Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Vprašanje in odgovor FURS: Plačnik davka Ali je slovenska BPD F dolžna predložiti POPD obrazec FURS? (12. 4. 2015) Ali je slovenska BPD F dolžna predložiti POPD obrazec FURS? (12. 4. 2015) Odgovor DA, ker je od slovenske banke G prejela izjavo o tem, da bo s prejemom dohodka postala plačnik davka. V obravnavanem primeru sicer BPD F s prejemom dohodka ne bo postala plačnik davka... Furs 30. 04. 2015
Vprašanje in odgovor FURS: Plačnik davka Vprašanje 1: Kdo se šteje za plačnika davka po 7. točki prvega odstavka 58. člena (plačnik davka) ZDavP-2, in sicer ali postanejo banke oziroma borzno posredniške družbe (v nadaljnjem besedilu: BPD) plačniki davka za dohodke, ki jih iz finančnih instrumentov prejemajo: stranke gospodarjenja v okviru storitev gospodarjenja stranke skrbništva iz finančnih instrumentov v okviru storitve skrbništva? (12. 4. 2015) Vprašanje 1: Kdo se šteje za plačnika davka po 7. točki prvega odstavka 58. člena (plačnik davka) ZDavP-2, in sicer ali postanejo banke oziroma borzno posredniške družbe (v nadaljnjem besedilu: BPD) plačniki davka za dohodke, ki jih iz finančnih instrumentov prejemajo... Furs 30. 04. 2015
Vprašanje in odgovor FURS: Plačnik davka Vprašanje 2: Slovenska delniška družba je izplačala dividende fizični osebi, slovenskemu rezidentu, na njen transakcijski račun, čeprav ima delnice, iz katerih se plačuje dividenda na gospodarjenju, pri slovenski BPD. Pri tem ima fizična oseba v pogodbi o gospodarjenju navedeno, da se dividende plačujejo na transakcijski račun fizične osebe in ne na račun gospodarjenja. Kdo se v tem primeru šteje za plačnika davka? (12. 4. 2015) Vprašanje 2: Slovenska delniška družba je izplačala dividende fizični osebi, slovenskemu rezidentu, na njen transakcijski račun, čeprav ima delnice, iz katerih se plačuje dividenda na gospodarjenju, pri slovenski BPD. Pri tem ima fizična oseba v pogodbi o gospodarjenju... Furs 30. 04. 2015
Vprašanje in odgovor FURS: Plačnik davka Vprašanje 6: Slovenska delniška družba E izplača dividende slovenski BPD F. BPD F dividende prejme za tuj račun, nato pa BPD F ta dohodek plača slovenski banki G, ki ga prejme za tuj račun. V danem primeru gre za verigo več oseb, ki prejemajo dohodek iz nematerializiranih finančnih instrumentov za tuj račun in izpolnjujejo splošne pogoje za plačnika davka. V tem primeru se obveznost plačnika davka prenaša po verigi do zadnje osebe, ki še izpolnjuje splošne pogoje za plačnika davka. Vprašanje 6: Slovenska delniška družba E izplača dividende slovenski BPD F. BPD F dividende prejme za tuj račun, nato pa BPD F ta dohodek plača slovenski banki G, ki ga prejme za tuj račun. V danem primeru gre za verigo več oseb, ki prejemajo dohodek iz... Furs 30. 04. 2015
Vprašanje in odgovor FURS: Plačnik davka Ali je banka G dolžna predložiti izjavo po petem odstavku 58. člena ZDavP-2 BPD F? (12. 4. 2015) Ali je banka G dolžna predložiti izjavo po petem odstavku 58. člena ZDavP-2 BPD F? (12. 4. 2015) OdgovorDA, ker se slovenska banka G, šteje za plačnika davka po 3. točki drugega odstavka 58. člena ZDavP-2... Furs 30. 04. 2015
Vprašanje in odgovor FURS: Plačnik davka Furs 30. 04. 2015
Vprašanje in odgovor FURS: Plačnik davka Ali je banka A v obravnavanem primeru dolžna predložiti POPD1 obrazec FURS? (12. 4. 2015) Ali je banka A v obravnavanem primeru dolžna predložiti POPD1 obrazec FURS? (12. 4. 2015) OdgovorNE, ob pogoju, da je to obveznica, ki izpolnjuje pogoje iz šestega odstavka 33. člena2 ZDoh-2 oziroma iz 70. a člena ZDDPO-2. Pri tem torej ne gre za dohodek (obresti), od... Furs 30. 04. 2015
Vprašanje in odgovor FURS: Plačnik davka Vprašanje 5: Slovenska Družba za upravljanje (v nadaljnjem besedilu: DZU) veže denarna sredstva pri tuji banki Ž za vzajemni sklad, ki ga ima v upravljanju. Ko se obresti na denarne depozite plačajo vzajemnemu skladu na posebni denarni račun vzajemnega sklada, davčnega odtegljaja ni, ker se vzajemni sklad ne šteje za davčnega zavezanca po ZDDPO-2. Vprašanje 5: Slovenska Družba za upravljanje (v nadaljnjem besedilu: DZU) veže denarna sredstva pri tuji banki Ž za vzajemni sklad, ki ga ima v upravljanju. Ko se obresti na denarne depozite plačajo vzajemnemu skladu na posebni denarni račun vzajemnega sklada, davčnega... Furs 30. 04. 2015
Vprašanje in odgovor FURS: Plačnik davka Vprašanje 4: Slovenska delniška družba C izplača slovenski banki D dividende za pravno osebo XY, ki ima pri banki D v skrbništvu delnice družbe C. Vprašanje 4: Slovenska delniška družba C izplača slovenski banki D dividende za pravno osebo XY, ki ima pri banki D v skrbništvu delnice družbe C... Furs 30. 04. 2015
Vprašanje in odgovor FURS: Plačnik davka Ali je banka D v obravnavanem primeru dolžna predložiti izjavo po petem odstavku 58. člena ZDavP-2 slovenski delniški družbi C? (12. 4. 2015) Ali je banka D v obravnavanem primeru dolžna predložiti izjavo po petem odstavku 58. člena ZDavP-2 slovenski delniški družbi C? (12. 4. 2015) OdgovorDA, ker se slovenska banka D šteje za plačnika davka po 2. točki drugega odstavka 58. člena ZDavP-2, zato mora... Furs 30. 04. 2015
Vprašanje in odgovor FURS: Plačnik davka Ali je vzajemni sklad v obravnavanem primeru dolžan predložiti izjavo po petem odstavku 58. člena ZDavP-2 DZU? (12. 4. 2015) Ali je vzajemni sklad v obravnavanem primeru dolžan predložiti izjavo po petem odstavku 58. člena ZDavP-2 DZU? (12. 4. 2015) OdgovorNe, ker vzajemni sklad ne izpolnjuje pogojev za plačnika davka iz prvega odstavka 58. člena ZDavP-2. Prav tako v tem primeru ni plačnik... Furs 30. 04. 2015
Vprašanje in odgovor FURS: Plačnik davka Ali je BPD F v obravnavanem primeru dolžna predložiti izjavo po petem odstavku 58. člena ZDavP-2 slovenski delniški družbi E? (12. 4. 2015) Ali je BPD F v obravnavanem primeru dolžna predložiti izjavo po petem odstavku 58. člena ZDavP-2 slovenski delniški družbi E? (12. 4. 2015) OdgovorDA, ker se slovenska BPD F šteje za plačnika davka po 2. točki drugega odstavka 58. člena ZDavP-2, zato mora izplačevalcu... Furs 30. 04. 2015
Vprašanje in odgovor FURS: Plačnik davka Ali je banka B v obravnavanem primeru dolžna predložiti izjavo po petem odstavku 58. člena ZDavP-2 banki A? (12. 4. 2015) Ali je banka B v obravnavanem primeru dolžna predložiti izjavo po petem odstavku 58. člena ZDavP-2 banki A? (12. 4. 2015) OdgovorNE, ker je to dohodek od katerega se ne izračunava, odteguje in plačuje davčni odtegljaj, zato tudi ni plačnika davka in s tem tudi ni... Furs 30. 04. 2015
Vprašanje in odgovor FURS: Plačnik davka Vprašanje 3: Slovenska banka A je izdajateljica obveznice. Ob zapadlosti kupona slovenska banka A izplača obresti banki B v Sloveniji, pri kateri imajo fizične osebe obravnavane obveznice na gospodarjenju, pravne osebe pa v skrbništvu. Vprašanje 3: Slovenska banka A je izdajateljica obveznice. Ob zapadlosti kupona slovenska banka A izplača obresti banki B v Sloveniji, pri kateri imajo fizične osebe obravnavane obveznice na gospodarjenju, pravne osebe pa v skrbništvu... Furs 30. 04. 2015
Pojasnilo FURS: Celoviti gospodarski in trgovinski sporazum (CETA) med Kanado in EU Celoviti gospodarski in trgovinski sporazum (CETA) med Kanado in EU V Uradnem listu EU L 238, z dne 16. 9. 2017, je bilo objavljeno obvestilo o začasni uporabi Celovitega gospodarskega in trgovinskega sporazuma (CETA) med Kanado na eni strani ter Evropsko unijo... 30. 09. 2017 Furs 30. 09. 2017 30. 09. 2017
Podrobnejši opisi FURS: Priročnik za izračunavanje uvoznih dajatev (TARIC) Priročnik za izračunavanje uvoznih dajatev (TARIC) 1. UVOD 1.1 Namen in področje uporabe Priročnik se izdaja z namenom odprave nejasnosti in zagotovitve enotnega in pravilnega izračunavanja uvoznih dajatev pri sprostitvi blaga v prosti promet Unije, za kar je pristojna... 30. 09. 2017 Furs 30. 09. 2017 30. 09. 2017
Pojasnilo ZZZS: Uvajanje elektronskega potrdila o upravičeni zadržanosti od dela bo prispevala tudi k manjšemu številu obiskov pacientov v ambulantah družinske medicine 17. 04. 2019
Vprašanje in odgovor FURS: Poročanje informacij poročevalskih finančnih institucij Finančni upravi Republike Slovenije FATCA Poročanje informacij poročevalskih finančnih institucij Finančni upravi Republike Slovenije Vprašanje 1: Na kakšen način se za namene FATCA poročanja poroča primer kratkoročnega depozita, ki ga stranka veže za 31 dni in ga podaljšuje/ponovno veže za en mesec (12... 31. 05. 2016 Furs 31. 05. 2016 31. 05. 2016
Vprašanje in odgovor FURS: Poročanje informacij poročevalskih finančnih institucij Finančni upravi Republike Slovenije Vprašanje 2: Ali je potrebno pri obstoječih računih fizičnih oseb, pri katerih stanje na računu na dan 30. 6. 2014 ne presega 50.000 USD, o računu poročati, če stanje na dan 31. 12. 2014 preseže mejni znesek 50.000 USD? Vprašanje 2: Ali je potrebno pri obstoječih računih fizičnih oseb, pri katerih stanje na računu na dan 30. 6. 2014 ne presega 50.000 USD, o računu poročati, če stanje na dan 31. 12. 2014 preseže mejni znesek 50.000 USD? Odgovor: Da, pri prvem poročanju za leto 2014, ki... 31. 05. 2016 Furs 31. 05. 2016 31. 05. 2016
Vprašanje in odgovor FURS: Poročanje informacij poročevalskih finančnih institucij Finančni upravi Republike Slovenije Vprašanje 1: Na kakšen način se za namene FATCA poročanja poroča primer kratkoročnega depozita, ki ga stranka veže za 31 dni in ga podaljšuje/ponovno veže za en mesec (12 x v 1 letu), pri tem pa se vsakič odpre nova številka posla. Gre torej za 12 poslov oziroma 12 zneskov (stanj za poročanje). Ali je potrebno v FATCA poročanju v omenjenem primeru poročati 12 številk računov in pri vsakem računu svojo (edino) transakcijo? Vprašanje 1: Na kakšen način se za namene FATCA poročanja poroča primer kratkoročnega depozita, ki ga stranka veže za 31 dni in ga podaljšuje/ponovno veže za en mesec (12 x v 1 letu), pri tem pa se vsakič odpre nova številka posla. Gre torej za 12 poslov oziroma 12... 31. 05. 2016 Furs 31. 05. 2016 31. 05. 2016
Pojasnilo ZPIZ: Zakon o dohodnini in pokojnine v letu 2019 Zakon o dohodnini in pokojnine v letu 2019 Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju zavod) pri obračunu pokojnin, invalidskih nadomestil, priznavalnin in drugih denarnih prejemkov upošteva veljavno davčno zakonodajo, in sicer Zakon... 28. 12. 2018 ZPIZ 28. 12. 2018 28. 12. 2018
Pojasnilo FURS: Pojasnilo glede predložitve obrazca DDV-PPS v primeru, ko se vozilo, ki je bilo prvotno namenjeno nadaljnji prodaji, registrira Pojasnilo glede predložitve obrazca DDV-PPS v primeru, ko se vozilo, ki je bilo prvotno namenjeno nadaljnji prodaji, registrira Navajate, da za pridobitev novega prevoznega sredstva, ki je bilo namenjeno nadaljnji prodaji, do sedaj ni bilo treba oddajati obrazca DDV... 19. 12. 2019 Furs 19. 12. 2019 19. 12. 2019
Pojasnilo FURS: Davčna obravnava preteklih davčnih izgub v postopku prisilne poravnave Davčna obravnava preteklih davčnih izgub v postopku prisilne poravnave Zavezanec za davek na podlagi 37. člena Zakona ZDDPO-21 izgubi pravico do pokrivanja davčne izgube v višini zneska odpisanih obveznosti po potrjeni prisilni poravnavi. Pojem »davčne izgube iz... 24. 12. 2014 Furs 24. 12. 2014 24. 12. 2014
Pojasnilo DURS: Leasing nepremičnin in davčna osnova za odmero davka na promet nepremičnin Leasing nepremičnin in davčna osnova za odmero davka na promet nepremičnin V zvezi z vprašanjem obdavčitve pogodbe o finančnem najemu nepremičnine s pravico odkupa, odgovarjamo:Na podlagi pogodbe o finančnem lessingu »stare« nepremičnine, pri kateri je možnost odkupa... 24. 07. 2006 Durs 24. 07. 2006 24. 07. 2006
Pojasnilo DURS: Davčna obravnava starostnega kapitala oziroma pokojnine iz Švice 16. 05. 2007 Durs 16. 05. 2007 16. 05. 2007
Pojasnilo DURS: Splošno mnenje o uveljavljenih dejavnostih v okviru davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj (RR) Splošno mnenje o uveljavljenih dejavnostih v okviru davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj (RR) V skladu s 55. členom Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09, 96/09, 110/09 – ZDavP-2B, 43/10, 59/11... 07. 07. 2014 Durs 07. 07. 2014 07. 07. 2014
Pojasnilo DURS: Vprašanje glede tolmačenja 29. člena ZDDPO-1 Vprašanje glede tolmačenja 29. člena ZDDPO-1 Zavezanec je zastavil več vprašanj v zvezi z izvajanjem 29. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 33/06 – UPB2; v nadaljevanju: ZDDPO-1) ter 18. člena Zakona o finančnem poslovanju podjetij... 19. 07. 2006 Durs 19. 07. 2006 19. 07. 2006
Pojasnilo DURS: Vračilo DDV po 55. členu ZDDV – avtomobili Vračilo DDV po 55. členu ZDDV – avtomobili Zavezanec navaja, da je vložil zahtevek za vračilo DDV v potniškem prometu, ker je rabljeno vozilo prodal kupcu iz tretje države. Blago je bilo izneseno iz Skupnosti na Madžarskem. Ker je predložil obrazec DDV-VP in carinsko... 19. 07. 2006 Durs 19. 07. 2006 19. 07. 2006
Pojasnilo MF: Pojasnilo MF glede obdavčitve vrednostnih papirjev Pojasnilo MF glede obdavčitve vrednostnih papirjev Ministrstvo za finance bo Vladi Republike Slovenije predlagalo spremembo predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini, v delu, ki se nanaša na obdavčevanje dobička iz kapitala ob prehodu na nov sistem... 30. 09. 2005 MF 30. 09. 2005 30. 09. 2005
Vprašanje in odgovor FURS: Poročanje podatkov o povračilih stroškov službene poti in povračilih stroškov napotenih delavcev po 1. 1. 2018 1.0 Spremembe pri poročanju na REK obrazcih po 1. 1. 2018 1.0 Spremembe pri poročanju na REK obrazcih po 1. 1. 2018 Vrsto, obliko in način predložitve podatkov v REK obrazcih podrobneje določa Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu - Pravilnik. V Uradnem listu RS, št... 01. 01. 2018 Furs 16. 03. 2018 01. 01. 2018
Vprašanje in odgovor FURS: Poročanje podatkov o povračilih stroškov službene poti in povračilih stroškov napotenih delavcev po 1. 1. 2018 3.0 Poročanje o povračilih stroškov napotenih delavcev 3.0 Poročanje o povračilih stroškov napotenih delavcev Za izplačila povračil stroškov delavcem, napotenih na delo v tujino, je od 1. 1. 2018 dalje določeno ločeno poročanje v odvisnosti od obdobja napotitve. Znesek povračil stroškov prehrane v zvezi z začasno... 01. 01. 2018 Furs 16. 03. 2018 01. 01. 2018
Vprašanje in odgovor FURS: Poročanje podatkov o povračilih stroškov službene poti in povračilih stroškov napotenih delavcev po 1. 1. 2018 01. 01. 2018 Furs 16. 03. 2018 01. 01. 2018
Vprašanje in odgovor FURS: Poročanje podatkov o povračilih stroškov službene poti in povračilih stroškov napotenih delavcev po 1. 1. 2018 2.0 Poročanje o povračilih stroškov službene poti 2.0 Poročanje o povračilih stroškov službene poti Znesek povračil stroškov prehrane v zvezi s službenim potovanjem (dnevnice), izplačanih do višine, ki se skladno s 4. točko prvega odstavka 44. člena Zakona o dohodnini - ZDoh-2 in 4. členom Uredbe o davčni obravnavi... 01. 01. 2018 Furs 16. 03. 2018 01. 01. 2018
Vprašanje in odgovor FURS: Poročanje podatkov o povračilih stroškov službene poti in povračilih stroškov napotenih delavcev po 1. 1. 2018 4.0 Poročanje o posebni davčni osnovi napotenih delavcev 4.0 Poročanje o posebni davčni osnovi napotenih delavcev S Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu (Pravilnik REK), ki je začel veljati 1. januarja 2018, je uvedeno... 01. 01. 2018 Furs 16. 03. 2018 01. 01. 2018
Vprašanje in odgovor FURS: Davčna osnova – rezervacije Davek od dohodkov pravnih oseb Slovenski računovodski standardi – SRS (Uradni list RS, št. 118/05, 10/06 – popr., 58/06, 112/06 – popr., 3/07, 12/08, 119/08, 1/10 – popr., 80/11, 2/12 in 64/12) Slovenski računovodski standardi – SRS (Uradni list RS, št. 118/05, 10... 30. 04. 2017 Furs 30. 04. 2017 30. 04. 2017
Vprašanje in odgovor FURS: Davčna osnova – rezervacije Zavezanec, ki vodi knjige po Slovenskih računovodskih standardih, oblikuje, porablja in odpravlja rezervacije za odpravnine ob upokojitvi po Slovenskem računovodskem standardu 10 – Rezervacije SRS 10 (2006)8 in Mednarodnem računovodskem standardu 19 (MRS 19) na katerega se SRS 10 sklicuje. Zavezanec, ki vodi knjige po Slovenskih računovodskih standardih, oblikuje, porablja in odpravlja rezervacije za odpravnine ob upokojitvi po Slovenskem računovodskem standardu 10 – Rezervacije SRS 10 (2006)8 in Mednarodnem računovodskem standardu 19 (MRS 19) na katerega... 30. 04. 2017 Furs 30. 04. 2017 30. 04. 2017
Vprašanje in odgovor FURS: Davčna osnova – rezervacije Rezervacije oblikovane, porabljene oziroma odpravljene na podlagi aktuarskega izračuna se ne izračunavajo na ravni posameznega zaposlenega ampak na ravni celotne populacije, na kateri se aktuarske predpostavke (umrljivost, fluktuacija…) lahko upoštevajo. Zavezanec na podlagi odhodov v pokoj ali prenehanj delovnih razmerij zaradi drugih razlogov porablja oziroma odpravlja rezervacije, ki so bile oblikovane v preteklih obdobjih, vključno z obdobji v katerih rezervacije za davčne namene niso bile priznane v višini 50 %, kot to velja po sedanji zakonodaji. Ker ob odhodu zaposlenega družba ne ve kolikšen del rezervacij oblikovanih v preteklih obdobjih na podlagi aktuarskega izračuna se nanaša konkretno nanj, je zavezanca zanimalo, ali lahko družba za davčne namene rezervacije, oblikovane na podlagi aktuarskega izračuna, obravnava na način, da porablja oziroma odpravlja le-te od najstarejše proti najmlajši. Rezervacije oblikovane, porabljene oziroma odpravljene na podlagi aktuarskega izračuna se ne izračunavajo na ravni posameznega zaposlenega ampak na ravni celotne populacije, na kateri se aktuarske predpostavke (umrljivost, fluktuacija…) lahko upoštevajo. Zavezanec... 30. 04. 2017 Furs 30. 04. 2017 30. 04. 2017
Vprašanje in odgovor FURS: Davčna osnova – rezervacije 1 Splošno 1 Splošno V skladu z Zakonom o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) se ob oblikovanju rezervacij iz 20. člena priznajo odhodki, ki ustrezajo znesku 50% oblikovanih rezervacij. Preostalih 50% odhodkov se prizna ob porabi rezervacij. Rezervacije oblikovane v skladu... 30. 04. 2017 Furs 30. 04. 2017 30. 04. 2017
Vprašanje in odgovor FURS: Davčna osnova – rezervacije 3 Aktuarski izračun, aktuarske obresti, aktuarski dobički/izgube 3 Aktuarski izračun, aktuarske obresti, aktuarski dobički/izgube... 30. 04. 2017 Furs 30. 04. 2017 30. 04. 2017
Vprašanje in odgovor FURS: Davčna osnova – rezervacije 3.2 Poraba in odprava rezervacij oblikovanih na podlagi aktuarskega izračuna (6. 11. 2015) 3.2 Poraba in odprava rezervacij oblikovanih na podlagi aktuarskega izračuna (6. 11. 2015... 30. 04. 2017 Furs 30. 04. 2017 30. 04. 2017
Vprašanje in odgovor FURS: Davčna osnova – rezervacije Zavezanca je zanimalo tudi mnenje FURS-a o stališču aktuarja, da se rezervacij za odpravnine ob upokojitvi ne odpravlja na podlagi dejanskih okoliščin kot so odpoved zaposlitve po volji zaposlenega ali smrt zaposlenega, če je vpliv teh okoliščin na višino oblikovanih rezervacij že zajet v aktuarskem izračunu, na podlagi katerega se redno letno vrednotijo rezervacije. Zavezanca je zanimalo tudi mnenje FURS-a o stališču aktuarja, da se rezervacij za odpravnine ob upokojitvi ne odpravlja na podlagi dejanskih okoliščin kot so odpoved zaposlitve po volji zaposlenega ali smrt zaposlenega, če je vpliv teh okoliščin na višino oblikovanih... 30. 04. 2017 Furs 30. 04. 2017 30. 04. 2017
Vprašanje in odgovor FURS: Davčna osnova – rezervacije 2 Rezervacije davčno priznane v celoti 2 Rezervacije davčno priznane v celoti... 30. 04. 2017 Furs 30. 04. 2017 30. 04. 2017
Vprašanje in odgovor FURS: Davčna osnova – rezervacije Glede na to, da je v 20. členu Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2), ki omejuje priznavanje odhodkov iz naslova rezervacij na 50 % oblikovanega zneska, v drugem odstavku tega člena določeno, da se za rezervacije po tem členu štejejo rezervacije za dana jamstva ob prodaji proizvodov ali opravitvi storitev, rezervacije za reorganizacijo, rezervacije za pričakovane izgube iz kočljivih pogodb, rezervacije za pokojnine, rezervacije za jubilejne nagrade in rezervacije za odpravnine ob upokojitvi, je zavezanec vprašal ali so rezervacije, ki jih gospodarska družba oblikuje v skladu s splošnimi pogoji iz SRS 10, vendar pa ne spadajo med tiste rezervacije, ki so izrecno naštete v drugem odstavku 20. člena ZDDPO-2, davčno priznane ali ne? Glede na to, da je v 20. členu Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2), ki omejuje priznavanje odhodkov iz naslova rezervacij na 50 % oblikovanega zneska, v drugem odstavku tega člena določeno, da se za rezervacije po tem členu štejejo rezervacije za dana... 30. 04. 2017 Furs 30. 04. 2017 30. 04. 2017
Vprašanje in odgovor FURS: Davčna osnova – rezervacije Z vidika Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb je zavezanec vprašal, ali je ravnal pravilno oziroma ali se stroški iz naslova teh rezervacij lahko priznajo v celoti. Z vidika Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb je zavezanec vprašal, ali je ravnal pravilno oziroma ali se stroški iz naslova teh rezervacij lahko priznajo v celoti. Posredovan je bil odgovor: Rezervacije, ki jih upravljavec odlagališča ugotovi v predpisani letni... 30. 04. 2017 Furs 30. 04. 2017 30. 04. 2017
Vprašanje in odgovor FURS: Davčna osnova – rezervacije Aktuarsko vrednotenje oziroma aktuarski izračun na podlagi katerega podjetje oblikuje rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine je sestavljen tudi iz izračuna aktuarskih obresti. Logika aktuarskih obresti je, da vsak dan, ko delavec dela, dejansko zasluži tudi del jubilejne nagrade oziroma odpravnine (glavnica). Ker se bodo te izplačale šele čez leta, ko delavec izpolni zakonske pogoje, aktuarji na znesek oblikovanih rezervacij gledajo kot na glavnico (znesek, ki ga delavec »zasluži« s svojim delom) in na obresti (znesek, ker se delavec »odpoveduje« takojšnemu izplačilu glavnice). Zavezanec je vprašal ali se opisane (aktuarske) obresti davčno obravnavajo kot rezervacije v skladu z 20. členom Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) (v času oblikovanja davčno priznane v višini 50%) ali kot stroški oziroma odhodki za obresti (ob izpolnjevanju drugih pogojev davčno priznani v višini 100%). Aktuarsko vrednotenje oziroma aktuarski izračun na podlagi katerega podjetje oblikuje rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine je sestavljen tudi iz izračuna aktuarskih obresti. Logika aktuarskih obresti je, da vsak dan, ko delavec dela, dejansko zasluži tudi del... 30. 04. 2017 Furs 30. 04. 2017 30. 04. 2017
Vprašanje in odgovor FURS: Davčna osnova – rezervacije 3.3 Davčna obravnava rezervacij pripoznanih v drugem vseobsegajočem donosu (7. 3. 2016) 3.3 Davčna obravnava rezervacij pripoznanih v drugem vseobsegajočem donosu (7. 3. 2016... 30. 04. 2017 Furs 30. 04. 2017 30. 04. 2017
Vprašanje in odgovor FURS: Davčna osnova – rezervacije 2.1 Rezervacije – davčno priznan odhodek (20. 12. 2007) 2.1 Rezervacije – davčno priznan odhodek (20. 12. 2007... 30. 04. 2017 Furs 30. 04. 2017 30. 04. 2017
Vprašanje in odgovor FURS: Davčna osnova – rezervacije Zavezanec je navedel, da je v skladu s spremembami in dopolnitvami Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih3 (Uradni list RS, št. 32/06, 98/07, 62/08 in 53/09), sprejetimi v letu 2009, na podlagi katerih mora upravljavec odlagališč zagotoviti zbiranje sredstev za gradnjo, obratovanje, zapiranje in izvajanje ukrepov po zaprtju odlagališča ter za pokrivanje stroškov finančnega jamstva v letu 2010 oblikoval potrebni znesek rezervacij za finančna jamstva za pokrivanje stroškov zapiranja odlagališča in stroškov, ki bodo nastali še 30 let po zaprtju odlagališča. Zavezanec je upravljavec odlagališča odpadkov, ki ga ima v poslovnem najemu. Višina finančnega jamstva se je v letu 2010 izračunala na podlagi metodologije, predpisane v Prilogi 9 navedene Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih. Oblikovane rezervacije za stroške finančnega jamstva v letu 2010 je v davčnem obračunu izločil iz davčno priznanih odhodkov v višini 50 %. Zavezanec je navedel, da je v skladu s spremembami in dopolnitvami Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih3 (Uradni list RS, št. 32/06, 98/07, 62/08 in 53/09), sprejetimi v letu 2009, na podlagi katerih mora upravljavec odlagališč zagotoviti zbiranje sredstev za... 30. 04. 2017 Furs 30. 04. 2017 30. 04. 2017
Vprašanje in odgovor FURS: Davčna osnova – rezervacije 3.1 Davčna obravnava aktuarskih obresti v okviru vrednotenja rezervacij (28. 4. 2015) 3.1 Davčna obravnava aktuarskih obresti v okviru vrednotenja rezervacij (28. 4. 2015... 30. 04. 2017 Furs 30. 04. 2017 30. 04. 2017
Vprašanje in odgovor FURS: Davčna osnova – rezervacije Posredovano je bilo vprašanje, kako se v skladu z novim 15.a členom ZDDPO-2M9 pravilno davčno obravnavajo rezervacije pripoznane v drugem vseobsegajočem donosu. Zavezanca je še posebej zanimalo, kdaj vplivajo na davčno osnovo aktuarski dobički, ki nastanejo pri preračunu rezervacij za odpravnine ob upokojitvi. Posredovano je bilo vprašanje, kako se v skladu z novim 15.a členom ZDDPO-2M9 pravilno davčno obravnavajo rezervacije pripoznane v drugem vseobsegajočem donosu. Zavezanca je še posebej zanimalo, kdaj vplivajo na davčno osnovo aktuarski dobički, ki nastanejo pri... 30. 04. 2017 Furs 30. 04. 2017 30. 04. 2017
Prikazov na stran:
Komentar