Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Pojasnilo FURS: Spremembe na področju zavezujočih tarifnih informacij (ZTI) – 1. oktober 2019 Spremembe na področju zavezujočih tarifnih informacij (ZTI) – 1. oktober 2019 1. Uvodna pojasnila: Evropska komisija posodoblja sistem evropskih zavezujočih tarifnih informacij (EZTI), ki bo usklajen z zahtevo Carinskega zakonika, to je, da se vsa izmenjava informacij... 20. 09. 2019 Furs 20. 09. 2019 20. 09. 2019
Pojasnilo FURS: Celoviti gospodarski in trgovinski sporazum (CETA) med Kanado in EU Celoviti gospodarski in trgovinski sporazum (CETA) med Kanado in EU V Uradnem listu EU L 238, z dne 16. 9. 2017, je bilo objavljeno obvestilo o začasni uporabi Celovitega gospodarskega in trgovinskega sporazuma (CETA) med Kanado na eni strani ter Evropsko unijo... 30. 09. 2017 Furs 30. 09. 2017 30. 09. 2017
Podrobnejši opisi FURS: Priročnik za izračunavanje uvoznih dajatev (TARIC) Priročnik za izračunavanje uvoznih dajatev (TARIC) 1. UVOD 1.1 Namen in področje uporabe Priročnik se izdaja z namenom odprave nejasnosti in zagotovitve enotnega in pravilnega izračunavanja uvoznih dajatev pri sprostitvi blaga v prosti promet Unije, za kar je pristojna... 30. 09. 2017 Furs 30. 09. 2017 30. 09. 2017
Vprašanje in odgovor FURS: Poročanje informacij poročevalskih finančnih institucij Finančni upravi Republike Slovenije FATCA Poročanje informacij poročevalskih finančnih institucij Finančni upravi Republike Slovenije Vprašanje 1: Na kakšen način se za namene FATCA poročanja poroča primer kratkoročnega depozita, ki ga stranka veže za 31 dni in ga podaljšuje/ponovno veže za en mesec (12... 31. 05. 2016 Furs 31. 05. 2016 31. 05. 2016
Vprašanje in odgovor FURS: Poročanje informacij poročevalskih finančnih institucij Finančni upravi Republike Slovenije Vprašanje 2: Ali je potrebno pri obstoječih računih fizičnih oseb, pri katerih stanje na računu na dan 30. 6. 2014 ne presega 50.000 USD, o računu poročati, če stanje na dan 31. 12. 2014 preseže mejni znesek 50.000 USD? Vprašanje 2: Ali je potrebno pri obstoječih računih fizičnih oseb, pri katerih stanje na računu na dan 30. 6. 2014 ne presega 50.000 USD, o računu poročati, če stanje na dan 31. 12. 2014 preseže mejni znesek 50.000 USD? Odgovor: Da, pri prvem poročanju za leto 2014, ki... 31. 05. 2016 Furs 31. 05. 2016 31. 05. 2016
Vprašanje in odgovor FURS: Poročanje informacij poročevalskih finančnih institucij Finančni upravi Republike Slovenije Vprašanje 1: Na kakšen način se za namene FATCA poročanja poroča primer kratkoročnega depozita, ki ga stranka veže za 31 dni in ga podaljšuje/ponovno veže za en mesec (12 x v 1 letu), pri tem pa se vsakič odpre nova številka posla. Gre torej za 12 poslov oziroma 12 zneskov (stanj za poročanje). Ali je potrebno v FATCA poročanju v omenjenem primeru poročati 12 številk računov in pri vsakem računu svojo (edino) transakcijo? Vprašanje 1: Na kakšen način se za namene FATCA poročanja poroča primer kratkoročnega depozita, ki ga stranka veže za 31 dni in ga podaljšuje/ponovno veže za en mesec (12 x v 1 letu), pri tem pa se vsakič odpre nova številka posla. Gre torej za 12 poslov oziroma 12... 31. 05. 2016 Furs 31. 05. 2016 31. 05. 2016
Podrobnejši opisi FURS: Odmera dohodnine za leto 2019 Odmera dohodnine za leto 2019 1.0 DOHODNINA Davčni zavezanec za dohodnino je fizična oseba, ne glede na starost. Dohodnina je davek od dohodkov fizičnih oseb. Z dohodnino se obdavčujejo: dohodek iz zaposlitve dohodek iz dejavnosti dohodek iz osnovne kmetijske... 09. 04. 2020 Furs 09. 04. 2020 09. 04. 2020
Pojasnilo ZZZS: Uvajanje elektronskega potrdila o upravičeni zadržanosti od dela bo prispevala tudi k manjšemu številu obiskov pacientov v ambulantah družinske medicine Uvajanje elektronskega potrdila o upravičeni zadržanosti od dela bo prispevala tudi k manjšemu številu obiskov pacientov v ambulantah družinske medicine Uvod Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZZZS) pripravlja informacijsko rešitev za... 17. 04. 2019
Pojasnilo FURS: Pojasnilo glede predložitve obrazca DDV-PPS v primeru, ko se vozilo, ki je bilo prvotno namenjeno nadaljnji prodaji, registrira Pojasnilo glede predložitve obrazca DDV-PPS v primeru, ko se vozilo, ki je bilo prvotno namenjeno nadaljnji prodaji, registrira Navajate, da za pridobitev novega prevoznega sredstva, ki je bilo namenjeno nadaljnji prodaji, do sedaj ni bilo treba oddajati obrazca DDV... 19. 12. 2019 Furs 19. 12. 2019 19. 12. 2019
Pojasnilo FURS: Davčna obravnava preteklih davčnih izgub v postopku prisilne poravnave Davčna obravnava preteklih davčnih izgub v postopku prisilne poravnave Zavezanec za davek na podlagi 37. člena Zakona ZDDPO-21 izgubi pravico do pokrivanja davčne izgube v višini zneska odpisanih obveznosti po potrjeni prisilni poravnavi. Pojem »davčne izgube iz... 24. 12. 2014 Furs 24. 12. 2014 24. 12. 2014
Podrobnejši opisi FURS: Informacijski sistem E-TROD – programska podpora trošarinam in okoljskim dajatvam INFORMACIJSKI SISTEM E-TROD – programska podpora trošarinam in okoljskim dajatvam 1. INFORMACIJSKI SISTEM E-TROD Finančna uprava Republike Slovenije nudi računalniško podporo trošarinam in okoljskim dajatvam, ki se imenuje informacijski sistem E-TROD (v nadaljevanju IS... 31. 01. 2020 Furs 31. 01. 2020 31. 01. 2020
Pojasnilo DURS: Davčna obravnava starostnega kapitala oziroma pokojnine iz Švice Davčna obravnava starostnega kapitala oziroma pokojnine iz Švice Zavezanec navaja, da se pokojninski sistem v Švici deli na prvi in drugi steber pokojninskega zavarovanja ter da sta oba pokojninska stebra obvezna. Sprašuje, kako je z obdavčitvijo t. i. starostnega... 16. 05. 2007 Durs 16. 05. 2007 16. 05. 2007
Pojasnilo DURS: Leasing nepremičnin in davčna osnova za odmero davka na promet nepremičnin Leasing nepremičnin in davčna osnova za odmero davka na promet nepremičnin V zvezi z vprašanjem obdavčitve pogodbe o finančnem najemu nepremičnine s pravico odkupa, odgovarjamo:Na podlagi pogodbe o finančnem lessingu »stare« nepremičnine, pri kateri je možnost odkupa... 24. 07. 2006 Durs 24. 07. 2006 24. 07. 2006
Pojasnilo MJU: Določitev plačnega razreda – dodatno mnenje Določitev plačnega razreda – dodatno mnenje Na Ministrstvo za javno upravo ste posredovali nestrinjanje z našim mnenjem št. 0100- 138/2019/2 z dne 9. 3. 2020 ter navedli, da zahtevate jasne odgovore, saj naj ti ne bi bili podani v odgovoru, ki ste ga prejeli. V zvezi... 09. 04. 2020 MJU 09. 04. 2020 09. 04. 2020
Pojasnilo MF: Računovodska obravnava poslovnih dogodkov vezanih na COVID – 19 za posredne proračunske uporabnike (javne zavode in javne agencije) Računovodska obravnava poslovnih dogodkov vezanih na COVID – 19 za posredne proračunske uporabnike (javne zavode in javne agencije) Državni zbor Republike Slovenije je sprejel Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za... 13. 05. 2020 MF 13. 05. 2020 13. 05. 2020
Pojasnilo MJU: Poziv za posredovanje natančnih in nedvoumnih navodil glede določitve in izplačila dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije po 71. členu ZIUZEOP Poziv za posredovanje natančnih in nedvoumnih navodil glede določitve in izplačila dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije po 71. členu ZIUZEOP Na Ministrstvo za javno upravo smo s strani Generalnega sekretariata Vlade RS v reševanje prejeli vaš... 07. 05. 2020 MJU 07. 05. 2020 07. 05. 2020
Pojasnilo MJU: Pristojnost za izdajo soglasja k plačnemu razredu direktorja Pristojnost za izdajo soglasja k plačnemu razredu direktorja Prejeli smo dopis v katerem nas sprašujete, kateri minister je skladno s petim odstavkom 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59... 31. 01. 2018 MJU 31. 01. 2018 31. 01. 2018
Pojasnilo MJU: Obvestilo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju Obvestilo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju Seznanjamo vas s spremembami in dopolnitvami Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju... 23. 11. 2016 MJU 23. 11. 2016 23. 11. 2016
Pojasnilo MJU: Redna delovna uspešnost - pojasnilo Redna delovna uspešnost - pojasnilo Skladno s 4. členom Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (Uradni list RS, št. 75/19) javnim uslužbencem in funkcionarjem do 30. junija 2020... 16. 03. 2020 MJU 16. 03. 2020 16. 03. 2020
Pojasnilo MJU: Ukrepi na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015 Ukrepi na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015 Z namenom sporazumnega sprejetja ukrepov za zmanjšanje obsega sredstev za plače in druge stroške dela v javnem sektorju za leto 2015, so reprezentativni sindikati javnega sektorja in Vlada... 08. 01. 2015 MJU 08. 01. 2015 08. 01. 2015
Pojasnilo MJU: Izplačilo položajnega dodatka v primeru krajšega delovnega časa vodje na podlagi posebnih predpisov Izplačilo položajnega dodatka v primeru krajšega delovnega časa vodje na podlagi posebnih predpisov Prejeli smo dopis, v katerem navajate, da imate v skladu z Aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest sistemizirano in zasedeno delovno mesto vodje... 24. 02. 2020 MJU 24. 02. 2020 24. 02. 2020
Pojasnilo MJU: Vračilo preveč vrnjenega zneska plač - sodna odločba Vračilo preveč vrnjenega zneska plač - sodna odločba Prejeli smo dopis, v katerem navajate, da je javna uslužbenka na podlagi pravnomočne sodbe leta 2013 že vrnila preveč izplačane zneske plač za obdobje od 1.8.2008 do 30.4.2010 v skupni višini 2712,23 EUR... 20. 10. 2014 MJU 20. 10. 2014 20. 10. 2014
Pojasnilo MJU: Redna delovna uspešnost direktorjev in odpravnina Redna delovna uspešnost direktorjev in odpravnina Ministrstvo za pravosodje in javno upravo je prejelo vaše vprašanje glede določitve višine redne delovne uspešnosti javnega uslužbenca plačne skupine B, kateremu se le ta izplačuje enkrat letno, v osnovi za določitev... 02. 11. 2012 MJU 02. 11. 2012 02. 11. 2012
Pojasnilo MJU: Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence - pojasnilo Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence - pojasnilo Vprašanje iz dopisa se nanaša na preverjanje možnosti dela in plačila za delo v povečanem obsegu na podlagi Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za... 13. 01. 2015 MJU 13. 01. 2015 13. 01. 2015
Pojasnilo MJU: Obračun nadomestil za čas odsotnosti zaradi bolezni Obračun nadomestil za čas odsotnosti zaradi bolezni Prejeli smo vprašanje glede pravne narave obračuna nadomestil za čas odsotnosti za nazaj in s tem povezanimi poračuni stroškov prehrane na delo za nazaj. V zvezi s tem opozarjate na 136. člen Zakona o delovnih... 05. 12. 2011 MJU 05. 12. 2011 05. 12. 2011
Pojasnilo MJU: Imenovanje komisije za preizkus ocene Imenovanje komisije za preizkus ocene Na Ministrstvo za javno upravo smo prejeli elektronsko sporočilo v katerem nas sprašujete ali lahko predstojnik organa v primeru, ko javni uslužbenec zahteva preizkus ocene na podlagi 17.a člena ZSPJS, v komisijo za preizkus ocene... 04. 10. 2011 MJU 04. 10. 2011 04. 10. 2011
Pojasnilo MJU: Mnenje v zvezi z upoštevanjem napredovanj ob premestitvi ali prehodu k drugemu delodajalcu v javnem sektorju na delovnih mestih z nazivi in delovnih mestih brez nazivov Mnenje v zvezi z upoštevanjem napredovanj ob premestitvi ali prehodu k drugemu delodajalcu v javnem sektorju na delovnih mestih z nazivi in delovnih mestih brez nazivov Na Ministrstvo za javno upravo smo prejeli vprašanja v zvezi z upoštevanjem napredovanj ob... 20. 09. 2011 MJU 20. 09. 2011 20. 09. 2011
Pojasnilo MJU: Pojasnilo k prvemu odstavku 20. člena ZSPJS Pojasnilo k prvemu odstavku 20. člena ZSPJS V zvezi z dopisom, številka: 0213-28/2016-2 z dne 15.6.2016, s katerim ste zaprosili za pojasnilo k prvem odstavku 20. člena ZSPJS, ob navajanju mnenja Ministrstva za javno upravo, številka: 100-752/2008/17 z dne 16.1.2009... 21. 06. 2016 MJU 21. 06. 2016 21. 06. 2016
Pojasnilo MJU: Določitev napredovalnega obdobja – mirovanje pravic Določitev napredovalnega obdobja – mirovanje pravic Prejeli smo dopis, v katerem navajate, da je javna uslužbenka zaposlena od 22.9.2008. Od 1.3.2009 do 31.5.2010 ji je delovno razmerje mirovalo. Zanima vas, kdaj izpolni pogoje za napredovanje (pri tem je bila ves čas... 31. 03. 2015 MJU 31. 03. 2015 31. 03. 2015
Pojasnilo MJU: Napredovanje v višji naziv pri zaposlitvi za določen čas (projekti) Napredovanje v višji naziv pri zaposlitvi za določen čas (projekti) Na Ministrstvo za javno upravo smo prejeli dopis št. 1001-1/2011/21 z dne 17.05.2011 glede napredovanja javnega uslužbenca v višji naziv na delovnem mestu, zaposlenega za določen čas (projekt... 19. 05. 2011 MJU 19. 05. 2011 19. 05. 2011
Pojasnilo MJU: Postopek premestitve na podlagi 38. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti ZZdej-K Postopek premestitve na podlagi 38. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti ZZdej-K Prejeli smo zaprosilo, v katerem prosite za pojasnila na vprašanja povezana s postopkom premeščanja srednjih medicinskih sester, ki izpolnjujejo pogoje po 38. členu Zakona o spremembah... 05. 08. 2019 MJU 05. 08. 2019 05. 08. 2019
Pojasnilo MJU: Obvestilo - pravica do izplačila razlike do minimalne plače Obvestilo - pravica do izplačila razlike do minimalne plače Seznanjamo vas, da novela Zakona o minimalni plači (Uradni list RS, št. 83/18) določa, da se dodatki, določeni z zakoni in drugimi predpisi ter s kolektivnimi pogodbami, del plače za delovno uspešnost... 18. 10. 2019 MJU 18. 10. 2019 18. 10. 2019
Vprašanje in odgovor FURS: Poročanje podatkov o povračilih stroškov službene poti in povračilih stroškov napotenih delavcev po 1. 1. 2018 OBRAČUNI DAVČNEGA ODTEGLJAJA – REK OBRAZCI Poročanje podatkov o povračilih stroškov službene poti in povračilih stroškov napotenih delavcev po 1. 1. 2018 1.0 Spremembe pri poročanju na REK obrazcih po 1. 1. 2018 Vrsto, obliko in način predložitve podatkov v REK... 01. 01. 2018 Furs 16. 03. 2018 01. 01. 2018
Vprašanje in odgovor FURS: Poročanje podatkov o povračilih stroškov službene poti in povračilih stroškov napotenih delavcev po 1. 1. 2018 1.0 Spremembe pri poročanju na REK obrazcih po 1. 1. 2018 1.0 Spremembe pri poročanju na REK obrazcih po 1. 1. 2018 Vrsto, obliko in način predložitve podatkov v REK obrazcih podrobneje določa Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu - Pravilnik. V Uradnem listu RS, št... 01. 01. 2018 Furs 16. 03. 2018 01. 01. 2018
Vprašanje in odgovor FURS: Poročanje podatkov o povračilih stroškov službene poti in povračilih stroškov napotenih delavcev po 1. 1. 2018 3.0 Poročanje o povračilih stroškov napotenih delavcev 3.0 Poročanje o povračilih stroškov napotenih delavcev Za izplačila povračil stroškov delavcem, napotenih na delo v tujino, je od 1. 1. 2018 dalje določeno ločeno poročanje v odvisnosti od obdobja napotitve. Znesek povračil stroškov prehrane v zvezi z začasno... 01. 01. 2018 Furs 16. 03. 2018 01. 01. 2018
Vprašanje in odgovor FURS: Poročanje podatkov o povračilih stroškov službene poti in povračilih stroškov napotenih delavcev po 1. 1. 2018 2.0 Poročanje o povračilih stroškov službene poti 2.0 Poročanje o povračilih stroškov službene poti Znesek povračil stroškov prehrane v zvezi s službenim potovanjem (dnevnice), izplačanih do višine, ki se skladno s 4. točko prvega odstavka 44. člena Zakona o dohodnini - ZDoh-2 in 4. členom Uredbe o davčni obravnavi... 01. 01. 2018 Furs 16. 03. 2018 01. 01. 2018
Vprašanje in odgovor FURS: Poročanje podatkov o povračilih stroškov službene poti in povračilih stroškov napotenih delavcev po 1. 1. 2018 4.0 Poročanje o posebni davčni osnovi napotenih delavcev 4.0 Poročanje o posebni davčni osnovi napotenih delavcev S Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu (Pravilnik REK), ki je začel veljati 1. januarja 2018, je uvedeno... 01. 01. 2018 Furs 16. 03. 2018 01. 01. 2018
Vprašanje in odgovor FURS: Davčna osnova – rezervacije Davek od dohodkov pravnih oseb Slovenski računovodski standardi – SRS (Uradni list RS, št. 118/05, 10/06 – popr., 58/06, 112/06 – popr., 3/07, 12/08, 119/08, 1/10 – popr., 80/11, 2/12 in 64/12) Slovenski računovodski standardi – SRS (Uradni list RS, št. 118/05, 10... 30. 04. 2017 Furs 30. 04. 2017 30. 04. 2017
Vprašanje in odgovor FURS: Davčna osnova – rezervacije Zavezanec, ki vodi knjige po Slovenskih računovodskih standardih, oblikuje, porablja in odpravlja rezervacije za odpravnine ob upokojitvi po Slovenskem računovodskem standardu 10 – Rezervacije SRS 10 (2006)8 in Mednarodnem računovodskem standardu 19 (MRS 19) na katerega se SRS 10 sklicuje. Zavezanec, ki vodi knjige po Slovenskih računovodskih standardih, oblikuje, porablja in odpravlja rezervacije za odpravnine ob upokojitvi po Slovenskem računovodskem standardu 10 – Rezervacije SRS 10 (2006)8 in Mednarodnem računovodskem standardu 19 (MRS 19) na katerega... 30. 04. 2017 Furs 30. 04. 2017 30. 04. 2017
Vprašanje in odgovor FURS: Davčna osnova – rezervacije Rezervacije oblikovane, porabljene oziroma odpravljene na podlagi aktuarskega izračuna se ne izračunavajo na ravni posameznega zaposlenega ampak na ravni celotne populacije, na kateri se aktuarske predpostavke (umrljivost, fluktuacija…) lahko upoštevajo. Zavezanec na podlagi odhodov v pokoj ali prenehanj delovnih razmerij zaradi drugih razlogov porablja oziroma odpravlja rezervacije, ki so bile oblikovane v preteklih obdobjih, vključno z obdobji v katerih rezervacije za davčne namene niso bile priznane v višini 50 %, kot to velja po sedanji zakonodaji. Ker ob odhodu zaposlenega družba ne ve kolikšen del rezervacij oblikovanih v preteklih obdobjih na podlagi aktuarskega izračuna se nanaša konkretno nanj, je zavezanca zanimalo, ali lahko družba za davčne namene rezervacije, oblikovane na podlagi aktuarskega izračuna, obravnava na način, da porablja oziroma odpravlja le-te od najstarejše proti najmlajši. Rezervacije oblikovane, porabljene oziroma odpravljene na podlagi aktuarskega izračuna se ne izračunavajo na ravni posameznega zaposlenega ampak na ravni celotne populacije, na kateri se aktuarske predpostavke (umrljivost, fluktuacija…) lahko upoštevajo. Zavezanec... 30. 04. 2017 Furs 30. 04. 2017 30. 04. 2017
Vprašanje in odgovor FURS: Davčna osnova – rezervacije 1 Splošno 1 Splošno V skladu z Zakonom o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) se ob oblikovanju rezervacij iz 20. člena priznajo odhodki, ki ustrezajo znesku 50% oblikovanih rezervacij. Preostalih 50% odhodkov se prizna ob porabi rezervacij. Rezervacije oblikovane v skladu... 30. 04. 2017 Furs 30. 04. 2017 30. 04. 2017
Vprašanje in odgovor FURS: Davčna osnova – rezervacije 3 Aktuarski izračun, aktuarske obresti, aktuarski dobički/izgube 3 Aktuarski izračun, aktuarske obresti, aktuarski dobički/izgube... 30. 04. 2017 Furs 30. 04. 2017 30. 04. 2017
Vprašanje in odgovor FURS: Davčna osnova – rezervacije 3.2 Poraba in odprava rezervacij oblikovanih na podlagi aktuarskega izračuna (6. 11. 2015) 3.2 Poraba in odprava rezervacij oblikovanih na podlagi aktuarskega izračuna (6. 11. 2015... 30. 04. 2017 Furs 30. 04. 2017 30. 04. 2017
Vprašanje in odgovor FURS: Davčna osnova – rezervacije Zavezanca je zanimalo tudi mnenje FURS-a o stališču aktuarja, da se rezervacij za odpravnine ob upokojitvi ne odpravlja na podlagi dejanskih okoliščin kot so odpoved zaposlitve po volji zaposlenega ali smrt zaposlenega, če je vpliv teh okoliščin na višino oblikovanih rezervacij že zajet v aktuarskem izračunu, na podlagi katerega se redno letno vrednotijo rezervacije. Zavezanca je zanimalo tudi mnenje FURS-a o stališču aktuarja, da se rezervacij za odpravnine ob upokojitvi ne odpravlja na podlagi dejanskih okoliščin kot so odpoved zaposlitve po volji zaposlenega ali smrt zaposlenega, če je vpliv teh okoliščin na višino oblikovanih... 30. 04. 2017 Furs 30. 04. 2017 30. 04. 2017
Vprašanje in odgovor FURS: Davčna osnova – rezervacije 2 Rezervacije davčno priznane v celoti 2 Rezervacije davčno priznane v celoti... 30. 04. 2017 Furs 30. 04. 2017 30. 04. 2017
Vprašanje in odgovor FURS: Davčna osnova – rezervacije Glede na to, da je v 20. členu Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2), ki omejuje priznavanje odhodkov iz naslova rezervacij na 50 % oblikovanega zneska, v drugem odstavku tega člena določeno, da se za rezervacije po tem členu štejejo rezervacije za dana jamstva ob prodaji proizvodov ali opravitvi storitev, rezervacije za reorganizacijo, rezervacije za pričakovane izgube iz kočljivih pogodb, rezervacije za pokojnine, rezervacije za jubilejne nagrade in rezervacije za odpravnine ob upokojitvi, je zavezanec vprašal ali so rezervacije, ki jih gospodarska družba oblikuje v skladu s splošnimi pogoji iz SRS 10, vendar pa ne spadajo med tiste rezervacije, ki so izrecno naštete v drugem odstavku 20. člena ZDDPO-2, davčno priznane ali ne? Glede na to, da je v 20. členu Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2), ki omejuje priznavanje odhodkov iz naslova rezervacij na 50 % oblikovanega zneska, v drugem odstavku tega člena določeno, da se za rezervacije po tem členu štejejo rezervacije za dana... 30. 04. 2017 Furs 30. 04. 2017 30. 04. 2017
Vprašanje in odgovor FURS: Davčna osnova – rezervacije Z vidika Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb je zavezanec vprašal, ali je ravnal pravilno oziroma ali se stroški iz naslova teh rezervacij lahko priznajo v celoti. Z vidika Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb je zavezanec vprašal, ali je ravnal pravilno oziroma ali se stroški iz naslova teh rezervacij lahko priznajo v celoti. Posredovan je bil odgovor: Rezervacije, ki jih upravljavec odlagališča ugotovi v predpisani letni... 30. 04. 2017 Furs 30. 04. 2017 30. 04. 2017
Vprašanje in odgovor FURS: Davčna osnova – rezervacije Aktuarsko vrednotenje oziroma aktuarski izračun na podlagi katerega podjetje oblikuje rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine je sestavljen tudi iz izračuna aktuarskih obresti. Logika aktuarskih obresti je, da vsak dan, ko delavec dela, dejansko zasluži tudi del jubilejne nagrade oziroma odpravnine (glavnica). Ker se bodo te izplačale šele čez leta, ko delavec izpolni zakonske pogoje, aktuarji na znesek oblikovanih rezervacij gledajo kot na glavnico (znesek, ki ga delavec »zasluži« s svojim delom) in na obresti (znesek, ker se delavec »odpoveduje« takojšnemu izplačilu glavnice). Zavezanec je vprašal ali se opisane (aktuarske) obresti davčno obravnavajo kot rezervacije v skladu z 20. členom Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) (v času oblikovanja davčno priznane v višini 50%) ali kot stroški oziroma odhodki za obresti (ob izpolnjevanju drugih pogojev davčno priznani v višini 100%). Aktuarsko vrednotenje oziroma aktuarski izračun na podlagi katerega podjetje oblikuje rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine je sestavljen tudi iz izračuna aktuarskih obresti. Logika aktuarskih obresti je, da vsak dan, ko delavec dela, dejansko zasluži tudi del... 30. 04. 2017 Furs 30. 04. 2017 30. 04. 2017
Vprašanje in odgovor FURS: Davčna osnova – rezervacije 3.3 Davčna obravnava rezervacij pripoznanih v drugem vseobsegajočem donosu (7. 3. 2016) 3.3 Davčna obravnava rezervacij pripoznanih v drugem vseobsegajočem donosu (7. 3. 2016... 30. 04. 2017 Furs 30. 04. 2017 30. 04. 2017
Vprašanje in odgovor FURS: Davčna osnova – rezervacije 2.1 Rezervacije – davčno priznan odhodek (20. 12. 2007) 2.1 Rezervacije – davčno priznan odhodek (20. 12. 2007... 30. 04. 2017 Furs 30. 04. 2017 30. 04. 2017
Prikazov na stran:
Komentar