Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Zgled: Napotitev komercialista na službeno pot v tujino Napotitev komercialista na službeno pot v tujino Komercialist, zaposlen pri slovenskem delodajalcu, občasno obišče stranke v državah EU in Efte in zbira od njih naročila. Delodajalec te storitve ne zaračunava, temveč je strošek dela komercialista vključen v kalkulaciji... Zveza RFR 25. 01. 2018
Zgled: Napotitev na delo v tujino in pogoj običajnega opravljanja dejavnosti v Sloveniji Napotitev na delo v tujino in pogoj običajnega opravljanja dejavnosti v Sloveniji Slovenska družba C zaposluje 15 gradbenih delavcev in direktorja. Vsi gradbeni delavci so bili v zadnjem letu začasno napoteni na delo v Nemčijo (po 12. členu uredbe EU o socialni... Zveza RFR 25. 01. 2018
Zgled: Obračun dohodnine in prispevkov pri kratkotrajni napotitvi v tujino Obračun dohodnine in prispevkov pri kratkotrajni napotitvi v tujino Delodajalec je delavca pleskarja, rezidenta Slovenije, napotil na delo v Avstrijo od 1. do 15. decembra 2017. Za delo v Sloveniji prejema mesečno 900 EUR osnovne bruto plače. Poleg tega ima pravico do... Zveza RFR 25. 01. 2018
Zgled: Nagrada dijakom za obvezno praktično delo Nagrada dijakom za obvezno praktično delo Organizacija je z dijakom sklenila vajeniško pogodbo za obvezno praktično delo. Vajenec je dijak 3. letnika v rednem izobraževanju. Vajeniško delo je opravljal celoten mesec, za kar je prejel vajeniško nagrado 400 EUR. Prejel... Zveza RFR 25. 01. 2018
Zgled: Poslovno svetovanje za svojo družbo z omejeno odgovornostjo – obdavčitev z normiranimi odhodki Poslovno svetovanje za svojo družbo z omejeno odgovornostjo – obdavčitev z normiranimi odhodki Zavezanec normiranec s statusom samostojnega podjetnika opravlja storitve poslovnega svetovanja za svojo družbo z omejeno odgovornostjo, ki opravlja marketinške storitve... Zveza RFR 25. 01. 2018
Zgled: Tuji profesor iz države, s katero ni sklenjene konvencije, predava na slovenski fakulteti Tuji profesor iz države, s katero ni sklenjene konvencije, predava na slovenski fakulteti Profesor iz Avstralije je povabljen, da na eni od slovenskih fakultet en semester predava in sodeluje pri raziskovalnem delu. Tretjino plače za to delo mu izplača avstralski... Zveza RFR 28. 12. 2017
Zgled: Nakup računalniško vodenega skladiščnega regala Nakup računalniško vodenega skladiščnega regala Družba je kupila računalniško voden skladiščni regal za 12.000 EUR brez DDV. Njegov namen ni le skladiščenje izdelkov, temveč predvsem računalniško vodeno shranjevanje izdelkov. Družba davčno osnovo ugotavlja... Zveza RFR 30. 11. 2017
Zgled: Investicija v toplotno črpalko Investicija v toplotno črpalko Družba je za 12.000 EUR brez DDV kupila toplotno črpalko za ogrevanje sanitarne vode in objekta, ki ga bo uporabljala za opravljanje računovodske dejavnosti. Pri nakupu toplotne črpalke ima pravico do odbitka DDV. Toplotno črpalko je... Zveza RFR 30. 11. 2017
Zgled: Podružnica za nakup surovin v državi brez konvencije Podružnica za nakup surovin v državi brez konvencije Slovenski rezident ima v državi, s katero konvencija ni sklenjena, registrirano podružnico za nakup surovin, ki skrbi za uvoz blaga v Slovenijo in reševanje morebitnih reklamacij. Prihodkov ne ustvarja sama, jih... Zveza RFR 28. 12. 2017
Zgled: Pravna oseba oddaja nepremičnino v državi brez konvencije Pravna oseba oddaja nepremičnino v državi brez konvencije Slovenska pravna oseba daje v najem poslovne prostore, ki jih ima v državi brez konvencije, pravni osebi iz te države. Kako se obdavči taka najemnina? Odgovor: Država, v kateri je nepremičnina, ima ob izplačilu... Zveza RFR 28. 12. 2017
Zgled: 14. člen konvencije je ugodnejši od ZDoh-2 – bivanje 183 dni 14. člen konvencije je ugodnejši od ZDoh-2 – bivanje 183 dni Arhitekt, egiptovski rezident, dosega dohodke iz samostojnega opravljanja dejavnosti (enako bi se obravnaval odvetnik ali zdravnik, ki svetuje pri pripravi projekta). V Sloveniji s krajšimi prekinitvami dela... Zveza RFR 28. 12. 2017
Zgled: Nerezidentovo delo za tujega delodajalca v Sloveniji Nerezidentovo delo za tujega delodajalca v Sloveniji Nerezident iz države, s katero konvencija ni sklenjena, opravi delo za tuje podjetje na ozemlju Slovenije. Ali mora biti tak dohodek obdavčen tudi v Sloveniji? Odgovor: Država, v kateri se delo opravlja, torej... Zveza RFR 28. 12. 2017
Zgled: Različno izplačilo dela plače za poslovno uspešnost Različno izplačilo dela plače za poslovno uspešnost Družba želi delavce nagraditi za poslovno uspešnost v letu 2017. Ne zavezuje je kolektivna pogodba za posamezno dejavnost ali podjetniška kolektivna pogodba. Delodajalec ima pripravljen splošni akt po prvi alineji 44... Zveza RFR 25. 01. 2018
Zgled: Pogodba s poslovodjo, ki je zavarovan drugje Pogodba s poslovodjo, ki je zavarovan drugje Fizična oseba, slovenski rezident, je družbenik in poslovodja slovenske enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo, ki opravlja svetovalno dejavnost. Fizična oseba je obvezno zavarovana iz delovnega razmerja v drugi družbi za... Zveza RFR 28. 12. 2017
Zgled: Zavezanec, identificiran za DDV v Sloveniji, je od tujega zavezanca vzel rabljeno plovilo v finančni najem Zavezanec, identificiran za DDV v Sloveniji, je od tujega zavezanca vzel rabljeno plovilo v finančni najem Zavezanec, identificiran za DDV v Sloveniji, je od italijanskega zavezanca vzel v finančni najem plovilo, ki ga bo uporabljal za opravljanje prevozov potnikov po... Zveza RFR 27. 05. 2016
Zgled: Zavezanec, identificiran za DDV v Sloveniji, je fizični osebi v hrvaških vodah dal v najem jahto za 4 mesece Zavezanec, identificiran za DDV v Sloveniji, je fizični osebi v hrvaških vodah dal v najem jahto za 4 mesece Zavezanec z dejavnostjo dajanja plovil v najem in sedežem v Sloveniji je dal v najem jahto za štiri mesece. Plovilo je fizični osebi predal v hrvaški luki. Kje... Zveza RFR 27. 05. 2016
Zgled: Rok za izdajo računa pri spletni prodaji Rok za izdajo računa pri spletni prodaji Kako naj zavezanec, ki se ukvarja s spletno prodajo blaga, sledi določbam ZDavPR, saj ne pozna trenutka plačila, ki ga opravi kupec za naročeno blago? Odgovor: Pri spletni prodaji pride praviloma najprej do naročila, sledi... Zveza RFR 24. 09. 2015
Zgled: Zavezanec iz tretje države posname nepremičnine iz zraka Zavezanec iz tretje države posname nepremičnine iz zraka Tuji zavezanec s sedežem v tretji državi je po naročilu slovenskega davčnega zavezanca A (prejemnika storitve) za izdelavo zemljevidov v geografske namene iz zraka posnel točno določeno ozemlje v Sloveniji. Gre... Zveza RFR 30. 10. 2014
Zgled: V katero državo prevalimo davčno obveznost, če ima naročnik storitve sedež v eni državi, SPE pa v drugi? V katero državo prevalimo davčno obveznost, če ima naročnik storitve sedež v eni državi, SPE pa v drugi? Davčni zavezanec z ID-številko za DDV in sedežem dejavnosti v Nemčiji naroči elektronsko storitev – oblikovanje spletne strani – pri davčnem zavezancu z ID-številko... Zveza RFR 27. 11. 2014
Zgled: Digitalna storitev prek fiksnega omrežja Digitalna storitev prek fiksnega omrežja Tuja fizična oseba, lastnica nepremičnine v Kopru, želi dostop do interneta. Ponudnik te storitve, ki je davčni zavezanec, jo bo opravil. Kje je kraj opravljene storitve? Odgovor: Ker je telekomunikacijska storitev opravljena... Zveza RFR 25. 12. 2014
Zgled: Prodaja katalogov, ki jo opravi tuji davčni zavezanec Prodaja katalogov, ki jo opravi tuji davčni zavezanec Češki davčni zavezanec s češko ID-številko za DDV pri slovenskem tiskarju naroči tiskanje katalogov. Natisnjene kataloge od tiskarja prevzame na ozemlju Slovenije in jih nato iz Slovenije prodaja v druge države... Zveza RFR 25. 06. 2015
Zgled: Pravilnost ravnanja davčne kontrole Pravilnost ravnanja davčne kontrole Davčna kontrolorka telefonsko poziva zavezanca k oddaji samoprijave, v kateri ne bo uveljavljal ene od davčnih olajšav, do katerih ima po njegovem mnenju zakonsko pravico, in k plačilu razlike davka od dohodka pravnih oseb, ki zato... Zveza RFR 14. 05. 2018
Zgled: Plačilo avtoprevozniku v času tranzita Plačilo avtoprevozniku v času tranzita Slovenska družba opravlja dejavnost avtoprevozništva po Sloveniji in tujini. Dobila je naročilo, naj opravi storitev prevoza blaga na Dansko. Na podlagi tega naročila je enega od avtoprevoznikov napotila na pot, ki je trajala od... Zveza RFR 26. 06. 2018
Zgled: Pravi tristranski posel zavezanca, ki ima več ID-številk za DDV Pravi tristranski posel zavezanca, ki ima več ID-številk za DDV Slovenski davčni zavezanec se je za namene dobav blaga na ozemlju Nemčije tam identificiral za DDV in pridobil nemško ID-številko za DDV. Pri drugih dobavah blaga slovenski davčni zavezanec običajno... Zveza RFR 28. 06. 2018
Zgled: Večstranski posel, kjer zavezanec s sedežem v Sloveniji izvozi blago Večstranski posel, kjer zavezanec s sedežem v Sloveniji izvozi blago Slovenska družba SI1 (zavezanec s sedežem v Sloveniji) proda blago drugi slovenski družbi SI2 (zavezancu s sedežem v Sloveniji), blago pa je namenjeno v tretjo državo. Družba SI2 pri tem poslu nastopa... Zveza RFR 29. 03. 2018
Zgled: Tuji zavezanec in prenos blaga samemu sebi v tretjo državo Tuji zavezanec in prenos blaga samemu sebi v tretjo državo Tuji zavezanec s sedežem v drugi državi članici EU je leta 2016 v Sloveniji kupil blago. Ker je blago ostalo na ozemlju Slovenije, mu je slovenski zavezanec na svojem računu obračunal slovenski DDV. Po nekaj... Zveza RFR 29. 03. 2018
Zgled: Storitve, povezane z izvozom blaga, opravijo glavni organizator izvoznega postopka in podizvajalci Storitve, povezane z izvozom blaga, opravijo glavni organizator izvoznega postopka in podizvajalci Glavni organizator izvoznega posla, ki je slovenski zavezanec, za posamezne storitve najame slovenske podizvajalce. Ti opravijo prevoz blaga iz Slovenije v tretjo državo... Zveza RFR 29. 03. 2018
Zgled: Opredelitev dejavnosti pridobivanja lesnih gozdnih sortimentov Opredelitev dejavnosti pridobivanja lesnih gozdnih sortimentov Kmečko gospodinjstvo opravlja gozdarsko dejavnost pridobivanja lesnih gozdnih sortimentov.Ali se ta dejavnost šteje za osnovno gozdarsko dejavnost za davčne namene? Odgovor: Osnovna gozdarska dejavnost po... Zveza RFR 26. 04. 2018
Zgled: Knjiženje narudarjenih žetonov v postopku ICO Knjiženje narudarjenih žetonov v postopku ICO Družba A se je odločila, da bo v postopku ICO izdala 10.000 žetonov, ki jih bo prodajala po ceni 100 EUR za žeton. Stroški, ki jih je imela z ustvarjenjem žetonov, znašajo 10.000 EUR. Kako družba knjiži izdajo žetonov... Zveza RFR 29. 03. 2018
Zgled: Mali zavezanec dobavi blago zavezancu s posebno ID-številko iz EU Mali zavezanec dobavi blago zavezancu s posebno ID-številko iz EU Slovenski zavezanec dobavi blago kupcu iz druge države članice. Dobavo blaga obravnava kot oproščeno skupnostno dobavo (46. člen ZDDV-1). V sistemu VIES preveri ID-številko, ki mu jo je sporočil kupec... Zveza RFR 22. 02. 2018
Zgled: Spletna nabava blaga od zavezanca z Otoka Man Spletna nabava blaga od zavezanca z Otoka Man Slovenski zavezanec prek spleta naroči blago od dobavitelja z Otoka Man. Kako se taka nabava obravnava? Odgovor: Kanalski otoki (tudi Otok Man) so del carinskega območja EU, niso pa del ozemlja EU, na katerem velja ureditev... Zveza RFR 26. 04. 2018
Zgled: Sodelovanje v nagradni igri Sodelovanje v nagradni igri Fizična oseba je sodelovala v nagradnem kvizu in prejela 150 EUR denarne nagrade in darilno vrečko v vrednosti 10 EUR. Kako lahko izplačevalec izplača nagrado in ali mora obdavčiti tudi darilno vrečko? Odgovor: Izplačevalec mora obračunati... Zveza RFR 22. 02. 2018
Zgled: Popravljanje pomembnih pomot in njihov vpliv na davčno obveznost Popravljanje pomembnih pomot in njihov vpliv na davčno obveznost Zavezanec je zaključil poslovno leto in ugotovil davčno osnovo v velikosti 10.000 EUR. To je zmanjšal za davčno izgubo iz preteklih let v velikosti 5.000 EUR in za davčne olajšave iz investiranja... Zveza RFR 29. 03. 2018
Zgled: Prejem denarne spodbude za pokrivanje stroškov v prihodnosti Prejem denarne spodbude za pokrivanje stroškov v prihodnosti Organizacija je za nedoločen čas zaposlila osebo, mlajšo od 30 let. Zavod RS za zaposlovanje organizaciji za zaposlitev te osebe zagotavlja 5.000 EUR, in sicer 2.500 EUR ob zaposlitvi osebe, ki izpolnjuje... Zveza RFR 26. 04. 2018
Zgled: Prejem denarne spodbude za pokrivanje že nastalih stroškov Prejem denarne spodbude za pokrivanje že nastalih stroškov Organizacija je v preteklem letu izvedla projekt, v zvezi s katerim je imela 15.000 EUR stroškov. Po zaključku projekta je regionalni sklad objavil razpis, s katerim ob izpolnjevanju določenih pogojev... Zveza RFR 26. 04. 2018
Zgled: Izdaja zahtevkov, ki se nanašajo na prejeto spodbudo Izdaja zahtevkov, ki se nanašajo na prejeto spodbudo Organizacija razpolaga z dokumentom, da bo iz proračuna (posredno prek v ta namen ustanovljenega zavoda) v letih 2018 in 2019 prejela 15.000 EUR za stroške, nastale pri projektu X. Denarna sredstva ji bo zavod... Zveza RFR 26. 04. 2018
Zgled: Osebni podatki o zaposlenih, potrebni za obračun plač Osebni podatki o zaposlenih, potrebni za obračun plač Računovodstvo v okviru oddelka za obračun plač mesečno zbere podatke o prisotnosti in odsotnosti (bolniške, dopusti in podobno) z namenom, da pravilno obračuna plače delavcev ter davke in prispevke. Kako... Zveza RFR 28. 06. 2018
Zgled: Gre pri rutinski analizi kreditnega tveganja za storitve z nizko dodano vrednostjo? Gre pri rutinski analizi kreditnega tveganja za storitve z nizko dodano vrednostjo? Podjetje A v državi A je proizvajalec čevljev in trgovec na debelo s čevlji. Hčerinska družba B v državi B je distributer na debelo za čevlje, ki jih proizvaja podjetje A. Kot del... Zveza RFR 26. 04. 2018
Zgled: Sporazumna sklenitev nove pogodbe s krajšim delovnim časom Sporazumna sklenitev nove pogodbe s krajšim delovnim časom Delavec je pri delodajalcu zaposlen s polnim delovnim časom. Zaradi drugih obveznosti bi rad delodajalcu predlagal sklenitev nove pogodbe s krajšim delovnim časom (ne na podlagi posebnih predpisov... Zveza RFR 31. 05. 2018
Zgled: Določitev delovnega časa v dodatku k pogodbi Določitev delovnega časa v dodatku k pogodbi Pri delodajalcu bo delavka zaradi starševstva začela delati krajši delovni čas. Ali morata delavec in delodajalec v dodatku k pogodbi določiti delovni čas? V praksi se delodajalec in delavec v dodatku k pogodbi, v katerem se... Zveza RFR 28. 06. 2018
Zgled: Razporeditev delovnega časa in presežek ur Razporeditev delovnega časa in presežek ur Delavka želi, da bi delala krajši delovni čas 20 ur na teden zaradi starševstva, in sicer 2 dni po 8 ur in 1 dan po 4 ure.Je taka razporeditev delovnega časa dopustna ali bi morala delavka delati od ponedeljka do petka po 4... Zveza RFR 28. 06. 2018
Zgled: Minimalni letni dopust pri delu s krajšim delovnim časom 3 dni v tednu Minimalni letni dopust pri delu s krajšim delovnim časom 3 dni v tednu Delavec je po lastni volji (ne na podlagi posebnih predpisov) zaposlen za krajši delovni čas 20 ur na teden, in sicer dela v ponedeljek in torek po 8 ur na dan in v sredo 4 ure na dan.Koliko dni... Zveza RFR 28. 06. 2018
Zgled: Dovoljeno število nadur pri polovičnem delovnem času Dovoljeno število nadur pri polovičnem delovnem času Delodajalec ima zaposleno delavko za krajši delovni čas 20 ur na teden (ne na podlagi posebnih predpisov).Koliko nadur lahko delavka v povprečju opravi na mesec? Odgovor: Nadurno delo lahko traja največ 8 ur na teden... Zveza RFR 28. 06. 2018
Zgled: Iztek pogodbe za določen čas s krajšim delovnim časom Iztek pogodbe za določen čas s krajšim delovnim časom Delavec je bil pri delodajalcu zaposlen na podlagi pogodbe o zaposlitvi za določen čas enega leta s krajšim delovnim časom.Kakšna je osnova za odmero odpravnine? Odgovor: Če je imel delavec sklenjeno pogodbo za... Zveza RFR 28. 06. 2018
Zgled: Jubilejna nagrada javnih uslužbencev pri delu s krajšim delovnim časom Jubilejna nagrada javnih uslužbencev pri delu s krajšim delovnim časom Delavec je zaposlen na ministrstvu zadnjih 10 let, zato mu pripada jubilejna nagrada. Prvih 5 let je delal polni delovni čas, drugih 5 let pa krajši delovni čas na podlagi pogodbenega dogovora (ne... Zveza RFR 28. 06. 2018
Zgled: Prihranek pri dohodnini z vplačevanjem individualnega dodatnega pokojninskega zavarovanja Prihranek pri dohodnini z vplačevanjem individualnega dodatnega pokojninskega zavarovanja Fizična oseba je na podlagi pristopa k registriranemu pokojninskemu načrtu za premije dodatnega pokojninskega zavarovanja za eno leto plačala 500 EUR iz svoje neto plače. Zadnji... Zveza RFR 29. 03. 2018
Zgled: Ure, opravljene med pripravljenostjo, so nadure Ure, opravljene med pripravljenostjo, so nadure Delavci delajo v enakomerni razporeditvi delovnega časa od ponedeljka do petka od 8. do 16. ure, nato pa so v pripravljenosti od 16. do 7. ure, in sicer en delavec ves mesec, preostali pa izmenjaje po pol meseca (od 1. do... Zveza RFR 26. 04. 2018
Zgled: Odpoved plačilu za nadurno delo ni dopustna Odpoved plačilu za nadurno delo ni dopustna Delavec in delodajalec sta se v pogodbi o zaposlitvi dogovorila, da je delovni čas delavca od ponedeljka do petka od 7.00 do 15.00 in da mora delavec delati prek polnega delovnega časa brez posebnega nadomestila.Je tak... Zveza RFR 26. 04. 2018
Zgled: Zaposlitev delavca za določen čas, ki je drugje že redno zaposlen Zaposlitev delavca za določen čas, ki je drugje že redno zaposlen Delodajalec želi za določen čas zaposliti delavca, ki je že zaposlen s krajšim delovnim časom za nedoločen čas pri drugem delodajalcu.Ali ga mora delodajalec zaposliti za nedoločen čas, saj je tudi pri... Zveza RFR 31. 05. 2018
Zgled: Nadomeščanje več delavcev zaradi letnih dopustov Nadomeščanje več delavcev zaradi letnih dopustov Delodajalčeva dejavnost je prevozništvo. Julija in avgusta večina voznikov izrabi glavnino letnega dopusta.Ali lahko delodajalec julija in avgusta zaposli nekaj voznikov za določen čas zaradi nadomeščanja več delavcev... Zveza RFR 29. 03. 2018
Prikazov na stran:
Komentar