Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Tolmačenje: Odbitni delež podružnice Odbitni delež podružnice V zadevi C-165/171 (Morgan Stanley) je spor z davčnim organom nastal glede tega, kateri odbitni delež uporabi francoska podružnica družbe s sedežem v Združenem kraljestvu. Natančneje, kateri promet mora pri ugotavljanju odbitnega deleža... Zveza RFR 31. 07. 2019
Tolmačenje: Odgovornost za plačilo DDV pri uvozu blaga po postopku 42, če je utaja storjena pri naslednji transakciji Odgovornost za plačilo DDV pri uvozu blaga po postopku 42, če je utaja storjena pri naslednji transakciji Iz sodbe C-531/171 (Vetsch Int. Transporte) izhaja, da družbi, ki je bila oproščena DDV od uvoza zaradi nadaljnje dobave uvoženega blaga v drugo državo članico po... Zveza RFR 31. 07. 2019
Tolmačenje: Odbitek DDV od nastanitev in prehrane Odbitek DDV od nastanitev in prehrane Sodba Sodišča EU C-225/181 (Grupa Lotos) je specifična glede na ureditev, ki jo imajo na Poljskem. Že pred vključitvijo v EU so 176. člen Direktive 2006/112/ES (66. člen ZDDV-1) v tej državi prenesli v svoj zakon o DDV v zelo... Zveza RFR 31. 07. 2019
Tolmačenje: Pogodba o odstopu obdelovanja vinogradov Pogodba o odstopu obdelovanja vinogradov V sporu s portugalskim davčnim organom je šlo za obdavčitev odplačnega odstopa nepremičnin (vinogradov) v obdelavo. Davčni organ je menil, da bi storitev morala biti obdavčena z DDV, zavezanec pa, da gre za oproščeni najem... Zveza RFR 31. 07. 2019
Tolmačenje: Časovna omejitev pravice do vračila DDV po Trinajsti direktivi Časovna omejitev pravice do vračila DDV po Trinajsti direktivi Sodba C-562/171 (Nestrade) se nanaša na zavrnitev vračila DDV švicarski družbi po Trinajsti direktivi2. Ta družba je od španske družbe Hero nabavljala blago in zanj dobila (nepopolne) račune, na katerih je... Zveza RFR 31. 07. 2019
Tolmačenje: Dobava plavajoče vrtalne ploščadi Dobava plavajoče vrtalne ploščadi V zadevi C-291/181 (Grup Servicii Petroliere) je Sodišče EU odločalo o možnosti oprostitve DDV v povezavi z mednarodnim prevozom, ki je obravnavana v 148. členu Direktive 2006/112/ES in prenesena tudi v 53. člen ZDDV-1. Šlo je za... Zveza RFR 31. 07. 2019
Tolmačenje: Identifikacija za DDV zaradi prodaje hiše in zemljišča, na katerem je ta zgrajena Identifikacija za DDV zaradi prodaje hiše in zemljišča, na katerem je ta zgrajena A. Jarmuškienė je s prodajno pogodbo v solastništvu z drugo fizično osebo kupila kmetijsko zemljišče in nato pridobila zanj tudi gradbeno dovoljenje. Na parceli so bili zgrajeni... Zveza RFR 31. 07. 2019
Tolmačenje: Rok za posredovanje dodatnih informacij za vračilo DDV Rok za posredovanje dodatnih informacij za vračilo DDV Francoski davčni organ je nemškemu zavezancu zavrnil vračilo DDV, ker je slednji zamudil rok za posredovanje dodatnih informacij, za katere je davčni organ zaprosil. V povezavi s tem se je postavilo vprašanje... Zveza RFR 31. 07. 2019
Tolmačenje: Vzajemni dobavi in njuni davčni osnovi Zveza RFR 31. 07. 2019
Tolmačenje: Promocija zdravja na delovnem mestu in odbitek DDV Promocija zdravja na delovnem mestu in odbitek DDV V Fursovi publikaciji Promocija zdravja na delovnem mestu je pojasnjeno, da je izpolnjevanje pogojev za odbitek DDV odvisno od presoje vsebine stroškov v vsakem posameznem primeru. Furs se pri tem sklicuje... Zveza RFR 03. 01. 2018
Tolmačenje: Velikost neobdavčenih dnevnic napotenim delavcem Velikost neobdavčenih dnevnic napotenim delavcem Slovenski delodajalci pogosto napotujejo delavce na začasno delo v tujino do 30 dni oziroma napotujejo na delo v tujino avtoprevoznike za obdobje do 90 dni. Pri tem se je 1. januarja 2018 spremenila davčna obravnava... Zveza RFR 15. 01. 2018
Tolmačenje: Dodatno pojasnilo o oprostitvah DDV pri storitvah prevoza Dodatno pojasnilo o oprostitvah DDV pri storitvah prevoza Furs je na svoji spletni strani dopolnil pojasnilo glede obravnave storitev, ki so neposredno povezane z mednarodnim trgovanjem, po ZDDV-1. Izpostavil je, da je za vsako opravljeno prevozno in drugo storitev... Zveza RFR 08. 01. 2018
Tolmačenje: Spremembe pri obdavčitvi normiranih odhodkov Spremembe pri obdavčitvi normiranih odhodkov Nova ureditev pri obdavčitvi z normiranimi odhodki po ZDoh-2S se začne uporabljati za davčno obdobje 2018. Po pojasnilu MF 007-484/2017 se za davčno obdobje 2018 tudi izpolnjevanje prihodkovnega praga za obvezen izstop iz... Zveza RFR 27. 12. 2017
Tolmačenje: Dnevnice napotenih delavcev Dnevnice napotenih delavcev S 1. januarjem 2018 se je spremenila davčna obravnava povračil stroškov prehrane oziroma dnevnic za napotene delavce. Pri kratkotrajnih napotitvah, ki trajajo neprekinjeno do 30 dni oziroma pri napotenih avtoprevoznikih do 90 dni, smejo... Zveza RFR 26. 03. 2018
Tolmačenje: Poročanje o povračilih stroškov od 1. aprila 2018 Poročanje o povračilih stroškov od 1. aprila 2018 S Pravilnikom o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu se je z letom 2018 spremenilo poročanje o povračilih stroškov. Po tej spremembi se o povračilih stroškov službenih... Zveza RFR 03. 04. 2018
Tolmačenje: Dohodek za začasno ali občasno delo upokojenca Dohodek za začasno ali občasno delo upokojenca Upokojenec lahko v koledarskem mesecu opravi največ 60 ur začasnega ali občasnega dela, ki se od drugih vrst dela razlikuje v tem, da ima značilnosti delovnega razmerja. Upokojenec neizkoriščenih ur ne sme prenašati... Zveza RFR 29. 02. 2016
Tolmačenje: Obravnava štipendije, izplačane gostujočemu profesorju Zveza RFR 07. 05. 2018
Tolmačenje: Poračun malice v primeru organizirane prehrane Poračun malice v primeru organizirane prehrane Nekateri delodajalci delavcem zagotavljajo tople obroke prehrane med delom, namesto da bi jim povrnili stroške prehrane v denarju. Če delavci delajo najmanj štiri ure dnevno, je z dohodnino in prispevki neobdavčen znesek... Zveza RFR 09. 10. 2017
Tolmačenje: Pridobitni in nepridobitni prihodki nepridobitnih organizacij Zveza RFR 12. 03. 2018
Tolmačenje: Podatki o za DDV identificirani fizični osebi v bazi VIES Podatki o za DDV identificirani fizični osebi v bazi VIES Pri vpisu v poslovni register Slovenije (PRS) samostojni podjetnik posameznik (podjetnik) navede firmo (polno ime, ki poleg imena in priimka podjetnika in oznake s.p. običajno vsebuje še kratek opis dejavnosti... Zveza RFR 07. 12. 2015
Tolmačenje: Davčni zavezanci in identifikacija za namene DDV Davčni zavezanci in identifikacija za namene DDV Furs je v publikaciji Davčni zavezanci in identifikacija za namene DDV, Pogosta vprašanja in odgovori dodal štiri nova tolmačenja. Prvo se nanaša na prevoz potnikov, o katerem smo pisali že v Obvestilniku 5. septembra... Zveza RFR 26. 09. 2016
Tolmačenje: Davčna obravnava nakazil za pokrivanje izgub zdravstvenih zavodov Zveza RFR 16. 04. 2018
Tolmačenje: Rok za zahtevke za vračilo DDV, plačanega v tretjih državah, je 30. junij 2016 Rok za zahtevke za vračilo DDV, plačanega v tretjih državah, je 30. junij 2016 Slovenski davčni zavezanci nabavljajo blago in storitve v tujini. Pri tem jim je lahko zaračunan tudi DDV druge države. Če so v tej drugi državi identificirani za namene DDV, si tuji DDV... Zveza RFR 06. 06. 2016
Tolmačenje: Davčna obravnava konverzije terjatve v lastniški delež Davčna obravnava konverzije terjatve v lastniški delež Konverzija terjatve v finančno naložbo (kapital) se obravnava kot stvarni vložek. Stvarni vložek povečuje kapital v velikosti poštene vrednosti. Poštena vrednost terjatve se meri z vrednostjo pridobljenih... Zveza RFR 21. 03. 2016
Tolmačenje: Trgovanje pravne osebe z virtualnimi valutami Trgovanje pravne osebe z virtualnimi valutami Za ugotavljanje dobička pravne osebe pri trgovanju z virtualnimi valutami velja splošna določba 12. člena ZDDPO-2. To pomeni, da se za ugotavljanje dobička upoštevajo prihodki in odhodki, ugotovljeni v izkazu poslovnega... Zveza RFR 05. 02. 2018
Tolmačenje: Konsolidirani računovodski izkazi po MSRP Konsolidirani računovodski izkazi po MSRP ZGD-1 določa, da konsolidirano letno poročilo sestavljajo skupine, ki presegajo merila za velike družbe, pri čemer se merili prihodkov in sredstev povečata za 20 %. Konsolidirane računovodske izkaze pripravi obvladujoča družba... Zveza RFR 02. 11. 2016
Tolmačenje: Neodvisno opravljanje ekonomske dejavnosti Neodvisno opravljanje ekonomske dejavnosti Med poljskim davčnim organom in občino Wrocław je prišlo do spora glede davčnega statusa enot te občine, ki so vezane na njen proračun in spadajo v njen okvir. Te enote so med drugim šole in kulturni centri, za katere je... Zveza RFR 12. 10. 2015
Tolmačenje: Vračilo prispevkov delodajalcev za prvo zaposlitev v skladu s 157. členom ZPIZ-2 Vračilo prispevkov delodajalcev za prvo zaposlitev v skladu s 157. členom ZPIZ-2 Delodajalci, ki so po 1. juliju 2013 prvič za nedoločen čas zaposlili osebe, ki ob sklenitvi delovnega razmerja še niso dopolnile 26 let, in matere, ki skrbijo za otroke do tretjega leta... Zveza RFR 24. 08. 2015
Tolmačenje: Obrazec DDV-PPS in pridobitev rabljenih vozil iz EU Zveza RFR 02. 07. 2018
Tolmačenje: Prehranska dopolnila in stopnja DDV II Prehranska dopolnila in stopnja DDV II Furs je na svoji spletni strani objavil dodatno pojasnilo glede uporabe nižje stopnje DDV za prehranska dopolnila. Med drugim je iz njega mogoče razbrati, da mora zavezanec zaradi določitve pravilne stopnje DDV ugotoviti namen... Zveza RFR 09. 07. 2018
Tolmačenje: Vpliv prejetih avansov na obveznost identifikacije za DDV Vpliv prejetih avansov na obveznost identifikacije za DDV Zavezanec nam je poslal Fursovo pojasnilo, v skladu s katerim se po 94/7 ZDDV-1 v obdavčljivi promet ne vštevajo zneski prejetih predplačil. Davčni zavezanec se mora identificirati za DDV, če je verjetno, da bo... Zveza RFR 12. 02. 2018
Tolmačenje: Odbitek od davka, plačanega v tujini, in uveljavljanje dejanskih stroškov Odbitek od davka, plačanega v tujini, in uveljavljanje dejanskih stroškov Davčnemu zavezancu se odbitek od davka, plačanega v tujini, prizna pri izračunu in poračunu dohodnine na letni ravni samo, če ga uveljavlja tudi v ugovoru zoper informativni izračun dohodnine... Zveza RFR 23. 04. 2018
Tolmačenje: Seštevanje prihodkov pri normirancih Zveza RFR 05. 03. 2018
Tolmačenje: Stroški prehrane in prevoza ter olajšava za vzdrževane člane pri samoprijavi davčne napovedi Stroški prehrane in prevoza ter olajšava za vzdrževane člane pri samoprijavi davčne napovedi Vrhovno sodišče je presojalo vprašanje, ali se davčnemu zavezancu, čezmejnemu delovnemu migrantu, ki vloži davčno napoved za odmero dohodnine na podlagi samoprijave, davčna... Zveza RFR 21. 08. 2017
Tolmačenje: Razdrtje pogodbe o finančnem najemu zaradi neplačila Razdrtje pogodbe o finančnem najemu zaradi neplačila V zadevi C-404/16 (Lombard Ingatlan Lizing) je prišlo do spora zaradi zavrnitve pravice do zmanjšanja davčne osnove in obračunanega DDV družbi Lombard za tri razdrte pogodbe o finančnem najemu (lizingu) nepremičnin... Zveza RFR 23. 10. 2017
Tolmačenje: Uvozni DDV zaradi neizpolnitve carinskih obveznosti Uvozni DDV zaradi neizpolnitve carinskih obveznosti V združenih zadevah C-226/14 in C-228/14 (Eurogate in DHL) je bilo obravnavano vprašanje, ali v okviru postopkov carinskega skladiščenja in zunanjega tranzita zaradi neizpolnitve obveznosti po carinski zakonodaji... Zveza RFR 20. 06. 2016
Tolmačenje: Odbitek DDV na podlagi nepopolnih računov Odbitek DDV na podlagi nepopolnih računov V zadevi C-516/14 (Barlis 06) je pred Sodiščem EU med zavezancem in portugalskim davčnim organom nastal spor zaradi odbitka DDV, ki ga je zavezanec uveljavljal na podlagi nepopolnih računov. Na računih za pravne storitve je... Zveza RFR 03. 10. 2016
Tolmačenje: Preiskava računovodskih izkazov družb, ki merijo sredstva po pošteni vrednosti Preiskava računovodskih izkazov družb, ki merijo sredstva po pošteni vrednosti V 57/7 ZGD-1 je določeno, da mora majhna kapitalska družba opraviti preiskavo računovodskih izkazov, če meri opredmetena osnovna sredstva po revalorizirani vrednosti ali vrednoti finančne... Zveza RFR 03. 01. 2017
Tolmačenje: Izkazovanje DDV od uvoza prek obračuna DDV Izkazovanje DDV od uvoza prek obračuna DDV Furs je objavil pojasnilo 4230-613/2016-3, v katerem pojasnjuje, kako in kdaj je treba DDV od uvoza blaga izkazati v obračunu DDV. V kontrolnih postopkih je bilo namreč ugotovljeno, da davčni zavezanci v polje 26 obračuna DDV... Zveza RFR 10. 10. 2016
Tolmačenje: Davčno potrjen račun Zveza RFR 14. 05. 2018
Tolmačenje: DDV od neizkoriščene vozovnice DDV od neizkoriščene vozovnice V združenih zadevah C-250/14 in C-289/14 je Sodišče EU odločalo o tem, ali je treba neizkoriščene vozovnice za notranje letalske lete šteti kot plačilo za storitev ali kot odškodnino. Če med opravljeno storitvijo in prejetim plačilom... Zveza RFR 18. 01. 2016
Tolmačenje: Prenos dejavnosti z občine na družbo in njena obdavčitev z DDV Zveza RFR 09. 04. 2018
Tolmačenje: Izjava o vključenosti v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje Izjava o vključenosti v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje Izplačevalec dohodkov iz drugega pogodbenega razmerja mora preveriti, ali je prejemnik dohodka vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na drugi pravni podlagi oziroma ali je... Zveza RFR 09. 05. 2016
Tolmačenje: Odvzem odbitka DDV od fiktivne nabave Odvzem odbitka DDV od fiktivne nabave Sodišče EU je izdalo sodbo v združenih zadevah C-459/17 in C-460/17 (SGI in Valériane SNC), ki se znova nanaša na pravico do odbitka DDV. Obravnavana zavezanca sta nabavljala blago z namenom dajanja v najem in od teh nabav odbila... Zveza RFR 20. 08. 2018
Tolmačenje: Uporaba več stopenj DDV za enotno dobavo Uporaba več stopenj DDV za enotno dobavo Nizozemska družba Stadion Amsterdam je prišla v spor z davčnim organom glede uporabe stopnje DDV za storitev, ki jo je opredelila kot enotno dobavo in je bila sestavljena iz dveh elementov. Prvi je bil voden ogled stadiona, ki... Zveza RFR 29. 01. 2018
Tolmačenje: Obravnava DDV v okviru zdravstvenih storitev Obravnava DDV v okviru zdravstvenih storitev Furs je dopolnil pojasnilo 4230-193/2017-1, v katerem piše o zdravstvenih storitvah, oproščenih DDV. Spremembe in dopolnitve se nanašajo v glavnem na obračunavanje DDV pri zaračunavanju pregledov v povezavi z izdajo... Zveza RFR 19. 02. 2018
Tolmačenje: Status uradnikov na najvišjih položajih po imenovanju na položaj oziroma po razrešitvi s položaja Status uradnikov na najvišjih položajih po imenovanju na položaj oziroma po razrešitvi s položaja Ministrstvo za javno upravo pojasnjuje status, pravice in obveznosti uradnikov na najvišjih položajih po njihovem imenovanju na položaj. Najvišji položaji se pridobijo... Zveza RFR 29. 10. 2018
Tolmačenje: Odbitek DDV pri predplačilih za neopravljeno dobavo Odbitek DDV pri predplačilih za neopravljeno dobavo V združenih zadevah C-660/16 (A. Kollross) in C-661/16 (E. Wirtl) je spor nastal zaradi odbitka DDV, ki je bil uveljavljen ob plačilu za prihodnji dobavi blaga, ki pa nista bili opravljeni zaradi insolventnosti... Zveza RFR 23. 07. 2018
Tolmačenje: Posojilo kot del enotne dobave Posojilo kot del enotne dobave V zadevi C-208/15 (Stock’94) je bilo Sodišču EU zastavljenih več vprašanj, ki so bila združena v eno. Madžarska družba Stock’94, ki deluje kot integrator v okviru instituta integrirano kmetijsko sodelovanje, s kmeti sklepa pogodbe... Zveza RFR 12. 12. 2016
Tolmačenje: Prekvalifikacija obdavčitve nakupa lastnega deleža Prekvalifikacija obdavčitve nakupa lastnega deleža Pri odkupu lastnega deleža v d. o. o. se pogosto postavlja vprašanje, kakšna je obdavčitev tovrstne transakcije, če je prodajalec dohodninski zavezanec. Pogoji, ki morajo biti izpolnjeni za nakup lastnega deleža, so... Zveza RFR 18. 06. 2018
Prikazov na stran:
Komentar