Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Zgled: Destimulacija je predvidena le v splošnem aktu delodajalca Destimulacija je predvidena le v splošnem aktu delodajalca Delavec v pogodbi o zaposlitvi nima predvidene možnosti obračunavanja destimulacije, če ne bo dosegel pričakovanih delovnih rezultatov. Je pa delodajalec merila in velikost za njeno obračunavanje določil... Zveza RFR 24. 02. 2021
Zgled: Davek na vodna plovila od devet metrov dolgega čolna Davek na vodna plovila od devet metrov dolgega čolna Slovenski rezident je 1. aprila v Sloveniji kupil nov devet metrov dolg čoln z močjo motorja 400 kilovatov. Čoln je registriral pri Upravi RS za pomorstvo v Kopru. Kolikšen davek na vodna plovila bo za dotično... Zveza RFR 24. 06. 2020
Zgled: Ali lahko delodajalec delavcu obračuna destimulacijo, če je njegova osnovna plača enaka najmanjši osnovni plači tarifnega razreda? Ali lahko delodajalec delavcu obračuna destimulacijo, če je njegova osnovna plača enaka najmanjši osnovni plači tarifnega razreda? Delavčeva osnovna plača po pogodbi o zaposlitvi skladno s VI./2 tarifnim razredom Kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti* (KPGD) znaša... Zveza RFR 27. 04. 2022
Zgled: Obračun dajatev od odpravnine, ki delavcu po zakonu ne pripada Obračun dajatev od odpravnine, ki delavcu po zakonu ne pripada Delodajalec in delavec sta sklenila več pogodb o zaposlitvi za določen čas. Prvo od 1. januarja do 30. junija 2021, drugo od 1. julija do 31. decembra 2021 in tretjo od 1. januarja do 30. junija 2022. Vse... Zveza RFR 28. 07. 2022
Zgled: Ali delavcu pripada odpravnina ob upokojitvi, če se je upokojil po izteku pogodbe za določen čas? Ali delavcu pripada odpravnina ob upokojitvi, če se je upokojil po izteku pogodbe za določen čas? Delavec je bil pri delodajalcu več kot pet let zaposlen na podlagi več pogodb o zaposlitvi za določen čas zaradi nadomeščanja začasno odsotnega delavca. Zadnja pogodba... Zveza RFR 28. 09. 2022
Zgled: Razvrstitev obveznosti ob predčasnem poplačilu dolgoročnega dolga Razvrstitev obveznosti ob predčasnem poplačilu dolgoročnega dolga Organizacija je najela posojila pri banki A, ki ga mora odplačati po amortizacijskem načrtu do leta 2026. Posojilo je v računovodskih izkazih za poslovno leto 2021 razvrstila med dolgoročne obveznosti... Zveza RFR 28. 07. 2022
Zgled: Storitve družbe za inženiring, ki niso ločene izvršitvene obveze Storitve družbe za inženiring, ki niso ločene izvršitvene obveze Družba za inženiring je z naročnikom sklenila pogodbo, s katero se je zavezala, da bo najprej izdelala idejni projekt. Na osnovi izbranega idejnega projekta pa bo izdelala vso dokumentacijo, ki je... Zveza RFR 29. 07. 2021
Zgled: Ukrajinski rezident opravlja delo za slovenskega delodajalca zunaj Slovenije Ukrajinski rezident opravlja delo za slovenskega delodajalca zunaj Slovenije Ukrajinski rezident je že pred izbruhom vojne v Ukrajini opravljal delo za slovenskega delodajalca na gradbiščih v EU in tretjih državah. Po 15/1 konvencije, sklenjene med Slovenijo... Zveza RFR 30. 03. 2022
Zgled: Obravnava dveh zagotovljenih obrokov na dan Obravnava dveh zagotovljenih obrokov na dan Javni uslužbenec je zaposlen za polni delovni čas. Njegov delovni čas je enakomerno razporejen od ponedeljka do petka po osem ur na dan. Delodajalec je javnemu uslužbencu za en teden v januarju 2022 začasno prerazporedil... Zveza RFR 23. 02. 2022
Zgled: Izpodbojnost prodajne pogodbe Izpodbojnost prodajne pogodbe Družba A je od družbe B kupila računalniško opremo. Družba B je navedla neresnične podatke glede vrste, ustreznosti in načina delovanja opreme niti ni seznanila kupca, da je bila oprema rabljena več let. Družba A je zaradi prevare... Zveza RFR 28. 07. 2022
Zgled: Uporaba osebnega avtomobila za poslovni namen – prevoz lastnega blaga Uporaba osebnega avtomobila za poslovni namen – prevoz lastnega blaga Davčni zavezanec v okviru svoje dejavnosti med drugim opravlja prevoz blaga za druge davčne zavezance. Za ta namen je pred tremi leti nabavil tri vozila za kombinirani prevoz, ki po 106. členu PZDDV... Zveza RFR 23. 02. 2022
Zgled: Dve zaporedni dobavi blaga znotraj EU z dvema prevozoma Dve zaporedni dobavi blaga znotraj EU z dvema prevozoma Slovenski davčni zavezanec kupi blago od avstrijskega davčnega zavezanca in ga nato proda španskemu davčnemu zavezancu. Gre za verižni posel, pri katerem vsaki prodaji sledi prevoz. Blago je iz Avstrije najprej... Zveza RFR 27. 05. 2021
Zgled: Pravica do odbitka DDV od blaga, izvoženega pred identifikacijo Pravica do odbitka DDV od blaga, izvoženega pred identifikacijo Slovenska družba, katere vrednost obdavčljivega prometa za zadnjih 12 mesecev je pod 20.000 EUR, je januarja 2021 prodala večjo pošiljko blaga, ki ga je imela v zalogi, in ga tudi izvozila v Srbijo. Marca... Zveza RFR 29. 07. 2021
Zgled: Delavec delodajalca ni pozval k odpravi kršitev Delavec delodajalca ni pozval k odpravi kršitev Delavec je delodajalcu vročil izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi. Ni pa ga predhodno pozval k odpravi kršitev niti ni o njih obvestil inšpektorata za delo. Ali je delavčeva izredna odpoved zakonita? Odgovor: Delavec... Zveza RFR 28. 04. 2021
Zgled: Ali ima delavec pravico do odpravnine, če je odklonil sklenitev pogodbe za nedoločen čas za neustrezno delo? Ali ima delavec pravico do odpravnine, če je odklonil sklenitev pogodbe za nedoločen čas za neustrezno delo? Delodajalec in delavec sta sklenila pogodbo za določen čas od 1. januarja do 30. junija 2022 zaradi začasno povečanega obsega dela za delovno mesto prodajalec... Zveza RFR 28. 07. 2022
Zgled: Prenehanje statusa malega proizvajalca žganja Prenehanje statusa malega proizvajalca žganja Mali proizvajalec žganja običajno decembra proizvede 180 litrov žganja z vsebnostjo 40 vol. % alkohola in v letnem obračunu prikaže obveznost 475,20 EUR. To obveznost je vračunal v ceno žganja in nekaj žganja tudi prodal... Zveza RFR 27. 10. 2021
Zgled: Nepremičnina, vrnjena v denacionalizacijskem postopku, in nadomestilo Nepremičnina, vrnjena v denacionalizacijskem postopku, in nadomestilo Zavezanec je v denacionalizacijskem postopku dobil vrnjeno isto nepremičnino, ki je bila nacionalizirana. Obenem pa je prejel tudi odškodnino, ker nepremičnine v času, ko je bila nacionalizirana, ni... Zveza RFR 27. 04. 2022
Zgled: Odloženi stroški zaradi izposoje sredstva Odloženi stroški zaradi izposoje sredstva Lekarna (javni zavod) opravlja lekarniško dejavnost. Občasno želijo pacienti pridobiti njim sicer pripadajoče zdravilo, ki pa tisti trenutek ni pokrito z ustreznim receptom. Lekarna zdravilo izda in pacienta zaveže, da čim... Zveza RFR 27. 12. 2018
Zgled: Ali ima delavec pravico do odpravnine, če je med pogodbo za nedoločen in določen čas prišlo do prekinitve? Ali ima delavec pravico do odpravnine, če je med pogodbo za nedoločen in določen čas prišlo do prekinitve? Delodajalec in delavec sta sklenila pogodbo za določen čas od 1. avgusta 2021 do 31. julija 2022 zaradi začasno povečanega obsega dela. Novo pogodbo za nedoločen... Zveza RFR 28. 07. 2022
Zgled: Naložba v namensko premoženje javnega sklada Naložba v namensko premoženje javnega sklada Drugi uporabnik je ustanovitelj javnega sklada. Sredstva v namensko premoženje javnega sklada je zagotovil delno s stvarnim vložkom 37.500 EUR (knjigovodska vrednost nepremičnin), delno pa z denarnim vplačilom 5.000 EUR... Zveza RFR 27. 12. 2018
Zgled: Delavcu se je po ponovni zaposlitvi pogodba za določen čas iztekla Delavcu se je po ponovni zaposlitvi pogodba za določen čas iztekla Delavec se je, ko je izpolnil pogoje za starostno upokojitev, upokojil, delodajalec pa mu je ob upokojitvi izplačal odpravnino. Po enem letu se je delavec ponovno zaposlil pri njem, tokrat s polnim... Zveza RFR 28. 09. 2022
Zgled: Obnova in registracija starodobnika Obnova in registracija starodobnika Fizična oseba je kupila motorno vozilo v slabem stanju, ki že vsaj 40 let ni bilo registrirano. Potem ko ga je popolnoma obnovila, ga želi tudi registrirati, da bi ga uporabljala v cestnem prometu.Ali se od obnovljenega starega... Zveza RFR 24. 02. 2021
Zgled: Povračilo stroškov prevoza pri neenakomerno razporejenem delovnem času in odsotnosti, kadar uslužbenec ne sme prejeti manj kot 30 EUR Povračilo stroškov prevoza pri neenakomerno razporejenem delovnem času in odsotnosti, kadar uslužbenec ne sme prejeti manj kot 30 EUR Uslužbenec, ki delo opravlja v neenakomerno razporejenem delovnem času, bi moral za polno prisotnost priti na delo 18-krat. Stroški... Zveza RFR 29. 07. 2021
Zgled: Velikost odpravnine, če delavec dela s krajšim delovnim časom na podlagi posebnih predpisov Velikost odpravnine, če delavec dela s krajšim delovnim časom na podlagi posebnih predpisov Delodajalec in delavec sta sklenila pogodbo za določen čas od 1. januarja 2021 do 30. junija 2022 zaradi začasno povečanega obsega dela s polnim delovnim časom. S 1. januarjem... Zveza RFR 28. 07. 2022
Zgled: Ali ima delavec pravico do odpravnine, če je odklonil predčasno sklenitev nove pogodbe za nedoločen čas? Ali ima delavec pravico do odpravnine, če je odklonil predčasno sklenitev nove pogodbe za nedoločen čas? Delodajalec in delavec sta sklenila pogodbo za določen čas od 1. januarja 2021 do 31. decembra 2022 zaradi začasno povečanega obsega dela. Delodajalec je delavcu 1... Zveza RFR 28. 07. 2022
Zgled: Določitev osnovne plače na uro Določitev osnovne plače na uro Delodajalec je delavcu v pogodbi o zaposlitvi določil osnovno plačo tako, da znaša njegova urna postavka 8 EUR bruto. Delodajalec je računovodski servis, zato ga ne zavezuje nobena kolektivna pogodba dejavnosti.Ali je tak način določitve... Zveza RFR 27. 04. 2022
Zgled: Izplačilo dela plače za delovno uspešnost v bonih Izplačilo dela plače za delovno uspešnost v bonih Delodajalec je v pogodbah o zaposlitvi z delavci določil merila za izplačilo dela plače za delovno uspešnost. Zapisal pa je, da jo bo delavcem izplačal v bonih svojega podjetja.Ali je to dopustno? Odgovor: Ne. Del plače... Zveza RFR 24. 02. 2021
Zgled: Ali mora delodajalec delavki poleg stroškov prenočevanja plačati tudi nadomestilo za ločeno življenje? Ali mora delodajalec delavki poleg stroškov prenočevanja plačati tudi nadomestilo za ločeno življenje? Delodajalec je delavko v oktobru (za 5 dni) in decembru (za 5 dni) napotil na službeno potovanje na območje, ki je od njenega prebivališča in prebivališča njene... Zveza RFR 24. 11. 2021
Zgled: Naročilnica ali pogodba? Naročilnica ali pogodba? Naročnik želi v postopku evidenčnega javnega naročila nabaviti zaščitno opremo – čelade. V razpisnih pogojih je objavil, da želi 150 čelad nabaviti v letu 2021, 100 pa v letu 2022. Skupna vrednost javnega naročila je 10.500 EUR brez DDV... Zveza RFR 24. 11. 2021
Zgled: Opredelitev ukrepa zaradi nedoseganja načrtovanih prihodkov osnovne šole med epidemijo COVID-19 Opredelitev ukrepa zaradi nedoseganja načrtovanih prihodkov osnovne šole med epidemijo COVID-19 Osnovna šola je zaradi epidemije v zadnjem letu doživela izpad prihodkov iz tržne dejavnosti.Kakšne ukrepe naj sprejme, da prepreči nastanek izpada načrtovanih prihodkov od... Zveza RFR 30. 03. 2022
Zgled: Kraj obdavčitve pri uporabi naprave za zasebni namen Kraj obdavčitve pri uporabi naprave za zasebni namen Davčni zavezanec, ki se ukvarja s popravili vozil, je nabavil dražje naprave za testiranje elektronskih delov vozil. Uporabljajo jih zaposleni in pogodbeni sodelavci iz sosednje države članice pri popravilih... Zveza RFR 26. 01. 2022
Zgled: Prihodkovni pogoj pri nadomestilih za čakanje na delo po drugem do petem interventnem zakonu Prihodkovni pogoj pri nadomestilih za čakanje na delo po drugem do petem interventnem zakonu Družba posluje v avtomobilski dejavnosti. Zaradi epidemije koronavirusne bolezni 19 in zaradi spremenjenih okoliščin poslovanja v zvezi z njo je imela v času razglašene... Zveza RFR 25. 11. 2020
Zgled: Postavitev reklamnega panoja na kmetijskem zemljišču Postavitev reklamnega panoja na kmetijskem zemljišču Fizična oseba (zavezanec) je lastnik kmetijskega zemljišča. Z družbo A se dogovori, da sme na njegovem zemljišču postaviti reklamni pano. Dogovorita se za enkratno nadomestilo v znesku 1.000 EUR. Zavezanec nima... Zveza RFR 27. 04. 2022
Zgled: Delodajalec javnim uslužbencem kljub odsotnosti povrne regres za prehrano med delom za vse delovne dni v mesecu Delodajalec javnim uslužbencem kljub odsotnosti povrne regres za prehrano med delom za vse delovne dni v mesecu Delodajalec javnim uslužbencem vsak mesec povrne regres za prehrano med delom za vse delovne dni v mesecu. To stori ne glede na to, ali je bil javni... Zveza RFR 23. 02. 2022
Zgled: Ali ima delavec pravico do odpravnine zaradi odpovedi pogodbe za določen čas zaradi neuspešno opravljenega poskusnega dela? Ali ima delavec pravico do odpravnine zaradi odpovedi pogodbe za določen čas zaradi neuspešno opravljenega poskusnega dela? Delodajalec in delavec sta sklenila pogodbo za določen čas od 1. januarja do 31. decembra 2022 zaradi začasno povečanega obsega dela. V pogodbi... Zveza RFR 28. 07. 2022
Zgled: Obdavčitev presežnega zneska plačila za poslovno uspešnost Obdavčitev presežnega zneska plačila za poslovno uspešnost Družba z omejeno odgovornostjo (delodajalec) je že pred leti s splošnim aktom sprejela odločitev, da ob izpolnjenih pogojih iz tega akta vsem zaposlenim v družbi pripada del plače za poslovno uspešnost te... Zveza RFR 28. 09. 2022
Zgled: Pravica do plačila za poslovno uspešnost je določena v splošnem aktu in pogodbi o zaposlitvi Pravica do plačila za poslovno uspešnost je določena v splošnem aktu in pogodbi o zaposlitvi Družba z omejeno odgovornostjo (delodajalec) ima splošni akt, v katerem je določeno, da zaposlenim pripada plačilo za poslovno uspešnost glede na kriterij v tem splošnem aktu... Zveza RFR 28. 09. 2022
Zgled: Popravek ob nabavi odbitega DDV v primeru kraje blaga Popravek ob nabavi odbitega DDV v primeru kraje blaga Zavezanec pogosto ugotovi manke blaga zaradi kraj. Te običajno prijavi policiji, o čemer je sestavljen policijski zapisnik. V primeru kraj manjših vrednosti pa kraje ne prijavlja policiji. V katerem primeru mora... Zveza RFR 29. 12. 2021
Zgled: Oblikovanje ocene verjetnosti nastanka tveganja in teže posledic pri osnovni šoli med epidemijo COVID-19 Oblikovanje ocene verjetnosti nastanka tveganja in teže posledic pri osnovni šoli med epidemijo COVID-19 Osnovna šola je zaradi epidemije v zadnjem letu doživela izpad prihodkov iz tržne dejavnosti.Kako naj oceni verjetnost nastanka izpada prihodkov iz tržne dejavnosti... Zveza RFR 30. 03. 2022
Zgled: Povračilo stroškov prehrane med delom in prevoza na delo in z njega Povračilo stroškov prehrane med delom in prevoza na delo in z njega Uporabnik izplačuje zaposlenemu povračilo stroškov prehrane med delom in prevoza na delo in z njega v skladu s kolektivno pogodbo in v znesku, ki ni obdavčen niti z dohodnino niti s prispevki za... Zveza RFR 27. 12. 2018
Zgled: Zmanjšanje davčne osnove za davčno izgubo po prisilni poravnavi po SRS Zmanjšanje davčne osnove za davčno izgubo po prisilni poravnavi po SRS V družbi se je leta 2019 končal postopek prisilne poravnave. Po pravnomočni potrditvi prisilne poravnave je družba odpisala 10.000 EUR obveznosti do dobaviteljev in financerjev. Pred letom 2019 je... Zveza RFR 27. 03. 2020
Zgled: Sredstva iz proračuna za tekoče in investicijske odhodke krajevne skupnosti s statusom pravne osebe Sredstva iz proračuna za tekoče in investicijske odhodke krajevne skupnosti s statusom pravne osebe Občina je krajevni skupnosti za njeno delovanje nakazala 1.000 EUR sredstev.Kako občina in krajevna skupnost izkažeta nakazana sredstva in odhodke? Odgovor: Občina... Zveza RFR 27. 12. 2018
Zgled: Dajatve za osebno dopolnilno delo Dajatve za osebno dopolnilno delo Gostilna Ančka je od upokojenca odkupila 5 kg gob. Dogovorjena cena za 1 kg gob je 10 EUR. Upokojencu je izplačala 50 EUR.Kolikšne dajatve obračuna kupec gob? Odgovor: Od dohodkov iz osebnega dopolnilnega dela (prodaje izdelkov domače... Zveza RFR 27. 03. 2020
Zgled: Samodejno posredovanje informacij drugi državi Samodejno posredovanje informacij drugi državi V davčnem inšpekcijskem nadzoru je nemški davčni organ ugotovil, da je nemški zavezanec uveljavljal stroške opravljenih storitev, ki mu jih je zaračunal slovenski zavezanec. Stroški se mu sicer niso zdeli sporni, vendar je... Zveza RFR 27. 12. 2018
Zgled: Poročanje o dodatnih podatkih o plačah in nadomestilih v obrazcu iREK-O Poročanje o dodatnih podatkih o plačah in nadomestilih v obrazcu iREK-O Družba ima 20 zaposlenih. Od tega je bil v preteklem mesecu eden od njih nekaj dni odsoten zaradi bolezni (nadomestilo v breme delodajalca), drugi pa je bil odsoten cel mesec, pri čemer je to... Zveza RFR 28. 07. 2022
Zgled: Povračilo stroška za prehrano pri nadurnem delu Povračilo stroška za prehrano pri nadurnem delu Dvema uslužbencema, ki delo opravljata v enakomerno razporejenem delovnem času od ponedeljka do petka po osem ur dnevno, je vodja pisno odredil vsakemu po pet ur dela prek polnega delovnega časa. Prvi uslužbenec bo delo... Zveza RFR 29. 07. 2021
Zgled: Sklenitev dodatka k pogodbi o zaposlitvi zaradi dviga osnovne plače Sklenitev dodatka k pogodbi o zaposlitvi zaradi dviga osnovne plače Delodajalec, ki ga zavezuje KPKIS, je delavca razvrstil v VI. tarifni razred, za katerega je bila do 31. decembra 2021 določena najmanjša osnovna plača v velikosti 941,34 EUR na mesec. Od 1. januarja... Zveza RFR 27. 04. 2022
Zgled: Oprostitev odškodnine za telesno poškodbo Oprostitev odškodnine za telesno poškodbo Fizični osebi (zavezancu) pripada odškodnina po zunajsodni poravnavi zaradi telesne poškodbe v nakupovalnem središču. Zavezanec je namreč vložil zahtevek za odškodnino v znesku 1.000 EUR, nato pa je med njim in lastnikom... Zveza RFR 27. 04. 2022
Zgled: Sredstva za zaposlitev osebe po razpisu aktivne politike zaposlovanja in subvencija za skrajšani delovni čas Sredstva za zaposlitev osebe po razpisu aktivne politike zaposlovanja in subvencija za skrajšani delovni čas Družba je na podlagi razpisa aktivne politike zaposlovanja na začetku leta 2020 od Zavoda RS za zaposlovanje prejela odobritev delnega financiranja sredstev za... Zveza RFR 25. 11. 2020
Zgled: Vštevanje časa za mreženje v delovni čas Vštevanje časa za mreženje v delovni čas Delavec se je udeležil strokovne konference na Dunaju. Trajala je od 10.00 do 16.00, ob 19.00 pa se je začel večerni program s pogostitvijo in glasbo. Delavec se ga je udeležil in v hotel prišel ob 1.00.Koliko ur, ki jih je... Zveza RFR 24. 11. 2021
Prikazov na stran:
Komentar