Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) 

V: 07. 05. 2013 - 03. 12. 2013 / U: 07. 05. 2013 - 31. 08. 2014 / UL RS 96/12 ... 39/13

Berete neaktualno različico dokumenta (NPB1, UL RS 39/13).
 
Komentar