Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Vprašanje in odgovor FURS: Izvajanje mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja Vprašanje 4: Kako so v skladu z mednarodnimi pogodbami obdavčeni dohodki iz zaposlitve, ki jih slovenski rezidenti dosegajo v drugi državi za slovenskega delodajalca (napotitev na delo v tujino)? Vprašanje 4: Kako so v skladu z mednarodnimi pogodbami obdavčeni dohodki iz zaposlitve, ki jih slovenski rezidenti dosegajo v drugi državi za slovenskega delodajalca (napotitev na delo v tujino)? Prvi odstavek 15. člena mednarodnih pogodb določa osnovno pravilo... 29. 09. 2023 Furs 29. 09. 2023 29. 09. 2023
Vprašanje in odgovor FURS: Izvajanje mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja Vprašanje 6: Kako so v skladu z mednarodnimi pogodbami obdavčeni dohodki iz zaposlitve, ki jih nerezidenti dosegajo v drugi državi za slovenskega delodajalca? Vprašanje 6: Kako so v skladu z mednarodnimi pogodbami obdavčeni dohodki iz zaposlitve, ki jih nerezidenti dosegajo v drugi državi za slovenskega delodajalca? V skladu s prvim odstavkom 15. člena mednarodne pogodbe, ki je sklenjena z državo rezidenstva prejemnika... 29. 09. 2023 Furs 29. 09. 2023 29. 09. 2023
Vprašanje in odgovor FURS: Izvajanje mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja Vprašanje 11: Kako se davčno obravnavajo dohodki iz zaposlitve slovenskih rezidentov, ki so doseženi in/ali izplačani v državi, s katero Slovenija nima sklenjene mednarodne pogodbe? Vprašanje 11: Kako se davčno obravnavajo dohodki iz zaposlitve slovenskih rezidentov, ki so doseženi in/ali izplačani v državi, s katero Slovenija nima sklenjene mednarodne pogodbe? Če slovenski rezidenti dosegajo dohodke iz zaposlitve v državi, s katero Slovenija nima... 29. 09. 2023 Furs 29. 09. 2023 29. 09. 2023
Vprašanje in odgovor FURS: Izvajanje mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja Vprašanje 4: Ali se v zvezi s plačili prokuristom uporabi 15. ali 16. člen mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja? Vprašanje 4: Ali se v zvezi s plačili prokuristom uporabi 15. ali 16. člen mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja? Dohodek prokurista se obdavčuje v skladu z določbami 15. Člena Vzorčne konvencije OECD kot dohodek iz zaposlitve, razen v primerih, ko... 29. 09. 2023 Furs 29. 09. 2023 29. 09. 2023
Vprašanje in odgovor FURS: Izvajanje mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja Vprašanje 6: Ali se opravljanje poslovodnih storitev za slovensko družbo s strani tujca, ki ima v državi rezidenstva status samozaposlene osebe, šteje za dohodek iz opravljanja dejavnosti ali za dohodek iz zaposlitve? Vprašanje 6: Ali se opravljanje poslovodnih storitev za slovensko družbo s strani tujca, ki ima v državi rezidenstva status samozaposlene osebe, šteje za dohodek iz opravljanja dejavnosti ali za dohodek iz zaposlitve? Opravljanje dela oziroma storitev direktorjev... 29. 09. 2023 Furs 29. 09. 2023 29. 09. 2023
Vprašanje in odgovor FURS: Izvajanje mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja Vprašanje 1: Kako je po mednarodnih pogodbah obdavčen dohodek, ki ga za svoje delo prejmejo študenti ali pripravniki? Vprašanje 1: Kako je po mednarodnih pogodbah obdavčen dohodek, ki ga za svoje delo prejmejo študenti ali pripravniki? Plačila, ki jih študenti ali pripravniki, rezidenti ene države pogodbenice, prejemajo za svoje vzdrževanje, izobraževanje ali usposabljanje v drugi... 29. 09. 2023 Furs 29. 09. 2023 29. 09. 2023
Vprašanje in odgovor FURS: Izvajanje mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja Vprašanje 2: Kaj se šteje za nepremičnine? Vprašanje 2: Kaj se šteje za nepremičnine? Izraz »nepremičnine« ima pomen, ki ga ima po zakonodaji države pogodbenice, v kateri je ta nepremičnina. Izraz vedno vključuje premoženje, ki je sestavni del nepremičnin, živino in opremo, ki se uporablja v kmetijstvu... 29. 09. 2023 Furs 29. 09. 2023 29. 09. 2023
Vprašanje in odgovor FURS: Izvajanje mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja Vprašanje 1: Kako odpravljamo dvojno obdavčitev po določbah mednarodnih pogodb? Vprašanje 1: Kako odpravljamo dvojno obdavčitev po določbah mednarodnih pogodb? Mednarodna dvojna obdavčitev se lahko odpravlja enostransko v določbah domače nacionalne zakonodaje ali z določbami mednarodne pogodbe.Najpogostejši metodi za odpravo dvojne obdavčitve... 29. 09. 2023 Furs 29. 09. 2023 29. 09. 2023
Vprašanje in odgovor FURS: Izvajanje mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja Vprašanje 27: Kako je določen vir licenčnin in avtorskih honorarjev oz. država, v kateri nastanejo? Vprašanje 27: Kako je določen vir licenčnin in avtorskih honorarjev oz. država, v kateri nastanejo? Za potrebe izvajanja mednarodnih pogodb se šteje, da licenčnine in avtorski honorarji nastanejo v državi pogodbenici, kadar je plačnik rezident te države. V primeru, ko... 29. 09. 2023 Furs 29. 09. 2023 29. 09. 2023
Vprašanje in odgovor FURS: Izvajanje mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja Vprašanje 26: Katere so tipične dejavnosti nerezidenta, ki izpolnjujejo pogoj stalnosti v smislu časa in kraja pri ugotavljanju obstoja stalne poslovne enote v Sloveniji (npr. prodaja kmetijskih pridelkov, potujoča prodajalna)? Vprašanje 26: Katere so tipične dejavnosti nerezidenta, ki izpolnjujejo pogoj stalnosti v smislu časa in kraja pri ugotavljanju obstoja stalne poslovne enote v Sloveniji (npr. prodaja kmetijskih pridelkov, potujoča prodajalna)? Poleg odgovorov na vprašanja 5, 6 in 7... 29. 09. 2023 Furs 29. 09. 2023 29. 09. 2023
Vprašanje in odgovor FURS: Izvajanje mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja Vprašanje 6: Kako je obravnavan dohodek iz kapitalskih dobičkov ob odsvojitvi nepremičnine po Vzorčni konvenciji OECD? Vprašanje 6: Kako je obravnavan dohodek iz kapitalskih dobičkov ob odsvojitvi nepremičnine po Vzorčni konvenciji OECD? Pravila o obdavčitvi dohodkov iz kapitalskih dobičkov ob odsvojitvi nepremičnine so določena v posebni določbi Vzorčne konvencije OECD in so... 29. 09. 2023 Furs 29. 09. 2023 29. 09. 2023
Vprašanje in odgovor FURS: Izvajanje mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja Vprašanje 1: Kako se obdavčuje poslovni dobiček po mednarodnih pogodbah? Vprašanje 1: Kako se obdavčuje poslovni dobiček po mednarodnih pogodbah? Dobiček podjetja se obdavči samo v državi pogodbenici, katere rezident je, vendar samo v primeru, da podjetje ne posluje v drugi državi pogodbenici prek stalne poslovne enote v njej. Zaradi tesne... 29. 09. 2023 Furs 29. 09. 2023 29. 09. 2023
Vprašanje in odgovor FURS: Izvajanje mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja Vprašanje 3: Kakšna je obdavčitev poslovnih subjektov iz EU, ki opravljajo storitve v Sloveniji, po mednarodnih pogodbah? Vprašanje 3: Kakšna je obdavčitev poslovnih subjektov iz EU, ki opravljajo storitve v Sloveniji, po mednarodnih pogodbah? Pri določanju pravice do obdavčitve »poslovnih dobičkov« oziroma »samostojnih osebnih storitev« je potrebno upoštevati tudi določbe mednarodnih... 29. 09. 2023 Furs 29. 09. 2023 29. 09. 2023
Vprašanje in odgovor FURS: Izvajanje mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja Vprašanje 4: Kakšna je obdavčitev poslovnih subjektov iz EU, ki opravljajo storitve v Sloveniji, po nacionalni zakonodaji? Vprašanje 4: Kakšna je obdavčitev poslovnih subjektov iz EU, ki opravljajo storitve v Sloveniji, po nacionalni zakonodaji? A) Nerezident dosega dohodke z opravljanjem dejavnostiGlede na določbe ZDoh-2 je nerezident zavezan za plačilo dohodnine od vseh dohodkov, ki imajo... 29. 09. 2023 Furs 29. 09. 2023 29. 09. 2023
Vprašanje in odgovor FURS: Izvajanje mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja Vprašanje 2: Zakaj so povezana podjetja posebej obravnavana v mednarodnih pogodbah o izogibanju dvojnega obdavčevanja? Vprašanje 2: Zakaj so povezana podjetja posebej obravnavana v mednarodnih pogodbah o izogibanju dvojnega obdavčevanja? Obdavčevanje povezanih podjetij, ki delujejo preko meja različnih držav (multinacionalna podjetja), je eno najbolj zapletenih področij mednarodne... 29. 09. 2023 Furs 29. 09. 2023 29. 09. 2023
Vprašanje in odgovor FURS: Izvajanje mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja Vprašanje 6: Kaj pomeni delitev pravice do obdavčitve dividend po mednarodnih pogodbah o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja? Vprašanje 6: Kaj pomeni delitev pravice do obdavčitve dividend po mednarodnih pogodbah o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja? Delitev pravice do obdavčitve je v primeru dividend in še dveh vrst drugih dohodkov (obresti in dohodkov od premoženjskih... 29. 09. 2023 Furs 29. 09. 2023 29. 09. 2023
Vprašanje in odgovor FURS: Izvajanje mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja Vprašanje 7: Kako so dividende obdavčene v državi vira (državi, v kateri je družba, ki dividende plačuje, rezident)? Vprašanje 7: Kako so dividende obdavčene v državi vira (državi, v kateri je družba, ki dividende plačuje, rezident)? Država vira lahko dividende, ki so izplačane rezidentu druge države pogodbenice, kadar je prejemnik dejansko tudi upravičeni lastnik dividend, obdavčuje... 29. 09. 2023 Furs 29. 09. 2023 29. 09. 2023
Vprašanje in odgovor FURS: Izvajanje mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja Vprašanje 18: Kako je določen vir obresti oz. država, v kateri nastanejo? Vprašanje 18: Kako je določen vir obresti oz. država, v kateri nastanejo? Za potrebe izvajanja mednarodnih pogodb se šteje, da obresti nastanejo v državi pogodbenici, kadar je plačnik rezident te države. V primeru, ko pa ima oseba, ki plačuje obresti, ne glede na to... 29. 09. 2023 Furs 29. 09. 2023 29. 09. 2023
Vprašanje in odgovor FURS: Izvajanje mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja Vprašanje 21: Kako se lahko uveljavljajo ugodnosti pri obdavčitvi obresti na podlagi mednarodne pogodbe pred izplačilom? Vprašanje 21: Kako se lahko uveljavljajo ugodnosti pri obdavčitvi obresti na podlagi mednarodne pogodbe pred izplačilom? Ugodnost se lahko pred izplačilom obresti uveljavi tako, da prejemnik obresti, ki je nerezident Slovenije, plačniku obresti (plačniku davka... 29. 09. 2023 Furs 29. 09. 2023 29. 09. 2023
Vprašanje in odgovor FURS: Izvajanje mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja Vprašanje 22: Kako se lahko uveljavljajo ugodnosti pri obdavčitvi obresti na podlagi mednarodne pogodbe po izplačilu? Vprašanje 22: Kako se lahko uveljavljajo ugodnosti pri obdavčitvi obresti na podlagi mednarodne pogodbe po izplačilu? Ugodnost po izplačilu in obdavčitvi obresti se uveljavi tako, da prejemnik obresti, ki je nerezident Slovenije, pristojnemu davčnemu organu predloži... 29. 09. 2023 Furs 29. 09. 2023 29. 09. 2023
Podrobnejši opisi FURS: Izvajanje mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja Mednarodno Obdavčenje Izvajanje mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja 1.0 UVOD Mednarodne pogodbe (oziroma sporazumi) o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja predstavljajo dvostranski ukrep za izogibanje dvojnega... 29. 09. 2023 Furs 29. 09. 2023 29. 09. 2023
Vprašanje in odgovor FURS: Izvajanje mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja Vprašanje 3: Kaj vključuje izraz »prejemki direktorjev in druga podobna plačila« po določbah mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja in kako je določena pravica do razmejitve obdavčevanja teh dohodkov po mednarodnih pogodbah? Vprašanje 3: Kaj vključuje izraz »prejemki direktorjev in druga podobna plačila« po določbah mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja in kako je določena pravica do razmejitve obdavčevanja teh dohodkov po mednarodnih pogodbah? V skladu s Komentarjem 16... 29. 09. 2023 Furs 29. 09. 2023 29. 09. 2023
Vprašanje in odgovor FURS: Izvajanje mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja Vprašanje 3: Kako so obdavčeni posamezniki, ki so pravico do pokojnine pridobili v tujini in so po upokojitvi postali rezidenti Slovenije? Vprašanje 3: Kako so obdavčeni posamezniki, ki so pravico do pokojnine pridobili v tujini in so po upokojitvi postali rezidenti Slovenije? Če se posameznik odloči, da se bo za stalno preselil v Slovenijo, si mora najprej urediti rezidentski status za davčne namene. Za... 29. 09. 2023 Furs 29. 09. 2023 29. 09. 2023
Vprašanje in odgovor FURS: Izvajanje mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja Vprašanje 3: Kako študent nerezident, ki v Sloveniji opravlja prakso oziroma usposabljanje in hkrati dela preko napotnice študentskega servisa, uveljavlja oprostitev plačila davčnega odtegljaja? Vprašanje 3: Kako študent nerezident, ki v Sloveniji opravlja prakso oziroma usposabljanje in hkrati dela preko napotnice študentskega servisa, uveljavlja oprostitev plačila davčnega odtegljaja? Akontacija dohodnine zavezancu nerezidentu velja za dokončen davek... 29. 09. 2023 Furs 29. 09. 2023 29. 09. 2023
Vprašanje in odgovor FURS: Izvajanje mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja Vprašanje 4: Kako so v skladu z mednarodnimi pogodbami obdavčeni drugi dohodki, ki jih slovenski rezidenti dosegajo v tujini? Vprašanje 4: Kako so v skladu z mednarodnimi pogodbami obdavčeni drugi dohodki, ki jih slovenski rezidenti dosegajo v tujini? Drugi dohodki, ki jih slovenski rezidenti dosegajo v tujini so praviloma obdavčeni samo v državi rezidentstva prejemnika takšnega dohodka... 29. 09. 2023 Furs 29. 09. 2023 29. 09. 2023
Vprašanje in odgovor FURS: Izvajanje mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja Vprašanje 2: Kdo se šteje za rezidenta Slovenije v skladu z določili Zakona o dohodnini, ZDoh-2? Vprašanje 2: Kdo se šteje za rezidenta Slovenije v skladu z določili Zakona o dohodnini, ZDoh-2? V 6. členu Zakona o dohodnini, ZDoh-2 je določeno, da je zavezanec rezident Slovenije v kateremkoli času v davčnem letu, če v tem času izpolnjuje katerega od naslednjih... 29. 09. 2023 Furs 29. 09. 2023 29. 09. 2023
Vprašanje in odgovor FURS: Izvajanje mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja Vprašanje 5: Kdaj posameznik postane rezident oziroma nerezident in kakšen je postopek urejanja rezidentskega statusa? Vprašanje 5: Kdaj posameznik postane rezident oziroma nerezident in kakšen je postopek urejanja rezidentskega statusa? Posameznik postane rezident Slovenije, ko vzpostavi rezidenčno vez s Slovenijo, tj. ko izpolnjuje katerikoli pogoj iz 6. člena ZDoh-2 oziroma... 29. 09. 2023 Furs 29. 09. 2023 29. 09. 2023
Vprašanje in odgovor FURS: Izvajanje mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja Vprašanje 8: Kako se ugotavlja rezidentski status tujih fizičnih oseb, ki prihajajo v Slovenijo zaradi zaposlitve in v Sloveniji nimajo uradno prijavljenega stalnega prebivališča? Vprašanje 8: Kako se ugotavlja rezidentski status tujih fizičnih oseb, ki prihajajo v Slovenijo zaradi zaposlitve in v Sloveniji nimajo uradno prijavljenega stalnega prebivališča? Takšne osebe se glede na kriterij uradnega prijavljenega stalnega prebivališča ne morejo... 29. 09. 2023 Furs 29. 09. 2023 29. 09. 2023
Vprašanje in odgovor FURS: Izvajanje mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja Vprašanje 11: Ali posameznik, ki zapusti Slovenijo, preneha biti rezident Slovenije? Vprašanje 11: Ali posameznik, ki zapusti Slovenijo, preneha biti rezident Slovenije? Najbolj pomembna okoliščina, ki jo je treba upoštevati pri presojanju, ali posameznik, ki zapusti Slovenijo, ostane rezident Slovenije za davčne namene, je, ali posameznik ohrani... 29. 09. 2023 Furs 29. 09. 2023 29. 09. 2023
Vprašanje in odgovor FURS: Izvajanje mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja Vprašanje 19: Kako je določeno rezidentstvo za osebe, ki niso posamezniki, v mednarodnih pogodbah o izogibanju dvojnega obdavčevanja? Vprašanje 19: Kako je določeno rezidentstvo za osebe, ki niso posamezniki, v mednarodnih pogodbah o izogibanju dvojnega obdavčevanja? Oseba, ki ni posameznik (npr. pravne osebe ali združenje oseb, ki nima pravne osebnosti), se v skladu z mednarodno pogodbo, ki sledi... 29. 09. 2023 Furs 29. 09. 2023 29. 09. 2023
Vprašanje in odgovor FURS: Izvajanje mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja Vprašanje 1: Kaj pomeni, da ima tuje podjetje stalno poslovno enoto v Sloveniji? Vprašanje 1: Kaj pomeni, da ima tuje podjetje stalno poslovno enoto v Sloveniji? Dohodek nerezidenta, dosežen v poslovni enoti tega nerezidenta ali preko poslovne enote tega nerezidenta, ima vir v Sloveniji, če se poslovna enota nahaja v Sloveniji. To pomeni, da ima... 29. 09. 2023 Furs 29. 09. 2023 29. 09. 2023
Vprašanje in odgovor FURS: Izvajanje mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja Vprašanje 15: Ali se hčerinska družba po mednarodni pogodbi lahko šteje za poslovno enoto nerezidenta? Vprašanje 15: Ali se hčerinska družba po mednarodni pogodbi lahko šteje za poslovno enoto nerezidenta? Dejstvo, da družba, ki je rezident države pogodbenice, nadzoruje družbo, ki je rezident druge države pogodbenice ali opravlja posle v tej drugi državi (prek stalne... 29. 09. 2023 Furs 29. 09. 2023 29. 09. 2023
Vprašanje in odgovor FURS: Izvajanje mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja Vprašanje 17: Kako so obdavčeni poslovni subjekti, ki so registrirani v Sloveniji in opravljajo storitve v državah članicah EU? Vprašanje 17: Kako so obdavčeni poslovni subjekti, ki so registrirani v Sloveniji in opravljajo storitve v državah članicah EU? Rezident16 je v skladu s slovensko zakonodajo obdavčen po t.i. načelu svetovnega dohodka, kar pomeni, da je zavezan za davek od vseh... 29. 09. 2023 Furs 29. 09. 2023 29. 09. 2023
Vprašanje in odgovor FURS: Izvajanje mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja Vprašanje 21: Ali je dolžno tuje podjetje, ki v Sloveniji opravlja dejavnost montaže proizvodne linije, registrirati podružnico? Vprašanje 21: Ali je dolžno tuje podjetje, ki v Sloveniji opravlja dejavnost montaže proizvodne linije, registrirati podružnico? Pojem podružnice tujega podjetja v Sloveniji je opredeljen v okviru določb gospodarskega in ne davčnega prava. Tuje podjetje lahko... 29. 09. 2023 Furs 29. 09. 2023 29. 09. 2023
Vprašanje in odgovor FURS: Izvajanje mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja Vprašanje 23: Kako se obdavčuje dobiček, ki ga v Sloveniji dosežejo tuje letalske družbe? Vprašanje 23: Kako se obdavčuje dobiček, ki ga v Sloveniji dosežejo tuje letalske družbe? V primeru, da tuja letalska družba v Sloveniji opravlja dejavnost preko poslovne enote nerezidenta (npr. da ima registrirano podružnico), mora v Sloveniji napovedati davčno... 29. 09. 2023 Furs 29. 09. 2023 29. 09. 2023
Vprašanje in odgovor FURS: Izvajanje mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja Vprašanje 2: Katere vrste dobičkov se štejejo kot dobički iz mednarodnega prevoza? Vprašanje 2: Katere vrste dobičkov se štejejo kot dobički iz mednarodnega prevoza? V tovrstni dobiček je zajet dobiček, ki ga podjetje doseže s prevozom potnikov in blaga, ter tudi druge vrste dobička; tj. tiste vrste dobička, ki se jih zaradi njihove narave ali tesne... 29. 09. 2023 Furs 29. 09. 2023 29. 09. 2023
Vprašanje in odgovor FURS: Izvajanje mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja Vprašanje 9: Ali bi lahko ugodnost iz mednarodne pogodbe uveljavljal zavezanec iz države B, ki je prejel dividende od družbe iz države A kot posrednik za družbo iz države C? Vprašanje 9: Ali bi lahko ugodnost iz mednarodne pogodbe uveljavljal zavezanec iz države B, ki je prejel dividende od družbe iz države A kot posrednik za družbo iz države C? Navedene dividende bi se obravnavale na podlagi določb iz mednarodne pogodbe, ki je sklenjena... 29. 09. 2023 Furs 29. 09. 2023 29. 09. 2023
Vprašanje in odgovor FURS: Izvajanje mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja Vprašanje 11: V katerem primeru se znižana stopnja obdavčitve dividend iz mednarodne pogodbe ne more uveljaviti? Vprašanje 11: V katerem primeru se znižana stopnja obdavčitve dividend iz mednarodne pogodbe ne more uveljaviti? Znižana stopnja obdavčitve se ne more uveljaviti v primeru, ko upravičeni lastnik dividend iz druge države pogodbenice (npr. Avstrije) posluje v državi... 29. 09. 2023 Furs 29. 09. 2023 29. 09. 2023
Vprašanje in odgovor FURS: Izvajanje mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja Vprašanje 20: V katerem primeru se znižana stopnja obdavčitve obresti iz mednarodne pogodbe ne more uveljaviti? Vprašanje 20: V katerem primeru se znižana stopnja obdavčitve obresti iz mednarodne pogodbe ne more uveljaviti? Znižana stopnja obdavčitve se ne more uveljaviti v primeru, ko upravičeni lastnik obresti iz druge države pogodbenice (npr. Italije) posluje v državi... 29. 09. 2023 Furs 29. 09. 2023 29. 09. 2023
Vprašanje in odgovor FURS: Izvajanje mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja Vprašanje 24: Kako so v posameznih mednarodnih pogodbah določene znižane stopnje obdavčitve obresti po stanju na dan 1. 1. 2014? Vprašanje 24: Kako so v posameznih mednarodnih pogodbah določene znižane stopnje obdavčitve obresti po stanju na dan 1. 1. 2014? Davčne stopnje od obresti po mednarodnih pogodbah, veljavnih na dan 1. januar 2014: Zap. št. Država Obresti22 1. Albanija 7 2... 29. 09. 2023 Furs 29. 09. 2023 29. 09. 2023
Vprašanje in odgovor FURS: Izvajanje mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja Vprašanje 25: Kako je urejena pravica do obdavčitve licenčnin in avtorskih honorarjev po Vzorčni konvenciji OECD? Vprašanje 25: Kako je urejena pravica do obdavčitve licenčnin in avtorskih honorarjev po Vzorčni konvenciji OECD? V Vzorčni konvenciji OECD so določena pravila obdavčevanja licenčnin in avtorskih honorarjev, ki jih plačuje družba, ki je rezident ene države pogodbenice... 29. 09. 2023 Furs 29. 09. 2023 29. 09. 2023
Vprašanje in odgovor FURS: Izvajanje mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja Vprašanje 2: Kako so v skladu z mednarodnimi pogodbami obdavčeni dohodki iz zaposlitve, ki jih slovenski rezidenti dosegajo v tujini pri tujem delodajalcu? Vprašanje 2: Kako so v skladu z mednarodnimi pogodbami obdavčeni dohodki iz zaposlitve, ki jih slovenski rezidenti dosegajo v tujini pri tujem delodajalcu? V teh primerih se upošteva temeljno pravilo v zvezi z obdavčevanjem dohodka iz zaposlitve, ki je določeno v prvem... 29. 09. 2023 Furs 29. 09. 2023 29. 09. 2023
Vprašanje in odgovor FURS: Izvajanje mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja Vprašanje 3: Kaj pomeni, da neodvisni posrednik »deluje v celoti ali pretežno v imenu nerezidenta«? Vprašanje 3: Kaj pomeni, da neodvisni posrednik »deluje v celoti ali pretežno v imenu nerezidenta«? Razlog za takšno določbo je v tem, da posrednik, ki v okviru svoje neodvisne dejavnosti, deluje samo za eno podjetje in posveti svoj čas in aktivnost v celoti... 29. 09. 2023 Furs 29. 09. 2023 29. 09. 2023
Vprašanje in odgovor FURS: Stopnje DDV DDV zakonodaja označevanja cen na ceniku ne ureja (določa pa kot obvezen podatek na računu med drugim tudi stopnjo DDV oz. pri poenostavljenem računu informacijo, potrebna za izračun DDV... 29. 09. 2023 Furs 29. 09. 2023 29. 09. 2023
Vprašanje in odgovor FURS: Stopnje DDV OdgovorDobava, vključno s knjižnično izposojo, knjig na vseh fizičnih nosilcih je obdavčena z DDV po nižji stopnji, razen če ne gre za izdelke, ki vključujejo nad 50 % reklamnih vsebin... 29. 09. 2023 Furs 29. 09. 2023 29. 09. 2023
Vprašanje in odgovor FURS: Stopnje DDV OdgovorV obeh primerih gre za opravljanje storitev, ki so obdavčene z DDV po splošni stopnji.PodrobnejeV obravnavanih primerih je dobava obdavčena z DDV po splošni stopnji. Naročnik (založnik oziroma šola) pri dobavitelju (marketinška agencija oziroma tiskarna) naroči... 29. 09. 2023 Furs 29. 09. 2023 29. 09. 2023
Vprašanje in odgovor FURS: Stopnje DDV Odgovor Pri prodaji albumov za sličice in samolepljivih sličic, ki so namenjene za lepljenje v album, ki je običajno povezan s skupno tematiko, kot je na primer športni dogodek, igrani, risani film, serija, naravoslovna tematika ipd., pri čemer so sličice praviloma... 29. 09. 2023 Furs 29. 09. 2023 29. 09. 2023
Vprašanje in odgovor FURS: Stopnje DDV Odgovor Po nižji stopnji DDV se obdavči postavitev ograje, če so kumulativno izpolnjeni naslednji pogoji: ograja je del stanovanjskega objekta, ki je del socialne politike oziroma stanovanjske stavbe za posebne namene (npr. postavitev ograje na terasi, balkonu... 29. 09. 2023 Furs 29. 09. 2023 29. 09. 2023
Vprašanje in odgovor FURS: Stopnje DDV Odgovor Dobava in montaža sončne elektrarne je obdavčena po nižji stopnji DDV, če je zaračunana neposredno investitorju, ob pogoju, da se montira na stanovanjski objekt, ki je del socialne politike in predstavlja pripadajoči del takega objekta, in sicer ne glede na to... 29. 09. 2023 Furs 29. 09. 2023 29. 09. 2023
Vprašanje in odgovor FURS: Stopnje DDV Odgovor Nižjo stopnjo DDV se lahko uporabi samo za v pravilniku točno določene izdelke iz določene KN in ne za vse izdelke, ki se uvrščajo v določeno KN oziroma odvisno od določbe pravilnika. Za aparat za merjenje sladkorja v krvi, KN 9027 80 17, se obračuna nižja... 29. 09. 2023 Furs 29. 09. 2023 29. 09. 2023
Prikazov na stran:
Komentar