Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Zgled: Organizacija po nakupu sredstva prejme zanj državno pomoč Organizacija po nakupu sredstva prejme zanj državno pomoč Organizacija je v letu 2020 kupila stroj, ki ga je razvrstila med opredmetena osnovna sredstva. Nabavna vrednost je 7.500 EUR, odvisni stroški nabave pa 500 EUR. Doba koristnosti stroja je 4 leta. V letu 2021 se... Zveza RFR 24. 06. 2021
Zgled: Popravljanje napak iz preteklih let pri subjektu javnega interesa Popravljanje napak iz preteklih let pri subjektu javnega interesa Družba je po ZGD-1K postala subjekt javnega interesa. Nadzorni svet se ne strinja z dogovorom med družbo in revizorjem računovodskih izkazov, da družba zaradi nepomembnosti ni oblikovala rezervacij za... Zveza RFR 24. 06. 2021
Zgled: Storitev uporabe nepremičnine, opravljena v lastnem imenu za tuj račun, ko komisionar ni identificiran za DDV Storitev uporabe nepremičnine, opravljena v lastnem imenu za tuj račun, ko komisionar ni identificiran za DDV Davčni zavezanec, identificiran za DDV, ima v lasti več nepremičnin. V uporabo tretjim osebam jih bo dajal drug davčni zavezanec v svojem imenu in za lastnikov... Zveza RFR 24. 03. 2021
Zgled: Zelo kratek rok za oddajo ponudbe Zelo kratek rok za oddajo ponudbe Dom starejših občanov je v času hitrega širjenja okužb z virusi nujno potreboval 20.000 zaščitnih mask. 15. julija ob 12.00 je poslal povpraševanje trem ponudnikom. Rok za oddajo ponudbe je bil 16. julij 2021 do 12.00. Prejel je le eno... Zveza RFR 24. 11. 2021
Zgled: Tiskanje publikacije na Hrvaškem Tiskanje publikacije na Hrvaškem Slovenski zavezanec naroči tiskanje publikacije na Hrvaškem. Hrvaški tiskar mu izda račun brez DDV in navede klavzulo oproščena skupnostna dobava blaga.Kako naročnik tiskanja obračuna DDV v Sloveniji? Odgovor: Očitno je hrvaški tiskar... Zveza RFR 27. 05. 2021
Zgled: Povračilo stroška za prehrano med delom v primeru dela s krajšim delovnim časom Povračilo stroška za prehrano med delom v primeru dela s krajšim delovnim časom Delavka dela s krajšim delovnim časom 20 ur na teden na podlagi pogodbene svobode. Z delodajalcem se je dogovorila, da bo delala od ponedeljka do petka po štiri ure na dan. Delodajalca ne... Zveza RFR 29. 07. 2021
Zgled: Izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj in poroštvo Izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj in poroštvo Družba A, ki ima zapadlo terjatev do družbe B in njenih solidarnih dolžnikov (družb C in D), je izpodbijala sklenitev prodajne pogodbe o odsvojitvi dveh nepremičnin, ki jo je opravila družba B. Trdila je, da jo je... Zveza RFR 29. 07. 2021
Zgled: Storitev, prejeta od davčnega zavezanca iz Združenega kraljestva Storitev, prejeta od davčnega zavezanca iz Združenega kraljestva Slovenski zavezanec je januarja 2021 naročil storitev prevoza blaga po ozemlju Francije in Združenega kraljestva. Od davčnega zavezanca iz Združenega kraljestva, ki je opravil prevoz blaga delno po... Zveza RFR 27. 01. 2021
Zgled: Obdavčitev osebnega dopolnilnega dela za čiščenje Obdavčitev osebnega dopolnilnega dela za čiščenje Posameznik, ki je slovenski rezident, je pri slovenski družini (naročniku) junija enkrat na teden čistil stanovanje. Za delo je prejel 50 EUR na teden. Naročnik je za tega posameznika (izvajalca osebnega dopolnilnega... Zveza RFR 29. 07. 2020
Zgled: Obdavčitev izplačila najemnine za kmetijsko zemljišče fizični osebi Obdavčitev izplačila najemnine za kmetijsko zemljišče fizični osebi Fizična oseba, ki je slovenski rezident, daje v najem kmetijsko zemljišče pravni osebi. Znesek najemnine znaša 1.000 EUR bruto.Kakšen je pravilen obračun dohodnine? Odgovor:  Izplačevalec predloži... Zveza RFR 24. 06. 2020
Zgled: Izplačilo nadomestila namesto odpovednega roka Izplačilo nadomestila namesto odpovednega roka Delavec je delavcu vročil izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi. Pri njem je bil zaposlen 15 let in 10 mesecev. Delavcu je delovno razmerje prenehalo z dnem vročitve odpovedi, zato ni imel odpovednega roka.Kolikšna... Zveza RFR 28. 04. 2021
Zgled: Povračilo stroškov prevoza, kadar uslužbenec ne sme prejeti manj kot 30 EUR za polno prisotnost Povračilo stroškov prevoza, kadar uslužbenec ne sme prejeti manj kot 30 EUR za polno prisotnost Uslužbencu bi za celomesečno prisotnost (20 dni) pripadalo povračilo 24 EUR kilometrine za prevoz na delo in z njega. Skladno s kolektivno pogodbo za dejavnost mu mora... Zveza RFR 29. 07. 2021
Zgled: Ali mora delodajalec dodatek, ki je določen v pogodbi o zaposlitvi, nujno izplačati? Ali mora delodajalec dodatek, ki je določen v pogodbi o zaposlitvi, nujno izplačati? Delodajalca ne zavezuje kolektivna pogodba dejavnosti. Zato je velikosti zakonsko določenih dodatkov določil v pogodbi o zaposlitvi. Z delavcem se je v njej tudi dogovoril, da mu bo... Zveza RFR 26. 01. 2022
Zgled: Stavbna pravica in gradnja zgradbe pri mikro in majhnih organizacijah, ki uporabijo izjemo po SRS 1.63 (2019) Stavbna pravica in gradnja zgradbe pri mikro in majhnih organizacijah, ki uporabijo izjemo po SRS 1.63 (2019) Organizacija A je sklenila pogodbo o stavbni pravici z organizacijo B. Stavbna pravica je vpisana v zemljiško knjigo in se podeljuje za 90 let, zanjo pa je... Zveza RFR 24. 03. 2021
Zgled: Delavec kljub opozorilu še naprej ne upošteva delodajalčevih navodil Delavec kljub opozorilu še naprej ne upošteva delodajalčevih navodil Delavec že dlje časa ne upošteva delodajalčevih navodil za delo. Delodajalec ga je za enako kršitev že štirikrat pisno opomnil in ga vsakič znova ponovno poučil, da mora njegova navodila spoštovati... Zveza RFR 27. 05. 2021
Zgled: Prihodki od prodaje osnovnega sredstva in računanje upada prihodkov po interventni zakonodaji Prihodki od prodaje osnovnega sredstva in računanje upada prihodkov po interventni zakonodaji Organizacija (d. o. o.), ki je bila ustanovljena že v letu 2017, je po ZIUZEOP prejela povračilo izplačanega nadomestila plače za čas začasnega čakanja na delo za pet... Zveza RFR 25. 11. 2020
Zgled: Obračun dohodka po podjemni pogodbi osebe, ki ni zavarovana po drugi zavarovalni podlagi (ne velja za upokojenca) Obračun dohodka po podjemni pogodbi osebe, ki ni zavarovana po drugi zavarovalni podlagi (ne velja za upokojenca) Podjemnik, ki je slovenski rezident, izdela pohištvo za slovensko družbo in od nje po podjemni pogodbi prejme enkratni dohodek 1.000 EUR. V času dela... Zveza RFR 29. 07. 2020
Zgled: Opredelitev pojma podjetja za namene državne pomoči po ZIUZEOP Opredelitev pojma podjetja za namene državne pomoči po ZIUZEOP Družba je prejela povračilo nadomestila za delavce, ki so bili v času epidemije od 13. marca do 31. maja 2020 na začasnem čakanju na delo. Tudi dve hčerinski družbi sta prejeli tovrstno državno pomoč. Vse... Zveza RFR 25. 11. 2020
Zgled: Presoja skupnega obvladovanja, če je ena od strank upravljavec Presoja skupnega obvladovanja, če je ena od strank upravljavec Družbi A in B sta ustanovili družbo C. V njej ima vsaka 50-odstotni delež in pravico do imenovanja enega člana uprave. Vse dejavnosti v družbi C izvaja družba A kot upravljavec. Pogodbeni sporazum določa... Zveza RFR 24. 06. 2021
Zgled: Odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi nedoseganja pričakovanih delovnih rezultatov Odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi nedoseganja pričakovanih delovnih rezultatov Delodajalec ima zaposlenega delavca, ki že dlje časa ne dosega pričakovanih delovnih rezultatov. Delodajalec mu destimulacije nikoli ni obračunal, čeprav bi mu jo lahko. Razmišlja, da bi... Zveza RFR 24. 02. 2021
Zgled: Obdavčitev prejetega predplačila pred identifikacijo za DDV Obdavčitev prejetega predplačila pred identifikacijo za DDV Obdavčljivi promet malega davčnega zavezanca je blizu 50.000 EUR. Ker je v zadnjem času veliko povpraševanje po njegovih storitvah, pričakuje, da bo njegov promet kmalu presegel predpisano mejno vrednost... Zveza RFR 27. 04. 2022
Zgled: Uvedba izdajanja plačilne liste in kadrovske evidence v elektronski obliki Uvedba izdajanja plačilne liste in kadrovske evidence v elektronski obliki V organizaciji želijo zaradi varnosti in varovanja zdravja omejiti osebne stike med zaposlenimi iz različnih oddelkov. Zato želijo omejiti tudi vstopanje drugih zaposlenih v oddelek za kadre... Zveza RFR 24. 06. 2021
Zgled: Plačnik davka za dohodek nerezidenta je poslovna enota Plačnik davka za dohodek nerezidenta je poslovna enota Fizične osebe nerezidentke prejemajo dohodek za njihovo delo v poslovni enoti v Sloveniji. Pri tem imajo nekatere fizične osebe delodajalca, ki je rezident druge države in ima v Sloveniji poslovno enoto. Kako so... Zveza RFR 27. 04. 2022
Zgled: Izračun regresa za prehrano pri nadurnem delu na dan, ki ni uslužbenčev delovni dan Izračun regresa za prehrano pri nadurnem delu na dan, ki ni uslužbenčev delovni dan Javni uslužbenec je zaposlen za polni delovni čas. Njegov delovni čas je enakomerno razporejen od ponedeljka do petka po osem ur na dan. Delodajalec mu je odredil opravljanje nadurnega... Zveza RFR 23. 02. 2022
Zgled: Obdavčitev denarnega dobitka pri tomboli Obdavčitev denarnega dobitka pri tomboli Znesek dobitka na tomboli je 100.000 EUR. Dobitnik je fizična oseba s stalnim prebivališčem v občini Novo mesto. Kako je dobitek obdavčen in čigav prihodek je pobrani davek? Odgovor: Od izplačanega dobitka mora prireditelj... Zveza RFR 24. 06. 2020
Zgled: Ugotovitev čiste izgube pri zadrugi in njen prenos Ugotovitev čiste izgube pri zadrugi in njen prenos Zadruga je v obračunskem obdobju ustvarila 80.000 EUR prihodkov in 83.000 EUR odhodkov. Po davčnem obračunu ni imela davčne osnove za obračun davka od dohodkov pravnih oseb. Kako zadruga knjiži? Odgovor... Zveza RFR 29. 07. 2021
Zgled: Mesto opravljanja dela je od najbližjega postajališča oddaljeno tri kilometre Mesto opravljanja dela je od najbližjega postajališča oddaljeno tri kilometre Delodajalec delavcem za prevoz na delo in z njega povrača strošek v obliki kilometrine. Mesto opravljanja dela (sedež podjetja) je od najbližjega postajališča oddaljeno tri kilometre.Ali se... Zveza RFR 24. 06. 2021
Zgled: Zasebnik serviser opravi servisno delo v Sloveniji Zasebnik serviser opravi servisno delo v Sloveniji Zasebnik serviser je z zasebnim vozilom (vozilom iz gospodinjstva) odšel na pot, da bi opravil servis pri stranki v Mariboru. Istega dne se je vrnil v Ljubljano na sedež družbe. Odsoten je bil 7 ur, skupaj s potjo... Zveza RFR 24. 11. 2021
Zgled: Zasebnik opravi prevoz blaga v Gradec – službeno potovanje v tujino Zasebnik opravi prevoz blaga v Gradec – službeno potovanje v tujino Zasebnik, ki je avtoprevoznik, je opravil prevoz blaga, ki ga je naročnik iz Avstrije naročil pri njem (interni prevoz). Prevoz je opravil z vozilom, ki ni evidentirano v njegovem podjetju, saj ga... Zveza RFR 24. 11. 2021
Zgled: Uvoz blaga in carinska vrednost pri različnih dobavnih pogojih Uvoz blaga in carinska vrednost pri različnih dobavnih pogojih Slovenski zavezanec je uvozil blago iz Kitajske. Blago je z ladjo prispelo v Koper, kjer je bilo tudi sproščeno v prosti promet. Uvoznik se je z enim prodajalcem dogovoril za ceno z uporabo klavzule... Zveza RFR 27. 04. 2022
Zgled: Obračun plače, manjše od minimalne, brez dodatkov Obračun plače, manjše od minimalne, brez dodatkov Delavec ima v pogodbi o zaposlitvi kot osnovno plačo določeno 700 EUR.Kakšen je obračun plače za januar 2021? Odgovor: Delodajalec mora, da bi se delavčeva plača za polni delovni čas izenačila z minimalno, dodati... Zveza RFR 27. 01. 2021
Zgled: Izplačilo razlike med ekonomsko vrednostjo obroka in velikostjo denarnega povračila za prehrano Izplačilo razlike med ekonomsko vrednostjo obroka in velikostjo denarnega povračila za prehrano Delodajalca zavezuje kolektivna pogodba dejavnosti, ki določa, da mora delavcem, ki ne uživajo toplega obroka, izplačati razliko med ekonomsko vrednostjo obroka... Zveza RFR 29. 07. 2021
Zgled: Odprava rezervacij, oblikovanih ob prehodu na nov način računovodenja Odprava rezervacij, oblikovanih ob prehodu na nov način računovodenja Družba izkazuje rezervacije za odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade. Rezervacije v znesku 25.000 EUR so bile v breme preteklega poslovnega izida oblikovane ob prehodu na SRS 2006 in niso... Zveza RFR 27. 04. 2022
Zgled: Delodajalec od delavca ob prenehanju delovnega razmerja ni zahteval vračila dela regresa Delodajalec od delavca ob prenehanju delovnega razmerja ni zahteval vračila dela regresa Delavec je odpovedal delovno razmerje sredi avgusta. Konec junija je prejel celotni znesek regresa za letni dopust za to leto. Delodajalec delavca ni pozval k vračilu dela regresa... Zveza RFR 24. 03. 2021
Zgled: Delavčeva osnovna plača je manjša od minimalne, dodatek pa se vanjo všteva Delavčeva osnovna plača je manjša od minimalne, dodatek pa se vanjo všteva Delavčeva osnovna plača po pogodbi o zaposlitvi znaša 1.000 EUR. Delavec ima v pogodbi o zaposlitvi določeno, da mu pripada dodatek za lojalnost, ki trenutno znaša 150 EUR. Drugih dodatkov nima... Zveza RFR 24. 02. 2021
Zgled: Spremembe računovodskih ocen pri sestavitvi računovodskih izkazov med letom Spremembe računovodskih ocen pri sestavitvi računovodskih izkazov med letom Organizacija je decembra 2020 prejela sklep sodišča o začetku postopka zaradi neupravičene prekinitve delovnega razmerja. Tožbeni zahtevek znaša 16.000 EUR. Odvetnik, ki je organizacijo... Zveza RFR 27. 05. 2021
Zgled: Ali je izplačilo denarnega povračila zaradi skrajšanja odpovednega roka nujno? Ali je izplačilo denarnega povračila zaradi skrajšanja odpovednega roka nujno? Delavec je podal redno odpoved pogodbe o zaposlitvi. Ker je pri delodajalcu zaposlen več kot eno leto, mu pripada 30-dnevni odpovedni rok. Delavec bi rad čim prej začel z delom pri novem... Zveza RFR 30. 03. 2022
Zgled: Zasebna uporaba koles Zasebna uporaba koles Davčni zavezanec je za zaposlene nabavil več koles, ki jih ti uporabljajo za premike med obrati in poslovalnicami. Hkrati smejo kolesa uporabljati tudi zasebno, vendar jim je mesečno zaradi tega od plače odtegnjen manjši znesek. Ali pri tej... Zveza RFR 26. 01. 2022
Zgled: Uvoz pošiljke iz tretje države, ki vsebuje trošarinsko blago Uvoz pošiljke iz tretje države, ki vsebuje trošarinsko blago Slovenska fizična oseba pri dobavitelju iz tretje države naroči kozarce v vrednosti 20 EUR, steklenico vina v vrednosti 8 EUR in škatlico cigaret v vrednosti 4 EUR. Prek spleta dobavitelju plača 32 EUR za... Zveza RFR 24. 06. 2021
Zgled: Prihodki od obresti pri finančnem najemu Prihodki od obresti pri finančnem najemu Organizacija da v najem opremo, najem pa razvrsti med finančne najeme. Najemna pogodba je sklenjena za pet let, s plačilom zadnjega obroka pa na najemnika preide tudi lastništvo.Kako najemodajalec knjiži? Odgovor... Zveza RFR 27. 05. 2021
Zgled: 14. člen konvencije je ugodnejši od ZDoh-2, če v državi vira ni stalne baze 14. člen konvencije je ugodnejši od ZDoh-2, če v državi vira ni stalne baze Arhitekt, ukrajinski rezident, dosega dohodke iz projektiranja (enako bi se obravnaval odvetnik ali zdravnik, ki svetuje pri pripravi projekta). V Sloveniji s krajšimi prekinitvami dela in biva... Zveza RFR 27. 12. 2018
Zgled: Zmanjšanje poštene vrednosti zgradbe, če je revalorizacijska rezerva povečevala osnovni kapital Zmanjšanje poštene vrednosti zgradbe, če je revalorizacijska rezerva povečevala osnovni kapital Družba ima zgradbo, katere nabavna vrednost je 31. decembra 2015 znašala 100.000 EUR, popravek vrednosti pa 20.000 EUR; doba koristnosti je 50 let. Leta 2016 je spremenila... Zveza RFR 26. 01. 2022
Zgled: Nepremičnina, vrnjena v denacionalizacijskem postopku, in nadomestilo Nepremičnina, vrnjena v denacionalizacijskem postopku, in nadomestilo Zavezanec je v denacionalizacijskem postopku dobil vrnjeno isto nepremičnino, ki je bila nacionalizirana. Obenem pa je prejel tudi odškodnino, ker nepremičnine v času, ko je bila nacionalizirana, ni... Zveza RFR 27. 04. 2022
Zgled: Obračun dohodnine in prispevkov pri kratkotrajni napotitvi v tujino* Obračun dohodnine in prispevkov pri kratkotrajni napotitvi v tujino* Delodajalec je delavca pleskarja, rezidenta Slovenije, napotil na delo v Avstrijo od 1. do 15. decembra 2018. Za delo v Sloveniji prejema mesečno 900 EUR osnovne bruto plače. Poleg tega ima pravico do... Zveza RFR 27. 02. 2022
Zgled: Dve zaporedni dobavi blaga znotraj EU z dvema prevozoma Dve zaporedni dobavi blaga znotraj EU z dvema prevozoma Slovenski davčni zavezanec kupi blago od avstrijskega davčnega zavezanca in ga nato proda španskemu davčnemu zavezancu. Gre za verižni posel, pri katerem vsaki prodaji sledi prevoz. Blago je iz Avstrije najprej... Zveza RFR 27. 05. 2021
Zgled: Povračilo stroškov prevoza pri neenakomerno razporejenem delovnem času in odsotnosti, kadar uslužbenec ne sme prejeti manj kot 30 EUR Povračilo stroškov prevoza pri neenakomerno razporejenem delovnem času in odsotnosti, kadar uslužbenec ne sme prejeti manj kot 30 EUR Uslužbenec, ki delo opravlja v neenakomerno razporejenem delovnem času, bi moral za polno prisotnost priti na delo 18-krat. Stroški... Zveza RFR 29. 07. 2021
Zgled: Postavitev reklamnega panoja na kmetijskem zemljišču Postavitev reklamnega panoja na kmetijskem zemljišču Fizična oseba (zavezanec) je lastnik kmetijskega zemljišča. Z družbo A se dogovori, da sme na njegovem zemljišču postaviti reklamni pano. Dogovorita se za enkratno nadomestilo v znesku 1.000 EUR. Zavezanec nima... Zveza RFR 27. 04. 2022
Zgled: Obnova in registracija starodobnika Obnova in registracija starodobnika Fizična oseba je kupila motorno vozilo v slabem stanju, ki že vsaj 40 let ni bilo registrirano. Potem ko ga je popolnoma obnovila, ga želi tudi registrirati, da bi ga uporabljala v cestnem prometu.Ali se od obnovljenega starega... Zveza RFR 24. 02. 2021
Zgled: Odškodnina za podrtje dreves kot dohodnine oproščeni dohodek Odškodnina za podrtje dreves kot dohodnine oproščeni dohodek Družba se s fizično osebo dogovori, da bo na njenem zemljišču postavila reklamni pano. Zaradi tega bo podrla nekaj sadnih dreves. Plačala bo najemnino za zemljišče v znesku 1.000 EUR in odškodnino za podrta... Zveza RFR 27. 04. 2022
Zgled: Oprostitev odškodnine za telesno poškodbo Oprostitev odškodnine za telesno poškodbo Fizični osebi (zavezancu) pripada odškodnina po zunajsodni poravnavi zaradi telesne poškodbe v nakupovalnem središču. Zavezanec je namreč vložil zahtevek za odškodnino v znesku 1.000 EUR, nato pa je med njim in lastnikom... Zveza RFR 27. 04. 2022
Prikazov na stran:
Komentar