Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Tolmačenje: Dodatno pojasnilo o oprostitvah DDV pri storitvah prevoza Dodatno pojasnilo o oprostitvah DDV pri storitvah prevoza Furs je na svoji spletni strani dopolnil pojasnilo glede obravnave storitev, ki so neposredno povezane z mednarodnim trgovanjem, po ZDDV-1. Izpostavil je, da je za vsako opravljeno prevozno in drugo storitev... Zveza RFR 08. 01. 2018
Tolmačenje: Spremembe pri obdavčitvi normiranih odhodkov Spremembe pri obdavčitvi normiranih odhodkov Nova ureditev pri obdavčitvi z normiranimi odhodki po ZDoh-2S se začne uporabljati za davčno obdobje 2018. Po pojasnilu MF 007-484/2017 se za davčno obdobje 2018 tudi izpolnjevanje prihodkovnega praga za obvezen izstop iz... Zveza RFR 27. 12. 2017
Tolmačenje: Velikost neobdavčenih dnevnic napotenim delavcem Velikost neobdavčenih dnevnic napotenim delavcem Slovenski delodajalci pogosto napotujejo delavce na začasno delo v tujino do 30 dni oziroma napotujejo na delo v tujino avtoprevoznike za obdobje do 90 dni. Pri tem se je 1. januarja 2018 spremenila davčna obravnava... Zveza RFR 15. 01. 2018
Tolmačenje: Poročanje o povračilih stroškov od 1. aprila 2018 Poročanje o povračilih stroškov od 1. aprila 2018 S Pravilnikom o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu se je z letom 2018 spremenilo poročanje o povračilih stroškov. Po tej spremembi se o povračilih stroškov službenih... Zveza RFR 03. 04. 2018
Tolmačenje: Dnevnice napotenih delavcev Dnevnice napotenih delavcev S 1. januarjem 2018 se je spremenila davčna obravnava povračil stroškov prehrane oziroma dnevnic za napotene delavce. Pri kratkotrajnih napotitvah, ki trajajo neprekinjeno do 30 dni oziroma pri napotenih avtoprevoznikih do 90 dni, smejo... Zveza RFR 26. 03. 2018
Tolmačenje: Stroški prehrane in prevoza ter olajšava za vzdrževane člane pri samoprijavi davčne napovedi Stroški prehrane in prevoza ter olajšava za vzdrževane člane pri samoprijavi davčne napovedi Vrhovno sodišče je presojalo vprašanje, ali se davčnemu zavezancu, čezmejnemu delovnemu migrantu, ki vloži davčno napoved za odmero dohodnine na podlagi samoprijave, davčna... Zveza RFR 21. 08. 2017
Tolmačenje: Podatki o za DDV identificirani fizični osebi v bazi VIES Podatki o za DDV identificirani fizični osebi v bazi VIES Pri vpisu v poslovni register Slovenije (PRS) samostojni podjetnik posameznik (podjetnik) navede firmo (polno ime, ki poleg imena in priimka podjetnika in oznake s.p. običajno vsebuje še kratek opis dejavnosti... Zveza RFR 07. 12. 2015
Tolmačenje: Vpliv prejetih avansov na obveznost identifikacije za DDV Vpliv prejetih avansov na obveznost identifikacije za DDV Zavezanec nam je poslal Fursovo pojasnilo, v skladu s katerim se po 94/7 ZDDV-1 v obdavčljivi promet ne vštevajo zneski prejetih predplačil. Davčni zavezanec se mora identificirati za DDV, če je verjetno, da bo... Zveza RFR 12. 02. 2018
Tolmačenje: Davčna obravnava nakazil za pokrivanje izgub zdravstvenih zavodov Davčna obravnava nakazil za pokrivanje izgub zdravstvenih zavodov Ministrstvo za finance je izdalo pojasnilo, kako se z vidika DDPO obravnavajo nakazila, ki so jih zdravstveni zavodi prejeli kot javnofinančni transfer za kritje nakopičenih preteklih izgub. Ker gre za... Zveza RFR 16. 04. 2018
Tolmačenje: Poračun malice v primeru organizirane prehrane Poračun malice v primeru organizirane prehrane Nekateri delodajalci delavcem zagotavljajo tople obroke prehrane med delom, namesto da bi jim povrnili stroške prehrane v denarju. Če delavci delajo najmanj štiri ure dnevno, je z dohodnino in prispevki neobdavčen znesek... Zveza RFR 09. 10. 2017
Tolmačenje: Obrazec DDV-PPS in pridobitev rabljenih vozil iz EU Obrazec DDV-PPS in pridobitev rabljenih vozil iz EU V Fursovi publikaciji Davek na motorna vozila – Pogosta vprašanja in odgovori (2. izdaja, junij 2018) je pri spremenjenem vprašanju 7 pojasnjeno, da zavezanec, identificiran za DDV v Sloveniji, ki po splošni ureditvi... Zveza RFR 02. 07. 2018
Tolmačenje: Davčni zavezanci in identifikacija za namene DDV Davčni zavezanci in identifikacija za namene DDV Furs je v publikaciji Davčni zavezanci in identifikacija za namene DDV, Pogosta vprašanja in odgovori dodal štiri nova tolmačenja. Prvo se nanaša na prevoz potnikov, o katerem smo pisali že v Obvestilniku 5. septembra... Zveza RFR 26. 09. 2016
Tolmačenje: Promocija zdravja na delovnem mestu in odbitek DDV Promocija zdravja na delovnem mestu in odbitek DDV V Fursovi publikaciji Promocija zdravja na delovnem mestu je pojasnjeno, da je izpolnjevanje pogojev za odbitek DDV odvisno od presoje vsebine stroškov v vsakem posameznem primeru. Furs se pri tem sklicuje... Zveza RFR 03. 01. 2018
Tolmačenje: Razdrtje pogodbe o finančnem najemu zaradi neplačila Razdrtje pogodbe o finančnem najemu zaradi neplačila V zadevi C-404/16 (Lombard Ingatlan Lizing) je prišlo do spora zaradi zavrnitve pravice do zmanjšanja davčne osnove in obračunanega DDV družbi Lombard za tri razdrte pogodbe o finančnem najemu (lizingu) nepremičnin... Zveza RFR 23. 10. 2017
Tolmačenje: Dohodek za začasno ali občasno delo upokojenca Dohodek za začasno ali občasno delo upokojenca Upokojenec lahko v koledarskem mesecu opravi največ 60 ur začasnega ali občasnega dela, ki se od drugih vrst dela razlikuje v tem, da ima značilnosti delovnega razmerja. Upokojenec neizkoriščenih ur ne sme prenašati... Zveza RFR 29. 02. 2016
Tolmačenje: Obravnava DDV v okviru zdravstvenih storitev Obravnava DDV v okviru zdravstvenih storitev Furs je dopolnil pojasnilo 4230-193/2017-1, v katerem piše o zdravstvenih storitvah, oproščenih DDV. Spremembe in dopolnitve se nanašajo v glavnem na obračunavanje DDV pri zaračunavanju pregledov v povezavi z izdajo... Zveza RFR 19. 02. 2018
Tolmačenje: Obveznost obračuna in plačila akontacije dohodnine slovenske družbe s predstavništvom v tujini Obveznost obračuna in plačila akontacije dohodnine slovenske družbe s predstavništvom v tujini Furs je v pojasnilu konkretnemu davčnemu zavezancu pojasnil, da je slovenska družba, ki ima v tujini predstavništvo, plačnica davka tudi, če dohodke fizičnim osebam izplačuje... Zveza RFR 04. 12. 2017
Tolmačenje: Izkazovanje DDV od uvoza prek obračuna DDV Izkazovanje DDV od uvoza prek obračuna DDV Furs je objavil pojasnilo 4230-613/2016-3, v katerem pojasnjuje, kako in kdaj je treba DDV od uvoza blaga izkazati v obračunu DDV. V kontrolnih postopkih je bilo namreč ugotovljeno, da davčni zavezanci v polje 26 obračuna DDV... Zveza RFR 10. 10. 2016
Tolmačenje: DDV od neizkoriščene vozovnice DDV od neizkoriščene vozovnice V združenih zadevah C-250/14 in C-289/14 je Sodišče EU odločalo o tem, ali je treba neizkoriščene vozovnice za notranje letalske lete šteti kot plačilo za storitev ali kot odškodnino. Če med opravljeno storitvijo in prejetim plačilom... Zveza RFR 18. 01. 2016
Tolmačenje: Konsolidirani računovodski izkazi po MSRP Konsolidirani računovodski izkazi po MSRP ZGD-1 določa, da konsolidirano letno poročilo sestavljajo skupine, ki presegajo merila za velike družbe, pri čemer se merili prihodkov in sredstev povečata za 20 %. Konsolidirane računovodske izkaze pripravi obvladujoča družba... Zveza RFR 02. 11. 2016
Tolmačenje: Neodvisno opravljanje ekonomske dejavnosti Neodvisno opravljanje ekonomske dejavnosti Med poljskim davčnim organom in občino Wrocław je prišlo do spora glede davčnega statusa enot te občine, ki so vezane na njen proračun in spadajo v njen okvir. Te enote so med drugim šole in kulturni centri, za katere je... Zveza RFR 12. 10. 2015
Tolmačenje: Posebna ureditev za potovalne agencije Posebna ureditev za potovalne agencije Sodišče EU je v sodbi C-557/11 z dne 25. oktobra 2012 razsodilo, da je davčna zavezanka, ki na Poljskem vodi potovalno agencijo, ravnala pravilno, ko je storitve prevoza, ki jih je opravila potniku v lastni režiji, obravnavala... Zveza RFR 29. 10. 2012
Tolmačenje: Vračilo prispevkov delodajalcev za prvo zaposlitev v skladu s 157. členom ZPIZ-2 Vračilo prispevkov delodajalcev za prvo zaposlitev v skladu s 157. členom ZPIZ-2 Delodajalci, ki so po 1. juliju 2013 prvič za nedoločen čas zaposlili osebe, ki ob sklenitvi delovnega razmerja še niso dopolnile 26 let, in matere, ki skrbijo za otroke do tretjega leta... Zveza RFR 24. 08. 2015
Tolmačenje: Čezmejna storitev skladiščenja blaga Čezmejna storitev skladiščenja blaga Sodišče EU je odločilo, da je treba opravljanje storitve skladiščenja blaga, ki zajema prevzem blaga v skladišču, njegovo spravljanje na ustrezne skladiščne regale ter njegovo shranjevanje, pakiranje, odpremo, razkladanje... Zveza RFR 08. 07. 2013
Tolmačenje: Uvozni DDV zaradi neizpolnitve carinskih obveznosti Uvozni DDV zaradi neizpolnitve carinskih obveznosti V združenih zadevah C-226/14 in C-228/14 (Eurogate in DHL) je bilo obravnavano vprašanje, ali v okviru postopkov carinskega skladiščenja in zunanjega tranzita zaradi neizpolnitve obveznosti po carinski zakonodaji... Zveza RFR 20. 06. 2016
Tolmačenje: Prehranska dopolnila in stopnja DDV II Prehranska dopolnila in stopnja DDV II Furs je na svoji spletni strani objavil dodatno pojasnilo glede uporabe nižje stopnje DDV za prehranska dopolnila. Med drugim je iz njega mogoče razbrati, da mora zavezanec zaradi določitve pravilne stopnje DDV ugotoviti namen... Zveza RFR 09. 07. 2018
Tolmačenje: Seštevanje prihodkov pri normirancih Seštevanje prihodkov pri normirancih Z novelo Zakona o dohodnini (ZDoh-2S) je bil dopolnjen 48/9 tega zakona, s katerim so določeni primeri in prihodki iz dejavnosti drugih oseb, ki jih je treba prišteti prihodkom zavezanca za ugotavljanje prihodkovnega pogoja za... Zveza RFR 05. 03. 2018
Tolmačenje: Obravnava štipendije, izplačane gostujočemu profesorju Obravnava štipendije, izplačane gostujočemu profesorju Fakultete in drugi izobraževalni zavodi kot izplačevalci dohodkov z gostujočimi profesorji in raziskovalci sklepajo tudi pogodbe o štipendiranju. V Fursovi spletni publikaciji Mednarodno obdavčenje, Obdavčenje... Zveza RFR 07. 05. 2018
Tolmačenje: Davčna obravnava konverzije terjatve v lastniški delež Davčna obravnava konverzije terjatve v lastniški delež Konverzija terjatve v finančno naložbo (kapital) se obravnava kot stvarni vložek. Stvarni vložek povečuje kapital v velikosti poštene vrednosti. Poštena vrednost terjatve se meri z vrednostjo pridobljenih... Zveza RFR 21. 03. 2016
Tolmačenje: Odbitek od davka, plačanega v tujini, in uveljavljanje dejanskih stroškov Odbitek od davka, plačanega v tujini, in uveljavljanje dejanskih stroškov Davčnemu zavezancu se odbitek od davka, plačanega v tujini, prizna pri izračunu in poračunu dohodnine na letni ravni samo, če ga uveljavlja tudi v ugovoru zoper informativni izračun dohodnine... Zveza RFR 23. 04. 2018
Tolmačenje: Trgovanje pravne osebe z virtualnimi valutami Trgovanje pravne osebe z virtualnimi valutami Za ugotavljanje dobička pravne osebe pri trgovanju z virtualnimi valutami velja splošna določba 12. člena ZDDPO-2. To pomeni, da se za ugotavljanje dobička upoštevajo prihodki in odhodki, ugotovljeni v izkazu poslovnega... Zveza RFR 05. 02. 2018
Tolmačenje: Okoljska dajatev zaradi odvajanja odpadnih voda Okoljska dajatev zaradi odvajanja odpadnih voda Furs pojasnjuje, da se meritev porabe vode, če je v objektu zagotovljenih več virov pitne vode (javni vodovod, lastno zajetje ali deževnica), za potrebe določitve davčne osnove za odmero okoljske dajatve ne omejuje... Zveza RFR 07. 09. 2015
Tolmačenje: Uporaba več stopenj DDV za enotno dobavo Uporaba več stopenj DDV za enotno dobavo Nizozemska družba Stadion Amsterdam je prišla v spor z davčnim organom glede uporabe stopnje DDV za storitev, ki jo je opredelila kot enotno dobavo in je bila sestavljena iz dveh elementov. Prvi je bil voden ogled stadiona, ki... Zveza RFR 29. 01. 2018
Tolmačenje: Odbitek DDV na podlagi nepopolnih računov Odbitek DDV na podlagi nepopolnih računov V zadevi C-516/14 (Barlis 06) je pred Sodiščem EU med zavezancem in portugalskim davčnim organom nastal spor zaradi odbitka DDV, ki ga je zavezanec uveljavljal na podlagi nepopolnih računov. Na računih za pravne storitve je... Zveza RFR 03. 10. 2016
Tolmačenje: Prenos dejavnosti z občine na družbo in njena obdavčitev z DDV Prenos dejavnosti z občine na družbo in njena obdavčitev z DDV V zadevi C-182/17 je Sodišče EU pojasnjevalo, kako je z zavezanostjo za DDV pri nepridobitni družbi zasebnega prava, ki je v 100-odstotni lasti občine. Družba naj bi za občino proti plačilu nadomestila... Zveza RFR 09. 04. 2018
Tolmačenje: Priložnostno opravljene ekonomske dejavnosti Priložnostno opravljene ekonomske dejavnosti Sodni izvršitelj Galin Kostov iz Bolgarije je v tej državi identificiran za namene DDV, ker opravlja samostojno dejavnost zasebnega sodnega izvršitelja. V letu 2009 je poleg te dejavnosti na podlagi pogodbe o naročilu... Zveza RFR 12. 08. 2013
Tolmačenje: Rok za zahtevke za vračilo DDV, plačanega v tretjih državah, je 30. junij 2016 Rok za zahtevke za vračilo DDV, plačanega v tretjih državah, je 30. junij 2016 Slovenski davčni zavezanci nabavljajo blago in storitve v tujini. Pri tem jim je lahko zaračunan tudi DDV druge države. Če so v tej drugi državi identificirani za namene DDV, si tuji DDV... Zveza RFR 06. 06. 2016
Tolmačenje: Zavrnitev vračila DDV zavezancu Zavrnitev vračila DDV zavezancu Sodišče EU je v zadevi C-138/12 odločalo o pravici do popravka obveznosti za DDV pri izdajatelju računa. V zvezi s popravkom DDV niso bile izpolnjene vse formalnosti, predpisane z nacionalno zakonodajo, vendar pa je bila prejemniku... Zveza RFR 22. 04. 2013
Tolmačenje: Davčna obravnava aktuarskih dobičkov iz preračuna rezervacij za odpravnine ob upokojitvi Davčna obravnava aktuarskih dobičkov iz preračuna rezervacij za odpravnine ob upokojitvi Zaradi različnih mnenj je Zveza RFR vprašala Furs, kdaj aktuarski dobički, ki nastanejo pri preračunu razervacij za odpravnine ob upokojitvi, vplivajo na davčno osnovo. Po... Zveza RFR 14. 03. 2016
Tolmačenje: Pridobitni in nepridobitni prihodki nepridobitnih organizacij Pridobitni in nepridobitni prihodki nepridobitnih organizacij Oprostitev plačila DDPO od nepridobitne dejavnosti oziroma nepridobitnih dohodkov (prihodkov) lahko uveljavlja le zavezanec, ki je v skladu s posebnim zakonom ustanovljen za opravljanje nepridobitne... Zveza RFR 12. 03. 2018
Tolmačenje: Konverzija terjatve v kapital z vidika družbe upnice Konverzija terjatve v kapital z vidika družbe upnice Transakcija pretvorbe dolga v kapital z davčnega vidika pomeni transakcijo poplačila terjatve družbe upnice s kapitalskimi instrumenti družbe dolžnice. Upnica odpravi pripoznanje terjatve do dolžnice in pripozna... Zveza RFR 13. 03. 2017
Tolmačenje: Odvzem odbitka DDV od fiktivne nabave Odvzem odbitka DDV od fiktivne nabave Sodišče EU je izdalo sodbo v združenih zadevah C-459/17 in C-460/17 (SGI in Valériane SNC), ki se znova nanaša na pravico do odbitka DDV. Obravnavana zavezanca sta nabavljala blago z namenom dajanja v najem in od teh nabav odbila... Zveza RFR 20. 08. 2018
Tolmačenje: Pogoji za oprostitev dobave novega prevoznega sredstva Pogoji za oprostitev dobave novega prevoznega sredstva V sodbi C-26/16 (Santogal M-Comércio e Reparação de Automóveis) je Sodišče EU razložilo, na katere pogoje smejo države članice vezati pravico do oprostitve DDV pri dobavah novih prevoznih sredstev v drugo državo... Zveza RFR 31. 07. 2017
Tolmačenje: Preiskava računovodskih izkazov družb, ki merijo sredstva po pošteni vrednosti Preiskava računovodskih izkazov družb, ki merijo sredstva po pošteni vrednosti V 57/7 ZGD-1 je določeno, da mora majhna kapitalska družba opraviti preiskavo računovodskih izkazov, če meri opredmetena osnovna sredstva po revalorizirani vrednosti ali vrednoti finančne... Zveza RFR 03. 01. 2017
Tolmačenje: Izjava o vključenosti v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje Izjava o vključenosti v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje Izplačevalec dohodkov iz drugega pogodbenega razmerja mora preveriti, ali je prejemnik dohodka vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na drugi pravni podlagi oziroma ali je... Zveza RFR 09. 05. 2016
Tolmačenje: Okoljska dajatev in voda za polnjenje bazenov Okoljska dajatev in voda za polnjenje bazenov Furs je v pojasnilu zapisal, da se okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda plačuje tudi, kadar zavezanec vodo iz vodovodnega sistema v okviru svojega gospodinjstva uporablja za polnjenje... Zveza RFR 06. 07. 2015
Tolmačenje: Dokazovanje oproščene dobave blaga v drugo državo članico EU Dokazovanje oproščene dobave blaga v drugo državo članico EU Bolgarska družba Traum (C-492/13) je leta 2009 grški družbi opravila dobavo blaga, ki jo je obravnavala kot oproščeno. V zvezi z opravljeno transakcijo je davčnemu organu predložila vsa predpisana dokazila... Zveza RFR 27. 10. 2014
Tolmačenje: Status uradnikov na najvišjih položajih po imenovanju na položaj oziroma po razrešitvi s položaja Status uradnikov na najvišjih položajih po imenovanju na položaj oziroma po razrešitvi s položaja Ministrstvo za javno upravo pojasnjuje status, pravice in obveznosti uradnikov na najvišjih položajih po njihovem imenovanju na položaj. Najvišji položaji se pridobijo... Zveza RFR 29. 10. 2018
Tolmačenje: Brezplačna pridobitev kapitalskih deležev Brezplačna pridobitev kapitalskih deležev Na vprašanje, ali se brezplačna pridobitev kapitalskih deležev obravnava kot darilo, je Furs odgovoril pritrdilno. Pojasnil je, da se kot premoženje, ki je predmet obdavčitve po Zakonu o davku na dediščine in darila, štejejo... Zveza RFR 30. 03. 2015
Tolmačenje: Davčno potrjen račun Davčno potrjen račun Furs je v publikacijo Davčno potrjevanje računov – Pogosta vprašanja in odgovori (1. izdaja, julij 2015) dodal odgovor na 313. vprašanje: »Ali mora sobodajalec v primeru, ko plačilo storitev po rezervacijah na portalu booking.com prejme od... Zveza RFR 14. 05. 2018
Prikazov na stran:
Komentar