Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Vprašanje in odgovor FURS: Pogosta vprašanja in odgovori v zvezi z davčnimi vsebinami v povezavi s poplavami 2.11. Delodajalec bi delavcem izplačal solidarnostno pomoč, ali je ta pomoč 100% priznan strošek? 2.11. Delodajalec bi delavcem izplačal solidarnostno pomoč, ali je ta pomoč 100% priznan strošek? Odhodki iz naslova solidarnostne pomoči so v skladu s petim odstavkom 35. člena ZDDPO-2 davčno priznani.Glede obdavčitve na strani prejemnika pomoči glej odgovor pod točko... 19. 09. 2023 Furs 19. 09. 2023 19. 09. 2023
Vprašanje in odgovor FURS: Pogosta vprašanja in odgovori v zvezi z davčnimi vsebinami v povezavi s poplavami 2.12. Poslovni subjekt A d.o.o. bi doniral sredstva poslovnemu subjektu B d.o.o.. Kaj pomeni donacija z vidika donatorja in kaj z vidika prejemnika donacije? 2.12. Poslovni subjekt A d.o.o. bi doniral sredstva poslovnemu subjektu B d.o.o.. Kaj pomeni donacija z vidika donatorja in kaj z vidika prejemnika donacije? Donacija z vidika donatorja predstavlja odhodek, ki v skladu s 30. členom ZDDPO-2 davčno ni priznan. Tak odhodek... 19. 09. 2023 Furs 19. 09. 2023 19. 09. 2023
Vprašanje in odgovor FURS: Pogosta vprašanja in odgovori v zvezi z davčnimi vsebinami v povezavi s poplavami 2.18. Podjetje želi z namenom odprave posledic poplav donirati sredstva društvu, ki se ukvarja s humanitarno dejavnostjo in gasilskemu društvu. Kako se takšna pomoč odraža v našem davčnem obračunu DDPO? 2.18. Podjetje želi z namenom odprave posledic poplav donirati sredstva društvu, ki se ukvarja s humanitarno dejavnostjo in gasilskemu društvu. Kako se takšna pomoč odraža v našem davčnem obračunu DDPO? Donaciji humanitarnemu ali gasilskemu društvu sta skladno s 30... 19. 09. 2023 Furs 19. 09. 2023 19. 09. 2023
Vprašanje in odgovor FURS: Pogosta vprašanja in odgovori v zvezi z davčnimi vsebinami v povezavi s poplavami 3.1. Davčni zavezanci zaradi nedelovanja povezav ne morejo potrjevati davčnih računov. Ker gre za izredne razmere zavezance zanima, ali lahko potrdijo šele ko bo povezava vzpostavljena, oziroma ali je tu obvezna uporaba VKR? 3.1. Davčni zavezanci zaradi nedelovanja povezav ne morejo potrjevati davčnih računov. Ker gre za izredne razmere zavezance zanima, ali lahko potrdijo šele ko bo povezava vzpostavljena, oziroma ali je tu obvezna uporaba VKR? Da. Če zavezanec iz opravičljivih razlogov... 19. 09. 2023 Furs 19. 09. 2023 19. 09. 2023
Vprašanje in odgovor FURS: Samostojne osebne storitve Vprašanje 1: Kakšen je pomen izraza »samostojne dejavnosti« in »stalna baza« v mednarodnih pogodbah? - Vprašanje 1: Kakšen je pomen izraza »samostojne dejavnosti« in »stalna baza« v mednarodnih pogodbah? Izraz »samostojne (neodvisne) dejavnosti« oziroma samostojne osebne dejavnosti (tudi: storitve; odvisno od naziva 14. člena mednarodne pogodbe) je potrebno razumeti... 24. 07. 2023 Furs 24. 07. 2023 24. 07. 2023
Vprašanje in odgovor FURS: Samostojne osebne storitve Vprašanje 4: Kakšna je obdavčitev dohodkov nerezidentov oziroma kako je z obdavčevanjem občasnih dohodkov nerezidentov, ki v okviru sejmov v Sloveniji prodajajo svoje proizvode? - Vprašanje 4: Kakšna je obdavčitev dohodkov nerezidentov oziroma kako je z obdavčevanjem občasnih dohodkov nerezidentov, ki v okviru sejmov v Sloveniji prodajajo svoje proizvode? V primeru, ko gre za enkraten (kratkotrajen) obisk nerezidenta npr. prodaja izdelkov... 24. 07. 2023 Furs 24. 07. 2023 24. 07. 2023
Podrobnejši opisi FURS: Prenovljen slovenski avtomatizirani uvozni sistem (SIAIS2) Prenovljen slovenski avtomatizirani uvozni sistem (SIAIS2) UVOD V skladu z delovnim programom1 je nastala potreba po prenovi oziroma uskladitvi obstoječega slovenskega avtomatiziranega uvoznega sistema (v nadaljevanju sistem SIAIS) s poslovnimi zahtevami glede... 07. 09. 2023 Furs 07. 09. 2023 07. 09. 2023
Pojasnilo MF: Odgovori na pogosta vprašanja v zvezi z »Zakonom o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023« glede začasnega ukrepa na področju bančnih posojil Odgovori na pogosta vprašanja v zvezi z »Zakonom o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023« glede začasnega ukrepa na področju bančnih posojil 1. Kateri zakon obravnava začasni ukrep na področju bančnih posojil? Začasni... 19. 09. 2023 MF 19. 09. 2023 19. 09. 2023
Vprašanje in odgovor FURS: Vračila DDV davčnim zavezancem s sedežem v Sloveniji v drugih državah in davčnim zavezancem s sedežem izven Slovenije v Sloveniji Vprašanje 7: Kakšna oblika pooblastila je potrebna za zastopanje? Vprašanje 7: Kakšna oblika pooblastila je potrebna za zastopanje? Vložnik lahko za zastopanje v postopku zahtevka za vračilo DDV pooblasti drugo osebo. Oblika pooblastila za zastopanje ni predpisana, morajo pa biti iz pooblastila razvidni natančni podatki... 19. 09. 2023 Furs 19. 09. 2023 19. 09. 2023
Vprašanje in odgovor FURS: Vračila DDV davčnim zavezancem s sedežem v Sloveniji v drugih državah in davčnim zavezancem s sedežem izven Slovenije v Sloveniji Vprašanje 8: Ali se lahko znesek vračila DDV vrne na račun pooblaščenca, ki je naveden v zahtevku za vračilo? Vprašanje 8: Ali se lahko znesek vračila DDV vrne na račun pooblaščenca, ki je naveden v zahtevku za vračilo? Če pooblastitelj želi, da se znesek vračila DDV, do katerega je upravičen, vrne na račun pooblaščenca, mora to v pooblastilu izrecno navesti... 19. 09. 2023 Furs 19. 09. 2023 19. 09. 2023
Vprašanje in odgovor FURS: Vračila DDV davčnim zavezancem s sedežem v Sloveniji v drugih državah in davčnim zavezancem s sedežem izven Slovenije v Sloveniji Vprašanje 11: Sem davčni zavezanec iz Makedonije. Ali lahko vlogo za vračilo DDV pošljem po pošti? Vprašanje 11: Sem davčni zavezanec iz Makedonije. Ali lahko vlogo za vračilo DDV pošljem po pošti? Ne. Davčni zavezanci s sedežem v tretji državi morajo vložiti zahtevek za vračilo DDV preko elektronskega portala eDavki (vloga DDV VTD). Več o tem je zapisano v poglavju... 19. 09. 2023 Furs 19. 09. 2023 19. 09. 2023
Vprašanje in odgovor FURS: Vračila DDV davčnim zavezancem s sedežem v Sloveniji v drugih državah in davčnim zavezancem s sedežem izven Slovenije v Sloveniji Vprašanje 12: Ali je predvidena omejitev velikosti prilog za pošiljanje zahtevka za vračilo DDV VTD in kakšni so dovoljeni tipi priponk? Vprašanje 12: Ali je predvidena omejitev velikosti prilog za pošiljanje zahtevka za vračilo DDV VTD in kakšni so dovoljeni tipi priponk? Da. Priloga k zahtevku za vračilo DDV v drugi državi članici, ki se vloži preko sistema eDavki, je lahko samo ena in ne sme presegati... 19. 09. 2023 Furs 19. 09. 2023 19. 09. 2023
Vprašanje in odgovor FURS: Vračila DDV davčnim zavezancem s sedežem v Sloveniji v drugih državah in davčnim zavezancem s sedežem izven Slovenije v Sloveniji Vprašanje 19: Trgovsko podjetje, ki nima sedeža v Sloveniji, v Sloveniji nabavi določeno blago in v nadaljevanju prodaja to blago samo slovenskim davčnim zavezancem, identificiranim za namene DDV. Kraj opravljene dobave po določbah ZDDV-1 je Slovenija. Ali lahko trgovsko podjetje zahteva vračilo DDV od nabavljenega blaga na podlagi 74. člena ZDDV-1 in ali se mora podjetje za opravljene dobave identificirati za DDV in na računu obračunati DDV? Vprašanje 19: Trgovsko podjetje, ki nima sedeža v Sloveniji, v Sloveniji nabavi določeno blago in v nadaljevanju prodaja to blago samo slovenskim davčnim zavezancem, identificiranim za namene DDV. Kraj opravljene dobave po določbah ZDDV-1 je Slovenija. Ali lahko... 19. 09. 2023 Furs 19. 09. 2023 19. 09. 2023
Vprašanje in odgovor FURS: Vračila DDV davčnim zavezancem s sedežem v Sloveniji v drugih državah in davčnim zavezancem s sedežem izven Slovenije v Sloveniji Vprašanje 21: Kaj pa, če bi bilo gradbeno podjetje iz primera 20 vključeno v posebno ureditev VEM (Slovenija je država članica potrošnje, druga država članica - država sedeža podjetja - je država identifikacije v posebno ureditev VEM) in bi obveznost za DDV od gradbenih storitev, ki jih na nepremičnini v Sloveniji opravi končnim potrošnikom, obračunalo po posebni ureditvi VEM. Ali lahko gradbeno podjetje zahteva vračilo DDV od nabavljenega blaga na podlagi 74. člena ZDDV-1 in ali se mora podjetje za opravljene dobave identificirati za DDV in na računu obračunati DDV? Vprašanje 21: Kaj pa, če bi bilo gradbeno podjetje iz primera 20 vključeno v posebno ureditev VEM (Slovenija je država članica potrošnje, druga država članica - država sedeža podjetja - je država identifikacije v posebno ureditev VEM) in bi obveznost za DDV od gradbenih... 19. 09. 2023 Furs 19. 09. 2023 19. 09. 2023
Podrobnejši opisi FURS: Vračila DDV davčnim zavezancem s sedežem v Sloveniji v drugih državah in davčnim zavezancem s sedežem izven Slovenije v Sloveniji Vračila DDV davčnim zavezancem s sedežem v Sloveniji v drugih državah in davčnim zavezancem s sedežem izven Slovenije v Sloveniji 1.0 Uvod Bistvena značilnost davka na dodano vrednost je nevtralnost. Le-ta mora biti zagotovljena vsem davčnim zavezancem, torej... 19. 09. 2023 Furs 19. 09. 2023 19. 09. 2023
Vprašanje in odgovor FURS: Vračila DDV davčnim zavezancem s sedežem v Sloveniji v drugih državah in davčnim zavezancem s sedežem izven Slovenije v Sloveniji Vprašanje 17: Ali določba 131. člena Pravilnika o izvajanju ZDDV-1 pomeni, da lahko kot tujec opravim enkratno oproščeno dobavo blaga v drugo državo članico in se mi zato ni treba identificirati za namene DDV? Vprašanje 17: Ali določba 131. člena Pravilnika o izvajanju ZDDV-1 pomeni, da lahko kot tujec opravim enkratno oproščeno dobavo blaga v drugo državo članico in se mi zato ni treba identificirati za namene DDV? Določba sedmega odstavka 131. člena pravilnika velja samo za... 19. 09. 2023 Furs 19. 09. 2023 19. 09. 2023
Vprašanje in odgovor FURS: Vračila DDV davčnim zavezancem s sedežem v Sloveniji v drugih državah in davčnim zavezancem s sedežem izven Slovenije v Sloveniji Vprašanje 20: Gradbeno podjetje, ki nima sedeža v Sloveniji, bo opravljalo gradbene storitve na stanovanjskih in poslovnih objektih v Sloveniji, in sicer za naročnike - fizične osebe, ki niso davčni zavezanci in davčne zavezance, identificirane za namene DDV v Slovenji. Gradbeno podjetje ni vključeno v posebno ureditev VEM. Ali lahko gradbeno podjetje zahteva vračilo DDV od nabavljenega blaga na podlagi 74. člena ZDDV-1 in ali se mora podjetje za opravljene dobave identificirati za DDV in na računu obračunati DDV? Vprašanje 20: Gradbeno podjetje, ki nima sedeža v Sloveniji, bo opravljalo gradbene storitve na stanovanjskih in poslovnih objektih v Sloveniji, in sicer za naročnike - fizične osebe, ki niso davčni zavezanci in davčne zavezance, identificirane za namene DDV v Slovenji... 19. 09. 2023 Furs 19. 09. 2023 19. 09. 2023
Vprašanje in odgovor FURS: Vračila DDV davčnim zavezancem s sedežem v Sloveniji v drugih državah in davčnim zavezancem s sedežem izven Slovenije v Sloveniji Vprašanje 5: Ali imam pravico do vračila DDV za servis tovornega vozila? Vprašanje 5: Ali imam pravico do vračila DDV za servis tovornega vozila? Slovenski davčni zavezanec, ki tujemu davčnemu zavezancu opravi storitev servisa tovornega vozila, od storitve ne obračuna DDV, saj je kraj obdavčitve storitve v skladu s 25. členom ZDDV-1 (44... 19. 09. 2023 Furs 19. 09. 2023 19. 09. 2023
Vprašanje in odgovor FURS: Vračila DDV davčnim zavezancem s sedežem v Sloveniji v drugih državah in davčnim zavezancem s sedežem izven Slovenije v Sloveniji Vprašanje 9: Ali je predviden poseben postopek za pošiljanje pooblastila? Vprašanje 9: Ali je predviden poseben postopek za pošiljanje pooblastila? Pooblastilo za zastopanje v postopku vračila se predloži ob predložitvi prvega zahtevka za vračilo, in sicer kot prilogo v elektronski obliki (skeniran dokument) ali pa se original pošlje davčnemu... 19. 09. 2023 Furs 19. 09. 2023 19. 09. 2023
Vprašanje in odgovor FURS: Vračila DDV davčnim zavezancem s sedežem v Sloveniji v drugih državah in davčnim zavezancem s sedežem izven Slovenije v Sloveniji Vprašanje 2: Ali lahko v Sloveniji uveljavljam vračilo DDV za nakup vinjete in goriva za osebni avto, s katerim sem obiskal poslovne partnerje v Sloveniji? Vprašanje 2: Ali lahko v Sloveniji uveljavljam vračilo DDV za nakup vinjete in goriva za osebni avto, s katerim sem obiskal poslovne partnerje v Sloveniji? Ne. Na podlagi prvega odstavka točke c) 66. člena ZDDV-1 davčni zavezanec nima pravice do odbitka DDV od osebnih... 19. 09. 2023 Furs 19. 09. 2023 19. 09. 2023
Vprašanje in odgovor FURS: Vračila DDV davčnim zavezancem s sedežem v Sloveniji v drugih državah in davčnim zavezancem s sedežem izven Slovenije v Sloveniji Vprašanja 3: Ali lahko v Sloveniji uveljavljam vračilo DDV na podlagi 74. člena ZDDV-1, če občasno vozim potnike čez ozemlje Slovenije? Vprašanja 3: Ali lahko v Sloveniji uveljavljam vračilo DDV na podlagi 74. člena ZDDV-1, če občasno vozim potnike čez ozemlje Slovenije? Ne. Tuj davčni zavezanec se mora v Sloveniji identificirati za DDV in od prevožene poti po Sloveniji obračunati slovenski DDV (kraj... 19. 09. 2023 Furs 19. 09. 2023 19. 09. 2023
Vprašanje in odgovor FURS: Vračila DDV davčnim zavezancem s sedežem v Sloveniji v drugih državah in davčnim zavezancem s sedežem izven Slovenije v Sloveniji Vprašanje 4: Ali lahko v Sloveniji uveljavljam vračilo DDV za prehrano in hotel? Vprašanje 4: Ali lahko v Sloveniji uveljavljam vračilo DDV za prehrano in hotel? Na podlagi prvega odstavka točke e) 66. člena ZDDV-1 davčni zavezanec nima pravice do odbitka DDV od stroškov prehrane (vključno s pijačo) in stroškov nastanitve, razen stroškov, ki so... 19. 09. 2023 Furs 19. 09. 2023 19. 09. 2023
Vprašanje in odgovor FURS: Vračila DDV davčnim zavezancem s sedežem v Sloveniji v drugih državah in davčnim zavezancem s sedežem izven Slovenije v Sloveniji Vprašanje 13: V Sloveniji smo kupili orodja, za katera smo predvidevali, da bodo ostala na ozemlju Slovenije pri dobavitelju. Dva meseca po nakupu smo se odločili, da to orodje odpeljemo v svoje poslovne prostore na ozemlje države članice sedeža. Ali se navedeno šteje za dobavo in bi morali pridobiti identifikacijsko številko za DDV v Sloveniji? Vprašanje 13: V Sloveniji smo kupili orodja, za katera smo predvidevali, da bodo ostala na ozemlju Slovenije pri dobavitelju. Dva meseca po nakupu smo se odločili, da to orodje odpeljemo v svoje poslovne prostore na ozemlje države članice sedeža. Ali se navedeno šteje... 19. 09. 2023 Furs 19. 09. 2023 19. 09. 2023
Vprašanje in odgovor FURS: Vračila DDV davčnim zavezancem s sedežem v Sloveniji v drugih državah in davčnim zavezancem s sedežem izven Slovenije v Sloveniji Vprašanje 15: V Sloveniji smo pri dobavitelju nabavili prototipna orodja, ki so ostala na ozemlju Slovenije in bila v istem obdobju uničena. Ali smo upravičeni do vračila ob nabavi? Vprašanje 15: V Sloveniji smo pri dobavitelju nabavili prototipna orodja, ki so ostala na ozemlju Slovenije in bila v istem obdobju uničena. Ali smo upravičeni do vračila ob nabavi? Na podlagi 7. člena ZDDV-1 se za dobavo blaga, opravljeno za plačilo, med drugim šteje... 19. 09. 2023 Furs 19. 09. 2023 19. 09. 2023
Vprašanje in odgovor FURS: Vračila DDV davčnim zavezancem s sedežem v Sloveniji v drugih državah in davčnim zavezancem s sedežem izven Slovenije v Sloveniji Vprašanje 1: Ali lahko v Sloveniji uveljavljam vračilo DDV na podlagi poenostavljenega računa? Vprašanje 1: Ali lahko v Sloveniji uveljavljam vračilo DDV na podlagi poenostavljenega računa? Da. Na poenostavljenem računu morajo biti navedeni podatki, predpisani v drugem in tretjem odstavku 83. člena ZDDV-1 ter ime in naslov kupca (tretji odstavek tega člena... 19. 09. 2023 Furs 19. 09. 2023 19. 09. 2023
Vprašanje in odgovor FURS: Vračila DDV davčnim zavezancem s sedežem v Sloveniji v drugih državah in davčnim zavezancem s sedežem izven Slovenije v Sloveniji Vprašanje 6: Kako je z vračilom DDV od nakupa in montaže pnevmatik na tovornem vozilu? Vprašanje 6: Kako je z vračilom DDV od nakupa in montaže pnevmatik na tovornem vozilu? Transakcija prodaje pnevmatik in hkratne montaže le-teh s strani istega dobavitelja se obravnava kot enotna dobava, in sicer kot dobava blaga. Tako je enotna dobava obdavčena... 19. 09. 2023 Furs 19. 09. 2023 19. 09. 2023
Vprašanje in odgovor FURS: Vračila DDV davčnim zavezancem s sedežem v Sloveniji v drugih državah in davčnim zavezancem s sedežem izven Slovenije v Sloveniji Vprašanje 10: Ali moram k zahtevku za vračilo DDV v Sloveniji priložiti račune? Vprašanje 10: Ali moram k zahtevku za vračilo DDV v Sloveniji priložiti račune? Zakonsko je določeno, da mora vložnik k zahtevku za vračilo predložiti kopije računov ali uvoznih dokumentov, če je davčna osnova na računu ali uvoznem dokumentu v višini najmanj 1.000 eur... 19. 09. 2023 Furs 19. 09. 2023 19. 09. 2023
Vprašanje in odgovor FURS: Vračila DDV davčnim zavezancem s sedežem v Sloveniji v drugih državah in davčnim zavezancem s sedežem izven Slovenije v Sloveniji Vprašanje 14: V Sloveniji smo kupili orodja, ki jih oddajamo v najem slovenskemu davčnemu zavezancu, da za nas na tem orodju izdeluje polizdelke. Ali se moramo zaradi tega identificirati za namene DDV? Vprašanje 14: V Sloveniji smo kupili orodja, ki jih oddajamo v najem slovenskemu davčnemu zavezancu, da za nas na tem orodju izdeluje polizdelke. Ali se moramo zaradi tega identificirati za namene DDV? Če davčni zavezanec s sedežem izven Slovenije v Sloveniji nabavi... 19. 09. 2023 Furs 19. 09. 2023 19. 09. 2023
Vprašanje in odgovor FURS: Vračila DDV davčnim zavezancem s sedežem v Sloveniji v drugih državah in davčnim zavezancem s sedežem izven Slovenije v Sloveniji Vprašanje 16: Ali lahko na podlagi 74. člena ZDDV-1 zahtevam vračilo DDV od uvoznih dajatev za blago, ki sem ga takoj sprostil po carinskem postopku 40? Vprašanje 16: Ali lahko na podlagi 74. člena ZDDV-1 zahtevam vračilo DDV od uvoznih dajatev za blago, ki sem ga takoj sprostil po carinskem postopku 40? Ne. Eden izmed pogojev za vračilo DDV na podlagi 74. člena ZDDV-1 je, da davčni zavezanec v obdobju vračila ni... 19. 09. 2023 Furs 19. 09. 2023 19. 09. 2023
Vprašanje in odgovor FURS: Vračila DDV davčnim zavezancem s sedežem v Sloveniji v drugih državah in davčnim zavezancem s sedežem izven Slovenije v Sloveniji Vprašanje 22: Gradbeno podjetje, ki nima sedeža v Sloveniji, bo opravljalo gradbene storitve na stanovanjskih in poslovnih objektih v Sloveniji, in sicer samo za naročnike, davčne zavezance, identificirane za namene DDV v Sloveniji. Ali se mora to podjetje identificirati za namene DDV in na računu obračunati DDV? Ali se lahko uporabi obrnjeno davčno obveznost po tretjem odstavku 76. člena ZDDV-1? Če je odgovor pritrdilen, ali je treba o tako opravljenih dobavah poročati davčnemu organu? Vprašanje 22: Gradbeno podjetje, ki nima sedeža v Sloveniji, bo opravljalo gradbene storitve na stanovanjskih in poslovnih objektih v Sloveniji, in sicer samo za naročnike, davčne zavezance, identificirane za namene DDV v Sloveniji. Ali se mora to podjetje... 19. 09. 2023 Furs 19. 09. 2023 19. 09. 2023
Vprašanje in odgovor FURS: Vračila DDV davčnim zavezancem s sedežem v Sloveniji v drugih državah in davčnim zavezancem s sedežem izven Slovenije v Sloveniji Vprašanje 18: Kakšen je rok za pritožbo na odločbo o vračilu DDV, prejeto iz druge države članice? Vprašanje 18: Kakšen je rok za pritožbo na odločbo o vračilu DDV, prejeto iz druge države članice? Rok za pritožbo na odločbo o vračilu DDV, izdano v državi članici vračila, je naveden na odločbi o vračilu in je določen v skladu z veljavnimi predpisi države članice... 19. 09. 2023 Furs 19. 09. 2023 19. 09. 2023
Pojasnilo FURS: Vprašanje glede članstva v Združenju notranjih revizorjev IIA – Slovenski inštitut Vprašanje glede članstva v Združenju notranjih revizorjev IIA – Slovenski inštitut Prejeli smo vprašanje glede tolmačenja 39. člena ZDoh-2. Zanima vas ali se lahko plačilo delodajalca za članarino za članstvo notranjega revizorja v IIA-Slovenskem inštitutu v skladu... Furs 04. 11. 2019
Prikazov na stran:
Komentar