Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) 

V: 10. 12. 2013 - 28. 11. 2014 / U: 01. 01. 2014 - 28. 11. 2014 / UL RS 96/12 ... 101/13

Berete neaktualno različico dokumenta (NPB3, UL RS 101/13).
 
Komentar