunava davčni odtegljaj po nižji stopnji Slovenski zavezanec izplača dohodek (dividendo, obresti ali premoženjsko pravico) fizični osebi, ki je avstrijski rezident. Davčni odtegljaj se v skladu z 10., 11. ali 12. členom... Zveza RFR 24. 06. 2020
Zgled: Odprava dvojne obdavčitve slovenskih rezidentov, ki dosegajo dohodke iz zaposlitve pri avstrijskem delodajalcu in delajo na Švedskem Odprava dvojne obdavčitve slovenskih rezidentov, ki dosegajo dohodke iz zaposlitve pri avstrijskem delodajalcu in delajo na Švedskem Avstrijski rezident izplačuje dohodke fizičnim osebam, slovenskim rezidentom, za delo na Švedskem. Ti dohodki v Avstriji do zdaj niso... Zveza RFR 24. 06. 2020
Zgled: Odreditev dela s skrajšanim delovnim časom varovanim kategorijam delavcev Odreditev dela s skrajšanim delovnim časom varovanim kategorijam delavcev Delodajalec želi odrediti čakanje na delo delavcu, ki je varovan pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, ker je star 58 let. Pri delodajalcu pa je zaposlen s polnim delovnim... Zveza RFR 24. 06. 2020
Zgled: Obdavčitev kupnine za prodajo deleža družbi Obdavčitev kupnine za prodajo deleža družbi Družbenik je v letu 2020 prodal del svojega deleža slovenski družbi, v kateri je družbenik. Kupnina znaša 200.000 EUR. Družbenik je pred izplačilom kupnine pri družbi uveljavljal zmanjšanje davčne osnove za nabavno vrednost... Zveza RFR 24. 06. 2020
Zgled: Vračilo naknadnega vplačila kapitala večje od nabavne vrednosti deleža Vračilo naknadnega vplačila kapitala večje od nabavne vrednosti deleža Fizična oseba (rezident) je od drugega družbenika kupila poslovni delež v slovenski družbi. Prejšnji družbenik (prodajalec) je v družbo vplačal naknadna vplačila kapitala v velikosti 100.000 EUR... Zveza RFR 24. 06. 2020
Zgled: Avstrija ne dovoli metode oprostitve, ker Slovenija ne obdavčuje dohodka Avstrija ne dovoli metode oprostitve, ker Slovenija ne obdavčuje dohodka Avstrijski rezident v Sloveniji doseže dohodek, ki ga Slovenija obravnava kot dohodek, ki se sme po določbah konvencije obdavčiti izključno v državi rezidentstva prejemnika dohodka, torej... Zveza RFR 24. 06. 2020
Zgled: Delno vračilo naknadnega vplačila kapitala je večje od nabavne vrednosti deleža Delno vračilo naknadnega vplačila kapitala je večje od nabavne vrednosti deleža Fizična oseba (rezident) je od drugega družbenika kupila poslovni delež v slovenski družbi. Prejšnji družbenik (prodajalec) je v družbo vplačal naknadna vplačila kapitala v velikosti... Zveza RFR 24. 06. 2020
Zgled: Odprava dvojne obdavčitve poljskih rezidentov, ki dosegajo dohodke iz zaposlitve v Sloveniji Odprava dvojne obdavčitve poljskih rezidentov, ki dosegajo dohodke iz zaposlitve v Sloveniji Slovenski rezident izplačuje dohodke fizičnim osebam, poljskim rezidentom, za delo v Sloveniji. Ti dohodki so bili vedno dokončno obdavčeni v Sloveniji in jih Poljska ni več... Zveza RFR 24. 06. 2020
Zgled: Dezinfekcija in čiščenje večstanovanjske hiše Dezinfekcija in čiščenje večstanovanjske hiše Lastniki večstanovanjske hiše so podjetju, specializiranemu za čiščenje, naročili, da poleg rednega čiščenja stanovanjskih površin opravlja tudi obvezno dezinfekcijo površin v skladu z uredbo vlade.Kako je obdavčena... Zveza RFR 24. 06. 2020
Zgled: Avstrija kljub večstranski konvenciji lahko uporablja metodo oprostitve Avstrija kljub večstranski konvenciji lahko uporablja metodo oprostitve Slovenski rezident izplačuje dohodek iz zaposlitve avstrijskim rezidentom.Kje je tak dohodek obdavčen? Odgovor: Dohodek, ki ga izplača slovenski rezident, ima po določbah ZDoh-2 vir v Sloveniji... Zveza RFR 24. 06. 2020
Zgled: Priglasitev odloga ugotavljanja davčne obveznosti pri podaritvi nepremičnine Priglasitev odloga ugotavljanja davčne obveznosti pri podaritvi nepremičnine Fizična oseba, ki je slovenski rezident (darovalec), je svojemu otroku, ki je tudi slovenski rezident, podarila nepremičnino, v kateri pred podaritvijo ni živela. Nepremičnino je zgradila... Zveza RFR 29. 07. 2020
Zgled: Poraba naknadnih vplačil kapitala za pokrivanje izgube Poraba naknadnih vplačil kapitala za pokrivanje izgube Družba z omejeno odgovornostjo ima poslovno izgubo iz preteklih let in tudi v tekočem letu ni nič drugače. Družbenika te družbe sta mož in žena in želita pokriti izgubo, saj ta vpliva na slabšo boniteto družbe... Zveza RFR 24. 06. 2020
Zgled: Zmanjšanje porokove obveznosti Zmanjšanje porokove obveznosti Organizacija A (porok) se je s poroštveno pogodbo zavezala upniku, da bo poravnala kupnino, če je organizacija B (dolžnik) upniku ne bo plačala. Organizacija B je polovico zneska kupnine upniku poravnala, polovico pa mu je ostala dolžna... Zveza RFR 24. 09. 2020
Zgled: Avstrija ne dovoli metode oprostitve, ker Slovenija različno obravnava dohodek in ga ne obdavčuje Avstrija ne dovoli metode oprostitve, ker Slovenija različno obravnava dohodek in ga ne obdavčuje Slovenski rezident izplačuje dohodek za delo avstrijskemu rezidentu. Ta delo opravlja izključno v Avstriji. Ali je za obdavčitev pomembno, da je plačilo v Sloveniji... Zveza RFR 24. 06. 2020
Zgled: Sorazmerni del nadomestila od zavoda za zaposlovanje Sorazmerni del nadomestila od zavoda za zaposlovanje Delodajalec je več delavcem odredil čakanje na delo za celoten junij. Med mesecem je pridobil večje naročilo, zato jih je nekaj vpoklical na delo s polnim delovnim časom. Delavci imajo večje plače, zato znaša 80... Zveza RFR 29. 07. 2020
Zgled: Odpust dolga solidarnemu dolžniku Odpust dolga solidarnemu dolžniku Družba A (upnik) je z družbo B (eden od solidarnih dolžnikov družbe A) sklenila sporazum o odpustu dolga. Z drugimi solidarnimi dolžniki ni sklenila sporazuma in jim ni želela odpustiti dolga. Ali je dolg odpuščen tudi drugim... Zveza RFR 28. 10. 2020
Zgled: Dobava dezinfekcijskih sredstev za dezinfekcijo večstanovanjske hiše Dobava dezinfekcijskih sredstev za dezinfekcijo večstanovanjske hiše Lastniki večstanovanjske hiše naročijo podjetju, specializiranemu za čiščenje, da poleg rednega čiščenja stanovanjskih površin dobavi tudi dezinfekcijska sredstva. Dezinfekcijo objekta opravljajo... Zveza RFR 24. 06. 2020
Zgled: Oprostitev kapitalskega dobička pri podaritvi lastnega stanovanja Oprostitev kapitalskega dobička pri podaritvi lastnega stanovanja Fizična oseba je svojemu otroku podarila nepremičnino, štirisobno stanovanje, v katerem je živela že preteklih deset let pred podaritvijo. Lastnica polovice tega stanovanja je bila že ves čas, od druge... Zveza RFR 29. 07. 2020
Zgled: Odprava dvojne obdavčitve za podružnico poljskega rezidenta v Sloveniji Odprava dvojne obdavčitve za podružnico poljskega rezidenta v Sloveniji Poljski rezident ima v Sloveniji poslovno enoto, katere dobiček je obdavčen v Sloveniji. Vedno je bil dokončno obdavčen v Sloveniji in ga Poljska ni več vključevala v davčno osnovo poljskega... Zveza RFR 24. 06. 2020
Zgled: Zavezanec uvozi blago, ki je iz Srbije po cesti pripeljano v Slovenijo Zavezanec uvozi blago, ki je iz Srbije po cesti pripeljano v Slovenijo Zavezanec pri srbskem dobavitelju naroči 1.000 kosov kozarcev za rdeče vino in naroči svojemu prevozniku, da jih iz Beograda pripelje v Ljubljano. Prevoznika, ki je hkrati špediter, pooblasti... Zveza RFR 24. 09. 2020
Zgled: Ukrep lahko koristijo vsi delodajalci Ukrep lahko koristijo vsi delodajalci Delodajalec ima zaposlenih sto delavcev. Dela za vsaj 90 % delovnega časa ne more zagotavljati le šestim delavcem.Ali jim lahko odredi delo s skrajšanim delovnim časom? Odgovor: Da. A ker dela ne more zagotoviti le 6 % delavcem, ne... Zveza RFR 24. 06. 2020
Zgled: Nepremičnina se bo oddajala v najem, organizacija naložbene nepremičnine meri po modelu poštene vrednosti Nepremičnina se bo oddajala v najem, organizacija naložbene nepremičnine meri po modelu poštene vrednosti Organizacija ima nepremičnino, katere nabavna vrednost je 200.000 EUR (od tega zemljišče 80.000 EUR, zgradba pa 120.000 EUR). Popravek vrednosti zgradbe znaša... Zveza RFR 28. 10. 2020
Zgled: Kako lahko ukrepa delodajalec v primeru, ko je delavec kljub njegovi prepovedi v času dopusta odšel v državo z rdečega seznama Kako lahko ukrepa delodajalec v primeru, ko je delavec kljub njegovi prepovedi v času dopusta odšel v državo z rdečega seznama Delavec je v času svojega dopusta odšel v državo, ki je bila v trenutku njegovega odhoda na rdečem seznamu. To je storil kljub temu, da mu je... Zveza RFR 29. 07. 2020
Zgled: Veljavnost poroštvene izjave Veljavnost poroštvene izjave Fizična oseba se je s pisno poroštveno izjavo zavezala, da bo poplačala prihodnje obveznosti organizacije (družbe A) iz njenih pogodb z drugo organizacijo (družbo B). S tem je prevzela obveznosti, ki bodo izhajale iz več v prihodnosti... Zveza RFR 24. 09. 2020
Zgled: Obdavčitev podaritve deleža sinu z davkom na dediščine in darila Obdavčitev podaritve deleža sinu z davkom na dediščine in darila Družbenik je družbo ustanovil leta 2016. V letu 2020 je svoj 50-odstotni poslovni delež podaril sinu, ki ni zaposlen v tej družbi. Darilo je skladno z dednim dogovorom v družini. Vrednost deleža je... Zveza RFR 24. 06. 2020
Zgled: Priglasitev odloga ugotavljanja davčne obveznosti pri podaritvi deleža Priglasitev odloga ugotavljanja davčne obveznosti pri podaritvi deleža Fizična oseba, ki je slovenski rezident (darovalec), je svoji hčeri, ki je prav tako slovenski rezident, podarila delež v družbi, v kateri je edini družbenik. Ta posel je skladen z dednim dogovorom... Zveza RFR 24. 06. 2020
Zgled: Sporočanje zavodu za zaposlovanje v primeru vpoklica delavca nazaj na delo Sporočanje zavodu za zaposlovanje v primeru vpoklica delavca nazaj na delo Delodajalec je več delavcem odredil čakanje na delo. Nekatere delavce je tudi že večkrat vpoklical nazaj na delo s polnim delovnim časom. Nekateri so v tekočem mesecu delali manj kot sedem dni... Zveza RFR 28. 10. 2020
Zgled: Zavezanec obnavlja nepremičnino, za katero ve, da jo bo prodal zavezancu Zavezanec obnavlja nepremičnino, za katero ve, da jo bo prodal zavezancu Slovenski zavezanec na Hrvaškem obnavlja staro nepremičnino. S hrvaškim zavezancem je sklenil predpogodbo, v skladu s katero sta se zavezala, da bo hrvaški zavezanec to nepremičnino po zaključku... Zveza RFR 24. 09. 2020
Zgled: Prihodki iz naslova obresti in obveznost identifikacije za DDV Prihodki iz naslova obresti in obveznost identifikacije za DDV Pri malem davčnem zavezancu, ki opravlja zobozdravstveno dejavnost ter z njo povezano izobraževanje in svetovanje, se obdavčljivi promet zadnjih 12 mesecev ves čas giblje okrog 45.500 EUR. V tem znesku je... Zveza RFR 24. 09. 2020
Zgled: Delavec je na čakanju na delo že več kot pol leta Delavec je na čakanju na delo že več kot pol leta Delodajalec je nekaj delavcev napotil na čakanje na delo že s 13. marcem in jih še vedno ni vpoklical nazaj na delo. Delavci čakajo na delo že več kot sedem mesecev.Ali je to dovoljeno? Odgovor: Čakanje na delo ureja... Zveza RFR 28. 10. 2020
Zgled: Ali datum podpisa poroštvene izjave vpliva na veljavnost kreditne pogodbe Ali datum podpisa poroštvene izjave vpliva na veljavnost kreditne pogodbe Organizacija (družba A) se je kot porok zavezala banki (upniku), da bo izpolnila obveznost družbe B (glavnega dolžnika oziroma posojilojemalca), če ta banki ne bo poravnala kredita. Družba A je... Zveza RFR 24. 09. 2020
Zgled: Izpolnjevanje pogojev za odbitek DDV pri nakupu vozila od tujega zavezanca Izpolnjevanje pogojev za odbitek DDV pri nakupu vozila od tujega zavezanca Slovenski davčni zavezanec je od prodajalca vozil v Italiji (davčnega zavezanca z veljavno IDštevilko za DDV) kupil rabljen kombi za lastne potrebe. Prodajalec na računu za vozilo ni prikazal... Zveza RFR 28. 10. 2020
Zgled: Investicija v svojem imenu za svoj račun pri določenem uporabniku Investicija v svojem imenu za svoj račun pri določenem uporabniku Določeni uporabnik je za 50.000 EUR kupil zemljišče, ki je že gradbeno zemljišče. Davek na promet nepremičnin je plačal prodajalec. Investicijski stroški za pridobitev zgradbe so znašali 100.000 EUR... Zveza RFR 28. 10. 2020
Zgled: Delavec je odšel v državo z rumenega seznama, ko se je vrnil, pa je bila na rdečem Delavec je odšel v državo z rumenega seznama, ko se je vrnil, pa je bila na rdečem Delavec je v času svojega dopusta odšel v državo, ki je bila v trenutku njegovega odhoda na rumenem seznamu. Med dopustom je Slovenija to državo zaradi poslabšanja epidemiološkega stanja... Zveza RFR 29. 07. 2020
Zgled: Uporaba opreme za opravljanje gradbene storitve na Hrvaškem Uporaba opreme za opravljanje gradbene storitve na Hrvaškem Slovenski zavezanec na Hrvaškem opravlja gradbene storitve hrvaškemu zavezancu za DDV. Na Hrvaškem ima tudi ID-številko za DDV. V Sloveniji je že nabavil gradbene stroje, ki pa jih bo uporabljal za opravljanje... Zveza RFR 24. 09. 2020
Zgled: Vračunani stroški storitev Vračunani stroški storitev Organizacija ima sklenjeno pogodbo s čistilnim servisom za 24 mesecev. Fiksni znesek za opravljene storitve na mesečni ravni znaša 1.000 EUR. Čistilni servis bo račun izdal po preteku 24 mesecev. Storitve so se začele izvajati z julijem.Kako... Zveza RFR 28. 10. 2020
Zgled: Storitev na nepremičnini v drugi državi je opravljena tamkajšnjemu zavezancu Storitev na nepremičnini v drugi državi je opravljena tamkajšnjemu zavezancu Slovenski zavezanec z ID-številko na nepremičnini v Nemčiji vgradi okna in vrata. Naročnik je zavezanec z nemško ID-številko.Kako zavezanec obračuna DDV od vgradnje oken in vrat... Zveza RFR 28. 10. 2020
Zgled: Prehod s skrajšanega delovnega časa na čakanje na delo in sporočanje zavodu Prehod s skrajšanega delovnega časa na čakanje na delo in sporočanje zavodu Delodajalec opravlja gostinsko dejavnost. Zaradi sprejetega odloka in dejstva, da je statistična regija, v kateri posluje, rdeča, je obrat zaprt. Delavce, ki jim je odredil delo s skrajšanim... Zveza RFR 28. 10. 2020
Zgled: Gradnja nove nepremičnine za trg na Hrvaškem Gradnja nove nepremičnine za trg na Hrvaškem Slovenski zavezanec na Hrvaškem gradi novo stanovanjsko hišo z apartmaji. Nekaj jih bo prodal, nekaj pa jih bo tržil prek aplikacij Booking in Airbnb. V Sloveniji za potrebe investicije naroči projekt notranje opreme... Zveza RFR 24. 09. 2020
Zgled: Dajanje v najem nepremičnine za oglaševanje Dajanje v najem nepremičnine za oglaševanje Slovenski zavezanec ponuja oglaševalcem površine na svojih ograjah, ki ograjujejo njegov poslovni kompleks. Ponujene površine zakupijo tudi tuji oglaševalci.Kako se obdavči dajanje površine za namestitev reklamnih vsebin... Zveza RFR 28. 10. 2020
Zgled: Prenos blaga, ki se uporabi za opravljanje gradbene storitve na Hrvaškem Prenos blaga, ki se uporabi za opravljanje gradbene storitve na Hrvaškem Slovenski zavezanec na Hrvaškem opravlja gradbene storitve hrvaškemu zavezancu za DDV. Na Hrvaškem ima tudi ID-številko za DDV. V Sloveniji nabavi gradbeni material, ki ga porabi za opravljanje... Zveza RFR 24. 09. 2020
Zgled: Opravljanje storitev na daljavo Opravljanje storitev na daljavo Zavezanec ima gradbišče v tujini. Na njem ima shranjene tudi zaloge gradbenega materiala, opremo in stroje. Da zagotovi njihovo varnost, naroči varovanje pri slovenski varnostni službi, ki varovanje po tem, ko je vgradila nadzorne kamere... Zveza RFR 28. 10. 2020
Zgled: Oglaševanje nepremičnine na obcestnih plakatih Oglaševanje nepremičnine na obcestnih plakatih Slovenski zavezanec organizira oglaševanje za hrvaško nepremičninsko agencijo. Pri tem se večina oglasnih plakatov namesti na panoje ob cestah. Oglasi se nanašajo na prodajo nepremičnin, zgrajenih v turističnem kraju ob... Zveza RFR 28. 10. 2020
Zgled: Odpust dolga poroku Odpust dolga poroku Družba A se je kot porok zavezala družbi B, da bo izpolnila njeno obveznost upniku (družbi C), če je družba B ne bo pravočasno izpolnila. V sklenjeni sodni poravnavi se je družba C odpovedala uveljavljanju zahtevka nasproti družbi B. Družba C (upnik... Zveza RFR 28. 10. 2020
Zgled: Storitev na nepremičnini v drugi državi je opravljena fizični osebi Storitev na nepremičnini v drugi državi je opravljena fizični osebi Slovenski zavezanec za avstrijsko fizično osebo opravi pleskanje stanovanjske hiše v Avstriji.Kako zavezanec obračuna DDV od pleskanja hiše v Avstriji? Odgovor: Pleskanje je storitev, ki je dovolj... Zveza RFR 28. 10. 2020
Zgled: Povečan obseg dela iz naslova prihrankov Povečan obseg dela iz naslova prihrankov Javni uslužbenec A je zaradi zdravstvenega posega na refundirani bolniški odsotnosti, ki bo predvidoma trajala še najmanj tri mesece. Znesek, ki ga na podlagi obračuna plače odsotnega uslužbenca refundira ZZZS, mesečno znaša... Zveza RFR 28. 10. 2020
Zgled: Delavec ne pristane na opravljanje dela na sedežu delodajalca Delavec ne pristane na opravljanje dela na sedežu delodajalca Delodajalec in delavec sta pred enim letom podpisala pogodbo o zaposlitvi za opravljanje dela na domu za dvakrat tedensko. V pogodbi pa delodajalec ni časovno opredelil, koliko časa bo delavec lahko delo... Zveza RFR 24. 09. 2020
Zgled: Investicija pri ustanovitelju oziroma lastniku stvarnega premoženja Investicija pri ustanovitelju oziroma lastniku stvarnega premoženja Drugi uporabnik, ki je ustanovitelj določenega uporabnika, se je odločil za investiranje v dodatne zmogljivosti na zgradbi in v nakup zemljišča za izvajanje dejavnosti javne službe določenega... Zveza RFR 28. 10. 2020
Zgled: Zunanja in notranja revizija nakupa rokovnikov Zunanja in notranja revizija nakupa rokovnikov Proračunski uporabnik je nabavil rokovnike za vse zaposlene. Pri tem želi preveriti, ali je bil posel sklenjen v skladu s poslovno prakso in zakonom. V ta namen želi opraviti zunanjo in notranjo revizijo.Kako naj... Zveza RFR 30. 09. 2021
Prikazov na stran:
Komentar