Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Pojasnilo MJU: Obvestilo - pravica do izplačila razlike do minimalne plače Obvestilo - pravica do izplačila razlike do minimalne plače Seznanjamo vas, da novela Zakona o minimalni plači (Uradni list RS, št. 83/18) določa, da se dodatki, določeni z zakoni in drugimi predpisi ter s kolektivnimi pogodbami, del plače za delovno uspešnost... 18. 10. 2019 MJU 18. 10. 2019 18. 10. 2019
Pojasnilo MJU: Napredovanje v višji naziv pri zaposlitvi za določen čas (projekti) Napredovanje v višji naziv pri zaposlitvi za določen čas (projekti) Na Ministrstvo za javno upravo smo prejeli dopis št. 1001-1/2011/21 z dne 17.05.2011 glede napredovanja javnega uslužbenca v višji naziv na delovnem mestu, zaposlenega za določen čas (projekt... 19. 05. 2011 MJU 19. 05. 2011 19. 05. 2011
Pojasnilo MJU: Izplačilo dodatkov javnim uslužbencem, zaposleni v organih lokalne samouprave v primeru koriščenja ur Izplačilo dodatkov javnim uslužbencem, zaposleni v organih lokalne samouprave v primeru koriščenja ur V vašem zaprosilu prosite za pojasnilo glede izplačevanja dodatkov za opravljene ure dela preko polnega delovnega časa v primeru koriščenja teh ur. Zaprosilo za... 27. 07. 2011 MJU 27. 07. 2011 27. 07. 2011
Pojasnilo MJU: Pravica do minimalne plače v primeru zaposlitve v deležih na različnih delovnih mestih Pravica do minimalne plače v primeru zaposlitve v deležih na različnih delovnih mestih Vprašanje se nanaša na pravico do izplačila razlike do minimalne plače, in sicer v primerih, ko je javni uslužbenec zaposlen na različnih delovnih mestih pri istem ali različnem... 27. 02. 2013 MJU 27. 02. 2013 27. 02. 2013
Pojasnilo MJU: Vračilo preveč vrnjenega zneska plač - sodna odločba Vračilo preveč vrnjenega zneska plač - sodna odločba Prejeli smo dopis, v katerem navajate, da je javna uslužbenka na podlagi pravnomočne sodbe leta 2013 že vrnila preveč izplačane zneske plač za obdobje od 1.8.2008 do 30.4.2010 v skupni višini 2712,23 EUR... 20. 10. 2014 MJU 20. 10. 2014 20. 10. 2014
Pojasnilo MJU: Mnenje v zvezi z upoštevanjem napredovanj ob premestitvi ali prehodu k drugemu delodajalcu v javnem sektorju na delovnih mestih z nazivi in delovnih mestih brez nazivov Mnenje v zvezi z upoštevanjem napredovanj ob premestitvi ali prehodu k drugemu delodajalcu v javnem sektorju na delovnih mestih z nazivi in delovnih mestih brez nazivov Na Ministrstvo za javno upravo smo prejeli vprašanja v zvezi z upoštevanjem napredovanj ob... 20. 09. 2011 MJU 20. 09. 2011 20. 09. 2011
Pojasnilo MJU: Napredovanje sodnikov Napredovanje sodnikov Na Ministrstva za javno upravo in Ministrstvo za pravosodje ste podali prošnjo za podajo skupnega stališča v zvezi z napredovanjem sodnikov. Sprašujete kako izrečen disciplinski ukrep - ustavitev napredovanja za čas enega leta vpliva na tek... 12. 10. 2015 MJU 12. 10. 2015 12. 10. 2015
Pojasnilo MJU: Izplačilo razlike v regresu za letni dopust Izplačilo razlike v regresu za letni dopust Prejeli smo vprašanje, ali so javni uslužbenci, ki so imeli nezakonito določeno plačo in se jim je posledično izplačal nižji znesek regresa za letni dopust za leto 2014, kot bi jim pripadal, upravičeni do izplačila razlike... 04. 05. 2015 MJU 04. 05. 2015 04. 05. 2015
Pojasnilo MJU: Napačno določene in izplačane plače pred novelo ZSPJS-D Napačno določene in izplačane plače pred novelo ZSPJS-D Prejeli smo vprašanje v zvezi z vračilom preveč izplačanih plač. V dodatnem telefonskem razgovoru ste obrazložili, da so nepravilnosti pri določitvi plače javnih uslužbencih nastale pred 1.7.2005, pred začetkom... 14. 05. 2015 MJU 14. 05. 2015 14. 05. 2015
Podrobnejši opisi FURS: eVročanje Storitev eVročanje 1.0 Splošno eVročanje pomeni vročanje po elektronski poti prek informacijskega sistema Finančne uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: portal eDavki). Zavezanec za vstop v portal eDavki potrebuje potrebno programsko in strojno opremo... 23. 08. 2019 Furs 23. 08. 2019 23. 08. 2019
Pojasnilo MJU: Redna delovna uspešnost direktorjev in odpravnina Redna delovna uspešnost direktorjev in odpravnina Ministrstvo za pravosodje in javno upravo je prejelo vaše vprašanje glede določitve višine redne delovne uspešnosti javnega uslužbenca plačne skupine B, kateremu se le ta izplačuje enkrat letno, v osnovi za določitev... 02. 11. 2012 MJU 02. 11. 2012 02. 11. 2012
Pojasnilo DURS: Pravica do obdavčitve dohodka po mednarodni pogodbi – državna služba Pravica do obdavčitve dohodka po mednarodni pogodbi – državna služba Zavezanec navaja, da prebiva v Franciji, kjer je redno in za polni delovni čas zaposlen na javni univerzi. Nadalje navaja, da je slovenski (ne pa tudi francoski) državljan ter se glede na določbe... 20. 11. 2007 Durs 20. 11. 2007 20. 11. 2007
Pojasnilo DURS: Olajšava pri dohodnini za leto 2005 Olajšava pri dohodnini za leto 2005 V zvezi z vprašanjem glede olajšave za vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno nego, pojasnjujemo: Zakon o dohodnini – ZDoh-1 (Uradni list RS, št. 70/05 – UPB2 in 115/05) v 108. členu določa, da se za vzdrževanega otroka, ki... 23. 01. 2006 Durs 23. 01. 2006 23. 01. 2006
Pojasnilo MDDSZEM: Dodatno pojasnilo MDDSZ glede nadomestila plače za napotene delavce Dodatno pojasnilo MDDSZ glede nadomestila plače za napotene delavce Prejeli smo vaše zaprosilo za mnenje v zvezi z nadomestilom plače za napotene delavce, na katerega smo vam odgovorili z dopisom z dne 9. 7. 2018. Nato (po prejemu našega odgovora) ste nam dne 11. 7... 17. 07. 2018 Zveza RFR 17. 07. 2018 17. 07. 2018
Pojasnilo DURS: Plačevanje pavšalnih prispevkov Plačevanje pavšalnih prispevkov V zvezi z vprašanjem o plačilu pavšalnih prispevkov za zdravstveno ter pokojninsko in invalidsko zavarovanje pri čebelarjih pojasnjujemo: S Sklepom o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja (Uradni list RS, št. 111/00, 22... 15. 05. 2006 Durs 15. 05. 2006 15. 05. 2006
Pojasnilo MF: Pojasnila občinam glede zagotavljanja sredstev iz državnega proračuna za dodatka po 71. členu Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo in 11. točki 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor Pojasnila občinam glede zagotavljanja sredstev iz državnega proračuna za dodatka po 71. členu Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo in 11. točki 39. člena Kolektivne pogodbe za javni... 28. 04. 2020 MF 28. 04. 2020 28. 04. 2020
Pojasnilo MJU: Določitev plačnega razreda – dodatno mnenje Določitev plačnega razreda – dodatno mnenje Na Ministrstvo za javno upravo ste posredovali nestrinjanje z našim mnenjem št. 0100- 138/2019/2 z dne 9. 3. 2020 ter navedli, da zahtevate jasne odgovore, saj naj ti ne bi bili podani v odgovoru, ki ste ga prejeli. V zvezi... 09. 04. 2020 MJU 09. 04. 2020 09. 04. 2020
Podrobnejši opisi FURS: Zaposlovanje na črno Zaposlovanje na črno 1.0 ZAPOSLOVANJE NA ČRNO Prepovedano je zaposlovanje na črno, za kar se šteje, če delodajalec: omogoči delo posamezniku, s katerim ni sklenil pogodbe o zaposlitvi oziroma ki ga ni prijavil v obvezna socialna zavarovanja ali ga je med trajanjem... 31. 08. 2015 Furs 31. 08. 2015 31. 08. 2015
Podrobnejši opisi FURS: Slovenski tranzitni sistem (SINCTS) Slovenski tranzitni sistem (SINCTS) 1. UVOD Slovenski tranzitni sistem (SINCTS – Slovenian New Computerised Transit System) je elektronska aplikacija, ki omogoča podporo tranzitnemu postopku. Aplikacija omogoča:pregled nad elektronsko vloženimi tranzitnimi... 13. 09. 2017 Furs 13. 09. 2017 13. 09. 2017
Pojasnilo DURS: Davčna obravnava obresti iz potrdila o vlogi Davčna obravnava obresti iz potrdila o vlogi Zavezanec navaja, da je potrdilo o vlogi bančni produkt, ki je izdan v materializirani obliki in ga trži večina bank v Sloveniji. Potrdilo o vlogi ima naslednje značilnosti. Izdano je na ime. Izda se kot tiskana listina... 28. 02. 2014 Durs 28. 02. 2014 28. 02. 2014
Pojasnilo DURS: Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine za leto 2005 Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine za leto 2005 Zavezanec navaja, da iz predpisanega obrazca za odmero dohodnine za leto 2005 ni razvidno, kako naj javni uslužbenec uveljavi pravice, določene v drugem odstavku 11. člena Zakona o kolektivnem dodatnem... 20. 01. 2006 Durs 20. 01. 2006 20. 01. 2006
Pojasnilo DURS: Posebne olajšave pri napovedi za odmero dohodnine za leto 2005 Posebne olajšave pri napovedi za odmero dohodnine za leto 2005 V zvezi z vprašanjem glede uveljavljanja posebne olajšave za vzdrževano hčerko v napovedi za odmero dohodnine za leto 2005 pojasnjujemo: Po določbi prvega odstavka 108. člena Zakona o dohodnini – ZDoh-1... 23. 02. 2006 Durs 23. 02. 2006 23. 02. 2006
Pojasnilo DURS: Plačevanje dohodnine in prispevkov za socialno varnost za zaposlene pri tujih diplomatsko-konzularnih predstavništvih s sedežem v RS Plačevanje dohodnine in prispevkov za socialno varnost za zaposlene pri tujih diplomatsko-konzularnih predstavništvih s sedežem v RS V zvezi s plačevanjem dohodnine in prispevkov za socialno varnost za zaposlene pri tujih diplomatsko-konzularnih predstavništvih... 13. 02. 2006 Durs 13. 02. 2006 13. 02. 2006
Pojasnilo DURS: Pavšalni prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje sobodajalca - upokojenca Pavšalni prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje sobodajalca - upokojenca Zavezanec sprašuje, ali mora upokojenec, ki živi v Sloveniji in občasno sezonsko oddaja stanovanje na podlagi vpisa v register sobodajalcev, plačevati pavšalni prispevek za pokojninsko... 14. 12. 2005 Durs 14. 12. 2005 14. 12. 2005
Pojasnilo DURS: Normirani stroški, novi obrazci REK in podatki za odmero dohodnine 2004 Normirani stroški, novi obrazci REK in podatki za odmero dohodnine 2004 Na vaša vprašanja odgovarjamo sledeče: 1. Kakšna je višina normiranih stroškov pri oddajanju garaže v najem po 1. januarju 2005? V skladu z drugim odstavkom 67. člena Zakona o dohodnini (Uradni... 23. 12. 2004 Durs 23. 12. 2004 23. 12. 2004
Podrobnejši opisi FURS: Postopki vračila davčnega odtegljaja od dohodkov iz nematerializiranih finančnih instrumentov, izplačanih od osebe, ki jih je prejela za tuj račun (383. d člen ZDavP-2) Davčni odtegljaj od dohodkov iz nematerializiranih finančnih instrumentov Davčni odtegljaj se ne izračuna in odtegne v primeru, če se od določenega dohodka davčni odtegljaj ne plačuje in izračunava po obeh zakonih o obdavčenju. Postopki vračila davčnega odtegljaja od... 30. 09. 2015 Furs 30. 09. 2015 30. 09. 2015
Pojasnilo DURS: Obvestilo v zvezi z napovedjo za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v skladu s predpisi v Sloveniji in drugih državah članicah EU Obvestilo v zvezi z napovedjo za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v skladu s predpisi v Sloveniji in drugih državah članicah EU Davčni zavezanec rezident mora letos prvič do 28. 2. 2007 vložiti Napoved za odmero... 12. 01. 2007 Durs 12. 01. 2007 12. 01. 2007
Pojasnilo DURS: Obračunavanje DDV od preprodaje novih, še ne vseljenih objektov Obračunavanje DDV od preprodaje novih, še ne vseljenih objektov Zavezanec navaja, da je fizična oseba zgradila stanovanjski objekt in pri tem plačala DDV. Objekt, ki še ni vseljen oziroma še ni v uporabi, fizična oseba nato proda. V zvezi z obdavčitvijo nadaljnjih... 26. 09. 2005 Durs 26. 09. 2005 26. 09. 2005
Pojasnilo DURS: Pojasnilo o vlaganju zahtevkov za izdajo zavezujoče informacije Pojasnilo o vlaganju zahtevkov za izdajo zavezujoče informacije Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06 s sprem.) je s 1. januarjem 2007 v slovenski pravni red uvedel nov institut zavezujoče informacije. Generalni davčni urad, na zahtevo... 18. 06. 2009 Durs 18. 06. 2009 18. 06. 2009
Pojasnilo DURS: Delovanje strojnih krožkov in oprostitev po 26. členu ZDoh-2 Delovanje strojnih krožkov in oprostitev po 26. členu ZDoh-2 Z dnem izdaje tega pojasnila, se razveljavlja pojasnilo DURS, št. 4210-109/2010-2 z dne 28. 7. 2011. Novo pojasnilo v zvezi z delovanjem strojnih krožkov in pogoji za oprostitev plačila dohodnine od... 27. 03. 2013 Durs 27. 03. 2013 27. 03. 2013
Pojasnilo DURS: Starostna meja kot pogoj za priznanje olajšave po Zakonu o dohodnini Starostna meja kot pogoj za priznanje olajšave po Zakonu o dohodnini Zakon o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06) v več členih kot pogoj za priznanje olajšave določa starostno mejo, in sicer: Po določbi drugega odstavka 112. člena se rezidentu po... 23. 10. 2007 Durs 23. 10. 2007 23. 10. 2007
Pojasnilo DURS: Sodba sodišča - izplačilo plač z zamudnimi obrestmi v letu 2005 Sodba sodišča - izplačilo plač z zamudnimi obrestmi v letu 2005 V zvezi z vprašanjem, ki zadeva izplačilo zamudnih obresti na podlagi sodne odločbe v letu 2005, pojasnjujemo: Zamudne obresti, izplačane na podlagi sodne odločbe, so v skladu s 6. členom Zakona... 01. 02. 2006 Durs 01. 02. 2006 01. 02. 2006
Pojasnilo DURS: Uporaba 76.a člena ZDDV-1 za odpadne električne kable Uporaba 76.a člena ZDDV-1 za odpadne električne kable Za dobave odpadnih električnih kablov ali vodnikov z bakreno žico iz prečiščenega bakra, ki se uvrščajo pod oznako KN 7404 00 10 (oddelek XV kombinirane nomenklature), se uporabi mehanizem obrnjene davčne... 02. 04. 2014 Durs 02. 04. 2014 02. 04. 2014
Pojasnilo DURS: Obravnava prenosa nepremičnin v razlastitvenih postopkih po zakonu o dohodnini Obravnava prenosa nepremičnin v razlastitvenih postopkih po zakonu o dohodnini V zvezi z davčno obravnavo prenosa nepremičnin v razlastitvenih postopkih po Zakonu o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/2011), smo prejeli pojasnilo Ministrstva za finance, kot... 20. 01. 2012 Durs 20. 01. 2012 20. 01. 2012
Pojasnilo DURS: Obravnava pokojnin OZN Obravnava pokojnin OZN V zvezi z vprašanji o davčni obravnavi pokojnin OZN pojasnjujemo:Kot sodnik Mednarodnega kazenskega sodišča za Ruando je v skladu s predpisi OZN po dopolnjenih treh letih pridobil pravico do pokojnine OZN, ki jo prejema s sedeža OZN v New Yorku... 04. 12. 2006 Durs 04. 12. 2006 04. 12. 2006
Pojasnilo DURS: Pojasnila glede 2. člena Zakona o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva Pojasnila glede 2. člena Zakona o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva Zakon o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva – ZIUPTDSV (Uradni list RS, št. 63/13) v 2. členu določa začasno spodbudo za zaposlovanje... 17. 10. 2013 Durs 17. 10. 2013 17. 10. 2013
Pojasnilo DURS: Obdavčitev obresti na obveznice SOS2E Obdavčitev obresti na obveznice SOS2E Zavezanka navaja, da je bilo z denacionalizacijsko odločbo njenemu očetu, ki je umrl leta 1980, vrnjeno nacionalizirano premoženje v obliki obveznic SOS2E. Po pokojnem očetu je več dedičev in do zaključka dednega postopka je bil... 07. 01. 2008 Durs 07. 01. 2008 07. 01. 2008
Pojasnilo FURS: Pojasnilo glede DDV obravnave knjižničnih nadomestil Pojasnilo glede DDV obravnave knjižničnih nadomestil Obveščamo vas o spremembi stališča glede DDV obravnave izplačevanja nadomestil iz naslova pravičnega nadomestila avtorjem varovanih del, in sicer glede obračunavanja DDV od knjižničnih nadomestil, na podlagi sodbe... 27. 10. 2017 Furs 27. 10. 2017 27. 10. 2017
Pojasnilo DURS: Uporaba nižje stopnje DDV za čiščenje oken in čiščenje zasebnih gospodinjstev Uporaba nižje stopnje DDV za čiščenje oken in čiščenje zasebnih gospodinjstev Storitve čiščenja oken in čiščenja zasebnih gospodinjstev se obdavčijo z DDV po nižji 8,5-odstotni stopnji DDV od davčne osnove.S sprejetjem novele Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona... 04. 02. 2010 Durs 04. 02. 2010 04. 02. 2010
Pojasnilo DURS: Popravek REK obrazca ob vračilu dohodka Popravek REK obrazca ob vračilu dohodka Prejeli smo dopis zavezanca, v katerem navaja, da zaradi prenehanja delovnega razmerja in odjave delavca iz zavarovanja želi popraviti REK-1 obrazec, za izplačilo plač za mesec december 2013. Popravek predloženega REK-1 obrazca... 06. 02. 2014 Durs 06. 02. 2014 06. 02. 2014
Pojasnilo DURS: Davek na motorna vozila Davek na motorna vozila Zavezanec navaja primer, ko je samostojni podjetnik dne 31. 12. 2005 s svojo hčerko v obliki notarskega zapisa sklenil izročilno pogodbo, iz katere izhaja, da ji izroča svoje podjetje, hči pa se zavezuje, da bo izročeno podjetje kot stvarni... 16. 03. 2006 Durs 16. 03. 2006 16. 03. 2006
Pojasnilo DURS: Postopki vračila davčnega odtegljaja od dohodkov iz nematerializiranih finančnih instrumentov, izplačanih od osebe, ki jih je prejela za tuj račun (383. d člena ZDavP-2) Postopki vračila davčnega odtegljaja od dohodkov iz nematerializiranih finančnih instrumentov, izplačanih od osebe, ki jih je prejela za tuj račun (383. d člena ZDavP-2) Kadar plačnik davka (tj. oseba, ki se šteje za plačnika davka po 58. členu Zakona o davčnem... 18. 11. 2010 Durs 18. 11. 2010 18. 11. 2010
Pojasnilo DURS: Določanje zavarovalnih osnov na podlagi davčnega obračuna akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti, za leto 2005 Določanje zavarovalnih osnov na podlagi davčnega obračuna akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti, za leto 2005 Zavezanci, ki so na podlagi prvega odstavka 15. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-1 (Uradni list... 28. 03. 2006 Durs 28. 03. 2006 28. 03. 2006
Pojasnilo DURS: Ukrepi, sprejeti za blažitev posledic finančne in gospodarske krize, na podlagi katerih so pravne osebe od države prejele poroštva oziroma jamstva ali sredstva Ukrepi, sprejeti za blažitev posledic finančne in gospodarske krize, na podlagi katerih so pravne osebe od države prejele poroštva oziroma jamstva ali sredstva Ministrstvo za finance je s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ter Direktorata za javno... 29. 01. 2010 Durs 29. 01. 2010 29. 01. 2010
Pojasnilo MJU: Jubilejna nagrada (III) Jubilejna nagrada Na Ministrstvo za javno upravo smo prejeli vaš e-dopis, ki se nanaša na jubilejno nagrado. Zanima vas, kako postopati v primeru, ko javni uslužbenec izpolni pogoj (dopolni ustrezno delovno dobo) konec meseca, po že izvedenem obračunu plač, ki se... 14. 05. 2015 MJU 14. 05. 2015 14. 05. 2015
Pojasnilo DURS: Prodajne akcije, popusti na podlagi kuponov in obračun DDV Prodajne akcije, popusti na podlagi kuponov in obračun DDV Davčni zavezanec v okviru marketinške politike z različnimi akcijami nagrajuje zveste kupce. V zvezi z vprašanjem o obračunavanju DDV od daril kupcem in od blaga, ki ga proda s »pika popustom«, pojasnjujemo: 1... 19. 03. 2007 Durs 19. 03. 2007 19. 03. 2007
Pojasnilo DURS: Predlaganje rek obrazcev za dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo Predlaganje rek obrazcev za dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo V Uradnem listu RS, št. 22/14 z dne 31. 3. 2014, je objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu... 01. 04. 2014 Durs 01. 04. 2014 01. 04. 2014
Pojasnilo DURS: Dohodek iz oddajanja hišniškega stanovanja v najem Dohodek iz oddajanja hišniškega stanovanja v najem Zavezanka sprašuje, če obstaja predlog za spremembo drugega odstavka 318. člena Zakona o davčnem postopku, na podlagi katerega je dolžna vsako leto vlagati napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanja... 05. 01. 2011 Durs 05. 01. 2011 05. 01. 2011
Pojasnilo MJU: Jubilejna nagrada (I) Jubilejna nagrada Na Ministrstvo za notranje zadeve, na Direktorat za javni sektor smo prejeli vaše e-vprašanje, ki se nanaša na izplačilo jubilejne nagrade, in sicer vas zanima, ali se delovna doba, ki jo je zaposleni dosegel z javnimi deli, šteje v delovno dobo... 10. 01. 2014 MJU 10. 01. 2014 10. 01. 2014
Podrobnejši opisi FURS: Novosti poročanja informacij na podlagi FATCA sporazuma za leto 2016 FATCA Novosti poročanja informacij na podlagi FATCA sporazuma za leto 2016 1.0 SPREMEMBA XML SHEME ZA DOSTAVO INFORMACIJ V SKLADU S FATCA SPORAZUMOM Na uradni spletni strani Uprave za notranje prihodke ZDA (»International Revenue Service – IRS«) je objavljena nova... 31. 12. 2016 Furs 31. 12. 2016 31. 12. 2016
Prikazov na stran:
Komentar