Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) 

V: 21. 11. 2017 - 03. 05. 2019 / U: 01. 01. 2018 - 31. 12. 2018 / UL RS 96/12 ... 65/17

Berete neaktualno različico dokumenta (NPB10, UL RS 65/17).
 
Komentar