Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) 

V: 05. 04. 2022 - 17. 04. 2023 / U: 05. 04. 2022 - 17. 04. 2023 / UL RS 96/12 ... 48/22

Berete neaktualno različico dokumenta (UPB1, UL RS 48/22).
 
Komentar