Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) 

V: 04. 05. 2019 - 31. 12. 2019 / U: 01. 01. 2019 - 31. 12. 2019 / UL RS 96/12 ... 28/19

Berete neaktualno različico dokumenta (NPB11, UL RS 28/19).
 
Komentar