Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Vprašanje in odgovor FURS: Pogosta vprašanja in odgovori o turističnih bonih 6.a Kako se v kampih unovči turistični bon za plačilo pavšala? 6.a Kako se v kampih unovči turistični bon za plačilo pavšala? Pavšal je lahko predmet unovčitve bonov, vendar mora ponudnik zagotoviti dejanske podatke o vsakokratni nastanitvi (datum prihoda in datum predvidenega odhoda, sorazmeren delež pavšala kot vrednost bona... 09. 12. 2020 Furs 09. 12. 2020 09. 12. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Pogosta vprašanja in odgovori o turističnih bonih 9. Kako lahko unovči bon mladoletna oseba? 9. Kako lahko unovči bon mladoletna oseba? Bon, ki se glasi na mladoletnega upravičenca, unovčijo zanj starši oziroma zakoniti zastopnik ali druga oseba, h kateri je mladoletni upravičenec z odločbo pristojnega organa zaupan v varstvo in vzgojo in za mladoletnega... 09. 12. 2020 Furs 09. 12. 2020 09. 12. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Pogosta vprašanja in odgovori o turističnih bonih 10. Kako lahko preverim stanje bona za svojega otroka? 10. Kako lahko preverim stanje bona za svojega otroka? Za otroka lahko preverite stanje bona, vendar je potrebno predhodno (za otroka) urediti zunanje pooblastilo. Link do obrazca: https://edavki.durs.si/OpenPortal/Dokumenti/edp_pe_2.i.docx Pooblastitelj je otrok... 09. 12. 2020 Furs 09. 12. 2020 09. 12. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Pogosta vprašanja in odgovori o turističnih bonih 19. Eden od staršev rezervira nastanitev za celo družino, ki bo plačana z boni vseh družinskih članov (staršev in otrok). Ali je treba račun izdati vsakemu članu družine posebej? 19. Eden od staršev rezervira nastanitev za celo družino, ki bo plačana z boni vseh družinskih članov (staršev in otrok). Ali je treba račun izdati vsakemu članu družine posebej? Ne, ponudnik storitev izda le en (skupni) račun naročniku storitve (staršu... 09. 12. 2020 Furs 09. 12. 2020 09. 12. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Pogosta vprašanja in odgovori o turističnih bonih 13.a Kako lahko najbolj racionalno unovčim svoj in preneseni bon? 13.a Kako lahko najbolj racionalno unovčim svoj in preneseni bon? V primeru, da znesek storitve presega vrednost lastnega bona (npr. 350 EUR), predlagamo, da najprej unovčite preneseni bon, saj ga lahko koristite samo enkrat, preostanek prenesenega bona pa zapade... 09. 12. 2020 Furs 09. 12. 2020 09. 12. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Pogosta vprašanja in odgovori o turističnih bonih 16. Ali so boni obdavčeni? 16. Ali so boni obdavčeni? Ne. Ne glede na zakon, ki ureja dohodnino, se od bona ne plača dohodnina... 09. 12. 2020 Furs 09. 12. 2020 09. 12. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Pogosta vprašanja in odgovori o turističnih bonih 17. Ali unovčitev bona vpliva na pravice iz javnih sredstev (npr. otroški dodatek, socialna pomoč…)? 17. Ali unovčitev bona vpliva na pravice iz javnih sredstev (npr. otroški dodatek, socialna pomoč…)? Ne. Bon se ne šteje v dohodek pri uveljavljanju pravic po predpisih, ki urejajo pravice iz javnih sredstev... 09. 12. 2020 Furs 09. 12. 2020 09. 12. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Pogosta vprašanja in odgovori o turističnih bonih 7.a Ali lahko ponudnik storitve sam unovči bon, ki ga je prej na željo upravičenca do bona rezerviral, upravičenec pa je rezervacijo tik pred zdajci odpovedal? 7.a Ali lahko ponudnik storitve sam unovči bon, ki ga je prej na željo upravičenca do bona rezerviral, upravičenec pa je rezervacijo tik pred zdajci odpovedal? Ne, ponudnik storitve ne sme sam unovčiti bona. Pogoj za unovčitev bona je opravljana storitev ter s strani... 09. 12. 2020 Furs 09. 12. 2020 09. 12. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Pogosta vprašanja in odgovori o turističnih bonih 4. Za kakšno storitev lahko unovčim bon? 4. Za kakšno storitev lahko unovčim bon? Bon se lahko unovči le za nastanitev ali za nastanitev z zajtrkom. Stroške ostalih storitev (npr. večerja, garaža…) in turistično takso je potrebno poravnati z drugimi plačilnimi sredstvi. Pri tem ni potrebno ločeno izdajanje... 09. 12. 2020 Furs 09. 12. 2020 09. 12. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Pogosta vprašanja in odgovori o turističnih bonih Pogosta vprašanja in odgovori o turističnih bonih 1. Kdo je upravičen do bona in v kakšni višini? Upravičenec do bona je oseba s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji na dan 13. 3. 2020, ki je:polnoletna oseba oz. oseba, ki bo v letu 2020 dopolnila 18 let (rojena... 09. 12. 2020 Furs 09. 12. 2020 09. 12. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Pogosta vprašanja in odgovori o turističnih bonih 14. Ali mi ponudnik storitve lahko za plačilo z bonom zaračuna višjo ceno storitve? 14. Ali mi ponudnik storitve lahko za plačilo z bonom zaračuna višjo ceno storitve? V primeru plačila storitve z bonom ponudnik storitve za istovrstno storitev upravičencu ne sme zaračunavati višje cene, kot v primeru plačila z drugimi plačilnimi sredstvi. V nasprotnem... 09. 12. 2020 Furs 09. 12. 2020 09. 12. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Pogosta vprašanja in odgovori o turističnih bonih 15. Ali lahko znesek dobim izplačan ali pa bon koristim kasneje, če bona ne bom mogel izkoristiti do 31. 12. 2021? 15. Ali lahko znesek dobim izplačan ali pa bon koristim kasneje, če bona ne bom mogel izkoristiti do 31. 12. 2021? Ne. Če upravičenec bona ne unovči do 31. decembra 2021, ne more zahtevati izplačila bona v denarju niti ga ne more unovčiti kasneje... 09. 12. 2020 Furs 09. 12. 2020 09. 12. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Pogosta vprašanja in odgovori o turističnih bonih 5. Ali je mogoče bon unovčiti pri koriščenju polpenziona ali drugega paketa, pri čemer pa se bon unovči le za nočitev z zajtrkom, ostalo pa upravičenec doplača? 5. Ali je mogoče bon unovčiti pri koriščenju polpenziona ali drugega paketa, pri čemer pa se bon unovči le za nočitev z zajtrkom, ostalo pa upravičenec doplača? Da, to je mogoče. Na računu je lahko naveden npr. polpenzion, pomembno je le, da se bon unovči le v višini... 09. 12. 2020 Furs 09. 12. 2020 09. 12. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Pogosta vprašanja in odgovori o turističnih bonih 13. Ali je znesek bona deljiv in lahko unovčim posamezni bon za več opravljeni storitev v manjših zneskih? 13. Ali je znesek bona deljiv in lahko unovčim posamezni bon za več opravljeni storitev v manjših zneskih? Znesek lastnega bona je deljiv in se lahko unovči v večkratnem znesku. Preneseni bon pa lahko pridobitelj unovči le naenkrat (v celoti ali v poljubnem nižjem... 09. 12. 2020 Furs 09. 12. 2020 09. 12. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Pogosta vprašanja in odgovori o turističnih bonih 21. Ali se plačilo računa z bonom šteje za plačilo z gotovino in ga je treba davčno potrditi preko davčne blagajne? 21. Ali se plačilo računa z bonom šteje za plačilo z gotovino in ga je treba davčno potrditi preko davčne blagajne? Da, za namene davčnega potrjevanja računov gre v primeru plačila z bonom za plačilo z gotovino (je način plačila, ki ni neposredno nakazilo... 09. 12. 2020 Furs 09. 12. 2020 09. 12. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Pogosta vprašanja in odgovori o turističnih bonih 22. Kako se vpiše številka računa v sistem eDavki v postopku unovčevanja bona? 22. Kako se vpiše številka računa v sistem eDavki v postopku unovčevanja bona? V programski maski eDavkov v delu programa za unovčevanje bonov, so vnosna polja za vnos podatkov o izdanem računu narejena po logiki strukture davčno potrjenih računov: polje je oznaka... 09. 12. 2020 Furs 09. 12. 2020 09. 12. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Pogosta vprašanja in odgovori o turističnih bonih 8. V kakšnem časovnem obdobju bo mogoče unovčiti bone? 8. V kakšnem časovnem obdobju bo mogoče unovčiti bone? Boni se lahko unovčijo od 19. 6. 2020 (prva možna nočitev 19. – 20. 6. 2020) do 31. 12. 2021 (zadnja možna nočitev 30. – 31. 12. 2021). Pri ponudnikih storitev, ki izpolnjujejo pogoje za unovčevanje bonov od... 09. 12. 2020 Furs 09. 12. 2020 09. 12. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Pogosta vprašanja in odgovori o turističnih bonih 12. Ali je bon prenosljiv in kako ga lahko prenesem? 12. Ali je bon prenosljiv in kako ga lahko prenesem? V zakonu je določena prenosljivost bona med: sorodniki v ravni vrsti do drugega kolena (stari starši, starši, otroci, otroci zakonca ali zunajzakonskega partnerja, vnuki), zakonci, zunajzakonskimi partnerji... 09. 12. 2020 Furs 09. 12. 2020 09. 12. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Pogosta vprašanja in odgovori o turističnih bonih 20. Ali je treba na računu za opravljeno storitev navesti tudi način plačila z boni? 20. Ali je treba na računu za opravljeno storitev navesti tudi način plačila z boni? Ne, po DDV zakonodaji način plačila ni določen kot obvezen podatek na računu in ga ni treba navesti, lahko pa se ga navede... 09. 12. 2020 Furs 09. 12. 2020 09. 12. 2020
Pojasnilo MJU: Ukrepi na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015 Ukrepi na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015 Z namenom sporazumnega sprejetja ukrepov za zmanjšanje obsega sredstev za plače in druge stroške dela v javnem sektorju za leto 2015, so reprezentativni sindikati javnega sektorja in Vlada... 08. 01. 2015 MJU 08. 01. 2015 08. 01. 2015
Pojasnilo FURS: Začetek veljavnosti Sporazuma o prosti trgovini med EU in Vietnamom Začetek veljavnosti Sporazuma o prosti trgovini med EU in Vietnamom V Uradnem listu EU L 207, z dne 30. 6. 2020, je bilo objavljeno obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma o prosti trgovini med Evropsko unijo in Socialistično republiko Vietnam (v nadaljnjem besedilu... 03. 08. 2020 Furs 03. 08. 2020 03. 08. 2020
Pojasnilo MJU: Pojasnila v zvezi z Zakonom o interventnih ukrepih (ZIU) Pojasnila v zvezi z Zakonom o interventnih ukrepih (ZIU) Na Ministrstvu za javno upravo prejemamo več vprašanj proračunskih uporabnikov, ki se nanašajo na izvajanje Zakona o interventnih ukrepih (ZIU – Uradni list RS, št. 94/10) v zvezi s plačami javnih uslužbencev... 07. 02. 2011 MJU 07. 02. 2011 07. 02. 2011
Pojasnilo ZPIZ: Status družbenika, ki je v svoji družbi prokurist in je hkrati uživalec pokojnine Status družbenika, ki je v svoji družbi prokurist in je hkrati uživalec pokojnine V dopisu z dne 17.09.2010 ste želeli pojasnilo o prejemanju pokojnine za osebo, ki je družbenik zasebne družbe (kapitalske ali osebne), v tej družbi je imenovana za prokurista, ima... 20. 09. 2010 ZPIZ 20. 09. 2010 20. 09. 2010
Pojasnilo DURS: Uveljavljanje odbitka tujega davka Uveljavljanje odbitka tujega davka Prejeli smo vprašanje davčnega zavezanca glede davčnega priznavanja odhodkov v zvezi s plačanim davkom na viru (v tujini), ki ga zaradi izkazovanja davčne izgube ne more uveljavljati v obračunu davka od dohodkov pravnih oseb. Davčni... 21. 12. 2012 Durs 21. 12. 2012 21. 12. 2012
Pojasnilo FURS: Obvestilo za izplačevalce dohodkov - preko eDavkov oddajte podatke VIRVDC Obvestilo za izplačevalce dohodkov - preko eDavkov oddajte podatke VIRVDC Izplačevalci dohodkov morajo davčnemu organu najpozneje do 31. decembra posredovati podatke o uveljavljanju posebne olajšave za vzdrževane družinske člane, ki so jih med letom upoštevali pri... 21. 12. 2020 Furs 21. 12. 2020 21. 12. 2020
Pojasnilo MJU: Upoštevanje prihrankov kot vira sredstev za izplačevanje delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela Upoštevanje prihrankov kot vira sredstev za izplačevanje delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela Na Ministrstvo za javno upravo, ki je pristojno za sistem plač v javnem sektorju, prejemamo številna vprašanja v zvezi z viri in oblikovanjem mase sredstev za... 07. 10. 2020 MJU 07. 10. 2020 07. 10. 2020
Pojasnilo MZ: Obvestilo o postopku za pridobitev potrdila za uveljavljanje pravice do delno povrnjenega izgubljenega dohodka za čas trajanja karantene na domu za samozaposlene, družbenike in delničarje, gospodarske družbe oz. ustanovitelje zadruge ali zavoda in kmete Obvestilo o postopku za pridobitev potrdila za uveljavljanje pravice do delno povrnjenega izgubljenega dohodka za čas trajanja karantene na domu za samozaposlene, družbenike in delničarje, gospodarske družbe oz. ustanovitelje zadruge ali zavoda in kmete Hitro... 23. 10. 2020 MZ - Ministrstvo za zdravje 23. 10. 2020 23. 10. 2020
Pojasnilo FURS: Podaljšanje oprostitev za DDV in carine pri uvozu medicinske opreme Podaljšanje oprostitev za DDV in carine pri uvozu medicinske opreme Na podlagi Sklepa Evropske Komisije z dne 23. 7. 2020 o spremembi Sklepa (EU) 2020/491 o oprostitvi uvoznih dajatev in oprostitvi plačila DDV za uvoz za blago, potrebno za spopadanje s posledicami... 28. 07. 2020 Furs 28. 07. 2020 28. 07. 2020
Pojasnilo DURS: Davčna obravnava prihodkov od prodaje nepremičnine zbornice zavodu Davčna obravnava prihodkov od prodaje nepremičnine zbornice zavodu Pravna oseba, ki je statusno-pravno organizirana kot zbornica, namerava prenesti nepremičnino na zavod, ki je organiziran kot zasebni zavod in je v 100 odstotni lasti zbornice. Tako zbornica kot zavod... 24. 09. 2010 Durs 24. 09. 2010 24. 09. 2010
Pojasnilo DURS: Znižanje davčnega odtegljaja pri izplačilu obresti od posojil v tujino Znižanje davčnega odtegljaja pri izplačilu obresti od posojil v tujino V dopisu navajate, da je slovenska družba dobila posojilo od matične družbe iz države A. Znesek posojila presega štirikratnik zneska deleža, ki ga ima matična družba iz države A v kapitalu slovenske... 23. 05. 2013 Durs 23. 05. 2013 23. 05. 2013
Vprašanje in odgovor FURS: Poročanje podatkov o povračilih stroškov službene poti in povračilih stroškov napotenih delavcev po 1. 1. 2018 OBRAČUNI DAVČNEGA ODTEGLJAJA – REK OBRAZCI Poročanje podatkov o povračilih stroškov službene poti in povračilih stroškov napotenih delavcev po 1. 1. 2018 1.0 Spremembe pri poročanju na REK obrazcih po 1. 1. 2018 Vrsto, obliko in način predložitve podatkov v REK... 01. 01. 2018 Furs 16. 03. 2018 01. 01. 2018
Vprašanje in odgovor FURS: Poročanje podatkov o povračilih stroškov službene poti in povračilih stroškov napotenih delavcev po 1. 1. 2018 1.0 Spremembe pri poročanju na REK obrazcih po 1. 1. 2018 1.0 Spremembe pri poročanju na REK obrazcih po 1. 1. 2018 Vrsto, obliko in način predložitve podatkov v REK obrazcih podrobneje določa Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu - Pravilnik. V Uradnem listu RS, št... 01. 01. 2018 Furs 16. 03. 2018 01. 01. 2018
Vprašanje in odgovor FURS: Poročanje podatkov o povračilih stroškov službene poti in povračilih stroškov napotenih delavcev po 1. 1. 2018 3.0 Poročanje o povračilih stroškov napotenih delavcev 3.0 Poročanje o povračilih stroškov napotenih delavcev Za izplačila povračil stroškov delavcem, napotenih na delo v tujino, je od 1. 1. 2018 dalje določeno ločeno poročanje v odvisnosti od obdobja napotitve. Znesek povračil stroškov prehrane v zvezi z začasno... 01. 01. 2018 Furs 16. 03. 2018 01. 01. 2018
Vprašanje in odgovor FURS: Poročanje podatkov o povračilih stroškov službene poti in povračilih stroškov napotenih delavcev po 1. 1. 2018 2.0 Poročanje o povračilih stroškov službene poti 2.0 Poročanje o povračilih stroškov službene poti Znesek povračil stroškov prehrane v zvezi s službenim potovanjem (dnevnice), izplačanih do višine, ki se skladno s 4. točko prvega odstavka 44. člena Zakona o dohodnini - ZDoh-2 in 4. členom Uredbe o davčni obravnavi... 01. 01. 2018 Furs 16. 03. 2018 01. 01. 2018
Vprašanje in odgovor FURS: Poročanje podatkov o povračilih stroškov službene poti in povračilih stroškov napotenih delavcev po 1. 1. 2018 4.0 Poročanje o posebni davčni osnovi napotenih delavcev 4.0 Poročanje o posebni davčni osnovi napotenih delavcev S Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu (Pravilnik REK), ki je začel veljati 1. januarja 2018, je uvedeno... 01. 01. 2018 Furs 16. 03. 2018 01. 01. 2018
Vprašanje in odgovor FURS: Davek na finančne storitve Vprašanje 2.12: Ali je provizija za kredit med povezanima družbama, npr. matična družba da kredit hčerinski družbi, obdavčena z DFS, če: kreditodajalec ni banka ali druga finančna ustanova, ampak npr. d.o.o., ima kreditodajalec - družba (npr. d.o.o.) sedež v drugi državi članici EU, prejemnik kredita pa je družba v RS, je kreditodajalec družba s sedežem v tretji državi, prejemnik kredita pa družba v RS? (6. 5. 2013) Vprašanje 2.12: Ali je provizija za kredit med povezanima družbama, npr. matična družba da kredit hčerinski družbi, obdavčena z DFS, če: kreditodajalec ni banka ali druga finančna ustanova, ampak npr. d.o.o., ima kreditodajalec - družba (npr. d.o.o.) sedež v drugi... 30. 04. 2015 Furs 30. 04. 2015 30. 04. 2015
Vprašanje in odgovor FURS: Davek na finančne storitve Vprašanje 1.7: Ali DFS ne bo treba plačati konkurenčnim družbam iz tujine, ki lahko na podlagi dovoljenja za opravljanje storitev te storitve opravljajo direktno iz matične države v EU? (12. 2. 2013) Vprašanje 1.7: Ali DFS ne bo treba plačati konkurenčnim družbam iz tujine, ki lahko na podlagi dovoljenja za opravljanje storitev te storitve opravljajo direktno iz matične države v EU? (12. 2. 2013) Odgovor Po ZDFS je davčni zavezanec vsaka oseba, ki na območju RS... 30. 04. 2015 Furs 30. 04. 2015 30. 04. 2015
Vprašanje in odgovor FURS: Davek na finančne storitve Vprašanje 3.3: Ali je treba na računu navesti DFS? Če da, katere člene zakona je treba navesti? (12. 2. 2013) Vprašanje 3.3: Ali je treba na računu navesti DFS? Če da, katere člene zakona je treba navesti? (12. 2. 2013) OdgovorDFS se ne obračuna v trenutku, ko je finančna storitev opravljena, ampak davčna obveznost nastane v trenutku, ko je za opravljeno finančno storitev... 30. 04. 2015 Furs 30. 04. 2015 30. 04. 2015
Vprašanje in odgovor FURS: Davek na finančne storitve Realna obrestna mera (letna): 8,75% Realna obrestna mera (letna): 8,75... 30. 04. 2015 Furs 30. 04. 2015 30. 04. 2015
Vprašanje in odgovor FURS: Davek na finančne storitve Realne obresti: 18,12 EUR Realne obresti: 18,12 EUR... 30. 04. 2015 Furs 30. 04. 2015 30. 04. 2015
Vprašanje in odgovor FURS: Davek na finančne storitve 3. Nastanek obveznosti, obračun DFS, plačilo ali vračilo davka 3. Nastanek obveznosti, obračun DFS, plačilo ali vračilo davka... 30. 04. 2015 Furs 30. 04. 2015 30. 04. 2015
Vprašanje in odgovor FURS: Davek na finančne storitve Davek na finančne storitve 1.0 Davčni zavezanec Vprašanje 1.1: Ali so zavarovalni posredniki in zastopniki zavezanci za obračunavanje in plačilo DFS? (12. 2. 2013) OdgovorZDFS v točki e) 3. člena predvideva obdavčitev storitev zavarovalnih posrednikov in zastopnikov... 30. 04. 2015 Furs 30. 04. 2015 30. 04. 2015
Vprašanje in odgovor FURS: Davek na finančne storitve Vprašanje 2.7 Ali so navedene storitve, ki jih slovenskim bankam opravijo tuje družbe, obdavčene z DFS: slovenska banka najame posojilo v tujini (bilateralno ali sindicirano) oz. izda kakršen koli instrument zadolževanja procesiranje medbančnih in komercialnih plačil, ki jih opravi tuja banka po nalogu slovenske banke iz računa, ki ga ima slovenska banka pri tuji banki, garancija tuje banke slovenski banki ali pravni osebi, opravljanje storitev tujih procesnih centrov oz. kartičnih sistemov, storitev tujih procesnih centrov v zvezi z opravljanjem plačilnega prometa? (14. 3. 2013) Vprašanje 2.7 Ali so navedene storitve, ki jih slovenskim bankam opravijo tuje družbe, obdavčene z DFS: slovenska banka najame posojilo v tujini (bilateralno ali sindicirano) oz. izda kakršen koli instrument zadolževanja procesiranje medbančnih in komercialnih plačil... 30. 04. 2015 Furs 30. 04. 2015 30. 04. 2015
Vprašanje in odgovor FURS: Davek na finančne storitve Vprašanje 2.12: Tuji zavarovalni posrednik v imenu zavarovalnice izda račun za premijo naročniku, ki je slovenska pravna oseba, ta slovenska pravna oseba plača račun v tujini. Po prejemu plačila iz prve transakcije, tuji zavarovalni posrednik nakaže tuji zavarovalnici premijo, ki je zmanjšana za višino njegove provizije. (22. 10. 2013) Vprašanje 2.12: Tuji zavarovalni posrednik v imenu zavarovalnice izda račun za premijo naročniku, ki je slovenska pravna oseba, ta slovenska pravna oseba plača račun v tujini. Po prejemu plačila iz prve transakcije, tuji zavarovalni posrednik nakaže tuji zavarovalnici... 30. 04. 2015 Furs 30. 04. 2015 30. 04. 2015
Vprašanje in odgovor FURS: Davek na finančne storitve 1.0 Davčni zavezanec 1.0 Davčni zavezanec... 30. 04. 2015 Furs 30. 04. 2015 30. 04. 2015
Vprašanje in odgovor FURS: Davek na finančne storitve Vprašanje 1.1: Ali so zavarovalni posredniki in zastopniki zavezanci za obračunavanje in plačilo DFS? (12. 2. 2013) Vprašanje 1.1: Ali so zavarovalni posredniki in zastopniki zavezanci za obračunavanje in plačilo DFS? (12. 2. 2013) OdgovorZDFS v točki e) 3. člena predvideva obdavčitev storitev zavarovalnih posrednikov in zastopnikov. Osnova za obračun davka na finančne storitve je... 30. 04. 2015 Furs 30. 04. 2015 30. 04. 2015
Vprašanje in odgovor FURS: Davek na finančne storitve Vprašanje 1.6: Ali je treba plačati DFS, če zavarovanje proda neposredno zavarovalnica (torej brez agenta)? (12. 2. 2013) Vprašanje 1.6: Ali je treba plačati DFS, če zavarovanje proda neposredno zavarovalnica (torej brez agenta)? (12. 2. 2013) OdgovorZ DFS so obdavčene storitve zavarovalnih zastopnikov in posrednikov, kar pomeni, da v primeru, ko zavarovalnica sama, brez agenta, proda... 30. 04. 2015 Furs 30. 04. 2015 30. 04. 2015
Vprašanje in odgovor FURS: Davek na finančne storitve Vprašanju je dodan primer: Vprašanju je dodan primer... 30. 04. 2015 Furs 30. 04. 2015 30. 04. 2015
Vprašanje in odgovor FURS: Davek na finančne storitve Znesek kredita: 365 EUR Znesek kredita: 365 EUR... 30. 04. 2015 Furs 30. 04. 2015 30. 04. 2015
Vprašanje in odgovor FURS: Davek na finančne storitve Družba, ki ima sedež v RS, izvaja storitve procesiranja kreditnih in plačilnih kartic (avtorizacija kartic in podobne storitve), ki jih zaračunava finančnim institucijam iz RS, iz EU in izven EU. Storitve se izvajajo preko centrale v RS. Njihovi stranki, npr. finančni instituciji iz Srbije, del opravljanja storitev procesiranja kartic opravi družba s Hrvaške. Ta del storitev se ne opravi na ozemlju RS (pri opravljanju teh storitev ne sodelujejo ljudje, ki delajo v RS niti se ne uporabi oprema, ki se nahaja v RS), drugi del storitev pa opravi slovenska družba. Družba s Hrvaške opravljene storitve zaračuna slovenski družbi, ki pa v naslednjem koraku zaračuna kupcu storitve, tiste, ki jih je opravila družba s Hrvaške skupaj s storitvami, ki jih je opravila slovenska družba. Pri tem se postavljajo naslednja vprašanja: Ali se lahko šteje, da storitev ni opravljena na območju RS, ker se storitve zaračunavajo finančnim institucijam s sedežem izven RS? Ali je določitev davčnega zavezanca po ZDFS pomembno dejstvo, da ima slovenski davčni zavezanec podatkovni center v RS ali ker ima sedež v RS? Ali bi lahko te iste storitve šteli kot da niso opravljene na ozemlju RS, ker se obdelujejo transakcije, ki jih izvede tuja banka (npr. preko POS terminala v tujini in je izdajatelj računa tuja banka)? Ali se na del storitev, ki jih za slovenskega davčnega zavezanca opravi matična družba s Hrvaške, obračuna DFS, ko slovenski davčni zavezanec izstavi račun finančni instituciji iz Srbije oziroma prejme nadomestilo za navedeni račun? Družba, ki ima sedež v RS, izvaja storitve procesiranja kreditnih in plačilnih kartic (avtorizacija kartic in podobne storitve), ki jih zaračunava finančnim institucijam iz RS, iz EU in izven EU. Storitve se izvajajo preko centrale v RS. Njihovi stranki, npr. finančni... 30. 04. 2015 Furs 30. 04. 2015 30. 04. 2015
Prikazov na stran:
Komentar