Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Vprašanje in odgovor FURS: Vračila DDV davčnim zavezancem s sedežem v Sloveniji v drugih državah in davčnim zavezancem s sedežem izven Slovenije v Sloveniji Vprašanje 15: V Sloveniji smo pri dobavitelju nabavili prototipna orodja, ki so ostala na ozemlju Slovenije in bila v istem obdobju uničena. Ali smo upravičeni do vračila ob nabavi? Vprašanje 15: V Sloveniji smo pri dobavitelju nabavili prototipna orodja, ki so ostala na ozemlju Slovenije in bila v istem obdobju uničena. Ali smo upravičeni do vračila ob nabavi? Na podlagi 7. člena ZDDV-1 se za dobavo blaga, opravljeno za plačilo, med drugim šteje... 13. 05. 2022 Furs 13. 05. 2022 13. 05. 2022
Vprašanje in odgovor FURS: Vračila DDV davčnim zavezancem s sedežem v Sloveniji v drugih državah in davčnim zavezancem s sedežem izven Slovenije v Sloveniji Vprašanje 18: Kakšen je rok za pritožbo na odločbo o vračilu DDV, prejeto iz druge države članice? Vprašanje 18: Kakšen je rok za pritožbo na odločbo o vračilu DDV, prejeto iz druge države članice? Rok za pritožbo na odločbo o vračilu DDV, izdano v državi članici vračila, je naveden na odločbi o vračilu in je določen v skladu z veljavnimi predpisi države članice... 13. 05. 2022 Furs 13. 05. 2022 13. 05. 2022
Vprašanje in odgovor FURS: Vračila DDV davčnim zavezancem s sedežem v Sloveniji v drugih državah in davčnim zavezancem s sedežem izven Slovenije v Sloveniji Vprašanja 3: Ali lahko v Sloveniji uveljavljam vračilo DDV na podlagi 74. člena ZDDV-1, če občasno vozim potnike čez ozemlje Slovenije? Vprašanja 3: Ali lahko v Sloveniji uveljavljam vračilo DDV na podlagi 74. člena ZDDV-1, če občasno vozim potnike čez ozemlje Slovenije? Ne. Tuj davčni zavezanec se mora v Sloveniji identificirati za DDV in od prevožene poti po Sloveniji obračunati slovenski DDV (kraj... 13. 05. 2022 Furs 13. 05. 2022 13. 05. 2022
Vprašanje in odgovor FURS: Vračila DDV davčnim zavezancem s sedežem v Sloveniji v drugih državah in davčnim zavezancem s sedežem izven Slovenije v Sloveniji Vprašanje 10: Ali moram k zahtevku za vračilo DDV v Sloveniji priložiti račune? Vprašanje 10: Ali moram k zahtevku za vračilo DDV v Sloveniji priložiti račune? Zakonsko je določeno, da mora vložnik k zahtevku za vračilo predložiti kopije računov ali uvoznih dokumentov, če je davčna osnova na računu ali uvoznem dokumentu v višini najmanj 1.000 eur... 13. 05. 2022 Furs 13. 05. 2022 13. 05. 2022
Vprašanje in odgovor FURS: Vračila DDV davčnim zavezancem s sedežem v Sloveniji v drugih državah in davčnim zavezancem s sedežem izven Slovenije v Sloveniji Vprašanje 21: Kaj pa, če bi bilo gradbeno podjetje iz primera 20 vključeno v posebno ureditev VEM (Slovenija je država članica potrošnje, druga država članica - država sedeža podjetja - je država identifikacije v posebno ureditev VEM) in bi obveznost za DDV od gradbenih storitev, ki jih na nepremičnini v Sloveniji opravi končnim potrošnikom, obračunalo po posebni ureditvi VEM. Ali lahko gradbeno podjetje zahteva vračilo DDV od nabavljenega blaga na podlagi 74. člena ZDDV-1 in ali se mora podjetje za opravljene dobave identificirati za DDV in na računu obračunati DDV? Vprašanje 21: Kaj pa, če bi bilo gradbeno podjetje iz primera 20 vključeno v posebno ureditev VEM (Slovenija je država članica potrošnje, druga država članica - država sedeža podjetja - je država identifikacije v posebno ureditev VEM) in bi obveznost za DDV od gradbenih... 13. 05. 2022 Furs 13. 05. 2022 13. 05. 2022
Podrobnejši opisi FURS: Novosti pri poročanju informacij za leto 2021 FATCA Novosti pri poročanju informacij za leto 2021 1. POROČANJE IDENTIFIKACIJSKE ŠTEVILKE DAVKOPLAČEVALCA ZDA (IŠD ZDA) V Pravilniku o izvajanju Zakona o davčnem postopku1 (Pravilnik) je v Prilogi 18 Navodila za dostavo informacij v skladu s Sporazumom med Vlado... 09. 05. 2022 Furs 09. 05. 2022 09. 05. 2022
Vprašanje in odgovor FURS: Vračila DDV davčnim zavezancem s sedežem v Sloveniji v drugih državah in davčnim zavezancem s sedežem izven Slovenije v Sloveniji Vprašanje 2: Ali lahko v Sloveniji uveljavljam vračilo DDV za nakup vinjete in goriva za osebni avto, s katerim sem obiskal poslovne partnerje v Sloveniji? Vprašanje 2: Ali lahko v Sloveniji uveljavljam vračilo DDV za nakup vinjete in goriva za osebni avto, s katerim sem obiskal poslovne partnerje v Sloveniji? Ne. Na podlagi prvega odstavka točke c) 66. člena ZDDV-1 davčni zavezanec nima pravice do odbitka DDV od osebnih... 13. 05. 2022 Furs 13. 05. 2022 13. 05. 2022
Vprašanje in odgovor FURS: Vračila DDV davčnim zavezancem s sedežem v Sloveniji v drugih državah in davčnim zavezancem s sedežem izven Slovenije v Sloveniji Vprašanje 4: Ali lahko v Sloveniji uveljavljam vračilo DDV za prehrano in hotel? Vprašanje 4: Ali lahko v Sloveniji uveljavljam vračilo DDV za prehrano in hotel? Na podlagi prvega odstavka točke e) 66. člena ZDDV-1 davčni zavezanec nima pravice do odbitka DDV od stroškov prehrane (vključno s pijačo) in stroškov nastanitve, razen stroškov, ki so... 13. 05. 2022 Furs 13. 05. 2022 13. 05. 2022
Vprašanje in odgovor FURS: Vračila DDV davčnim zavezancem s sedežem v Sloveniji v drugih državah in davčnim zavezancem s sedežem izven Slovenije v Sloveniji Vprašanje 7: Kakšna oblika pooblastila je potrebna za zastopanje? Vprašanje 7: Kakšna oblika pooblastila je potrebna za zastopanje? Vložnik lahko za zastopanje v postopku zahtevka za vračilo DDV pooblasti drugo osebo. Oblika pooblastila za zastopanje ni predpisana, morajo pa biti iz pooblastila razvidni natančni podatki... 13. 05. 2022 Furs 13. 05. 2022 13. 05. 2022
Vprašanje in odgovor FURS: Vračila DDV davčnim zavezancem s sedežem v Sloveniji v drugih državah in davčnim zavezancem s sedežem izven Slovenije v Sloveniji Vprašanje 11: Sem davčni zavezanec iz Makedonije. Ali lahko vlogo za vračilo DDV pošljem po pošti? Vprašanje 11: Sem davčni zavezanec iz Makedonije. Ali lahko vlogo za vračilo DDV pošljem po pošti? Ne. Davčni zavezanci s sedežem v tretji državi morajo vložiti zahtevek za vračilo DDV preko elektronskega portala eDavki (vloga DDV VTD). Več o tem je zapisano v poglavju... 13. 05. 2022 Furs 13. 05. 2022 13. 05. 2022
Vprašanje in odgovor FURS: Vračila DDV davčnim zavezancem s sedežem v Sloveniji v drugih državah in davčnim zavezancem s sedežem izven Slovenije v Sloveniji Vprašanje 9: Ali je predviden poseben postopek za pošiljanje pooblastila? Vprašanje 9: Ali je predviden poseben postopek za pošiljanje pooblastila? Pooblastilo za zastopanje v postopku vračila se predloži ob predložitvi prvega zahtevka za vračilo, in sicer kot prilogo v elektronski obliki (skeniran dokument) ali pa se original pošlje davčnemu... 13. 05. 2022 Furs 13. 05. 2022 13. 05. 2022
Vprašanje in odgovor FURS: Vračila DDV davčnim zavezancem s sedežem v Sloveniji v drugih državah in davčnim zavezancem s sedežem izven Slovenije v Sloveniji Vprašanje 12: Ali je predvidena omejitev velikosti prilog za pošiljanje zahtevka za vračilo DDV VTD in kakšni so dovoljeni tipi priponk? Vprašanje 12: Ali je predvidena omejitev velikosti prilog za pošiljanje zahtevka za vračilo DDV VTD in kakšni so dovoljeni tipi priponk? Da. Priloga k zahtevku za vračilo DDV v drugi državi članici, ki se vloži preko sistema eDavki, je lahko samo ena in ne sme presegati... 13. 05. 2022 Furs 13. 05. 2022 13. 05. 2022
Vprašanje in odgovor FURS: Vračila DDV davčnim zavezancem s sedežem v Sloveniji v drugih državah in davčnim zavezancem s sedežem izven Slovenije v Sloveniji Vprašanje 13: V Sloveniji smo kupili orodja, za katera smo predvidevali, da bodo ostala na ozemlju Slovenije pri dobavitelju. Dva meseca po nakupu smo se odločili, da to orodje odpeljemo v svoje poslovne prostore na ozemlje države članice sedeža. Ali se navedeno šteje za dobavo in bi morali pridobiti identifikacijsko številko za DDV v Sloveniji? Vprašanje 13: V Sloveniji smo kupili orodja, za katera smo predvidevali, da bodo ostala na ozemlju Slovenije pri dobavitelju. Dva meseca po nakupu smo se odločili, da to orodje odpeljemo v svoje poslovne prostore na ozemlje države članice sedeža. Ali se navedeno šteje... 13. 05. 2022 Furs 13. 05. 2022 13. 05. 2022
Vprašanje in odgovor FURS: Vračila DDV davčnim zavezancem s sedežem v Sloveniji v drugih državah in davčnim zavezancem s sedežem izven Slovenije v Sloveniji Vprašanje 14: V Sloveniji smo kupili orodja, ki jih oddajamo v najem slovenskemu davčnemu zavezancu, da za nas na tem orodju izdeluje polizdelke. Ali se moramo zaradi tega identificirati za namene DDV? Vprašanje 14: V Sloveniji smo kupili orodja, ki jih oddajamo v najem slovenskemu davčnemu zavezancu, da za nas na tem orodju izdeluje polizdelke. Ali se moramo zaradi tega identificirati za namene DDV? Če davčni zavezanec s sedežem izven Slovenije v Sloveniji nabavi... 13. 05. 2022 Furs 13. 05. 2022 13. 05. 2022
Vprašanje in odgovor FURS: Vračila DDV davčnim zavezancem s sedežem v Sloveniji v drugih državah in davčnim zavezancem s sedežem izven Slovenije v Sloveniji Vprašanje 17: Ali določba 131. člena Pravilnika o izvajanju ZDDV-1 pomeni, da lahko kot tujec opravim enkratno oproščeno dobavo blaga v drugo državo članico in se mi zato ni treba identificirati za namene DDV? Vprašanje 17: Ali določba 131. člena Pravilnika o izvajanju ZDDV-1 pomeni, da lahko kot tujec opravim enkratno oproščeno dobavo blaga v drugo državo članico in se mi zato ni treba identificirati za namene DDV? Določba sedmega odstavka 131. člena pravilnika velja samo za... 13. 05. 2022 Furs 13. 05. 2022 13. 05. 2022
Vprašanje in odgovor FURS: Vračila DDV davčnim zavezancem s sedežem v Sloveniji v drugih državah in davčnim zavezancem s sedežem izven Slovenije v Sloveniji Vprašanje 19: Trgovsko podjetje, ki nima sedeža v Sloveniji, v Sloveniji nabavi določeno blago in v nadaljevanju prodaja to blago samo slovenskim davčnim zavezancem, identificiranim za namene DDV. Kraj opravljene dobave po določbah ZDDV-1 je Slovenija. Ali lahko trgovsko podjetje zahteva vračilo DDV od nabavljenega blaga na podlagi 74. člena ZDDV-1 in ali se mora podjetje za opravljene dobave identificirati za DDV in na računu obračunati DDV? Vprašanje 19: Trgovsko podjetje, ki nima sedeža v Sloveniji, v Sloveniji nabavi določeno blago in v nadaljevanju prodaja to blago samo slovenskim davčnim zavezancem, identificiranim za namene DDV. Kraj opravljene dobave po določbah ZDDV-1 je Slovenija. Ali lahko... 13. 05. 2022 Furs 13. 05. 2022 13. 05. 2022
Vprašanje in odgovor FURS: Vračila DDV davčnim zavezancem s sedežem v Sloveniji v drugih državah in davčnim zavezancem s sedežem izven Slovenije v Sloveniji Vprašanje 20: Gradbeno podjetje, ki nima sedeža v Sloveniji, bo opravljalo gradbene storitve na stanovanjskih in poslovnih objektih v Sloveniji, in sicer za naročnike - fizične osebe, ki niso davčni zavezanci in davčne zavezance, identificirane za namene DDV v Slovenji. Gradbeno podjetje ni vključeno v posebno ureditev VEM. Ali lahko gradbeno podjetje zahteva vračilo DDV od nabavljenega blaga na podlagi 74. člena ZDDV-1 in ali se mora podjetje za opravljene dobave identificirati za DDV in na računu obračunati DDV? Vprašanje 20: Gradbeno podjetje, ki nima sedeža v Sloveniji, bo opravljalo gradbene storitve na stanovanjskih in poslovnih objektih v Sloveniji, in sicer za naročnike - fizične osebe, ki niso davčni zavezanci in davčne zavezance, identificirane za namene DDV v Slovenji... 13. 05. 2022 Furs 13. 05. 2022 13. 05. 2022
Pojasnilo FURS: Izdaja elektronskih potrdil o rezidentstvu v tujini Izdaja elektronskih potrdil o rezidentstvu v tujini Vedno več držav nas obvešča o elektronskem oz. digitalnem načinu izdaje potrdil o davčnem rezidentstvu.Zaradi poenostavitve postopkov in povečanja informacijske varnosti se države vedno bolj usmerjajo v izdajo potrdil... 04. 05. 2022 Furs 04. 05. 2022 04. 05. 2022
Pojasnilo FURS: Plačevanje pavšalnih prispevkov v letu 2022 Plačevanje pavšalnih prispevkov v letu 2022 1. Pavšalni prispevki za zdravstveno zavarovanje Obveznost plačevanja pavšalnih prispevkov za zdravstveno zavarovanje je določena z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Zneski so določeni v odstotku... 21. 03. 2022 Furs 21. 03. 2022 21. 03. 2022
Pojasnilo MF: Poslovna uspešnost Poslovna uspešnost Z zgoraj navedenim dopisom ste na Ministrstvo za finance naslovili vprašanja v zvezi z davčno obravnavo izplačila za poslovno uspešnost po 12. točki prvega odstavka 44. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo... 08. 04. 2022 MF 08. 04. 2022 08. 04. 2022
Vprašanje in odgovor FURS: Računi Vprašanje 1: Ali mora davčni zavezanec, predstavnik kmečkega gospodinjstva, za dobavo primarnih lastnih kmetijskih in gozdarskih pridelkov v okviru osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti (v nadaljevanju OKGD), za katero je obdavčen pavšalno po katastrskem dohodku in ni v sistemu DDV iz OKGD, izdati račun? (3. 3. 2015) Vprašanje 1: Ali mora davčni zavezanec, predstavnik kmečkega gospodinjstva, za dobavo primarnih lastnih kmetijskih in gozdarskih pridelkov v okviru osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti (v nadaljevanju OKGD), za katero je obdavčen pavšalno po katastrskem... 02. 06. 2022 Furs 02. 06. 2022 02. 06. 2022
Vprašanje in odgovor FURS: Računi Vprašanje 12: Ali se lahko računi popravljajo v elektronski obliki (v kakršni so bili izdani) ali tudi v papirni obliki? (3. 3. 2015) Vprašanje 12: Ali se lahko računi popravljajo v elektronski obliki (v kakršni so bili izdani) ali tudi v papirni obliki? (3. 3. 2015) Odgovor:Kot račun se šteje tudi vsak dokument oziroma sporočilo, ki spreminja prvoten račun in se nanj nedvoumno nanaša. ZDDV-1 ne... 02. 06. 2022 Furs 02. 06. 2022 02. 06. 2022
Vprašanje in odgovor FURS: Računi Vprašanje 24: Kaj se všteva v limit 5.000 eurov po a) točki šestega odstavka 143. člena pravilnika? (12. 10. 2016) Vprašanje 24: Kaj se všteva v limit 5.000 eurov po a) točki šestega odstavka 143. člena pravilnika? (12. 10. 2016) Odgovor: Po a) točki šestega odstavka 143. člena pravilnika se v znesek 5.000 eurov vključuje vrednost vseh obdavčljivih dobav (obdavčenih z DDV... 02. 06. 2022 Furs 02. 06. 2022 02. 06. 2022
Vprašanje in odgovor FURS: Računi Vprašanje 31: Ali se v limit 5.000 eurov všteva vrednost dobave, za katero davčni zavezanec izpolnjuje vse pogoje za izjemo od obveznosti izdajanja računov po b) točki novega šestega odstavka 143. člena pravilnika? (12. 10. 2016, 1. 6. 2022) Vprašanje 31: Ali se v limit 5.000 eurov všteva vrednost dobave, za katero davčni zavezanec izpolnjuje vse pogoje za izjemo od obveznosti izdajanja računov po b) točki novega šestega odstavka 143. člena pravilnika? (12. 10. 2016, 1. 6. 2022) Odgovor: Da. V limit 5.000... 02. 06. 2022 Furs 02. 06. 2022 02. 06. 2022
Vprašanje in odgovor FURS: Računi Vprašanje 33: Ali izjema od obveznosti izdajanja računov po a) točki šestega odstavka 143. člena pravilnika velja le za dobave, oproščene plačila DDV? (12. 10. 2016) Vprašanje 33: Ali izjema od obveznosti izdajanja računov po a) točki šestega odstavka 143. člena pravilnika velja le za dobave, oproščene plačila DDV? (12. 10. 2016) Odgovor: Ne. Izjema od obveznosti izdajanja računov velja tako za dobave, oproščene plačila DDV kot... 02. 06. 2022 Furs 02. 06. 2022 02. 06. 2022
Vprašanje in odgovor FURS: Računi Vprašanje 34: Ali mora društvo, ki je v tekočem koledarskem letu z dobavami že preseglo 5.000 eurov obdavčljivega prometa (npr. iz naslova dajanja prostorov v najem, opravljanja drugih storitev in dobav blaga) za dobave, za katere izpolnjuje vse pogoje za izjemo od obveznosti izdajanja računov po b) točki šestega odstavka 143. člena pravilnika, tudi izdati račun? (12. 10. 2016) Vprašanje 34: Ali mora društvo, ki je v tekočem koledarskem letu z dobavami že preseglo 5.000 eurov obdavčljivega prometa (npr. iz naslova dajanja prostorov v najem, opravljanja drugih storitev in dobav blaga) za dobave, za katere izpolnjuje vse pogoje za izjemo od... 02. 06. 2022 Furs 02. 06. 2022 02. 06. 2022
Vprašanje in odgovor FURS: Računi Vprašanje 48: Ali kupec – končni potrošnik lahko od davčnega zavezanca, s katerim se je dogovoril za izdajo računov v elektronski obliki, zahteva še izročitev računa v papirni obliki ? (16. 2. 2022) Vprašanje 48: Ali kupec – končni potrošnik lahko od davčnega zavezanca, s katerim se je dogovoril za izdajo računov v elektronski obliki, zahteva še izročitev računa v papirni obliki ? (16. 2. 2022) Odgovor: Za račune, izdane v elektronski obliki, ne velja, da kupec... 02. 06. 2022 Furs 02. 06. 2022 02. 06. 2022
Vprašanje in odgovor FURS: Računi Vprašanje 49: Ali se kaj spreminjajo pogoji za vračilo DDV v potniškem prometu (za kupce-končne potrošnike, ki nimajo stalnega/običajnega prebivališča v Uniji) ali uveljavljanje oprostitve DDV pri diplomatih, glede na to, da mora davčni zavezanec račun v papirni obliki izročit kupcu – končnemu potrošniku na njegovo zahtevo? (16. 2. 2022) Vprašanje 49: Ali se kaj spreminjajo pogoji za vračilo DDV v potniškem prometu (za kupce-končne potrošnike, ki nimajo stalnega/običajnega prebivališča v Uniji) ali uveljavljanje oprostitve DDV pri diplomatih, glede na to, da mora davčni zavezanec račun v papirni obliki... 02. 06. 2022 Furs 02. 06. 2022 02. 06. 2022
Vprašanje in odgovor FURS: Računi Vprašanje 2: Ali mora davčni zavezanec, predstavnik kmečkega gospodinjstva, za dobavo kmetijskih in gozdarskih pridelkov v okviru OKGD, za katero je obdavčen pavšalno po katastrskem dohodku in s katero je v sistemu DDV, izdati račun? (3. 3. 2015) Vprašanje 2: Ali mora davčni zavezanec, predstavnik kmečkega gospodinjstva, za dobavo kmetijskih in gozdarskih pridelkov v okviru OKGD, za katero je obdavčen pavšalno po katastrskem dohodku in s katero je v sistemu DDV, izdati račun? (3. 3. 2015) Odgovor:Da. Davčni... 02. 06. 2022 Furs 02. 06. 2022 02. 06. 2022
Vprašanje in odgovor FURS: Računi Vprašanje 9: Katere zahteve morajo biti izpolnjene, da je elektronski račun ustrezna podlaga za odbitek DDV in verodostojna listina za druge davčne vidike (3. 3. 2015) Vprašanje 9: Katere zahteve morajo biti izpolnjene, da je elektronski račun ustrezna podlaga za odbitek DDV in verodostojna listina za druge davčne vidike (3. 3. 2015) Odgovor:Po DDV zakonodaji je osnovno vodilo, da so elektronski računi izenačeni s papirnimi... 02. 06. 2022 Furs 02. 06. 2022 02. 06. 2022
Vprašanje in odgovor FURS: Računi Vprašanje 11: Kako mora biti izraženo strinjanje prejemnika z uporabo elektronskega računa? (3. 3. 2015) Vprašanje 11: Kako mora biti izraženo strinjanje prejemnika z uporabo elektronskega računa? (3. 3. 2015) Odgovor:Strinjanje je lahko izraženo na kakršenkoli formalni ali neformalni način - s pisnim sprejemom ali sprejem s tihim soglasjem npr. z obdelavo ali plačilom... 02. 06. 2022 Furs 02. 06. 2022 02. 06. 2022
Vprašanje in odgovor FURS: Računi Vprašanje 32: Kdo so nepridobitne organizacije ali drugi davčni zavezanci iz a) točke šestega odstavka 143. člena pravilnika? (12. 10. 2016) Vprašanje 32: Kdo so nepridobitne organizacije ali drugi davčni zavezanci iz a) točke šestega odstavka 143. člena pravilnika? (12. 10. 2016) Odgovor: Nepridobitne organizacije iz a) točke šestega odstavka 143. člena pravilnika so nepridobitne organizacije iz 11. točke... 02. 06. 2022 Furs 02. 06. 2022 02. 06. 2022
Vprašanje in odgovor FURS: Računi Vprašanje 38: Ali izjema od obveznosti izdajanja računov velja za vse bazarje, ki jih organizirajo nepridobitne organizacije? (12. 10. 2016) Vprašanje 38: Ali izjema od obveznosti izdajanja računov velja za vse bazarje, ki jih organizirajo nepridobitne organizacije? (12. 10. 2016) Odgovor: Za dobave na vseh bazarjih je možna izjema od obveznosti izdajanja računov v skladu z a) točko šestega odstavka 143... 02. 06. 2022 Furs 02. 06. 2022 02. 06. 2022
Vprašanje in odgovor FURS: Računi Vprašanje 45: Ali izjema od obveznosti izdajanja računov po b) točki šestega odstavka 143. člena pravilnika velja tudi za šole, ki so identificirane za namene DDV, za prodajo izdelkov na šolskih bazarjih? (16. 2. 2017) Vprašanje 45: Ali izjema od obveznosti izdajanja računov po b) točki šestega odstavka 143. člena pravilnika velja tudi za šole, ki so identificirane za namene DDV, za prodajo izdelkov na šolskih bazarjih? (16. 2. 2017) Osnovna šola načrtuje organizacijo šolskega bazarja... 02. 06. 2022 Furs 02. 06. 2022 02. 06. 2022
Vprašanje in odgovor FURS: Računi Vprašanje 46: Ali mora prodajalec na izdanem računu kupcu identificiranemu za namene DDV, na računu navesti identifikacijsko številko kupca? (13. 2. 2017) Vprašanje 46: Ali mora prodajalec na izdanem računu kupcu identificiranemu za namene DDV, na računu navesti identifikacijsko številko kupca? (13. 2. 2017) Odgovor: Davčnemu zavezancu na računu za opravljeno dobavo ni treba navesti identifikacijske številke za DDV kupca... 02. 06. 2022 Furs 02. 06. 2022 02. 06. 2022
Vprašanje in odgovor FURS: Računi Vprašanje 5: Kako je z izdajo računa v primeru fizične osebe, če ima njeno gospodinjstvo skupaj manj kot 200 evrov skupnega dohodka iz OKGD? (3. 3. 2015, 12. 3. 2015) Vprašanje 5: Kako je z izdajo računa v primeru fizične osebe, če ima njeno gospodinjstvo skupaj manj kot 200 evrov skupnega dohodka iz OKGD? (3. 3. 2015, 12. 3. 2015) Odgovor:V primeru fizične osebe, ki sicer opravlja OKGD in ima v lasti ali uporabi kmetijska in gozdna... 02. 06. 2022 Furs 02. 06. 2022 02. 06. 2022
Vprašanje in odgovor FURS: Računi Vprašanje 6: Ali mora davčni zavezanec, predstavnik kmečkega gospodinjstva, izdati račune za dobavo kmetijskih in gozdarskih pridelkov v okviru OKGD, za katero dohodek ugotavlja po dejanskih podatkih oziroma če tako dobavo opravlja kot samostojni podjetnik posameznik ali kot družba z omejeno ali neomejeno odgovornostjo? (3. 3. 2015) Vprašanje 6: Ali mora davčni zavezanec, predstavnik kmečkega gospodinjstva, izdati račune za dobavo kmetijskih in gozdarskih pridelkov v okviru OKGD, za katero dohodek ugotavlja po dejanskih podatkih oziroma če tako dobavo opravlja kot samostojni podjetnik posameznik... 02. 06. 2022 Furs 02. 06. 2022 02. 06. 2022
Vprašanje in odgovor FURS: Računi Vprašanje 15: V kakšni obliki se hranijo računi, ki jih dobavitelji dajo na razpolago na spletnih portalih? (3. 3. 2015) Vprašanje 15: V kakšni obliki se hranijo računi, ki jih dobavitelji dajo na razpolago na spletnih portalih? (3. 3. 2015) Odgovor:V teh primerih gre za elektronske račune, zato jih je treba hraniti v izvirni elektronski obliki oziroma se upošteva določba drugega stavka... 02. 06. 2022 Furs 02. 06. 2022 02. 06. 2022
Vprašanje in odgovor FURS: Računi Vprašanje 18: Ali bi imel s.p. v primeru davčne kontrole (inšpekcije) kakršnekoli težave, če je na računih skladno s predpisi, napisan naslov njegovega stalnega bivališča, ki je različen od naslova sedeža podjetja? Ali je možen kakršenkoli zaplet pri odmeri davka, ki bi izhajal zgolj zaradi različnega naslova? (3. 3. 2015) Vprašanje 18: Ali bi imel s.p. v primeru davčne kontrole (inšpekcije) kakršnekoli težave, če je na računih skladno s predpisi, napisan naslov njegovega stalnega bivališča, ki je različen od naslova sedeža podjetja? Ali je možen kakršenkoli zaplet pri odmeri davka, ki bi... 02. 06. 2022 Furs 02. 06. 2022 02. 06. 2022
Vprašanje in odgovor FURS: Računi Vprašanje 20: Fizična oseba navaja, da je naročila kremno rezino, na računu, ki ga je prejela, pa je bilo navedeno MENI 3 in cena 3 eur. Sprašuje, če je vrsta blaga, kremna rezina, na računu pravilno navedena. (3. 3. 2015) Vprašanje 20: Fizična oseba navaja, da je naročila kremno rezino, na računu, ki ga je prejela, pa je bilo navedeno MENI 3 in cena 3 eur. Sprašuje, če je vrsta blaga, kremna rezina, na računu pravilno navedena. (3. 3. 2015) Odgovor:Predpostavljamo, da MENI 3 ni naziv za... 02. 06. 2022 Furs 02. 06. 2022 02. 06. 2022
Vprašanje in odgovor FURS: Računi Vprašanje 21: Kako je z izdajanjem računov iz vezane knjige računov? (3. 3. 2015) Vprašanje 21: Kako je z izdajanjem računov iz vezane knjige računov? (3. 3. 2015) Odgovor: Pojasnila glede izdajanja računov in odgovori na najpogostejša vprašanja v zvezi z izdajanjem računov iz vezane knjige računov so objavljeni na spletni strani Finančne uprave... 02. 06. 2022 Furs 02. 06. 2022 02. 06. 2022
Vprašanje in odgovor FURS: Računi Vprašanje 22: Ali izjema od obveznosti izdajanja računov velja tudi za davčne zavezance s sedežem v drugi državi, ki na ozemlju Slovenije opravijo dobavo lastnih pridelkov (sadja in zelenjave)? (3. 3. 2015) Vprašanje 22: Ali izjema od obveznosti izdajanja računov velja tudi za davčne zavezance s sedežem v drugi državi, ki na ozemlju Slovenije opravijo dobavo lastnih pridelkov (sadja in zelenjave)? (3. 3. 2015) Odgovor:Ne, za davčnega zavezanca s sedežem v drugi državi ne... 02. 06. 2022 Furs 02. 06. 2022 02. 06. 2022
Vprašanje in odgovor FURS: Računi Vprašanje 23: Katere račune za dobave blaga ali storitev je treba davčno potrditi? (12. 10. 2016) Vprašanje 23: Katere račune za dobave blaga ali storitev je treba davčno potrditi? (12. 10. 2016) Odgovor: Pojasnila glede obveznosti davčnega potrjevanja računov so objavljena na spletni strani Finančne uprave Republike Slovenije, in sicer v podrobnejšem opisu... 02. 06. 2022 Furs 02. 06. 2022 02. 06. 2022
Vprašanje in odgovor FURS: Računi Vprašanje 26: Ali se v limit 5.000 eurov všteva znesek prejete donacije ali znesek sponzorskih sredstev? (12. 10. 2016) Vprašanje 26: Ali se v limit 5.000 eurov všteva znesek prejete donacije ali znesek sponzorskih sredstev? (12. 10. 2016) Odgovor: Pri donacijah je treba v vsakem konkretnem posameznem primeru presoditi, če po vsebini predstavljajo plačilo za protidobavo blaga... 02. 06. 2022 Furs 02. 06. 2022 02. 06. 2022
Vprašanje in odgovor FURS: Računi Vprašanje 27: Ali izjema od obveznosti izdajanja računov za dobave blaga in storitev velja tudi za predplačila, prejeta od drugega davčnega zavezanca? (12. 10. 2016) Vprašanje 27: Ali izjema od obveznosti izdajanja računov za dobave blaga in storitev velja tudi za predplačila, prejeta od drugega davčnega zavezanca? (12. 10. 2016) Odgovor: Ne. Izjema od obveznosti izdajanja računov za dobave blaga in storitev se ne nanaša... 02. 06. 2022 Furs 02. 06. 2022 02. 06. 2022
Vprašanje in odgovor FURS: Računi Vprašanje 30: Ali društvu, ki kumulativno izpolnjuje pogoje iz a) točke šestega odstavka 143. člena pravilnika, ni treba izdati računa po DDV zakonodaji, ne glede na to, s kakšnim ciljem je društvo v skladu z Zakonom o društvih ustanovljeno in ne glede na to, ali je prejemnik končni potrošnik član društva ali nečlan? (12. 10. 2016) Vprašanje 30: Ali društvu, ki kumulativno izpolnjuje pogoje iz a) točke šestega odstavka 143. člena pravilnika, ni treba izdati računa po DDV zakonodaji, ne glede na to, s kakšnim ciljem je društvo v skladu z Zakonom o društvih ustanovljeno in ne glede na to, ali je... 02. 06. 2022 Furs 02. 06. 2022 02. 06. 2022
Vprašanje in odgovor FURS: Računi Vprašanje 36: Ali mora društvo (mali davčni zavezanec), ki v tekočem letu preseže 5.000 eurov, za izjemo od obveznosti izdajanja računov po b) točki šestega odstavka 143. člena pravilnika predložiti priglasitev po 43. členu ZDDV-1? (12. 10. 2016, 1. 6. 2022) Vprašanje 36: Ali mora društvo (mali davčni zavezanec), ki v tekočem letu preseže 5.000 eurov, za izjemo od obveznosti izdajanja računov po b) točki šestega odstavka 143. člena pravilnika predložiti priglasitev po 43. členu ZDDV-1? (12. 10. 2016, 1. 6. 2022) Odgovor... 02. 06. 2022 Furs 02. 06. 2022 02. 06. 2022
Vprašanje in odgovor FURS: Računi Vprašanje 37: Ali določbe glede izjeme od obveznosti izdajanja računov po 143. členu pravilnika kaj vplivajo na samo oprostitev plačila DDV za transakcije, za katere je oprostitev plačila DDV sicer določena z 42. členom ZDDV-1 (oprostitve za določene dejavnosti, ki so v javnem interesu) v povezavi s 43. členom ZDDV-1? (12. 10. 2016) Vprašanje 37: Ali določbe glede izjeme od obveznosti izdajanja računov po 143. členu pravilnika kaj vplivajo na samo oprostitev plačila DDV za transakcije, za katere je oprostitev plačila DDV sicer določena z 42. členom ZDDV-1 (oprostitve za določene dejavnosti, ki so... 02. 06. 2022 Furs 02. 06. 2022 02. 06. 2022
Vprašanje in odgovor FURS: Računi Vprašanje 39: Ali se lahko za dobave, za katere so izpolnjeni pogoji za izjemo od obveznosti izdaje računov, izdajajo »navadni« računi na »paragonskem bloku«? (12. 10. 2016) Vprašanje 39: Ali se lahko za dobave, za katere so izpolnjeni pogoji za izjemo od obveznosti izdaje računov, izdajajo »navadni« računi na »paragonskem bloku«? (12. 10. 2016) Odgovor: Da. Tudi v primerih, ko so izpolnjeni pogoji za izjemo od obveznosti izdaje računov po... 02. 06. 2022 Furs 02. 06. 2022 02. 06. 2022
Vprašanje in odgovor FURS: Računi Vprašanje 41: Kako mora davčni zavezanec evidentirati dobave, za katere je določena izjema od obveznosti izdajanja računov po šestem odstavku 143. člena pravilnika? (12. 10. 2016) Vprašanje 41: Kako mora davčni zavezanec evidentirati dobave, za katere je določena izjema od obveznosti izdajanja računov po šestem odstavku 143. člena pravilnika? (12. 10. 2016) Odgovor: Društva morajo pri svojem poslovanju upoštevati 26. člen Zakona o društvih... 02. 06. 2022 Furs 02. 06. 2022 02. 06. 2022
Prikazov na stran:
Komentar