Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (ZIPRS2324) 

V: 03. 12. 2022 - 17. 06. 2023 / U: 01. 01. 2023 - 17. 06. 2023 / UL RS 150/22

Berete neaktualno različico dokumenta (UPB, UL RS 150/22).
 
Komentar