Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (ZIPRS2324) 

V: 27. 07. 2023 - 08. 09. 2023 / U: 27. 07. 2023 - 08. 09. 2023 / UL RS 150/22 ... 76/23

Berete neaktualno različico dokumenta (NPB2, UL RS 76/23).
 
Komentar