Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Pojasnilo MJU: Jubilejna nagrada – prekinitev zaposlitve v javnem sektorju Jubilejna nagrada – prekinitev zaposlitve v javnem sektorju Na Ministrstvo za javno upravo smo prejeli vaš e-dopis, ki se nanaša na jubilejno nagrado. Zanima vas, kakšno vlogo ima prekinitev zaposlitve v javnem sektorju, oziroma ali se šteje vsa skupna delovna doba... 21. 04. 2015 MJU 21. 04. 2015 21. 04. 2015
Pojasnilo DURS: Kraj obdavčitve storitev odkupa terjatev in faktoringa Kraj obdavčitve storitev odkupa terjatev in faktoringa Davčni zavezanec opravlja storitve unovčevanja terjatev na različne načine, bodisi prek odkupa terjatev ali po sistemu faktoringa. Končni rezultat storitve je nakazilo denarja naročniku storitve (upniku), znižano... 15. 02. 2007 Durs 15. 02. 2007 15. 02. 2007
Pojasnilo DURS: Poklicni športniki – plačevanje pavšalnih prispevkov Poklicni športniki – plačevanje pavšalnih prispevkov Osebe, ki so pridobile status poklicnega športnika v skladu s 35. členom Zakona o športu – ZSpo (Uradni list RS, št. 22/98, 27/02 – odl. US, 110/02 in 15/03), pa niso obvezno zavarovane kot samozaposlene po 15. členu... 04. 08. 2006 Durs 04. 08. 2006 04. 08. 2006
Pojasnilo DURS: Upoštevanje pavšalnih prispevkov zavezancev, ki davčno osnovo od dohodka iz opravljanja dejavnosti ugotavljajo z upoštevanjem normiranih odhodkov, pri odmeri dohodnine za leto 2006 Upoštevanje pavšalnih prispevkov zavezancev, ki davčno osnovo od dohodka iz opravljanja dejavnosti ugotavljajo z upoštevanjem normiranih odhodkov, pri odmeri dohodnine za leto 2006 V drugem odstavku 109. člena Zakona o dohodnini – ZDoh-1 (Uradni list RS, št. 59/06... 14. 03. 2007 Durs 14. 03. 2007 14. 03. 2007
Pojasnilo DURS: Plačilo na obroke in 39. Člen pravilnika o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost Plačilo na obroke in 39. Člen pravilnika o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost Davčni zavezanec navaja, da svojim naročnikom oziroma kupcem blaga ali storitev omogoča plačilo na obroke z obrestmi ali brez, kar je vnaprej dogovorjeno s pogodbo. Zaradi... 20. 03. 2007 Durs 20. 03. 2007 20. 03. 2007
Podrobnejši opisi FURS: Gibanje trošarinskih izdelkov v režimu odloga plačila trošarine v Sloveniji Gibanje trošarinskih izdelkov v režimu odloga plačila trošarine v Sloveniji 1.0 GIBANJE TROŠARINSKIH IZDELKOV V REŽIMU ODLOGA PLAČILA TROŠARINE Trošarinski izdelki se v Sloveniji lahko gibajo v režimu odloga plačila trošarine in je pošiljatelj imetnik trošarinskega... 30. 09. 2019 Furs 30. 09. 2019 30. 09. 2019
Pojasnilo FURS: Pojasnilo glede DDV obravnave nadomestil avtorjem za tonsko ali vizualno snemanje in za fotokopiranje Pojasnilo glede DDV obravnave nadomestil avtorjem za tonsko ali vizualno snemanje in za fotokopiranje Obveščamo vas o spremembi stališča glede DDV obravnave izplačevanja nadomestil iz naslova pravičnega nadomestila avtorjem varovanih del, in sicer glede nadomestil... 27. 10. 2017 Furs 27. 10. 2017 27. 10. 2017
Pojasnilo FURS: Spremembe na področju zavezujočih tarifnih informacij (ZTI) – 1. oktober 2019 Spremembe na področju zavezujočih tarifnih informacij (ZTI) – 1. oktober 2019 1. Uvodna pojasnila: Evropska komisija posodoblja sistem evropskih zavezujočih tarifnih informacij (EZTI), ki bo usklajen z zahtevo Carinskega zakonika, to je, da se vsa izmenjava informacij... 20. 09. 2019 Furs 20. 09. 2019 20. 09. 2019
Pojasnilo FURS: Celoviti gospodarski in trgovinski sporazum (CETA) med Kanado in EU Celoviti gospodarski in trgovinski sporazum (CETA) med Kanado in EU V Uradnem listu EU L 238, z dne 16. 9. 2017, je bilo objavljeno obvestilo o začasni uporabi Celovitega gospodarskega in trgovinskega sporazuma (CETA) med Kanado na eni strani ter Evropsko unijo... 30. 09. 2017 Furs 30. 09. 2017 30. 09. 2017
Podrobnejši opisi FURS: Odmera dohodnine za leto 2019 Odmera dohodnine za leto 2019 1.0 DOHODNINA Davčni zavezanec za dohodnino je fizična oseba, ne glede na starost. Dohodnina je davek od dohodkov fizičnih oseb. Z dohodnino se obdavčujejo: dohodek iz zaposlitve dohodek iz dejavnosti dohodek iz osnovne kmetijske... 09. 04. 2020 Furs 09. 04. 2020 09. 04. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Poročanje informacij poročevalskih finančnih institucij Finančni upravi Republike Slovenije FATCA Poročanje informacij poročevalskih finančnih institucij Finančni upravi Republike Slovenije Vprašanje 1: Na kakšen način se za namene FATCA poročanja poroča primer kratkoročnega depozita, ki ga stranka veže za 31 dni in ga podaljšuje/ponovno veže za en mesec (12... 31. 05. 2016 Furs 31. 05. 2016 31. 05. 2016
Vprašanje in odgovor FURS: Poročanje informacij poročevalskih finančnih institucij Finančni upravi Republike Slovenije Vprašanje 2: Ali je potrebno pri obstoječih računih fizičnih oseb, pri katerih stanje na računu na dan 30. 6. 2014 ne presega 50.000 USD, o računu poročati, če stanje na dan 31. 12. 2014 preseže mejni znesek 50.000 USD? Vprašanje 2: Ali je potrebno pri obstoječih računih fizičnih oseb, pri katerih stanje na računu na dan 30. 6. 2014 ne presega 50.000 USD, o računu poročati, če stanje na dan 31. 12. 2014 preseže mejni znesek 50.000 USD? Odgovor: Da, pri prvem poročanju za leto 2014, ki... 31. 05. 2016 Furs 31. 05. 2016 31. 05. 2016
Vprašanje in odgovor FURS: Poročanje informacij poročevalskih finančnih institucij Finančni upravi Republike Slovenije Vprašanje 1: Na kakšen način se za namene FATCA poročanja poroča primer kratkoročnega depozita, ki ga stranka veže za 31 dni in ga podaljšuje/ponovno veže za en mesec (12 x v 1 letu), pri tem pa se vsakič odpre nova številka posla. Gre torej za 12 poslov oziroma 12 zneskov (stanj za poročanje). Ali je potrebno v FATCA poročanju v omenjenem primeru poročati 12 številk računov in pri vsakem računu svojo (edino) transakcijo? Vprašanje 1: Na kakšen način se za namene FATCA poročanja poroča primer kratkoročnega depozita, ki ga stranka veže za 31 dni in ga podaljšuje/ponovno veže za en mesec (12 x v 1 letu), pri tem pa se vsakič odpre nova številka posla. Gre torej za 12 poslov oziroma 12... 31. 05. 2016 Furs 31. 05. 2016 31. 05. 2016
Pojasnilo ZZZS: Uvajanje elektronskega potrdila o upravičeni zadržanosti od dela bo prispevala tudi k manjšemu številu obiskov pacientov v ambulantah družinske medicine Uvajanje elektronskega potrdila o upravičeni zadržanosti od dela bo prispevala tudi k manjšemu številu obiskov pacientov v ambulantah družinske medicine Uvod Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZZZS) pripravlja informacijsko rešitev za... 17. 04. 2019
Pojasnilo FURS: Davčna obravnava preteklih davčnih izgub v postopku prisilne poravnave Davčna obravnava preteklih davčnih izgub v postopku prisilne poravnave Zavezanec za davek na podlagi 37. člena Zakona ZDDPO-21 izgubi pravico do pokrivanja davčne izgube v višini zneska odpisanih obveznosti po potrjeni prisilni poravnavi. Pojem »davčne izgube iz... 24. 12. 2014 Furs 24. 12. 2014 24. 12. 2014
Pojasnilo FURS: Pojasnilo glede predložitve obrazca DDV-PPS v primeru, ko se vozilo, ki je bilo prvotno namenjeno nadaljnji prodaji, registrira Pojasnilo glede predložitve obrazca DDV-PPS v primeru, ko se vozilo, ki je bilo prvotno namenjeno nadaljnji prodaji, registrira Navajate, da za pridobitev novega prevoznega sredstva, ki je bilo namenjeno nadaljnji prodaji, do sedaj ni bilo treba oddajati obrazca DDV... 19. 12. 2019 Furs 19. 12. 2019 19. 12. 2019
Pojasnilo DURS: Davčna obravnava starostnega kapitala oziroma pokojnine iz Švice Davčna obravnava starostnega kapitala oziroma pokojnine iz Švice Zavezanec navaja, da se pokojninski sistem v Švici deli na prvi in drugi steber pokojninskega zavarovanja ter da sta oba pokojninska stebra obvezna. Sprašuje, kako je z obdavčitvijo t. i. starostnega... 16. 05. 2007 Durs 16. 05. 2007 16. 05. 2007
Pojasnilo DURS: Leasing nepremičnin in davčna osnova za odmero davka na promet nepremičnin Leasing nepremičnin in davčna osnova za odmero davka na promet nepremičnin V zvezi z vprašanjem obdavčitve pogodbe o finančnem najemu nepremičnine s pravico odkupa, odgovarjamo:Na podlagi pogodbe o finančnem lessingu »stare« nepremičnine, pri kateri je možnost odkupa... 24. 07. 2006 Durs 24. 07. 2006 24. 07. 2006
Pojasnilo MJU: Poziv za posredovanje natančnih in nedvoumnih navodil glede določitve in izplačila dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije po 71. členu ZIUZEOP Poziv za posredovanje natančnih in nedvoumnih navodil glede določitve in izplačila dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije po 71. členu ZIUZEOP Na Ministrstvo za javno upravo smo s strani Generalnega sekretariata Vlade RS v reševanje prejeli vaš... 07. 05. 2020 MJU 07. 05. 2020 07. 05. 2020
Pojasnilo MF: Računovodska obravnava poslovnih dogodkov vezanih na COVID – 19 za posredne proračunske uporabnike (javne zavode in javne agencije) Računovodska obravnava poslovnih dogodkov vezanih na COVID – 19 za posredne proračunske uporabnike (javne zavode in javne agencije) Državni zbor Republike Slovenije je sprejel Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za... 13. 05. 2020 MF 13. 05. 2020 13. 05. 2020
Pojasnilo MJU: Ukrepi na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015 Ukrepi na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015 Z namenom sporazumnega sprejetja ukrepov za zmanjšanje obsega sredstev za plače in druge stroške dela v javnem sektorju za leto 2015, so reprezentativni sindikati javnega sektorja in Vlada... 08. 01. 2015 MJU 08. 01. 2015 08. 01. 2015
Pojasnilo FURS: Začetek veljavnosti Sporazuma o prosti trgovini med EU in Vietnamom Začetek veljavnosti Sporazuma o prosti trgovini med EU in Vietnamom V Uradnem listu EU L 207, z dne 30. 6. 2020, je bilo objavljeno obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma o prosti trgovini med Evropsko unijo in Socialistično republiko Vietnam (v nadaljnjem besedilu... 03. 08. 2020 Furs 03. 08. 2020 03. 08. 2020
Pojasnilo MJU: Redna delovna uspešnost - pojasnilo Redna delovna uspešnost - pojasnilo Skladno s 4. členom Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (Uradni list RS, št. 75/19) javnim uslužbencem in funkcionarjem do 30. junija 2020... 16. 03. 2020 MJU 16. 03. 2020 16. 03. 2020
Pojasnilo DURS: Uveljavljanje odbitka tujega davka Uveljavljanje odbitka tujega davka Prejeli smo vprašanje davčnega zavezanca glede davčnega priznavanja odhodkov v zvezi s plačanim davkom na viru (v tujini), ki ga zaradi izkazovanja davčne izgube ne more uveljavljati v obračunu davka od dohodkov pravnih oseb. Davčni... 21. 12. 2012 Durs 21. 12. 2012 21. 12. 2012
Pojasnilo MJU: Pojasnila v zvezi z Zakonom o interventnih ukrepih (ZIU) Pojasnila v zvezi z Zakonom o interventnih ukrepih (ZIU) Na Ministrstvu za javno upravo prejemamo več vprašanj proračunskih uporabnikov, ki se nanašajo na izvajanje Zakona o interventnih ukrepih (ZIU – Uradni list RS, št. 94/10) v zvezi s plačami javnih uslužbencev... 07. 02. 2011 MJU 07. 02. 2011 07. 02. 2011
Pojasnilo FURS: Podaljšanje veljavnosti seznama blaga oproščenega uvoznih dajatev in DDV zaradi spopadanja s posledicami epidemije COVID-19 Podaljšanje veljavnosti seznama blaga oproščenega uvoznih dajatev in DDV zaradi spopadanja s posledicami epidemije COVID-19 Podaljšanje do 31. oktobra 2020.V Uradnem listu RS, št. 106/20 z dne 30. 7. 2020, je objavljen Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka... 04. 08. 2020 Furs 04. 08. 2020 04. 08. 2020
Pojasnilo MJU: Pojasnilo v zvezi z določanjem obsega in izplačili sredstev za redno delovno uspešnost ravnateljev, direktorjev in tajnikov (javni uslužbenci plačne skupine B) Pojasnilo v zvezi z določanjem obsega in izplačili sredstev za redno delovno uspešnost ravnateljev, direktorjev in tajnikov (javni uslužbenci plačne skupine B) Ministrstvo za javno upravo je z dopisom št. 0100-69/2020/12 z dne 16. 3. 2020 (pojasnilo RDU z dne 16. 3... 24. 07. 2020 MJU 24. 07. 2020 24. 07. 2020
Pojasnilo MDDSZEM: Vračilo nadomestil zaradi odsotnosti zaradi višje sile in oprostitev prispevkov Vračilo nadomestil zaradi odsotnosti zaradi višje sile in oprostitev prispevkov Predlagana sprememba drugega odstavka 22. člena ZIUZEOP, ki določa prihodkovni pogoj upravičenosti do pomoči, razrešuje problematiko ugotavljanja upravičenosti pri tistih delodajalcih, ki... 15. 09. 2020 MDDSZEM 15. 09. 2020 15. 09. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Poročanje podatkov o povračilih stroškov službene poti in povračilih stroškov napotenih delavcev po 1. 1. 2018 OBRAČUNI DAVČNEGA ODTEGLJAJA – REK OBRAZCI Poročanje podatkov o povračilih stroškov službene poti in povračilih stroškov napotenih delavcev po 1. 1. 2018 1.0 Spremembe pri poročanju na REK obrazcih po 1. 1. 2018 Vrsto, obliko in način predložitve podatkov v REK... 01. 01. 2018 Furs 16. 03. 2018 01. 01. 2018
Vprašanje in odgovor FURS: Poročanje podatkov o povračilih stroškov službene poti in povračilih stroškov napotenih delavcev po 1. 1. 2018 1.0 Spremembe pri poročanju na REK obrazcih po 1. 1. 2018 1.0 Spremembe pri poročanju na REK obrazcih po 1. 1. 2018 Vrsto, obliko in način predložitve podatkov v REK obrazcih podrobneje določa Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu - Pravilnik. V Uradnem listu RS, št... 01. 01. 2018 Furs 16. 03. 2018 01. 01. 2018
Vprašanje in odgovor FURS: Poročanje podatkov o povračilih stroškov službene poti in povračilih stroškov napotenih delavcev po 1. 1. 2018 3.0 Poročanje o povračilih stroškov napotenih delavcev 3.0 Poročanje o povračilih stroškov napotenih delavcev Za izplačila povračil stroškov delavcem, napotenih na delo v tujino, je od 1. 1. 2018 dalje določeno ločeno poročanje v odvisnosti od obdobja napotitve. Znesek povračil stroškov prehrane v zvezi z začasno... 01. 01. 2018 Furs 16. 03. 2018 01. 01. 2018
Vprašanje in odgovor FURS: Poročanje podatkov o povračilih stroškov službene poti in povračilih stroškov napotenih delavcev po 1. 1. 2018 2.0 Poročanje o povračilih stroškov službene poti 2.0 Poročanje o povračilih stroškov službene poti Znesek povračil stroškov prehrane v zvezi s službenim potovanjem (dnevnice), izplačanih do višine, ki se skladno s 4. točko prvega odstavka 44. člena Zakona o dohodnini - ZDoh-2 in 4. členom Uredbe o davčni obravnavi... 01. 01. 2018 Furs 16. 03. 2018 01. 01. 2018
Vprašanje in odgovor FURS: Poročanje podatkov o povračilih stroškov službene poti in povračilih stroškov napotenih delavcev po 1. 1. 2018 4.0 Poročanje o posebni davčni osnovi napotenih delavcev 4.0 Poročanje o posebni davčni osnovi napotenih delavcev S Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu (Pravilnik REK), ki je začel veljati 1. januarja 2018, je uvedeno... 01. 01. 2018 Furs 16. 03. 2018 01. 01. 2018
Vprašanje in odgovor FURS: Davčna osnova – rezervacije Davek od dohodkov pravnih oseb Slovenski računovodski standardi – SRS (Uradni list RS, št. 118/05, 10/06 – popr., 58/06, 112/06 – popr., 3/07, 12/08, 119/08, 1/10 – popr., 80/11, 2/12 in 64/12) Slovenski računovodski standardi – SRS (Uradni list RS, št. 118/05, 10... 30. 04. 2017 Furs 30. 04. 2017 30. 04. 2017
Vprašanje in odgovor FURS: Davčna osnova – rezervacije Zavezanec, ki vodi knjige po Slovenskih računovodskih standardih, oblikuje, porablja in odpravlja rezervacije za odpravnine ob upokojitvi po Slovenskem računovodskem standardu 10 – Rezervacije SRS 10 (2006)8 in Mednarodnem računovodskem standardu 19 (MRS 19) na katerega se SRS 10 sklicuje. Zavezanec, ki vodi knjige po Slovenskih računovodskih standardih, oblikuje, porablja in odpravlja rezervacije za odpravnine ob upokojitvi po Slovenskem računovodskem standardu 10 – Rezervacije SRS 10 (2006)8 in Mednarodnem računovodskem standardu 19 (MRS 19) na katerega... 30. 04. 2017 Furs 30. 04. 2017 30. 04. 2017
Vprašanje in odgovor FURS: Davčna osnova – rezervacije Rezervacije oblikovane, porabljene oziroma odpravljene na podlagi aktuarskega izračuna se ne izračunavajo na ravni posameznega zaposlenega ampak na ravni celotne populacije, na kateri se aktuarske predpostavke (umrljivost, fluktuacija…) lahko upoštevajo. Zavezanec na podlagi odhodov v pokoj ali prenehanj delovnih razmerij zaradi drugih razlogov porablja oziroma odpravlja rezervacije, ki so bile oblikovane v preteklih obdobjih, vključno z obdobji v katerih rezervacije za davčne namene niso bile priznane v višini 50 %, kot to velja po sedanji zakonodaji. Ker ob odhodu zaposlenega družba ne ve kolikšen del rezervacij oblikovanih v preteklih obdobjih na podlagi aktuarskega izračuna se nanaša konkretno nanj, je zavezanca zanimalo, ali lahko družba za davčne namene rezervacije, oblikovane na podlagi aktuarskega izračuna, obravnava na način, da porablja oziroma odpravlja le-te od najstarejše proti najmlajši. Rezervacije oblikovane, porabljene oziroma odpravljene na podlagi aktuarskega izračuna se ne izračunavajo na ravni posameznega zaposlenega ampak na ravni celotne populacije, na kateri se aktuarske predpostavke (umrljivost, fluktuacija…) lahko upoštevajo. Zavezanec... 30. 04. 2017 Furs 30. 04. 2017 30. 04. 2017
Vprašanje in odgovor FURS: Davčna osnova – rezervacije 1 Splošno 1 Splošno V skladu z Zakonom o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) se ob oblikovanju rezervacij iz 20. člena priznajo odhodki, ki ustrezajo znesku 50% oblikovanih rezervacij. Preostalih 50% odhodkov se prizna ob porabi rezervacij. Rezervacije oblikovane v skladu... 30. 04. 2017 Furs 30. 04. 2017 30. 04. 2017
Vprašanje in odgovor FURS: Davčna osnova – rezervacije 3 Aktuarski izračun, aktuarske obresti, aktuarski dobički/izgube 3 Aktuarski izračun, aktuarske obresti, aktuarski dobički/izgube... 30. 04. 2017 Furs 30. 04. 2017 30. 04. 2017
Vprašanje in odgovor FURS: Davčna osnova – rezervacije 3.2 Poraba in odprava rezervacij oblikovanih na podlagi aktuarskega izračuna (6. 11. 2015) 3.2 Poraba in odprava rezervacij oblikovanih na podlagi aktuarskega izračuna (6. 11. 2015... 30. 04. 2017 Furs 30. 04. 2017 30. 04. 2017
Vprašanje in odgovor FURS: Davčna osnova – rezervacije Zavezanca je zanimalo tudi mnenje FURS-a o stališču aktuarja, da se rezervacij za odpravnine ob upokojitvi ne odpravlja na podlagi dejanskih okoliščin kot so odpoved zaposlitve po volji zaposlenega ali smrt zaposlenega, če je vpliv teh okoliščin na višino oblikovanih rezervacij že zajet v aktuarskem izračunu, na podlagi katerega se redno letno vrednotijo rezervacije. Zavezanca je zanimalo tudi mnenje FURS-a o stališču aktuarja, da se rezervacij za odpravnine ob upokojitvi ne odpravlja na podlagi dejanskih okoliščin kot so odpoved zaposlitve po volji zaposlenega ali smrt zaposlenega, če je vpliv teh okoliščin na višino oblikovanih... 30. 04. 2017 Furs 30. 04. 2017 30. 04. 2017
Vprašanje in odgovor FURS: Davčna osnova – rezervacije 2 Rezervacije davčno priznane v celoti 2 Rezervacije davčno priznane v celoti... 30. 04. 2017 Furs 30. 04. 2017 30. 04. 2017
Vprašanje in odgovor FURS: Davčna osnova – rezervacije Glede na to, da je v 20. členu Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2), ki omejuje priznavanje odhodkov iz naslova rezervacij na 50 % oblikovanega zneska, v drugem odstavku tega člena določeno, da se za rezervacije po tem členu štejejo rezervacije za dana jamstva ob prodaji proizvodov ali opravitvi storitev, rezervacije za reorganizacijo, rezervacije za pričakovane izgube iz kočljivih pogodb, rezervacije za pokojnine, rezervacije za jubilejne nagrade in rezervacije za odpravnine ob upokojitvi, je zavezanec vprašal ali so rezervacije, ki jih gospodarska družba oblikuje v skladu s splošnimi pogoji iz SRS 10, vendar pa ne spadajo med tiste rezervacije, ki so izrecno naštete v drugem odstavku 20. člena ZDDPO-2, davčno priznane ali ne? Glede na to, da je v 20. členu Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2), ki omejuje priznavanje odhodkov iz naslova rezervacij na 50 % oblikovanega zneska, v drugem odstavku tega člena določeno, da se za rezervacije po tem členu štejejo rezervacije za dana... 30. 04. 2017 Furs 30. 04. 2017 30. 04. 2017
Vprašanje in odgovor FURS: Davčna osnova – rezervacije Z vidika Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb je zavezanec vprašal, ali je ravnal pravilno oziroma ali se stroški iz naslova teh rezervacij lahko priznajo v celoti. Z vidika Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb je zavezanec vprašal, ali je ravnal pravilno oziroma ali se stroški iz naslova teh rezervacij lahko priznajo v celoti. Posredovan je bil odgovor: Rezervacije, ki jih upravljavec odlagališča ugotovi v predpisani letni... 30. 04. 2017 Furs 30. 04. 2017 30. 04. 2017
Vprašanje in odgovor FURS: Davčna osnova – rezervacije Aktuarsko vrednotenje oziroma aktuarski izračun na podlagi katerega podjetje oblikuje rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine je sestavljen tudi iz izračuna aktuarskih obresti. Logika aktuarskih obresti je, da vsak dan, ko delavec dela, dejansko zasluži tudi del jubilejne nagrade oziroma odpravnine (glavnica). Ker se bodo te izplačale šele čez leta, ko delavec izpolni zakonske pogoje, aktuarji na znesek oblikovanih rezervacij gledajo kot na glavnico (znesek, ki ga delavec »zasluži« s svojim delom) in na obresti (znesek, ker se delavec »odpoveduje« takojšnemu izplačilu glavnice). Zavezanec je vprašal ali se opisane (aktuarske) obresti davčno obravnavajo kot rezervacije v skladu z 20. členom Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) (v času oblikovanja davčno priznane v višini 50%) ali kot stroški oziroma odhodki za obresti (ob izpolnjevanju drugih pogojev davčno priznani v višini 100%). Aktuarsko vrednotenje oziroma aktuarski izračun na podlagi katerega podjetje oblikuje rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine je sestavljen tudi iz izračuna aktuarskih obresti. Logika aktuarskih obresti je, da vsak dan, ko delavec dela, dejansko zasluži tudi del... 30. 04. 2017 Furs 30. 04. 2017 30. 04. 2017
Vprašanje in odgovor FURS: Davčna osnova – rezervacije 3.3 Davčna obravnava rezervacij pripoznanih v drugem vseobsegajočem donosu (7. 3. 2016) 3.3 Davčna obravnava rezervacij pripoznanih v drugem vseobsegajočem donosu (7. 3. 2016... 30. 04. 2017 Furs 30. 04. 2017 30. 04. 2017
Vprašanje in odgovor FURS: Davčna osnova – rezervacije 2.1 Rezervacije – davčno priznan odhodek (20. 12. 2007) 2.1 Rezervacije – davčno priznan odhodek (20. 12. 2007... 30. 04. 2017 Furs 30. 04. 2017 30. 04. 2017
Vprašanje in odgovor FURS: Davčna osnova – rezervacije Zavezanec je navedel, da je v skladu s spremembami in dopolnitvami Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih3 (Uradni list RS, št. 32/06, 98/07, 62/08 in 53/09), sprejetimi v letu 2009, na podlagi katerih mora upravljavec odlagališč zagotoviti zbiranje sredstev za gradnjo, obratovanje, zapiranje in izvajanje ukrepov po zaprtju odlagališča ter za pokrivanje stroškov finančnega jamstva v letu 2010 oblikoval potrebni znesek rezervacij za finančna jamstva za pokrivanje stroškov zapiranja odlagališča in stroškov, ki bodo nastali še 30 let po zaprtju odlagališča. Zavezanec je upravljavec odlagališča odpadkov, ki ga ima v poslovnem najemu. Višina finančnega jamstva se je v letu 2010 izračunala na podlagi metodologije, predpisane v Prilogi 9 navedene Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih. Oblikovane rezervacije za stroške finančnega jamstva v letu 2010 je v davčnem obračunu izločil iz davčno priznanih odhodkov v višini 50 %. Zavezanec je navedel, da je v skladu s spremembami in dopolnitvami Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih3 (Uradni list RS, št. 32/06, 98/07, 62/08 in 53/09), sprejetimi v letu 2009, na podlagi katerih mora upravljavec odlagališč zagotoviti zbiranje sredstev za... 30. 04. 2017 Furs 30. 04. 2017 30. 04. 2017
Vprašanje in odgovor FURS: Davčna osnova – rezervacije 3.1 Davčna obravnava aktuarskih obresti v okviru vrednotenja rezervacij (28. 4. 2015) 3.1 Davčna obravnava aktuarskih obresti v okviru vrednotenja rezervacij (28. 4. 2015... 30. 04. 2017 Furs 30. 04. 2017 30. 04. 2017
Vprašanje in odgovor FURS: Davčna osnova – rezervacije Posredovano je bilo vprašanje, kako se v skladu z novim 15.a členom ZDDPO-2M9 pravilno davčno obravnavajo rezervacije pripoznane v drugem vseobsegajočem donosu. Zavezanca je še posebej zanimalo, kdaj vplivajo na davčno osnovo aktuarski dobički, ki nastanejo pri preračunu rezervacij za odpravnine ob upokojitvi. Posredovano je bilo vprašanje, kako se v skladu z novim 15.a členom ZDDPO-2M9 pravilno davčno obravnavajo rezervacije pripoznane v drugem vseobsegajočem donosu. Zavezanca je še posebej zanimalo, kdaj vplivajo na davčno osnovo aktuarski dobički, ki nastanejo pri... 30. 04. 2017 Furs 30. 04. 2017 30. 04. 2017
Vprašanje in odgovor FURS: Davčna osnova – rezervacije 2.2 Priznavanje rezervacij za finančna jamstva za pokrivanje stroškov zapiranja odlagališča in stroškov, ki bodo nastali še 30 let po zaprtju odlagališča (22. 11. 2011) 2.2 Priznavanje rezervacij za finančna jamstva za pokrivanje stroškov zapiranja odlagališča in stroškov, ki bodo nastali še 30 let po zaprtju odlagališča (22. 11. 2011... 30. 04. 2017 Furs 30. 04. 2017 30. 04. 2017
Prikazov na stran:
Komentar