Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Vprašanje in odgovor FURS: Dohodek iz delovnega razmerja Vprašanje 30: Poračun malice v primerih organizirane prehrane (8. 9. 2017) Vprašanje 30: Poračun malice v primerih organizirane prehrane (8. 9. 2017) Odgovor: V primeru organizirane prehrane se v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja ne všteva povračilo stroškov prehrane v višini organizirane prehrane, vendar ne več kot 6,12 eur. Če je... 03. 01. 2019 Furs 03. 01. 2019 03. 01. 2019
Vprašanje in odgovor FURS: Dohodek iz delovnega razmerja Vprašanje 34: Preverjanje pogoja enkratnega izplačila dela plače iz uspešnosti poslovanja (3. 1.2019) Vprašanje 34: Preverjanje pogoja enkratnega izplačila dela plače iz uspešnosti poslovanja (3. 1.2019) Odgovor: Zakon o dohodnini – ZDoh-2 v 12. točki prvega odstavka 44. člena določa, da se del plače za poslovno uspešnost ne všteva v davčno osnovo od dohodka iz... 03. 01. 2019 Furs 03. 01. 2019 03. 01. 2019
Vprašanje in odgovor FURS: Dohodek iz delovnega razmerja Vprašanje 35: Plačnik davka v primeru napotitve delavca na delo v tujino (3. 1.2019) Vprašanje 35: Plačnik davka v primeru napotitve delavca na delo v tujino (3. 1.2019) Odgovor: Za pravilno davčno obravnavo dohodka in posledično pravilno poročanje je ključno, da se ugotovijo dejstva in okoliščine konkretnega primera, pri čemer je treba upoštevati... 03. 01. 2019 Furs 03. 01. 2019 03. 01. 2019
Vprašanje in odgovor FURS: Dohodek iz delovnega razmerja Dohodek iz zaposlitve Dohodek iz delovnega razmerja Vprašanje 1: V katerih primerih se pri ugotavljanju letne davčne osnove pri dohodkih iz delovnega razmerja uporablja povprečenje? Odgovor: Povprečenje v zvezi z dohodki iz delovnega razmerja, kot poseben način... 03. 01. 2019 Furs 03. 01. 2019 03. 01. 2019
Vprašanje in odgovor FURS: Dohodek iz delovnega razmerja Vprašanje 3: Obdavčitev izplačila avansa za plačo Vprašanje 3: Obdavčitev izplačila avansa za plačo Odgovor: Za davčno obravnavo dohodka je pomembna ekonomska vsebina dohodka in ne njegovo poimenovanje. Ne glede na to, da delodajalec dohodek poimenuje avans, se za davčne namene tak dohodek šteje kot dohodek iz... 03. 01. 2019 Furs 03. 01. 2019 03. 01. 2019
Vprašanje in odgovor FURS: Dohodek iz delovnega razmerja Vprašanje 5: Davčna obravnava vplačil v dodatno kolektivno zavarovanje Vprašanje 5: Davčna obravnava vplačil v dodatno kolektivno zavarovanje Odgovor: V skladu z določili 44. člena Zakona o dohodnini – ZDoh-2 se v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja ne vštevajo premije prostovoljnega dodatnega pokojninskega in invalidskega... 03. 01. 2019 Furs 03. 01. 2019 03. 01. 2019
Vprašanje in odgovor FURS: Dohodek iz delovnega razmerja Vprašanje 9: Plačilo prispevkov od regresa, če ima delavec dva delodajalca ali ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas Vprašanje 9: Plačilo prispevkov od regresa, če ima delavec dva delodajalca ali ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas Odgovor: Prispevki za socialno varnost se obračunajo in plačajo od zneska regresa, ki presega 70 % povprečne plače zaposlenih v RS za... 03. 01. 2019 Furs 03. 01. 2019 03. 01. 2019
Vprašanje in odgovor FURS: Dohodek iz delovnega razmerja Vprašanje 10: Denarno povračilo po 118. členu ZDR-1 Vprašanje 10: Denarno povračilo po 118. členu ZDR-1 Odgovor: Denarno povračilo po 118. členu Zakona o delovnih razmerjih – ZDR-1 se v celotnem izplačanem znesku davčno obravnava kot dohodek iz delovnega razmerja, od katerega je treba obračunati in plačati akontacijo... 03. 01. 2019 Furs 03. 01. 2019 03. 01. 2019
Vprašanje in odgovor FURS: Dohodek iz delovnega razmerja Vprašanje 11: Odpravnina zaradi pogodbe o zaposlitvi s ponudbo nove po 91. členu ZDR-1 Vprašanje 11: Odpravnina zaradi pogodbe o zaposlitvi s ponudbo nove po 91. členu ZDR-1 Odgovor: Odpravnina zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi s ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi se davčno obravnava kot dohodek iz delovnega razmerja po 5. točki prvega odstavka 37... 03. 01. 2019 Furs 03. 01. 2019 03. 01. 2019
Vprašanje in odgovor FURS: Dohodek iz delovnega razmerja Vprašanje 13: Donacije farmacevtskih družb za izobraževanje zaposlenih v zdravstvu Vprašanje 13: Donacije farmacevtskih družb za izobraževanje zaposlenih v zdravstvu Odgovor: Plačila delodajalca za dopolnilno izobraževanje in usposabljanje delojemalcev, ki je v zvezi s poslovanjem delodajalca, ni mogoče na splošno izvzeti iz bonitet, kadar so stroški... 03. 01. 2019 Furs 03. 01. 2019 03. 01. 2019
Vprašanje in odgovor FURS: Dohodek iz delovnega razmerja Vprašanje 18: Obračunavanje prispevkov za socialno varnost od vrednosti uniform in osebnih zaščitnih sredstev (9. 11. 2015) Vprašanje 18: Obračunavanje prispevkov za socialno varnost od vrednosti uniform in osebnih zaščitnih sredstev (9. 11. 2015) Odgovor: Od vrednosti uniform in osebnih zaščitnih delovnih sredstev, ki so določena s posebnimi predpisi in so nujna za delo, se prispevki za... 03. 01. 2019 Furs 03. 01. 2019 03. 01. 2019
Vprašanje in odgovor FURS: Dohodek iz delovnega razmerja Vprašanje 36: Darilo otroku delojemalca v mesecu decembru (3. 1. 2019) Vprašanje 36: Darilo otroku delojemalca v mesecu decembru (3. 1. 2019) Odgovor: V skladu z določbo četrtega odstavka 39. člena ZDoh-2 se v primeru, ko delodajalec podari otroku delojemalca darilo v mesecu decembru, vrednost darila ne všteva v davčno osnovo delojemalca... 03. 01. 2019 Furs 03. 01. 2019 03. 01. 2019
Vprašanje in odgovor FURS: Dohodek iz delovnega razmerja Vprašanje 1: V katerih primerih se pri ugotavljanju letne davčne osnove pri dohodkih iz delovnega razmerja uporablja povprečenje? Vprašanje 1: V katerih primerih se pri ugotavljanju letne davčne osnove pri dohodkih iz delovnega razmerja uporablja povprečenje? Odgovor: Povprečenje v zvezi z dohodki iz delovnega razmerja, kot poseben način ugotavljanja letne davčne obveznosti zavezanca, določa 120... 03. 01. 2019 Furs 03. 01. 2019 03. 01. 2019
Vprašanje in odgovor FURS: Dohodek iz delovnega razmerja Vprašanje 12: Odpravnina po 83. členu Zakona o javnih uslužbencih Vprašanje 12: Odpravnina po 83. členu Zakona o javnih uslužbencih Odgovor: Odpravnina določena v 83. členu Zakona o javnih uslužbencih se davčno obravnava kot dohodek iz delovnega razmerja po 5. točki prvega odstavka 37. člena Zakona o dohodnini, od katerega je treba... 03. 01. 2019 Furs 03. 01. 2019 03. 01. 2019
Vprašanje in odgovor FURS: Dohodek iz delovnega razmerja Vprašanje 16: Avtorski honorar v okviru delovnega razmerja Vprašanje 16: Avtorski honorar v okviru delovnega razmerja Odgovor: Davčno obravnavo avtorskih honorarjev doseženih v okviru delovnega razmerja je treba presojati ob poznavanju vseh dejstev in okoliščin posameznega primera. Za določitev davčne obravnave je pomembna... 03. 01. 2019 Furs 03. 01. 2019 03. 01. 2019
Vprašanje in odgovor FURS: Dohodek iz delovnega razmerja Vprašanje 17: Sprememba odstotka akontacije dohodnine pri izplačilu dohodka iz delovnega razmerja (10. 4. 2015, dopolnitev velja od 1. 1. 2018) Vprašanje 17: Sprememba odstotka akontacije dohodnine pri izplačilu dohodka iz delovnega razmerja (10. 4. 2015, dopolnitev velja od 1. 1. 2018) Odgovor: Plačnik davka mora ob izplačilu upoštevati zakonska določila glede izračuna in plačila akontacije dohodnine... 03. 01. 2019 Furs 03. 01. 2019 03. 01. 2019
Vprašanje in odgovor FURS: Dohodek iz delovnega razmerja Vprašanje 23: Vračilo plač v javnem sektorju po 3.a člen ZSPJS in predložitev REK-1 obrazca (25. 2. 2016) Vprašanje 23: Vračilo plač v javnem sektorju po 3.a člen ZSPJS in predložitev REK-1 obrazca (25. 2. 2016) Odgovor: Podrobno pojasnilo v zvezi s postopki vračila preveč izplačanih plač po Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju je objavljeno na spletnih straneh... 03. 01. 2019 Furs 03. 01. 2019 03. 01. 2019
Vprašanje in odgovor FURS: Dohodek iz delovnega razmerja 26.1 Katere kriterije mora delodajalec izbrati, da bo izplačilo bolj ugodno davčno obravnavano? 26.1 Katere kriterije mora delodajalec izbrati, da bo izplačilo bolj ugodno davčno obravnavano? Davčna zakonodaja ne določa katere kriterije je treba oziroma se sme uporabiti. Izbira kriterija in meril je tako prepuščena delodajalcem, če jih opredelijo v splošnem aktu... 03. 01. 2019 Furs 03. 01. 2019 03. 01. 2019
Vprašanje in odgovor FURS: Dohodek iz delovnega razmerja 26.5 Ali se lahko poslovna uspešnost, ki je opredeljena v individualni pogodbi o zaposlitvi, bolj ugodno davčno obravnava? 26.5 Ali se lahko poslovna uspešnost, ki je opredeljena v individualni pogodbi o zaposlitvi, bolj ugodno davčno obravnava? Del plače za poslovno uspešnost, ki je določen v individualni pogodbi, se ne more obravnavati po 12. točki prvega odstavka 44. člena ZDoh-2... 03. 01. 2019 Furs 03. 01. 2019 03. 01. 2019
Vprašanje in odgovor FURS: Dohodek iz delovnega razmerja Vprašanje 28: Vračilo sorazmernega dela regresa, če je obdobje zaposlitve krajše kot koledarsko leto (15. 11. 2016) Vprašanje 28: Vračilo sorazmernega dela regresa, če je obdobje zaposlitve krajše kot koledarsko leto (15. 11. 2016) Odgovor: Če delavec sorazmernega dela preveč izplačanega regresa ne vrne, mora delodajalec od tega zneska obračunati in plačati prispevke za socialno... 03. 01. 2019 Furs 03. 01. 2019 03. 01. 2019
Vprašanje in odgovor FURS: Davek na finančne storitve Vprašanje 1.7: Ali DFS ne bo treba plačati konkurenčnim družbam iz tujine, ki lahko na podlagi dovoljenja za opravljanje storitev te storitve opravljajo direktno iz matične države v EU? (12. 2. 2013) Vprašanje 1.7: Ali DFS ne bo treba plačati konkurenčnim družbam iz tujine, ki lahko na podlagi dovoljenja za opravljanje storitev te storitve opravljajo direktno iz matične države v EU? (12. 2. 2013) Odgovor Po ZDFS je davčni zavezanec vsaka oseba, ki na območju RS... 30. 04. 2015 Furs 30. 04. 2015 30. 04. 2015
Vprašanje in odgovor FURS: Davek na finančne storitve Vprašanje 2.12: Ali je provizija za kredit med povezanima družbama, npr. matična družba da kredit hčerinski družbi, obdavčena z DFS, če: kreditodajalec ni banka ali druga finančna ustanova, ampak npr. d.o.o., ima kreditodajalec - družba (npr. d.o.o.) sedež v drugi državi članici EU, prejemnik kredita pa je družba v RS, je kreditodajalec družba s sedežem v tretji državi, prejemnik kredita pa družba v RS? (6. 5. 2013) Vprašanje 2.12: Ali je provizija za kredit med povezanima družbama, npr. matična družba da kredit hčerinski družbi, obdavčena z DFS, če: kreditodajalec ni banka ali druga finančna ustanova, ampak npr. d.o.o., ima kreditodajalec - družba (npr. d.o.o.) sedež v drugi... 30. 04. 2015 Furs 30. 04. 2015 30. 04. 2015
Vprašanje in odgovor FURS: Davek na finančne storitve 3. Nastanek obveznosti, obračun DFS, plačilo ali vračilo davka 3. Nastanek obveznosti, obračun DFS, plačilo ali vračilo davka... 30. 04. 2015 Furs 30. 04. 2015 30. 04. 2015
Vprašanje in odgovor FURS: Davek na finančne storitve Vprašanje 3.3: Ali je treba na računu navesti DFS? Če da, katere člene zakona je treba navesti? (12. 2. 2013) Vprašanje 3.3: Ali je treba na računu navesti DFS? Če da, katere člene zakona je treba navesti? (12. 2. 2013) OdgovorDFS se ne obračuna v trenutku, ko je finančna storitev opravljena, ampak davčna obveznost nastane v trenutku, ko je za opravljeno finančno storitev... 30. 04. 2015 Furs 30. 04. 2015 30. 04. 2015
Vprašanje in odgovor FURS: Davek na finančne storitve Realna obrestna mera (letna): 8,75% Realna obrestna mera (letna): 8,75... 30. 04. 2015 Furs 30. 04. 2015 30. 04. 2015
Vprašanje in odgovor FURS: Davek na finančne storitve Realne obresti: 18,12 EUR Realne obresti: 18,12 EUR... 30. 04. 2015 Furs 30. 04. 2015 30. 04. 2015
Vprašanje in odgovor FURS: Davek na finančne storitve Davek na finančne storitve 1.0 Davčni zavezanec Vprašanje 1.1: Ali so zavarovalni posredniki in zastopniki zavezanci za obračunavanje in plačilo DFS? (12. 2. 2013) OdgovorZDFS v točki e) 3. člena predvideva obdavčitev storitev zavarovalnih posrednikov in zastopnikov... 30. 04. 2015 Furs 30. 04. 2015 30. 04. 2015
Vprašanje in odgovor FURS: Davek na finančne storitve 1.0 Davčni zavezanec 1.0 Davčni zavezanec... 30. 04. 2015 Furs 30. 04. 2015 30. 04. 2015
Vprašanje in odgovor FURS: Davek na finančne storitve Vprašanje 1.1: Ali so zavarovalni posredniki in zastopniki zavezanci za obračunavanje in plačilo DFS? (12. 2. 2013) Vprašanje 1.1: Ali so zavarovalni posredniki in zastopniki zavezanci za obračunavanje in plačilo DFS? (12. 2. 2013) OdgovorZDFS v točki e) 3. člena predvideva obdavčitev storitev zavarovalnih posrednikov in zastopnikov. Osnova za obračun davka na finančne storitve je... 30. 04. 2015 Furs 30. 04. 2015 30. 04. 2015
Vprašanje in odgovor FURS: Davek na finančne storitve Vprašanje 1.6: Ali je treba plačati DFS, če zavarovanje proda neposredno zavarovalnica (torej brez agenta)? (12. 2. 2013) Vprašanje 1.6: Ali je treba plačati DFS, če zavarovanje proda neposredno zavarovalnica (torej brez agenta)? (12. 2. 2013) OdgovorZ DFS so obdavčene storitve zavarovalnih zastopnikov in posrednikov, kar pomeni, da v primeru, ko zavarovalnica sama, brez agenta, proda... 30. 04. 2015 Furs 30. 04. 2015 30. 04. 2015
Vprašanje in odgovor FURS: Davek na finančne storitve Vprašanje 2.7 Ali so navedene storitve, ki jih slovenskim bankam opravijo tuje družbe, obdavčene z DFS: slovenska banka najame posojilo v tujini (bilateralno ali sindicirano) oz. izda kakršen koli instrument zadolževanja procesiranje medbančnih in komercialnih plačil, ki jih opravi tuja banka po nalogu slovenske banke iz računa, ki ga ima slovenska banka pri tuji banki, garancija tuje banke slovenski banki ali pravni osebi, opravljanje storitev tujih procesnih centrov oz. kartičnih sistemov, storitev tujih procesnih centrov v zvezi z opravljanjem plačilnega prometa? (14. 3. 2013) Vprašanje 2.7 Ali so navedene storitve, ki jih slovenskim bankam opravijo tuje družbe, obdavčene z DFS: slovenska banka najame posojilo v tujini (bilateralno ali sindicirano) oz. izda kakršen koli instrument zadolževanja procesiranje medbančnih in komercialnih plačil... 30. 04. 2015 Furs 30. 04. 2015 30. 04. 2015
Vprašanje in odgovor FURS: Davek na finančne storitve Vprašanje 2.12: Tuji zavarovalni posrednik v imenu zavarovalnice izda račun za premijo naročniku, ki je slovenska pravna oseba, ta slovenska pravna oseba plača račun v tujini. Po prejemu plačila iz prve transakcije, tuji zavarovalni posrednik nakaže tuji zavarovalnici premijo, ki je zmanjšana za višino njegove provizije. (22. 10. 2013) Vprašanje 2.12: Tuji zavarovalni posrednik v imenu zavarovalnice izda račun za premijo naročniku, ki je slovenska pravna oseba, ta slovenska pravna oseba plača račun v tujini. Po prejemu plačila iz prve transakcije, tuji zavarovalni posrednik nakaže tuji zavarovalnici... 30. 04. 2015 Furs 30. 04. 2015 30. 04. 2015
Vprašanje in odgovor FURS: Davek na finančne storitve Vprašanju je dodan primer: Vprašanju je dodan primer... 30. 04. 2015 Furs 30. 04. 2015 30. 04. 2015
Vprašanje in odgovor FURS: Davek na finančne storitve Znesek kredita: 365 EUR Znesek kredita: 365 EUR... 30. 04. 2015 Furs 30. 04. 2015 30. 04. 2015
Vprašanje in odgovor FURS: Davek na finančne storitve Vprašanje 1.3: Tuja banka (brez sedeža ali poslovne enote v RS) zaračunava obresti in ločeno še provizijo (dodatne stroške kredita) slovenski pravni osebi. Posojilo je bilo odobreno in izplačano s strani tuje banke, z njenega sedeža v tujini. Ali je tuja banka zavezanka za DFS? (12. 2. 2013) Vprašanje 1.3: Tuja banka (brez sedeža ali poslovne enote v RS) zaračunava obresti in ločeno še provizijo (dodatne stroške kredita) slovenski pravni osebi. Posojilo je bilo odobreno in izplačano s strani tuje banke, z njenega sedeža v tujini. Ali je tuja banka zavezanka... 30. 04. 2015 Furs 30. 04. 2015 30. 04. 2015
Vprašanje in odgovor FURS: Davek na finančne storitve Vprašanje 1.10: Ali se za presojo o tem, ali zavezanec izpolnjuje pogoje iz tretjega odstavka 4. člena ZDFS, lahko upošteva določbo 3. člena Direktive za uvedbo davka na finančne transakcije, ki za namene predloga Direktive ureja institut »ustanovitve«? (20. 4. 2013) Vprašanje 1.10: Ali se za presojo o tem, ali zavezanec izpolnjuje pogoje iz tretjega odstavka 4. člena ZDFS, lahko upošteva določbo 3. člena Direktive za uvedbo davka na finančne transakcije, ki za namene predloga Direktive ureja institut »ustanovitve«? (20. 4. 2013... 30. 04. 2015 Furs 30. 04. 2015 30. 04. 2015
Vprašanje in odgovor FURS: Davek na finančne storitve Vprašanje 1.11: Obračunavanje davka na finančne storitve pri podjemnih pogodbah (8. 10. 2013) Vprašanje 1.11: Obračunavanje davka na finančne storitve pri podjemnih pogodbah (8. 10. 2013) OdgovorStoritve zavarovalnih posrednikov in zastopnikov, ki dobijo izplačilo provizij oz. nadomestil za svoje opravljene storitve preko podjemne pogodbe, so obdavčene z DFS. Če... 30. 04. 2015 Furs 30. 04. 2015 30. 04. 2015
Vprašanje in odgovor FURS: Davek na finančne storitve Vprašanje 2.3: Ali so predmet DFS vse transakcije zavarovalnega posrednika, ne glede na naravo posla, npr. storitve pod 2. – 5. točko 14. člena Zakona o zavarovalništvu – ZZavar? (12. 2. 2013) Vprašanje 2.3: Ali so predmet DFS vse transakcije zavarovalnega posrednika, ne glede na naravo posla, npr. storitve pod 2. – 5. točko 14. člena Zakona o zavarovalništvu – ZZavar? (12. 2. 2013) OdgovorPredmet DFS so storitve zavarovalnega zastopanja in posredovanja... 30. 04. 2015 Furs 30. 04. 2015 30. 04. 2015
Vprašanje in odgovor FURS: Davek na finančne storitve Vprašanje 2.5: Kakšen je sistem obdavčitve, če tudi zavarovalni zastopnik opravlja zavarovalne posle preko svojega podizvajalca, ki na trgu nastopa kot samostojni podjetnik? Bi bilo treba tudi v tem primeru ponovno plačati DFS? (12. 2. 2013) Vprašanje 2.5: Kakšen je sistem obdavčitve, če tudi zavarovalni zastopnik opravlja zavarovalne posle preko svojega podizvajalca, ki na trgu nastopa kot samostojni podjetnik? Bi bilo treba tudi v tem primeru ponovno plačati DFS? (12. 2. 2013) OdgovorZDFS v točki e) 3... 30. 04. 2015 Furs 30. 04. 2015 30. 04. 2015
Vprašanje in odgovor FURS: Davek na finančne storitve Vprašanje 2.9: Storitve procesiranja kreditnih in plačilnih kartic (23. 4. 2013) Vprašanje 2.9: Storitve procesiranja kreditnih in plačilnih kartic (23. 4. 2013... 30. 04. 2015 Furs 30. 04. 2015 30. 04. 2015
Vprašanje in odgovor FURS: Davek na finančne storitve Družba, ki ima sedež v RS, izvaja storitve procesiranja kreditnih in plačilnih kartic (avtorizacija kartic in podobne storitve), ki jih zaračunava finančnim institucijam iz RS, iz EU in izven EU. Storitve se izvajajo preko centrale v RS. Njihovi stranki, npr. finančni instituciji iz Srbije, del opravljanja storitev procesiranja kartic opravi družba s Hrvaške. Ta del storitev se ne opravi na ozemlju RS (pri opravljanju teh storitev ne sodelujejo ljudje, ki delajo v RS niti se ne uporabi oprema, ki se nahaja v RS), drugi del storitev pa opravi slovenska družba. Družba s Hrvaške opravljene storitve zaračuna slovenski družbi, ki pa v naslednjem koraku zaračuna kupcu storitve, tiste, ki jih je opravila družba s Hrvaške skupaj s storitvami, ki jih je opravila slovenska družba. Pri tem se postavljajo naslednja vprašanja: Ali se lahko šteje, da storitev ni opravljena na območju RS, ker se storitve zaračunavajo finančnim institucijam s sedežem izven RS? Ali je določitev davčnega zavezanca po ZDFS pomembno dejstvo, da ima slovenski davčni zavezanec podatkovni center v RS ali ker ima sedež v RS? Ali bi lahko te iste storitve šteli kot da niso opravljene na ozemlju RS, ker se obdelujejo transakcije, ki jih izvede tuja banka (npr. preko POS terminala v tujini in je izdajatelj računa tuja banka)? Ali se na del storitev, ki jih za slovenskega davčnega zavezanca opravi matična družba s Hrvaške, obračuna DFS, ko slovenski davčni zavezanec izstavi račun finančni instituciji iz Srbije oziroma prejme nadomestilo za navedeni račun? Družba, ki ima sedež v RS, izvaja storitve procesiranja kreditnih in plačilnih kartic (avtorizacija kartic in podobne storitve), ki jih zaračunava finančnim institucijam iz RS, iz EU in izven EU. Storitve se izvajajo preko centrale v RS. Njihovi stranki, npr. finančni... 30. 04. 2015 Furs 30. 04. 2015 30. 04. 2015
Vprašanje in odgovor FURS: Davek na finančne storitve Vprašanje 3.1: Ali se obračuna DFS na izplačane provizije zavarovalnim posrednikom in zastopnikom v primeru, ko so bili računi izstavljeni pred veljavnostjo ZDFS? (12. 2. 2013) Vprašanje 3.1: Ali se obračuna DFS na izplačane provizije zavarovalnim posrednikom in zastopnikom v primeru, ko so bili računi izstavljeni pred veljavnostjo ZDFS? (12. 2. 2013) OdgovorProvizije, ki bodo plačane po 1. 3. 2013, so predmet obdavčitve z davkom na finančne... 30. 04. 2015 Furs 30. 04. 2015 30. 04. 2015
Vprašanje in odgovor FURS: Davek na finančne storitve Vprašanje 3.7: Slovenska zavarovalnica izda račun za premijo naročniku, ki je slovenska pravna oseba. Slovenska zavarovalnica po prejemu plačila premije tuji zavarovalnici nakaže premijo, zmanjšano za svojo provizijo, DPZP pa davčnemu organu v RS. (22. 10. 2013) Vprašanje 3.7: Slovenska zavarovalnica izda račun za premijo naročniku, ki je slovenska pravna oseba. Slovenska zavarovalnica po prejemu plačila premije tuji zavarovalnici nakaže premijo, zmanjšano za svojo provizijo, DPZP pa davčnemu organu v RS. (22. 10. 2013... 30. 04. 2015 Furs 30. 04. 2015 30. 04. 2015
Vprašanje in odgovor FURS: Davek na finančne storitve Vsi stroški kreditojemalca: 45,50 EUR Vsi stroški kreditojemalca: 45,50 EUR OdgovorZDFS v 6. členu določa, da je osnova za obračun DFS nadomestilo (provizija), ki ga je davčni zavezanec prejel kot plačilo v zvezi z opravljeno finančno storitvijo. V praksi se tovrstne provizije opredeljujejo kot nadomestila... 30. 04. 2015 Furs 30. 04. 2015 30. 04. 2015
Vprašanje in odgovor FURS: Davek na finančne storitve Vprašanje 4.3: Ali sta odgovora na vprašanji 4.1 in 4.2 kontradiktorna? (8. 3. 2013) Vprašanje 4.3: Ali sta odgovora na vprašanji 4.1 in 4.2 kontradiktorna? (8. 3. 2013) OdgovorČe je provizija, kot izhaja iz vprašanja 4.1, vračunana kot sestavni del efektivne obrestne mere, in torej kot taka ni samostojno izkazana in zaračunana ter iz plačila za te... 30. 04. 2015 Furs 30. 04. 2015 30. 04. 2015
Vprašanje in odgovor FURS: Davek na finančne storitve Vprašanje 4.4: Ali zavezanci na računu niso dolžni navajati DFS, ali pa gre za prepoved izkazovanja DFS na računih? (24. 4. 2013) Vprašanje 4.4: Ali zavezanci na računu niso dolžni navajati DFS, ali pa gre za prepoved izkazovanja DFS na računih? (24. 4. 2013) OdgovorV praksi se pojavlja dilema glede razumevanja davčne osnove v primeru izkazovanja DFS na računu, in sicer ali je davčna osnova... 30. 04. 2015 Furs 30. 04. 2015 30. 04. 2015
Vprašanje in odgovor FURS: Davek na finančne storitve Vprašanje 1.2: Ali so zavezanci po ZDFS tuji zavarovalni agenti, ki v tujini tuji zavarovalnici zaračunavajo provizijo za posredovanje zavarovalnih storitev za neposredno opravljanje zavarovalnih poslov v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju:RS), zavarovanja pa krijejo škodo v RS? (12. 2. 2013) Vprašanje 1.2: Ali so zavezanci po ZDFS tuji zavarovalni agenti, ki v tujini tuji zavarovalnici zaračunavajo provizijo za posredovanje zavarovalnih storitev za neposredno opravljanje zavarovalnih poslov v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju:RS), zavarovanja pa krijejo... 30. 04. 2015 Furs 30. 04. 2015 30. 04. 2015
Vprašanje in odgovor FURS: Davek na finančne storitve Vprašanje 1.8: Ali so subjekti, ki opravljajo dejavnost zastopanja/posredovanja po četrtem odstavku 227. člena Zakona o zavarovalništvu – ZZavar obvezni poročati/plačevati DFS? (4. 4. 2013) Vprašanje 1.8: Ali so subjekti, ki opravljajo dejavnost zastopanja/posredovanja po četrtem odstavku 227. člena Zakona o zavarovalništvu – ZZavar obvezni poročati/plačevati DFS? (4. 4. 2013) Odgovor V skladu s četrtim odstavkom 227. člena Zakona o zavarovalništvu... 30. 04. 2015 Furs 30. 04. 2015 30. 04. 2015
Vprašanje in odgovor FURS: Davek na finančne storitve 2.0 Predmet obdavčitve 2.0 Predmet obdavčitve... 30. 04. 2015 Furs 30. 04. 2015 30. 04. 2015
Vprašanje in odgovor FURS: Davek na finančne storitve Vprašanje 2.1: Ali pri obdavčitvi storitev zavarovalnih zastopnikov in posrednikov prihaja do dvojne obdavčitve z DFS in davkom od prometa zavarovalnih poslov (DPZP) – stranka namreč plača davek na celotno premijo zavarovanja, torej tudi na tisti del, ki vsebuje provizijo? (12. 2. 2013) Vprašanje 2.1: Ali pri obdavčitvi storitev zavarovalnih zastopnikov in posrednikov prihaja do dvojne obdavčitve z DFS in davkom od prometa zavarovalnih poslov (DPZP) – stranka namreč plača davek na celotno premijo zavarovanja, torej tudi na tisti del, ki vsebuje... 30. 04. 2015 Furs 30. 04. 2015 30. 04. 2015
Prikazov na stran:
Komentar