Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Tolmačenje: Povračilo stroškov za službena potovanja v tujino in davčna obravnava izplačil »per diem« od mednarodnih organizacij Povračilo stroškov za službena potovanja v tujino in davčna obravnava izplačil »per diem« od mednarodnih organizacij Ministrstvo za javno upravo je odgovorilo na vprašanje glede povračila stroškov za službena potovanja v tujino in davčne obravnave izplačil »per diem... Zveza RFR 01. 10. 2018
Tolmačenje: Okoljska dajatev zaradi odvajanja odpadnih voda Okoljska dajatev zaradi odvajanja odpadnih voda Furs pojasnjuje, da se meritev porabe vode, če je v objektu zagotovljenih več virov pitne vode (javni vodovod, lastno zajetje ali deževnica), za potrebe določitve davčne osnove za odmero okoljske dajatve ne omejuje... Zveza RFR 07. 09. 2015
Tolmačenje: Izvzem pri sestavitvi konsolidiranih računovodskih izkazov in poročanje Ajpesu Izvzem pri sestavitvi konsolidiranih računovodskih izkazov in poročanje Ajpesu Za poslovno leto 2016 je sestavitev konsolidiranih računovodskih izkazov obvezna le za velike skupine. Taki izkazi morajo biti revidirani, konsolidirano letno poročilo skupaj z revizorjevim... Zveza RFR 07. 11. 2016
Tolmačenje: Posredovanje pri sortiranju nevarnih odpadkov Posredovanje pri sortiranju nevarnih odpadkov Zavezanec, ki se ukvarja s posredovanjem pri ravnanju z nevarnimi odpadki, je Surs vprašal, v katero SKD se uvršča njegova dejavnost, saj samo posredovanje ni izrecno navedeno v SKD 38.220. Zavezanec pri tem navaja, da ni... Zveza RFR 04. 09. 2017
Tolmačenje: Davčna obravnava pametnega telefona Davčna obravnava pametnega telefona Pametni telefon se za davčne namene obravnava kot računalniška oprema, zato lahko zavezanec uveljavlja davčno olajšavo za investiranje (40 % nabavne vrednosti) in amortizacijsko stopnjo 50 %. Furs pojasnjuje, da je pametni telefon... Zveza RFR 01. 06. 2015
Tolmačenje: Priložnostno opravljene ekonomske dejavnosti Priložnostno opravljene ekonomske dejavnosti Sodni izvršitelj Galin Kostov iz Bolgarije je v tej državi identificiran za namene DDV, ker opravlja samostojno dejavnost zasebnega sodnega izvršitelja. V letu 2009 je poleg te dejavnosti na podlagi pogodbe o naročilu... Zveza RFR 12. 08. 2013
Tolmačenje: Predlaganje obrazcev REK-1 skladno z novelo ZUTD Predlaganje obrazcev REK-1 skladno z novelo ZUTD Pri izplačilu dohodkov iz delovnega razmerja se od 12. aprila 2013 za obračun in plačilo prispevka delodajalca za zavarovanje za primer brezposelnosti uporablja 39. člen Zakona o urejanju trga dela (velja za pogodbe... Zveza RFR 02. 04. 2013
Tolmačenje: Vračilo plač v javnem sektorju Vračilo plač v javnem sektorju V zvezi z davčno obravnavo vračila plač Furs pojasnjuje, da se o vračilu plač poroča s popravkom obrazca REK-1 (popravek z zmanjšanjem). Obrazec predloži delodajalec. O predloženem popravku obrazca mora obvestiti tudi delavca in mu... Zveza RFR 07. 03. 2016
Tolmačenje: Zavrnitev vračila DDV zavezancu Zavrnitev vračila DDV zavezancu Sodišče EU je v zadevi C-138/12 odločalo o pravici do popravka obveznosti za DDV pri izdajatelju računa. V zvezi s popravkom DDV niso bile izpolnjene vse formalnosti, predpisane z nacionalno zakonodajo, vendar pa je bila prejemniku... Zveza RFR 22. 04. 2013
Tolmačenje: Obdavčevanje cestnih prevozov potnikov po Sloveniji Obdavčevanje cestnih prevozov potnikov po Sloveniji Furs je objavil mnenje, usklajeno z Ministrstvom za finance, o obdavčevanju cestnih prevozov potnikov po Sloveniji za organizatorja potovanja. V primerih dajanja prevoznega sredstva z voznikom v najem, ko avtobusni... Zveza RFR 05. 09. 2016
Tolmačenje: Plačilo premije za zdravstveno zavarovanje z medicinsko asistenco Plačilo premije za zdravstveno zavarovanje z medicinsko asistenco Furs je v spletni publikaciji Povračila stroškov in drugi dohodki iz delovnega razmerja (april 2017) pojasnil, kateri so kumulativni pogoji, pod katerimi se plačilo (povračilo) premije za zdravstveno... Zveza RFR 10. 04. 2017
Tolmačenje: Obveznost poročanja po državah za povezane osebe v mednarodnih skupinah podjetij Obveznost poročanja po državah za povezane osebe v mednarodnih skupinah podjetij Furs je v publikaciji Poročanje po državah odgovoril na najpomembnejša vprašanja o avtomatični izmenjavi podatkov o obdavčenju med davčnimi upravami. V Sloveniji je manj kot 10 krovnih... Zveza RFR 27. 03. 2017
Tolmačenje: Davčna obravnava plačila fizičnim osebam za odkup zbranega odpadnega materiala in predlaganje obrazcev REK Davčna obravnava plačila fizičnim osebam za odkup zbranega odpadnega materiala in predlaganje obrazcev REK Furs pojasnjuje, da se dohodki, prejeti s prodajo zbranega odpadnega materiala, kadar ne gre za trajno opravljanje dejavnosti zbiranja odpadnega materiala, davčno... Zveza RFR 08. 09. 2014
Tolmačenje: Vštevanje neposrednih plačil in subvencij v davčno osnovo kmečkega gospodinjstva Vštevanje neposrednih plačil in subvencij v davčno osnovo kmečkega gospodinjstva Davčne zavezance – kmečka gospodinjstva – je zanimalo, ali morajo neposredna plačila, ki so jih prejeli v letu 2014, nanašajo pa se na leto 2013, všteti v davčno osnovo za leto 2014. Furs... Zveza RFR 23. 03. 2015
Tolmačenje: Menjave valute bitcoin v običajne valute in oprostitev DDV Menjave valute bitcoin v običajne valute in oprostitev DDV V zadevi C-264/14 (David Hedqvist) je šlo za obravnavo menjave virtualne valute bitcoin v nacionalno valuto in obratno. Vprašanji sta bili dve, in sicer ali pri tem sploh gre za opravljanje storitev, in če gre... Zveza RFR 02. 11. 2015
Tolmačenje: Uvoz in izvoz poštnih pošiljk Uvoz in izvoz poštnih pošiljk Z dnem 3. maja 2017 začne veljati Navodilo za postopanje s poštnimi pošiljkami in nastopanju Pošte Slovenije v vlogi deklaranta v poštnem prometu št. 2/2017. Furs v njem opredeljuje ravnanje s poštnimi pošiljkami, ki prispejo ali se... Zveza RFR 03. 05. 2017
Tolmačenje: DDV in stalna poslovna enota DDV in stalna poslovna enota V sodbi C-605/12 je Sodišče EU obravnavalo primer, v katerem je prišlo do spora zaradi določitve kraja (države) obdavčitve pri storitvah med ciprsko in poljsko družbo. Poljska družba je v okviru pogodbe o sodelovanju ciprski družbi v letu... Zveza RFR 10. 11. 2014
Tolmačenje: Posojilo kot del enotne dobave Posojilo kot del enotne dobave V zadevi C-208/15 (Stock’94) je bilo Sodišču EU zastavljenih več vprašanj, ki so bila združena v eno. Madžarska družba Stock’94, ki deluje kot integrator v okviru instituta integrirano kmetijsko sodelovanje, s kmeti sklepa pogodbe... Zveza RFR 12. 12. 2016
Tolmačenje: Zavrnitev vloge za potrdilo A1 zaradi neoddanih obrazcev REK ali davčnega dolga Zavrnitev vloge za potrdilo A1 zaradi neoddanih obrazcev REK ali davčnega dolga Delodajalec lahko za delavca pridobi potrdilo A1, če je za zadnjih šest mesecev pred mesecem vložitve vloge za izdajo potrdila A1 oziroma za obdobje od ustanovitve, če je to krajše od... Zveza RFR 28. 05. 2018
Tolmačenje: Pojasnilo glede 2. člena Zakona o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva Pojasnilo glede 2. člena Zakona o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva Durs pojasnjuje, da je skladno z 2. členom ZIUPTDSV delodajalec, ki v obdobju od 1. novembra 2013 do 31. decembra 2014 sklene pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas... Zveza RFR 28. 10. 2013
Tolmačenje: Oprostitev DDV pri neodvisnih skupinah oseb Oprostitev DDV pri neodvisnih skupinah oseb Sodišče EU je na svojih spletnih straneh 21. septembra objavilo tri sodbe, ki se nanašajo na oprostitev DDV pri neodvisnih skupinah oseb. Taka oprostitev je predvidena tudi z našim zakonom, in sicer z 42/1/5 ZDDV-1. V teh... Zveza RFR 02. 10. 2017
Tolmačenje: Podatki o fizični osebi, identificirani za DDV, v bazi VIES Podatki o fizični osebi, identificirani za DDV, v bazi VIES Pri vpisu v Poslovni register Slovenije samostojni podjetnik posameznik navede firmo (polno ime, ki poleg imena in priimka podjetnika in oznake s. p. običajno vsebuje še kratek opis dejavnosti) in skrajšano... Zveza RFR 07. 12. 2015
Tolmačenje: Obdavčitev prevoznih storitev, ki jih opravijo podprevozniki Obdavčitev prevoznih storitev, ki jih opravijo podprevozniki Furs je 14. septembra 2017 objavil pojasnilo 4230-582/2017-2, s katerim davčne zavezance obvešča o novi sodbi Sodišča EU C-288/16 glede uveljavljanja oprostitve DDV pri storitvah, ki so neposredno povezane... Zveza RFR 18. 09. 2017
Tolmačenje: Kazenski pregon in davčna sankcija zaradi neplačila DDV Kazenski pregon in davčna sankcija zaradi neplačila DDV Sodišče EU je v združenih zadevah proti Massimu Orsiju (C-217/15) in Lucianu Baldettiju (C-350/15) ugotavljalo, ali je italijanska ureditev skladna z Direktivo 2006/112/ES, 50. členom Listine EU o temeljnih... Zveza RFR 24. 04. 2017
Tolmačenje: Navidezne posle oziroma zlorabo pravnih predpisov mora davčni organ utemeljiti Navidezne posle oziroma zlorabo pravnih predpisov mora davčni organ utemeljiti Sodišče je v zadevi I U 1035/2016-10 odločalo, ali je davčni organ ravnal pravilno, ko je posojilne pogodbe ob upoštevanju konkretnih okoliščin in na podlagi določil 74. člena ZDavP-2... Zveza RFR 19. 11. 2018
Tolmačenje: Rok za uskladitev dvojnega statusa uživalcev pokojnin Rok za uskladitev dvojnega statusa uživalcev pokojnin Upokojenci iz 406. člena ZPIZ-2, ki prejemajo polno pokojnino in opravljajo dejavnost, vendar niso vključeni v obvezno zavarovanje, ker se jim po prehodnih določbah ZMEPIZ-1 do konca leta 2015 ni bilo treba... Zveza RFR 11. 01. 2016
Tolmačenje: Davčna obravnava poslovanja z virtualnimi valutami z vidika DDV Davčna obravnava poslovanja z virtualnimi valutami z vidika DDV Furs je 11. avgusta 2017 objavil publikacijo o transakcijah z virtualnimi valutami z vidika DDV. Davčna obravnava, kot je zapisana v tem dokumentu, velja od datuma objave publikacije.Provizija oziroma... Zveza RFR 28. 08. 2017
Tolmačenje: Obveznost obračuna in plačila akontacije dohodnine slovenske družbe s predstavništvom v tujini Obveznost obračuna in plačila akontacije dohodnine slovenske družbe s predstavništvom v tujini Furs je v pojasnilu konkretnemu davčnemu zavezancu pojasnil, da je slovenska družba, ki ima v tujini predstavništvo, plačnica davka tudi, če dohodke fizičnim osebam izplačuje... Zveza RFR 04. 12. 2017
Tolmačenje: Izračun bonitete za uporabo tovornega vozila v zasebne namene Izračun bonitete za uporabo tovornega vozila v zasebne namene Durs v zvezi z izračunom bonitete pojasnjuje, da se boniteta za uporabo osebnega vozila ugotavlja po drugem odstavku 43. člena ZDoh-2.Če delodajalec zagotovi delojemalcu uporabo tovornega vozila, se boniteta... Zveza RFR 22. 10. 2012
Tolmačenje: Pojasnilo k aktom, katerih vsebina je bila dogovorjena s sindikati javnega sektorja glede plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju Pojasnilo k aktom, katerih vsebina je bila dogovorjena s sindikati javnega sektorja glede plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju Ministrstvo za javno upravo pojasnjuje dokumente, ki so jih podpisali vlada in sindikati. Obe strani sta se namreč v okviru... Zveza RFR 17. 12. 2018
Tolmačenje: Dokazovanje v postopku pridobivanja ID-številke Dokazovanje v postopku pridobivanja ID-številke V maju je Furs na spletu objavil informacijo glede identifikacije za DDV in glede predložitve dokazil k zahtevkom za izdajo ID-številk. Zaradi preprečevanj zlorab ID-številk davčni organ zavezance poziva, naj predložijo... Zveza RFR 15. 05. 2017
Tolmačenje: Obdavčevanje digitalnih storitev po 1. januarju 2019 Obdavčevanje digitalnih storitev po 1. januarju 2019 V Fursovi spletni publikaciji Davek na dodano vrednost, Spremembe zakonodaje na področju DDV – Podrobnejši opis (4. izdaja, december 2018) so pojasnjene tudi novosti, ki bodo z letom 2019 začele veljati glede... Zveza RFR 31. 12. 2018
Tolmačenje: Ekonomska dejavnost neprofitnih družb Ekonomska dejavnost neprofitnih družb V zadevi C-263/15 (Lajvér) sta bili neprofitni družbi Lajvér ustanovljeni, da na zemljiščih v lasti njunih družbenikov zgradita objekte agromelioracije, in sicer kanalizacijo, rezervoar in poplavne jaške, in jih izkoriščata. Dela... Zveza RFR 04. 07. 2016
Tolmačenje: Odprava dvojnega obdavčenja pri davku na dediščine in darila Odprava dvojnega obdavčenja pri davku na dediščine in darila Vrhovno sodišče je v sodbi X Ips 218/2014 potrdilo, da se konvencija o izogibanju dvojnega obdavčevanja med Slovenijo in Avstrijo ne nanaša na davek na dediščine in darila. To pomeni, da za odmero davka... Zveza RFR 21. 09. 2015
Tolmačenje: Osebno dopolnilno delo in vrednotnice Osebno dopolnilno delo in vrednotnice S 1. januarjem 2015 se uvaja nov sistem osebnega dopolnilnega dela. Posameznik, ki bo delo opravljal, se mora priglasiti pri Ajpesu. Če bo delo opravljal za fizično osebo, mora vrednotnico za plačilo prispevkov kupiti naročnik. Če... Zveza RFR 12. 01. 2015
Tolmačenje: Sprememba stališča glede obravnave virtualne valute bitcoin v sistemu DDV Sprememba stališča glede obravnave virtualne valute bitcoin v sistemu DDV Furs je na podlagi sodbe Sodišča EU C-264/14 spremenil stališče glede obravnave provizij pri prodaji virtualne valute bitcoin. Do obravnavane spremembe je bila njegova razlaga, da oprostitev DDV... Zveza RFR 14. 12. 2015
Tolmačenje: Mnenje o uvrstitvi blaga v carinsko nomenklaturo Mnenje o uvrstitvi blaga v carinsko nomenklaturo Na naše zaprosilo glede uvrstitve smutijev v carinsko nomenklaturo smo od Fursa v dopisu št. 0920-7036/2017-2 prejeli tole razlago:»Smutiji so napitki izdelani na osnovi sadja ali zelenjave, z dodanimi oreški, ledom... Zveza RFR 03. 07. 2017
Tolmačenje: Začasno ali občasno delo v kmetijstvu Začasno ali občasno delo v kmetijstvu S 1. julijem 2018 so se začele uporabljati določbe Zakona o kmetijstvu (ZKme-1) glede začasnih in občasnih del v kmetijstvu (105.a do 105.e člen ZKme-1). To je začasna ali občasna oblika dela, za katero je neposredno glede... Zveza RFR 16. 07. 2018
Tolmačenje: Ugotavljanje obresti od presežnih posojil Ugotavljanje obresti od presežnih posojil Zavezanci se pogosto sprašujejo, kako naj določijo obresti od presežka posojil od povezanih oseb (32. člen ZDDPO-2), če so od teh oseb prejeli več posojil, od katerih je del davčno dovoljenih, del pa presežnih. V ZDDPO-2 način... Zveza RFR 13. 02. 2017
Tolmačenje: Razlaga KPND – dnevnice za službeno potovanje v RS Razlaga KPND – dnevnice za službeno potovanje v RS Ministrstvo za javno upravo je glede razlage KPND objavilo primer izračuna števila pripadajočih dnevnic, ko gre javni uslužbenec na službeno pot v RS v torek ob 12.30 in se vrne v četrtek ob 15.00:»Pravica do dnevnice... Zveza RFR 27. 12. 2016
Tolmačenje: Elektronska prijava tujih računov prek sistema eDavki Elektronska prijava tujih računov prek sistema eDavki Furs je zavezance (pravne osebe, fizične osebe in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost) obvestil, da lahko račune, ki jih imajo odprte v tujini oziroma jih bodo odprli, prijavijo elektronsko prek sistema eDavki... Zveza RFR 08. 10. 2018
Tolmačenje: Zavrnitev pravice do odbitka DDV – sodba C-285/11 Zavrnitev pravice do odbitka DDV – sodba C-285/11 Na Sodišče EU je bilo naslovljeno vprašanje, ali davčni organ sme vzeti pravico do odbitka DDV kupcu blaga, ki ima pravilne račune od svojih dobaviteljev, a je bilo v pregledu poslovanja verige dobaviteljev ugotovljeno... Zveza RFR 10. 12. 2012
Tolmačenje: Kmetje in nov način ugotavljanja dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti Kmetje in nov način ugotavljanja dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti Durs je objavil pojasnilo 4230-687377/2013-2 glede identifikacije za DDV davčnega zavezanca, nosilca kmetijske dejavnosti, za katero je ta 1. januarja 2014 začel ugotavljati... Zveza RFR 24. 03. 2014
Tolmačenje: Kompenzacija opravljenih nadur Kompenzacija opravljenih nadur Vrhovno sodišče RS v sodbi VIII Ips 80/2015 poudarja, da je v načelu delavec za delo, tako redno kot nadurno, upravičen do plačila. Vendar pa je tudi kompenzacija opravljenih nadur s prostimi urami primerna poravnava za nadurno delo, če... Zveza RFR 31. 08. 2015
Tolmačenje: Davčna obravnava premij za dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence Davčna obravnava premij za dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence Furs je v pojasnilu 0920-8068/2016 z dne 15. februarja 2016 zapisal, da davčni zavezanec, ki plačuje premije za dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence po Zakonu o kolektivnem... Zveza RFR 27. 02. 2017
Tolmačenje: Nezakonitost opravljanja začasnega in občasnega dela Nezakonitost opravljanja začasnega in občasnega dela dijakov in študentov, kadar obstajajo elementi delovnega razmerja Dijaki in študentje lahko prek napotnic opravljajo le začasna in občasna dela. Začasnost in občasnost dela je namreč bistven razlikovalni znak... Zveza RFR 14. 09. 2015
Tolmačenje: Prekinitev finančnega lizinga in nevračilo blaga Prekinitev finančnega lizinga in nevračilo blaga V sodbi C-438/13 je Sodišče EU odločilo, da romunska družba BCR Leasing ni opravila prometa blaga po 16. oziroma 18. členu direktive o DDV (neposlovna raba; 7. in 8. člen ZDDV-1). Obravnavana družba opravlja dejavnost... Zveza RFR 28. 07. 2014
Tolmačenje: Davčna optimizacija je dopustna Davčna optimizacija je dopustna Vrhovno sodišče je v sodbi X Ips 196/2013 ugotovilo, da je treba nedovoljeno izogibanje davkom ali zlorabo drugih predpisov, kot je to opredeljeno v 74/4 ZDavP-2, razlikovati od davčne optimizacije, ki je dopustna. Davčni zavezanci... Zveza RFR 16. 01. 2017
Tolmačenje: Nepremičnina za poplačilo davčnega dolga Nepremičnina za poplačilo davčnega dolga V zadevi C-36/16 je družba Posnania Investment, ki je zavezanka za DDV in se ukvarja s trgovanjem z nepremičninami, prišla v spor z davčnim organom glede obdavčljivosti prenosa lastninske pravice na zemljišču. Vprašanje je bilo... Zveza RFR 22. 05. 2017
Tolmačenje: Popravljanje napak iz preteklih obdobij v tekočem obračunu DDV po 88.b členu ZDDV-1 Popravljanje napak iz preteklih obdobij v tekočem obračunu DDV po 88.b členu ZDDV-1 V Fursovem pojasnilu 4230-145/2017 z dne 7. marca 2017 lahko davčni zavezanci preberejo o popravljanju napak pri obračunanem DDV. Popravke lahko na podlagi 88.b člena ZDDV-1 vnesejo... Zveza RFR 20. 03. 2017
Prikazov na stran:
Komentar