Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Pojasnilo DURS: Normirani stroški, novi obrazci REK in podatki za odmero dohodnine 2004 Normirani stroški, novi obrazci REK in podatki za odmero dohodnine 2004 Na vaša vprašanja odgovarjamo sledeče: 1. Kakšna je višina normiranih stroškov pri oddajanju garaže v najem po 1. januarju 2005? V skladu z drugim odstavkom 67. člena Zakona o dohodnini (Uradni... 23. 12. 2004 Durs 23. 12. 2004 23. 12. 2004
Pojasnilo DURS: Obvestilo v zvezi z napovedjo za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v skladu s predpisi v Sloveniji in drugih državah članicah EU Obvestilo v zvezi z napovedjo za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v skladu s predpisi v Sloveniji in drugih državah članicah EU Davčni zavezanec rezident mora letos prvič do 28. 2. 2007 vložiti Napoved za odmero... 12. 01. 2007 Durs 12. 01. 2007 12. 01. 2007
Pojasnilo DURS: Upoštevanje prekluzivnega roka pri pridobitvah blaga znotraj unije in v primerih, ko je prejemnik blaga ali storitev določen kot plačnik DDV Upoštevanje prekluzivnega roka pri pridobitvah blaga znotraj unije in v primerih, ko je prejemnik blaga ali storitev določen kot plačnik DDV Na vprašanje v zvezi z upoštevanjem prekluzivnega roka za uveljavljanje pravice do odbitka DDV pri pridobitvah blaga znotraj... 14. 11. 2013 Durs 14. 11. 2013 14. 11. 2013
Pojasnilo DURS: Obračunavanje DDV od preprodaje novih, še ne vseljenih objektov Obračunavanje DDV od preprodaje novih, še ne vseljenih objektov Zavezanec navaja, da je fizična oseba zgradila stanovanjski objekt in pri tem plačala DDV. Objekt, ki še ni vseljen oziroma še ni v uporabi, fizična oseba nato proda. V zvezi z obdavčitvijo nadaljnjih... 26. 09. 2005 Durs 26. 09. 2005 26. 09. 2005
Pojasnilo DURS: Pojasnilo o vlaganju zahtevkov za izdajo zavezujoče informacije Pojasnilo o vlaganju zahtevkov za izdajo zavezujoče informacije Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06 s sprem.) je s 1. januarjem 2007 v slovenski pravni red uvedel nov institut zavezujoče informacije. Generalni davčni urad, na zahtevo... 18. 06. 2009 Durs 18. 06. 2009 18. 06. 2009
Pojasnilo DURS: Delovanje strojnih krožkov in oprostitev po 26. členu ZDoh-2 Delovanje strojnih krožkov in oprostitev po 26. členu ZDoh-2 Z dnem izdaje tega pojasnila, se razveljavlja pojasnilo DURS, št. 4210-109/2010-2 z dne 28. 7. 2011. Novo pojasnilo v zvezi z delovanjem strojnih krožkov in pogoji za oprostitev plačila dohodnine od... 27. 03. 2013 Durs 27. 03. 2013 27. 03. 2013
Pojasnilo DURS: Sodba sodišča - izplačilo plač z zamudnimi obrestmi v letu 2005 Sodba sodišča - izplačilo plač z zamudnimi obrestmi v letu 2005 V zvezi z vprašanjem, ki zadeva izplačilo zamudnih obresti na podlagi sodne odločbe v letu 2005, pojasnjujemo: Zamudne obresti, izplačane na podlagi sodne odločbe, so v skladu s 6. členom Zakona... 01. 02. 2006 Durs 01. 02. 2006 01. 02. 2006
Pojasnilo DURS: Uporaba 76.a člena ZDDV-1 za odpadne električne kable Uporaba 76.a člena ZDDV-1 za odpadne električne kable Za dobave odpadnih električnih kablov ali vodnikov z bakreno žico iz prečiščenega bakra, ki se uvrščajo pod oznako KN 7404 00 10 (oddelek XV kombinirane nomenklature), se uporabi mehanizem obrnjene davčne... 02. 04. 2014 Durs 02. 04. 2014 02. 04. 2014
Pojasnilo DURS: Starostna meja kot pogoj za priznanje olajšave po Zakonu o dohodnini Starostna meja kot pogoj za priznanje olajšave po Zakonu o dohodnini Zakon o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06) v več členih kot pogoj za priznanje olajšave določa starostno mejo, in sicer: Po določbi drugega odstavka 112. člena se rezidentu po... 23. 10. 2007 Durs 23. 10. 2007 23. 10. 2007
Pojasnilo DURS: Prenos komunalne opreme in DDV Prenos komunalne opreme in DDV V zvezi z obravnavo prenosa komunalne opreme z vidika DDV in evidentiranjem komunalnega prispevka v poslovnih knjigah občinskih proračunov v primerih, ko investitor po pogodbi o opremljanju del ali celotno komunalno opremo zgradi sam... 23. 10. 2013 Durs 23. 10. 2013 23. 10. 2013
Pojasnilo DURS: Obravnava prenosa nepremičnin v razlastitvenih postopkih po zakonu o dohodnini Obravnava prenosa nepremičnin v razlastitvenih postopkih po zakonu o dohodnini V zvezi z davčno obravnavo prenosa nepremičnin v razlastitvenih postopkih po Zakonu o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/2011), smo prejeli pojasnilo Ministrstva za finance, kot... 20. 01. 2012 Durs 20. 01. 2012 20. 01. 2012
Pojasnilo DURS: Popravek REK obrazca ob vračilu dohodka Popravek REK obrazca ob vračilu dohodka Prejeli smo dopis zavezanca, v katerem navaja, da zaradi prenehanja delovnega razmerja in odjave delavca iz zavarovanja želi popraviti REK-1 obrazec, za izplačilo plač za mesec december 2013. Popravek predloženega REK-1 obrazca... 06. 02. 2014 Durs 06. 02. 2014 06. 02. 2014
Pojasnilo DURS: Pojasnila glede 2. člena Zakona o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva Pojasnila glede 2. člena Zakona o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva Zakon o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva – ZIUPTDSV (Uradni list RS, št. 63/13) v 2. členu določa začasno spodbudo za zaposlovanje... 17. 10. 2013 Durs 17. 10. 2013 17. 10. 2013
Pojasnilo FURS: Pojasnilo glede DDV obravnave knjižničnih nadomestil Pojasnilo glede DDV obravnave knjižničnih nadomestil Obveščamo vas o spremembi stališča glede DDV obravnave izplačevanja nadomestil iz naslova pravičnega nadomestila avtorjem varovanih del, in sicer glede obračunavanja DDV od knjižničnih nadomestil, na podlagi sodbe... 27. 10. 2017 Furs 27. 10. 2017 27. 10. 2017
Pojasnilo DURS: Obravnava pokojnin OZN Obravnava pokojnin OZN V zvezi z vprašanji o davčni obravnavi pokojnin OZN pojasnjujemo:Kot sodnik Mednarodnega kazenskega sodišča za Ruando je v skladu s predpisi OZN po dopolnjenih treh letih pridobil pravico do pokojnine OZN, ki jo prejema s sedeža OZN v New Yorku... 04. 12. 2006 Durs 04. 12. 2006 04. 12. 2006
Pojasnilo DURS: Obdavčitev obresti na obveznice SOS2E Obdavčitev obresti na obveznice SOS2E Zavezanka navaja, da je bilo z denacionalizacijsko odločbo njenemu očetu, ki je umrl leta 1980, vrnjeno nacionalizirano premoženje v obliki obveznic SOS2E. Po pokojnem očetu je več dedičev in do zaključka dednega postopka je bil... 07. 01. 2008 Durs 07. 01. 2008 07. 01. 2008
Pojasnilo DURS: Davek na motorna vozila Davek na motorna vozila Zavezanec navaja primer, ko je samostojni podjetnik dne 31. 12. 2005 s svojo hčerko v obliki notarskega zapisa sklenil izročilno pogodbo, iz katere izhaja, da ji izroča svoje podjetje, hči pa se zavezuje, da bo izročeno podjetje kot stvarni... 16. 03. 2006 Durs 16. 03. 2006 16. 03. 2006
Pojasnilo DURS: Uporaba nižje stopnje DDV za čiščenje oken in čiščenje zasebnih gospodinjstev Uporaba nižje stopnje DDV za čiščenje oken in čiščenje zasebnih gospodinjstev Storitve čiščenja oken in čiščenja zasebnih gospodinjstev se obdavčijo z DDV po nižji 8,5-odstotni stopnji DDV od davčne osnove.S sprejetjem novele Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona... 04. 02. 2010 Durs 04. 02. 2010 04. 02. 2010
Pojasnilo DURS: Rezidentski status tuje fizične osebe – avtoprevozniki v mednarodnem cestnem prometu Rezidentski status tuje fizične osebe – avtoprevozniki v mednarodnem cestnem prometu Zavezanec sprašuje, kako je z dodeljevanjem rezidentskih statusov pri delavcih iz Bosne in Hercegovine, ki so zaposleni pri slovenskem delodajalcu kot vozniki v mednarodnem cestnem... 30. 07. 2009 Durs 30. 07. 2009 30. 07. 2009
Pojasnilo DURS: Postopki vračila davčnega odtegljaja od dohodkov iz nematerializiranih finančnih instrumentov, izplačanih od osebe, ki jih je prejela za tuj račun (383. d člena ZDavP-2) Postopki vračila davčnega odtegljaja od dohodkov iz nematerializiranih finančnih instrumentov, izplačanih od osebe, ki jih je prejela za tuj račun (383. d člena ZDavP-2) Kadar plačnik davka (tj. oseba, ki se šteje za plačnika davka po 58. členu Zakona o davčnem... 18. 11. 2010 Durs 18. 11. 2010 18. 11. 2010
Pojasnilo DURS: Določanje zavarovalnih osnov na podlagi davčnega obračuna akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti, za leto 2005 Določanje zavarovalnih osnov na podlagi davčnega obračuna akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti, za leto 2005 Zavezanci, ki so na podlagi prvega odstavka 15. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-1 (Uradni list... 28. 03. 2006 Durs 28. 03. 2006 28. 03. 2006
Pojasnilo DURS: Ukrepi, sprejeti za blažitev posledic finančne in gospodarske krize, na podlagi katerih so pravne osebe od države prejele poroštva oziroma jamstva ali sredstva Ukrepi, sprejeti za blažitev posledic finančne in gospodarske krize, na podlagi katerih so pravne osebe od države prejele poroštva oziroma jamstva ali sredstva Ministrstvo za finance je s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ter Direktorata za javno... 29. 01. 2010 Durs 29. 01. 2010 29. 01. 2010
Pojasnilo DURS: Davčna obravnava nepremičnin pri zasebnikih, ki so prenehali z opravljanjem dejavnosti Davčna obravnava nepremičnin pri zasebnikih, ki so prenehali z opravljanjem dejavnosti Zaradi zagotovitve enotnega izvajanja določb Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/08 in 10/08), ki se nanašajo na davčno obravnavo nepremičnin pri zasebnikih, ki so... 14. 07. 2008 Durs 14. 07. 2008 14. 07. 2008
Pojasnilo DURS: Dohodek iz oddajanja hišniškega stanovanja v najem Dohodek iz oddajanja hišniškega stanovanja v najem Zavezanka sprašuje, če obstaja predlog za spremembo drugega odstavka 318. člena Zakona o davčnem postopku, na podlagi katerega je dolžna vsako leto vlagati napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanja... 05. 01. 2011 Durs 05. 01. 2011 05. 01. 2011
Pojasnilo MJU: Jubilejna nagrada (III) Jubilejna nagrada Na Ministrstvo za javno upravo smo prejeli vaš e-dopis, ki se nanaša na jubilejno nagrado. Zanima vas, kako postopati v primeru, ko javni uslužbenec izpolni pogoj (dopolni ustrezno delovno dobo) konec meseca, po že izvedenem obračunu plač, ki se... 14. 05. 2015 MJU 14. 05. 2015 14. 05. 2015
Pojasnilo DURS: Predlaganje rek obrazcev za dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo Predlaganje rek obrazcev za dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo V Uradnem listu RS, št. 22/14 z dne 31. 3. 2014, je objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu... 01. 04. 2014 Durs 01. 04. 2014 01. 04. 2014
Pojasnilo MJU: Jubilejna nagrada (I) Jubilejna nagrada Na Ministrstvo za notranje zadeve, na Direktorat za javni sektor smo prejeli vaše e-vprašanje, ki se nanaša na izplačilo jubilejne nagrade, in sicer vas zanima, ali se delovna doba, ki jo je zaposleni dosegel z javnimi deli, šteje v delovno dobo... 10. 01. 2014 MJU 10. 01. 2014 10. 01. 2014
Podrobnejši opisi FURS: Novosti poročanja informacij na podlagi FATCA sporazuma za leto 2016 FATCA Novosti poročanja informacij na podlagi FATCA sporazuma za leto 2016 1.0 SPREMEMBA XML SHEME ZA DOSTAVO INFORMACIJ V SKLADU S FATCA SPORAZUMOM Na uradni spletni strani Uprave za notranje prihodke ZDA (»International Revenue Service – IRS«) je objavljena nova... 31. 12. 2016 Furs 31. 12. 2016 31. 12. 2016
Pojasnilo MJU: Sklep daljinomer Sklep daljinomer Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN in 8/12) je Vlada Republike Slovenije na 44. redni seji dne 10. 1. 2013 pod točko II/7.6 sprejela... 10. 01. 2013 MJU 10. 01. 2013 10. 01. 2013
Pojasnilo MJU: Pojasnila glede plač, povračil stroškov in drugih ukrepov v letu 2018 15. 01. 2018 MJU 15. 01. 2018 15. 01. 2018
Pojasnilo DURS: Izvajanje Zakona o določitvi minimalne plače Izvajanje Zakona o določitvi minimalne plače V Uradnem listu RS, št. 114/06, je bil objavljen Zakon o določitvi minimalne plače – ZDMP, s katerim je določeno, da znaša:minimalna plača od 1. avgusta 2006 dalje 125.052 tolarjev,zajamčena plača od 1. avgusta 2006 dalje... 15. 11. 2006 Durs 15. 11. 2006 15. 11. 2006
Pojasnilo DURS: Obresti iz naslova blagovnih kreditov Obresti iz naslova blagovnih kreditov V zvezi z obravnavanjem obresti iz blagovnih kreditov pojasnjujemo:Blagovni krediti se po DDV zakonodaji obravnavajo kot posojila, dana v denarni obliki, zato tudi obresti, ki jih dobavitelj blaga oziroma storitve zaračuna kupcu... 09. 02. 2010 Durs 09. 02. 2010 09. 02. 2010
Pojasnilo MJU: Jubilejna nagrada – prekinitev zaposlitve v javnem sektorju Jubilejna nagrada – prekinitev zaposlitve v javnem sektorju Na Ministrstvo za javno upravo smo prejeli vaš e-dopis, ki se nanaša na jubilejno nagrado. Zanima vas, kakšno vlogo ima prekinitev zaposlitve v javnem sektorju, oziroma ali se šteje vsa skupna delovna doba... 21. 04. 2015 MJU 21. 04. 2015 21. 04. 2015
Vprašanje in odgovor FURS: Statistično spremljanje trgovine z mečaricami in veleokimi tuni Vprašanje 1: Ali mora izvoznik pri izvozu mečarice, ki je bila predhodno uvožena v EU in se po predelavi ponovno izvaža v tretjo državo, priložiti potrdilo o ponovnem izvozu ICCAT za mečarice? (1. 10. 2014) Vprašanje 1: Ali mora izvoznik pri izvozu mečarice, ki je bila predhodno uvožena v EU in se po predelavi ponovno izvaža v tretjo državo, priložiti potrdilo o ponovnem izvozu ICCAT za mečarice? (1. 10. 2014) Odgovor Glede na določila člena 6/1 uredbe št. 1984/2003 je... 31. 10. 2014 Furs 31. 10. 2014 31. 10. 2014
Vprašanje in odgovor FURS: Statistično spremljanje trgovine z mečaricami in veleokimi tuni Nadzor nad ribiškimi proizvodi Statistično spremljanje trgovine z mečaricami in veleokimi tuni Vprašanje 1: Ali mora izvoznik pri izvozu mečarice, ki je bila predhodno uvožena v EU in se po predelavi ponovno izvaža v tretjo državo, priložiti potrdilo o ponovnem izvozu... 31. 10. 2014 Furs 31. 10. 2014 31. 10. 2014
Pojasnilo DURS: Upoštevanje pavšalnih prispevkov zavezancev, ki davčno osnovo od dohodka iz opravljanja dejavnosti ugotavljajo z upoštevanjem normiranih odhodkov, pri odmeri dohodnine za leto 2006 Upoštevanje pavšalnih prispevkov zavezancev, ki davčno osnovo od dohodka iz opravljanja dejavnosti ugotavljajo z upoštevanjem normiranih odhodkov, pri odmeri dohodnine za leto 2006 V drugem odstavku 109. člena Zakona o dohodnini – ZDoh-1 (Uradni list RS, št. 59/06... 14. 03. 2007 Durs 14. 03. 2007 14. 03. 2007
Pojasnilo DURS: Poklicni športniki – plačevanje pavšalnih prispevkov Poklicni športniki – plačevanje pavšalnih prispevkov Osebe, ki so pridobile status poklicnega športnika v skladu s 35. členom Zakona o športu – ZSpo (Uradni list RS, št. 22/98, 27/02 – odl. US, 110/02 in 15/03), pa niso obvezno zavarovane kot samozaposlene po 15. členu... 04. 08. 2006 Durs 04. 08. 2006 04. 08. 2006
Pojasnilo DURS: Plačilo na obroke in 39. Člen pravilnika o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost Plačilo na obroke in 39. Člen pravilnika o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost Davčni zavezanec navaja, da svojim naročnikom oziroma kupcem blaga ali storitev omogoča plačilo na obroke z obrestmi ali brez, kar je vnaprej dogovorjeno s pogodbo. Zaradi... 20. 03. 2007 Durs 20. 03. 2007 20. 03. 2007
Pojasnilo DURS: Kraj obdavčitve storitev odkupa terjatev in faktoringa Kraj obdavčitve storitev odkupa terjatev in faktoringa Davčni zavezanec opravlja storitve unovčevanja terjatev na različne načine, bodisi prek odkupa terjatev ali po sistemu faktoringa. Končni rezultat storitve je nakazilo denarja naročniku storitve (upniku), znižano... 15. 02. 2007 Durs 15. 02. 2007 15. 02. 2007
Podrobnejši opisi FURS: Predizpolnjen obračun prispevkov za socialno varnost Prispevki za socialno varnost Predizpolnjen obračun prispevkov za socialno varnost 1.0 SPLOŠNO Fizične osebe so v obvezno socialno zavarovanje v Republiki Sloveniji vključene iz naslova svojega statusa ali delovne aktivnosti, na način in pod pogoji, ki jih določajo... 30. 04. 2017 Furs 01. 01. 2017 30. 04. 2017
Podrobnejši opisi FURS: Gibanje trošarinskih izdelkov v režimu odloga plačila trošarine v Sloveniji Gibanje trošarinskih izdelkov v režimu odloga plačila trošarine v Sloveniji 1.0 GIBANJE TROŠARINSKIH IZDELKOV V REŽIMU ODLOGA PLAČILA TROŠARINE Trošarinski izdelki se v Sloveniji lahko gibajo v režimu odloga plačila trošarine in je pošiljatelj imetnik trošarinskega... 30. 09. 2019 Furs 30. 09. 2019 30. 09. 2019
Pojasnilo FURS: Pojasnilo glede DDV obravnave nadomestil avtorjem za tonsko ali vizualno snemanje in za fotokopiranje Pojasnilo glede DDV obravnave nadomestil avtorjem za tonsko ali vizualno snemanje in za fotokopiranje Obveščamo vas o spremembi stališča glede DDV obravnave izplačevanja nadomestil iz naslova pravičnega nadomestila avtorjem varovanih del, in sicer glede nadomestil... 27. 10. 2017 Furs 27. 10. 2017 27. 10. 2017
Podrobnejši opisi FURS: Plačevanje prispevkov za socialno varnost za zavarovance – kmete Prispevki za socialno varnost Plačevanje prispevkov za socialno varnost za zavarovance – kmete 1.0 SPLOŠNO Fizične osebe so v obvezno socialno zavarovanje v Republiki Sloveniji vključene iz naslova svojega statusa ali delovne aktivnosti, na način in pod pogoji, ki jih... 31. 12. 2017 Furs 31. 12. 2017 31. 12. 2017
Pojasnilo FURS: Spremembe na področju zavezujočih tarifnih informacij (ZTI) – 1. oktober 2019 20. 09. 2019 Furs 20. 09. 2019 20. 09. 2019
Podrobnejši opisi FURS: Izvozni postopki Izvozni postopki 1.1 Dokončni izvoz Izvozni postopek omogoča, da unijsko blago zapusti carinsko območje Unije. Če gre za blago, ki v trenutku izvoza ni namenjeno vrnitvi v EU, se da v postopek dokončnega izvoza. Izvozna carinska deklaracija se vloži pri carinskem... Furs 31. 08. 2016
Podrobnejši opisi FURS: Diplomatski predstavniki Oprostitve Diplomatski predstavniki Oprostitve za diplomatske predstavnike – splošno Področje oprostitev plačila carinskih dajatev ureja Uredba Sveta (ES) št. 1186/2009 z dne 16. novembra 2009 o sistemu oprostitev carin v Skupnosti (UL L 324, 10.12.2009; v nadaljevanju... 14. 03. 2019 Furs 14. 03. 2019 14. 03. 2019
Vprašanje in odgovor FURS: Plačnik davka Kdo je dolžan poročati o doseženih obrestih FURS, skladno s drugim odstavkom 337. člena ZDavP-2, ter davčnemu zavezancu, skladno s sedmim odstavkom 337. člena ZDavP-2, banka A ali banka B? (12. 4. 2015) Kdo je dolžan poročati o doseženih obrestih FURS, skladno s drugim odstavkom 337. člena ZDavP-2, ter davčnemu zavezancu, skladno s sedmim odstavkom 337. člena ZDavP-2, banka A ali banka B? (12. 4. 2015) Odgovor Banka B, tako po drugem odstavku kot tudi po sedmem... Furs 30. 04. 2015
Vprašanje in odgovor FURS: Plačnik davka Ali je slovenska delniška družba C v obravnavanem primeru dolžna predložiti POPD obrazec FURS? (12. 4. 2015) Ali je slovenska delniška družba C v obravnavanem primeru dolžna predložiti POPD obrazec FURS? (12. 4. 2015) Odgovor Da, ker se slovenska delniška družba C ne šteje za plačnika davka. Podrobneje Skladno z 2. točko drugega odstavka 58. člena ZDavP-2 se slovenska... Furs 30. 04. 2015
Vprašanje in odgovor FURS: Plačnik davka Ali je DZU v obravnavanem primeru dolžna predložiti POPD obrazec FURS? (12. 4. 2015) Ali je DZU v obravnavanem primeru dolžna predložiti POPD obrazec FURS? (12. 4. 2015) OdgovorNE, ker se obresti izplačajo osebi, ki postane plačnik davka po drugem odstavku 58. člena ZDavP-2... Furs 30. 04. 2015
Vprašanje in odgovor FURS: Plačnik davka Ali je slovenska delniška družba E dolžna predložiti POPD obrazec FURS? (12. 4. 2015) Ali je slovenska delniška družba E dolžna predložiti POPD obrazec FURS? (12. 4. 2015) OdgovorDA, ker je od slovenske BPD F prejela izjavo o tem, da bo s prejemom dohodka postala plačnik davka... Furs 30. 04. 2015
Prikazov na stran:
Komentar