Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Sodba: III Ips 144/2014 Jedro Tožničin zahtevek za povračilo družinske pokojnine je po vsebini regresni zahtevek. Pravno podlago odškodninskih zahtevkov tožnice predstavlja prvi odstavek 271. člena ZPIZ-1. Vendar pa je, kadar škoda nastane kot posledica prometne nesreče, primarno treba... 29. 03. 2016 VSRS 29. 03. 2016 29. 03. 2016
Sodba: C‑543/19 (Jebsen & Jessen (GmbH & Co.) KG proti Hauptzollamt Hamburg) SODIŠČE (četrti senat), v sestavi M. Vilaras (poročevalec), predsednik senata, N. Piçarra, D. Šváby, S. Rodin, sodniki, in K. Jürimäe, sodnica,generalni pravobranilec: G. Hogan,sodni tajnik: A. Calot Escobar,na podlagi pisnega postopka,ob upoštevanju stališč, ki so jih... 15. 10. 2020 Sodišče EU 15. 10. 2020 15. 10. 2020
Sodba: VIII Ips 292/2015 Jedro Sodišče je upoštevalo določbo 2. alineje 101. člena ZDR-1, da mora delodajalec v programu razreševanja (večjega števila) presežnih delavcev preveriti možnosti nadaljevanja zaposlitve pod spremenjeni pogoji. Pri tem pa je ugotovilo, da je tožena stranka dokazala... 09. 02. 2016 VSRS 09. 02. 2016 09. 02. 2016
Sodba: II Ips 48/2015 Jedro Pri odgovornosti družbenikov na podlagi spregleda pravne osebnosti in odškodninski odgovornosti poslovodje zaradi kršitve obveznosti pri izvrševanju sklepov skupščine gre za med seboj neodvisni obveznosti, ki sta popolnoma različni tako po temelju nastanka kot po... 07. 05. 2015 VSRS 07. 05. 2015 07. 05. 2015
Sodba: VIII Ips 66/2015 Jedro Tožnica je sicer ob prostovoljni vključitvi v obvezno zavarovanje izpolnjevala pogoje iz 34. ZPIZ-1, naknadno pa je bilo za obdobje zavarovanj na teh dveh podlagah vzpostavljeno pravno razmerje, ki je podlaga za obvezno zavarovanje po 13. členu ZPIZ-1 in ima... 13. 07. 2015 VSRS 13. 07. 2015 13. 07. 2015
Sodba: C-476/19 (Allmänna ombudet hos Tullverket proti Combinova AB) SODIŠČE (prvi senat), v sestavi J.-C. Bonichot, predsednik senata, L. Bay Larsen, sodnik, C. Toader, sodnica, M. Safjan, in N. Jääskinen (poročevalec), sodnika,generalni pravobranilec: E. Tanchev,sodni tajnik: A. Calot Escobar,na podlagi pisnega postopka,ob upoštevanju... 08. 10. 2020 Sodišče EU 08. 10. 2020 08. 10. 2020
Sodba: I U 1762/2016-9 Jedro: V skladu s SRS 22 morajo biti vsi vpisi v poslovne knjige opravljeni na podlagi verodostojne knjigovodske listine. Ta je v SRS 21 opredeljena kot pisno pričevanje o nastanku poslovnega dogodka ter služi kot podlaga za vnašanje knjigovodskih podatkov v poslovne... 21. 08. 2018 UPRS 21. 08. 2018 21. 08. 2018
Sodba: I U 886/2018-9 Jedro: Navidezni posli oz. pogodbe so lahko absolutno navidezni (fiktivni), kar pomeni, da stranki pravnega posla nista sklenili in da tretjim osebam lažno prikazujeta, da sta ga; takšna pogodba torej ne prikriva druge pogodbe. Lahko pa takšna pogodba prikriva pogodbo... 05. 02. 2019 UPRS 05. 02. 2019 05. 02. 2019
Sodba: X Ips 136/2015 Jedro Glede na zakonsko ureditev in dejstvo, da je bila Uredba o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov sprejeta na predlog Ekonomskega socialnega sveta ob upoštevanju podatkov o vseh zaposlenih in o zaposlenih invalidih pri delodajalcih s posameznih področij po... 15. 07. 2015 VSRS 15. 07. 2015 15. 07. 2015
Sodba: C-695/19 (Rádio Popular – Electrodomésticos SA proti Autoridade Tributária e Aduaneira) SODIŠČE (četrti senat), v sestavi M. Vilaras, predsednik senata, N. Piçarra, D. Šváby, S. Rodin (poročevalec), sodniki, in K. Jürimäe, sodnica,generalni pravobranilec: H. Saugmandsgaard Øe,sodni tajnik: A. Calot Escobar,na podlagi pisnega postopka,ob upoštevanju... 08. 07. 2021 Sodišče EU 08. 07. 2021 08. 07. 2021
Sodba: C‑810/18 (DHL Logistics (Slovakia) spol. s r. o. proti Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky) SODIŠČE (sedmi senat), v sestavi P. G. Xuereb, predsednik senata, T. von Danwitz in A. Kumin (poročevalec), sodnika,generalni pravobranilec: P. Pikamäe,sodni tajnik: A. Calot Escobar,na podlagi pisnega postopka,ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili:– za... 30. 04. 2020 Sodišče EU 30. 04. 2020 30. 04. 2020
Sodba: C-371/19 (Commission européenne contre République fédérale d’Allemagne) LA COUR (cinquième chambre), composée de M. E. Regan, président de chambre, MM. M. Ilešič, E. Juhász (rapporteur), C. Lycourgos et I. Jarukaitis, juges,avocat général : M. J. Richard de la Tour,greffier : M. A. Calot Escobar,vu la procédure écrite,vu la décision prise... 18. 11. 2020 curia.europa.eu 18. 11. 2020 18. 11. 2020
Sodba: C-58/20 in C-59/20 (K (C‑58/20), DBKAG (C‑59/20) proti Finanzamt Österreich, nekdanja Finanzamt Linz) SODIŠČE (prvi senat), v sestavi J.-C. Bonichot (poročevalec), predsednik senata, R. Silva de Lapuerta, podpredsednica Sodišča v funkciji sodnice prvega senata, L. Bay Larsen, sodnik, C. Toader, sodnica, in N. Jääskinen, sodnik,generalni pravobranilec: P. Pikamäe,sodni... 17. 06. 2021 Sodišče EU 17. 06. 2021 17. 06. 2021
Sodba: C-837/19 (Super Bock Bebidas SA contre Autoridade Tributária e Aduaneira) LA COUR (huitième chambre), composée de Mme L. S. Rossi (rapporteure), présidente de chambre, MM. J. Malenovský et F. Biltgen, juges,avocat général : M. G. Hogan,greffier : M. A. Calot Escobar,vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie... 17. 09. 2020 curia.europa.eu 17. 09. 2020 17. 09. 2020
Sodba: VIII Ips 121/2015 Jedro Sodišče utemeljeno zaključuje, da tožniku ni mogoče očitati hude malomarnosti pri nakazilu sredstev pogodbenega posojila po naročilu direktorja, če od doma preko spletne aplikacije ni mogel preveriti, iz katerih naslovov so se sredstva natekla na redni... 08. 09. 2015 VSRS 08. 09. 2015 08. 09. 2015
Sodba: C-76/19 (Direktor na Teritorialna direktsiya Yugozapadna Agentsiya „Mitnitsi“ proti „Curtis Balkan“ EOOD) SODIŠČE (sedmi senat), v sestavi P. G. Xuereb, predsednik senata, T. von Danwitz in A. Kumin (poročevalec), sodnika,generalni pravobranilec: P. Pikamäe,sodni tajnik: A. Calot Escobar,na podlagi pisnega postopka,ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili:– za... 09. 07. 2020 Sodišče EU 09. 07. 2020 09. 07. 2020
Sodba: I U 1869/2012 Jedro Tožnica je stanovanje pridobila v last šele s prodajno pogodbo, sklenjeno po zaključku financiranja na podlagi pogodbe o finančnem najemu, to je 14. 9. 2009. Ta dan se šteje za trenutek pridobitve kapitala. Ker se nabavna vrednost kapitala ugotavlja na dan... 13. 02. 2013 UPRS 13. 02. 2013 13. 02. 2013
Sodba: Sodba in sklep Pdp 1156/2013 Jedro: Tožnici pripada dodatek za magisterij od dne, ko je pridobila naslov magistrica znanosti in ne šele od dneva seznanitve tožene stranke o pridobljenem nazivu.Dodatek za specializacijo javnemu uslužbencu pripada ob izpolnjevanju drugih pogojev le, če je... 26. 02. 2014 VDSS 26. 02. 2014 26. 02. 2014
Sodba: C-610/19 (Vikingo Fővállalkozó Kft. v Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága) THE COURT (Tenth Chamber), composed of I. Jarukaitis (Rapporteur), President of the Chamber, E. Juhász and M. Ilešič, Judges,Advocate General: P. Pikamäe,Registrar: A. Calot Escobar,having regard to the written procedure,after considering the observations submitted on... 03. 09. 2020 curia.europa.eu 03. 09. 2020 03. 09. 2020
Sodba: Sklep III DoR 126/2018-9 Jedro Revizija se dopusti glede vprašanja ali je tožeča stranka upravičena do plačila sorazmernega dela prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje po 18. členu ZOZP le v primeru, ko je kot posledica prometne nesreče pri zavarovancu nastopila nezmožnost oziroma... 22. 01. 2019 VSRS 22. 01. 2019 22. 01. 2019
Sodba: C-611/19 (Crewprint Kft. contre Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága) LA COUR (dixième chambre), composée de M. I. Jarukaitis (rapporteur), président de chambre, MM. E. Juhász et M. Ilešič, juges,avocat général : M. P. Pikamäe,greffier : M. A. Calot Escobar,vu la procédure écrite,considérant les observations présentées :– pour... 03. 09. 2020 curia.europa.eu 03. 09. 2020 03. 09. 2020
Sodba: I U 2437/2018-17 Jedro: Razlaga oz. uporaba zakona (ZDPN-2), po kateri je za obdavčitev dovolj dosežena posredna korist pridobitelja nepremičnine, po presoji sodišča v zakonskem besedilu nima zadostne opore, temveč zahteva širitev pomena tistega, kar je zapisano. To pa za davčni... 15. 10. 2020 UPRS 15. 10. 2020 15. 10. 2020
Sodba: C-521/19 (CB proti Tribunal Económico Administrativo Regional de Galicia) SODIŠČE (tretji senat), v sestavi A. Prechal, predsednica senata, N. Wahl (poročevalec), F. Biltgen, sodnika, L. S. Rossi, sodnica, in J. Passer, sodnik,generalni pravobranilec: G. Hogan,sodni tajnik: A. Calot Escobar,na podlagi pisnega postopka,ob upoštevanju stališč... 01. 07. 2021 Sodišče EU 01. 07. 2021 01. 07. 2021
Sodba: C‑391/19 („Unipack“ AD proti Direktor na Teritorialna direktsia „Dunavska“ kam Agentsia „Mitnitsi“, Prokuror ot Varhovna administrativna prokuratura na Republika Bulgaria) SODIŠČE (osmi senat), v sestavi L. S. Rossi, predsednica senata, J. Malenovský in N. Wahl (poročevalec), sodnika,generalni pravobranilec: G. Pitruzzella,sodni tajnik: A. Calot Escobar,na podlagi pisnega postopka,ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili:– za... 09. 07. 2020 curia.europa.eu 09. 07. 2020 09. 07. 2020
Sodba: C‑97/19 (Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG proti Hauptzollamt Köln) SODIŠČE (drugi senat), v sestavi A. Arabadjiev (poročevalec), predsednik senata, P. G. Xuereb in T. von Danwitz, sodnika,generalni pravobranilec: G. Hogan,sodna tajnica: M. Krausenböck, administratorka,na podlagi pisnega postopka in obravnave z dne 19. decembra 2019,ob... 16. 07. 2020 Sodišče EU 16. 07. 2020 16. 07. 2020
Sodba: III Ips 86/2013 Jedro: v primeru konkurence med navadno in fiduciarno cesijo je treba uporabiti splošno ureditev iz 420. člena OZ. Ta določa, da v primeru, ko upnik odstopi isto terjatev raznim osebam, pripada terjatev tistemu prevzemniku, o katerem je odstopnik najprej obvestil... 14. 07. 2015 VSRS 14. 07. 2015 14. 07. 2015
Sodba: C-509/19 (BMW Bayerische Motorenwerke AG proti Hauptzollamt München) SODIŠČE (osmi senat), v sestavi L. S. Rossi, predsednica senata, F. Biltgen in N. Wahl (poročevalec), sodnika,generalni pravobranilec: E. Tanchev,sodni tajnik: A. Calot Escobar,na podlagi pisnega postopka,ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili:– za BMW... 10. 09. 2020 Sodišče EU 10. 09. 2020 10. 09. 2020
Sodba: C‑496/19 (Antonio Capaldo SpA proti Agenzia delle dogane e dei monopoli – Ufficio delle dogane di Salerno) SODIŠČE (osmi senat), v sestavi L. S. Rossi, predsednica senata, J. Malenovský in N. Wahl (poročevalec), sodnika,generalni pravobranilec: M. Bobek,sodni tajnik: A. Calot Escobar,na podlagi pisnega postopka,ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili:– za... 16. 07. 2020 Sodišče EU 16. 07. 2020 16. 07. 2020
Sodba: C-40/00 (Commission of the European Communities v French Republic) THE COURT (Fifth Chamber), composed of: A. La Pergola, President of the Chamber, D.A.O. Edward, P. Jann, S. von Bahr (Rapporteur) and C.W.A. Timmermans, Judges,Advocate General: L.A. Geelhoed,Registrar: R. Grass,having regard to the report of the Judge-Rapporteur,after... 14. 06. 2001 curia.europa.eu 14. 06. 2001 14. 06. 2001
Sodba: C‑276/19 (European Commission v United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) THE COURT (First Chamber), composed of J.-C. Bonichot, President of the Chamber, M. Safjan, L. Bay Larsen, C. Toader and N. Jääskinen (Rapporteur), Judges,Advocate General: H. Saugmandsgaard Øe,Registrar: A. Calot Escobar,having regard to the written procedure,having... 14. 05. 2020 curia.europa.eu 14. 05. 2020 14. 05. 2020
Sodba: C-294/20 (GE Auto Service Leasing GmbH proti Tribunal Económico Administrativo Central) SODIŠČE (deseti senat), v sestavi M. Ilešič, predsednik senata, E. Juhász (poročevalec) in C. Lycourgos, sodnika,generalni pravobranilec: E. Tanchev,sodni tajnik: A. Calot Escobar,na podlagi pisnega postopka,ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili:– za GE... 09. 09. 2021 Sodišče EU 09. 09. 2021 09. 09. 2021
Sodba: C‑299/20 (Icade Promotion SAS, nekdanja Icade Promotion Logement SAS, proti Ministère de l’Action et des Comptes publics) SODIŠČE (prvi senat), v sestavi J.-C. Bonichot, predsednik senata, R. Silva de Lapuerta (poročevalka), podpredsednica Sodišča, L. Bay Larsen, sodnik, C. Toader, sodnica, in M. Safjan, sodnik,generalni pravobranilec: A. Rantos,sodni tajnik: A. Calot Escobar,na podlagi... 30. 09. 2021 Sodišče EU 30. 09. 2021 30. 09. 2021
Sodba: C‑186/20 (HYDINA SK s.r.o. proti Finančné riaditel'stvo Slovenskej republiky) SODIŠČE (deseti senat), v sestavi M. Ilešič, predsednik senata, E. Regan (poročevalec), predsednik petega senata, in I. Jarukaitis, sodnik,generalni pravobranilec: G. Pitruzzella,sodna tajnica: M. Ferreira, glavna administratorka,na podlagi pisnega postopka... 30. 09. 2021 Sodišče EU 30. 09. 2021 30. 09. 2021
Sodba: Združeni zadevi C‑45/20 in C‑46/20 (E proti Finanzamt N in Z proti Finanzamt G) SODIŠČE (osmi senat), v sestavi A. Prechal (poročevalka), predsednica drugega senata v funkciji predsednice osmega senata, J. Passer in N. Wahl, sodnika,generalni pravobranilec: E. Tanchev,sodni tajnik: A. Calot Escobar,na podlagi pisnega postopka,ob upoštevanju... 14. 10. 2021 14. 10. 2021 14. 10. 2021
Sodba: C-21/20 (Balgarska natsionalna televizia proti Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno‑osiguritelna praktika“– Sofia pri Tsentralno upravlenie na NAP) SODIŠČE (četrti senat), v sestavi M. Vilaras, predsednik senata, N. Piçarra, D. Šváby, S. Rodin, sodniki, in K. Jürimäe (poročevalka), sodnica,generalni pravobranilec: M. Szpunar,sodni tajnik: M. Aleksejev, vodja oddelka,na podlagi pisnega postopka,ob upoštevanju... 16. 09. 2021 Sodišče EU 16. 09. 2021 16. 09. 2021
Sodba: I U 1790/2018-13 Jedro: Pravica do odbitka nastane, ko nastane obveznost za obračun davka, to je ob dobavi blaga (63. člen ZDDV-1 oz. 167. člen Direktive o DDV). Posledično lahko samo položaj, v katerem oseba takrat deluje (status), določi obstoj pravice do odbitka. Zato ima pravico do... 23. 02. 2021 UPRS 23. 02. 2021 23. 02. 2021
Sodba: C‑324/20 (Finanzamt B proti X‑Beteiligungsgesellschaft mbH) SODIŠČE (prvi senat), v sestavi L. Bay Larsen, podpredsednik v funkciji predsednika prvega senata, J.‑C. Bonichot (poročevalec), M. Safjan, sodnika,generalni pravobranilec: M. Szpunar,sodni tajnik: A. Calot Escobar,na podlagi pisnega postopka,ob upoštevanju stališč, ki... 28. 10. 2021 curia.europa.eu 28. 10. 2021 28. 10. 2021
Sodba: U-I-8/21-34 Delna odločba Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti, začetem na pobudo mladoletnih A. B. in C. Č., obe D., ki ju zastopa zakonita zastopnica E. F., D., na seji 16. septembra 2021 odločilo: 1. Člen 104 Zakona o začasnih ukrepih za omilitev... 16. 09. 2021 UL RS 16. 09. 2021 16. 09. 2021
Sodba: C-717/19 (Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co. KG Magyarországi Fióktelepe proti Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága) SODIŠČE (sedmi senat), v sestavi A. Kumin, predsednik senata, P. G. Xuereb (poročevalec), sodnik, in I. Ziemele, sodnica,generalni pravobranilec: G. Hogan,sodni tajnik: A. Calot Escobar,na podlagi pisnega postopka,ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili... 06. 10. 2021 Sodišče EU 06. 10. 2021 06. 10. 2021
Sodba: VIII Ips 132/2013 Jedro: Spremenjena organizacija dela, ki jo delodajalec izvede tako, da delovne naloge drugače razporedi med zaposlene oziroma jih odda zunanjemu izvajalcu, je utemeljen poslovni razlog za odpoved pogodbe o zaposlitvi. Zato formalna ukinitev delovnega mesta s spremembo... 02. 09. 2013 VSRS 02. 09. 2013 02. 09. 2013
Sodba: C‑396/20 (CHEP Equipment Pooling NV proti Nemzeti Adó‑ és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága) SODIŠČE (tretji senat), v sestavi A. Prechal, predsednica drugega senata v funkciji predsednice tretjega senata, J. Passer, F. Biltgen, sodnika, L. S. Rossi, sodnica, in N. Wahl (poročevalec), sodnik,generalni pravobranilec: G. Hogan,sodni tajnik: A. Calot Escobar... 21. 10. 2021 curia.europa.eu 21. 10. 2021 21. 10. 2021
Sodba: I U 1841/2019-18 Jedro: Za zlorabo davčnih predpisov gre, kadar je glavni in edini namen cilj transakcije zmanjšanje davčnih obveznosti oz. neupravičena pridobitev davčnih ugodnosti in preprečitev doseganja cilja davčnega predpisa, kar pa po presoji sodišča nedvomno izhaja iz predhodno... 04. 02. 2020 UPRS 04. 02. 2020 04. 02. 2020
Sodba: C‑80/20 (Wilo Salmson France SAS proti Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti – Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenţi) SODIŠČE (peti senat), v sestavi E. Regan, predsednik senata, C. Lycourgos in I. Jarukaitis (poročevalec), sodnika,generalna pravobranilka: J. Kokott,sodni tajnik: A. Calot Escobar,na podlagi pisnega postopka,ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili:– za Wilo... 21. 10. 2021 curia.europa.eu 21. 10. 2021 21. 10. 2021
Sodba: C-406/20 (Phantasialand proti Finanzamt Brühl) SODIŠČE (sedmi senat), v sestavi A. Kumin (poročevalec), predsednik senata, T. von Danwitz, sodnik, in I. Ziemele, sodnica,generalni pravobranilec E. Tanchev,sodni tajnik: A. Calot Escobar,na podlagi pisnega postopka,ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili... 09. 09. 2021 Sodišče EU 09. 09. 2021 09. 09. 2021
Sodba: I U 2518/2018-22 Jedro: Finančni organ v konkretnem primeru ni ugotovil okoliščin, ki bi za mesec december 2007 izključile pravico do takojšnjega odbitka vstopnega DDV in kasnejše popravke zaradi neposlovne rabe nepremičnine, zato je nepravilno uporabljeno materialno pravo in je... 16. 01. 2019 USRS 16. 01. 2019 16. 01. 2019
Sodba: Sklep X DoR 194/2020-3 Jedro Revizija se dopusti glede vprašanja, ali lahko transakcijo, pri kateri ni prišlo do finančne koristi prejemnika računa (kupca v sistemu DDV), opredelimo kot dejanje, ki predstavlja zlorabo davčnih predpisov. Izrek Revizija se dopusti glede vprašanja, ali lahko... 16. 09. 2020 VSRS 16. 09. 2020 16. 09. 2020
Sodba: I U 289/2019-21 Jedro: V predmetni zadevi je davčni organ napačno uporabil materialno pravo glede presoje ali je bil v izkazan tožnikov namen uporabe kupljenih nepremičnin za obdavčene transakcije. Iz novejše sodne prakse izhaja, da je registrirana dejavnost lahko pokazatelj, da bo... 14. 05. 2019 USRS 14. 05. 2019 14. 05. 2019
Sodba: U-I-494/18-27 Odločba Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem z zahtevo Višjega delovnega in socialnega sodišča, na seji 7. oktobra 2021 odločilo: 1. Člen 397 Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo... 07. 10. 2021 UL RS 07. 10. 2021 07. 10. 2021
Sodba: C-281/20 (Ferimet SL proti Administración General del Estado) SODIŠČE (peti senat), v sestavi E. Regan, predsednik senata, K. Lenaerts, predsednik Sodišča v funkciji sodnika petega senata, C. Lycourgos, predsednik četrtega senata, I. Jarukaitis (poročevalec) in M. Ilešič, sodnika,generalni pravobranilec: P. Pikamäe,sodni tajnik... 11. 11. 2021 Sodišče EU 11. 11. 2021 11. 11. 2021
Sodba: C‑398/20 (ELVOSPOL s.r.o. proti Odvolací finanční ředitelství) SODIŠČE (šesti senat), v sestavi L. Bay Larsen, podpredsednik Sodišča v funkciji predsednika šestega senata, J-C. Bonichot (poročevalec) in M. Safjan, sodnika,generalna pravobranilka: J. Kokott,sodni tajnik: A. Calot Escobar,na podlagi pisnega postopka,ob upoštevanju... 11. 11. 2021 Sodišče EU 11. 11. 2021 11. 11. 2021
Prikazov na stran:
Komentar