Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Vprašanje in odgovor FURS: Uvoz blaga v vrednosti do 150 EUR iz tretjih držav po 1. 7. 2021 za fizične osebe 5. Poslovni subjekt, ki ima sedež izven Unije, ima zalogo blaga v Sloveniji, od koder opravlja tudi prodaje blaga na daljavo končnim potrošnikom v drugih državah članicah EU, in sicer prek svojega spletnega mesta. Vrednost prodaje blaga na daljavo ne presega 10.000 evrov. Ali zame valje prag 10.000 evrov? 5. Poslovni subjekt, ki ima sedež izven Unije, ima zalogo blaga v Sloveniji, od koder opravlja tudi prodaje blaga na daljavo končnim potrošnikom v drugih državah članicah EU, in sicer prek svojega spletnega mesta. Vrednost prodaje blaga na daljavo ne presega 10.000... 31. 03. 2021 Furs 31. 03. 2021 31. 03. 2021
Vprašanje in odgovor FURS: Uvoz blaga v vrednosti do 150 EUR iz tretjih držav po 1. 7. 2021 za fizične osebe 1. Sem fizična oseba in kupujem blago preko spletnega trgovca s sedežem v Avstriji. Prodajalec mi trenutno za prodano blago zaračunava DDV po stopnji 20 %. Ker se s 1. 7. spreminjajo pravila za spletne trgovce me zanima, po kakšni stopnji bo obračunan DDV po 1. 7. 2021. 1. Sem fizična oseba in kupujem blago preko spletnega trgovca s sedežem v Avstriji. Prodajalec mi trenutno za prodano blago zaračunava DDV po stopnji 20 %. Ker se s 1. 7. spreminjajo pravila za spletne trgovce me zanima, po kakšni stopnji bo obračunan DDV po 1. 7. 2021... 31. 03. 2021 Furs 31. 03. 2021 31. 03. 2021
Podrobnejši opisi FURS: Širitev sistema vse na enem mestu in posebne ureditve za poslovne subjekte – VEM Širitev sistema vse na enem mestu in posebne ureditve za poslovne subjekte – VEM 1. ŠIRITEV SISTEMA VSE NA ENEM MESTU – VEM Za poenostavitev obveznosti poslovnih subjektov, ki delujejo v državah članicah, kjer nimajo sedeža, bo vzpostavljena elektronska ureditev »vse... 31. 03. 2021 Furs 31. 03. 2021 31. 03. 2021
Podrobnejši opisi FURS: Uvoz blaga v vrednosti do 150 EUR iz tretjih držav po 1. 7. 2021 za fizične osebe Uvoz blaga v vrednosti do 150 EUR iz tretjih držav po 1. 7. 2021 za fizične osebe 1. UVOZ BLAGA V VREDNOSTI DO 150 EUR IZ TRETJIH DRŽAV PO 1. 7. 2021 V skladu z Direktivo Sveta (EU) 2017/2455, ki spreminja Direktivo 2006/112/EC (DDV direktiva) in Direktivo 2009/132/EC... 31. 03. 2021 Furs 31. 03. 2021 31. 03. 2021
Vprašanje in odgovor FURS: Širitev sistema vse na enem mestu in posebne ureditve za poslovne subjekte – VEM 2. Poslovni subjekt oz. davčni zavezanec, s sedežem v Sloveniji, opravlja prodaje blaga na daljavo končnim potrošnikom v drugih državah članicah EU, ki ga skladišči v svojem skladišču v Sloveniji. Skupna vrednost opravljene čezmejne prodaje končnim potrošnikom v drugih državah članicah ne presega 10.000 evrov. Ali se zanj kaj spremeni? 2. Poslovni subjekt oz. davčni zavezanec, s sedežem v Sloveniji, opravlja prodaje blaga na daljavo končnim potrošnikom v drugih državah članicah EU, ki ga skladišči v svojem skladišču v Sloveniji. Skupna vrednost opravljene čezmejne prodaje končnim potrošnikom v drugih... 31. 03. 2021 Furs 31. 03. 2021 31. 03. 2021
Vprašanje in odgovor FURS: Širitev sistema vse na enem mestu in posebne ureditve za poslovne subjekte – VEM 4. Poslovni subjekt, ki ima sedež izven Unije, ima zalogo blaga v Sloveniji, od koder opravlja tudi prodaje blaga na daljavo končnim potrošnikom v drugih državah članicah EU, in sicer prek svojega spletnega mesta. Vrednost prodaje blaga na daljavo ne presega 10.000 evrov. Ali zame valje prag 10.000 evrov? 4. Poslovni subjekt, ki ima sedež izven Unije, ima zalogo blaga v Sloveniji, od koder opravlja tudi prodaje blaga na daljavo končnim potrošnikom v drugih državah članicah EU, in sicer prek svojega spletnega mesta. Vrednost prodaje blaga na daljavo ne presega 10.000... 31. 03. 2021 Furs 31. 03. 2021 31. 03. 2021
Vprašanje in odgovor FURS: Uvoz blaga v vrednosti do 150 EUR iz tretjih držav po 1. 7. 2021 za fizične osebe 2. Po kateri stopnji se bo po 1. 7. 2021 obračunal DDV? 2. Po kateri stopnji se bo po 1. 7. 2021 obračunal DDV? DDV pri uvozu se obračuna od davčne osnove, ki jo sestavljata po carinskih predpisih ugotovljena carinska vrednost blaga ter znesek carine in drugih dajatev, ki se plačajo ob uvozu. DDV se glede na vrsto blaga... 31. 03. 2021 Furs 31. 03. 2021 31. 03. 2021
Vprašanje in odgovor FURS: Uvoz blaga v vrednosti do 150 EUR iz tretjih držav po 1. 7. 2021 za fizične osebe 4. Kako je z izvoznimi postopki takih pošiljk? 4. Kako je z izvoznimi postopki takih pošiljk? Sprememba zakonodaje ne vpliva na izvajanje izvoznih postopkov... 31. 03. 2021 Furs 31. 03. 2021 31. 03. 2021
Pojasnilo MF: Izvzem oproščenih prispevkov pri zasebnikih normirancih Izvzem oproščenih prispevkov pri zasebnikih normirancih Z dopisom ste Ministrstvo za finance zaprosili za proučitev pojasnila FURS glede izvzemanja prihodkov iz plačila oproščenih prispevkov pri zasebnikih normirancih iz davčno priznanih prihodkov v povezavi z 9... 01. 03. 2021 MF 01. 03. 2021 01. 03. 2021
Pojasnilo FURS: Regres in prenehanje delovnega razmerja Regres in prenehanje delovnega razmerja V elektronskem sporočilu z dne 9 .12. 2020 navajate primer delavca, ki do 1. 7. prejme celoten znesek regresa za letni dopust, ki je v celoti neobdavčen, ker ne presega zakonske višine neobdavčenega regresa, nato pa mu delovno... 22. 12. 2020 Furs 22. 12. 2020 22. 12. 2020
Podrobnejši opisi FURS: Uveljavljanje stroškov v zvezi z dohodki iz zaposlitve Dohodnina – Dohodek iz zaposlitve Uveljavljanje stroškov v zvezi z dohodki iz zaposlitve 1.0 SPLOŠNO Pravne podlage za uveljavljanje stroškov v zvezi z dohodki iz zaposlitve so v Zakonu o dohodnini - ZDoh-2, in sicer: I. pri dohodkih iz drugega pogodbenega razmerja... 31. 03. 2021 Furs 31. 03. 2021 31. 03. 2021
Vprašanje in odgovor FURS: Osebno dopolnilno delo in vrednotnice Vprašanje 1: Kako so obdavčeni prihodki izvajalca osebnega dopolnilnega dela (ODD)? (15. 1. 2015) Vprašanje 1: Kako so obdavčeni prihodki izvajalca osebnega dopolnilnega dela (ODD)? (15. 1. 2015) OdgovorDohodek iz osebnega dopolnilnega dela (ODD) je obdavčen kot dohodek iz drugega pogodbenega razmerja po 38. členu ZDoh-2. V davčno osnovo od tega dohodka se všteva... 27. 03. 2019 Furs 27. 03. 2019 27. 03. 2019
Vprašanje in odgovor FURS: Osebno dopolnilno delo in vrednotnice Vprašanje 3: Ali se znesek prispevkov po vrednotnici, ki jih za izvajalca ODD iz točke A seznama del, ki se štejejo za ODD, plača naročnik dela (npr. naročnik varstva svojega otroka), izvajalcu ODD prizna pri izračunu akontacije dohodnine? (15. 1. 2015) Vprašanje 3: Ali se znesek prispevkov po vrednotnici, ki jih za izvajalca ODD iz točke A seznama del, ki se štejejo za ODD, plača naročnik dela (npr. naročnik varstva svojega otroka), izvajalcu ODD prizna pri izračunu akontacije dohodnine? (15. 1. 2015) OdgovorNe... 27. 03. 2019 Furs 27. 03. 2019 27. 03. 2019
Vprašanje in odgovor FURS: Osebno dopolnilno delo in vrednotnice Vprašanje 10: Zakaj se mora s plačilom vrednotnice obvezno zdravstveno zavarovati vsak izvajalec ODD, tudi zaposleni in upokojenec, ki sta že v sistemu zavarovanja. Kaj imata od tega zaposleni in upokojenec? (15. 1. 2015) Vprašanje 10: Zakaj se mora s plačilom vrednotnice obvezno zdravstveno zavarovati vsak izvajalec ODD, tudi zaposleni in upokojenec, ki sta že v sistemu zavarovanja. Kaj imata od tega zaposleni in upokojenec? (15. 1. 2015) OdgovorTako zaposleni kot upokojenec sta... 27. 03. 2019 Furs 27. 03. 2019 27. 03. 2019
Vprašanje in odgovor FURS: Osebno dopolnilno delo in vrednotnice Vprašanje 14: Ali mora varuška, ki v določenem mesecu varuje dva otroka in dobi dve vrednotnici, na koncu meseca izdati dva računa ter kakšne so njene obveznosti do finančne uprave? (15. 1. 2015) Vprašanje 14: Ali mora varuška, ki v določenem mesecu varuje dva otroka in dobi dve vrednotnici, na koncu meseca izdati dva računa ter kakšne so njene obveznosti do finančne uprave? (15. 1. 2015) OdgovorVaruška, ki v določenem mesecu na podlagi priglašenega ODD varuje... 27. 03. 2019 Furs 27. 03. 2019 27. 03. 2019
Vprašanje in odgovor FURS: Osebno dopolnilno delo in vrednotnice Vprašanje 15. Ali potrebujem vrednotnico tudi takrat, ko delam izdelke na zalogo? (22. 1. 2015) Vprašanje 15. Ali potrebujem vrednotnico tudi takrat, ko delam izdelke na zalogo? (22. 1. 2015) OdgovorV skladu z ZPDZC-1 lahko posameznik opravlja dela iz točke B seznama del, ki štejejo za osebno dopolnilno delo, če ima med opravljanjem dela vrednotnico, ki se glasi... 27. 03. 2019 Furs 27. 03. 2019 27. 03. 2019
Vprašanje in odgovor FURS: Osebno dopolnilno delo in vrednotnice Vprašanje 5: Ali mora izvajalec ODD v napoved za odmero akontacije dohodnine vključiti tudi prihodke, dosežene iz naslova prodaje izdelkov kupci – pravni osebi? Ali pa je pravna oseba v tem primeru dolžna obračunati davčni odtegljaj v REK-2 obrazcu? (15. 1. 2015) Vprašanje 5: Ali mora izvajalec ODD v napoved za odmero akontacije dohodnine vključiti tudi prihodke, dosežene iz naslova prodaje izdelkov kupci – pravni osebi? Ali pa je pravna oseba v tem primeru dolžna obračunati davčni odtegljaj v REK-2 obrazcu? (15. 1. 2015... 27. 03. 2019 Furs 27. 03. 2019 27. 03. 2019
Vprašanje in odgovor FURS: Osebno dopolnilno delo in vrednotnice Vprašanje 11: Ali se izvajalca ODD, ki več mesecev ne proda nobenih izdelkov, izbriše iz seznama izvajalcev ODD? (15. 1. 2015) Vprašanje 11: Ali se izvajalca ODD, ki več mesecev ne proda nobenih izdelkov, izbriše iz seznama izvajalcev ODD? (15. 1. 2015) OdgovorAJPES na podlagi obvestila finančne uprave po uradni dolžnosti izbriše osebo iz seznama posameznikov, ki opravljajo osebno dopolnilno... 27. 03. 2019 Furs 27. 03. 2019 27. 03. 2019
Vprašanje in odgovor FURS: Osebno dopolnilno delo in vrednotnice Vprašanje 16. Kdaj potrebuje vrednotnico izvajalec ODD, ki izdeluje različne izdelke na domu in jih nato v okviru komisijske prodaje prodaja v trgovinah? (29. 7. 2015) Vprašanje 16. Kdaj potrebuje vrednotnico izvajalec ODD, ki izdeluje različne izdelke na domu in jih nato v okviru komisijske prodaje prodaja v trgovinah? (29. 7. 2015) OdgovorIzvajalec ODD, ki svoje izdelke prodaja na način komisijske prodaje, mora imeti vrednotnico za... 27. 03. 2019 Furs 27. 03. 2019 27. 03. 2019
Pojasnilo DURS: Popravek nepravilno obračunanega DDV Popravek nepravilno obračunanega DDV Davčni zavezanec sprašuje, kako popraviti nepravilno izpeljan postopek obračuna DDV iz leta 2005 od opravljenih storitev sanacije škode zaradi nekvalitetnega premaza, ki je povezan z zahtevkom za vračilo DDV davčnemu zavezancu... 19. 06. 2009 Durs 19. 06. 2009
Vprašanje in odgovor FURS: Osebno dopolnilno delo in vrednotnice Vprašanje 2: Kakšen je znesek akontacije dohodnine, ki ga mora plačati izvajalec ODD, če v obdobju enega meseca od prodaje izdelkov domače ali umetnostne obrti doseže 180 eur prihodka? (15. 1. 2015) Vprašanje 2: Kakšen je znesek akontacije dohodnine, ki ga mora plačati izvajalec ODD, če v obdobju enega meseca od prodaje izdelkov domače ali umetnostne obrti doseže 180 eur prihodka? (15. 1. 2015) Odgovor Izračun akontacije dohodnine od dohodka iz drugega pogodbenega... 27. 03. 2019 Furs 27. 03. 2019 27. 03. 2019
Vprašanje in odgovor FURS: Osebno dopolnilno delo in vrednotnice Vprašanje 4: Katere obrazce mora izvajalec ODD predlagati finančni upravi? Vprašanje 4: Katere obrazce mora izvajalec ODD predlagati finančni upravi? Odgovor1) Izvajalec osebnega dopolnilnega dela mora mesečno predložiti obrazec Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz drugega pogodbenega razmerja do 15. v mesecu za dohodke... 27. 03. 2019 Furs 27. 03. 2019 27. 03. 2019
Vprašanje in odgovor FURS: Osebno dopolnilno delo in vrednotnice Vprašanje 8: Ali mora izvajalec ODD, ki izdeluje izdelke v skladu z zakonom, ki ureja obrtno dejavnost in jih prodaja, pridobiti vrednotnico tudi za mesec, ko izdelkov ne izdeluje, jih pa prodaja? (15. 1. 2015) Vprašanje 8: Ali mora izvajalec ODD, ki izdeluje izdelke v skladu z zakonom, ki ureja obrtno dejavnost in jih prodaja, pridobiti vrednotnico tudi za mesec, ko izdelkov ne izdeluje, jih pa prodaja? (15. 1. 2015) OdgovorIzvajalec osebnega dopolnilnega dela po točki B... 27. 03. 2019 Furs 27. 03. 2019 27. 03. 2019
Vprašanje in odgovor FURS: Osebno dopolnilno delo in vrednotnice Vprašanje 12: Ali mora izvajalec ODD naročniku oziroma kupcu izdati račun? (15. 1. 2015) Vprašanje 12: Ali mora izvajalec ODD naročniku oziroma kupcu izdati račun? (15. 1. 2015) OdgovorPosameznik, ki opravlja ODD, mora izdati račun za vsako opravljeno delo v koledarskem mesecu ali za vsak promet z izdelki ali sadeži in zelišči, najmanj v dveh izvodih, od... 27. 03. 2019 Furs 27. 03. 2019 27. 03. 2019
Podrobnejši opisi FURS: Osebno dopolnilno delo in vrednotnice Osebno dopolnilno delo in vrednotnice 1. SPLOŠNO Osebno dopolnilno delo v skladu z Zakonom o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno – ZPDZC-1 sodi med dela, ki se ne štejejo za delo na črno. Za osebno dopolnilno delo se od 1. januarja 2015 dalje šteje:A) Kadar... 27. 03. 2019 Furs 27. 03. 2019 27. 03. 2019
Vprašanje in odgovor FURS: Osebno dopolnilno delo in vrednotnice Vprašanje 6: Ali mora prijavo v zavarovanje pri ZZZS vložiti tudi izvajalec ODD, ki je že obvezno zavarovan na podlagi delovnega razmerja za polni delovni čas ali izvajalec ODD, ki je upokojenec? (15. 1. 2015) Vprašanje 6: Ali mora prijavo v zavarovanje pri ZZZS vložiti tudi izvajalec ODD, ki je že obvezno zavarovan na podlagi delovnega razmerja za polni delovni čas ali izvajalec ODD, ki je upokojenec? (15. 1. 2015) OdgovorVsak posameznik (torej tudi, če je zaposlen za polni... 27. 03. 2019 Furs 27. 03. 2019 27. 03. 2019
Vprašanje in odgovor FURS: Osebno dopolnilno delo in vrednotnice Vprašanje 7: Ali mora izvajalec osebnega dopolnilnega dela pridobiti vrednotnico in s tem plačati prispevke kljub temu, da je že obvezno zavarovan na podlagi delovnega razmerja za polni delovni čas? Kaj pa izvajalec ODD, ki je upokojenec? (15. 1. 2015) Vprašanje 7: Ali mora izvajalec osebnega dopolnilnega dela pridobiti vrednotnico in s tem plačati prispevke kljub temu, da je že obvezno zavarovan na podlagi delovnega razmerja za polni delovni čas? Kaj pa izvajalec ODD, ki je upokojenec? (15. 1. 2015... 27. 03. 2019 Furs 27. 03. 2019 27. 03. 2019
Vprašanje in odgovor FURS: Osebno dopolnilno delo in vrednotnice Vprašanje 9: Ali mora izvajalec ODD tudi za mesec, ko ne proda nobenega izdelka (torej ne doseže nobenega dohodka), predložiti napoved za odmero akontacije dohodnine? (15. 1. 2015) Vprašanje 9: Ali mora izvajalec ODD tudi za mesec, ko ne proda nobenega izdelka (torej ne doseže nobenega dohodka), predložiti napoved za odmero akontacije dohodnine? (15. 1. 2015) OdgovorIzvajalec ODD mora napoved za odmero akontacije dohodkov iz naslova osebnega... 27. 03. 2019 Furs 27. 03. 2019 27. 03. 2019
Vprašanje in odgovor FURS: Osebno dopolnilno delo in vrednotnice Vprašanje 13: Ali je izvajalec osebnega dopolnilnega dela davčni zavezanec za DDV in mora posledično obračunavati DDV? (15. 1. 2015) Vprašanje 13: Ali je izvajalec osebnega dopolnilnega dela davčni zavezanec za DDV in mora posledično obračunavati DDV? (15. 1. 2015) OdgovorČe izvajalec ODD kot davčni zavezanec v obdobju zadnjih 12 mesecev ni presegel zneska 50.000 eur obdavčljivega prometa, je... 27. 03. 2019 Furs 27. 03. 2019 27. 03. 2019
Pojasnilo FURS: Uporaba DDV stopnje pri vrtnarskih opravilih Uporaba DDV stopnje pri vrtnarskih opravilih V prejetem dopisu z dne 7. 12. 2020 nas sprašujete glede pravilne obravnave transakcije. Navajate, da gre za dva slovenska davčna zavezanca identificirana za namene DDV. Prvi ima trgovino s sadikami, lončnicami in rezanim... 07. 01. 2021 Furs 07. 01. 2021 07. 01. 2021
Pojasnilo DURS: Odpis finančne naložbe in davčno priznavanje odhodka (posojilo povezani osebi) Odpis finančne naložbe in davčno priznavanje odhodka (posojilo povezani osebi) Z navedenim dopisom Davčnega Urada Ljubljana smo prejeli vaše vprašanje glede uporabe 22. člena ZDDPO-2 pri povezanih osebah. Navajate, da je moral zavezanec (posojilodajalec) zaradi... 04. 10. 2011 Durs 04. 10. 2011 04. 10. 2011
Podrobnejši opisi FURS: Slovenski izvozni sistem SIAES2 (AES-faza 1) Slovenski izvozni sistem siaes2 (AES-faza 1) 1. UVOD V skladu z delovnim programom1 je nastala potreba po prenovi oziroma uskladitvi obstoječega slovenskega avtomatiziranega izvoznega sistema (v nadaljevanju sistem SIAES2) s poslovnimi zahtevami glede postopkov... 06. 04. 2021 Furs 06. 04. 2021 06. 04. 2021
Podrobnejši opisi FURS: Novosti pri poročanju informacij za leto 2020 FATCA Novosti pri poročanju informacij za leto 2020 1. POROČANJE IDENTIFIKACIJSKE ŠTEVILKE DAVKOPLAČEVALCA ZDA (IŠD ZDA) V Pravilniku o izvajanju Zakona o davčnem postopku1 je v Prilogi 18 Navodila za dostavo informacij v skladu s Sporazumom med Vlado Republike... 07. 04. 2021 Furs 07. 04. 2021 07. 04. 2021
Pojasnilo DURS: Odpis terjatev do povezane osebe in davčno priznavanje odhodkov Odpis terjatev do povezane osebe in davčno priznavanje odhodkov Prejeli smo vaše vprašanje glede davčnega priznavanja odhodkov po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09, 96/09, 110/09 – ZdavP-2B, 43/10, 59/11... 13. 07. 2012 Durs 13. 07. 2012 13. 07. 2012
Pojasnilo EU: Pojasnila o spremembah DDV v EU glede kraja opravljanja telekomunikacijskih storitev, storitev oddajanja in elektronskih storitev, ki začnejo veljati leta 2015 Pojasnila o spremembah DDV v EU glede kraja opravljanja telekomunikacijskih storitev, storitev oddajanja in elektronskih storitev, ki začnejo veljati leta 2015 (Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 1042/2013) POMEMBNE UVODNE OPOMBE Izjava o omejitvi odgovornosti: Ta... EK 03. 04. 2014
Prikazov na stran:
Komentar