Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) 

V: 01. 10. 2017 - 20. 11. 2017 / U: 01. 10. 2017 - 31. 12. 2017 / UL RS 96/12 ... 23/17

Berete neaktualno različico dokumenta (NPB8, UL RS 23/17).
 
Komentar