Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Tolmačenje: Oddaja obrazca DDV-PPS pred registracijo vozila Oddaja obrazca DDV-PPS pred registracijo vozila Kljub drugačnim pojasnilom, ki jih je Furs prvotno posredoval zavezancem, je bilo novembra 2016 objavljeno strožje pojasnilo. Furs je v njem zapisal, da če želi zavezanec, identificiran za namene DDV, ki pridobi rabljeno... Zveza RFR 09. 01. 2017
Tolmačenje: Obračun DDV pri vzajemnih storitvah Obračun DDV pri vzajemnih storitvah V zadevi C-283/12 je bolgarska davčna uprava družbi Serebryannay naložila plačilo DDV od zaključnih del in opremljanja dveh nepremičnin, ki jih je ta družba opravila brez plačila, hkrati pa je od lastnikov teh nepremičnin slednje... Zveza RFR 30. 09. 2013
Tolmačenje: Okoljska dajatev in voda za polnjenje bazenov Okoljska dajatev in voda za polnjenje bazenov Furs je v pojasnilu zapisal, da se okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda plačuje tudi, kadar zavezanec vodo iz vodovodnega sistema v okviru svojega gospodinjstva uporablja za polnjenje... Zveza RFR 06. 07. 2015
Tolmačenje: Oprostitev DDV pri uvozu blaga zaradi njegove nadaljnje dobave v drugo državo članico Oprostitev DDV pri uvozu blaga zaradi njegove nadaljnje dobave v drugo državo članico Objavljena je bila sodba Sodišča EU C-108/17, v kateri je obravnavan primer litovske družbe Enteco Baltic, ki je po carinskem postopku 42 uvažala gorivo iz Belorusije v Litvo... Zveza RFR 13. 08. 2018
Tolmačenje: Oprostitev plačil za nastope tujih umetnikov in športnikov Oprostitev plačil za nastope tujih umetnikov in športnikov Durs je v pojasnilu opisal, kako na podlagi kulturnih sporazumov, sklenjenih med dvema državama, uveljavljati oprostitev plačil za nastope tujih umetnikov in športnikov v državi nastopa.Zavezanci morajo... Zveza RFR 05. 08. 2013
Tolmačenje: Običajno opravljanje dela v dveh državah članicah EU ali Efte – sočasne zaposlitve Običajno opravljanje dela v dveh državah članicah EU ali Efte – sočasne zaposlitve Davčna obravnava povračil stroškov prehrane napotenim delavcem je odvisna od trajanja napotitve. Enako velja tudi za plačilo oziroma povračilo za prenočišče. Posebna davčna obravnava... Zveza RFR 30. 04. 2018
Tolmačenje: Popravek odbitka DDV pri dolžniku v prisilni poravnavi Popravek odbitka DDV pri dolžniku v prisilni poravnavi Vrhovno sodišče RS je v sodbi in sklepu X Ips 3/2015 odločilo, da se revizija zavrne in da se prekinjeni postopek nadaljuje. Gre za primer T-2, za katerega je bilo na Sodišče EU poslano vprašanje za predhodno... Zveza RFR 04. 06. 2018
Tolmačenje: Izenačitev davčnega položaja družbenikov kapitalske in osebne družbe Izenačitev davčnega položaja družbenikov kapitalske in osebne družbe V odločbi U-I-175/11-12, objavljeni v UL RS 29/14, Ustavno sodišče razlaga, da je osebna družba, tako kot kapitalska, pravna oseba, zato se premoženje družbe razločuje od premoženja družbenikov... Zveza RFR 12. 05. 2014
Tolmačenje: Zavrnitev dodelitve identifikacijske številke za DDV Zavrnitev dodelitve identifikacijske številke za DDV V zadevi C-527/11 je Sodišče EU razsodilo, da direktiva 2006/112/ES o DDV ne dovoljuje, da davčna uprava države članice zavrne dodelitev identifikacijske številke za DDV družbi zgolj zato, ker meni, da nima... Zveza RFR 25. 03. 2013
Tolmačenje: Oproščena dobava blaga v drugo državo članico EU Oproščena dobava blaga v drugo državo članico EU Sodba obravnava primer verižne transakcije z blagom med tremi osebami, od katerih prva in tretja v verigi imata ID-številko za DDV, druga pa ne. Dobavitelj (prvi v verigi) je izdal račun za blago kupcu (drugemu v verigi... Zveza RFR 08. 10. 2012
Tolmačenje: Podarjeni užitek na nepremičnini Podarjeni užitek na nepremičnini Pri vprašanju 10 v publikaciji o obdavčitvi z davkom na dediščine in darila je Furs spremenil stališče glede obdavčitve podarjenega užitka. Odgovor davčnega organa, kakršen velja od 15. februarja 2018, je, da je v primeru pogodbe... Zveza RFR 26. 02. 2018
Tolmačenje: Obravnava nove promocijske takse v sistemu DDV Obravnava nove promocijske takse v sistemu DDV Marca letos je začel veljati Zakon o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1), na podlagi katerega se bo od 1. januarja 2019 od nastanitev hkrati s plačilom za prenočevanje poleg turistične takse pobirala še promocijska taksa... Zveza RFR 15. 10. 2018
Tolmačenje: Oblika dela za čiščenje prostorov in hišniška dela Oblika dela za čiščenje prostorov in hišniška dela MDDSZEM pojasnjuje, da se čiščenje prostorov in hišniška dela v obliki osebnega dopolnilnega dela lahko opravljajo le za fizične osebe. V objektih z več kot osmimi stanovanji oziroma z več kot dvema etažnima lastnikoma... Zveza RFR 26. 01. 2015
Tolmačenje: Ali mora nerezident vedno pridobiti davčno številko v Sloveniji? Ali mora nerezident vedno pridobiti davčno številko v Sloveniji? V Fursovem pojasnilu iz aprila 2015 piše, da mora tuja fizična oseba, ki v Republiki Sloveniji nima začasnega prebivališča, a dosega na njenem območju obdavčljive dohodke, finančnemu uradu pred prvim... Zveza RFR 04. 05. 2015
Tolmačenje: Kombinirana nomenklatura EU 2019 Kombinirana nomenklatura EU 2019 Evropska komisija je objavila Kombinirano nomenklaturo EU za leto 2019, ki bo začela veljati 1. januarja 2019. Nekatere oznake KN so ukinjene, nekatere pa dodane na novo. Med njimi so tudi oznake KN, za katere je določena uporaba nižje... Zveza RFR 12. 11. 2018
Tolmačenje: Odvzem pravice do odbitka DDV zaradi neizpolnjevanja formalnih pogojev Odvzem pravice do odbitka DDV zaradi neizpolnjevanja formalnih pogojev V sodbi C-590/13 je Sodišče EU obravnavalo primer, v katerem je italijanska davčna uprava družbi Idexx odvzela pravico do odbitka DDV, ker računov od dobaviteljev blaga iz drugih držav članic EU ni... Zveza RFR 29. 12. 2014
Tolmačenje: Odbitek DDV od storitev, povezanih s ponudbo za prevzem delnic druge družbe Odbitek DDV od storitev, povezanih s ponudbo za prevzem delnic druge družbe V zadevi C-249/17 (Ryanair) je Sodišče EU pojasnjevalo, kako je s pravico do odbitka DDV pri holdinških družbah. Stranka v postopku – družba Ryanair je objavila ponudbo za prevzem vseh delnic... Zveza RFR 22. 10. 2018
Tolmačenje: Obdavčitev dohodkov nerezidentov iz nepremičnin, ki so v Sloveniji Obdavčitev dohodkov nerezidentov iz nepremičnin, ki so v Sloveniji Furs je v pojasnilu zapisal, kako davčno obveznost v Sloveniji poravna pravna oseba nerezidentka, ki dosega dohodke iz nepremičnine (na primer najemnino), ki je v Sloveniji, pri tem pa izplačevalec... Zveza RFR 24. 11. 2014
Tolmačenje: Obveznost zaokroževanja odbitnega deleža Obveznost zaokroževanja odbitnega deleža V zadevi C-186/15 (Kreissparkasse Wiedenbrück) je Sodišče EU dalo razlago glede obveznosti zaokroževanja odbitnega deleža, če država članica uporabi odstopanje od predpisane metode za ugotavljanje odbitnega deleža na podlagi... Zveza RFR 11. 07. 2016
Tolmačenje: Uporaba obrnjene davčne obveznosti pri osebi, ki se ni identificirala za DDV Uporaba obrnjene davčne obveznosti pri osebi, ki se ni identificirala za DDV V zadevi C-392/16 (Marcu) je šlo za primer romunskega državljana, ki je v nekaj letih prodal 35 nepremičnin (zemljišč in stanovanj), ki so spadale v njegovo osebno premoženje. Davčni organ je... Zveza RFR 07. 08. 2017
Tolmačenje: Stopnja DDV za fotoknjigo Stopnja DDV za fotoknjigo Pojasnila o stopnji DDV, ki se obračunava od fotoknjig, so se večkrat spremenila. Po zadnjem Fursovem pojasnilu pa se od fotoknjig DDV ne sme obračunavati po 9,5-odstotni stopnji, ampak po 22-odstotni. Iz Izvedbene uredbe Komisije (EU) št... Zveza RFR 15. 02. 2016
Tolmačenje: Odgovor Ministrstva za javno upravo v zvezi s koriščenjem ur z dne 7. 12. 2015 Odgovor Ministrstva za javno upravo v zvezi s koriščenjem ur z dne 7. 12. 2015 V zvezi z vprašanjem, kako je s koriščenjem več opravljenih delovnih ur, če ima javni uslužbenec neenakomerni delovni čas, Ministrstvo za javno upravo pojasnjuje, da se javnemu uslužbencu... Zveza RFR 04. 01. 2016
Tolmačenje: Stopnja DDV pri vrečkah za kri Stopnja DDV pri vrečkah za kri Durs je objavil pojasnilo 4230-135299/2014-2 glede pravilne stopnje pri obračunu DDV od vrečk za kri. V njem navaja, da je teh vrečk več vrst. Stopnja DDV je odvisna od njihove uvrstitve v kombinirano nomenklaturo carinske tarife, za... Zveza RFR 10. 03. 2014
Tolmačenje: Pojasnilo Zakona o dohodnini v povezavi z Zakonom o prostovoljstvu Pojasnilo Zakona o dohodnini v povezavi z Zakonom o prostovoljstvu Durs pojasnjuje, da se nagrada, ki jo prostovoljcu izplača prostovoljska organizacija za izjemne dosežke, v skladu s 108/5/3 ZDoh-2 ne všteva v davčno osnovo od drugih dohodkov do velikosti 50... Zveza RFR 09. 06. 2014
Tolmačenje: Davčna obravnava odpovedi pogodbe o zaposlitvi s ponudbo nove Davčna obravnava odpovedi pogodbe o zaposlitvi s ponudbo nove Če delodajalec odpove pogodbo o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali zaradi nesposobnosti delavca in sklene z njim novo pogodbo z neustrezno zaposlitvijo, ima delavec pravico do sorazmernega dela odpravnine... Zveza RFR 19. 05. 2014
Tolmačenje: Storitve oskrbovanih stanovanj in oprostitev DDV Storitve oskrbovanih stanovanj in oprostitev DDV V zadevi C-335/14 je Sodišče EU obravnavalo oproščene socialnovarstvene storitve. Belgijska družba (ustanovljena kot zadruga), identificirana za DDV, je imela dovoljenje za upravljanje oskrbovanih stanovanj. Poleg... Zveza RFR 09. 02. 2016
Tolmačenje: Oproščena dobava blaga znotraj EU Oproščena dobava blaga znotraj EU V zadevi C-21/16 (Euro Tyre BV – Sucursal em Portugal) je davčni organ portugalski podružnici Euro Tyre vzel pravico do oprostitve DDV za dobave pnevmatik, ki jih je ta opravila kupcem v Španijo prek španskega distributerja. Slednji... Zveza RFR 20. 02. 2017
Tolmačenje: Sprememba stališč v zvezi z davčnim potrjevanjem računov Sprememba stališč v zvezi z davčnim potrjevanjem računov Furs je 9. februarja objavil spremembo dokumenta Davčno potrjevanje računov (Vprašanja in odgovori). Spremenil je stališči glede obravnave plačil, ki jih prejema rimskokatoliška cerkev, in glede opredelitve... Zveza RFR 22. 02. 2016
Tolmačenje: Opravljanje gospodarske dejavnosti Opravljanje gospodarske dejavnosti Na Sodišče EU je bilo v okviru zadeve C-219/12 poslano vprašanje, ali je postavitev in upravljanje fotonapetostne naprave, nameščene na strehi stanovanjske hiše, možno opredeliti kot opravljanje gospodarske dejavnosti v smislu... Zveza RFR 02. 09. 2013
Tolmačenje: Poročanje o podatkih za matično evidenco od 1. 1. 2016 Poročanje o podatkih za matično evidenco od 1. 1. 2016 Pri izplačilih dohodkov iz delovnega razmerja za obdobja po 1. 1. 2016 bomo na obrazcih iREK (nove rubrike od M01 do M10) poročali o podatkih, potrebnih za izračun pokojninske dobe in pokojninske osnove pri ZPIZ... Zveza RFR 23. 11. 2015
Tolmačenje: Prenos lastninske pravice na nepremičnini zaradi razlastitve Prenos lastninske pravice na nepremičnini zaradi razlastitve V sodbi C-665/16 (Gmina Wrocław) je Sodišče EU zapisalo, da se prenos lastninske pravice na nepremičninah v lasti občine – zavezanke za DDV, na državo, ki je opravljen na podlagi zakona in proti plačilu... Zveza RFR 06. 08. 2018
Tolmačenje: Ugodnejša obdavčitev nagrade za poslovno uspešnost po spremembi ZDoh-2 Ugodnejša obdavčitev nagrade za poslovno uspešnost po spremembi ZDoh-2 Z novo določbo 44/1/12 ZDoh-2 se del plače za poslovno uspešnost, izplačan od leta 2017, ob izpolnjenih pogojih izvzame iz davčne osnove dohodka iz delovnega razmerja do 70 % zadnje znane povprečne... Zveza RFR 14. 11. 2016
Tolmačenje: Davčna osnova Davčna osnova Vrhovno sodišče je presojalo, ali je v znesku, ki predstavlja plačilo za dobavo, DDV že vključen in se lahko znesek DDV odmeri po preračunani stopnji ali pa ni vključen in je treba DDV obračunati od zneska kupnine po predpisani stopnji. Sodna praksa... Zveza RFR 25. 04. 2016
Tolmačenje: Izplačila dobitkov od iger na srečo Izplačila dobitkov od iger na srečo Pravne osebe, samostojni podjetniki in drugi zasebniki, ki opravljajo dejavnost, morajo plačila za dobavljeno blago in opravljene storitve ter druga plačila prejemnikom nakazovati na njihove transakcijske račune, odprte pri... Zveza RFR 01. 08. 2016
Tolmačenje: Olajšava od investicije v montažni šotor Olajšava od investicije v montažni šotor Zavezanec lahko uveljavlja olajšavo za investiranje v vso opremo in v neopredmetena sredstva, razen v tista, za katera ZDDPO-2 olajšavo izrecno prepoveduje (55.a člen). ZDDPO-2 ne opredeljuje, kaj šteti za opremo, a se pri tem... Zveza RFR 30. 01. 2017
Tolmačenje: Prispevki za tuje študente na obvezni praksi Prispevki za tuje študente na obvezni praksi Za dijaka ali študenta, ki živi in študira v tujini, v Sloveniji pa opravlja obvezno prakso, se prispevki za socialno varnost ne plačujejo. Prispevki za zdravstvo se ne plačujejo, ker tuji dijak ali študent ni vključen... Zveza RFR 13. 06. 2016
Tolmačenje: Začasno in občasno delo upokojencev po Zakonu o urejanju trga dela Začasno in občasno delo upokojencev po Zakonu o urejanju trga dela Pri delu upokojencev, ki so slovenski državljani in rezidenti, vendar prejemajo pokojnino iz tujine, se pogosto pojavi vprašanje, katere prispevke je treba plačati od dohodkov za to delo. Zavod za... Zveza RFR 28. 01. 2019
Tolmačenje: Zavarovanje iz drugega pravnega razmerja Zavarovanje iz drugega pravnega razmerja Po 1. januarju 2014 se bodo morali pokojninsko in invalidsko zavarovati vsi, ki niso obvezno (polno) zavarovani, dosegajo pa obdavčene dohodke za delo (zlasti na podlagi avtorskih in podjemnih pogodb). Upokojencem in študentom... Zveza RFR 30. 12. 2013
Tolmačenje: Osnova za prispevke za ZZ od povračil stroškov v zvezi s pogodbenimi deli Osnova za prispevke za ZZ od povračil stroškov v zvezi s pogodbenimi deli Zavezanec je prejel dohodek iz drugega pogodbenega dela (za svetovanje) od tujega izplačevalca (naročnika), zato ga je napovedal pri Fursu sam. Napovedal in uveljavljal je tudi povračila... Zveza RFR 13. 11. 2017
Tolmačenje: Odprava napake pri zavezancu, ki ni identificiran za DDV Odprava napake pri zavezancu, ki ni identificiran za DDV Nedavno je bilo glede dajanja nastanitvenih zmogljivosti v turistični najem in s tem povezano obdavčitvijo veliko govora. Veliko zavezancev pa se je odločilo tudi za odpravo napak, storjenih v preteklosti. Furs... Zveza RFR 19. 03. 2018
Tolmačenje: Odbitek DDV po poteku prekluzivnega roka Odbitek DDV po poteku prekluzivnega roka Durs je v pojasnilu zapisal, da si sme davčni zavezanec, ki zaradi napake DDV od pridobitve blaga iz druge države članice EU obračuna prepozno in to naknadno popravi v tekočem obračunu DDV na podlagi 88.b člena ZDDV-1, tako... Zveza RFR 23. 12. 2013
Tolmačenje: Osnova za davek na promet z nepremičninami Osnova za davek na promet z nepremičninami Ustavno sodišče RS je razveljavilo 8/3 Zakona o davku na promet nepremičnin, ki določa, da če je prodajna cena nepremičnine za več kot 20 % nižja od posplošene tržne vrednosti, ugotovljene na podlagi zakona, ki ureja množično... Zveza RFR 11. 04. 2016
Tolmačenje: Čezmejni dohodki iz drugega pogodbenega razmerja oseb iz držav EU Čezmejni dohodki iz drugega pogodbenega razmerja oseb iz držav EU Slovenski davčni rezidenti v tujini občasno prejmejo dohodke iz pogodbenih razmerij, nerezidenti pa za opravljeno delo za slovenskega naročnika. Pri tem se postavlja vprašanje, ali je od teh dohodkov... Zveza RFR 08. 05. 2017
Tolmačenje: Posebna ureditev pri prodaji rabljenega osebnega avtomobila Posebna ureditev pri prodaji rabljenega osebnega avtomobila Eden od zavezancev je Zvezi RFR posredoval Fursovo pojasnilo, v katerem piše, da se kot obdavčljivi preprodajalec, ki obračunava DDV od razlike v ceni, sme obravnavati tudi zavezanec, ki sicer ni registriran... Zveza RFR 21. 11. 2016
Tolmačenje: DDV obravnava zdravstvenih storitev DDV obravnava zdravstvenih storitev Furs je v pojasnilu 4230-193/2017-1 na več straneh opisal, kako z vidika DDV obravnavati raznovrstne zdravstvene storitve. V pojasnilu so zbrani povzetki iz sodb Sodišča EU in pojasnil, ki jih je davčni organ v preteklosti izdal... Zveza RFR 03. 04. 2017
Tolmačenje: Prenos komunalne opreme z investitorja na občino Prenos komunalne opreme z investitorja na občino Durs je v pojasnilu 4230-181008/2013-2 v zvezi z obveznostjo obračuna DDV od prenosa komunalne opreme z investitorja, ki je davčni zavezanec, na občino pojasnil:1. Če investitor gradi komunalno opremo na zemljišču, ki je... Zveza RFR 15. 04. 2013
Tolmačenje: DMV in uvedba novega preskusnega postopka emisij motornih vozil DMV in uvedba novega preskusnega postopka emisij motornih vozil Furs je objavil pojasnilo 4234-31474/2018-2, ki se nanaša na nov preskusni postopek za merjenje emisij CO2 motornih vozil in vpliv tega na odmero davka na motorna vozila (DMV). Gre za nov regulativni... Zveza RFR 10. 09. 2018
Tolmačenje: Pravica do odbitka DDV pri podružnici Pravica do odbitka DDV pri podružnici Sodišče EU je v eni od zadnjih objavljenih sodb C-16/17 znova presojalo o pravici do odbitka DDV in ugotovilo, da direktiva o DDV nasprotuje zavrnitvi te pravice v okoliščinah, kot so bile v obravnavani zadevi. V tej je namreč... Zveza RFR 27. 08. 2018
Tolmačenje: Vračila DDV davčnim zavezancem s sedežem v Sloveniji v drugih državah in davčnim zavezancem s sedežem zunaj Slovenije v Sloveniji Vračila DDV davčnim zavezancem s sedežem v Sloveniji v drugih državah in davčnim zavezancem s sedežem zunaj Slovenije v Sloveniji Furs je objavil novo publikacijo Vračila DDV davčnim zavezancem s sedežem v Sloveniji v drugih državah in davčnim zavezancem s sedežem... Zveza RFR 21. 01. 2019
Tolmačenje: Spodbuda za zaposlovanje Spodbuda za zaposlovanje Glede uveljavljanja spodbude za zaposlovanje mlajših oseb in mater z otroki do 3. leta je Upravno sodišče RS v sodbi I U 1307/2016 ugotovilo, da je starost 26 let predpisana kot starostna meja za sklenitev pogodbe oziroma za prvo zaposlitev za... Zveza RFR 30. 10. 2017
Prikazov na stran:
Komentar