Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Vprašanje in odgovor FURS: Pogosta vprašanja in odgovori v zvezi z ukrepi PKP8 na davčnem področju 1. Kdo je upravičen do povračila dela minimalne plače v obliki mesečne subvencije? 1. Kdo je upravičen do povračila dela minimalne plače v obliki mesečne subvencije? Na podlagi prvega odstavka 29. člena Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 - ZDUOP je delodajalec za vsakega delavca, katerega plača za polni delovni čas, brez... 30. 03. 2021 Furs 30. 03. 2021 30. 03. 2021
Vprašanje in odgovor FURS: Pogosta vprašanja in odgovori v zvezi z ukrepi PKP8 na davčnem področju 8. Kakšne so omejitve glede prenehanja delovnega razmerja za prejemnike subvencij? 8. Kakšne so omejitve glede prenehanja delovnega razmerja za prejemnike subvencij? Delodajalec v obdobju prejemanja subvencije in še tri mesece po tem ne sme začeti postopka odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga delavcem, za katere je bil upravičen do... 30. 03. 2021 Furs 30. 03. 2021 30. 03. 2021
Vprašanje in odgovor FURS: Pogosta vprašanja in odgovori v zvezi z ukrepi PKP8 na davčnem področju 5. Ali je podjetje, ki zamuja z izplačilom plače v obdobju od januar do junij 2021 upravičeno do subvencije MP? 5. Ali je podjetje, ki zamuja z izplačilom plače v obdobju od januar do junij 2021 upravičeno do subvencije MP? Na podlagi Zakona o delovnih razmerjih – ZDR-1 mora biti plača izplačana najkasneje 18 dni po preteku plačilnega obdobja (primeroma torej 18. februarja za... 30. 03. 2021 Furs 30. 03. 2021 30. 03. 2021
Vprašanje in odgovor FURS: Pogosta vprašanja in odgovori v zvezi z ukrepi PKP8 na davčnem področju 6. Kako delodajalec pridobi subvencijo minimalne plače? 6. Kako delodajalec pridobi subvencijo minimalne plače? Za pridobitev subvencije minimalne plače delodajalec preko portala eDavki FURS predloži izjavo, s katero izjavlja, da je zaposlenemu obračunal in izplačal plačo iz prvega odstavka 29. člena ZDUOP. Za pravilnost... 30. 03. 2021 Furs 30. 03. 2021 30. 03. 2021
Vprašanje in odgovor FURS: Pogosta vprašanja in odgovori v zvezi z ukrepi PKP8 na davčnem področju 3. Kateri delodajalci so upravičeni do subvencije minimalne plače? 3. Kateri delodajalci so upravičeni do subvencije minimalne plače? Delodajalci v zasebnem sektorju, torej delodajalci, ki niso neposredni in posredni uporabniki proračuna Republike Slovenije in občinskih proračunov so upravičeni do subvencije minimalne plače... 30. 03. 2021 Furs 30. 03. 2021 30. 03. 2021
Vprašanje in odgovor FURS: Pogosta vprašanja in odgovori v zvezi z ukrepi PKP8 na davčnem področju 7. V katerem primeru mora delodajalec vrniti prejeto subvencijo minimalne plače? 7. V katerem primeru mora delodajalec vrniti prejeto subvencijo minimalne plače? Delodajalec, ki je uveljavil subvencijo, mora v primeru, da je od uveljavitve tega zakona prišlo do izplačila dobička, nakupov lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev, izplačil nagrad... 30. 03. 2021 Furs 30. 03. 2021 30. 03. 2021
Podrobnejši opisi FURS: Pogosta vprašanja in odgovori v zvezi z ukrepi PKP8 na davčnem področju Pogosta vprašanja in odgovori v zvezi z ukrepi PKP8 na davčnem področju I. POVRAČILO DELA MINIMALNE PLAČE V OBLIKI MESEČNE SUBVENCIJE 1. Kdo je upravičen do povračila dela minimalne plače v obliki mesečne subvencije? Na podlagi prvega odstavka 29. člena Zakona... 30. 03. 2021 Furs 30. 03. 2021 30. 03. 2021
Vprašanje in odgovor FURS: Vračilo upravičenj po ZIUZEOP in ZIUOOPE - delodajalci 2. Pojem poslovodstva v povezavi z 99. členom ZIUZEOP in 18. členom ZIUOOPE 2. Pojem poslovodstva v povezavi z 99. členom ZIUZEOP in 18. členom ZIUOOPE Tako določba prvega odstavka 99. člena ZIUZEOP kot tudi določba sedmega odstavka 18. člena ZIUOOPE ne opredeljujeta pojma poslovodstva, zato je treba razlago pojma poiskati v primarni... 30. 03. 2021 Furs 30. 03. 2021 30. 03. 2021
Vprašanje in odgovor FURS: Vračilo upravičenj po ZIUZEOP in ZIUOOPE - delodajalci 4. Kaj vse se šteje kot nagrada poslovodstvu? 4. Kaj vse se šteje kot nagrada poslovodstvu? Za namene 99. člena ZIUZEOP in 18. člena ZIUOOPE se kot nagrada šteje vsak dohodek poslovodstva družbe, ki je odvisen od, oziroma je posledica uspešnega poslovanja družbe in to družbo dejansko bremeni, pri čemer se kot... 30. 03. 2021 Furs 30. 03. 2021 30. 03. 2021
Vprašanje in odgovor FURS: Vračilo upravičenj po ZIUZEOP in ZIUOOPE - delodajalci 6. Ali delitev dobička pred 11. 4. 2020 vpliva na ugodnosti po ZIUZEOP? 6. Ali delitev dobička pred 11. 4. 2020 vpliva na ugodnosti po ZIUZEOP? ZIUZEOP velja od 11. 4. 2020 dalje. Zavezanec, ki je delil dobiček pred uveljavitvijo ZIUZEOP (tj. pred 11. 4. 2020), je upravičen do ugodnosti po tem zakonu oz. mu prejetih sredstev, glede... 30. 03. 2021 Furs 30. 03. 2021 30. 03. 2021
Vprašanje in odgovor FURS: Vračilo upravičenj po ZIUZEOP in ZIUOOPE - delodajalci 7. Do katerega leta družba ne sme izplačati dobička za leto 2020, če je koristila povračilo na podlagi interventnega zakona? 7. Do katerega leta družba ne sme izplačati dobička za leto 2020, če je koristila povračilo na podlagi interventnega zakona? ZIUZEOP ne določa roka oziroma leta, do katerega bi lahko družba, ki je koristila upravičenja po ZIUZEOP, izplačala dobiček za leto 2020, brez... 30. 03. 2021 Furs 30. 03. 2021 30. 03. 2021
Vprašanje in odgovor FURS: Vračila DDV davčnim zavezancem s sedežem v Sloveniji v drugih državah in davčnim zavezancem s sedežem izven Slovenije v Sloveniji Vprašanje 9: Ali je predviden poseben postopek za pošiljanje pooblastila? Vprašanje 9: Ali je predviden poseben postopek za pošiljanje pooblastila? Pooblastilo za zastopanje v postopku vračila se predloži ob predložitvi prvega zahtevka za vračilo, in sicer kot prilogo v elektronski obliki (skeniran dokument) ali pa se original pošlje davčnemu... 31. 03. 2021 Furs 31. 03. 2021 31. 03. 2021
Vprašanje in odgovor FURS: Vračila DDV davčnim zavezancem s sedežem v Sloveniji v drugih državah in davčnim zavezancem s sedežem izven Slovenije v Sloveniji Vprašanje 1: Ali lahko v Sloveniji uveljavljam vračilo DDV na podlagi poenostavljenega računa? Vprašanje 1: Ali lahko v Sloveniji uveljavljam vračilo DDV na podlagi poenostavljenega računa? Da. Na poenostavljenem računu morajo biti navedeni podatki, predpisani v drugem in tretjem odstavku 83. člena ZDDV-1 ter ime in naslov kupca (tretji odstavek tega člena... 31. 03. 2021 Furs 31. 03. 2021 31. 03. 2021
Ostala uradna mnenja: Storitve priprave in izvedbe koncertov in predstav preko spleta in drugih elektronskih medijev Storitve priprave in izvedbe koncertov in predstav preko spleta in drugih elektronskih medijev Pojasnilo SURS z dne 8.3.2021 Storitve priprave in izvedbe koncertov in predstav tudi preko spleta in ostalih medijev, kot v živo, sodijo v dejavnost 90.010 Umetniško...
Vprašanje in odgovor FURS: Vračilo upravičenj po ZIUZEOP in ZIUOOPE - delodajalci 3. Izplačilo dela plače za poslovno uspešnost in 99. člen ZIUZEOP ter 18. člen ZIUOOPE 3. Izplačilo dela plače za poslovno uspešnost in 99. člen ZIUZEOP ter 18. člen ZIUOOPE Na podlagi prvega odstavka 99. člena ZIUZEOP kot tudi sedmega odstavka 18. člena ZIUOOPE mora delodajalec, ki je uveljavil določena upravičenja (po ZIUZEOP je to lahko oprostitev... 30. 03. 2021 Furs 30. 03. 2021 30. 03. 2021
Vprašanje in odgovor FURS: Vračilo upravičenj po ZIUZEOP in ZIUOOPE - delodajalci 3.a Izplačilo dobička 3.a Izplačilo dobička Izplačilo dobička po določbah 99. člena ZIUZEOP in 18. člena ZIUOOPE se nanaša na izplačilo bilančnega dobička (in nečistega dobička), in sicer na razdelitev dobička družbenikom/delničarjem, ne pa tudi na druge načine uporabe bilančnega dobička... 30. 03. 2021 Furs 30. 03. 2021 30. 03. 2021
Vprašanje in odgovor FURS: Vračilo upravičenj po ZIUZEOP in ZIUOOPE - delodajalci 5. Ali je izplačilo delovne uspešnosti vezano na vračilo upravičenj po ZIUZEOP? 5. Ali je izplačilo delovne uspešnosti vezano na vračilo upravičenj po ZIUZEOP? Niti 99. člen ZIUZEOP, niti 18. člen ZIUOOPE ne omejuje izplačil delovne uspešnosti v smislu zahtev po vračilu sredstev, prejetih na podlagi interventnih ukrepov zaradi Covid-19... 30. 03. 2021 Furs 30. 03. 2021 30. 03. 2021
Vprašanje in odgovor FURS: Vračilo upravičenj po ZIUZEOP in ZIUOOPE - delodajalci 8. Kako se bo kriterij delitve dobička ugotavljal pri podružnicah tujih družb? 8. Kako se bo kriterij delitve dobička ugotavljal pri podružnicah tujih družb? Kriterij izplačila dobička v letu 2020 oziroma za leto 2020 se bo ugotavljal na ravni matičnega podjetja. Pri presoji upravičenosti se torej upošteva prihodke posameznega delodajalca (pravne... 30. 03. 2021 Furs 30. 03. 2021 30. 03. 2021
Vprašanje in odgovor FURS: Vračilo upravičenj po ZIUZEOP in ZIUOOPE - delodajalci 10. Kako se upošteva kriterij upad prihodkov če v drugem polletju 2020 presežemo 50 % rast prihodkov glede na preteklo leto? 10. Kako se upošteva kriterij upad prihodkov če v drugem polletju 2020 presežemo 50 % rast prihodkov glede na preteklo leto? Drugi odstavek 22. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo... 30. 03. 2021 Furs 30. 03. 2021 30. 03. 2021
Vprašanje in odgovor FURS: Vračilo upravičenj po ZIUZEOP in ZIUOOPE - delodajalci 13. Seznam vračila upravičenj na podlagi interventne zakonodaje v pristojnosti FURS - delodajalci 13. Seznam vračila upravičenj na podlagi interventne zakonodaje v pristojnosti FURS - delodajalci Določba Kriterij vračila Predmet vračila; prejeta upravičenje, oprostitev plačila Način vračila upravičenj Prvi odstavek 99. člena ZIUZEOP Izplačilo dobička, nakupov... 30. 03. 2021 Furs 30. 03. 2021 30. 03. 2021
Vprašanje in odgovor FURS: Vračila DDV davčnim zavezancem s sedežem v Sloveniji v drugih državah in davčnim zavezancem s sedežem izven Slovenije v Sloveniji Vprašanje 17: Ali določba 131. člena Pravilnika o izvajanju ZDDV-1 pomeni, da lahko kot tujec opravim enkratno oproščeno dobavo blaga v drugo državo članico in se mi zato ni treba identificirati za namene DDV? Vprašanje 17: Ali določba 131. člena Pravilnika o izvajanju ZDDV-1 pomeni, da lahko kot tujec opravim enkratno oproščeno dobavo blaga v drugo državo članico in se mi zato ni treba identificirati za namene DDV? Določba sedmega odstavka 131. člena pravilnika velja samo za... 31. 03. 2021 Furs 31. 03. 2021 31. 03. 2021
Vprašanje in odgovor FURS: Vračila DDV davčnim zavezancem s sedežem v Sloveniji v drugih državah in davčnim zavezancem s sedežem izven Slovenije v Sloveniji Vprašanje 8: Ali se lahko znesek vračila DDV vrne na račun pooblaščenca, ki je naveden v zahtevku za vračilo? Vprašanje 8: Ali se lahko znesek vračila DDV vrne na račun pooblaščenca, ki je naveden v zahtevku za vračilo? Če pooblastitelj želi, da se znesek vračila DDV, do katerega je upravičen, vrne na račun pooblaščenca, mora to v pooblastilu izrecno navesti... 31. 03. 2021 Furs 31. 03. 2021 31. 03. 2021
Vprašanje in odgovor FURS: Vračila DDV davčnim zavezancem s sedežem v Sloveniji v drugih državah in davčnim zavezancem s sedežem izven Slovenije v Sloveniji Vprašanje 10: Ali moram k zahtevku za vračilo DDV v Sloveniji priložiti račune? Vprašanje 10: Ali moram k zahtevku za vračilo DDV v Sloveniji priložiti račune? Zakonsko je določeno, da mora vložnik k zahtevku za vračilo predložiti kopije računov ali uvoznih dokumentov, če je davčna osnova na računu ali uvoznem dokumentu v višini najmanj 1.000 eur... 31. 03. 2021 Furs 31. 03. 2021 31. 03. 2021
Vprašanje in odgovor FURS: Vračila DDV davčnim zavezancem s sedežem v Sloveniji v drugih državah in davčnim zavezancem s sedežem izven Slovenije v Sloveniji Vprašanje 4: Ali lahko v Sloveniji uveljavljam vračilo DDV za prehrano in hotel? Vprašanje 4: Ali lahko v Sloveniji uveljavljam vračilo DDV za prehrano in hotel? Na podlagi prvega odstavka točke e) 66. člena ZDDV-1 davčni zavezanec nima pravice do odbitka DDV od stroškov prehrane (vključno s pijačo) in stroškov nastanitve, razen stroškov, ki so... 31. 03. 2021 Furs 31. 03. 2021 31. 03. 2021
Podrobnejši opisi FURS: Vračila DDV davčnim zavezancem s sedežem v Sloveniji v drugih državah in davčnim zavezancem s sedežem izven Slovenije v Sloveniji Vračila DDV davčnim zavezancem s sedežem v Sloveniji v drugih državah in davčnim zavezancem s sedežem izven Slovenije v Sloveniji 1.0 Uvod Bistvena značilnost davka na dodano vrednost je nevtralnost. Le-ta mora biti zagotovljena vsem davčnim zavezancem, torej... 31. 03. 2021 Furs 31. 03. 2021 31. 03. 2021
Podrobnejši opisi FURS: Vračilo upravičenj po ZIUZEOP in ZIUOOPE - delodajalci Vračilo upravičenj po ZIUZEOP in ZIUOOPE - delodajalci 1. Vračila upravičenj po 99. členu ZIUZEOP (delodajalci) Namen Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo - ZIUZEOP je omiliti... 30. 03. 2021 Furs 30. 03. 2021 30. 03. 2021
Pojasnilo FURS: Določitev kraja opravljanja storitev izobraževanja Določitev kraja opravljanja storitev izobraževanja V nadaljevanju pojasnjujemo določitev kraja opravljanja storitev izobraževanja s pomočjo elektronskega orodja, v primerih, ko ne gre za elektronsko opravljeno storitev Davčni zavezanci, ki imajo sedež v Sloveniji... 16. 07. 2020 Furs 16. 07. 2020 16. 07. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Vračilo upravičenj po ZIUZEOP in ZIUOOPE - delodajalci 1. Obseg upravičenj, ki so predmet vračila po 99. členu ZIUZEOP 1. Obseg upravičenj, ki so predmet vračila po 99. členu ZIUZEOP Na podlagi drugega odstavka 28. člena ZIUZEOP je upravičenim delodajalcem omogočeno povračilo nadomestila plače delavcem, ki jim začasno (v času veljavnosti ukrepov) ne morejo zagotavljati dela... 30. 03. 2021 Furs 30. 03. 2021 30. 03. 2021
Vprašanje in odgovor FURS: Vračila DDV davčnim zavezancem s sedežem v Sloveniji v drugih državah in davčnim zavezancem s sedežem izven Slovenije v Sloveniji Vprašanje 2: Ali lahko v Sloveniji uveljavljam vračilo DDV za nakup vinjete in goriva za osebni avto, s katerim sem obiskal poslovne partnerje v Sloveniji? Vprašanje 2: Ali lahko v Sloveniji uveljavljam vračilo DDV za nakup vinjete in goriva za osebni avto, s katerim sem obiskal poslovne partnerje v Sloveniji? Ne. Na podlagi prvega odstavka točke c) 66. člena ZDDV-1 davčni zavezanec nima pravice do odbitka DDV od osebnih... 31. 03. 2021 Furs 31. 03. 2021 31. 03. 2021
Vprašanje in odgovor FURS: Vračila DDV davčnim zavezancem s sedežem v Sloveniji v drugih državah in davčnim zavezancem s sedežem izven Slovenije v Sloveniji Vprašanje 7: Kakšna oblika pooblastila je potrebna za zastopanje? Vprašanje 7: Kakšna oblika pooblastila je potrebna za zastopanje? Vložnik lahko za zastopanje v postopku zahtevka za vračilo DDV pooblasti drugo osebo. Oblika pooblastila za zastopanje ni predpisana, morajo pa biti iz pooblastila razvidni natančni podatki... 31. 03. 2021 Furs 31. 03. 2021 31. 03. 2021
Vprašanje in odgovor FURS: Vračilo upravičenj po ZIUZEOP in ZIUOOPE - delodajalci 9. Kako se upošteva upad prihodkov v primeru podjetij, ki imajo poslovno leto različno od koledarskega? 9. Kako se upošteva upad prihodkov v primeru podjetij, ki imajo poslovno leto različno od koledarskega? V primeru podjetij, ki imajo poslovno leto različno od koledarskega leta, se upad prihodkov v zvezi z ugotavljanjem izpolnjevanja pogojev za uveljavljanje ukrepov po... 30. 03. 2021 Furs 30. 03. 2021 30. 03. 2021
Vprašanje in odgovor FURS: Vračila DDV davčnim zavezancem s sedežem v Sloveniji v drugih državah in davčnim zavezancem s sedežem izven Slovenije v Sloveniji Vprašanje 18: Kakšen je rok za pritožbo na odločbo o vračilu DDV, prejeto iz druge države članice? Vprašanje 18: Kakšen je rok za pritožbo na odločbo o vračilu DDV, prejeto iz druge države članice? Rok za pritožbo na odločbo o vračilu DDV, izdano v državi članici vračila, je naveden na odločbi o vračilu in je določen v skladu z veljavnimi predpisi države članice... 31. 03. 2021 Furs 31. 03. 2021 31. 03. 2021
Vprašanje in odgovor FURS: Vračila DDV davčnim zavezancem s sedežem v Sloveniji v drugih državah in davčnim zavezancem s sedežem izven Slovenije v Sloveniji Vprašanje 12: Ali je predvidena omejitev velikosti prilog za pošiljanje zahtevka za vračilo DDV VTD in kakšni so dovoljeni tipi priponk? Vprašanje 12: Ali je predvidena omejitev velikosti prilog za pošiljanje zahtevka za vračilo DDV VTD in kakšni so dovoljeni tipi priponk? Da. Priloga k zahtevku za vračilo DDV v drugi državi članici, ki se vloži preko sistema eDavki, je lahko samo ena in ne sme presegati... 31. 03. 2021 Furs 31. 03. 2021 31. 03. 2021
Vprašanje in odgovor FURS: Vračilo upravičenj po ZIUZEOP in ZIUOOPE - delodajalci 12. Delodajalec, ki je koristil ukrep povračila nadomestila za čakanje na delo po ZIUZEOP pogoja upada prihodkov ne bo dosegel. Vračilo prejetih upravičenj želi izvršiti še v letu 2020 in po vračilu izplačati del plače za poslovno uspešnost zaposlenim, vključno s poslovodstvom. 12. Delodajalec, ki je koristil ukrep povračila nadomestila za čakanje na delo po ZIUZEOP pogoja upada prihodkov ne bo dosegel. Vračilo prejetih upravičenj želi izvršiti še v letu 2020 in po vračilu izplačati del plače za poslovno uspešnost zaposlenim, vključno... 30. 03. 2021 Furs 30. 03. 2021 30. 03. 2021
Vprašanje in odgovor FURS: Vračila DDV davčnim zavezancem s sedežem v Sloveniji v drugih državah in davčnim zavezancem s sedežem izven Slovenije v Sloveniji Vprašanje 5: Ali imam pravico do vračila DDV za servis tovornega vozila? Vprašanje 5: Ali imam pravico do vračila DDV za servis tovornega vozila? Slovenski davčni zavezanec, ki tujemu davčnemu zavezancu opravi storitev servisa tovornega vozila, od storitve ne obračuna DDV, saj je kraj obdavčitve storitve v skladu s 25. členom ZDDV-1 (44... 31. 03. 2021 Furs 31. 03. 2021 31. 03. 2021
Vprašanje in odgovor FURS: Vračila DDV davčnim zavezancem s sedežem v Sloveniji v drugih državah in davčnim zavezancem s sedežem izven Slovenije v Sloveniji Vprašanje 6: Kako je z vračilom DDV od nakupa in montaže pnevmatik na tovornem vozilu? Vprašanje 6: Kako je z vračilom DDV od nakupa in montaže pnevmatik na tovornem vozilu? Transakcija prodaje pnevmatik in hkratne montaže le-teh s strani istega dobavitelja se obravnava kot enotna dobava, in sicer kot dobava blaga. Tako je enotna dobava obdavčena... 31. 03. 2021 Furs 31. 03. 2021 31. 03. 2021
Vprašanje in odgovor FURS: Vračila DDV davčnim zavezancem s sedežem v Sloveniji v drugih državah in davčnim zavezancem s sedežem izven Slovenije v Sloveniji Vprašanje 13: V Sloveniji smo kupili orodja, za katera smo predvidevali, da bodo ostala na ozemlju Slovenije pri dobavitelju. Dva meseca po nakupu smo se odločili, da to orodje odpeljemo v svoje poslovne prostore na ozemlje države članice sedeža. Ali se navedeno šteje za dobavo in bi morali pridobiti identifikacijsko številko za DDV v Sloveniji? Vprašanje 13: V Sloveniji smo kupili orodja, za katera smo predvidevali, da bodo ostala na ozemlju Slovenije pri dobavitelju. Dva meseca po nakupu smo se odločili, da to orodje odpeljemo v svoje poslovne prostore na ozemlje države članice sedeža. Ali se navedeno šteje... 31. 03. 2021 Furs 31. 03. 2021 31. 03. 2021
Vprašanje in odgovor FURS: Vračila DDV davčnim zavezancem s sedežem v Sloveniji v drugih državah in davčnim zavezancem s sedežem izven Slovenije v Sloveniji Vprašanje 16: Ali lahko na podlagi 74. člena ZDDV-1 zahtevam vračilo DDV od uvoznih dajatev za blago, ki sem ga takoj sprostil po carinskem postopku 40? Vprašanje 16: Ali lahko na podlagi 74. člena ZDDV-1 zahtevam vračilo DDV od uvoznih dajatev za blago, ki sem ga takoj sprostil po carinskem postopku 40? Ne. Eden izmed pogojev za vračilo DDV na podlagi 74. člena ZDDV-1 je, da davčni zavezanec v obdobju vračila ni... 31. 03. 2021 Furs 31. 03. 2021 31. 03. 2021
Vprašanje in odgovor FURS: Vračila DDV davčnim zavezancem s sedežem v Sloveniji v drugih državah in davčnim zavezancem s sedežem izven Slovenije v Sloveniji Vprašanje 11: Sem davčni zavezanec iz Makedonije. Ali lahko vlogo za vračilo DDV pošljem po pošti? Vprašanje 11: Sem davčni zavezanec iz Makedonije. Ali lahko vlogo za vračilo DDV pošljem po pošti? Ne. Davčni zavezanci s sedežem v tretji državi morajo vložiti zahtevek za vračilo DDV preko elektronskega portala eDavki (vloga DDV VTD). Več o tem je zapisano v poglavju... 31. 03. 2021 Furs 31. 03. 2021 31. 03. 2021
Vprašanje in odgovor FURS: Vračila DDV davčnim zavezancem s sedežem v Sloveniji v drugih državah in davčnim zavezancem s sedežem izven Slovenije v Sloveniji Vprašanje 14: V Sloveniji smo kupili orodja, ki jih oddajamo v najem slovenskemu davčnemu zavezancu, da za nas na tem orodju izdeluje polizdelke. Ali se moramo zaradi tega identificirati za namene DDV? Vprašanje 14: V Sloveniji smo kupili orodja, ki jih oddajamo v najem slovenskemu davčnemu zavezancu, da za nas na tem orodju izdeluje polizdelke. Ali se moramo zaradi tega identificirati za namene DDV? Če davčni zavezanec s sedežem izven Slovenije v Sloveniji nabavi... 31. 03. 2021 Furs 31. 03. 2021 31. 03. 2021
Vprašanje in odgovor FURS: Vračila DDV davčnim zavezancem s sedežem v Sloveniji v drugih državah in davčnim zavezancem s sedežem izven Slovenije v Sloveniji Vprašanje 15: V Sloveniji smo pri dobavitelju nabavili prototipna orodja, ki so ostala na ozemlju Slovenije in bila v istem obdobju uničena. Ali smo upravičeni do vračila ob nabavi? Vprašanje 15: V Sloveniji smo pri dobavitelju nabavili prototipna orodja, ki so ostala na ozemlju Slovenije in bila v istem obdobju uničena. Ali smo upravičeni do vračila ob nabavi? Na podlagi 7. člena ZDDV-1 se za dobavo blaga, opravljeno za plačilo, med drugim šteje... 31. 03. 2021 Furs 31. 03. 2021 31. 03. 2021
Vprašanje in odgovor FURS: Vračila DDV davčnim zavezancem s sedežem v Sloveniji v drugih državah in davčnim zavezancem s sedežem izven Slovenije v Sloveniji Vprašanja 3: Ali lahko v Sloveniji uveljavljam vračilo DDV na podlagi 74. člena ZDDV-1, če občasno vozim potnike čez ozemlje Slovenije? Vprašanja 3: Ali lahko v Sloveniji uveljavljam vračilo DDV na podlagi 74. člena ZDDV-1, če občasno vozim potnike čez ozemlje Slovenije? Ne. Tuj davčni zavezanec se mora v Sloveniji identificirati za DDV in od prevožene poti po Sloveniji obračunati slovenski DDV (kraj... 31. 03. 2021 Furs 31. 03. 2021 31. 03. 2021
Vprašanje in odgovor FURS: Vračilo upravičenj po ZIUZEOP in ZIUOOPE - delodajalci 11. Ali 99. člen ZIUZEOP določa vračilo uveljavljenih oprostitev plačila prispevkov PIZ po 33. členu ZIUZEOP? 11. Ali 99. člen ZIUZEOP določa vračilo uveljavljenih oprostitev plačila prispevkov PIZ po 33. členu ZIUZEOP? Ureditev v 99. členu se je z novelo ZIUZEOP (Uradni list RS, št. 61/20) spremenila tako, da za upravičene delodajalce, ki so uveljavili oprostitev plačila... 30. 03. 2021 Furs 30. 03. 2021 30. 03. 2021
Pojasnilo FURS: Letna obračuna DDPO in DohDej lahko oddate do 30. 4. 2021 Letna obračuna DDPO in DohDej lahko oddate do 30. 4. 2021 Državni zbor RS je 26. 3. 2021 sprejel Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS), v katerem je tudi določba o podaljšanju roka za oddajo obračunov DDPO in DohDej do 30... 30. 03. 2021 Furs 30. 03. 2021 30. 03. 2021
Pojasnilo FURS: Primeri pravilne izpolnitve obrazca ugovora zoper informativni izračun dohodnine in napovedi za odmero dohodnine za regres za letni dopust in poslovno uspešnost (oznaka dohodka 1103 in/ali 1111) Primeri pravilne izpolnitve obrazca ugovora zoper informativni izračun dohodnine in napovedi za odmero dohodnine za regres za letni dopust in poslovno uspešnost (oznaka dohodka 1103 in/ali 1111) I. UVOD 1. Regres V letu 2019 sta bili sprejeti noveli Zakona o dohodnini... 31. 03. 2021 Furs 31. 03. 2021 31. 03. 2021
Vprašanje in odgovor FURS: Uvoz blaga v vrednosti do 150 EUR iz tretjih držav po 1. 7. 2021 za fizične osebe 1. Naročam pošiljke iz tretjih držav. Kaj se spremeni s 1. 7. 2021? 1. Naročam pošiljke iz tretjih držav. Kaj se spremeni s 1. 7. 2021? Od 1. 7. 2021 ne velja več oprostitev plačila DDV za uvoz blaga majhne vrednosti do 22 EUR, kar pomeni, da se za te pošiljke po tem datumu obračuna DDV. Pošiljke do vrednosti 150 EUR pa so še vedno... 31. 03. 2021 Furs 31. 03. 2021 31. 03. 2021
Vprašanje in odgovor FURS: Uvoz blaga v vrednosti do 150 EUR iz tretjih držav po 1. 7. 2021 za fizične osebe 3. Kako bo pa s pošiljkami, ki jih fizična oseba iz tretje države pošilja kot darilo fizični osebi v Evropsko unijo? 3. Kako bo pa s pošiljkami, ki jih fizična oseba iz tretje države pošilja kot darilo fizični osebi v Evropsko unijo? Priložnostne pošiljke z brezplačnim blagom, namenjenim izključno osebni uporabi, ki jih ena fizična oseba pošilja drugi fizični osebi v vrednosti do 45... 31. 03. 2021 Furs 31. 03. 2021 31. 03. 2021
Vprašanje in odgovor FURS: Širitev sistema vse na enem mestu in posebne ureditve za poslovne subjekte – VEM 1. Poslovni subjekt oz. davčni zavezanec s sedežem v Sloveniji opravlja prodaje blaga na daljavo znotraj Unije in opravlja tudi storitve za prejemnike v drugih državah članicah EU. Ali se lahko v sistem VEM vključi samo za prodaje blaga na daljavo? 1. Poslovni subjekt oz. davčni zavezanec s sedežem v Sloveniji opravlja prodaje blaga na daljavo znotraj Unije in opravlja tudi storitve za prejemnike v drugih državah članicah EU. Ali se lahko v sistem VEM vključi samo za prodaje blaga na daljavo? Poslovni subjekt, ki... 31. 03. 2021 Furs 31. 03. 2021 31. 03. 2021
Vprašanje in odgovor FURS: Širitev sistema vse na enem mestu in posebne ureditve za poslovne subjekte – VEM 3. Poslovni subjekt, s sedežem v Sloveniji, opravlja prodaje blaga na daljavo končnim potrošnikom v drugih državah članicah EU, ki ga skladišči v svojem skladišču v Sloveniji in v Nemčiji. Vrednost čezmejne prodaje blaga na daljavo iz skladišča v Sloveniji znaša 4.000 evrov, iz skladišča v Nemčiji pa 4.500 evrov. Ali zame velja prag 10.000 evrov? 3. Poslovni subjekt, s sedežem v Sloveniji, opravlja prodaje blaga na daljavo končnim potrošnikom v drugih državah članicah EU, ki ga skladišči v svojem skladišču v Sloveniji in v Nemčiji. Vrednost čezmejne prodaje blaga na daljavo iz skladišča v Sloveniji znaša 4.000... 31. 03. 2021 Furs 31. 03. 2021 31. 03. 2021
Pojasnilo ZZZS: Pravica do kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni Pravica do kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni (velja od 24.10. do 31.12.2020 in od 5. 2. do 31. 12. 2021) Pravica do kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni velja za zadržanosti od dela: od 24.10.2020 do 31.12.2020 na podlagi 20. člena Zakona o začasnih ukrepih za... 05. 02. 2021 05. 02. 2021 05. 02. 2021
Prikazov na stran:
Komentar