Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Tolmačenje: Velikost neobdavčenih dnevnic napotenim delavcem Velikost neobdavčenih dnevnic napotenim delavcem Slovenski delodajalci pogosto napotujejo delavce na začasno delo v tujino do 30 dni oziroma napotujejo na delo v tujino avtoprevoznike za obdobje do 90 dni. Pri tem se je 1. januarja 2018 spremenila davčna obravnava Zveza RFR 15. 01. 2018
Tolmačenje: Promocija zdravja na delovnem mestu in odbitek DDV Promocija zdravja na delovnem mestu in odbitek DDV V Fursovi publikaciji Promocija zdravja na delovnem mestu je pojasnjeno, da je izpolnjevanje pogojev za odbitek DDV odvisno od presoje vsebine stroškov v vsakem posameznem primeru. Furs se pri tem sklicuje Zveza RFR 03. 01. 2018
Tolmačenje: Dodatno pojasnilo o oprostitvah DDV pri storitvah prevoza Dodatno pojasnilo o oprostitvah DDV pri storitvah prevoza Furs je na svoji spletni strani dopolnil pojasnilo glede obravnave storitev, ki so neposredno povezane z mednarodnim trgovanjem, po ZDDV-1. Izpostavil je, da je za vsako opravljeno prevozno in drugo storitev Zveza RFR 08. 01. 2018
Tolmačenje: Spremembe pri obdavčitvi normiranih odhodkov Spremembe pri obdavčitvi normiranih odhodkov Nova ureditev pri obdavčitvi z normiranimi odhodki po ZDoh-2S se začne uporabljati za davčno obdobje 2018. Po pojasnilu MF 007-484/2017 se za davčno obdobje 2018 tudi izpolnjevanje prihodkovnega praga za obvezen izstop iz Zveza RFR 27. 12. 2017
Tolmačenje: Poračun malice v primeru organizirane prehrane Poračun malice v primeru organizirane prehrane Nekateri delodajalci delavcem zagotavljajo tople obroke prehrane med delom, namesto da bi jim povrnili stroške prehrane v denarju. Če delavci delajo najmanj štiri ure dnevno, je z dohodnino in prispevki neobdavčen znesek Zveza RFR 09. 10. 2017
Tolmačenje: Konsolidirani računovodski izkazi po MSRP Konsolidirani računovodski izkazi po MSRP ZGD-1 določa, da konsolidirano letno poročilo sestavljajo skupine, ki presegajo merila za velike družbe, pri čemer se merili prihodkov in sredstev povečata za 20 %. Konsolidirane računovodske izkaze pripravi obvladujoča družba Zveza RFR 02. 11. 2016
Tolmačenje: Podatki o za DDV identificirani fizični osebi v bazi VIES Podatki o za DDV identificirani fizični osebi v bazi VIES Pri vpisu v poslovni register Slovenije (PRS) samostojni podjetnik posameznik (podjetnik) navede firmo (polno ime, ki poleg imena in priimka podjetnika in oznake s.p. običajno vsebuje še kratek opis dejavnosti Zveza RFR 07. 12. 2015
Tolmačenje: Trgovanje pravne osebe z virtualnimi valutami Trgovanje pravne osebe z virtualnimi valutami Za ugotavljanje dobička pravne osebe pri trgovanju z virtualnimi valutami velja splošna določba 12. člena ZDDPO-2. To pomeni, da se za ugotavljanje dobička upoštevajo prihodki in odhodki, ugotovljeni v izkazu poslovnega Zveza RFR 05. 02. 2018
Tolmačenje: Rok za zahtevke za vračilo DDV, plačanega v tretjih državah, je 30. junij 2016 Rok za zahtevke za vračilo DDV, plačanega v tretjih državah, je 30. junij 2016 Slovenski davčni zavezanci nabavljajo blago in storitve v tujini. Pri tem jim je lahko zaračunan tudi DDV druge države. Če so v tej drugi državi identificirani za namene DDV, si tuji DDV Zveza RFR 06. 06. 2016
Tolmačenje: Dohodek za začasno ali občasno delo upokojenca Dohodek za začasno ali občasno delo upokojenca Upokojenec lahko v koledarskem mesecu opravi največ 60 ur začasnega ali občasnega dela, ki se od drugih vrst dela razlikuje v tem, da ima značilnosti delovnega razmerja. Upokojenec neizkoriščenih ur ne sme prenašati Zveza RFR 29. 02. 2016
Tolmačenje: Preiskava računovodskih izkazov družb, ki merijo sredstva po pošteni vrednosti Preiskava računovodskih izkazov družb, ki merijo sredstva po pošteni vrednosti V 57/7 ZGD-1 je določeno, da mora majhna kapitalska družba opraviti preiskavo računovodskih izkazov, če meri opredmetena osnovna sredstva po revalorizirani vrednosti ali vrednoti finančne Zveza RFR 03. 01. 2017
Tolmačenje: Občina in opravljanje ekonomske dejavnosti Občina in opravljanje ekonomske dejavnosti V zadevi C-520/14 (Gemeente Borsele) je prišlo do spora, ker davčni organ občini Borsele ni priznal pravice do odbitka DDV v povezavi s storitvijo prevoza šolskih otrok, ki jo je dolžna zagotavljati na podlagi nizozemskih Zveza RFR 27. 06. 2016
Tolmačenje: Poročanje o povračilih stroškov od 1. aprila 2018 Poročanje o povračilih stroškov od 1. aprila 2018 S Pravilnikom o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu se je z letom 2018 spremenilo poročanje o povračilih stroškov. Po tej spremembi se o povračilih stroškov službenih Zveza RFR 03. 04. 2018
Tolmačenje: Pridobitni in nepridobitni prihodki nepridobitnih organizacij Zveza RFR 12. 03. 2018
Tolmačenje: Odbitek DDV na podlagi nepopolnih računov Odbitek DDV na podlagi nepopolnih računov V zadevi C-516/14 (Barlis 06) je pred Sodiščem EU med zavezancem in portugalskim davčnim organom nastal spor zaradi odbitka DDV, ki ga je zavezanec uveljavljal na podlagi nepopolnih računov. Na računih za pravne storitve je Zveza RFR 03. 10. 2016
Tolmačenje: Posojilo kot del enotne dobave Posojilo kot del enotne dobave V zadevi C-208/15 (Stock’94) je bilo Sodišču EU zastavljenih več vprašanj, ki so bila združena v eno. Madžarska družba Stock’94, ki deluje kot integrator v okviru instituta integrirano kmetijsko sodelovanje, s kmeti sklepa pogodbe Zveza RFR 12. 12. 2016
Tolmačenje: Davčna obravnava konverzije terjatve v lastniški delež Davčna obravnava konverzije terjatve v lastniški delež Konverzija terjatve v finančno naložbo (kapital) se obravnava kot stvarni vložek. Stvarni vložek povečuje kapital v velikosti poštene vrednosti. Poštena vrednost terjatve se meri z vrednostjo pridobljenih Zveza RFR 21. 03. 2016
Tolmačenje: Seštevanje prihodkov pri normirancih Zveza RFR 05. 03. 2018
Tolmačenje: Davčni zavezanci in identifikacija za namene DDV Davčni zavezanci in identifikacija za namene DDV Furs je v publikaciji Davčni zavezanci in identifikacija za namene DDV, Pogosta vprašanja in odgovori dodal štiri nova tolmačenja. Prvo se nanaša na prevoz potnikov, o katerem smo pisali že v Obvestilniku 5. septembra Zveza RFR 26. 09. 2016
Tolmačenje: Dnevnice napotenih delavcev Dnevnice napotenih delavcev S 1. januarjem 2018 se je spremenila davčna obravnava povračil stroškov prehrane oziroma dnevnic za napotene delavce. Pri kratkotrajnih napotitvah, ki trajajo neprekinjeno do 30 dni oziroma pri napotenih avtoprevoznikih do 90 dni, smejo Zveza RFR 26. 03. 2018
Tolmačenje: DDV od neizkoriščene vozovnice DDV od neizkoriščene vozovnice V združenih zadevah C-250/14 in C-289/14 je Sodišče EU odločalo o tem, ali je treba neizkoriščene vozovnice za notranje letalske lete šteti kot plačilo za storitev ali kot odškodnino. Če med opravljeno storitvijo in prejetim plačilom Zveza RFR 18. 01. 2016
Tolmačenje: Vračilo prispevkov delodajalcev za prvo zaposlitev v skladu s 157. členom ZPIZ-2 Vračilo prispevkov delodajalcev za prvo zaposlitev v skladu s 157. členom ZPIZ-2 Delodajalci, ki so po 1. juliju 2013 prvič za nedoločen čas zaposlili osebe, ki ob sklenitvi delovnega razmerja še niso dopolnile 26 let, in matere, ki skrbijo za otroke do tretjega leta Zveza RFR 24. 08. 2015
Tolmačenje: Oddaja obrazca DDV-PPS pred registracijo vozila Oddaja obrazca DDV-PPS pred registracijo vozila Kljub drugačnim pojasnilom, ki jih je Furs prvotno posredoval zavezancem, je bilo novembra 2016 objavljeno strožje pojasnilo. Furs je v njem zapisal, da če želi zavezanec, identificiran za namene DDV, ki pridobi rabljeno Zveza RFR 09. 01. 2017
Tolmačenje: Vpliv prejetih avansov na obveznost identifikacije za DDV Vpliv prejetih avansov na obveznost identifikacije za DDV Zavezanec nam je poslal Fursovo pojasnilo, v skladu s katerim se po 94/7 ZDDV-1 v obdavčljivi promet ne vštevajo zneski prejetih predplačil. Davčni zavezanec se mora identificirati za DDV, če je verjetno, da bo Zveza RFR 12. 02. 2018
Tolmačenje: Sprememba pri potrjevanju računov za storitve, opravljene prek avtomatov Sprememba pri potrjevanju računov za storitve, opravljene prek avtomatov Furs je dopolnil odgovor na vprašanje, v katerem je pojasnjeno, kako je potrjevanje računov za storitve, opravljene prek avtomatov, potekalo do vključno 30. junija 2016 in kako po tem datumu Zveza RFR 25. 07. 2016
Tolmačenje: Prodaja storitev prek avtomata Prodaja storitev prek avtomata Zveza RFR je na Furs že septembra naslovila pobudo o enaki obravnavi prodaje storitev in blaga prek avtomatov. Predlagala je, da bi izjema od obveznosti izdaje računov, ki je predpisana s 143. členom Pravilnika o izvajanju Zakona o davku Zveza RFR 28. 12. 2015
Tolmačenje: Neodvisno opravljanje ekonomske dejavnosti Neodvisno opravljanje ekonomske dejavnosti Med poljskim davčnim organom in občino Wrocław je prišlo do spora glede davčnega statusa enot te občine, ki so vezane na njen proračun in spadajo v njen okvir. Te enote so med drugim šole in kulturni centri, za katere je Zveza RFR 12. 10. 2015
Tolmačenje: Posebna ureditev pri prodaji rabljenega osebnega avtomobila Posebna ureditev pri prodaji rabljenega osebnega avtomobila Eden od zavezancev je Zvezi RFR posredoval Fursovo pojasnilo, v katerem piše, da se kot obdavčljivi preprodajalec, ki obračunava DDV od razlike v ceni, sme obravnavati tudi zavezanec, ki sicer ni registriran Zveza RFR 21. 11. 2016
Tolmačenje: Izkazovanje DDV od uvoza prek obračuna DDV Izkazovanje DDV od uvoza prek obračuna DDV Furs je objavil pojasnilo 4230-613/2016-3, v katerem pojasnjuje, kako in kdaj je treba DDV od uvoza blaga izkazati v obračunu DDV. V kontrolnih postopkih je bilo namreč ugotovljeno, da davčni zavezanci v polje 26 obračuna DDV Zveza RFR 10. 10. 2016
Tolmačenje: Stopnja DDV za fotoknjigo Stopnja DDV za fotoknjigo Pojasnila o stopnji DDV, ki se obračunava od fotoknjig, so se večkrat spremenila. Po zadnjem Fursovem pojasnilu pa se od fotoknjig DDV ne sme obračunavati po 9,5-odstotni stopnji, ampak po 22-odstotni. Iz Izvedbene uredbe Komisije (EU) št Zveza RFR 15. 02. 2016
Tolmačenje: Uporaba več stopenj DDV za enotno dobavo Uporaba več stopenj DDV za enotno dobavo Nizozemska družba Stadion Amsterdam je prišla v spor z davčnim organom glede uporabe stopnje DDV za storitev, ki jo je opredelila kot enotno dobavo in je bila sestavljena iz dveh elementov. Prvi je bil voden ogled stadiona, ki Zveza RFR 29. 01. 2018
Tolmačenje: Izplačila dobitkov od iger na srečo Izplačila dobitkov od iger na srečo Pravne osebe, samostojni podjetniki in drugi zasebniki, ki opravljajo dejavnost, morajo plačila za dobavljeno blago in opravljene storitve ter druga plačila prejemnikom nakazovati na njihove transakcijske račune, odprte pri Zveza RFR 01. 08. 2016
Tolmačenje: Odprava dvojnega obdavčenja pri davku na dediščine in darila Odprava dvojnega obdavčenja pri davku na dediščine in darila Vrhovno sodišče je v sodbi X Ips 218/2014 potrdilo, da se konvencija o izogibanju dvojnega obdavčevanja med Slovenijo in Avstrijo ne nanaša na davek na dediščine in darila. To pomeni, da za odmero davka Zveza RFR 21. 09. 2015
Tolmačenje: Zadržanje blaga ob prenehanju opravljanja ekonomske dejavnosti Zadržanje blaga ob prenehanju opravljanja ekonomske dejavnosti V zadevi C-229/15 (Mateusiak) je nastal spor glede obveznosti za obračun DDV ob zadržanju blaga pri prenehanju opravljanja obdavčljive ekonomske dejavnosti. J. Mateusiak je izvršil investicijski projekt Zveza RFR 16. 08. 2016
Tolmačenje: Stroški prehrane in prevoza ter olajšava za vzdrževane člane pri samoprijavi davčne napovedi Stroški prehrane in prevoza ter olajšava za vzdrževane člane pri samoprijavi davčne napovedi Vrhovno sodišče je presojalo vprašanje, ali se davčnemu zavezancu, čezmejnemu delovnemu migrantu, ki vloži davčno napoved za odmero dohodnine na podlagi samoprijave, davčna Zveza RFR 21. 08. 2017
Tolmačenje: Prispevki za tuje študente na obvezni praksi Prispevki za tuje študente na obvezni praksi Za dijaka ali študenta, ki živi in študira v tujini, v Sloveniji pa opravlja obvezno prakso, se prispevki za socialno varnost ne plačujejo. Prispevki za zdravstvo se ne plačujejo, ker tuji dijak ali študent ni vključen Zveza RFR 13. 06. 2016
Tolmačenje: Storitve oskrbovanih stanovanj in oprostitev DDV Storitve oskrbovanih stanovanj in oprostitev DDV V zadevi C-335/14 je Sodišče EU obravnavalo oproščene socialnovarstvene storitve. Belgijska družba (ustanovljena kot zadruga), identificirana za DDV, je imela dovoljenje za upravljanje oskrbovanih stanovanj. Poleg Zveza RFR 09. 02. 2016
Tolmačenje: Obravnava štipendije, izplačane gostujočemu profesorju Zveza RFR 07. 05. 2018
Tolmačenje: Dohodki sodnikov v športu Dohodki sodnikov v športu V Fursovi spletni publikaciji Dohodek iz drugega pogodbenega razmerja je pojasnjeno, da se nagrade, izplačane sodnikom za sodelovanje na športnih tekmah, obravnavajo kot dohodek iz drugega pogodbenega razmerja po 38. členu ZDoh-2. Prireditelj Zveza RFR 23. 05. 2017
Tolmačenje: Uvozni DDV zaradi neizpolnitve carinskih obveznosti Uvozni DDV zaradi neizpolnitve carinskih obveznosti V združenih zadevah C-226/14 in C-228/14 (Eurogate in DHL) je bilo obravnavano vprašanje, ali v okviru postopkov carinskega skladiščenja in zunanjega tranzita zaradi neizpolnitve obveznosti po carinski zakonodaji Zveza RFR 20. 06. 2016
Tolmačenje: Obveznost poročanja po državah za povezane osebe v mednarodnih skupinah podjetij Obveznost poročanja po državah za povezane osebe v mednarodnih skupinah podjetij Furs je v publikaciji Poročanje po državah odgovoril na najpomembnejša vprašanja o avtomatični izmenjavi podatkov o obdavčenju med davčnimi upravami. V Sloveniji je manj kot 10 krovnih Zveza RFR 27. 03. 2017
Tolmačenje: Ekonomska dejavnost neprofitnih družb Ekonomska dejavnost neprofitnih družb V zadevi C-263/15 (Lajvér) sta bili neprofitni družbi Lajvér ustanovljeni, da na zemljiščih v lasti njunih družbenikov zgradita objekte agromelioracije, in sicer kanalizacijo, rezervoar in poplavne jaške, in jih izkoriščata. Dela Zveza RFR 04. 07. 2016
Tolmačenje: Razdrtje pogodbe o finančnem najemu zaradi neplačila Razdrtje pogodbe o finančnem najemu zaradi neplačila V zadevi C-404/16 (Lombard Ingatlan Lizing) je prišlo do spora zaradi zavrnitve pravice do zmanjšanja davčne osnove in obračunanega DDV družbi Lombard za tri razdrte pogodbe o finančnem najemu (lizingu) nepremičnin Zveza RFR 23. 10. 2017
Tolmačenje: Obveznost zaokroževanja odbitnega deleža Obveznost zaokroževanja odbitnega deleža V zadevi C-186/15 (Kreissparkasse Wiedenbrück) je Sodišče EU dalo razlago glede obveznosti zaokroževanja odbitnega deleža, če država članica uporabi odstopanje od predpisane metode za ugotavljanje odbitnega deleža na podlagi Zveza RFR 11. 07. 2016
Tolmačenje: Davčna obravnava nakazil za pokrivanje izgub zdravstvenih zavodov Zveza RFR 16. 04. 2018
Tolmačenje: Osnova za davek na promet z nepremičninami Osnova za davek na promet z nepremičninami Ustavno sodišče RS je razveljavilo 8/3 Zakona o davku na promet nepremičnin, ki določa, da če je prodajna cena nepremičnine za več kot 20 % nižja od posplošene tržne vrednosti, ugotovljene na podlagi zakona, ki ureja množično Zveza RFR 11. 04. 2016
Tolmačenje: Obravnava DDV v okviru zdravstvenih storitev Obravnava DDV v okviru zdravstvenih storitev Furs je dopolnil pojasnilo 4230-193/2017-1, v katerem piše o zdravstvenih storitvah, oproščenih DDV. Spremembe in dopolnitve se nanašajo v glavnem na obračunavanje DDV pri zaračunavanju pregledov v povezavi z izdajo Zveza RFR 19. 02. 2018
Tolmačenje: Odprava napake pri zavezancu, ki ni identificiran za DDV Odprava napake pri zavezancu, ki ni identificiran za DDV Nedavno je bilo glede dajanja nastanitvenih zmogljivosti v turistični najem in s tem povezano obdavčitvijo veliko govora. Veliko zavezancev pa se je odločilo tudi za odpravo napak, storjenih v preteklosti. Furs Zveza RFR 19. 03. 2018
Tolmačenje: Menjave valute bitcoin v običajne valute in oprostitev DDV Menjave valute bitcoin v običajne valute in oprostitev DDV V zadevi C-264/14 (David Hedqvist) je šlo za obravnavo menjave virtualne valute bitcoin v nacionalno valuto in obratno. Vprašanji sta bili dve, in sicer ali pri tem sploh gre za opravljanje storitev, in če gre Zveza RFR 02. 11. 2015
Tolmačenje: Davčno potrjen račun Zveza RFR 14. 05. 2018
Prikazov na stran:
Komentar