Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Tolmačenje: Brezplačna pridobitev kapitalskih deležev Brezplačna pridobitev kapitalskih deležev Na vprašanje, ali se brezplačna pridobitev kapitalskih deležev obravnava kot darilo, je Furs odgovoril pritrdilno. Pojasnil je, da se kot premoženje, ki je predmet obdavčitve po Zakonu o davku na dediščine in darila, štejejo... Zveza RFR 30. 03. 2015
Tolmačenje: Zavrnitev vračila DDV zavezancu Zavrnitev vračila DDV zavezancu Sodišče EU je v zadevi C-138/12 odločalo o pravici do popravka obveznosti za DDV pri izdajatelju računa. V zvezi s popravkom DDV niso bile izpolnjene vse formalnosti, predpisane z nacionalno zakonodajo, vendar pa je bila prejemniku... Zveza RFR 22. 04. 2013
Tolmačenje: Odbitek DDV pri predplačilih za neopravljeno dobavo Odbitek DDV pri predplačilih za neopravljeno dobavo V združenih zadevah C-660/16 (A. Kollross) in C-661/16 (E. Wirtl) je spor nastal zaradi odbitka DDV, ki je bil uveljavljen ob plačilu za prihodnji dobavi blaga, ki pa nista bili opravljeni zaradi insolventnosti... Zveza RFR 23. 07. 2018
Tolmačenje: Izračun bonitete za uporabo tovornega vozila v zasebne namene Izračun bonitete za uporabo tovornega vozila v zasebne namene Durs v zvezi z izračunom bonitete pojasnjuje, da se boniteta za uporabo osebnega vozila ugotavlja po drugem odstavku 43. člena ZDoh-2.Če delodajalec zagotovi delojemalcu uporabo tovornega vozila, se boniteta... Zveza RFR 22. 10. 2012
Tolmačenje: Osnova za davek od finančnih storitev Osnova za davek od finančnih storitev Na vprašanje zavezanca, ali je davčna osnova prejeto plačilo z DFS ali brez DFS, je Durs pojasnil, da se DFS obračuna od celotnega prejetega plačila v zvezi z opravljeno finančno storitvijo. Čeprav zavezanec na računu posebej... Zveza RFR 29. 04. 2013
Tolmačenje: Vračilo plač v javnem sektorju Vračilo plač v javnem sektorju V zvezi z davčno obravnavo vračila plač Furs pojasnjuje, da se o vračilu plač poroča s popravkom obrazca REK-1 (popravek z zmanjšanjem). Obrazec predloži delodajalec. O predloženem popravku obrazca mora obvestiti tudi delavca in mu... Zveza RFR 07. 03. 2016
Tolmačenje: Status uradnikov na najvišjih položajih po imenovanju na položaj oziroma po razrešitvi s položaja Status uradnikov na najvišjih položajih po imenovanju na položaj oziroma po razrešitvi s položaja Ministrstvo za javno upravo pojasnjuje status, pravice in obveznosti uradnikov na najvišjih položajih po njihovem imenovanju na položaj. Najvišji položaji se pridobijo... Zveza RFR 29. 10. 2018
Tolmačenje: Prekvalifikacija obdavčitve nakupa lastnega deleža Prekvalifikacija obdavčitve nakupa lastnega deleža Pri odkupu lastnega deleža v d. o. o. se pogosto postavlja vprašanje, kakšna je obdavčitev tovrstne transakcije, če je prodajalec dohodninski zavezanec. Pogoji, ki morajo biti izpolnjeni za nakup lastnega deleža, so... Zveza RFR 18. 06. 2018
Tolmačenje: Podatki o fizični osebi, identificirani za DDV, v bazi VIES Podatki o fizični osebi, identificirani za DDV, v bazi VIES Pri vpisu v Poslovni register Slovenije samostojni podjetnik posameznik navede firmo (polno ime, ki poleg imena in priimka podjetnika in oznake s. p. običajno vsebuje še kratek opis dejavnosti) in skrajšano... Zveza RFR 07. 12. 2015
Tolmačenje: Izvzem pri sestavitvi konsolidiranih računovodskih izkazov in poročanje Ajpesu Izvzem pri sestavitvi konsolidiranih računovodskih izkazov in poročanje Ajpesu Za poslovno leto 2016 je sestavitev konsolidiranih računovodskih izkazov obvezna le za velike skupine. Taki izkazi morajo biti revidirani, konsolidirano letno poročilo skupaj z revizorjevim... Zveza RFR 07. 11. 2016
Tolmačenje: Prehranska dopolnila in stopnja DDV Prehranska dopolnila in stopnja DDV Furs je 6. junija 2018 na spletni strani objavil pojasnilo glede uporabe nižje stopnje DDV za prehranska dopolnila. V skladu s 1. točko priloge I k ZDDV-1 se nižja stopnja DDV med drugim uporablja tudi za rastline in primesi, ki so... Zveza RFR 11. 06. 2018
Tolmačenje: Okoljska dajatev in voda za polnjenje bazenov Okoljska dajatev in voda za polnjenje bazenov Furs je v pojasnilu zapisal, da se okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda plačuje tudi, kadar zavezanec vodo iz vodovodnega sistema v okviru svojega gospodinjstva uporablja za polnjenje... Zveza RFR 06. 07. 2015
Tolmačenje: Rok za uskladitev dvojnega statusa uživalcev pokojnin Rok za uskladitev dvojnega statusa uživalcev pokojnin Upokojenci iz 406. člena ZPIZ-2, ki prejemajo polno pokojnino in opravljajo dejavnost, vendar niso vključeni v obvezno zavarovanje, ker se jim po prehodnih določbah ZMEPIZ-1 do konca leta 2015 ni bilo treba... Zveza RFR 11. 01. 2016
Tolmačenje: Oprostitev DDV pri neodvisnih skupinah oseb Oprostitev DDV pri neodvisnih skupinah oseb Sodišče EU je na svojih spletnih straneh 21. septembra objavilo tri sodbe, ki se nanašajo na oprostitev DDV pri neodvisnih skupinah oseb. Taka oprostitev je predvidena tudi z našim zakonom, in sicer z 42/1/5 ZDDV-1. V teh... Zveza RFR 02. 10. 2017
Tolmačenje: Kazenski pregon in davčna sankcija zaradi neplačila DDV Kazenski pregon in davčna sankcija zaradi neplačila DDV Sodišče EU je v združenih zadevah proti Massimu Orsiju (C-217/15) in Lucianu Baldettiju (C-350/15) ugotavljalo, ali je italijanska ureditev skladna z Direktivo 2006/112/ES, 50. členom Listine EU o temeljnih... Zveza RFR 24. 04. 2017
Tolmačenje: Obdavčitev prevoznih storitev, ki jih opravijo podprevozniki Obdavčitev prevoznih storitev, ki jih opravijo podprevozniki Furs je 14. septembra 2017 objavil pojasnilo 4230-582/2017-2, s katerim davčne zavezance obvešča o novi sodbi Sodišča EU C-288/16 glede uveljavljanja oprostitve DDV pri storitvah, ki so neposredno povezane... Zveza RFR 18. 09. 2017
Tolmačenje: DDV in stalna poslovna enota DDV in stalna poslovna enota V sodbi C-605/12 je Sodišče EU obravnavalo primer, v katerem je prišlo do spora zaradi določitve kraja (države) obdavčitve pri storitvah med ciprsko in poljsko družbo. Poljska družba je v okviru pogodbe o sodelovanju ciprski družbi v letu... Zveza RFR 10. 11. 2014
Tolmačenje: Pojasnilo glede 2. člena Zakona o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva Pojasnilo glede 2. člena Zakona o interventnih ukrepih na področju trga dela in starševskega varstva Durs pojasnjuje, da je skladno z 2. členom ZIUPTDSV delodajalec, ki v obdobju od 1. novembra 2013 do 31. decembra 2014 sklene pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas... Zveza RFR 28. 10. 2013
Tolmačenje: Vštevanje neposrednih plačil in subvencij v davčno osnovo kmečkega gospodinjstva Vštevanje neposrednih plačil in subvencij v davčno osnovo kmečkega gospodinjstva Davčne zavezance – kmečka gospodinjstva – je zanimalo, ali morajo neposredna plačila, ki so jih prejeli v letu 2014, nanašajo pa se na leto 2013, všteti v davčno osnovo za leto 2014. Furs... Zveza RFR 23. 03. 2015
Tolmačenje: Zavrnitev vloge za potrdilo A1 zaradi neoddanih obrazcev REK ali davčnega dolga Zavrnitev vloge za potrdilo A1 zaradi neoddanih obrazcev REK ali davčnega dolga Delodajalec lahko za delavca pridobi potrdilo A1, če je za zadnjih šest mesecev pred mesecem vložitve vloge za izdajo potrdila A1 oziroma za obdobje od ustanovitve, če je to krajše od... Zveza RFR 28. 05. 2018
Tolmačenje: Davčna obravnava plačila fizičnim osebam za odkup zbranega odpadnega materiala in predlaganje obrazcev REK Davčna obravnava plačila fizičnim osebam za odkup zbranega odpadnega materiala in predlaganje obrazcev REK Furs pojasnjuje, da se dohodki, prejeti s prodajo zbranega odpadnega materiala, kadar ne gre za trajno opravljanje dejavnosti zbiranja odpadnega materiala, davčno... Zveza RFR 08. 09. 2014
Tolmačenje: Obdavčevanje cestnih prevozov potnikov po Sloveniji Obdavčevanje cestnih prevozov potnikov po Sloveniji Furs je objavil mnenje, usklajeno z Ministrstvom za finance, o obdavčevanju cestnih prevozov potnikov po Sloveniji za organizatorja potovanja. V primerih dajanja prevoznega sredstva z voznikom v najem, ko avtobusni... Zveza RFR 05. 09. 2016
Tolmačenje: Menjave valute bitcoin v običajne valute in oprostitev DDV Menjave valute bitcoin v običajne valute in oprostitev DDV V zadevi C-264/14 (David Hedqvist) je šlo za obravnavo menjave virtualne valute bitcoin v nacionalno valuto in obratno. Vprašanji sta bili dve, in sicer ali pri tem sploh gre za opravljanje storitev, in če gre... Zveza RFR 02. 11. 2015
Tolmačenje: Kmetje in nov način ugotavljanja dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti Kmetje in nov način ugotavljanja dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti Durs je objavil pojasnilo 4230-687377/2013-2 glede identifikacije za DDV davčnega zavezanca, nosilca kmetijske dejavnosti, za katero je ta 1. januarja 2014 začel ugotavljati... Zveza RFR 24. 03. 2014
Tolmačenje: Davčna obravnava pametnega telefona Davčna obravnava pametnega telefona Pametni telefon se za davčne namene obravnava kot računalniška oprema, zato lahko zavezanec uveljavlja davčno olajšavo za investiranje (40 % nabavne vrednosti) in amortizacijsko stopnjo 50 %. Furs pojasnjuje, da je pametni telefon... Zveza RFR 01. 06. 2015
Tolmačenje: Plačilo premije za zdravstveno zavarovanje z medicinsko asistenco Plačilo premije za zdravstveno zavarovanje z medicinsko asistenco Furs je v spletni publikaciji Povračila stroškov in drugi dohodki iz delovnega razmerja (april 2017) pojasnil, kateri so kumulativni pogoji, pod katerimi se plačilo (povračilo) premije za zdravstveno... Zveza RFR 10. 04. 2017
Tolmačenje: Davčna obravnava poslovanja z virtualnimi valutami z vidika DDV Davčna obravnava poslovanja z virtualnimi valutami z vidika DDV Furs je 11. avgusta 2017 objavil publikacijo o transakcijah z virtualnimi valutami z vidika DDV. Davčna obravnava, kot je zapisana v tem dokumentu, velja od datuma objave publikacije.Provizija oziroma... Zveza RFR 28. 08. 2017
Tolmačenje: Mnenje o uvrstitvi blaga v carinsko nomenklaturo Mnenje o uvrstitvi blaga v carinsko nomenklaturo Na naše zaprosilo glede uvrstitve smutijev v carinsko nomenklaturo smo od Fursa v dopisu št. 0920-7036/2017-2 prejeli tole razlago:»Smutiji so napitki izdelani na osnovi sadja ali zelenjave, z dodanimi oreški, ledom... Zveza RFR 03. 07. 2017
Tolmačenje: Oproščena dobava blaga v drugo državo članico EU Oproščena dobava blaga v drugo državo članico EU Sodba obravnava primer verižne transakcije z blagom med tremi osebami, od katerih prva in tretja v verigi imata ID-številko za DDV, druga pa ne. Dobavitelj (prvi v verigi) je izdal račun za blago kupcu (drugemu v verigi... Zveza RFR 08. 10. 2012
Tolmačenje: Uvoz in izvoz poštnih pošiljk Uvoz in izvoz poštnih pošiljk Z dnem 3. maja 2017 začne veljati Navodilo za postopanje s poštnimi pošiljkami in nastopanju Pošte Slovenije v vlogi deklaranta v poštnem prometu št. 2/2017. Furs v njem opredeljuje ravnanje s poštnimi pošiljkami, ki prispejo ali se... Zveza RFR 03. 05. 2017
Tolmačenje: Stopnja DDV pri vrečkah za kri Stopnja DDV pri vrečkah za kri Durs je objavil pojasnilo 4230-135299/2014-2 glede pravilne stopnje pri obračunu DDV od vrečk za kri. V njem navaja, da je teh vrečk več vrst. Stopnja DDV je odvisna od njihove uvrstitve v kombinirano nomenklaturo carinske tarife, za... Zveza RFR 10. 03. 2014
Tolmačenje: Zavarovanje iz drugega pravnega razmerja Zavarovanje iz drugega pravnega razmerja Po 1. januarju 2014 se bodo morali pokojninsko in invalidsko zavarovati vsi, ki niso obvezno (polno) zavarovani, dosegajo pa obdavčene dohodke za delo (zlasti na podlagi avtorskih in podjemnih pogodb). Upokojencem in študentom... Zveza RFR 30. 12. 2013
Tolmačenje: Opravljanje gospodarske dejavnosti Opravljanje gospodarske dejavnosti Na Sodišče EU je bilo v okviru zadeve C-219/12 poslano vprašanje, ali je postavitev in upravljanje fotonapetostne naprave, nameščene na strehi stanovanjske hiše, možno opredeliti kot opravljanje gospodarske dejavnosti v smislu... Zveza RFR 02. 09. 2013
Tolmačenje: Zvišanje stopenj DDV Zvišanje stopenj DDV Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 je prinesel zvišanje stopenj DDV z 20 na 22 % in z 8,5 na 9,5 %, ki bo uveljavljeno s 1. julijem 2013. Durs v pojasnilu razlaga uporabo... Zveza RFR 10. 06. 2013
Tolmačenje: Popravljanje napak iz preteklih obdobij v tekočem obračunu DDV po 88.b členu ZDDV-1 Popravljanje napak iz preteklih obdobij v tekočem obračunu DDV po 88.b členu ZDDV-1 V Fursovem pojasnilu 4230-145/2017 z dne 7. marca 2017 lahko davčni zavezanci preberejo o popravljanju napak pri obračunanem DDV. Popravke lahko na podlagi 88.b člena ZDDV-1 vnesejo... Zveza RFR 20. 03. 2017
Tolmačenje: Osebno dopolnilno delo in vrednotnice Osebno dopolnilno delo in vrednotnice S 1. januarjem 2015 se uvaja nov sistem osebnega dopolnilnega dela. Posameznik, ki bo delo opravljal, se mora priglasiti pri Ajpesu. Če bo delo opravljal za fizično osebo, mora vrednotnico za plačilo prispevkov kupiti naročnik. Če... Zveza RFR 12. 01. 2015
Tolmačenje: Dokazovanje v postopku pridobivanja ID-številke Dokazovanje v postopku pridobivanja ID-številke V maju je Furs na spletu objavil informacijo glede identifikacije za DDV in glede predložitve dokazil k zahtevkom za izdajo ID-številk. Zaradi preprečevanj zlorab ID-številk davčni organ zavezance poziva, naj predložijo... Zveza RFR 15. 05. 2017
Tolmačenje: Običajno opravljanje dela v dveh državah članicah EU ali Efte – sočasne zaposlitve Običajno opravljanje dela v dveh državah članicah EU ali Efte – sočasne zaposlitve Davčna obravnava povračil stroškov prehrane napotenim delavcem je odvisna od trajanja napotitve. Enako velja tudi za plačilo oziroma povračilo za prenočišče. Posebna davčna obravnava... Zveza RFR 30. 04. 2018
Tolmačenje: Zavrnitev pravice do odbitka DDV – sodba C-285/11 Zavrnitev pravice do odbitka DDV – sodba C-285/11 Na Sodišče EU je bilo naslovljeno vprašanje, ali davčni organ sme vzeti pravico do odbitka DDV kupcu blaga, ki ima pravilne račune od svojih dobaviteljev, a je bilo v pregledu poslovanja verige dobaviteljev ugotovljeno... Zveza RFR 10. 12. 2012
Tolmačenje: Podarjeni užitek na nepremičnini Podarjeni užitek na nepremičnini Pri vprašanju 10 v publikaciji o obdavčitvi z davkom na dediščine in darila je Furs spremenil stališče glede obdavčitve podarjenega užitka. Odgovor davčnega organa, kakršen velja od 15. februarja 2018, je, da je v primeru pogodbe... Zveza RFR 26. 02. 2018
Tolmačenje: Uporaba obrnjene davčne obveznosti pri osebi, ki se ni identificirala za DDV Uporaba obrnjene davčne obveznosti pri osebi, ki se ni identificirala za DDV V zadevi C-392/16 (Marcu) je šlo za primer romunskega državljana, ki je v nekaj letih prodal 35 nepremičnin (zemljišč in stanovanj), ki so spadale v njegovo osebno premoženje. Davčni organ je... Zveza RFR 07. 08. 2017
Tolmačenje: DDV obravnava zdravstvenih storitev DDV obravnava zdravstvenih storitev Furs je v pojasnilu 4230-193/2017-1 na več straneh opisal, kako z vidika DDV obravnavati raznovrstne zdravstvene storitve. V pojasnilu so zbrani povzetki iz sodb Sodišča EU in pojasnil, ki jih je davčni organ v preteklosti izdal... Zveza RFR 03. 04. 2017
Tolmačenje: Davčna obravnava premij za dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence Davčna obravnava premij za dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence Furs je v pojasnilu 0920-8068/2016 z dne 15. februarja 2016 zapisal, da davčni zavezanec, ki plačuje premije za dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence po Zakonu o kolektivnem... Zveza RFR 27. 02. 2017
Tolmačenje: Obračun DDV pri vzajemnih storitvah Obračun DDV pri vzajemnih storitvah V zadevi C-283/12 je bolgarska davčna uprava družbi Serebryannay naložila plačilo DDV od zaključnih del in opremljanja dveh nepremičnin, ki jih je ta družba opravila brez plačila, hkrati pa je od lastnikov teh nepremičnin slednje... Zveza RFR 30. 09. 2013
Tolmačenje: Oprostitev plačil za nastope tujih umetnikov in športnikov Oprostitev plačil za nastope tujih umetnikov in športnikov Durs je v pojasnilu opisal, kako na podlagi kulturnih sporazumov, sklenjenih med dvema državama, uveljavljati oprostitev plačil za nastope tujih umetnikov in športnikov v državi nastopa.Zavezanci morajo... Zveza RFR 05. 08. 2013
Tolmačenje: Davčna optimizacija je dopustna Davčna optimizacija je dopustna Vrhovno sodišče je v sodbi X Ips 196/2013 ugotovilo, da je treba nedovoljeno izogibanje davkom ali zlorabo drugih predpisov, kot je to opredeljeno v 74/4 ZDavP-2, razlikovati od davčne optimizacije, ki je dopustna. Davčni zavezanci... Zveza RFR 16. 01. 2017
Tolmačenje: Nezakonitost opravljanja začasnega in občasnega dela Nezakonitost opravljanja začasnega in občasnega dela dijakov in študentov, kadar obstajajo elementi delovnega razmerja Dijaki in študentje lahko prek napotnic opravljajo le začasna in občasna dela. Začasnost in občasnost dela je namreč bistven razlikovalni znak... Zveza RFR 14. 09. 2015
Tolmačenje: Odprava dvojnega obdavčenja pri davku na dediščine in darila Odprava dvojnega obdavčenja pri davku na dediščine in darila Vrhovno sodišče je v sodbi X Ips 218/2014 potrdilo, da se konvencija o izogibanju dvojnega obdavčevanja med Slovenijo in Avstrijo ne nanaša na davek na dediščine in darila. To pomeni, da za odmero davka... Zveza RFR 21. 09. 2015
Tolmačenje: Olajšava od investicije v montažni šotor Olajšava od investicije v montažni šotor Zavezanec lahko uveljavlja olajšavo za investiranje v vso opremo in v neopredmetena sredstva, razen v tista, za katera ZDDPO-2 olajšavo izrecno prepoveduje (55.a člen). ZDDPO-2 ne opredeljuje, kaj šteti za opremo, a se pri tem... Zveza RFR 30. 01. 2017
Tolmačenje: Oblika dela za čiščenje prostorov in hišniška dela Oblika dela za čiščenje prostorov in hišniška dela MDDSZEM pojasnjuje, da se čiščenje prostorov in hišniška dela v obliki osebnega dopolnilnega dela lahko opravljajo le za fizične osebe. V objektih z več kot osmimi stanovanji oziroma z več kot dvema etažnima lastnikoma... Zveza RFR 26. 01. 2015
Prikazov na stran:
Komentar