Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Pojasnilo DURS: Izračun dohodnine od dohodka iz dejavnosti pri zavezancih, ki ugotavljajo davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov Izračun dohodnine od dohodka iz dejavnosti pri zavezancih, ki ugotavljajo davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov V Uradnem listu RS št. 94/12 sta bili z dne 10. 12. 2012 objavljeni noveli Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini – ZDoh-2L... 23. 01. 2013 Durs 23. 01. 2013 23. 01. 2013
Pojasnilo DURS: Pavšalni prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje sobodajalca - upokojenca Pavšalni prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje sobodajalca - upokojenca Zavezanec sprašuje, ali mora upokojenec, ki živi v Sloveniji in občasno sezonsko oddaja stanovanje na podlagi vpisa v register sobodajalcev, plačevati pavšalni prispevek za pokojninsko... 14. 12. 2005 Durs 14. 12. 2005 14. 12. 2005
Pojasnilo DURS: Obvestilo v zvezi z napovedjo za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v skladu s predpisi v Sloveniji in drugih državah članicah EU Obvestilo v zvezi z napovedjo za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v skladu s predpisi v Sloveniji in drugih državah članicah EU Davčni zavezanec rezident mora letos prvič do 28. 2. 2007 vložiti Napoved za odmero... 12. 01. 2007 Durs 12. 01. 2007 12. 01. 2007
Pojasnilo DURS: Obračunavanje DDV od preprodaje novih, še ne vseljenih objektov Obračunavanje DDV od preprodaje novih, še ne vseljenih objektov Zavezanec navaja, da je fizična oseba zgradila stanovanjski objekt in pri tem plačala DDV. Objekt, ki še ni vseljen oziroma še ni v uporabi, fizična oseba nato proda. V zvezi z obdavčitvijo nadaljnjih... 26. 09. 2005 Durs 26. 09. 2005 26. 09. 2005
Pojasnilo DURS: Pojasnilo o vlaganju zahtevkov za izdajo zavezujoče informacije Pojasnilo o vlaganju zahtevkov za izdajo zavezujoče informacije Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06 s sprem.) je s 1. januarjem 2007 v slovenski pravni red uvedel nov institut zavezujoče informacije. Generalni davčni urad, na zahtevo... 18. 06. 2009 Durs 18. 06. 2009 18. 06. 2009
Pojasnilo DURS: Starostna meja kot pogoj za priznanje olajšave po Zakonu o dohodnini Starostna meja kot pogoj za priznanje olajšave po Zakonu o dohodnini Zakon o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06) v več členih kot pogoj za priznanje olajšave določa starostno mejo, in sicer: Po določbi drugega odstavka 112. člena se rezidentu po... 23. 10. 2007 Durs 23. 10. 2007 23. 10. 2007
Pojasnilo DURS: Lastni dohodki vzdrževanih družinskih članov Lastni dohodki vzdrževanih družinskih članov 1. Zakonska podlaga Zakon o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06) v 115. členu,podoben način kot Zakon o dohodnini – ZDoh-1 (Uradni list RS, št. 59/60 – UPB4) določa, kdo se šteje za vzdrževanega družinskega člana... 19. 04. 2007 Durs 19. 04. 2007 19. 04. 2007
Pojasnilo DURS: Obravnava prenosa nepremičnin v razlastitvenih postopkih po zakonu o dohodnini Obravnava prenosa nepremičnin v razlastitvenih postopkih po zakonu o dohodnini V zvezi z davčno obravnavo prenosa nepremičnin v razlastitvenih postopkih po Zakonu o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/2011), smo prejeli pojasnilo Ministrstva za finance, kot... 20. 01. 2012 Durs 20. 01. 2012 20. 01. 2012
Pojasnilo DURS: Obravnava pokojnin OZN Obravnava pokojnin OZN V zvezi z vprašanji o davčni obravnavi pokojnin OZN pojasnjujemo:Kot sodnik Mednarodnega kazenskega sodišča za Ruando je v skladu s predpisi OZN po dopolnjenih treh letih pridobil pravico do pokojnine OZN, ki jo prejema s sedeža OZN v New Yorku... 04. 12. 2006 Durs 04. 12. 2006 04. 12. 2006
Pojasnilo DURS: Obdavčitev obresti na obveznice SOS2E Obdavčitev obresti na obveznice SOS2E Zavezanka navaja, da je bilo z denacionalizacijsko odločbo njenemu očetu, ki je umrl leta 1980, vrnjeno nacionalizirano premoženje v obliki obveznic SOS2E. Po pokojnem očetu je več dedičev in do zaključka dednega postopka je bil... 07. 01. 2008 Durs 07. 01. 2008 07. 01. 2008
Pojasnilo FURS: Pojasnilo glede DDV obravnave knjižničnih nadomestil Pojasnilo glede DDV obravnave knjižničnih nadomestil Obveščamo vas o spremembi stališča glede DDV obravnave izplačevanja nadomestil iz naslova pravičnega nadomestila avtorjem varovanih del, in sicer glede obračunavanja DDV od knjižničnih nadomestil, na podlagi sodbe... 27. 10. 2017 Furs 27. 10. 2017 27. 10. 2017
Pojasnilo DURS: Popravek REK obrazca ob vračilu dohodka Popravek REK obrazca ob vračilu dohodka Prejeli smo dopis zavezanca, v katerem navaja, da zaradi prenehanja delovnega razmerja in odjave delavca iz zavarovanja želi popraviti REK-1 obrazec, za izplačilo plač za mesec december 2013. Popravek predloženega REK-1 obrazca... 06. 02. 2014 Durs 06. 02. 2014 06. 02. 2014
Pojasnilo DURS: Pojasnila glede 2. člena Zakona o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva Pojasnila glede 2. člena Zakona o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva Zakon o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva – ZIUPTDSV (Uradni list RS, št. 63/13) v 2. členu določa začasno spodbudo za zaposlovanje... 17. 10. 2013 Durs 17. 10. 2013 17. 10. 2013
Pojasnilo DURS: Ukrepi, sprejeti za blažitev posledic finančne in gospodarske krize, na podlagi katerih so pravne osebe od države prejele poroštva oziroma jamstva ali sredstva Ukrepi, sprejeti za blažitev posledic finančne in gospodarske krize, na podlagi katerih so pravne osebe od države prejele poroštva oziroma jamstva ali sredstva Ministrstvo za finance je s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ter Direktorata za javno... 29. 01. 2010 Durs 29. 01. 2010 29. 01. 2010
Pojasnilo DURS: Postopki vračila davčnega odtegljaja od dohodkov iz nematerializiranih finančnih instrumentov, izplačanih od osebe, ki jih je prejela za tuj račun (383. d člena ZDavP-2) Postopki vračila davčnega odtegljaja od dohodkov iz nematerializiranih finančnih instrumentov, izplačanih od osebe, ki jih je prejela za tuj račun (383. d člena ZDavP-2) Kadar plačnik davka (tj. oseba, ki se šteje za plačnika davka po 58. členu Zakona o davčnem... 18. 11. 2010 Durs 18. 11. 2010 18. 11. 2010
Pojasnilo MJU: Jubilejna nagrada (III) Jubilejna nagrada Na Ministrstvo za javno upravo smo prejeli vaš e-dopis, ki se nanaša na jubilejno nagrado. Zanima vas, kako postopati v primeru, ko javni uslužbenec izpolni pogoj (dopolni ustrezno delovno dobo) konec meseca, po že izvedenem obračunu plač, ki se... 14. 05. 2015 MJU 14. 05. 2015 14. 05. 2015
Pojasnilo DURS: Določanje zavarovalnih osnov na podlagi davčnega obračuna akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti, za leto 2005 Določanje zavarovalnih osnov na podlagi davčnega obračuna akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti, za leto 2005 Zavezanci, ki so na podlagi prvega odstavka 15. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-1 (Uradni list... 28. 03. 2006 Durs 28. 03. 2006 28. 03. 2006
Pojasnilo DURS: Predlaganje rek obrazcev za dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo Predlaganje rek obrazcev za dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo V Uradnem listu RS, št. 22/14 z dne 31. 3. 2014, je objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu... 01. 04. 2014 Durs 01. 04. 2014 01. 04. 2014
Pojasnilo DURS: Dohodek iz oddajanja hišniškega stanovanja v najem Dohodek iz oddajanja hišniškega stanovanja v najem Zavezanka sprašuje, če obstaja predlog za spremembo drugega odstavka 318. člena Zakona o davčnem postopku, na podlagi katerega je dolžna vsako leto vlagati napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanja... 05. 01. 2011 Durs 05. 01. 2011 05. 01. 2011
Pojasnilo DURS: Prodajne akcije, popusti na podlagi kuponov in obračun DDV Prodajne akcije, popusti na podlagi kuponov in obračun DDV Davčni zavezanec v okviru marketinške politike z različnimi akcijami nagrajuje zveste kupce. V zvezi z vprašanjem o obračunavanju DDV od daril kupcem in od blaga, ki ga proda s »pika popustom«, pojasnjujemo: 1... 19. 03. 2007 Durs 19. 03. 2007 19. 03. 2007
Pojasnilo DURS: Uporaba nižje stopnje DDV za manjša popravila koles Uporaba nižje stopnje DDV za manjša popravila koles Davčni zavezanec navaja, da ima trgovsko podjetje na debelo, ki se ukvarja z uvozom koles, domačo prodajo ter izvozom koles in kolesarske opreme in nekaj tudi s servisom koles. V tej zvezi prosi za pojasnitev 59... 06. 04. 2010 Durs 06. 04. 2010 06. 04. 2010
Pojasnilo MJU: Sklep daljinomer Sklep daljinomer Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN in 8/12) je Vlada Republike Slovenije na 44. redni seji dne 10. 1. 2013 pod točko II/7.6 sprejela... 10. 01. 2013 MJU 10. 01. 2013 10. 01. 2013
Podrobnejši opisi FURS: Novosti poročanja informacij na podlagi FATCA sporazuma za leto 2016 FATCA Novosti poročanja informacij na podlagi FATCA sporazuma za leto 2016 1.0 SPREMEMBA XML SHEME ZA DOSTAVO INFORMACIJ V SKLADU S FATCA SPORAZUMOM Na uradni spletni strani Uprave za notranje prihodke ZDA (»International Revenue Service – IRS«) je objavljena nova... 31. 12. 2016 Furs 31. 12. 2016 31. 12. 2016
Pojasnilo MJU: Jubilejna nagrada (I) Jubilejna nagrada Na Ministrstvo za notranje zadeve, na Direktorat za javni sektor smo prejeli vaše e-vprašanje, ki se nanaša na izplačilo jubilejne nagrade, in sicer vas zanima, ali se delovna doba, ki jo je zaposleni dosegel z javnimi deli, šteje v delovno dobo... 10. 01. 2014 MJU 10. 01. 2014 10. 01. 2014
Vprašanje in odgovor FURS: Statistično spremljanje trgovine z mečaricami in veleokimi tuni Nadzor nad ribiškimi proizvodi Statistično spremljanje trgovine z mečaricami in veleokimi tuni Vprašanje 1: Ali mora izvoznik pri izvozu mečarice, ki je bila predhodno uvožena v EU in se po predelavi ponovno izvaža v tretjo državo, priložiti potrdilo o ponovnem izvozu... 31. 10. 2014 Furs 31. 10. 2014 31. 10. 2014
Vprašanje in odgovor FURS: Statistično spremljanje trgovine z mečaricami in veleokimi tuni Vprašanje 1: Ali mora izvoznik pri izvozu mečarice, ki je bila predhodno uvožena v EU in se po predelavi ponovno izvaža v tretjo državo, priložiti potrdilo o ponovnem izvozu ICCAT za mečarice? (1. 10. 2014) Vprašanje 1: Ali mora izvoznik pri izvozu mečarice, ki je bila predhodno uvožena v EU in se po predelavi ponovno izvaža v tretjo državo, priložiti potrdilo o ponovnem izvozu ICCAT za mečarice? (1. 10. 2014) Odgovor Glede na določila člena 6/1 uredbe št. 1984/2003 je... 31. 10. 2014 Furs 31. 10. 2014 31. 10. 2014
Pojasnilo DURS: Izvajanje Zakona o določitvi minimalne plače Izvajanje Zakona o določitvi minimalne plače V Uradnem listu RS, št. 114/06, je bil objavljen Zakon o določitvi minimalne plače – ZDMP, s katerim je določeno, da znaša:minimalna plača od 1. avgusta 2006 dalje 125.052 tolarjev,zajamčena plača od 1. avgusta 2006 dalje... 15. 11. 2006 Durs 15. 11. 2006 15. 11. 2006
Pojasnilo MJU: Jubilejna nagrada – prekinitev zaposlitve v javnem sektorju Jubilejna nagrada – prekinitev zaposlitve v javnem sektorju Na Ministrstvo za javno upravo smo prejeli vaš e-dopis, ki se nanaša na jubilejno nagrado. Zanima vas, kakšno vlogo ima prekinitev zaposlitve v javnem sektorju, oziroma ali se šteje vsa skupna delovna doba... 21. 04. 2015 MJU 21. 04. 2015 21. 04. 2015
Pojasnilo DURS: Upoštevanje pavšalnih prispevkov zavezancev, ki davčno osnovo od dohodka iz opravljanja dejavnosti ugotavljajo z upoštevanjem normiranih odhodkov, pri odmeri dohodnine za leto 2006 Upoštevanje pavšalnih prispevkov zavezancev, ki davčno osnovo od dohodka iz opravljanja dejavnosti ugotavljajo z upoštevanjem normiranih odhodkov, pri odmeri dohodnine za leto 2006 V drugem odstavku 109. člena Zakona o dohodnini – ZDoh-1 (Uradni list RS, št. 59/06... 14. 03. 2007 Durs 14. 03. 2007 14. 03. 2007
Pojasnilo DURS: Poklicni športniki – plačevanje pavšalnih prispevkov Poklicni športniki – plačevanje pavšalnih prispevkov Osebe, ki so pridobile status poklicnega športnika v skladu s 35. členom Zakona o športu – ZSpo (Uradni list RS, št. 22/98, 27/02 – odl. US, 110/02 in 15/03), pa niso obvezno zavarovane kot samozaposlene po 15. členu... 04. 08. 2006 Durs 04. 08. 2006 04. 08. 2006
Pojasnilo DURS: Kraj obdavčitve storitev odkupa terjatev in faktoringa Kraj obdavčitve storitev odkupa terjatev in faktoringa Davčni zavezanec opravlja storitve unovčevanja terjatev na različne načine, bodisi prek odkupa terjatev ali po sistemu faktoringa. Končni rezultat storitve je nakazilo denarja naročniku storitve (upniku), znižano... 15. 02. 2007 Durs 15. 02. 2007 15. 02. 2007
Pojasnilo DURS: Plačilo na obroke in 39. Člen pravilnika o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost Plačilo na obroke in 39. Člen pravilnika o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost Davčni zavezanec navaja, da svojim naročnikom oziroma kupcem blaga ali storitev omogoča plačilo na obroke z obrestmi ali brez, kar je vnaprej dogovorjeno s pogodbo. Zaradi... 20. 03. 2007 Durs 20. 03. 2007 20. 03. 2007
Podrobnejši opisi FURS: Gibanje trošarinskih izdelkov v režimu odloga plačila trošarine v Sloveniji Gibanje trošarinskih izdelkov v režimu odloga plačila trošarine v Sloveniji 1.0 GIBANJE TROŠARINSKIH IZDELKOV V REŽIMU ODLOGA PLAČILA TROŠARINE Trošarinski izdelki se v Sloveniji lahko gibajo v režimu odloga plačila trošarine in je pošiljatelj imetnik trošarinskega... 30. 09. 2019 Furs 30. 09. 2019 30. 09. 2019
Vprašanje in odgovor FURS: Poročanje informacij poročevalskih finančnih institucij Finančni upravi Republike Slovenije FATCA Poročanje informacij poročevalskih finančnih institucij Finančni upravi Republike Slovenije Vprašanje 1: Na kakšen način se za namene FATCA poročanja poroča primer kratkoročnega depozita, ki ga stranka veže za 31 dni in ga podaljšuje/ponovno veže za en mesec (12... 31. 05. 2016 Furs 31. 05. 2016 31. 05. 2016
Pojasnilo FURS: Pojasnilo glede DDV obravnave nadomestil avtorjem za tonsko ali vizualno snemanje in za fotokopiranje Pojasnilo glede DDV obravnave nadomestil avtorjem za tonsko ali vizualno snemanje in za fotokopiranje Obveščamo vas o spremembi stališča glede DDV obravnave izplačevanja nadomestil iz naslova pravičnega nadomestila avtorjem varovanih del, in sicer glede nadomestil... 27. 10. 2017 Furs 27. 10. 2017 27. 10. 2017
Vprašanje in odgovor FURS: Poročanje informacij poročevalskih finančnih institucij Finančni upravi Republike Slovenije Vprašanje 2: Ali je potrebno pri obstoječih računih fizičnih oseb, pri katerih stanje na računu na dan 30. 6. 2014 ne presega 50.000 USD, o računu poročati, če stanje na dan 31. 12. 2014 preseže mejni znesek 50.000 USD? Vprašanje 2: Ali je potrebno pri obstoječih računih fizičnih oseb, pri katerih stanje na računu na dan 30. 6. 2014 ne presega 50.000 USD, o računu poročati, če stanje na dan 31. 12. 2014 preseže mejni znesek 50.000 USD? Odgovor: Da, pri prvem poročanju za leto 2014, ki... 31. 05. 2016 Furs 31. 05. 2016 31. 05. 2016
Vprašanje in odgovor FURS: Poročanje informacij poročevalskih finančnih institucij Finančni upravi Republike Slovenije Vprašanje 1: Na kakšen način se za namene FATCA poročanja poroča primer kratkoročnega depozita, ki ga stranka veže za 31 dni in ga podaljšuje/ponovno veže za en mesec (12 x v 1 letu), pri tem pa se vsakič odpre nova številka posla. Gre torej za 12 poslov oziroma 12 zneskov (stanj za poročanje). Ali je potrebno v FATCA poročanju v omenjenem primeru poročati 12 številk računov in pri vsakem računu svojo (edino) transakcijo? Vprašanje 1: Na kakšen način se za namene FATCA poročanja poroča primer kratkoročnega depozita, ki ga stranka veže za 31 dni in ga podaljšuje/ponovno veže za en mesec (12 x v 1 letu), pri tem pa se vsakič odpre nova številka posla. Gre torej za 12 poslov oziroma 12... 31. 05. 2016 Furs 31. 05. 2016 31. 05. 2016
Podrobnejši opisi FURS: Odmera dohodnine za leto 2019 Odmera dohodnine za leto 2019 1.0 DOHODNINA Davčni zavezanec za dohodnino je fizična oseba, ne glede na starost. Dohodnina je davek od dohodkov fizičnih oseb. Z dohodnino se obdavčujejo: dohodek iz zaposlitve dohodek iz dejavnosti dohodek iz osnovne kmetijske... 09. 04. 2020 Furs 09. 04. 2020 09. 04. 2020
Pojasnilo FURS: Spremembe na področju zavezujočih tarifnih informacij (ZTI) – 1. oktober 2019 Spremembe na področju zavezujočih tarifnih informacij (ZTI) – 1. oktober 2019 1. Uvodna pojasnila: Evropska komisija posodoblja sistem evropskih zavezujočih tarifnih informacij (EZTI), ki bo usklajen z zahtevo Carinskega zakonika, to je, da se vsa izmenjava informacij... 20. 09. 2019 Furs 20. 09. 2019 20. 09. 2019
Pojasnilo FURS: Celoviti gospodarski in trgovinski sporazum (CETA) med Kanado in EU Celoviti gospodarski in trgovinski sporazum (CETA) med Kanado in EU V Uradnem listu EU L 238, z dne 16. 9. 2017, je bilo objavljeno obvestilo o začasni uporabi Celovitega gospodarskega in trgovinskega sporazuma (CETA) med Kanado na eni strani ter Evropsko unijo... 30. 09. 2017 Furs 30. 09. 2017 30. 09. 2017
Pojasnilo ZZZS: Uvajanje elektronskega potrdila o upravičeni zadržanosti od dela bo prispevala tudi k manjšemu številu obiskov pacientov v ambulantah družinske medicine Uvajanje elektronskega potrdila o upravičeni zadržanosti od dela bo prispevala tudi k manjšemu številu obiskov pacientov v ambulantah družinske medicine Uvod Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZZZS) pripravlja informacijsko rešitev za... 17. 04. 2019
Pojasnilo DURS: Davčna obravnava starostnega kapitala oziroma pokojnine iz Švice Davčna obravnava starostnega kapitala oziroma pokojnine iz Švice Zavezanec navaja, da se pokojninski sistem v Švici deli na prvi in drugi steber pokojninskega zavarovanja ter da sta oba pokojninska stebra obvezna. Sprašuje, kako je z obdavčitvijo t. i. starostnega... 16. 05. 2007 Durs 16. 05. 2007 16. 05. 2007
Pojasnilo FURS: Pojasnilo glede predložitve obrazca DDV-PPS v primeru, ko se vozilo, ki je bilo prvotno namenjeno nadaljnji prodaji, registrira Pojasnilo glede predložitve obrazca DDV-PPS v primeru, ko se vozilo, ki je bilo prvotno namenjeno nadaljnji prodaji, registrira Navajate, da za pridobitev novega prevoznega sredstva, ki je bilo namenjeno nadaljnji prodaji, do sedaj ni bilo treba oddajati obrazca DDV... 19. 12. 2019 Furs 19. 12. 2019 19. 12. 2019
Vprašanje in odgovor FURS: Pogosta vprašanja in odgovori o turističnih bonih 7. Kako se bon unovči oziroma izplača? 7. Kako se bon unovči oziroma izplača? Upravičenec je ob prijavi dolžan seznaniti ponudnika storitev, da bo za opravljeno storitev unovčil bon. Upravičenec pri ponudniku storitev bon unovči tako, da ponudnik storitve vnese podatke o upravičencu in znesek unovčenega... 09. 12. 2020 Furs 09. 12. 2020 09. 12. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Pogosta vprašanja in odgovori o turističnih bonih 11. Ali otrok bon lahko unovči, ko gre na počitnice s tretjo osebo (npr. starimi starši, sosedi, športnim klubom…)? 11. Ali otrok bon lahko unovči, ko gre na počitnice s tretjo osebo (npr. starimi starši, sosedi, športnim klubom…)? Da. Če bon za upravičenca, ki ima zakonitega zastopnika oziroma skrbnika (otrok ali polnoletna oseba, ki je postavljena pod skrbništvo), unovči oseba, ki... 09. 12. 2020 Furs 09. 12. 2020 09. 12. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Pogosta vprašanja in odgovori o turističnih bonih 3. Kdaj bom prejel bon? 3. Kdaj bom prejel bon? Upravičenci bonov ne bodo prejeli, saj bon ne obstaja v fizični obliki, temveč je evidentiran kot dobroimetje v korist upravičenca v informacijskem sistemu FURS (eDavki), do katerega bodo imeli dostop vsi ponudniki storitev. Vse v zvezi... 09. 12. 2020 Furs 09. 12. 2020 09. 12. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Pogosta vprašanja in odgovori o turističnih bonih 18. Ali se bon deduje? 18. Ali se bon deduje? Ne, zakon določa, da se bon ne deduje. Bona, ki ga upravičenec pred smrtjo ni sam unovčil ali pa prenesel na drugo osebo, ni mogoče unovčiti. Če pa je upravičenec pred smrtjo bon prenesel na drugo osebo, ta lahko tak bon unovči... 09. 12. 2020 Furs 09. 12. 2020 09. 12. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Pogosta vprašanja in odgovori o turističnih bonih 1. Kdo je upravičen do bona in v kakšni višini? 1. Kdo je upravičen do bona in v kakšni višini? Upravičenec do bona je oseba s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji na dan 13. 3. 2020, ki je:polnoletna oseba oz. oseba, ki bo v letu 2020 dopolnila 18 let (rojena v letu 2002 ali prej), in je upravičena do bona... 09. 12. 2020 Furs 09. 12. 2020 09. 12. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Pogosta vprašanja in odgovori o turističnih bonih 2. Kje lahko unovčim bon? 2. Kje lahko unovčim bon? Bon upravičenec lahko unovči pri ponudniku storitev na področju turizma, ki je poslovni subjekt, v letu 2020 vpisan v Poslovni register Slovenije (PRS) in v obratu, ki je v letu 2020 vpisan v register nastanitvenih obratov (RNO), ki ga vodi... 09. 12. 2020 Furs 09. 12. 2020 09. 12. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Pogosta vprašanja in odgovori o turističnih bonih 6. Za kakšno storitev se bon lahko unovči v kampu, kjer se ne zaračunava nastanitev oz. nastanitev z zajtrkom, temveč je struktura obračunavanja storitve nastanitve sestavljena iz ločenega prikaza stroškov nočitve/osebo, parcele in elektrike? 6. Za kakšno storitev se bon lahko unovči v kampu, kjer se ne zaračunava nastanitev oz. nastanitev z zajtrkom, temveč je struktura obračunavanja storitve nastanitve sestavljena iz ločenega prikaza stroškov nočitve/osebo, parcele in elektrike? Bon se lahko unovči za... 09. 12. 2020 Furs 09. 12. 2020 09. 12. 2020
Prikazov na stran:
Komentar