Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) 

V: 30. 12. 2014 - 31. 12. 2015 / U: 01. 02. 2015 - 31. 12. 2015 / UL RS 96/12 ... 95/14

Berete neaktualno različico dokumenta (NPB5, UL RS 95/14).
 
Komentar