Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Tolmačenje: Navidezne posle oziroma zlorabo pravnih predpisov mora davčni organ utemeljiti Navidezne posle oziroma zlorabo pravnih predpisov mora davčni organ utemeljiti Sodišče je v zadevi I U 1035/2016-10 odločalo, ali je davčni organ ravnal pravilno, ko je posojilne pogodbe ob upoštevanju konkretnih okoliščin in na podlagi določil 74. člena ZDavP-2... Zveza RFR 19. 11. 2018
Tolmačenje: Ekonomska dejavnost neprofitnih družb Ekonomska dejavnost neprofitnih družb V zadevi C-263/15 (Lajvér) sta bili neprofitni družbi Lajvér ustanovljeni, da na zemljiščih v lasti njunih družbenikov zgradita objekte agromelioracije, in sicer kanalizacijo, rezervoar in poplavne jaške, in jih izkoriščata. Dela... Zveza RFR 04. 07. 2016
Tolmačenje: Povračilo stroškov za službena potovanja v tujino in davčna obravnava izplačil »per diem« od mednarodnih organizacij Povračilo stroškov za službena potovanja v tujino in davčna obravnava izplačil »per diem« od mednarodnih organizacij Ministrstvo za javno upravo je odgovorilo na vprašanje glede povračila stroškov za službena potovanja v tujino in davčne obravnave izplačil »per diem... Zveza RFR 01. 10. 2018
Tolmačenje: Izenačitev davčnega položaja družbenikov kapitalske in osebne družbe Izenačitev davčnega položaja družbenikov kapitalske in osebne družbe V odločbi U-I-175/11-12, objavljeni v UL RS 29/14, Ustavno sodišče razlaga, da je osebna družba, tako kot kapitalska, pravna oseba, zato se premoženje družbe razločuje od premoženja družbenikov... Zveza RFR 12. 05. 2014
Tolmačenje: Posredovanje pri sortiranju nevarnih odpadkov Posredovanje pri sortiranju nevarnih odpadkov Zavezanec, ki se ukvarja s posredovanjem pri ravnanju z nevarnimi odpadki, je Surs vprašal, v katero SKD se uvršča njegova dejavnost, saj samo posredovanje ni izrecno navedeno v SKD 38.220. Zavezanec pri tem navaja, da ni... Zveza RFR 04. 09. 2017
Tolmačenje: Pojasnilo Zakona o dohodnini v povezavi z Zakonom o prostovoljstvu Pojasnilo Zakona o dohodnini v povezavi z Zakonom o prostovoljstvu Durs pojasnjuje, da se nagrada, ki jo prostovoljcu izplača prostovoljska organizacija za izjemne dosežke, v skladu s 108/5/3 ZDoh-2 ne všteva v davčno osnovo od drugih dohodkov do velikosti 50... Zveza RFR 09. 06. 2014
Tolmačenje: Kombinirana nomenklatura EU 2019 Kombinirana nomenklatura EU 2019 Evropska komisija je objavila Kombinirano nomenklaturo EU za leto 2019, ki bo začela veljati 1. januarja 2019. Nekatere oznake KN so ukinjene, nekatere pa dodane na novo. Med njimi so tudi oznake KN, za katere je določena uporaba nižje... Zveza RFR 12. 11. 2018
Tolmačenje: Začasno in občasno delo upokojencev po Zakonu o urejanju trga dela Začasno in občasno delo upokojencev po Zakonu o urejanju trga dela Pri delu upokojencev, ki so slovenski državljani in rezidenti, vendar prejemajo pokojnino iz tujine, se pogosto pojavi vprašanje, katere prispevke je treba plačati od dohodkov za to delo. Zavod za... Zveza RFR 28. 01. 2019
Tolmačenje: Pojasnilo k aktom, katerih vsebina je bila dogovorjena s sindikati javnega sektorja glede plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju Pojasnilo k aktom, katerih vsebina je bila dogovorjena s sindikati javnega sektorja glede plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju Ministrstvo za javno upravo pojasnjuje dokumente, ki so jih podpisali vlada in sindikati. Obe strani sta se namreč v okviru... Zveza RFR 17. 12. 2018
Tolmačenje: Odgovor Ministrstva za javno upravo v zvezi s koriščenjem ur z dne 7. 12. 2015 Odgovor Ministrstva za javno upravo v zvezi s koriščenjem ur z dne 7. 12. 2015 V zvezi z vprašanjem, kako je s koriščenjem več opravljenih delovnih ur, če ima javni uslužbenec neenakomerni delovni čas, Ministrstvo za javno upravo pojasnjuje, da se javnemu uslužbencu... Zveza RFR 04. 01. 2016
Tolmačenje: Prekinitev finančnega lizinga in nevračilo blaga Prekinitev finančnega lizinga in nevračilo blaga V sodbi C-438/13 je Sodišče EU odločilo, da romunska družba BCR Leasing ni opravila prometa blaga po 16. oziroma 18. členu direktive o DDV (neposlovna raba; 7. in 8. člen ZDDV-1). Obravnavana družba opravlja dejavnost... Zveza RFR 28. 07. 2014
Tolmačenje: Začasno ali občasno delo v kmetijstvu Začasno ali občasno delo v kmetijstvu S 1. julijem 2018 so se začele uporabljati določbe Zakona o kmetijstvu (ZKme-1) glede začasnih in občasnih del v kmetijstvu (105.a do 105.e člen ZKme-1). To je začasna ali občasna oblika dela, za katero je neposredno glede... Zveza RFR 16. 07. 2018
Tolmačenje: Obdavčitev dohodkov nerezidentov iz nepremičnin, ki so v Sloveniji Obdavčitev dohodkov nerezidentov iz nepremičnin, ki so v Sloveniji Furs je v pojasnilu zapisal, kako davčno obveznost v Sloveniji poravna pravna oseba nerezidentka, ki dosega dohodke iz nepremičnine (na primer najemnino), ki je v Sloveniji, pri tem pa izplačevalec... Zveza RFR 24. 11. 2014
Tolmačenje: Popravek odbitka DDV pri dolžniku v prisilni poravnavi Popravek odbitka DDV pri dolžniku v prisilni poravnavi Vrhovno sodišče RS je v sodbi in sklepu X Ips 3/2015 odločilo, da se revizija zavrne in da se prekinjeni postopek nadaljuje. Gre za primer T-2, za katerega je bilo na Sodišče EU poslano vprašanje za predhodno... Zveza RFR 04. 06. 2018
Tolmačenje: Stopnja DDV za fotoknjigo Stopnja DDV za fotoknjigo Pojasnila o stopnji DDV, ki se obračunava od fotoknjig, so se večkrat spremenila. Po zadnjem Fursovem pojasnilu pa se od fotoknjig DDV ne sme obračunavati po 9,5-odstotni stopnji, ampak po 22-odstotni. Iz Izvedbene uredbe Komisije (EU) št... Zveza RFR 15. 02. 2016
Tolmačenje: Sprememba stališč v zvezi z davčnim potrjevanjem računov Sprememba stališč v zvezi z davčnim potrjevanjem računov Furs je 9. februarja objavil spremembo dokumenta Davčno potrjevanje računov (Vprašanja in odgovori). Spremenil je stališči glede obravnave plačil, ki jih prejema rimskokatoliška cerkev, in glede opredelitve... Zveza RFR 22. 02. 2016
Tolmačenje: DDV in likvidacija škod za zavarovalnico DDV in likvidacija škod za zavarovalnico Sodišče EU je v sodbi C-40/15 z dne 17. marca 2016 odločilo, da storitve, ki jih družba Aspiro na podlagi pogodbe z zavarovateljem opravlja v njegovem imenu in za njegov račun, niso oproščene DDV. Gre za storitve, povezane... Zveza RFR 29. 03. 2016
Tolmačenje: Predlaganje obrazcev REK-1 skladno z novelo ZUTD Predlaganje obrazcev REK-1 skladno z novelo ZUTD Pri izplačilu dohodkov iz delovnega razmerja se od 12. aprila 2013 za obračun in plačilo prispevka delodajalca za zavarovanje za primer brezposelnosti uporablja 39. člen Zakona o urejanju trga dela (velja za pogodbe... Zveza RFR 02. 04. 2013
Tolmačenje: Zavrnitev dodelitve identifikacijske številke za DDV Zavrnitev dodelitve identifikacijske številke za DDV V zadevi C-527/11 je Sodišče EU razsodilo, da direktiva 2006/112/ES o DDV ne dovoljuje, da davčna uprava države članice zavrne dodelitev identifikacijske številke za DDV družbi zgolj zato, ker meni, da nima... Zveza RFR 25. 03. 2013
Tolmačenje: Obveznost zaokroževanja odbitnega deleža Obveznost zaokroževanja odbitnega deleža V zadevi C-186/15 (Kreissparkasse Wiedenbrück) je Sodišče EU dalo razlago glede obveznosti zaokroževanja odbitnega deleža, če država članica uporabi odstopanje od predpisane metode za ugotavljanje odbitnega deleža na podlagi... Zveza RFR 11. 07. 2016
Tolmačenje: Sprememba stališča glede obravnave virtualne valute bitcoin v sistemu DDV Sprememba stališča glede obravnave virtualne valute bitcoin v sistemu DDV Furs je na podlagi sodbe Sodišča EU C-264/14 spremenil stališče glede obravnave provizij pri prodaji virtualne valute bitcoin. Do obravnavane spremembe je bila njegova razlaga, da oprostitev DDV... Zveza RFR 14. 12. 2015
Tolmačenje: Razlaga KPND – dnevnice za službeno potovanje v RS Razlaga KPND – dnevnice za službeno potovanje v RS Ministrstvo za javno upravo je glede razlage KPND objavilo primer izračuna števila pripadajočih dnevnic, ko gre javni uslužbenec na službeno pot v RS v torek ob 12.30 in se vrne v četrtek ob 15.00:»Pravica do dnevnice... Zveza RFR 27. 12. 2016
Tolmačenje: Odbitek DDV od storitev, povezanih s ponudbo za prevzem delnic druge družbe Odbitek DDV od storitev, povezanih s ponudbo za prevzem delnic druge družbe V zadevi C-249/17 (Ryanair) je Sodišče EU pojasnjevalo, kako je s pravico do odbitka DDV pri holdinških družbah. Stranka v postopku – družba Ryanair je objavila ponudbo za prevzem vseh delnic... Zveza RFR 22. 10. 2018
Tolmačenje: Elektronska prijava tujih računov prek sistema eDavki Elektronska prijava tujih računov prek sistema eDavki Furs je zavezance (pravne osebe, fizične osebe in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost) obvestil, da lahko račune, ki jih imajo odprte v tujini oziroma jih bodo odprli, prijavijo elektronsko prek sistema eDavki... Zveza RFR 08. 10. 2018
Tolmačenje: Oprostitev DDV pri uvozu blaga zaradi njegove nadaljnje dobave v drugo državo članico Oprostitev DDV pri uvozu blaga zaradi njegove nadaljnje dobave v drugo državo članico Objavljena je bila sodba Sodišča EU C-108/17, v kateri je obravnavan primer litovske družbe Enteco Baltic, ki je po carinskem postopku 42 uvažala gorivo iz Belorusije v Litvo... Zveza RFR 13. 08. 2018
Tolmačenje: DMV in uvedba novega preskusnega postopka emisij motornih vozil DMV in uvedba novega preskusnega postopka emisij motornih vozil Furs je objavil pojasnilo 4234-31474/2018-2, ki se nanaša na nov preskusni postopek za merjenje emisij CO2 motornih vozil in vpliv tega na odmero davka na motorna vozila (DMV). Gre za nov regulativni... Zveza RFR 10. 09. 2018
Tolmačenje: Napačni podatki v bazi VIES Napačni podatki v bazi VIES Davčni zavezanec – fizična oseba, ki opravlja dejavnost – je na Durs naslovil zahtevo, naj popravi njegove podatke v bazi VIES, tako da bo vpisan naslov sedeža podjetja, in ne naslov stalnega prebivališča. Durs je v pojasnilu 382-355/2013-2... Zveza RFR 24. 06. 2013
Tolmačenje: Kompenzacija opravljenih nadur Kompenzacija opravljenih nadur Vrhovno sodišče RS v sodbi VIII Ips 80/2015 poudarja, da je v načelu delavec za delo, tako redno kot nadurno, upravičen do plačila. Vendar pa je tudi kompenzacija opravljenih nadur s prostimi urami primerna poravnava za nadurno delo, če... Zveza RFR 31. 08. 2015
Tolmačenje: Osnova za prispevke za ZZ od povračil stroškov v zvezi s pogodbenimi deli Osnova za prispevke za ZZ od povračil stroškov v zvezi s pogodbenimi deli Zavezanec je prejel dohodek iz drugega pogodbenega dela (za svetovanje) od tujega izplačevalca (naročnika), zato ga je napovedal pri Fursu sam. Napovedal in uveljavljal je tudi povračila... Zveza RFR 13. 11. 2017
Tolmačenje: Čezmejni dohodki iz drugega pogodbenega razmerja oseb iz držav EU Čezmejni dohodki iz drugega pogodbenega razmerja oseb iz držav EU Slovenski davčni rezidenti v tujini občasno prejmejo dohodke iz pogodbenih razmerij, nerezidenti pa za opravljeno delo za slovenskega naročnika. Pri tem se postavlja vprašanje, ali je od teh dohodkov... Zveza RFR 08. 05. 2017
Tolmačenje: Obravnava nove promocijske takse v sistemu DDV Obravnava nove promocijske takse v sistemu DDV Marca letos je začel veljati Zakon o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1), na podlagi katerega se bo od 1. januarja 2019 od nastanitev hkrati s plačilom za prenočevanje poleg turistične takse pobirala še promocijska taksa... Zveza RFR 15. 10. 2018
Tolmačenje: Odbitek DDV po poteku prekluzivnega roka Odbitek DDV po poteku prekluzivnega roka Durs je v pojasnilu zapisal, da si sme davčni zavezanec, ki zaradi napake DDV od pridobitve blaga iz druge države članice EU obračuna prepozno in to naknadno popravi v tekočem obračunu DDV na podlagi 88.b člena ZDDV-1, tako... Zveza RFR 23. 12. 2013
Tolmačenje: Ali mora nerezident vedno pridobiti davčno številko v Sloveniji? Ali mora nerezident vedno pridobiti davčno številko v Sloveniji? V Fursovem pojasnilu iz aprila 2015 piše, da mora tuja fizična oseba, ki v Republiki Sloveniji nima začasnega prebivališča, a dosega na njenem območju obdavčljive dohodke, finančnemu uradu pred prvim... Zveza RFR 04. 05. 2015
Tolmačenje: Ugotavljanje obresti od presežnih posojil Ugotavljanje obresti od presežnih posojil Zavezanci se pogosto sprašujejo, kako naj določijo obresti od presežka posojil od povezanih oseb (32. člen ZDDPO-2), če so od teh oseb prejeli več posojil, od katerih je del davčno dovoljenih, del pa presežnih. V ZDDPO-2 način... Zveza RFR 13. 02. 2017
Tolmačenje: Storitve oskrbovanih stanovanj in oprostitev DDV Storitve oskrbovanih stanovanj in oprostitev DDV V zadevi C-335/14 je Sodišče EU obravnavalo oproščene socialnovarstvene storitve. Belgijska družba (ustanovljena kot zadruga), identificirana za DDV, je imela dovoljenje za upravljanje oskrbovanih stanovanj. Poleg... Zveza RFR 09. 02. 2016
Tolmačenje: Obveznost poročanja po državah za povezane osebe v mednarodnih skupinah podjetij Obveznost poročanja po državah za povezane osebe v mednarodnih skupinah podjetij Furs je v publikaciji Poročanje po državah odgovoril na najpomembnejša vprašanja o avtomatični izmenjavi podatkov o obdavčenju med davčnimi upravami. V Sloveniji je manj kot 10 krovnih... Zveza RFR 27. 03. 2017
Tolmačenje: Oddaja obrazca DDV-PPS pred registracijo vozila Oddaja obrazca DDV-PPS pred registracijo vozila Kljub drugačnim pojasnilom, ki jih je Furs prvotno posredoval zavezancem, je bilo novembra 2016 objavljeno strožje pojasnilo. Furs je v njem zapisal, da če želi zavezanec, identificiran za namene DDV, ki pridobi rabljeno... Zveza RFR 09. 01. 2017
Tolmačenje: Prenos lastninske pravice na nepremičnini zaradi razlastitve Prenos lastninske pravice na nepremičnini zaradi razlastitve V sodbi C-665/16 (Gmina Wrocław) je Sodišče EU zapisalo, da se prenos lastninske pravice na nepremičninah v lasti občine – zavezanke za DDV, na državo, ki je opravljen na podlagi zakona in proti plačilu... Zveza RFR 06. 08. 2018
Tolmačenje: Nepremičnina za poplačilo davčnega dolga Nepremičnina za poplačilo davčnega dolga V zadevi C-36/16 je družba Posnania Investment, ki je zavezanka za DDV in se ukvarja s trgovanjem z nepremičninami, prišla v spor z davčnim organom glede obdavčljivosti prenosa lastninske pravice na zemljišču. Vprašanje je bilo... Zveza RFR 22. 05. 2017
Tolmačenje: DDV oproščena zavarovalna storitev DDV oproščena zavarovalna storitev Lizingodajalec je za predmet, ki ga je dal v lizing, sklenil še zavarovalno pogodbo z zavarovalnico, in sicer v svojem imenu in za svoj račun, čeprav je bila to obveznost lizingojemalca. Nato je povrnitev stroškov zavarovanja terjal... Zveza RFR 04. 02. 2013
Tolmačenje: Obdavčevanje digitalnih storitev po 1. januarju 2019 Obdavčevanje digitalnih storitev po 1. januarju 2019 V Fursovi spletni publikaciji Davek na dodano vrednost, Spremembe zakonodaje na področju DDV – Podrobnejši opis (4. izdaja, december 2018) so pojasnjene tudi novosti, ki bodo z letom 2019 začele veljati glede... Zveza RFR 31. 12. 2018
Tolmačenje: Prenos komunalne opreme z investitorja na občino Prenos komunalne opreme z investitorja na občino Durs je v pojasnilu 4230-181008/2013-2 v zvezi z obveznostjo obračuna DDV od prenosa komunalne opreme z investitorja, ki je davčni zavezanec, na občino pojasnil:1. Če investitor gradi komunalno opremo na zemljišču, ki je... Zveza RFR 15. 04. 2013
Tolmačenje: Ugodnejša obdavčitev nagrade za poslovno uspešnost po spremembi ZDoh-2 Ugodnejša obdavčitev nagrade za poslovno uspešnost po spremembi ZDoh-2 Z novo določbo 44/1/12 ZDoh-2 se del plače za poslovno uspešnost, izplačan od leta 2017, ob izpolnjenih pogojih izvzame iz davčne osnove dohodka iz delovnega razmerja do 70 % zadnje znane povprečne... Zveza RFR 14. 11. 2016
Tolmačenje: Davčne omejitve priznavanja amortizacije najema Davčne omejitve priznavanja amortizacije najema Furs je v spletni publikaciji Davek od dohodkov pravnih oseb (Splošno o davku od dohodkov pravnih oseb, 4. izdaja, marec 2019) zapisal svoje mnenje o davčnih posledicah spremenjene računovodske obravnave najemov... Zveza RFR 25. 03. 2019
Tolmačenje: Akontacije davka v povezavi s povečanjem normiranih odhodkov Akontacije davka v povezavi s povečanjem normiranih odhodkov Normiranci (družbe in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost) bodo v obračunu davka za leto 2015 uveljavljali odhodke v velikosti 80 % (doslej 70 %). Čeprav se bo zaradi večjih normiranih odhodkov davčna... Zveza RFR 02. 03. 2015
Tolmačenje: Odprava napake pri zavezancu, ki ni identificiran za DDV Odprava napake pri zavezancu, ki ni identificiran za DDV Nedavno je bilo glede dajanja nastanitvenih zmogljivosti v turistični najem in s tem povezano obdavčitvijo veliko govora. Veliko zavezancev pa se je odločilo tudi za odpravo napak, storjenih v preteklosti. Furs... Zveza RFR 19. 03. 2018
Tolmačenje: Posebna ureditev pri prodaji rabljenega osebnega avtomobila Posebna ureditev pri prodaji rabljenega osebnega avtomobila Eden od zavezancev je Zvezi RFR posredoval Fursovo pojasnilo, v katerem piše, da se kot obdavčljivi preprodajalec, ki obračunava DDV od razlike v ceni, sme obravnavati tudi zavezanec, ki sicer ni registriran... Zveza RFR 21. 11. 2016
Tolmačenje: Davčna osnova za DDV pri naknadno naloženem davku Davčna osnova za DDV pri naknadno naloženem davku Sodišče EU je v sodbi (v združenih zadevah C-249/12 in C-250/12) presojalo o določitvi davčne osnove za DDV, ko se pogodbeni stranki pri sklepanju dogovora o tem ne izrečeta in dobavitelj DDV ne obračuna, čeprav bi ga... Zveza RFR 18. 11. 2013
Tolmačenje: Posojilo kot del enotne dobave Posojilo kot del enotne dobave V zadevi C-208/15 (Stock’94) je bilo Sodišču EU zastavljenih več vprašanj, ki so bila združena v eno. Madžarska družba Stock’94, ki deluje kot integrator v okviru instituta integrirano kmetijsko sodelovanje, s kmeti sklepa pogodbe... Zveza RFR 12. 12. 2016
Tolmačenje: Davčna osnova Davčna osnova Vrhovno sodišče je presojalo, ali je v znesku, ki predstavlja plačilo za dobavo, DDV že vključen in se lahko znesek DDV odmeri po preračunani stopnji ali pa ni vključen in je treba DDV obračunati od zneska kupnine po predpisani stopnji. Sodna praksa... Zveza RFR 25. 04. 2016
Prikazov na stran:
Komentar