Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Sestavek: Letna poročila drugih uporabnikov enotnega kontnega načrta - IKS 03/2007 Letna poročila drugih uporabnikov enotnega kontnega načrta... Zveza RFR 22. 02. 2007
Sestavek: Posebnosti pri obračunu davka od dohodkov pravnih oseb, ki uporabljajo kontne načrte za nepridobitne organizacije in društva - IKS 03/2007 Posebnosti pri obračunu davka od dohodkov pravnih oseb, ki uporabljajo kontne načrte za nepridobitne organizacije in društva... Zveza RFR 22. 02. 2007
Sestavek: Zaključni račun občinskega proračuna - IKS 03/2006 Zaključni račun občinskega proračuna... Zveza RFR 23. 02. 2006
Sestavek: Dokončni poračun odbitka vstopnega DDV za leto 2005 - IKS 01-02/2006 Dokončni poračun odbitka vstopnega DDV za leto 2005... Zveza RFR 29. 12. 2005
Sestavek: Razkritja k bilanci stanja in izkazu poslovnega izida v letnih poročilih 2005 za podjetja, zavezana reviziji - IKS 01-02/2006 Razkritja k bilanci stanja in izkazu poslovnega izida v letnih poročilih 2005 za podjetja, zavezana reviziji... Zveza RFR 29. 12. 2005
Sestavek: Popravek in dopolnitvi odgovorov o obravnavanju davka na dodano vrednost v IKSu 7-8/03 - IKS 11/2003 Popravek in dopolnitvi odgovorov o obravnavanju davka na dodano vrednost v IKSu 7-8/03... Zveza RFR 30. 10. 2003
Sestavek: Zgled sestavitve izkaza gibanja kapitala iz SRS 27 - IKS 04/2003 Zgled sestavitve izkaza gibanja kapitala iz SRS 27... Zveza RFR 27. 03. 2003
Sestavek: Bilanca stanja - IKS 01-02/2003 Bilanca stanja... Zveza RFR 26. 12. 2002
Sestavek: Davčni postopek za vsak dan (3) - IKS 03/2003 Davčni postopek za vsak dan (3... Zveza RFR 27. 02. 2003
Sestavek: Nov zbornični prispevek in novi taksi - IKS 06/2002 Nov zbornični prispevek in novi taksi... Zveza RFR 30. 05. 2002
Sestavek: Ocenjevanje vrednosti (3)** - IKS 12/2002 Ocenjevanje vrednosti (3... Zveza RFR 28. 11. 2002
Sestavek: Novosti v predpisih o trošarinah - IKS 01-02/2002 Novosti v predpisih o trošarinah... Zveza RFR 27. 12. 2001
Sestavek: Obdavčitev fizičnih oseb - IKS 12/2008 Obdavčitev fizičnih oseb... Zveza RFR 27. 11. 2008
Sestavek: Obdavčitev prometa nepremičnin, tudi najemnin - IKS 11/2002 Obdavčitev prometa nepremičnin, tudi najemnin... Zveza RFR 31. 10. 2002
Sestavek: Davčni postopek za vsak dan (1) - IKS 12/2002 Davčni postopek za vsak dan (1... Zveza RFR 28. 11. 2002
Sestavek: DDV - povečani stopnji in spremembe pravilnika - IKS 01-02/2002 DDV - povečani stopnji in spremembe pravilnika... Zveza RFR 27. 12. 2001
Sestavek: Delni odbitek vstopnega DDV - zgled in popravek IKSa 5/02 - IKS 06/2002 Delni odbitek vstopnega DDV - zgled in popravek IKSa 5/02... Zveza RFR 30. 05. 2002
Sestavek: Spremembe zakona o DDV - IKS 10/2004 Spremembe zakona o DDV... Zveza RFR 30. 09. 2004
Sestavek: DDV - novosti - IKS 09/2004 DDV - novosti... Zveza RFR 26. 08. 2004
Sestavek: Predstavitev predloga sprememb zakona o trošarinah - IKS 09/2003 Predstavitev predloga sprememb zakona o trošarinah... Zveza RFR 28. 08. 2003
Sestavek: Obdavčitev prejemkov iz zaposlitve - IKS 07-08/2003 Obdavčitev prejemkov iz zaposlitve... Zveza RFR 26. 06. 2003
Sestavek: Sprememba trošarin za cigarete - IKS 07-08/2003 Sprememba trošarin za cigarete... Zveza RFR 26. 06. 2003
Sestavek: Sprememba in dopolnitev sestavka o dokončnem obračunu delnega odbitka vstopnega DDV v IKSu 12/02 - IKS 01-02/2003 Sprememba in dopolnitev sestavka o dokončnem obračunu delnega odbitka vstopnega DDV v IKSu 12/02... Zveza RFR 26. 12. 2002
Sestavek: Zneski, zaračunani v tujem imenu za tuj račun, in DDV - IKS 11/2002 Zneski, zaračunani v tujem imenu za tuj račun, in DDV... Zveza RFR 31. 10. 2002
Sestavek: Nekaj pojasnil o davku na dodano vrednost - IKS 05/2002 Nekaj pojasnil o davku na dodano vrednost... Zveza RFR 25. 04. 2002
Sestavek: Novost - popisne razlike in DDV - IKS 12/2005 Novost - popisne razlike in DDV... Zveza RFR 24. 11. 2005
Sestavek: Zgled obračuna davka od dobička pravnih oseb za leto 2004 - IKS 04-05/2005 Zgled obračuna davka od dobička pravnih oseb za leto 2004... Zveza RFR 31. 03. 2005
Sestavek: Promet, povezan z nepremičninami, in najem premičnin - IKS 06/2004 Promet, povezan z nepremičninami, in najem premičnin... Zveza RFR 27. 05. 2004
Sestavek: Spremembe zakona o davku od dohodkov pravnih oseb - nova pravila za obračun davčnega odtegljaja - IKS 07/2008 Spremembe zakona o davku od dohodkov pravnih oseb - nova pravila za obračun davčnega odtegljaja... Zveza RFR 26. 06. 2008
Sestavek: DDV - Trenutek pridobitve blaga - IKS 07/2008 DDV - Trenutek pridobitve blaga... Zveza RFR 26. 06. 2008
Sestavek: DDV - letni obračun pavšalnega nadomestila - IKS 01-02/2006 DDV - letni obračun pavšalnega nadomestila... Zveza RFR 29. 12. 2005
Sestavek: DDV in denarni depoziti - IKS 07-08/2003 DDV in denarni depoziti... Zveza RFR 26. 06. 2003
Sestavek: Skupinska (konsolidirana) davčna bilanca - IKS 04/2004 Skupinska (konsolidirana) davčna bilanca... Zveza RFR 25. 03. 2004
Sestavek: Podatki, potrebni za revalorizacijo po standardih - IKS 04/2002 Podatki, potrebni za revalorizacijo po standardih... Zveza RFR 28. 03. 2002
Sestavek: Davek na dodano vrednost od dohodkov iz (ne)odvisnega razmerja - IKS 01-02/2005 Davek na dodano vrednost od dohodkov iz (ne)odvisnega razmerja... Zveza RFR 30. 12. 2004
Sestavek: Dohodki z virom v tujini v slovenskem obračunu davka od dohodkov - IKS 01-02/2006 Dohodki z virom v tujini v slovenskem obračunu davka od dohodkov... Zveza RFR 29. 12. 2005
Sestavek: Zgled obračuna davka od dobička pravnih oseb za leto 2003 pri negativnem poslovnem izidu - IKS 04/2004 Zgled obračuna davka od dobička pravnih oseb za leto 2003 pri negativnem poslovnem izidu... Zveza RFR 25. 03. 2004
Sestavek: Konsolidirani (skupinski) računovodski izkazi - IKS 01-02/2006 Konsolidirani (skupinski) računovodski izkazi... Zveza RFR 29. 12. 2005
Sestavek: Posebnosti pri obračunu davka od dobička pravnih oseb, ki uporabljajo kontne načrte za nepridobitne organizacije in društva - IKS 05/2004 Posebnosti pri obračunu davka od dobička pravnih oseb, ki uporabljajo kontne načrte za nepridobitne organizacije in društva... Zveza RFR 29. 04. 2004
Sestavek: Zgled obračuna davka od dobička pravnih oseb za leto 2003 pri pozitivnem poslovnem izidu - IKS 04/2004 Zgled obračuna davka od dobička pravnih oseb za leto 2003 pri pozitivnem poslovnem izidu... Zveza RFR 25. 03. 2004
Sestavek: Obvestili davčne uprave Republike Slovenije - IKS 12/2008 Obvestili davčne uprave Republike Slovenije... Zveza RFR 27. 11. 2008
Sestavek: Skupinska (konsolidirana) davčna bilanca - IKS 04-05/2005 Skupinska (konsolidirana) davčna bilanca... Zveza RFR 31. 03. 2005
Sestavek: DDV in vgradnja stavbnega pohištva - IKS 07-08/2003 DDV in vgradnja stavbnega pohištva... Zveza RFR 26. 06. 2003
Sestavek: DDV - račun in kupčeva ID-številka - IKS 12/2008 DDV - račun in kupčeva ID-številka... Zveza RFR 27. 11. 2008
Sestavek: Popravek sestavka o obračunu davka od dohodkov (dobička) 2005 v IKSu 1-2/06 - IKS 04/2006 Popravek sestavka o obračunu davka od dohodkov (dobička) 2005 v IKSu 1-2/06... Zveza RFR 30. 03. 2006
Sestavek: Priročnik o davku na dodano vrednost - IKS 01-02/2003 Priročnik o davku na dodano vrednost... Zveza RFR 26. 12. 2002
Sestavek: Pošiljanje podatkov za odmero dohodnine - IKS 12/2008 Pošiljanje podatkov za odmero dohodnine... Zveza RFR 27. 11. 2008
Sestavek: Popravek odbitka DDV - IKS 12/2008 Popravek odbitka DDV... Zveza RFR 27. 11. 2008
Sestavek: Ugotavljanje prihodkov in odhodkov v skladu s pravilnikom o pridobitni in nepridobitni dejavnosti - IKS 12/2008 Ugotavljanje prihodkov in odhodkov v skladu s pravilnikom o pridobitni in nepridobitni dejavnosti... Zveza RFR 27. 11. 2008
Sestavek: Dvojna obdavčitev in njeno odpravljanje - IKS 07-08/2012 Dvojna obdavčitev in njeno odpravljanje... Zveza RFR 28. 06. 2012
Prikazov na stran:
Komentar