Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Vprašanje in odgovor FURS: Stopnje DDV Odgovor Storitev čiščenja oken skupnih prostorov večstanovanjskih stavb je obdavčena z DDV po nižji stopnji. Podrobneje Glej odgovor na vprašanje številka 2.9.6... 29. 09. 2023 Furs 29. 09. 2023 29. 09. 2023
Vprašanje in odgovor FURS: Stopnje DDV OdgovorObčine, ki sicer niso izvajalke pogrebnih storitev, od izposoje mrliških vežic obračunajo DDV po splošni stopnji 22 %.PodrobnejeOd storitev pokopa in upepelitve, skupaj s prometom blaga, ki je neposredno povezan s pokopom ali upepelitvijo in ga opravi izvajalec... 29. 09. 2023 Furs 29. 09. 2023 29. 09. 2023
Vprašanje in odgovor FURS: Stopnje DDV OdgovorOd storitev pometanja in pranja ulic, cest in parkirišč, odstranjevanja snega in ledu s cest, letališč in drugih javnih površin, posipanja s soljo ali peskom itd. se obračuna nižja stopnja DDV. Za storitve dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije se uporabi... 29. 09. 2023 Furs 29. 09. 2023 29. 09. 2023
Vprašanje in odgovor FURS: Stopnje DDV Odgovor Opravljanje storitev osebne asistence, ki se izvajajo po Zakonu o osebni asistenci - ZOA in se uvrščajo pod šifro SKD: Q/88, je upravičeno do oprostitve plačila DDV na podlagi 6. točke prvega odstavka 42. člena ZDDV-1 (oziroma 43. člena ZDDV-1 v povezavi s 6... 29. 09. 2023 Furs 29. 09. 2023 29. 09. 2023
Vprašanje in odgovor FURS: Stopnje DDV Odgovor Dobava takšnega blaga se obdavči z DDV po posebni nižji stopnji... 29. 09. 2023 Furs 29. 09. 2023 29. 09. 2023
Vprašanje in odgovor FURS: Stopnje DDV Odgovor Dobava takšnega blaga se obdavči z DDV po posebni nižji stopnji... 29. 09. 2023 Furs 29. 09. 2023 29. 09. 2023
Vprašanje in odgovor FURS: Stopnje DDV Odgovor Za posredovanje baz podatkov na mediju/nosilcu elektronsko, FTP strežnik, odložišče velikih datotek, »DVD« in »USB« se obračuna DDV po splošni, 22 % stopnji. Podrobneje Šesta alineja prvega odstavka 59.e člena pravilnika našteva knjige, slikanice, glasbene... 29. 09. 2023 Furs 29. 09. 2023 29. 09. 2023
Vprašanje in odgovor FURS: Stopnje DDV Odgovor Za standarde v tiskani obliki, KN 4901 99 90 in za standarde v elektronski obliki, KN 8523 51 90 se obračuna posebna nižja, 5-odstotna stopnja. Podrobneje Z Direktivo 2018/1713/EU je uveljavljena ureditev, v skladu s katero se nižje stopnje DDV lahko... 29. 09. 2023 Furs 29. 09. 2023 29. 09. 2023
Vprašanje in odgovor FURS: Stopnje DDV Odgovor Ob izpolnjevanju ostalih pogojev za odbitek DDV davčni zavezanec lahko uveljavlja odbitek DDV na podlagi računa za knjigo le v višini zneska, izračunanega z uporabo posebne nižje 5 % stopnje DDV, ne glede na to, da je DDV po računu plačal v višjem znesku... 29. 09. 2023 Furs 29. 09. 2023 29. 09. 2023
Podrobnejši opisi FURS: Stopnje DDV DAVEK NA DODANO VREDNOST Stopnje DDV 1.0 SPLOŠNO DDV se obračunava in plačuje po splošni, 22 % stopnji od davčne osnove in je enaka za dobavo blaga in storitev. Ne glede na navedeno se za dobave blaga in storitev iz Priloge I k ZDDV-1 obračunava in plačuje DDV po... 29. 09. 2023 Furs 29. 09. 2023 29. 09. 2023
Vprašanje in odgovor FURS: Stopnje DDV Odgovor Stopnja DDV za storitve dostopa do naročniškega portala je odvisna od vsebin, ki se z dostopom zagotavljajo. Za elektronsko opravljene storitve prek medmrežja ali elektronskega omrežja, ki so navedene v vprašanjih pod točkami 2 do 8, se uporabi posebna nižja... 29. 09. 2023 Furs 29. 09. 2023 29. 09. 2023
Vprašanje in odgovor FURS: Stopnje DDV OdgovorPri presoji, s kakšno stopnjo je obdavčena periodika/časopisi/revije, ki so on-line dostopne uporabnikom, je treba izhajati iz dejstva, da v tem primeru ni opravljena dobava blaga, temveč gre za opravljeno storitev. Ob smiselni uporabi Priloge I a k ZDDV-1 je... 29. 09. 2023 Furs 29. 09. 2023 29. 09. 2023
Vprašanje in odgovor FURS: Stopnje DDV OdgovorDobava takšnega blaga se obdavči z DDV po nižji stopnji... 29. 09. 2023 Furs 29. 09. 2023 29. 09. 2023
Vprašanje in odgovor FURS: Stopnje DDV Odgovor Nižja stopnja DDV se po 1. točki Priloge I k ZDDV-1 uporabi za prehranska dopolnila, ki se uvrstijo v eno izmed tarifnih številk iz prvega odstavka 48. člena pravilnika in se uporabijo kot hrana ali kot surovina za pripravo hrane (npr. se ne uporabljajo... 29. 09. 2023 Furs 29. 09. 2023 29. 09. 2023
Vprašanje in odgovor FURS: Stopnje DDV OdgovorDobava vode predstavlja dobavo blaga po 6. členu ZDDV-1, za katero se uporabi nižja stopnja DDV... 29. 09. 2023 Furs 29. 09. 2023 29. 09. 2023
Vprašanje in odgovor FURS: Stopnje DDV OdgovorZa izdelek »plastični zamašek«, ki se uvršča pod tarifno oznako KN 3923 50 90 00, se obračuna DDV po splošni 22 % stopnji.PodrobnejePravilnik v deseti alineji prvega odstavka 50. člena določa, da se med drugim med medicinsko opremo in pripomočke uvrščajo... 29. 09. 2023 Furs 29. 09. 2023 29. 09. 2023
Vprašanje in odgovor FURS: Stopnje DDV Odgovor Za brizgalke brez igle, ki se uvrščajo pod tarifni oznaki KN 9018 31 10 (plastične) ali 9018 31 90 (druge) in se jih uporablja v medicini, kirurgiji, zobozdravstvu in veterini, se obračuna nižja, 9,5 % stopnja DDV. Podrobneje Nižja 9,5 % stopnja DDV se... 29. 09. 2023 Furs 29. 09. 2023 29. 09. 2023
Vprašanje in odgovor FURS: Stopnje DDV OdgovorOd vstopnine za »stand-up« nastop, prirejen v gostinskem lokalu ali kje drugje, se obračuna DDV po nižji stopnji 9,5 %.PodrobnejeTočka Priloge I zajema vse zabavne, kulturne ter športne prireditve oziroma vstopnine za te prireditve.»Stand-up« nastop sodi glede... 29. 09. 2023 Furs 29. 09. 2023 29. 09. 2023
Vprašanje in odgovor FURS: Stopnje DDV OdgovorNadomestilo za tonsko ali vizualno snemanje in za fotokopiranje, ki se izplača avtorjem pravic, upravičenim do teh nadomestil po zakonu, ki ureja avtorske in sorodne pravice oziroma pooblaščenim kolektivnim organizacijam po zakonu, ki ureja kolektivno... 29. 09. 2023 Furs 29. 09. 2023 29. 09. 2023
Vprašanje in odgovor FURS: Stopnje DDV OdgovorZa karikaturo na platnu ali drugem materialu, ki se uvršča v KN 9701 10 00, se uporabi nižja, 9,5 % davčna stopnja. Za karikaturo v digitalnem formatu, ki se uvršča glede na medij, na katerem se karikatura nahaja (npr. če je na CD-ju, se uvršča pod oznako KN... 29. 09. 2023 Furs 29. 09. 2023 29. 09. 2023
Vprašanje in odgovor FURS: Stopnje DDV Odgovor Če se storitev vzdrževanja skupnih prostorov večstanovanjske stavbe uvršča pod šifro F/GRADBENIŠTVO standardne klasifikacije dejavnosti in je ta storitev opravljena v večstanovanjski hiši, v kateri so tako stanovanja, ki so del socialne politike kot... 29. 09. 2023 Furs 29. 09. 2023 29. 09. 2023
Vprašanje in odgovor FURS: Stopnje DDV Odgovor Storitev čiščenja skupnih prostorov večstanovanjskih stavb in čiščenja funkcionalnega zemljišča je obdavčena z DDV po splošni stopnji. Podrobneje Glej odgovor na vprašanje številka 2.9.6... 29. 09. 2023 Furs 29. 09. 2023 29. 09. 2023
Vprašanje in odgovor FURS: Stopnje DDV Odgovor Z nižjo stopnjo DDV so obdavčene storitve za pometanje in pranje cest, ki se uvrščajo pod šifro standardne klasifikacije dejavnosti: N/81.29 in so opravljene na javnih površinah. Storitve, vezane na čiščenje naprav za odvodnjavanje (koritnice, mulde, plitve... 29. 09. 2023 Furs 29. 09. 2023 29. 09. 2023
Vprašanje in odgovor FURS: Stopnje DDV Odgovor V skladu z 59. členom pravilnika se pri izvajanju storitev pluženja in posipanja javnih površin nižja davčna stopnja uporabi za površine, za katere raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem, kot so javna cesta, ulica, trg, tržnica, igrišče, parkirišče... 29. 09. 2023 Furs 29. 09. 2023 29. 09. 2023
Vprašanje in odgovor FURS: Stopnje DDV OdgovorDodatno pranje zabojnikov za odpadke se po pojasnilu SURS uvršča v SKD 81.290 Čiščenje cest in drugo čiščenje (9,5 % DDV). Čiščenje javnih sanitarij sodi v SKD 81.220 Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme (22 % DDV). Samo obratovanje javnih... 29. 09. 2023 Furs 29. 09. 2023 29. 09. 2023
Vprašanje in odgovor FURS: Stopnje DDV Odgovor Dobava, vključno s knjižnično izposojo, knjig na vseh fizičnih nosilcih je obdavčena z DDV po posebni nižji stopnji, razen če ne gre za izdelke, ki več kot 50 odstotkov prostora namenja oglaševanju... 29. 09. 2023 Furs 29. 09. 2023 29. 09. 2023
Vprašanje in odgovor FURS: Stopnje DDV OdgovorPri vstopnini za modno revijo s spremljajočo glasbo, ki se predvaja bodisi preko CD kompilacij ali v obliki žive glasbe, se obračuna nižja, 9,5 % stopnja DDV. PodrobnejeIz pojasnila Statističnega urada RS izhaja, da je storitve organizacije modne revije mogoče... 29. 09. 2023 Furs 29. 09. 2023 29. 09. 2023
Vprašanje in odgovor FURS: Stopnje DDV OdgovorOd dobave prostorov za parkiranje vozil, kot dela garažnih stavb, s svojo identifikacijsko oznako nepremičnine (kot dela garažne stavbe), katerih dobava se opravi na podlagi kupoprodajnega pravnega posla, katerega predmet obenem ni tudi prodaja stanovanja, ki... 29. 09. 2023 Furs 29. 09. 2023 29. 09. 2023
Vprašanje in odgovor FURS: Stopnje DDV OdgovorOd storitve popravila gospodinjskega aparata in pri tem porabljenega materiala je treba obračunati DDV po splošni stopnji DDV.PodrobnejePopravilo gospodinjskega aparata se ne uvršča med dobave blaga in storitev, ki so navedeni v Prilogi I... 29. 09. 2023 Furs 29. 09. 2023 29. 09. 2023
Vprašanje in odgovor FURS: Stopnje DDV OdgovorStoritev postavljanja količkov in odstranitev le-teh, ki se opravi v okviru storitve odstranjevanja snega in ledu s cest, letališč in drugih javnih površin in v okviru posipavanja javnih površin s soljo ali peskom, lahko predstavlja del enotne storitve, in je... 29. 09. 2023 Furs 29. 09. 2023 29. 09. 2023
Vprašanje in odgovor FURS: Stopnje DDV Odgovor Nižja stopnja DDV se uporablja za manjša popravila kovčkov iz katerih koli materialov, ki se uvrščajo v SKD S/95.230 – popravila obutve in usnjene galanterije. Nižja stopnja DDV se uporablja za manjša popravila vseh vrst gospodinjske opreme in perila iz blaga... 29. 09. 2023 Furs 29. 09. 2023 29. 09. 2023
Vprašanje in odgovor FURS: Stopnje DDV Odgovor Za dobavo rezanih božičnih jelk, božičnih jelk, posajenih v lonce, aranžmajev iz rezanega cvetja in ikeban za na grob ter za dobavo adventnih venčkov, ki se uvrščajo v tarifne oznake 0601, 0602, 0603 in 0604, se skladno z določbo 59.d člena pravilnika uporabi... 29. 09. 2023 Furs 29. 09. 2023 29. 09. 2023
Vprašanje in odgovor FURS: Stopnje DDV Odgovor Knjige, slovarji ipd. na CD medijih so obdavčeni z DDV po posebni nižji stopnji... 29. 09. 2023 Furs 29. 09. 2023 29. 09. 2023
Vprašanje in odgovor FURS: Stopnje DDV Odgovor Glasbeni CD mediji so obdavčeni z DDV po splošni stopnji... 29. 09. 2023 Furs 29. 09. 2023 29. 09. 2023
Vprašanje in odgovor FURS: Stopnje DDV Odgovor DVD mediji, na katerih so posneti filmi, so obdavčeni z DDV po splošni stopnji... 29. 09. 2023 Furs 29. 09. 2023 29. 09. 2023
Vprašanje in odgovor FURS: Stopnje DDV Odgovor Dobava foto knjige, ki se uvršča v kombinirano nomenklaturo carinske tarife pod oznako KN 4911 91 00, kamor se med drugim uvrščajo tudi fotografije, je obdavčena po splošni stopnji. Podrobneje Za izdelek foto knjiga je bila izdana Izvedbena uredba Komisije (EU... 29. 09. 2023 Furs 29. 09. 2023 29. 09. 2023
Vprašanje in odgovor FURS: Stopnje DDV Odgovor Davčni zavezanec, ki popravi davčno osnovo, uporabi davčno stopnjo, ki je izkazana na računih oziroma drugih dokumentih, ki služijo kot račun, na katere se popravek nanaša (staro stopnjo), ne glede na to, kdaj so oziroma bodo listine za popravek davčne osnove... 29. 09. 2023 Furs 29. 09. 2023 29. 09. 2023
Vprašanje in odgovor FURS: Stopnje DDV Odgovor Če davčni zavezanec navedene tiskovine samo tiska in gre za reprografijo oz. njihovo preprosto razmnoževanje, z vidika DDV opravi dobavo blaga. V takem primeru se za dobavo internega časopisa za zaposlene, ki se uvršča v tarifno oznako 4902 kombinirane... 29. 09. 2023 Furs 29. 09. 2023 29. 09. 2023
Vprašanje in odgovor FURS: Stopnje DDV Odgovor Od dobav (vključno) uvoza reagentov kalibratorjev in krvnih kontrol, namenjenih kontroli oziroma pravilnosti delovanja aparatur v postopkih analiziranja krvi, je treba obračunavati in plačevati DDV po splošni stopnji. Podrobneje ZDDV-1 v 3. točki prvega... 29. 09. 2023 Furs 29. 09. 2023 29. 09. 2023
Vprašanje in odgovor FURS: Stopnje DDV OdgovorZa vrečke za kri se obračuna DDV po splošni, 22 % stopnji. Do 28. 6. 2016 se je za vrečke za kri, ki se uvrščajo v KN 9018 90 50, uporabljala nižja, 9,5 % stopnja DDV... 29. 09. 2023 Furs 29. 09. 2023 29. 09. 2023
Vprašanje in odgovor FURS: Stopnje DDV Odgovor Za izdelek halogenerator, ki se uvršča v KN 8543 70 90, se obračuna splošna, 22 % stopnja DDV. Podrobneje Naprava je generator soli. Ohišje je narejeno is plastične mase na katerem je nameščena zatična ključavnica, digitalni zaslon in nadzorna plošča... 29. 09. 2023 Furs 29. 09. 2023 29. 09. 2023
Vprašanje in odgovor FURS: Stopnje DDV OdgovorZa lesene okvirje za optična očala, ki se uvrščajo pod tarifno oznako KN 9003 19 00, se obračuna DDV po splošni, 22 % stopnji.PodrobnejeOkvirji za optična očala iz lesa se pravilno uvrščajo pod tarifno oznako KN 9003 19 00.Za lesene okvirje za optična očala, ki... 29. 09. 2023 Furs 29. 09. 2023 29. 09. 2023
Vprašanje in odgovor FURS: Stopnje DDV Odgovor Za posteljne podloge, ki se pravilno uvrščajo pod tarifno oznako KN 4818 90 90, se obračuna splošna, 22 % stopnja DDV. Podrobneje Za posteljne podloge, sestavljene iz več plasti, navadno iz plasti iz netkanega tekstila, vpojne plasti in plastične folije, ki se... 29. 09. 2023 Furs 29. 09. 2023 29. 09. 2023
Vprašanje in odgovor FURS: Stopnje DDV OdgovorOd storitve dajanja mobilnih hišic v najem turistični agenciji za daljši čas (ki so postavljene v Sloveniji in jih ni možno premikati), davčni zavezanec, identificiran za namene DDV, obračuna DDV po 22-odstotni stopnji.PodrobnejePlačila DDV je v skladu z 2... 29. 09. 2023 Furs 29. 09. 2023 29. 09. 2023
Vprašanje in odgovor FURS: Stopnje DDV OdgovorGlasbeni CD mediji so obdavčeni z DDV po splošni stopnji... 29. 09. 2023 Furs 29. 09. 2023 29. 09. 2023
Vprašanje in odgovor FURS: Stopnje DDV OdgovorZa posredovanje baz podatkov na mediju/nosilcu elektronsko, FTP strežnik, odložišče velikih datotek, »DVD« in »USB« se obračuna DDV po splošni, 22 % stopnji.PodrobnejeŠesta alineja prvega odstavka 52. člena pravilnika našteva knjige, slikanice, glasbene knjige... 29. 09. 2023 Furs 29. 09. 2023 29. 09. 2023
Vprašanje in odgovor FURS: Stopnje DDV OdgovorOd vstopnice za storitev »pobeg iz sobe« se obračunava DDV po nižji 9,5 % stopnji.PodrobnejeTočka Priloge I zajema vse zabavne, kulturne ter športne prireditve oziroma vstopnine za te prireditve.»Pobeg iz sobe« sodi glede na uvrstitev v SKD, pod šifro 93.210... 29. 09. 2023 Furs 29. 09. 2023 29. 09. 2023
Vprašanje in odgovor FURS: Stopnje DDV Odgovor Dimnikarske storitve se obdavčijo z DDV po splošni stopnji. Podrobneje Za razvrstitev dejavnosti se v skladu s 146. členom ZDDV-1 uporablja standardna klasifikacija dejavnosti (SKD) 2008. Tako v področje N – DRUGE RAZNOVRSTNE POSLOVNE DEJAVNOSTI, v šifro... 29. 09. 2023 Furs 29. 09. 2023 29. 09. 2023
Vprašanje in odgovor FURS: Stopnje DDV Odgovor Storitve čiščenja oken in čiščenja zasebnih gospodinjstev se obdavčijo po nižji stopnji DDV. Podrobneje Kot je že navedeno (glej odgovor na vprašanje 2.9.6), specializirano čiščenje stavb (N/81.220) obsega čiščenje oken, dimnikov in kurišč, štedilnikov ipd... 29. 09. 2023 Furs 29. 09. 2023 29. 09. 2023
Vprašanje in odgovor FURS: Stopnje DDV Odgovor Z nižjo davčno stopnjo so obdavčene storitve gradnje, vzdrževanja, rekonstrukcije in popravil gozdnih cest, namenjenih izključno uporabi v gozdarstvu, ki se po vsebini in v skladu s pojasnilom Statističnega urada Republike Slovenije uvrščajo pod šifro SKD... 29. 09. 2023 Furs 29. 09. 2023 29. 09. 2023
Prikazov na stran:
Komentar