Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) 

V: 01. 01. 2016 - 30. 09. 2017 / U: 01. 01. 2016 - 30. 09. 2017 / UL RS 96/12 ... 102/15

Berete neaktualno različico dokumenta (NPB7, UL RS 102/15).
 
Komentar