Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (ZIPRS2324) 

V: 18. 06. 2023 - 26. 07. 2023 / U: 18. 06. 2023 - 26. 07. 2023 / UL RS 150/22 ... 65/23

Berete neaktualno različico dokumenta (NPB1, UL RS 65/23).
 
Komentar