Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (ZIPRS2324) 

V: 09. 09. 2023 - / U: 09. 09. 2023 - / UL RS 150/22 ... 97/23

 
Komentar