Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Vprašanje in odgovor FURS: Obresti, dividende in dobiček iz kapitala Vprašanje 18a: Na podlagi predloženega izpisa Flexible Account Statement za obdobje od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023, davčni zavezanec, vlagatelj v produkt Savings Flexible Account (SFA), ki ga ponuja Revolut, sprašuje, kakšne davčne obveznosti ima iz tega naslova. Vprašanje 18a: Na podlagi predloženega izpisa Flexible Account Statement za obdobje od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023, davčni zavezanec, vlagatelj v produkt Savings Flexible Account (SFA), ki ga ponuja Revolut, sprašuje, kakšne davčne obveznosti ima iz tega naslova... 19. 03. 2024 Furs 19. 03. 2024 19. 03. 2024
Vprašanje in odgovor FURS: Obresti, dividende in dobiček iz kapitala Vprašanje 2: Kako se po Zakonu o dohodnini določa nabavna vrednost deleža v kapitalu, ki je bil pridobljen na podlagi povečanja osnovnega kapitala iz sredstev družbe? Vprašanje 2: Kako se po Zakonu o dohodnini določa nabavna vrednost deleža v kapitalu, ki je bil pridobljen na podlagi povečanja osnovnega kapitala iz sredstev družbe? Način določanja nabavne vrednosti kapitala, pridobljenega na podlagi povečanja osnovnega kapitala iz... 19. 03. 2024 Furs 19. 03. 2024 19. 03. 2024
Vprašanje in odgovor FURS: Obresti, dividende in dobiček iz kapitala Vprašanje 5: Kako se po Zakonu o dohodnini obravnava izplačila odpravnin izključenim manjšinskim delničarjem in dodaten znesek denarne odpravnine, izplačan izključenim manjšinskim delničarjem na podlagi sklepa sodišča in odpravnina izstopajočim delničarjem v primeru vključitve družbe v glavno družbo, ki so fizične osebe? Vprašanje 5: Kako se po Zakonu o dohodnini obravnava izplačila odpravnin izključenim manjšinskim delničarjem in dodaten znesek denarne odpravnine, izplačan izključenim manjšinskim delničarjem na podlagi sklepa sodišča in odpravnina izstopajočim delničarjem v primeru... 19. 03. 2024 Furs 19. 03. 2024 19. 03. 2024
Vprašanje in odgovor FURS: Obresti, dividende in dobiček iz kapitala Vprašanje 8: Kako so obdavčena izplačila naknadnih vplačil fizični osebi ? Vprašanje 8: Kako so obdavčena izplačila naknadnih vplačil fizični osebi ? Izplačilo naknadnih vplačil se v obravnavanem primeru po ZDoh-2 ne šteje kot obdavčljiva odsvojitev kapitala. Naknadna vplačila v družbi z omejeno odgovornostjo ureja 491. člen ZGD-1. Družbena... 19. 03. 2024 Furs 19. 03. 2024 19. 03. 2024
Vprašanje in odgovor FURS: Obresti, dividende in dobiček iz kapitala Vprašanje 11: Kako se davčno obravnavajo obresti na denarni depozit, sklenjen za dobo pet let pri banki ali hranilnici, ustanovljeni v RS, ali v državi članici EU? Vprašanje 11: Kako se davčno obravnavajo obresti na denarni depozit, sklenjen za dobo pet let pri banki ali hranilnici, ustanovljeni v RS, ali v državi članici EU? Odgovor Zavezanec, ki veže denarna sredstva pri banki ali hranilnici za dobo daljšo od enega leta, ima... 19. 03. 2024 Furs 19. 03. 2024 19. 03. 2024
Vprašanje in odgovor FURS: Obresti, dividende in dobiček iz kapitala Vprašanje 2: V katerem primeru davčni organ odmeri dohodnino od dobička iz kapitala od odsvojitve nepremičnine? Vprašanje 2: V katerem primeru davčni organ odmeri dohodnino od dobička iz kapitala od odsvojitve nepremičnine? Obdavčuje se odsvojitev nepremičnine, ne glede na to, ali je bila nepremičnina odsvojena v spremenjenem ali nespremenjenem stanju. Za odsvojitev kapitala se... 19. 03. 2024 Furs 19. 03. 2024 19. 03. 2024
Vprašanje in odgovor FURS: Obresti, dividende in dobiček iz kapitala Vprašanje 6: V katerih primerih odsvojitve kapitala se lahko odloži ugotavljanje davčne obveznosti? Vprašanje 6: V katerih primerih odsvojitve kapitala se lahko odloži ugotavljanje davčne obveznosti? V primeru podaritve kapitala, vključno z neodplačno izročitvijo po izročilni pogodbi, zakoncu ali otroku se ugotavljanje davčne obveznosti lahko odloži.33 Kadar... 19. 03. 2024 Furs 19. 03. 2024 19. 03. 2024
Vprašanje in odgovor FURS: Obresti, dividende in dobiček iz kapitala Vprašanje 8: Kako se davčno obravnavajo premije, ki jih prejmejo varčevalci v Nacionalni stanovanjski varčevalni shemi (v nadaljnjem besedilu: NSVS)? Vprašanje 8: Kako se davčno obravnavajo premije, ki jih prejmejo varčevalci v Nacionalni stanovanjski varčevalni shemi (v nadaljnjem besedilu: NSVS)? Odgovor V prvem odstavku 81. člena (obresti) ZDoh-2 je določeno, da se kot obresti pojmujejo obresti od posojil... 19. 03. 2024 Furs 19. 03. 2024 19. 03. 2024
Vprašanje in odgovor FURS: Obresti, dividende in dobiček iz kapitala Vprašanje 10: Kako se davčno obravnavajo obresti v okviru dohodka iz dejavnosti? Vprašanje 10: Kako se davčno obravnavajo obresti v okviru dohodka iz dejavnosti? Odgovor V skladu z 2. točko prvega odstavka 54. člena ZDoh-2 se kot prihodek pri ugotavljanju davčne osnove od dohodka iz dejavnosti ne štejejo obresti, kot so določene v III.6.1. poglavju... 19. 03. 2024 Furs 19. 03. 2024 19. 03. 2024
Vprašanje in odgovor FURS: Obresti, dividende in dobiček iz kapitala Vprašanje 14: Kako se davčno obravnavajo denarne odpravnine, izplačane pri izključitvi manjšinskih delničarjev in vključitev družbe v glavno družbo v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah ter obresti, ki jih mora za čas od objave vpisa sklepa o prenosu delnic do dejanskega izplačila odpravnine glavni delničar izplačati manjšinskim delničarjem v skladu z ZDoh-2? Vprašanje 14: Kako se davčno obravnavajo denarne odpravnine, izplačane pri izključitvi manjšinskih delničarjev in vključitev družbe v glavno družbo v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah ter obresti, ki jih mora za čas od objave vpisa sklepa o prenosu delnic do... 19. 03. 2024 Furs 19. 03. 2024 19. 03. 2024
Vprašanje in odgovor FURS: Obresti, dividende in dobiček iz kapitala Vprašanje 15: Ali se ob izplačilu obresti na obveznice SOS2E skrbniku denacionaliziranega premoženja lahko upošteva oprostitev in se dohodnina plačuje le od 50 % zneska obresti (6. točka 82. člena ZDoh-2)? Vprašanje 15: Ali se ob izplačilu obresti na obveznice SOS2E skrbniku denacionaliziranega premoženja lahko upošteva oprostitev in se dohodnina plačuje le od 50 % zneska obresti (6. točka 82. člena ZDoh-2)? Odgovor Na podlagi 6. točke 82. člena ZDoh-2 se dohodnine ne... 19. 03. 2024 Furs 19. 03. 2024 19. 03. 2024
Vprašanje in odgovor FURS: Obresti, dividende in dobiček iz kapitala Vprašanje 18: Revolut ponuja produkt, kjer na vložek fizične osebe ponuja 3 - 4% obrestno mero. 'Dodatek' imenuje obresti, pri čemer gre pri Revolutu za dohodek, dosežen na podlagi vlaganja v investicijske sklade. Katero napoved mora vložiti fizična oseba v takem primeru? Vprašanje 18: Revolut ponuja produkt, kjer na vložek fizične osebe ponuja 3 - 4% obrestno mero. 'Dodatek' imenuje obresti, pri čemer gre pri Revolutu za dohodek, dosežen na podlagi vlaganja v investicijske sklade. Katero napoved mora vložiti fizična oseba v takem... 19. 03. 2024 Furs 19. 03. 2024 19. 03. 2024
Vprašanje in odgovor FURS: Obresti, dividende in dobiček iz kapitala Vprašanje 19: Trade Republic Bank ponuja produkt, kjer neinvstiran denar (torej podobno kot denarne vloge na vpogled) fizične osebe obrestuje s 3 – 4 % obrestno mere. 'Dodatek' imenuje obresti. Vprašanje je, kako se po ZDoh-2 navedene obresti obravnavajo do 6. 12. 2023, ko TRB še ni imela bančne licence za sprejemanje denarnih depozitev ter katero napoved mora vložiti fizična oseba za navedene obresti? Prav tako tudi Interactive Brokers neinvestiran denar vlagateljev obrestuje po podobni obrestni meri. Vprašanje je, kako se davčno obravnavajo dosežene obresti. Vprašanje 19: Trade Republic Bank ponuja produkt, kjer neinvstiran denar (torej podobno kot denarne vloge na vpogled) fizične osebe obrestuje s 3 – 4 % obrestno mere. 'Dodatek' imenuje obresti. Vprašanje je, kako se po ZDoh-2 navedene obresti obravnavajo do 6. 12. 2023... 19. 03. 2024 Furs 19. 03. 2024 19. 03. 2024
Vprašanje in odgovor FURS: Obresti, dividende in dobiček iz kapitala Vprašanje 17: Kako se davčno obravnavajo zamudne obresti po ZDoh-2? Vprašanje 17: Kako se davčno obravnavajo zamudne obresti po ZDoh-2? Odgovor V skladu s 1. točko 30. člena ZDoh-2 se dohodnine ne plača od zamudnih obresti, izplačanih na podlagi sodne ali upravne odločbe. Za zamudne obresti po tej točki se štejejo tudi zamudne obresti... 19. 03. 2024 Furs 19. 03. 2024 19. 03. 2024
Vprašanje in odgovor FURS: Obresti, dividende in dobiček iz kapitala Vprašanje 20: Kako se davčno obravnavajo obresti, dosežene pri Trade Republic Banka (TRB), od 6. decembra 2023 dalje, ko je TRB pridobila polno bančno licenco ECB, ali po tem datumu velja oprostitev iz 133. člena ZDavP-2, ki določa, da se seštevek davčnih osnov od obresti, ki jih doseže rezident na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v skladu s predpisi v Sloveniji ter pri bankah in hranilnicah drugih držav članic EU, zmanjša za 1.000 EUR. Vprašanje 20: Kako se davčno obravnavajo obresti, dosežene pri Trade Republic Banka (TRB), od 6. decembra 2023 dalje, ko je TRB pridobila polno bančno licenco ECB, ali po tem datumu velja oprostitev iz 133. člena ZDavP-2, ki določa, da se seštevek davčnih osnov od... 19. 03. 2024 Furs 19. 03. 2024 19. 03. 2024
Vprašanje in odgovor FURS: Obresti, dividende in dobiček iz kapitala Vprašanje 3: V kakšnem roku moram oddati napoved? Vprašanje 3: V kakšnem roku moram oddati napoved? Napoved za odmero dohodnine od dobička iz kapitala pri odsvojitvi nepremičnine mora zavezanec vložiti v 15 dneh od odsvojitve nepremičnine. Za čas odsvojitve kapitala se šteje datum sklenitve pogodbe ali drugega... 19. 03. 2024 Furs 19. 03. 2024 19. 03. 2024
Vprašanje in odgovor FURS: Obresti, dividende in dobiček iz kapitala Vprašanje 5: V katerih primerih odsvojitev se ne plačuje dohodnine? Vprašanje 5: V katerih primerih odsvojitev se ne plačuje dohodnine? Prenos kapitala preminule osebe na dediča, volilojemnika ali osebo, ki ju nadomesti po predpisih o dedovanju, ali na drugo osebo, ki uveljavlja kakšno pravico iz zapuščine zaradi smrti fizične osebe... 19. 03. 2024 Furs 19. 03. 2024 19. 03. 2024
Vprašanje in odgovor FURS: Obresti, dividende in dobiček iz kapitala Vprašanje 7: Kako se pri odsvojitvi deleža v družbi pri določanju vrednosti ob pridobitvi upoštevajo naknadna vplačila družbenikov ? Vprašanje 7: Kako se pri odsvojitvi deleža v družbi pri določanju vrednosti ob pridobitvi upoštevajo naknadna vplačila družbenikov ? Odsvojitev kapitala je kategorija, ki je obdavčena z dobičkom iz kapitala po določilih ZDoh-2. Za kapital se po določbah omenjenega... 19. 03. 2024 Furs 19. 03. 2024 19. 03. 2024
Vprašanje in odgovor FURS: Obresti, dividende in dobiček iz kapitala Vprašanje 3: Ali je dedič dolžan podedovane obresti po sklepu o dedovanju vključiti v svojo davčno napoved za obresti? Vprašanje 3: Ali je dedič dolžan podedovane obresti po sklepu o dedovanju vključiti v svojo davčno napoved za obresti? Odgovor Obresti, pridobljene na podlagi sklepa o dedovanju, davčni zavezanec - dedič ni dolžan vključiti v svojo napoved za odmero dohodnine od... 19. 03. 2024 Furs 19. 03. 2024 19. 03. 2024
Vprašanje in odgovor FURS: Obresti, dividende in dobiček iz kapitala Vprašanje 9: Ali se lahko oprostitev davka iz kapitala iz 5. točke 2. odstavka 96. člena ZDoh-2 uveljavlja tudi pri kapitalskih dobičkih, doseženih pri kampanjah množičnega financiranja, ki jih organizirajo tuje družbe tveganega kapitala? Vprašanje 9: Ali se lahko oprostitev davka iz kapitala iz 5. točke 2. odstavka 96. člena ZDoh-2 uveljavlja tudi pri kapitalskih dobičkih, doseženih pri kampanjah množičnega financiranja, ki jih organizirajo tuje družbe tveganega kapitala? ZDoh-2 izrecno določa, pod... 19. 03. 2024 Furs 19. 03. 2024 19. 03. 2024
Vprašanje in odgovor FURS: Obresti, dividende in dobiček iz kapitala Vprašanje 2: Ali s smrtjo davčnega zavezanca preneha obveznost vložitve napovedi za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah ustanovljenih v RS ter v drugih državah članicah EU, doseženih v preteklem letu oziroma, če ne, kdo jo je dolžan vložiti? Vprašanje 2: Ali s smrtjo davčnega zavezanca preneha obveznost vložitve napovedi za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah ustanovljenih v RS ter v drugih državah članicah EU, doseženih v preteklem letu oziroma, če ne, kdo jo je dolžan... 19. 03. 2024 Furs 19. 03. 2024 19. 03. 2024
Vprašanje in odgovor FURS: Obresti, dividende in dobiček iz kapitala Vprašanje 15: Ali mora odsvojitelj nepremičnine vložiti napoved za odmero dohodnine od dobička iz kapitala pri odsvojitvi nepremičnine v primeru, če je pridobil nepremičnino po sklepu o dedovanju iz leta 2008, zapustnik pa je umrl že v letu 2001, glede na določbo 153. člena ZDoh-2? Vprašanje 15: Ali mora odsvojitelj nepremičnine vložiti napoved za odmero dohodnine od dobička iz kapitala pri odsvojitvi nepremičnine v primeru, če je pridobil nepremičnino po sklepu o dedovanju iz leta 2008, zapustnik pa je umrl že v letu 2001, glede na določbo 153... 19. 03. 2024 Furs 19. 03. 2024 19. 03. 2024
Vprašanje in odgovor FURS: Obresti, dividende in dobiček iz kapitala Vprašanje 4: Ali je mogoče izgubo, doseženo pri odsvojitvi kapitala, prenašati v naslednja davčna obdobja? Vprašanje 4: Ali je mogoče izgubo, doseženo pri odsvojitvi kapitala, prenašati v naslednja davčna obdobja? ZDoh-2 vsebuje splošno pravilo, po katerem se lahko v letu, za katero se odmerja dohodnina, v primeru, ko je razlika med vrednostjo kapitala ob odsvojitvi... 19. 03. 2024 Furs 19. 03. 2024 19. 03. 2024
Vprašanje in odgovor FURS: Obresti, dividende in dobiček iz kapitala Vprašanje 10: Davčna obravnava pridobitve deleža z dokapitalizacijo družbe z omejeno odgovornostjo s strani dosedanjih družbenikov (fizične osebe), ki skladno s svojimi poslovnimi deleži, z denarnimi vplačili osnovnih vložkov, dokapitalizirajo družbo. Vprašanje 10: Davčna obravnava pridobitve deleža z dokapitalizacijo družbe z omejeno odgovornostjo s strani dosedanjih družbenikov (fizične osebe), ki skladno s svojimi poslovnimi deleži, z denarnimi vplačili osnovnih vložkov, dokapitalizirajo družbo. Povečanje... 19. 03. 2024 Furs 19. 03. 2024 19. 03. 2024
Vprašanje in odgovor FURS: Obresti, dividende in dobiček iz kapitala Vprašanje 7: Kako so obdavčene obresti na vrednostne papirje, katerih izdajateljica je RS in so izdani na podlagi zakona, ki ureja javne finance, z dohodnino? Vprašanje 7: Kako so obdavčene obresti na vrednostne papirje, katerih izdajateljica je RS in so izdani na podlagi zakona, ki ureja javne finance, z dohodnino? Odgovor Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini - ZDoh-2E je bilo določeno, da so obresti... 19. 03. 2024 Furs 19. 03. 2024 19. 03. 2024
Vprašanje in odgovor FURS: Obresti, dividende in dobiček iz kapitala Vprašanje 12: Kako se davčno obravnavajo dohodki vzajemnih skladov denarnega trga? Vprašanje 12: Kako se davčno obravnavajo dohodki vzajemnih skladov denarnega trga? Odgovor Unovčitev investicijskega kupona se po 94. členu ZDoh-2 šteje za obdavčljivo odsvojitev kapitala, kamor se vštevajo tudi investicijski kuponi. Podrobneje Ob tem dodajamo, da se... 19. 03. 2024 Furs 19. 03. 2024 19. 03. 2024
Vprašanje in odgovor FURS: Obresti, dividende in dobiček iz kapitala Vprašanje 22: Kako se davčno obravnavajo obresti, dosežene pri institucijah, ki NISO banke in hranilnice ustanovljene v Sloveniji in EU, kot so primeroma eToro, AS Mintos Marketplace iz Latvije, Bondoro Capital OU iz Estonije, Helskeeiche a. s. iz Slovaške, Vianinvest iz Latvije, Interacitve Broker Central Europe Zrt. Iz MadžarskA, Interacitve Brokers Ireland Limited iz Irske, … Vprašanje 22: Kako se davčno obravnavajo obresti, dosežene pri institucijah, ki NISO banke in hranilnice ustanovljene v Sloveniji in EU, kot so primeroma eToro, AS Mintos Marketplace iz Latvije, Bondoro Capital OU iz Estonije, Helskeeiche a. s. iz Slovaške, Vianinvest... 19. 03. 2024 Furs 19. 03. 2024 19. 03. 2024
Vprašanje in odgovor FURS: Obresti, dividende in dobiček iz kapitala Vprašanje 1: Kdo je dolžan oddati napoved za odmero dohodnine od dobička iz kapitala od odsvojitve nepremičnin? Vprašanje 1: Kdo je dolžan oddati napoved za odmero dohodnine od dobička iz kapitala od odsvojitve nepremičnin? Zavezanci so fizične osebe, ki so odsvojile nepremičnino, ne glede na to, ali je bila nepremičnina odsvojena v spremenjenem ali nespremenjenem stanju... 19. 03. 2024 Furs 19. 03. 2024 19. 03. 2024
Vprašanje in odgovor FURS: Obresti, dividende in dobiček iz kapitala Vprašanje 4: Na katerem finančnem uradu moram oddati napoved? Vprašanje 4: Na katerem finančnem uradu moram oddati napoved? Napoved za odmero dohodnine od dobička iz kapitala pri odsvojitvi nepremičnine mora zavezanec vložiti pri finančnem uradu, kjer nepremičnina leži... 19. 03. 2024 Furs 19. 03. 2024 19. 03. 2024
Vprašanje in odgovor FURS: Obresti, dividende in dobiček iz kapitala Vprašanje 7: Kdaj in kje moram priglasiti uveljavljanje odloga ugotavljanja davčne obveznosti? Vprašanje 7: Kdaj in kje moram priglasiti uveljavljanje odloga ugotavljanja davčne obveznosti? Zavezanec, ki podari oz. neodplačno izroči nepremičnino34, mora priglasiti uveljavljanje odloga ugotavljanja davčne obveznosti pri odsvojitvi kapitala v 15 dneh od podaritve... 19. 03. 2024 Furs 19. 03. 2024 19. 03. 2024
Vprašanje in odgovor FURS: Obresti, dividende in dobiček iz kapitala Vprašanje 9: Prodal sem nepremičnino v tujini. Ali sem zavezanec za davek? Vprašanje 9: Prodal sem nepremičnino v tujini. Ali sem zavezanec za davek? Dobički iz odsvojitve nepremičnin, ki jih rezidenti Slovenije dosežejo z odtujitvijo nepremičnine, ki se nahaja v tujini, se lahko obdavčijo tako v državi vira (tuja država) kot tudi državi... 19. 03. 2024 Furs 19. 03. 2024 19. 03. 2024
Podrobnejši opisi FURS: Obresti, dividende in dobiček iz kapitala Dohodek iz kapitala Obresti, dividende in dobiček iz kapitala 1.0 UVOD Zakon o dohodnini – ZDoh-2, ki se uporablja od 1. januarja 2007, in novela Zakona o dohodnini (ZDoh-1) iz leta 2005 sta prinesla pomembno novost, da se dohodki fizične osebe glede na njihovo naravo... 19. 03. 2024 Furs 19. 03. 2024 19. 03. 2024
Podrobnejši opisi FURS: Podatki za oblikovanje prijave podatkov o osnovah in spremembe teh podatkov na REK obrazcu Podatki za oblikovanje prijave podatkov o osnovah in spremembe teh podatkov na REK obrazcu 1.0 POROČANJE PODATKOV POTREBNIH ZA OBLIKOVANJE PRIJAVE O OSNOVAH IN SPREMEMB TEH PODATKOV ZA OSEBE V DELOVNEM RAZMERJU Na podlagi 32. člena Zakona o matični evidenci... 14. 02. 2024 Furs 14. 02. 2024 14. 02. 2024
Vprašanje in odgovor FURS: Obresti, dividende in dobiček iz kapitala Vprašanje 1: Kako se po Zakonu o dohodnini obravnava opustitev vrednostnih papirjev? Vprašanje 1: Kako se po Zakonu o dohodnini obravnava opustitev vrednostnih papirjev? Opustitev je v Stvarnopravnem zakoniku opredeljena kot način prenehanja lastninske pravice. Stvar se šteje za opuščeno, če njen lastnik nedvoumno izrazi voljo, da je ne želi več imeti... 19. 03. 2024 Furs 19. 03. 2024 19. 03. 2024
Vprašanje in odgovor FURS: Obresti, dividende in dobiček iz kapitala Vprašanje 11: Določitev časa odsvojitve kapitala v primeru prenehanja gospodarske družbe, zadruge ali druge oblike organiziranja ter pri zmanjšanju osnovnega kapitala? Vprašanje 11: Določitev časa odsvojitve kapitala v primeru prenehanja gospodarske družbe, zadruge ali druge oblike organiziranja ter pri zmanjšanju osnovnega kapitala? S 102. členom ZDoh-2, ki ureja čas odsvojitve kapitala, je med drugim določeno, da v primeru... 19. 03. 2024 Furs 19. 03. 2024 19. 03. 2024
Vprašanje in odgovor FURS: Obresti, dividende in dobiček iz kapitala Vprašanje 6: Kakšne so davčne obveznosti fizične osebe, posojilodajalca, od doseženih obresti na posojilo dano drugi fizični osebi? Vprašanje 6: Kakšne so davčne obveznosti fizične osebe, posojilodajalca, od doseženih obresti na posojilo dano drugi fizični osebi? Odgovor Obresti, ki jih doseže fizična oseba, na posojilo dano drugi fizični osebi se po ZDoh-2 obdavčijo kot obresti. Davčna osnova so... 19. 03. 2024 Furs 19. 03. 2024 19. 03. 2024
Vprašanje in odgovor FURS: Obresti, dividende in dobiček iz kapitala Vprašanje 9: Kako se davčno obravnavajo obresti, dosežene pri predčasni prekinitvi pogodbe po nacionalni stanovanjski varčevalni shemi? Vprašanje 9: Kako se davčno obravnavajo obresti, dosežene pri predčasni prekinitvi pogodbe po nacionalni stanovanjski varčevalni shemi? Varčevalna pogodba po NSVS je bila sklenjena za dobo deset let. Po sedmih letih je stranka pogodbo predčasno prekinila. Banka do... 19. 03. 2024 Furs 19. 03. 2024 19. 03. 2024
Vprašanje in odgovor FURS: Obresti, dividende in dobiček iz kapitala Vprašanje 13: Kateri trenutek se šteje za pridobitev nepremičnine? Ali je to trenutek sklenitve pogodbe ali trenutek vpisa v zemljiško knjigo? Vprašanje 13: Kateri trenutek se šteje za pridobitev nepremičnine? Ali je to trenutek sklenitve pogodbe ali trenutek vpisa v zemljiško knjigo? Za čas pridobitve nepremičnine se šteje datum sklenitve pogodbe ali drugega pravnega posla oziroma datum pravnomočnosti sodne... 19. 03. 2024 Furs 19. 03. 2024 19. 03. 2024
Vprašanje in odgovor FURS: Obresti, dividende in dobiček iz kapitala Vprašanje 21: Ali FURS BUNQ banko šteje za banko ustanovljeno v EU ter ali za obresti na denarne depozite, dosežene pri navedeni banki v letu 2023, velja določba 133. člena ZDoh-2? Vprašanje 21: Ali FURS BUNQ banko šteje za banko ustanovljeno v EU ter ali za obresti na denarne depozite, dosežene pri navedeni banki v letu 2023, velja določba 133. člena ZDoh-2? Odgovor Uvodoma pripominjamo, da je v 133. členu ZDoh-2 uporabljen izraz »banka... 19. 03. 2024 Furs 19. 03. 2024 19. 03. 2024
Vprašanje in odgovor FURS: Obresti, dividende in dobiček iz kapitala Vprašanje 8: Kako se določi davčna osnova? Vprašanje 8: Kako se določi davčna osnova? Davčna osnova od dobička iz kapitala je razlika med vrednostjo kapitala ob odsvojitvi in vrednostjo kapitala ob pridobitvi. vrednost kapitala ob pridobitvi = nabavna vrednost kapitala + stroški (na nepremičnini opravljene... 19. 03. 2024 Furs 19. 03. 2024 19. 03. 2024
Vprašanje in odgovor FURS: Obresti, dividende in dobiček iz kapitala Vprašanje 10: Na katere pogoje se nanaša triletni rok, ki je pogoj za oprostitev dobička iz kapitala, ki ga zavezanec doseže pri odsvojitvi t. i. »glavnega prebivališča«? Vprašanje 10: Na katere pogoje se nanaša triletni rok, ki je pogoj za oprostitev dobička iz kapitala, ki ga zavezanec doseže pri odsvojitvi t. i. »glavnega prebivališča«? V skladu z določbo 2. točke drugega odstavka 96. člena ZDoh-2 se dohodnine ne plača od dobička iz... 19. 03. 2024 Furs 19. 03. 2024 19. 03. 2024
Vprašanje in odgovor FURS: Obresti, dividende in dobiček iz kapitala Vprašanje 12: Kateri datum se šteje za čas pridobitve nepremičnine pri finančnem lizingu po Zakonu o dohodnini? Vprašanje 12: Kateri datum se šteje za čas pridobitve nepremičnine pri finančnem lizingu po Zakonu o dohodnini? Po določbi 101. člena Zakona o dohodnini - ZDoh-2, ki ureja čas pridobitve kapitala, se za čas pridobitve kapitala šteje datum sklenitve pogodbe ali drugega... 19. 03. 2024 Furs 19. 03. 2024 19. 03. 2024
Vprašanje in odgovor FURS: Osebno dopolnilno delo in vrednotnice Vprašanje 6: Ali mora prijavo v zavarovanje pri ZZZS vložiti tudi izvajalec ODD, ki je že obvezno zavarovan na podlagi delovnega razmerja za polni delovni čas ali izvajalec ODD, ki je upokojenec? (15. 1. 2015) Vprašanje 6: Ali mora prijavo v zavarovanje pri ZZZS vložiti tudi izvajalec ODD, ki je že obvezno zavarovan na podlagi delovnega razmerja za polni delovni čas ali izvajalec ODD, ki je upokojenec? (15. 1. 2015) OdgovorVsak posameznik (torej tudi, če je zaposlen za polni... 12. 03. 2024 Furs 12. 03. 2024 12. 03. 2024
Vprašanje in odgovor FURS: Osebno dopolnilno delo in vrednotnice Vprašanje 11: Ali se izvajalca ODD, ki več mesecev ne proda nobenih izdelkov, izbriše iz seznama izvajalcev ODD? (15. 1. 2015) Vprašanje 11: Ali se izvajalca ODD, ki več mesecev ne proda nobenih izdelkov, izbriše iz seznama izvajalcev ODD? (15. 1. 2015) OdgovorAJPES na podlagi obvestila finančne uprave po uradni dolžnosti izbriše osebo iz seznama posameznikov, ki opravljajo osebno dopolnilno... 12. 03. 2024 Furs 12. 03. 2024 12. 03. 2024
Vprašanje in odgovor FURS: Osebno dopolnilno delo in vrednotnice Vprašanje 14: Ali mora varuška, ki v določenem mesecu varuje dva otroka in dobi dve vrednotnici, na koncu meseca izdati dva računa ter kakšne so njene obveznosti do finančne uprave? (15. 1. 2015) Vprašanje 14: Ali mora varuška, ki v določenem mesecu varuje dva otroka in dobi dve vrednotnici, na koncu meseca izdati dva računa ter kakšne so njene obveznosti do finančne uprave? (15. 1. 2015) OdgovorVaruška, ki v določenem mesecu na podlagi priglašenega ODD varuje... 12. 03. 2024 Furs 12. 03. 2024 12. 03. 2024
Vprašanje in odgovor FURS: Osebno dopolnilno delo in vrednotnice Vprašanje 4: Katere obrazce mora izvajalec ODD predlagati finančni upravi? Vprašanje 4: Katere obrazce mora izvajalec ODD predlagati finančni upravi? Odgovor1) Izvajalec osebnega dopolnilnega dela mora mesečno predložiti obrazec Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz drugega pogodbenega razmerja do 15. v mesecu za dohodke... 12. 03. 2024 Furs 12. 03. 2024 12. 03. 2024
Vprašanje in odgovor FURS: Osebno dopolnilno delo in vrednotnice Vprašanje 15. Ali potrebujem vrednotnico tudi takrat, ko delam izdelke na zalogo? (22. 1. 2015) Vprašanje 15. Ali potrebujem vrednotnico tudi takrat, ko delam izdelke na zalogo? (22. 1. 2015) OdgovorV skladu z ZPDZC-1 lahko posameznik opravlja dela iz točke B seznama del, ki štejejo za osebno dopolnilno delo, če ima med opravljanjem dela vrednotnico, ki se glasi... 12. 03. 2024 Furs 12. 03. 2024 12. 03. 2024
Podrobnejši opisi FURS: Osebno dopolnilno delo in vrednotnice DOHODNINA – DOHODEK IZ ZAPOSLITVE Osebno dopolnilno delo in vrednotnice 1. SPLOŠNO Osebno dopolnilno delo v skladu z Zakonom o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno – ZPDZC-1 sodi med dela, ki se ne štejejo za delo na črno. Za osebno dopolnilno delo se od 1... 12. 03. 2024 Furs 12. 03. 2024 12. 03. 2024
Vprašanje in odgovor FURS: Osebno dopolnilno delo in vrednotnice Vprašanje 7: Ali mora izvajalec osebnega dopolnilnega dela pridobiti vrednotnico in s tem plačati prispevke kljub temu, da je že obvezno zavarovan na podlagi delovnega razmerja za polni delovni čas? Kaj pa izvajalec ODD, ki je upokojenec? (15. 1. 2015) Vprašanje 7: Ali mora izvajalec osebnega dopolnilnega dela pridobiti vrednotnico in s tem plačati prispevke kljub temu, da je že obvezno zavarovan na podlagi delovnega razmerja za polni delovni čas? Kaj pa izvajalec ODD, ki je upokojenec? (15. 1. 2015... 12. 03. 2024 Furs 12. 03. 2024 12. 03. 2024
Vprašanje in odgovor FURS: Osebno dopolnilno delo in vrednotnice Vprašanje 1: Kako so obdavčeni prihodki izvajalca osebnega dopolnilnega dela (ODD)? (15. 1. 2015) Vprašanje 1: Kako so obdavčeni prihodki izvajalca osebnega dopolnilnega dela (ODD)? (15. 1. 2015) OdgovorDohodek iz osebnega dopolnilnega dela (ODD) je obdavčen kot dohodek iz drugega pogodbenega razmerja po 38. členu ZDoh-2. V davčno osnovo od tega dohodka se všteva... 12. 03. 2024 Furs 12. 03. 2024 12. 03. 2024
Prikazov na stran:
Komentar