Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) 

V: 01. 01. 2020 - 23. 10. 2020 / U: 01. 01. 2020 - 31. 12. 2020 / UL RS 96/12 ... 75/19

Berete neaktualno različico dokumenta (NPB12, UL RS 75/19).
 
Komentar