Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Tolmačenje: Kartica popustov in DDV Kartica popustov in DDV Sodišču EU je bilo v zadevi C-461/12 zastavljeno vprašanje, ali se prodaje kartic popustov, ki jih je opravljala družba Granton Advertising, smejo obravnavati kot oproščene DDV kot finančna transakcija z vrednostnimi papirji ali kot transakcija... Zveza RFR 30. 06. 2014
Tolmačenje: Čezmejna storitev skladiščenja blaga Čezmejna storitev skladiščenja blaga Sodišče EU je odločilo, da je treba opravljanje storitve skladiščenja blaga, ki zajema prevzem blaga v skladišču, njegovo spravljanje na ustrezne skladiščne regale ter njegovo shranjevanje, pakiranje, odpremo, razkladanje... Zveza RFR 08. 07. 2013
Tolmačenje: Status uradnikov na najvišjih položajih po imenovanju na položaj oziroma po razrešitvi s položaja Status uradnikov na najvišjih položajih po imenovanju na položaj oziroma po razrešitvi s položaja Ministrstvo za javno upravo pojasnjuje status, pravice in obveznosti uradnikov na najvišjih položajih po njihovem imenovanju na položaj. Najvišji položaji se pridobijo... Zveza RFR 29. 10. 2018
Tolmačenje: Predlaganje obrazcev REK-1 skladno z novelo ZUTD Predlaganje obrazcev REK-1 skladno z novelo ZUTD Pri izplačilu dohodkov iz delovnega razmerja se od 12. aprila 2013 za obračun in plačilo prispevka delodajalca za zavarovanje za primer brezposelnosti uporablja 39. člen Zakona o urejanju trga dela (velja za pogodbe... Zveza RFR 02. 04. 2013
Tolmačenje: Davčna osnova za DDV pri naknadno naloženem davku Davčna osnova za DDV pri naknadno naloženem davku Sodišče EU je v sodbi (v združenih zadevah C-249/12 in C-250/12) presojalo o določitvi davčne osnove za DDV, ko se pogodbeni stranki pri sklepanju dogovora o tem ne izrečeta in dobavitelj DDV ne obračuna, čeprav bi ga... Zveza RFR 18. 11. 2013
Tolmačenje: Nakup blaga z goljufivo uporabljeno plačilno kartico Nakup blaga z goljufivo uporabljeno plačilno kartico Družbi Dixons v zadevi C-494/12 so nekateri kupci blago plačali s plačilnimi karticami, ki so bile uporabljene goljufivo. Davčni organ je pri teh primerih družbi zavrnil vračilo DDV, saj naj ne bi prišlo do dobave... Zveza RFR 09. 12. 2013
Tolmačenje: Osnova za davek od finančnih storitev Osnova za davek od finančnih storitev Na vprašanje zavezanca, ali je davčna osnova prejeto plačilo z DFS ali brez DFS, je Durs pojasnil, da se DFS obračuna od celotnega prejetega plačila v zvezi z opravljeno finančno storitvijo. Čeprav zavezanec na računu posebej... Zveza RFR 29. 04. 2013
Tolmačenje: DDV oproščena zavarovalna storitev DDV oproščena zavarovalna storitev Lizingodajalec je za predmet, ki ga je dal v lizing, sklenil še zavarovalno pogodbo z zavarovalnico, in sicer v svojem imenu in za svoj račun, čeprav je bila to obveznost lizingojemalca. Nato je povrnitev stroškov zavarovanja terjal... Zveza RFR 04. 02. 2013
Tolmačenje: Posebna ureditev za potovalne agencije Posebna ureditev za potovalne agencije Sodišče EU je v sodbi C-557/11 z dne 25. oktobra 2012 razsodilo, da je davčna zavezanka, ki na Poljskem vodi potovalno agencijo, ravnala pravilno, ko je storitve prevoza, ki jih je opravila potniku v lastni režiji, obravnavala... Zveza RFR 29. 10. 2012
Tolmačenje: Ali mora nerezident vedno pridobiti davčno številko v Sloveniji? Ali mora nerezident vedno pridobiti davčno številko v Sloveniji? V Fursovem pojasnilu iz aprila 2015 piše, da mora tuja fizična oseba, ki v Republiki Sloveniji nima začasnega prebivališča, a dosega na njenem območju obdavčljive dohodke, finančnemu uradu pred prvim... Zveza RFR 04. 05. 2015
Tolmačenje: Dokazovanje oproščene dobave blaga v drugo državo članico EU Dokazovanje oproščene dobave blaga v drugo državo članico EU Bolgarska družba Traum (C-492/13) je leta 2009 grški družbi opravila dobavo blaga, ki jo je obravnavala kot oproščeno. V zvezi z opravljeno transakcijo je davčnemu organu predložila vsa predpisana dokazila... Zveza RFR 27. 10. 2014
Tolmačenje: Zavrnitev pravice do odbitka DDV – sodba C-285/11 Zavrnitev pravice do odbitka DDV – sodba C-285/11 Na Sodišče EU je bilo naslovljeno vprašanje, ali davčni organ sme vzeti pravico do odbitka DDV kupcu blaga, ki ima pravilne račune od svojih dobaviteljev, a je bilo v pregledu poslovanja verige dobaviteljev ugotovljeno... Zveza RFR 10. 12. 2012
Tolmačenje: Spodbuda za zaposlovanje Spodbuda za zaposlovanje Glede uveljavljanja spodbude za zaposlovanje mlajših oseb in mater z otroki do 3. leta je Upravno sodišče RS v sodbi I U 1307/2016 ugotovilo, da je starost 26 let predpisana kot starostna meja za sklenitev pogodbe oziroma za prvo zaposlitev za... Zveza RFR 30. 10. 2017
Tolmačenje: DDV in stalna poslovna enota DDV in stalna poslovna enota V sodbi C-605/12 je Sodišče EU obravnavalo primer, v katerem je prišlo do spora zaradi določitve kraja (države) obdavčitve pri storitvah med ciprsko in poljsko družbo. Poljska družba je v okviru pogodbe o sodelovanju ciprski družbi v letu... Zveza RFR 10. 11. 2014
Tolmačenje: Promocija zdravja na delovnem mestu in odbitek DDV Promocija zdravja na delovnem mestu in odbitek DDV V Fursovi publikaciji Promocija zdravja na delovnem mestu je pojasnjeno, da je izpolnjevanje pogojev za odbitek DDV odvisno od presoje vsebine stroškov v vsakem posameznem primeru. Furs se pri tem sklicuje... Zveza RFR 03. 01. 2018
Tolmačenje: Dodatno pojasnilo o oprostitvah DDV pri storitvah prevoza Dodatno pojasnilo o oprostitvah DDV pri storitvah prevoza Furs je na svoji spletni strani dopolnil pojasnilo glede obravnave storitev, ki so neposredno povezane z mednarodnim trgovanjem, po ZDDV-1. Izpostavil je, da je za vsako opravljeno prevozno in drugo storitev... Zveza RFR 08. 01. 2018
Tolmačenje: Velikost neobdavčenih dnevnic napotenim delavcem Velikost neobdavčenih dnevnic napotenim delavcem Slovenski delodajalci pogosto napotujejo delavce na začasno delo v tujino do 30 dni oziroma napotujejo na delo v tujino avtoprevoznike za obdobje do 90 dni. Pri tem se je 1. januarja 2018 spremenila davčna obravnava... Zveza RFR 15. 01. 2018
Tolmačenje: Spremembe pri obdavčitvi normiranih odhodkov Spremembe pri obdavčitvi normiranih odhodkov Nova ureditev pri obdavčitvi z normiranimi odhodki po ZDoh-2S se začne uporabljati za davčno obdobje 2018. Po pojasnilu MF 007-484/2017 se za davčno obdobje 2018 tudi izpolnjevanje prihodkovnega praga za obvezen izstop iz... Zveza RFR 27. 12. 2017
Tolmačenje: Poročanje o povračilih stroškov od 1. aprila 2018 Poročanje o povračilih stroškov od 1. aprila 2018 S Pravilnikom o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu se je z letom 2018 spremenilo poročanje o povračilih stroškov. Po tej spremembi se o povračilih stroškov službenih... Zveza RFR 03. 04. 2018
Tolmačenje: Podatki o za DDV identificirani fizični osebi v bazi VIES Podatki o za DDV identificirani fizični osebi v bazi VIES Pri vpisu v poslovni register Slovenije (PRS) samostojni podjetnik posameznik (podjetnik) navede firmo (polno ime, ki poleg imena in priimka podjetnika in oznake s.p. običajno vsebuje še kratek opis dejavnosti... Zveza RFR 07. 12. 2015
Tolmačenje: Seštevanje prihodkov pri normirancih Zveza RFR 05. 03. 2018
Tolmačenje: Poračun malice v primeru organizirane prehrane Poračun malice v primeru organizirane prehrane Nekateri delodajalci delavcem zagotavljajo tople obroke prehrane med delom, namesto da bi jim povrnili stroške prehrane v denarju. Če delavci delajo najmanj štiri ure dnevno, je z dohodnino in prispevki neobdavčen znesek... Zveza RFR 09. 10. 2017
Tolmačenje: Dnevnice napotenih delavcev Dnevnice napotenih delavcev S 1. januarjem 2018 se je spremenila davčna obravnava povračil stroškov prehrane oziroma dnevnic za napotene delavce. Pri kratkotrajnih napotitvah, ki trajajo neprekinjeno do 30 dni oziroma pri napotenih avtoprevoznikih do 90 dni, smejo... Zveza RFR 26. 03. 2018
Tolmačenje: Pridobitni in nepridobitni prihodki nepridobitnih organizacij Zveza RFR 12. 03. 2018
Tolmačenje: Obravnava štipendije, izplačane gostujočemu profesorju Zveza RFR 07. 05. 2018
Tolmačenje: Konsolidirani računovodski izkazi po MSRP Konsolidirani računovodski izkazi po MSRP ZGD-1 določa, da konsolidirano letno poročilo sestavljajo skupine, ki presegajo merila za velike družbe, pri čemer se merili prihodkov in sredstev povečata za 20 %. Konsolidirane računovodske izkaze pripravi obvladujoča družba... Zveza RFR 02. 11. 2016
Tolmačenje: Odbitek DDV na podlagi nepopolnih računov Odbitek DDV na podlagi nepopolnih računov V zadevi C-516/14 (Barlis 06) je pred Sodiščem EU med zavezancem in portugalskim davčnim organom nastal spor zaradi odbitka DDV, ki ga je zavezanec uveljavljal na podlagi nepopolnih računov. Na računih za pravne storitve je... Zveza RFR 03. 10. 2016
Tolmačenje: Dohodek za začasno ali občasno delo upokojenca Dohodek za začasno ali občasno delo upokojenca Upokojenec lahko v koledarskem mesecu opravi največ 60 ur začasnega ali občasnega dela, ki se od drugih vrst dela razlikuje v tem, da ima značilnosti delovnega razmerja. Upokojenec neizkoriščenih ur ne sme prenašati... Zveza RFR 29. 02. 2016
Tolmačenje: Izkazovanje DDV od uvoza prek obračuna DDV Izkazovanje DDV od uvoza prek obračuna DDV Furs je objavil pojasnilo 4230-613/2016-3, v katerem pojasnjuje, kako in kdaj je treba DDV od uvoza blaga izkazati v obračunu DDV. V kontrolnih postopkih je bilo namreč ugotovljeno, da davčni zavezanci v polje 26 obračuna DDV... Zveza RFR 10. 10. 2016
Tolmačenje: Davčna obravnava konverzije terjatve v lastniški delež Davčna obravnava konverzije terjatve v lastniški delež Konverzija terjatve v finančno naložbo (kapital) se obravnava kot stvarni vložek. Stvarni vložek povečuje kapital v velikosti poštene vrednosti. Poštena vrednost terjatve se meri z vrednostjo pridobljenih... Zveza RFR 21. 03. 2016
Tolmačenje: Prehranska dopolnila in stopnja DDV II Prehranska dopolnila in stopnja DDV II Furs je na svoji spletni strani objavil dodatno pojasnilo glede uporabe nižje stopnje DDV za prehranska dopolnila. Med drugim je iz njega mogoče razbrati, da mora zavezanec zaradi določitve pravilne stopnje DDV ugotoviti namen... Zveza RFR 09. 07. 2018
Tolmačenje: Trgovanje pravne osebe z virtualnimi valutami Trgovanje pravne osebe z virtualnimi valutami Za ugotavljanje dobička pravne osebe pri trgovanju z virtualnimi valutami velja splošna določba 12. člena ZDDPO-2. To pomeni, da se za ugotavljanje dobička upoštevajo prihodki in odhodki, ugotovljeni v izkazu poslovnega... Zveza RFR 05. 02. 2018
Tolmačenje: Neodvisno opravljanje ekonomske dejavnosti Neodvisno opravljanje ekonomske dejavnosti Med poljskim davčnim organom in občino Wrocław je prišlo do spora glede davčnega statusa enot te občine, ki so vezane na njen proračun in spadajo v njen okvir. Te enote so med drugim šole in kulturni centri, za katere je... Zveza RFR 12. 10. 2015
Tolmačenje: Preiskava računovodskih izkazov družb, ki merijo sredstva po pošteni vrednosti Preiskava računovodskih izkazov družb, ki merijo sredstva po pošteni vrednosti V 57/7 ZGD-1 je določeno, da mora majhna kapitalska družba opraviti preiskavo računovodskih izkazov, če meri opredmetena osnovna sredstva po revalorizirani vrednosti ali vrednoti finančne... Zveza RFR 03. 01. 2017
Tolmačenje: Davčno potrjen račun Zveza RFR 14. 05. 2018
Tolmačenje: Davčni zavezanci in identifikacija za namene DDV Davčni zavezanci in identifikacija za namene DDV Furs je v publikaciji Davčni zavezanci in identifikacija za namene DDV, Pogosta vprašanja in odgovori dodal štiri nova tolmačenja. Prvo se nanaša na prevoz potnikov, o katerem smo pisali že v Obvestilniku 5. septembra... Zveza RFR 26. 09. 2016
Tolmačenje: Rok za zahtevke za vračilo DDV, plačanega v tretjih državah, je 30. junij 2016 Rok za zahtevke za vračilo DDV, plačanega v tretjih državah, je 30. junij 2016 Slovenski davčni zavezanci nabavljajo blago in storitve v tujini. Pri tem jim je lahko zaračunan tudi DDV druge države. Če so v tej drugi državi identificirani za namene DDV, si tuji DDV... Zveza RFR 06. 06. 2016
Tolmačenje: Vračilo prispevkov delodajalcev za prvo zaposlitev v skladu s 157. členom ZPIZ-2 Vračilo prispevkov delodajalcev za prvo zaposlitev v skladu s 157. členom ZPIZ-2 Delodajalci, ki so po 1. juliju 2013 prvič za nedoločen čas zaposlili osebe, ki ob sklenitvi delovnega razmerja še niso dopolnile 26 let, in matere, ki skrbijo za otroke do tretjega leta... Zveza RFR 24. 08. 2015
Tolmačenje: Vpliv prejetih avansov na obveznost identifikacije za DDV Vpliv prejetih avansov na obveznost identifikacije za DDV Zavezanec nam je poslal Fursovo pojasnilo, v skladu s katerim se po 94/7 ZDDV-1 v obdavčljivi promet ne vštevajo zneski prejetih predplačil. Davčni zavezanec se mora identificirati za DDV, če je verjetno, da bo... Zveza RFR 12. 02. 2018
Tolmačenje: Uvozni DDV zaradi neizpolnitve carinskih obveznosti Uvozni DDV zaradi neizpolnitve carinskih obveznosti V združenih zadevah C-226/14 in C-228/14 (Eurogate in DHL) je bilo obravnavano vprašanje, ali v okviru postopkov carinskega skladiščenja in zunanjega tranzita zaradi neizpolnitve obveznosti po carinski zakonodaji... Zveza RFR 20. 06. 2016
Tolmačenje: Občina in opravljanje ekonomske dejavnosti Občina in opravljanje ekonomske dejavnosti V zadevi C-520/14 (Gemeente Borsele) je prišlo do spora, ker davčni organ občini Borsele ni priznal pravice do odbitka DDV v povezavi s storitvijo prevoza šolskih otrok, ki jo je dolžna zagotavljati na podlagi nizozemskih... Zveza RFR 27. 06. 2016
Tolmačenje: DDV od neizkoriščene vozovnice DDV od neizkoriščene vozovnice V združenih zadevah C-250/14 in C-289/14 je Sodišče EU odločalo o tem, ali je treba neizkoriščene vozovnice za notranje letalske lete šteti kot plačilo za storitev ali kot odškodnino. Če med opravljeno storitvijo in prejetim plačilom... Zveza RFR 18. 01. 2016
Tolmačenje: Razdrtje pogodbe o finančnem najemu zaradi neplačila Razdrtje pogodbe o finančnem najemu zaradi neplačila V zadevi C-404/16 (Lombard Ingatlan Lizing) je prišlo do spora zaradi zavrnitve pravice do zmanjšanja davčne osnove in obračunanega DDV družbi Lombard za tri razdrte pogodbe o finančnem najemu (lizingu) nepremičnin... Zveza RFR 23. 10. 2017
Tolmačenje: Davčna obravnava nakazil za pokrivanje izgub zdravstvenih zavodov Zveza RFR 16. 04. 2018
Tolmačenje: Prispevki za tuje študente na obvezni praksi Prispevki za tuje študente na obvezni praksi Za dijaka ali študenta, ki živi in študira v tujini, v Sloveniji pa opravlja obvezno prakso, se prispevki za socialno varnost ne plačujejo. Prispevki za zdravstvo se ne plačujejo, ker tuji dijak ali študent ni vključen... Zveza RFR 13. 06. 2016
Tolmačenje: Izjava o vključenosti v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje Izjava o vključenosti v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje Izplačevalec dohodkov iz drugega pogodbenega razmerja mora preveriti, ali je prejemnik dohodka vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na drugi pravni podlagi oziroma ali je... Zveza RFR 09. 05. 2016
Tolmačenje: Posojilo kot del enotne dobave Posojilo kot del enotne dobave V zadevi C-208/15 (Stock’94) je bilo Sodišču EU zastavljenih več vprašanj, ki so bila združena v eno. Madžarska družba Stock’94, ki deluje kot integrator v okviru instituta integrirano kmetijsko sodelovanje, s kmeti sklepa pogodbe... Zveza RFR 12. 12. 2016
Tolmačenje: Obrazec DDV-PPS in pridobitev rabljenih vozil iz EU Zveza RFR 02. 07. 2018
Tolmačenje: Posebna ureditev pri prodaji rabljenega osebnega avtomobila Posebna ureditev pri prodaji rabljenega osebnega avtomobila Eden od zavezancev je Zvezi RFR posredoval Fursovo pojasnilo, v katerem piše, da se kot obdavčljivi preprodajalec, ki obračunava DDV od razlike v ceni, sme obravnavati tudi zavezanec, ki sicer ni registriran... Zveza RFR 21. 11. 2016
Tolmačenje: Stroški prehrane in prevoza ter olajšava za vzdrževane člane pri samoprijavi davčne napovedi Stroški prehrane in prevoza ter olajšava za vzdrževane člane pri samoprijavi davčne napovedi Vrhovno sodišče je presojalo vprašanje, ali se davčnemu zavezancu, čezmejnemu delovnemu migrantu, ki vloži davčno napoved za odmero dohodnine na podlagi samoprijave, davčna... Zveza RFR 21. 08. 2017
Prikazov na stran:
Komentar