Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Pojasnilo MJU: Dodatek za deljen delovni čas, upoštevan v izplačilu dežurstva Dodatek za deljen delovni čas, upoštevan v izplačilu dežurstva Ministrstvo za zdravje nam je posredovalo vprašanje glede upravičenosti plačila dežurstva, ki se je opravljalo v lekarni na dela prosti dan v okviru rednega delovnega časa, ki poteka v deljenem delovnem... 27. 07. 2011 MJU 27. 07. 2011 27. 07. 2011
Pojasnilo DURS: Rezervacije pri prehodu na novi način računovodenja Rezervacije pri prehodu na novi način računovodenja V skladu s stališčem Ministrstva za finance, v katerem so dodatno pojasnjene določbe 98. člena ZDDPO-2, se za znesek oblikovanih rezervacij za pokojnine, jubilejne nagrade in za odpravnine, ki jih bodo davčni... 12. 01. 2007 Durs 12. 01. 2007 12. 01. 2007
Pojasnilo FURS: Pojasnilo - Obdavčitev tujca v Sloveniji, ko preseže prag 35.000 eurov Pojasnilo - Obdavčitev tujca v Sloveniji, ko preseže prag 35.000 eurov V elektronskem sporočilu ponovno prosite za pojasnilo v zvezi s tujim preprodajalcem avtomobilov in njegovo obveznostjo identifikacije za DDV v RS glede na preseženi prag prodaje na daljavo... 02. 02. 2021 Furs 02. 02. 2021 02. 02. 2021
Pojasnilo FURS: Vpliv pomoči PKP na izračun odbitnega deleža Vpliv pomoči PKP na izračun odbitnega deleža V zvezi z vprašanji, če so ukrepi oz. plačila, ki jih davčni zavezanec prejme iz naslova protikorona ukrepov za blažitev posledic koronavirusa (PKP-11, PKP-22, PKP-33, PKP-44, PKP-55, PKP-66 in PKP-77) zaradi izpada... 26. 02. 2021 Furs 26. 02. 2021 26. 02. 2021
Pojasnilo MJU: Pravica do napredovanja javnih uslužbencev v letu 2012 Pravica do napredovanja javnih uslužbencev v letu 2012 V zgoraj navedenem dopisu pojasnjujete, da so javni uslužbenci, ki so zadnjič napredovali leta 2008, do 15.03.2012 pridobili 4 ocene (za leta 2008, 2009, 2010 in 2011) in menite, da so izpolnili 3-letno... 25. 10. 2012 MJU 25. 10. 2012 25. 10. 2012
Pojasnilo MJU: Izplačilo dela plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence v upravah lokalnih skupnosti in pobuda uprav lokalnih skupnosti za spremembo Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in pobuda uprav lokalnih skupnosti za spremembo Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence Izplačilo dela plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence v upravah lokalnih skupnosti in pobuda uprav lokalnih skupnosti za spremembo Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in pobuda uprav lokalnih skupnosti za spremembo Uredbe... 16. 05. 2011 MJU 16. 05. 2011 16. 05. 2011
Pojasnilo MJU: Ocenjevanje delovne uspešnosti za leto 2011 Ocenjevanje delovne uspešnosti za leto 2011 Proračunski uporabniki, za katere velja Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede, so v skladu z drugim odstavkom 4. člena te uredbe, najkasneje do 15. marca 2012 dolžni izpeljati postopek ocenitve delovne... 20. 02. 2012 MJU 20. 02. 2012 20. 02. 2012
Pojasnilo MJU: Pojasnilo v zvezi z zakonom o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012 Pojasnilo v zvezi z zakonom o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012 V Uradnem listu RS, št. 110/11 je bil objavljen Zakon o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012 (v nadaljevanju ZDIU12), ki je pričel veljati 1.1.2012. Z namenom zagotovitve enotnega ravnanja... 05. 01. 2012 MJU 05. 01. 2012 05. 01. 2012
Pojasnilo MJU: Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 – pojasnila v zvezi z nadomestilom plače za delavce zaradi odrejene karantene in v primeru čakanja na delo Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 – pojasnila v zvezi z nadomestilom plače za delavce zaradi odrejene karantene in v primeru čakanja na delo Z dopisom številka: 0100-222/2020/6 z dne 17.7.2020, z naslovom: Zakon o interventnih ukrepih za... 04. 08. 2020 MJU 04. 08. 2020 04. 08. 2020
Pojasnilo MJU: Določitev plačnega razreda ob zaposlitvi Določitev plačnega razreda ob zaposlitvi Na Ministrstvo za javno upravo smo prejeli vprašanje v zvezi z upoštevanjem napredovanj ob ponovni zaposlitvi na sodišču, v katerem navajate, da je bila javna uslužbenka dobrih 13 let zaposlena na delovnem mestu Sodni... 29. 06. 2020 MJU 29. 06. 2020 29. 06. 2020
Podrobnejši opisi FURS: Seznam skupin, podskupin in posamičnih dokumentov, ki jih elektronsko vroča davčni organ Seznam skupin, podskupin in posamičnih dokumentov, ki jih elektronsko vroča davčni organ Trenutno davčni organ, preko portala eDavki, eVroča dokumente, ki imajo označbo DA. Ostali dokumenti so še v fazi prilagajanja na sistem eVročanja, zato se še vedno vročajo... 19. 02. 2021 Furs 19. 02. 2021 19. 02. 2021
Pojasnilo MJU: Uveljavitev ukrepov na področju plač v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ Uveljavitev ukrepov na področju plač v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ V Uradnem listu RS št. 40/12 sta poleg aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev, bila objavljena tudi Zakon za uravnoteženje javnih financ (v nadaljevanju ZUJF) in Aneks... 28. 06. 2012 MJU 28. 06. 2012 28. 06. 2012
Pojasnilo FURS: Obračun DMV pri uvozu po 1. 1. 2021 Obračun DMV pri uvozu po 1. 1. 2021 Po 1.1.2021se DMV obračuna v skladu z novim Zakonom o davku na motorna vozila – ZDMV-1. V Uradnem listu RS št. 200/2020 je bil objavljen nov Zakon o davku na motorna vozila (ZDMV-1), ki se prične uporabljati s 1. 1. 2021. Zakon... 30. 12. 2020 Furs 30. 12. 2020 30. 12. 2020
Pojasnilo MDDSZEM: Nadomestilo plače za prazničen dan v času izvajanja interventnih ukrepov Nadomestilo plače za prazničen dan v času izvajanja interventnih ukrepov V odgovoru na vprašanje v zvezi z zagotavljanjem nadomestila plače v času izvajanja interventnih ukrepov uvodoma pojasnjujemo, da Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti... 14. 07. 2020 MDDSZEM 14. 07. 2020 14. 07. 2020
Pojasnilo MJU: Izpolnjevanje napredovalnega obdobja v letu 2012 Izpolnjevanje napredovalnega obdobja v letu 2012 Ministrstvo za pravosodje in javno upravo je prejelo več vprašanj v zvezi s potekom triletnega napredovalnega obdobja ob preverjanju izpolnjevanja pogojev za napredovanje v letu 2012, v tej zvezi dodatno pojasnjujemo... 01. 03. 2012 MJU 01. 03. 2012 01. 03. 2012
Pojasnilo FURS: Vračilo DDV, Združeno Kraljestvo (GB) Vračilo DDV, Združeno Kraljestvo (GB) Za DDV, plačan do konca leta 2020, se vloge za vračilo DDV vložijo preko elektronskega portala v državi članici sedeža. Navedeno velja tako za davčne zavezance iz ZK, ki bodo vlagali zahtevke za vračilo DDV v državo članico vračila... 24. 12. 2020 Furs 24. 12. 2020 24. 12. 2020
Podrobnejši opisi FURS: Nov uvozni nadzorni sistem (ICS2) Nov uvozni nadzorni sistem (ICS2) 1. UVOD Za gospodarsko rast in konkurenčnost Evropske unije (v nadaljevanju EU) ter učinkovit boj proti goljufijam so potrebni enostavni, hitri in poenoteni carinski postopki in procesi. V smislu izboljšanja konkurenčnosti EU... 26. 02. 2021 Furs 26. 02. 2021 26. 02. 2021
Pojasnilo FURS: Dokazovanje upada prihodkov pri čakanju na delo in pri mesečnem temeljnem dohodku Dokazovanje upada prihodkov pri čakanju na delo in pri mesečnem temeljnem dohodku Za uveljavljanje ukrepa čakanja na delo in prejema mesečnega temeljnega dohodka (MTD) morajo zavezanci izpolnjevati določene zakonske pogoje. V nadaljevanju predstavljamo kratek povzetek... 17. 03. 2021 Furs 17. 03. 2021 17. 03. 2021
Pojasnilo FURS: Usmeritve za izračun izplačila in vračila nekritih fiksnih stroškov Usmeritve za izračun izplačila in vračila nekritih fiksnih stroškov IZJAVA NFS ZA OBDOBJE Q4/2020 = 1.10.2020 - 31.12.2020 PODATEK NA OBRAZCU OBDOBJE Q4/2020(po PKP6 do 31.12.2020, po PKP7 do 15.1.2021) Datum registracije Za pravilen izračun NFS so pomembni... 16. 03. 2021 Furs 16. 03. 2021 16. 03. 2021
Pojasnilo FURS: Izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije – BREXIT Izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije – BREXIT Sporazum o izstopu Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo (v nadaljnjem besedilu: Sporazum o izstopu) je začel veljati 1. 2. 2020... 04. 12. 2020 Furs 04. 12. 2020 04. 12. 2020
Pojasnilo FURS: Podaljšanje veljavnosti interventnih ukrepov na področju plačilnih ugodnosti Podaljšanje veljavnosti interventnih ukrepov na področju plačilnih ugodnosti Vlada je 28. 12. 2020 s sklepom podaljšala veljavnost ukrepov iz 67. in 68. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE), ki davčnim... 29. 12. 2020 Furs 29. 12. 2020 29. 12. 2020
Pojasnilo MDDSZEM: Obvestilo – odprava omejitev in sproščanje izvajanja storitev VDC/CUDV Obvestilo – odprava omejitev in sproščanje izvajanja storitev VDC/CUDV Epidemiološka situacija glede COVID-19 v Sloveniji se umirja, zato se je začelo postopno sproščanje sistemskih ukrepov za zamejitev širjenja virusa. Skladno s postopnim sproščanjem sistemskih... 21. 05. 2020 MDDSZEM 21. 05. 2020 21. 05. 2020
Pojasnilo MDDSZEM: Pojasnilo v zvezi s tretjim odstavkom 44. člena Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 Pojasnilo v zvezi s tretjim odstavkom 44. člena Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) podaja pojasnila v zvezi s tretjim odstavkom 44. člena Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev... 12. 02. 2021 MDDSZEM 12. 02. 2021 12. 02. 2021
Pojasnilo MJU: Dodatek za neenakomerni delovni čas in dodatek za opravljene ure preko polnega delovnega časa Dodatek za neenakomerni delovni čas in dodatek za opravljene ure preko polnega delovnega časa V pismu sprašujete ali se lahko izplačata oba dodatka hkrati in sicer: dodatek za polni delovni čas, ki je razporejen na manj kot štiri dni v tednu ali več kot pet dni... 23. 05. 2011 MJU 23. 05. 2011 23. 05. 2011
Pojasnilo MJU: Avtorske in podjemne pogodbe v ZUJF in opredelitev posebnega projekta Avtorske in podjemne pogodbe v ZUJF in opredelitev posebnega projekta Ministrstvo za pravosodje in javno upravo v zvezi z vprašanji glede soglasij za sklenitev avtorske ali podjemne pogodbe za posamezne projekte, za katere so zagotovljena sredstva v proračunu... 05. 11. 2012 MJU 05. 11. 2012 05. 11. 2012
Pojasnilo MJU: Premestitev srednje medicinske sestre v intenzivni terapiji III na delovno mesto diplomirane medicinske sestre z več kot 23 let delovne dobe Premestitev srednje medicinske sestre v intenzivni terapiji III na delovno mesto diplomirane medicinske sestre z več kot 23 let delovne dobe Prejeli smo zaprosilo, iz katerega izhaja, da je javna uslužbenka zaposlena na delovnem mestu Srednje medicinske sestre... 05. 08. 2019 MJU 05. 08. 2019 05. 08. 2019
Pojasnilo FURS: Shema splošnih tarifnih preferencialov - konec prehodnega obdobja za izdajo potrdil o poreklu obrazec A ter črtanje držav upravičenk do splošnega režima GSP s 1. 1. 2021 Shema splošnih tarifnih preferencialov - konec prehodnega obdobja za izdajo potrdil o poreklu obrazec A ter črtanje držav upravičenk do splošnega režima GSP s 1. 1. 2021 1. Konec prehodnega obdobja za izdajo potrdil o poreklu obrazec A v državah upravičenkah do GSP... 28. 12. 2020 Furs 28. 12. 2020 28. 12. 2020
Pojasnilo FURS: Sodba Vrhovnega sodišča RS X Ips 19/2019 glede obravnave poslov »prodaje in povratnega najema« Sodba Vrhovnega sodišča RS X Ips 19/2019 glede obravnave poslov »prodaje in povratnega najema« Obveščamo vas, da je Vrhovno sodišče RS (v nadaljevanju VS RS) izdalo sodbo X Ips 19/2019 glede obravnave poslov »prodaje in povratnega najema«. V nadaljevanju posredujemo... 25. 02. 2021 Furs 25. 02. 2021 25. 02. 2021
Pojasnilo MF: Pojasnila na temo izvajanja ukrepov iz 1. poglavja 20.a člena ZIUZEOP Pojasnila na temo izvajanja ukrepov iz 1. poglavja 20.a člena ZIUZEOP Vezano na vprašanja, ki smo jih prejeli v zvezi z izvajanjem 20.a člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni... 14. 07. 2020 MF 14. 07. 2020 14. 07. 2020
Pojasnilo MDDSZEM: Višja sila zaradi ustavitve javnega prevoza Višja sila zaradi ustavitve javnega prevoza Novi interventni zakon PKP6, to je Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije Covid-19 (ZIUOPDVE), ki se je uveljavil 28. 11. 2020, naslavlja tudi vprašanje upravičenja do nadomestila plače... 02. 12. 2020 MDDSZEM 02. 12. 2020 02. 12. 2020
Podrobnejši opisi FURS: Obdavčevanje umetnikov in športnikov Mednarodno obdavčenje Obdavčevanje umetnikov in športnikov 1.0 DAVČNA OBRAVNAVA DOHODKOV NASTOPAJOČIH IZVAJALCEV IN ŠPORTNIKOV V SKLADU Z DOLOČILI MEDNARODNIH POGODB O IZOGIBANJU DVOJNEGA OBDAVČEVANJA DOHODKA Obdavčevanje dohodkov umetnikov (nastopajočih izvajalcev... 04. 03. 2021 Furs 04. 03. 2021 04. 03. 2021
Pojasnilo FURS: Carinski vidik Sporazuma Evropske Unije in Združenega kraljestva Izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije – BREXIT Evropska Unija (EU) in Združeno kraljestvo (ZK) sta 24. 12. 2020 dosegla dogovor o prihodnjih medsebojnih odnosih in trgovini. Sporazum o trgovini in sodelovanju med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za... 30. 12. 2020 Furs 30. 12. 2020 30. 12. 2020
Pojasnilo ZZZS: Odsotnost z dela zaradi karantene ter zaprtja šol in vrtcev Odsotnost z dela zaradi karantene ter zaprtja šol in vrtcev Staršem zgolj zaradi dejstva, da je bil otrok v stiku z okuženim ali zaradi zaprtja šol in vrtcev, ne pripada pravica do zadržanosti od dela in nadomestila plače v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja... 24. 10. 2020 24. 10. 2020 24. 10. 2020
Podrobnejši opisi FURS: Prenehanje opravljanja dejavnosti Prenehanje opravljanja dejavnosti 1.0 SPLOŠNO PRAVILO Davčne posledice prenehanja opravljanja dejavnosti ureja Zakona o dohodnini – ZDoh-2 v 51. členu. Po splošnih pravilih vsebovanih v uvodnih določbah tega člena (tj. v prvem, drugem in tretjem odstavku) se vsako... 15. 03. 2021 Furs 15. 03. 2021 15. 03. 2021
Pojasnilo MJU: Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19, Uredba o spremembah Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence in Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju – pojasnila za zaposlene v javnem sektorju Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19, Uredba o spremembah Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence in Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za... 10. 12. 2020 MJU 10. 12. 2020 10. 12. 2020
Pojasnilo FURS: Obdavčitev vstopnic za koncert preko spleta Obdavčitev vstopnic za koncert preko spleta Finančna uprava RS v zvezi obdavčitvijo vstopnic za koncert preko spleta, in sicer, ali so vstopnice za koncerte obdavčene z 9,5-odstotno stopnjo DDV, ali gre za elektronsko opravljeno storitev, ki se obdavči po splošni... 26. 03. 2021 Furs 26. 03. 2021 26. 03. 2021
Pojasnilo ZZZS: Nadomestilo plače zaradi začasne nezmožnosti za delo - COVID-19 Nadomestilo plače zaradi začasne nezmožnosti za delo - COVID-19 a. Odsotnost od dela in COVID-19 Spodnje tabele prikazujejo različne vrste situacij, ki se lahko pojavijo, v povezavi z epidemijo bolezni COVID-19 ter upravičenost do bolniškega staleža in nadomestila... 24. 10. 2020 24. 10. 2020 24. 10. 2020
Pojasnilo FURS: Podaljšanje uveljavljanja odloga ali obročnega plačila davka zaradi epidemije bolezni Covid-19 do 30. 6. 2021 Podaljšanje uveljavljanja odloga ali obročnega plačila davka zaradi epidemije bolezni Covid-19 do 30. 6. 2021 Vlada je 25. 3. 2021 s sklepom podaljšala veljavnost ukrepov iz 67. in 68. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije... 29. 03. 2021 Furs 29. 03. 2021 29. 03. 2021
Pojasnilo FURS: Obvestilo o lestvici za odmero dohodnine in olajšave za leto 2021 Obvestilo o lestvici za odmero dohodnine in olajšave za leto 2021 V skladu z določili Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – odl. US... 16. 12. 2020 Furs 16. 12. 2020 16. 12. 2020
Podrobnejši opisi FURS: Ugotovljene nepravilnosti v nadzorih DAVČNE OLAJŠAVE ZA VLAGANJA V RAZISKAVE IN RAZVOJ Ugotovljene nepravilnosti v nadzorih UVOD V tem gradivu so objavljeni kratki povzetki ugotovljenih nepravilnosti v nadzorih uveljavljanja davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj, kot izhajajo iz ugotovitev... 31. 10. 2017 Furs 31. 10. 2017 31. 10. 2017
Pojasnilo FURS: Poročanje podatkov na obračunu REK-1 po ZIUOOPE in ZZUOOP Poročanje podatkov na obračunu REK-1 po ZIUOOPE in ZZUOOP v primeru koriščenja subvencije za krajši delovni čas in vračila nadomestila plač Ukrep delnega subvencioniranja skrajšanega polnega delovnega časa za obdobje od 1. 6. 2020 dalje ureja Zakon o interventnih... 12. 03. 2021 Furs 12. 03. 2021 12. 03. 2021
Pojasnilo FURS: Davčna obravnava kapitalskih dobičkov in izgub pripoznanih v drugem vseobsegajočem donosu Davčna obravnava kapitalskih dobičkov in izgub pripoznanih v drugem vseobsegajočem donosu Na nas ste naslovili vprašanje, kakšna bo davčna obravnava dobička ali izgube ob odtujitvi kapitalskega inštrumenta, za katerega se skupni učinek prevrednotenj in odtujitve... 29. 07. 2020 Furs 29. 07. 2020 29. 07. 2020
Podrobnejši opisi FURS: Nakupi blaga in storitev za neposlovno rabo Nakupi blaga in storitev za neposlovno rabo Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09, 96/09, 110/09 – ZDavP-2B, 43/10, 59/11, 24/12, 30/12, 94/12, 81/13, 50/14, 23/15, 82/15 in 68/16) Davek od dohodkov pravnih oseb... 31. 03. 2017 Furs 31. 03. 2017 31. 03. 2017
Pojasnilo MZ: Obvestilo izvajalcem zdravstvene dejavnosti na vseh ravneh o načinu zbiranja rezultatov testiranja na virus SARS-COV-2 Obvestilo izvajalcem zdravstvene dejavnosti na vseh ravneh o načinu zbiranja rezultatov testiranja na virus SARS-COV-2 Čedalje širša uporaba hitrih antigenskih testov za ugotavljanje prisotnosti virusa SARS-CoV-2 je število izvajalcev zdravstvene dejavnosti in točk... 08. 12. 2020 MZ - Ministrstvo za zdravje 08. 12. 2020 08. 12. 2020
Pojasnilo FURS: Plačevanje pavšalnih prispevkov v letu 2021 Plačevanje pavšalnih prispevkov v letu 2021 1. Pavšalni prispevki za zdravstveno zavarovanje Obveznost plačevanja pavšalnih prispevkov za zdravstveno zavarovanje je določena z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Zneski so določeni v odstotku... 24. 03. 2021 Furs 24. 03. 2021 24. 03. 2021
Pojasnilo FURS: S 1. julijem 2021 začnejo veljati nova pravila o DDV pri e-trgovanju S 1. julijem 2021 začnejo veljati nova pravila o DDV pri e-trgovanju Kaj se spreminja in kaj to pomeni za davčne zavezance? Obračunavanje davka na dodano vrednost (DDV) pri čezmejnem e-trgovanju se v EU posodablja. Ena od novosti je tudi ukinitev oprostitve plačila... 01. 04. 2021 Furs 01. 04. 2021 01. 04. 2021
Pojasnilo FURS: Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19 v upravnih zadevah Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19 v upravnih zadevah V Uradnem listu RS je bil dne 10. 12. 2020 objavljen Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanje širjenja... 11. 03. 2021 Furs 11. 03. 2021 11. 03. 2021
Pojasnilo DURS: VPRAŠANJE V ZVEZI Z NOVO KLAVZULO O OPROSTITVI DDV NA RAČUNIH V LETU 2013 VPRAŠANJE V ZVEZI Z NOVO KLAVZULO O OPROSTITVI DDV NA RAČUNIH V LETU 2013 Davčnega zavezanca zanima, ali je treba na izdanih računih v zvezi z dobavami, oproščenimi plačila DDV, pisati člen ZDDV-1 ali člen Direktive, ki se nanaša na oprostitev, ali je dovolj, da se... 28. 01. 2013 Durs 28. 01. 2013 28. 01. 2013
Vprašanje in odgovor FURS: Pogosta vprašanja in odgovori v zvezi z ukrepi PKP8 na davčnem področju 2. V kakšni višini se izplača mesečna subvencija minimalne plače? 2. V kakšni višini se izplača mesečna subvencija minimalne plače? Mesečna subvencija minimalne plače za polni delovni čas se izplača v višini 50 eurov. Po pojasnilu MDDSZ je delodajalec upravičen do subvencije sorazmerno delovnemu času, za katerega je z delavcem... 30. 03. 2021 Furs 30. 03. 2021 30. 03. 2021
Vprašanje in odgovor FURS: Pogosta vprašanja in odgovori v zvezi z ukrepi PKP8 na davčnem področju 4. Za katero obdobje je delodajalec upravičen do povračila subvencije minimalne plače? 4. Za katero obdobje je delodajalec upravičen do povračila subvencije minimalne plače? Delodajalec je do subvencije minimalne plače upravičen za izplačane plače za opravljeno delo od 1. januarja do vključno 30. junija 2021... 30. 03. 2021 Furs 30. 03. 2021 30. 03. 2021
Prikazov na stran:
Komentar