Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Vprašanje in odgovor FURS: Računi Vprašanje 43: Obveznost izdajanja računov za dobavo posebnih kultur po Zakonu o ugotavljanju katastrskega dohodka - ZUKD-2 (29. 12. 2016) Vprašanje 43: Obveznost izdajanja računov za dobavo posebnih kultur po Zakonu o ugotavljanju katastrskega dohodka - ZUKD-2 (29. 12. 2016) Odgovor: Posebne kulture se lahko dobavljajo v okviru OKGD le pod določenimi pogoji. Za posebne kulture štejejo pridelave... 02. 06. 2022 Furs 02. 06. 2022 02. 06. 2022
Vprašanje in odgovor FURS: Računi Vprašanje 44: Obveznost izdajanja računov za dobave v okviru malega obsega prve stopnje predelave lastnih kmetijskih in gozdarskih pridelkov (316.a člen ZDavP-2) (29.12.2016, 16. 2. 2017) Vprašanje 44: Obveznost izdajanja računov za dobave v okviru malega obsega prve stopnje predelave lastnih kmetijskih in gozdarskih pridelkov (316.a člen ZDavP-2) (29.12.2016, 16. 2. 2017) Odgovor: Člani kmečkega gospodinjstva, ki imajo pri davčnem organu priglašeno... 02. 06. 2022 Furs 02. 06. 2022 02. 06. 2022
Vprašanje in odgovor FURS: Računi Vprašanje 3: Ali mora davčni zavezanec, predstavnik kmečkega gospodinjstva, za dobavo kmetijskih in gozdarskih pridelkov v okviru OKGD, za katero ugotavlja dohodek na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov ali dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov in s katero ni v sistemu DDV, izdati račun? (3. 3. 2015) Vprašanje 3: Ali mora davčni zavezanec, predstavnik kmečkega gospodinjstva, za dobavo kmetijskih in gozdarskih pridelkov v okviru OKGD, za katero ugotavlja dohodek na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov ali dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov in s katero ni... 02. 06. 2022 Furs 02. 06. 2022 02. 06. 2022
Vprašanje in odgovor FURS: Računi Vprašanje 4: Ali mora davčni zavezanec, predstavnik kmečkega gospodinjstva, ki ni v sistemu DDV, za dobavo kmetijskih in gozdarskih pridelkov v okviru OKGD, za katero je obdavčen pavšalno, in dobavo v okviru svoje kmetijske dopolnilne dejavnosti, izdati račun? (3. 3. 2015) Vprašanje 4: Ali mora davčni zavezanec, predstavnik kmečkega gospodinjstva, ki ni v sistemu DDV, za dobavo kmetijskih in gozdarskih pridelkov v okviru OKGD, za katero je obdavčen pavšalno, in dobavo v okviru svoje kmetijske dopolnilne dejavnosti, izdati račun? (3. 3... 02. 06. 2022 Furs 02. 06. 2022 02. 06. 2022
Vprašanje in odgovor FURS: Računi Vprašanje 7: Davčni zavezanec se ukvarja s čebelarstvom in ima več kot 40 čebeljih družin (čebeljih panjev). V okviru OKGD, za katero je obdavčen pavšalno, prodaja nepredelane osnovne čebelje pridelke, kot na primer med in cvetni prah. Ali mora izdati račun končnemu kupcu oziroma trgovini, kateri bi dobavljal med in kakšna mora biti vsebina računa. Ali je prav, da izda račun, hrani kopijo računa za svojo evidenco in je še vedno obdavčen pavšalno, trgovini pa je izdani račun dokaz o nabavi blaga? (3. 3. 2015) Vprašanje 7: Davčni zavezanec se ukvarja s čebelarstvom in ima več kot 40 čebeljih družin (čebeljih panjev). V okviru OKGD, za katero je obdavčen pavšalno, prodaja nepredelane osnovne čebelje pridelke, kot na primer med in cvetni prah. Ali mora izdati račun končnemu... 02. 06. 2022 Furs 02. 06. 2022 02. 06. 2022
Vprašanje in odgovor FURS: Računi Vprašanje 8: Kateri podatki morajo biti po DDV zakonodaji navedeni na računu? (3. 3. 2015) Vprašanje 8: Kateri podatki morajo biti po DDV zakonodaji navedeni na računu? (3. 3. 2015) Odgovor:Podatki, ki morajo biti navedeni na računu, so navedeni v 3. točki pojasnila Računi, objavljenem na spletni strani FURS, in sicer pod DDV- RAČUNI- podrobnejši opis... 02. 06. 2022 Furs 02. 06. 2022 02. 06. 2022
Vprašanje in odgovor FURS: Računi Vprašanje 10: V povezavi z določbami v zvezi s hrambo računov se postavlja vprašanje, na kakšen način se lahko zagotovi pristnost izvora in celovitost vsebine pri računih, ki so ustvarjeni v papirni obliki, optično prebrani ter poslani in prejeti prek elektronske pošte. (3. 3. 2015) Vprašanje 10: V povezavi z določbami v zvezi s hrambo računov se postavlja vprašanje, na kakšen način se lahko zagotovi pristnost izvora in celovitost vsebine pri računih, ki so ustvarjeni v papirni obliki, optično prebrani ter poslani in prejeti prek elektronske pošte... 02. 06. 2022 Furs 02. 06. 2022 02. 06. 2022
Vprašanje in odgovor FURS: Računi Vprašanje 13: Ali se račun v pdf obliki, poslan po elektronski pošti, šteje za elektronski račun? (3. 3. 2015) Vprašanje 13: Ali se račun v pdf obliki, poslan po elektronski pošti, šteje za elektronski račun? (3. 3. 2015) Odgovor:Da, pomembno je le dejstvo, da je bil tak račun izdan in prejet v elektronski obliki... 02. 06. 2022 Furs 02. 06. 2022 02. 06. 2022
Vprašanje in odgovor FURS: Računi Vprašanje 14: Ali je v skladu z DDV zakonodajo, da se prejeti in poslani e-računi hranijo v tiskani obliki, če se podjetje ne odloči za e-hrambo dokumentov? (3. 3. 2015) Vprašanje 14: Ali je v skladu z DDV zakonodajo, da se prejeti in poslani e-računi hranijo v tiskani obliki, če se podjetje ne odloči za e-hrambo dokumentov? (3. 3. 2015) Odgovor:Določbe ZDDV-1 v zvezi s hranjenjem elektronskih računov se s spremembo načina izdajanja... 02. 06. 2022 Furs 02. 06. 2022 02. 06. 2022
Vprašanje in odgovor FURS: Računi Vprašanje 16: Kdaj se šteje, da je bil elektronski račun prejet? (3. 3. 2015) Vprašanje 16: Kdaj se šteje, da je bil elektronski račun prejet? (3. 3. 2015) Odgovor:ZDDV-1 tega ne določa, zato se za potrebe določanja časa prejema elektronskega računa upošteva določba 10. člena ZEPEP. ZEPEP v prvem odstavku tega člena določa, da če ni drugače... 02. 06. 2022 Furs 02. 06. 2022 02. 06. 2022
Vprašanje in odgovor FURS: Računi Vprašanje 19: Oseba, ki ni davčni zavezanec, je z malim davčnim zavezancem (ni identificiran za namene DDV) sklenila pogodbo za obnovo oken ter mu plačala dva avansa. Ali bi ji mali davčni zavezanec moral po DDV zakonodaji izdati računa za prejeti predplačili. (3. 3. 2015) Vprašanje 19: Oseba, ki ni davčni zavezanec, je z malim davčnim zavezancem (ni identificiran za namene DDV) sklenila pogodbo za obnovo oken ter mu plačala dva avansa. Ali bi ji mali davčni zavezanec moral po DDV zakonodaji izdati računa za prejeti predplačili. (3. 3... 02. 06. 2022 Furs 02. 06. 2022 02. 06. 2022
Vprašanje in odgovor FURS: Računi Vprašanje 29: Ali se v limit 5.000 eurov vštevajo zneski, ki jih občina nakaže za delovanje prostovoljnega gasilskega društva? (12. 10. 2016) Vprašanje 29: Ali se v limit 5.000 eurov vštevajo zneski, ki jih občina nakaže za delovanje prostovoljnega gasilskega društva? (12. 10. 2016) Odgovor: Zneski, ki jih občina nakaže društvu za njegovo delovanje, se ne vštevajo v limit 5.000 eurov. Če pa bi občina nakazala... 02. 06. 2022 Furs 02. 06. 2022 02. 06. 2022
Vprašanje in odgovor FURS: Računi Vprašanje 35: Ali gre tudi v primeru lovskih društev, društev upokojencev, planinskih in gasilskih društev za nepridobitne organizacije, ki so ustanovljene s cilji, navedenimi v 11. točki prvega odstavka 42. člena ZDDV-1? (12. 10. 2016) Vprašanje 35: Ali gre tudi v primeru lovskih društev, društev upokojencev, planinskih in gasilskih društev za nepridobitne organizacije, ki so ustanovljene s cilji, navedenimi v 11. točki prvega odstavka 42. člena ZDDV-1? (12. 10. 2016) Odgovor: Za izjemo od obveznosti... 02. 06. 2022 Furs 02. 06. 2022 02. 06. 2022
Podrobnejši opisi FURS: Računi Davek na dodano vrednost Računi 1.0 RAČUNI Za namene Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB3, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, , 86/14, 90/15, 77/18, 59/19, 72/19, 196/21 – ZDOsk, 3/22) so računi vsi dokumenti na papirju ali v elektronski... 02. 06. 2022 Furs 02. 06. 2022 02. 06. 2022
Vprašanje in odgovor FURS: Računi Vprašanje 17: Kako je v takem primeru z DDV obveznostjo, če se za isto dobavo izda elektronski in papirni račun ali če se isti račun večkrat pošlje? (3. 3. 2015) Vprašanje 17: Kako je v takem primeru z DDV obveznostjo, če se za isto dobavo izda elektronski in papirni račun ali če se isti račun večkrat pošlje? (3. 3. 2015) Odgovor:Računi, izdani v elektronski obliki in računi, izdani v papirni obliki, so med seboj enakovredni... 02. 06. 2022 Furs 02. 06. 2022 02. 06. 2022
Vprašanje in odgovor FURS: Računi Vprašanje 25: Ali se v limit 5.000 eurov všteva znesek, ki ga društvo doseže s prodajo srečk na srečelovu? (12. 10. 2016) Vprašanje 25: Ali se v limit 5.000 eurov všteva znesek, ki ga društvo doseže s prodajo srečk na srečelovu? (12. 10. 2016) Odgovor: Da. Za prodajo srečk za srečelov oziroma vplačila za udeležbo v igrah na srečo, če se te izvajajo v skladu z zakonom, ki ureja igre... 02. 06. 2022 Furs 02. 06. 2022 02. 06. 2022
Vprašanje in odgovor FURS: Računi Vprašanje 28: Ali se v limit 5.000 eurov vštevajo zneski prejete članarine, ki jo člani društva plačajo ob začetku leta? (12. 10. 2016) Vprašanje 28: Ali se v limit 5.000 eurov vštevajo zneski prejete članarine, ki jo člani društva plačajo ob začetku leta? (12. 10. 2016) Odgovor: Članarina, ki je namenjena delovanju društva, ni predmet DDV in se ne všteva v limit 5.000 eurov. Če pa znesek članarine po... 02. 06. 2022 Furs 02. 06. 2022 02. 06. 2022
Vprašanje in odgovor FURS: Računi Vprašanje 40: Ali velja izjema od obveznosti izdajanja računov tudi za dobave hrane in pijače, ki jo gasilsko društvo (člani gasilskega društva) opravijo končnim potrošnikom na dogodku za zbiranje denarnih sredstev, ki ga organizirajo priložnostno ter izključno za svojo lastno korist (gasilska veselica)? (12. 10. 2016, 1. 6. 2022) Vprašanje 40: Ali velja izjema od obveznosti izdajanja računov tudi za dobave hrane in pijače, ki jo gasilsko društvo (člani gasilskega društva) opravijo končnim potrošnikom na dogodku za zbiranje denarnih sredstev, ki ga organizirajo priložnostno ter izključno za svojo... 02. 06. 2022 Furs 02. 06. 2022 02. 06. 2022
Vprašanje in odgovor FURS: Računi Vprašanje 42: Izdajanje računov za prodajo rabljene smučarske opreme na sejmu, ki ga organizira smučarski klub. (12. 10. 2016) Vprašanje 42: Izdajanje računov za prodajo rabljene smučarske opreme na sejmu, ki ga organizira smučarski klub. (12. 10. 2016) Odgovor: Če fizična oseba na smučarskem sejmu sama zgolj priložnostno proda rabljeno smučarsko opremo in pri tem ne gre za opravljanje... 02. 06. 2022 Furs 02. 06. 2022 02. 06. 2022
Vprašanje in odgovor FURS: Računi Vprašanje 47: Če kupec – končni potrošnik ne zahteva izročitve računa v papirni obliki, kako naj ve, koliko mora plačati? (16. 2. 2022) Vprašanje 47: Če kupec – končni potrošnik ne zahteva izročitve računa v papirni obliki, kako naj ve, koliko mora plačati? (16. 2. 2022) Odgovor: Davčni zavezanec, ki na ozemlju Slovenije proda blago kupcu - končnemu potrošniku, kateri ne zahteva izročitve računa... 02. 06. 2022 Furs 02. 06. 2022 02. 06. 2022
Podrobnejši opisi FURS: Obresti od denarnih depozitov, dosežene pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v skladu s predpisi v Sloveniji Dohodek iz kapitala Obresti od denarnih depozitov, dosežene pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v skladu s predpisi v Sloveniji Po Zakonu o dohodnini – ZDoh-2 so med drugim predmet obdavčitve tudi obresti od denarnih depozitov, dosežene pri bankah in hranilnicah... 21. 04. 2022 Furs 21. 04. 2022 21. 04. 2022
Pojasnilo DURS: Ustreznost dokazil pri izvzetju dividend, prejetih iz Švice Ustreznost dokazil pri izvzetju dividend, prejetih iz Švice V dopisu povzemate postopek pridobivanja in presoje dokazil za izvzem dividend na podlagi 24. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 90/07, 56/08, 76/08, 92/08, 5... 28. 03. 2013 Durs 28. 03. 2013 28. 03. 2013
Podrobnejši opisi FURS: Bonitete Dohodnina - dohodek iz zaposlitve Bonitete 1.0 OPREDELITEV BONITET Po Zakonu o dohodnini – ZDoh-2 so obdavčeni vsi dohodki, razen tistih, ki so v zakonu izrecno navedeni kot neobdavčeni oziroma oproščeni plačila dohodnine. Za dohodek obdavčen z dohodnino velja... 09. 06. 2022 Furs 09. 06. 2022 09. 06. 2022
Pojasnilo DURS: Oprostitev plačila DDV za tečaje in izpite, ki jih izvaja Rdeči križ Slovenije Oprostitev plačila DDV za tečaje in izpite, ki jih izvaja Rdeči križ Slovenije Zavezanec oporeka mnenju davčnega organa, ki je v pojasnilu št. 4230-305/2009-4 (01032-06) z dne 21. 12. 2009 zapisal, da so tečaji in izpiti prve pomoči, ki jih organizira rdeči križ... 10. 02. 2010 Durs 10. 02. 2010 10. 02. 2010
Pojasnilo DURS: Transakcije z vrednostnimi papirji in vpisovanje v obrazec DDV-O Transakcije z vrednostnimi papirji in vpisovanje v obrazec DDV-O V zvezi z vprašanji glede evidentiranja transakcij z vrednostnimi papirji v davčne evidence, odgovarjamo:Nakupi in prodaje delnic, deležev, obveznic in drugih vrednostnih papirjev se vpisujejo v davčne... 03. 08. 2011 Durs 03. 08. 2011 03. 08. 2011
Pojasnilo FURS: Olajšava za investiranje (motorno kolo) Olajšava za investiranje (motorno kolo) Prejeli smo vprašanje, ali se za nakup električnih koles, ki se razvrščajo med motorna vozila, lahko izkoristi olajšava za investiranje. Odgovor vam posredujemo v nadaljevanju. V skladu z veljavnimi določbami Zakona o davku od... 17. 01. 2022 Furs 17. 01. 2022 17. 01. 2022
Pojasnilo FURS: Dostava podatkov - odmera dohodnine od dobička iz kapitala Dostava podatkov - odmera dohodnine od dobička iz kapitala Dne 2.3.2020 ste nam po elektronski pošti poslali zaprosilo, vezano na dostavo podatkov za odmero dohodnine od dobička iz kapitala pri odsvojitvi vrednostnih papirjev, drugih deležev in investicijskih kuponov... 17. 03. 2020 Furs 17. 03. 2020 17. 03. 2020
Pojasnilo MJU: Pojasnilo glede Razlage Aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 88/21), ki je bila dne 29. 4. 2022 objavljena v Uradnem listu RS št. 58/22 Pojasnilo glede Razlage Aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 88/21), ki je bila dne 29. 4. 2022 objavljena v Uradnem listu RS št. 58/22 V Uradnem listu RS, št. 58/2022, je bila dne 29. 4. 2022 objavljena... 29. 04. 2022 MJU 29. 04. 2022 29. 04. 2022
Pojasnilo MJU: Zneski regresa za prehrano med delom, nadomestila za ločeno življenje, dnevnic za službena potovanja v državi, jubilejnih nagrad in solidarnostne pomoči Zneski regresa za prehrano med delom, nadomestila za ločeno življenje, dnevnic za službena potovanja v državi, jubilejnih nagrad in solidarnostne pomoči I. Regres za prehrano med delom V skladu z določbami aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev v javnem... 04. 01. 2022 MJU 04. 01. 2022 04. 01. 2022
Pojasnilo FURS: Seznam vrst obračunov davka na podlagi katerih Finančna uprava Republike Slovenije izda e-račun za plačilo dajatev Seznam vrst obračunov davka na podlagi katerih Finančna uprava Republike Slovenije izda e-račun za plačilo dajatev Vrsta obrazca Opis OPSVZ Obračun prispevkov za socialno varnost OPSVL Obračun prispevkov za socialno varnost za družbenike, ustanovitelje zavodov... 01. 06. 2022 Furs 01. 06. 2022 01. 06. 2022
Podrobnejši opisi FURS: Brošura o mednarodni obdavčitvi posameznikov Mednarodno obdavčenje Brošura o mednarodni obdavčitvi posameznikov 1.0 OBDAVČITEV REZIDENTOV PO SVETOVNEM DOHODKU Rezidenti Slovenije so zavezani za plačilo dohodnine po t.i. »načelu obdavčitve po svetovnem dohodku«, kar pomeni, da so obdavčeni z dohodnino za vse... 23. 06. 2022 Furs 23. 06. 2022 23. 06. 2022
Podrobnejši opisi FURS: Davčne obveznosti nerezidentov v Sloveniji Mednarodno obdavčenje Več o uveljavljanju ugodnosti po mednarodnih pogodbah o izogibanju dvojnega obdavčevanja najdete v nadaljevanju v točkah 1.8 in 1.9. Davčne obveznosti nerezidentov v Sloveniji 1.0 POSAMEZNIKI 1.1 Kdo se šteje za nerezidenta Slovenije? Oseba je... 23. 06. 2022 Furs 23. 06. 2022 23. 06. 2022
Podrobnejši opisi FURS: Spremembe zakonodaje na področju DDV Davek na dodano vrednost Spremembe zakonodaje na področju DDV 1.0 POJASNILA K PRAVILNIKU O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O IZVAJANJU ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 82/22) V Uradnem listu RS, št. 82/22 je bil objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah... 27. 06. 2022 Furs 27. 06. 2022 27. 06. 2022
Podrobnejši opisi FURS: Davčna osnova – rezervacije DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB Davčna osnova – rezervacije 1. SPLOŠNO V skladu z Zakonom o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) se ob oblikovanju rezervacij iz 20. člena priznajo odhodki, ki ustrezajo znesku 50% oblikovanih rezervacij. Preostalih 50% odhodkov se... 21. 06. 2022 Furs 21. 06. 2022 21. 06. 2022
Pojasnilo DURS: Izvajanje določb ZDDPO-2 – izvzemanje dividend Izvajanje določb ZDDPO-2 – izvzemanje dividend Zavezanec je v zvezi z izvajanjem določb 24. člena in 62. člena ZDDPO-2 izpostavil vprašanje, ali je izvzemanje dividend na podlagi 24. člena (v kolikor so pogoji za izvzemanje izpolnjeni) obvezno ali dopustno, tj. ali je... 13. 08. 2008 Durs 13. 08. 2008 13. 08. 2008
Podrobnejši opisi FURS: Obdavčevanje umetnikov in športnikov Mednarodno obdavčenje Obdavčevanje umetnikov in športnikov 1.0 DAVČNA OBRAVNAVA DOHODKOV NASTOPAJOČIH IZVAJALCEV IN ŠPORTNIKOV V SKLADU Z DOLOČILI MEDNARODNIH POGODB O IZOGIBANJU DVOJNEGA OBDAVČEVANJA DOHODKA Obdavčevanje dohodkov umetnikov (nastopajočih izvajalcev... 24. 06. 2022 Furs 24. 06. 2022 24. 06. 2022
Vprašanje in odgovor FURS: Dohodek iz oddajanja premoženja v najem Vprašanje 3: Ali so etažni lastniki, ki oddajajo v najem hišniško stanovanje oziroma skupne prostore v večstanovanjski stavbi fizični osebi, dolžni vložiti napoved za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem do 28. 2. tekočega leta za preteklo leto? Vprašanje 3: Ali so etažni lastniki, ki oddajajo v najem hišniško stanovanje oziroma skupne prostore v večstanovanjski stavbi fizični osebi, dolžni vložiti napoved za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem do 28. 2. tekočega leta za preteklo leto... 31. 03. 2022 Furs 31. 03. 2022 31. 03. 2022
Vprašanje in odgovor FURS: Dohodek iz oddajanja premoženja v najem Vprašanje 10: Kdaj se priznajo normirani stroški? Vprašanje 10: Kdaj se priznajo normirani stroški? OdgovorDohodek iz oddajanja premoženja v najem se zmanjša za normirane stroške v višini 10 % doseženega dohodka od vseh dohodkov, doseženih iz oddajanja premoženja v najem, razen v primeru dohodka, doseženega... 31. 03. 2022 Furs 31. 03. 2022 31. 03. 2022
Vprašanje in odgovor FURS: Dohodek iz oddajanja premoženja v najem Vprašanje 17: Kako je obdavčeno nadomestilo, ki ga lastnik zemljišča prejme na podlagi pogodbe o služnosti, kot je primeroma odškodnina za služnost (prehod čez zemljišče v javnem interesu in vzdrževanje pešpoti)? Vprašanje 17: Kako je obdavčeno nadomestilo, ki ga lastnik zemljišča prejme na podlagi pogodbe o služnosti, kot je primeroma odškodnina za služnost (prehod čez zemljišče v javnem interesu in vzdrževanje pešpoti)? OdgovorNadomestilo, ki ga fizična oseba, lastnik... 31. 03. 2022 Furs 31. 03. 2022 31. 03. 2022
Vprašanje in odgovor FURS: Dohodek iz oddajanja premoženja v najem Vprašanje 27: Ali je res, da se dohodnina plača le od najemnine, prejete za stanovanje, ne pa tudi od najemnine/uporabnine za opremo stanovanja? Vprašanje 27: Ali je res, da se dohodnina plača le od najemnine, prejete za stanovanje, ne pa tudi od najemnine/uporabnine za opremo stanovanja? OdgovorSkladno z določbami prvega odstavka 75. člena Zakona o dohodnini – ZDoh-2 se za dohodek iz oddajanja premoženja... 31. 03. 2022 Furs 31. 03. 2022 31. 03. 2022
Podrobnejši opisi FURS: Dohodek iz oddajanja premoženja v najem Dohodek iz oddajanja premoženja v najem 1.0 DOHODEK IZ ODDAJANJA PREMOŽENJA V NAJEM V nadaljevanju je pojasnjena davčna obravnava dohodka iz oddajanja premoženja v najem, ki ga zavezanec ne dosega v okviru opravljanja dejavnosti. Dohodek iz oddajanja premoženja v najem... 31. 03. 2022 Furs 31. 03. 2022 31. 03. 2022
Vprašanje in odgovor FURS: Dohodek iz oddajanja premoženja v najem Vprašanje 2: Kdaj ima dohodek iz oddajanja premoženja v najem vir v Republiki Sloveniji? Vprašanje 2: Kdaj ima dohodek iz oddajanja premoženja v najem vir v Republiki Sloveniji? OdgovorZakon o dohodnini - ZDoh-2 v prvem odstavku 12. člena določa, da ima dohodek od nepremičnine in pravic na nepremičnini, vključno z dobičkom iz kapitala od odsvojitve... 31. 03. 2022 Furs 31. 03. 2022 31. 03. 2022
Vprašanje in odgovor FURS: Dohodek iz oddajanja premoženja v najem Vprašanje 5: Ali mora fizična oseba, ki oddaja stanovanje preko spletnih portalov Airbnb in Booking, vložiti napoved za odmero dohodnine iz oddajanja premoženja v najem, Vprašanje 5: Ali mora fizična oseba, ki oddaja stanovanje preko spletnih portalov Airbnb in Booking, vložiti napoved za odmero dohodnine iz oddajanja premoženja v najem, OdgovorNe. Zavezancu za dohodke dosežene z oddajanjem nepremičnine v turistični najem ni potrebno... 31. 03. 2022 Furs 31. 03. 2022 31. 03. 2022
Vprašanje in odgovor FURS: Dohodek iz oddajanja premoženja v najem Vprašanje 7: Kaj se obdavčuje kot dohodek iz oddajanja premoženja v najem? Vprašanje 7: Kaj se obdavčuje kot dohodek iz oddajanja premoženja v najem? OdgovorNajbolj pogosta oblika dohodka iz oddajanja premoženja v najem so najemnine. Poleg tega pa se kot dohodek iz oddajanja premoženja v najem obdavčujejo tudi druga nadomestila v zvezi... 31. 03. 2022 Furs 31. 03. 2022 31. 03. 2022
Vprašanje in odgovor FURS: Dohodek iz oddajanja premoženja v najem Vprašanje 12: Ali se občina šteje za plačnika davka in je tako dolžna od zneska subvencije tržne najemnine, ki ga izplačuje lastniku stanovanja (najemodajalcu), čeprav je upravičenec do subvencije najemnik, izračunati, odtegniti in plačati davčni odtegljaj kot dohodnino na podlagi obračuna davčnega odtegljaja (tj. obrazca REK-2)? Vprašanje 12: Ali se občina šteje za plačnika davka in je tako dolžna od zneska subvencije tržne najemnine, ki ga izplačuje lastniku stanovanja (najemodajalcu), čeprav je upravičenec do subvencije najemnik, izračunati, odtegniti in plačati davčni odtegljaj kot dohodnino... 31. 03. 2022 Furs 31. 03. 2022 31. 03. 2022
Vprašanje in odgovor FURS: Dohodek iz oddajanja premoženja v najem Vprašanje 21: Ali mora fizična oseba, državljanka Republike Slovenije in Republike Avstrije, ki v Sloveniji oddaja v najem hišo, dosežen dohodek napovedati v Sloveniji ali v Avstriji in ali obstaja med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo sporazum o izogibanju dvojnega obdavčevanja? Vprašanje 21: Ali mora fizična oseba, državljanka Republike Slovenije in Republike Avstrije, ki v Sloveniji oddaja v najem hišo, dosežen dohodek napovedati v Sloveniji ali v Avstriji in ali obstaja med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo sporazum o izogibanju... 31. 03. 2022 Furs 31. 03. 2022 31. 03. 2022
Vprašanje in odgovor FURS: Dohodek iz oddajanja premoženja v najem Vprašanje 24: Kako nerezident Republike Slovenije, ki v Sloveniji oddaja stanovanje v najem pravni ali fizični osebi, uveljavlja stroške vzdrževanja premoženja, ki ohranjaj uporabno vrednost premoženja? Vprašanje 24: Kako nerezident Republike Slovenije, ki v Sloveniji oddaja stanovanje v najem pravni ali fizični osebi, uveljavlja stroške vzdrževanja premoženja, ki ohranjaj uporabno vrednost premoženja? OdgovorČe davčni zavezanec oddaja premoženje v najem fizični... 31. 03. 2022 Furs 31. 03. 2022 31. 03. 2022
Vprašanje in odgovor FURS: Dohodek iz oddajanja premoženja v najem Vprašanje 30: Ali lahko sestra odda bratu stanovanje v uporabo, kateremu najemnine ne bo zaračunavala? Vprašanje 30: Ali lahko sestra odda bratu stanovanje v uporabo, kateremu najemnine ne bo zaračunavala? Odgovor Ob predpostavki, da je pravno ekonomska vsebina posla, gledano z vidika pravnih razmerij med fizičnima osebama (sestro in bratom), v konkretnem primeru... 31. 03. 2022 Furs 31. 03. 2022 31. 03. 2022
Vprašanje in odgovor FURS: Dohodek iz oddajanja premoženja v najem Vprašanje 32: Slovenska pravna oseba, zavezanka za DDV, mora plačati najemnino fizični osebi, rezidentu Hrvaške, za poslovni prostor, ki se nahaja v Zagrebu. Kako se v tem primeru izvede plačilo ter kateri obrazec se uporabi? Vprašanje 32: Slovenska pravna oseba, zavezanka za DDV, mora plačati najemnino fizični osebi, rezidentu Hrvaške, za poslovni prostor, ki se nahaja v Zagrebu. Kako se v tem primeru izvede plačilo ter kateri obrazec se uporabi? Odgovor V obravnavanem primeru bo... 31. 03. 2022 Furs 31. 03. 2022 31. 03. 2022
Vprašanje in odgovor FURS: Dohodek iz oddajanja premoženja v najem Vprašanje 9: Od katerih dohodkov iz oddajanja premoženja v najem se dohodnine ne plačuje? Vprašanje 9: Od katerih dohodkov iz oddajanja premoženja v najem se dohodnine ne plačuje? OdgovorDohodnine se ne plačuje od:dohodka iz oddajanja premičnin v najem, razen od dohodka iz oddajanja opreme, bivalnika in prevoznega sredstva v najem,materialnih vlaganj... 31. 03. 2022 Furs 31. 03. 2022 31. 03. 2022
Prikazov na stran:
Komentar