Filter (00)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Tolmačenje: Dodatno pojasnilo o oprostitvah DDV pri storitvah prevoza Zveza RFR 08. 01. 2018
Tolmačenje: Velikost neobdavčenih dnevnic napotenim delavcem Zveza RFR 15. 01. 2018
Tolmačenje: Promocija zdravja na delovnem mestu in odbitek DDV Zveza RFR 03. 01. 2018
Tolmačenje: Konsolidirani računovodski izkazi po MSRP Zveza RFR 02. 11. 2016
Tolmačenje: Spremembe pri obdavčitvi normiranih odhodkov Zveza RFR 27. 12. 2017
Tolmačenje: Podatki o za DDV identificirani fizični osebi v bazi VIES Zveza RFR 07. 12. 2015 07. 12. 2015
Tolmačenje: Rok za zahtevke za vračilo DDV, plačanega v tretjih državah, je 30. junij 2016 Zveza RFR 06. 06. 2016
Tolmačenje: DDV od neizkoriščene vozovnice Zveza RFR 18. 01. 2016
Tolmačenje: Posebna ureditev pri prodaji rabljenega osebnega avtomobila Zveza RFR 21. 11. 2016
Tolmačenje: Uporaba več stopenj DDV za enotno dobavo Zveza RFR 29. 01. 2018
Tolmačenje: Davčna obravnava premij za dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence Zveza RFR 27. 02. 2017 27. 02. 2017
Tolmačenje: Zadržanje blaga ob prenehanju opravljanja ekonomske dejavnosti Zveza RFR 16. 08. 2016
Tolmačenje: Vračilo prispevkov delodajalcev za prvo zaposlitev v skladu s 157. členom ZPIZ-2 Zveza RFR 24. 08. 2015
Tolmačenje: Trgovanje pravne osebe z virtualnimi valutami Zveza RFR 05. 02. 2018
Tolmačenje: Preiskava računovodskih izkazov družb, ki merijo sredstva po pošteni vrednosti Zveza RFR 03. 01. 2017
Tolmačenje: Stopnja DDV za fotoknjigo Zveza RFR 15. 02. 2016
Tolmačenje: Izplačila dobitkov od iger na srečo Zveza RFR 01. 08. 2016
Tolmačenje: Davčna obravnava konverzije terjatve v lastniški delež Zveza RFR 21. 03. 2016
Tolmačenje: Oddaja obrazca DDV-PPS pred registracijo vozila Zveza RFR 09. 01. 2017
Tolmačenje: Odprava dvojnega obdavčenja pri davku na dediščine in darila Zveza RFR 21. 09. 2015
Tolmačenje: Uvozni DDV zaradi neizpolnitve carinskih obveznosti Zveza RFR 20. 06. 2016
Tolmačenje: Izjava o vključenosti v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje Zveza RFR 09. 05. 2016
Tolmačenje: Poračun malice v primeru organizirane prehrane Zveza RFR 09. 10. 2017
Tolmačenje: Razdrtje pogodbe o finančnem najemu zaradi neplačila Zveza RFR 23. 10. 2017
Tolmačenje: Ekonomska dejavnost neprofitnih družb Zveza RFR 04. 07. 2016
Tolmačenje: Neodvisno opravljanje ekonomske dejavnosti Zveza RFR 12. 10. 2015
Tolmačenje: Povračilo stroškov prevoza na delo in z njega Zveza RFR 03. 08. 2015
Tolmačenje: Prodaja storitev prek avtomata Zveza RFR 28. 12. 2015
Tolmačenje: Prispevki za tuje študente na obvezni praksi Zveza RFR 13. 06. 2016
Tolmačenje: Napoved dohodkov, doseženih v tujini Zveza RFR 22. 06. 2015
Tolmačenje: Dohodki sodnikov v športu Zveza RFR 23. 05. 2017
Tolmačenje: Izvzem pri sestavitvi konsolidiranih računovodskih izkazov in poročanje Ajpesu Zveza RFR 07. 11. 2016
Tolmačenje: Davčni zavezanci in identifikacija za namene DDV Zveza RFR 26. 09. 2016
Tolmačenje: Dohodek za začasno ali občasno delo upokojenca Zveza RFR 29. 02. 2016
Tolmačenje: Odbitek DDV na podlagi nepopolnih računov Zveza RFR 03. 10. 2016
Tolmačenje: Stroški prehrane in prevoza ter olajšava za vzdrževane člane pri samoprijavi davčne napovedi Zveza RFR 21. 08. 2017
Tolmačenje: Oprostitev DDV pri neodvisnih skupinah oseb Zveza RFR 02. 10. 2017
Tolmačenje: Obveznost poročanja po državah za povezane osebe v mednarodnih skupinah podjetij Zveza RFR 27. 03. 2017
Tolmačenje: Storitve oskrbovanih stanovanj in oprostitev DDV Zveza RFR 09. 02. 2016
Tolmačenje: Menjave valute bitcoin v običajne valute in oprostitev DDV Zveza RFR 02. 11. 2015
Tolmačenje: Obveznost zaokroževanja odbitnega deleža Zveza RFR 11. 07. 2016
Tolmačenje: Občina in opravljanje ekonomske dejavnosti Zveza RFR 27. 06. 2016
Tolmačenje: Osnova za davek na promet z nepremičninami Zveza RFR 11. 04. 2016
Tolmačenje: Okoljska dajatev zaradi odvajanja odpadnih voda Zveza RFR 07. 09. 2015
Tolmačenje: Posojilo kot del enotne dobave Zveza RFR 12. 12. 2016
Tolmačenje: Prikrivanje dobav in prihodkov Zveza RFR 17. 10. 2016
Tolmačenje: Oseba javnega prava in izkazovanje DDV od uvoza prek obračuna DDV Zveza RFR 19. 09. 2016
Tolmačenje: Obstoj poslovne enote v primeru danih garancij Zveza RFR 17. 08. 2015
Tolmačenje: Sprememba pri potrjevanju računov za storitve, opravljene prek avtomatov Zveza RFR 25. 07. 2016
Tolmačenje: Popravljanje napak iz preteklih obdobij v tekočem obračunu DDV po 88.b členu ZDDV-1 Zveza RFR 20. 03. 2017
Prikazov na stran:
Komentar