Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) 

V: 30. 12. 2020 - 16. 04. 2021 / U: 01. 01. 2021 - 30. 04. 2021 / UL RS 96/12 ... 189/20

Berete neaktualno različico dokumenta (NPB14, UL RS 189/20).
 
Komentar