Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Zgled: Odbitek DDV in neposlovna raba električnega vozila Odbitek DDV in neposlovna raba električnega vozila Davčni zavezanec je nabavil električno vozilo, za katero je po 66.b členu ZDDV-1 pod predpisanimi pogoji dovoljen odbitek DDV. Ker ne želi obračunavati tega davka od neposlovne rabe, pravice do odbitka DDV ob nabavi... Zveza RFR 20. 05. 2024
Zgled: Rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi Rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi Družba je bila do leta 2022 majhna družba, na dneva 31. december 2022 in 31. december 2023 pa izpolnjuje kriterije za razvrstitev med srednje družbe. Družba do 31. decembra 2023 ni oblikovala rezervacij za... Zveza RFR 13. 05. 2024
Zgled: Izdelava reklamnega filma Izdelava reklamnega filma Organizacija je izdelala reklamni film, s katerim se bo predstavila obstoječim in potencialnim kupcem. Izdelava scenarija, plačilo nastopajočim in snemalcem ter preostali stroški, ki so povezani s filmom, znašajo 15.000 EUR. Ali organizacija... Zveza RFR 06. 05. 2024
Zgled: Davčna izguba in odloženi davki Davčna izguba in odloženi davki Organizacija, ki se uvršča med srednje družbe, že več let posluje z dobičkom, vendar ima tudi neporabljeno davčno izgubo iz preteklih let v velikosti 100.000 EUR, ki jo porablja za zmanjšanje davčne osnove skladno s pravili za obračun... Zveza RFR 06. 05. 2024
Zgled: Obračun prispevkov od dohodkov iz pravnih razmerij, ki po ZDoh-2 štejejo za dohodke iz delovnih razmerij Obračun prispevkov od dohodkov iz pravnih razmerij, ki po ZDoh-2 štejejo za dohodke iz delovnih razmerij Podjetje, ki med drugim ponuja programsko opremo za obračun plač in drugih dohodkov, je stranka obvestila o napačnem obračunu vrste dohodka 1143. Po preverjanju... Zveza RFR 29. 04. 2024
Zgled: Izračun osnove za prispevke pri neplačani odsotnosti z dela ob pozitivni rasti plač Izračun osnove za prispevke pri neplačani odsotnosti z dela ob pozitivni rasti plač Zaposleni se je z delodajalcem dogovoril, da je bil februarja odsoten z dela brez plačanega nadomestila. Zaposlenčeva plača za januar je bila 2.200 EUR. Zadnja znana povprečna mesečna... Zveza RFR 24. 04. 2024
Zgled: Izračun osnove za prispevke pri neplačani odsotnosti z dela ob negativnem gibanju zneska plač Izračun osnove za prispevke pri neplačani odsotnosti z dela ob negativnem gibanju zneska plač Zaposleni se je z delodajalcem dogovoril, da je bil februarja odsoten z dela brez plačanega nadomestila. Zaposlenčeva plača za januar je bila 2.200 EUR. Zadnja znana povprečna... Zveza RFR 24. 04. 2024
Zgled: Slovenski davčni zavezanec začasno uvozi stroj za tiskanje Slovenski davčni zavezanec začasno uvozi stroj za tiskanje Slovenski davčni zavezanec v prednovoletnem času potrebuje tiskarski stroj. Ker ga potrebuje le za tri mesece, ga bo najel v tretji državi in ga uvozil v Slovenijo. Po končani uporabi se bo odločil za nakup... Zveza RFR 24. 04. 2024
Zgled: Pripoznanje odhodka za davek v primeru negotovosti davčne obravnave Pripoznanje odhodka za davek v primeru negotovosti davčne obravnave Davčni organ je pri organizaciji začel postopek davčnega nadzora nad pravilnostjo obračuna davka iz dobička. V letu 2020 je izdal odločbo, v kateri je odmeril dodatni davek iz dobička v velikosti... Zveza RFR 24. 04. 2024
Zgled: Knjiženje dajatev pri neplačani odsotnosti Knjiženje dajatev pri neplačani odsotnosti Delavec je pri delodajalcu zaposlen za polovični delovni čas. Gre za njegovega drugega delodajalca. Jeseni bo delavec zaradi študija za devet mesecev odšel v tujino. V delodajalčevem interesu je, da se delavec po končanem... Zveza RFR 24. 04. 2024
Zgled: Slovenski davčni zavezanec stroj za tiskanje sprosti v prosti promet Slovenski davčni zavezanec stroj za tiskanje sprosti v prosti promet Slovenski davčni zavezanec stroj iz tretje države ob uvozu sprosti v prosti promet, čeprav ga bo potreboval le v prednovoletnem času.Ali sme ob izvozu stroja zahtevati povračilo plačanih uvoznih... Zveza RFR 24. 04. 2024
Zgled: Slovenski zavezanec proda staro stanovanje na Hrvaškem Slovenski zavezanec proda staro stanovanje na Hrvaškem Slovenska pravna oseba s slovensko ID-številko za DDV ima med osnovnimi sredstvi tudi staro stanovanje na Hrvaškem. Nepremičnino se odloči prodati fizični osebi. Omenjena pravna oseba na Hrvaškem ni identificirana... Zveza RFR 24. 04. 2024
Zgled: Obračun prispevkov za enomesečno neplačano odsotnost delavca Obračun prispevkov za enomesečno neplačano odsotnost delavca Delavec in delodajalec sta sklenila pogodbo o enomesečni neplačani odsotnosti delavca z dela. Delavčeva bruto plača v predhodnem mesecu je bila 3.267 EUR. Delavčevi prispevki znašajo 22,10 %, delodajalčevi... Zveza RFR 24. 04. 2024
Zgled: Zmanjšanje osnove pri drugih pogodbenih razmerjih z normiranimi stroški Zmanjšanje osnove pri drugih pogodbenih razmerjih z normiranimi stroški Podjemnik, ki je slovenski rezident, je prejel 1.000 EUR od slovenskega izplačevalca. Izplačevalec je ob obračunu in izplačilu obračunal vse dajatve od tega dohodka, v davčno osnovo pa je vključil... Zveza RFR 24. 04. 2024
Zgled: Cenovna subvencija kot del plačila za storitev Cenovna subvencija kot del plačila za storitev Veterinarske postaje bodo v tekočem koledarskem letu od občine prejele subvencijo v velikosti 50 % za vsako opravljeno sterilizacijo oziroma kastracijo lastniške mačke, preostanek vrednosti za opravljen poseg pa bo... Zveza RFR 24. 04. 2024
Zgled: Oslabitev opredmetenega osnovnega sredstva zaradi poškodbe Oslabitev opredmetenega osnovnega sredstva zaradi poškodbe Stroj je bil poškodovan, a ga bo organizacija lahko uporabljala v proizvodnem procesu. Knjigovodsko vrednost sredstva bo nadomestila v skrajšani dobi njegove koristnosti. Poškodba sredstva sicer nakazuje, da je... Zveza RFR 24. 04. 2024
Zgled: Slovenska fizična oseba proda nepremičnino v tujini Slovenska fizična oseba proda nepremičnino v tujini Fizična oseba, ki je slovenska rezidentka, ima v lasti nepremičnino na Hrvaškem. Ko jo proda, ustvari kapitalski dobiček.Kako je obdavčen kapitalski dobiček fizične osebe, ustvarjen s prodajo nepremičnine na Hrvaškem... Zveza RFR 24. 04. 2024
Zgled: Škodo na poškodovanem vozilu poravna zavarovalnica neposredno serviserju Škodo na poškodovanem vozilu poravna zavarovalnica neposredno serviserju Organizacija ima kombi, ki ga uporablja za prevoz naročenega blaga do kupca. Vozilo je bilo poškodovano v prometni nesreči, a je zavarovano. Njegova nabavna vrednost znaša 10.000 EUR, 4.000 EUR... Zveza RFR 24. 04. 2024
Zgled: Odbitna franšiza pri ugotavljanju zavarovalnine Odbitna franšiza pri ugotavljanju zavarovalnine Organizacija ima kombi, ki ga uporablja za prevoz naročenega blaga do kupca. Vozilo je je bilo poškodovano v prometni nesreči, a je zavarovano. Njegova nabavna vrednost znaša 10.000 EUR, 4.000 EUR pa je popravek vrednosti... Zveza RFR 24. 04. 2024
Zgled: Slovenska pravna oseba proda nepremičnino v Srbiji Slovenska pravna oseba proda nepremičnino v Srbiji Slovenska pravna oseba ima v lasti nepremičnino v Srbiji. Tam nima poslovne enote in prav tako ne vodi poslovnih knjig. Ko se odloči nepremičnino prodati, ustvari kapitalski dobiček.Kako je obdavčen kapitalski dobiček... Zveza RFR 24. 04. 2024
Zgled: Povračila stroškov študentu, ki opravlja delo po študentski napotnici Povračila stroškov študentu, ki opravlja delo po študentski napotnici Dohodek študenta, ki je opravil delo pri slovenski organizaciji, znaša 1.000 EUR, organizacija pa mu bo izplačala še 100 EUR za stroške prehrane. Zanj je plačala letalsko vozovnico za obisk sejma... Zveza RFR 24. 04. 2024
Zgled: Tuji naročnik plača usposabljanje podjemniku Tuji naročnik plača usposabljanje podjemniku Podjemnik, ki je slovenski rezident, je prejel 1.000 EUR od tujega izplačevalca. Ta je ob obračunu in izplačilu obračunal vse dajatve od tega dohodka, v davčno osnovo pa je vključil tudi vsa povračila stroškov: 600 EUR za... Zveza RFR 24. 04. 2024
Zgled: Napitnine in obračunavanje DDV Napitnine in obračunavanje DDV Kot v večini gostinskih lokalov tudi pri gostincu A natakarji od strank dobivajo napitnine.Kako se dana napitnina obravnava v sistemu DDV? Odgovor: Napitnina, ki jo za natakarja (ali kuharja oziroma drugo strežno osebje) prostovoljno... Zveza RFR 24. 04. 2024
Zgled: Pripoznanje davčnega depozita Pripoznanje davčnega depozita Davčni organ je pri organizaciji začel postopek davčnega nadzora nad pravilnostjo obračuna davka iz dobička. Izdal je odločbo, v kateri je odmeril dodatni davek iz dobička v velikosti 250.000 EUR. Ker pritožba ne zadrži izvršbe, mora... Zveza RFR 24. 04. 2024
Zgled: Hramba obračuna davka od dohodkov pravnih oseb Hramba obračuna davka od dohodkov pravnih oseb Pravna oseba obračuna davek od dohodkov pravnih oseb za leto 2023. Obrazec izpolni 31. decembra 2023 in ga 31. marca 2024 odda davčnemu uradu.Kdaj začne teči zastaralni rok in do kdaj mora organizacija hraniti... Zveza RFR 24. 04. 2024
Zgled: Uničenje zavarovanega opredmetenega osnovnega sredstva Uničenje zavarovanega opredmetenega osnovnega sredstva Organizacija je med opredmetenimi osnovnimi sredstvi izkazovala stroj, katerega nabavna vrednost je na dan 1. januarja 2023 znašala 80.000 EUR, popravek vrednosti pa 50.000 EUR. Stroj je bil avgusta poškodovan... Zveza RFR 24. 04. 2024
Zgled: Prodaja nepremičnine v državi brez konvencije Prodaja nepremičnine v državi brez konvencije Slovenski rezident je lastnik nepremičnine v Avstraliji. Odloči se jo prodati.Kako je obdavčena prodaja nepremičnine slovenskega rezidenta, ki jo ima v Avstraliji? Odgovor: Ne glede na to, ali je slovenski rezident fizična... Zveza RFR 24. 04. 2024
Zgled: Pripoznanje odhodka za davek Pripoznanje odhodka za davek Organizacija sestavlja obračun davka iz dobička. Njeno poslovanje je razmeroma enostavno, zato nima zapletenih poslovnih dogodkov. Ocenjuje, da je zakonodaja o davčni obravnavi jasna, in v primeru davčnega pregleda ne pričakuje, da bi... Zveza RFR 24. 04. 2024
Zgled: Kako odtegnjeni davek knjiži organizacija, ki je izvajalec storitve? Kako odtegnjeni davek knjiži organizacija, ki je izvajalec storitve? Organizacija A, ki je slovenski rezident, je opravila svetovalne storitve organizaciji B, ki je rezident druge države. Pogodba vsebuje le eno izvršitveno obvezo, izpolnjeni so pogoji, da organizacija... Zveza RFR 24. 04. 2024
Zgled: Podjemnik prejme povračilo stroškov v denarju ali posredno s plačilom izvajalcem storitev Podjemnik prejme povračilo stroškov v denarju ali posredno s plačilom izvajalcem storitev Slovenski rezident po podjemni pogodbi od slovenske družbe prejme 1.000 EUR za opravljeno storitev kot njegov enkratni posel zanjo. Družba je letalskemu prevozniku zanj plačala... Zveza RFR 24. 04. 2024
Zgled: Postopek zmanjšanja rezidentove osnove za dohodnino pri dohodkih iz pogodbenih del Postopek zmanjšanja rezidentove osnove za dohodnino pri dohodkih iz pogodbenih del Podjemnik, ki je slovenski rezident, je prejel 1.000 EUR od slovenskega izplačevalca. Ta je ob obračunu in izplačilu obračunal vse dajatve od tega dohodka, v davčno osnovo pa je vključil... Zveza RFR 24. 04. 2024
Zgled: Zahtevek do zavarovalnice zaradi škode Zahtevek do zavarovalnice zaradi škode Pri organizaciji se je poškodovala oprema, pridobljena pred dvema letoma. Poškodbe so tolikšne, da je neuporabna, zato jo je organizacija odpeljala na odpad. Nabavna vrednost opreme je 5.000 EUR, amortizacijski popravek do... Zveza RFR 24. 04. 2024
Zgled: Zaračunavanje provizije za poroštvo Zaračunavanje provizije za poroštvo Podjetje M, ki je matični subjekt skupine mednarodnih podjetij, ohranja bonitetno oceno AAA na podlagi moči konsolidirane bilance stanja skupine mednarodnih podjetij. Podjetje D, ki je član iste skupine mednarodnih podjetij, ima... Zveza RFR 24. 04. 2024
Zgled: Izjeme pri pripravi poročila o trajnostnosti Izjeme pri pripravi poročila o trajnostnosti Družba A izpolnjuje velikostne kriterije za veliko družbo v skladu s 55/5 ZGD-1. Njena obvladujoča družba ima sedež v EU in pripravlja konsolidirane računovodske izkaze, v katere je družba A vključena. Prav tako obvladujoča... Zveza RFR 24. 04. 2024
Zgled: Zaračunavanje provizije za poroštvo na podlagi zanesljivih neodvisnih primerljivk Zaračunavanje provizije za poroštvo na podlagi zanesljivih neodvisnih primerljivk Podjetje X, ki je matični subjekt skupine mednarodnih podjetij, ohranja bonitetno oceno AAA na podlagi moči konsolidirane bilance stanja skupine mednarodnih podjetij. Podjetje Y, ki je... Zveza RFR 24. 04. 2024
Zgled: Zavezanci za poročilo o trajnostnosti Zavezanci za poročilo o trajnostnosti Družba izpolnjuje velikostna merila za srednje veliko družbo in je v posredni večinski lasti države. V skladu s 55/8 ZGD-1 se zato uvršča med velike družbe kot subjekt javnega interesa. Na borzi ne kotira.Ali je družba zavezanec za... Zveza RFR 24. 04. 2024
Zgled: Odložene terjatve za davek iz rezervacij za dana jamstva Odložene terjatve za davek iz rezervacij za dana jamstva Organizacija knjiži rezervacije za dana jamstva v velikosti 10.000 EUR. Davčna stopnja, po kateri pričakuje, da bo uporabila začasne razlike, je 19 %.Kako organizacija izračuna in knjiži odložene davke? Odgovor... Zveza RFR 24. 04. 2024
Zgled: Sestavine plače pri izračunu osnove za obračun prispevkov pri neplačani odsotnosti Sestavine plače pri izračunu osnove za obračun prispevkov pri neplačani odsotnosti Zaposleni se je z delodajalcem dogovoril, da je bil celoten februar odsoten z dela brez plačanega nadomestila. Osnovna zaposlenčeva plača za januar je bila 2.200 EUR. Poleg tega mu je... Zveza RFR 24. 04. 2024
Zgled: Neplačana odsotnost zaradi študija v tujini Neplačana odsotnost zaradi študija v tujini Delavec je pri delodajalcu zaposlen za polovični delovni čas. Gre za njegovega drugega delodajalca. Jeseni bo delavec zaradi študija za devet mesecev odšel v tujino. V delodajalčevem interesu je, da se delavec po končanem... Zveza RFR 24. 04. 2024
Zgled: Poročanje na obrazcu iREK-O o obračunanih dajatvah pri neplačani odsotnosti Poročanje na obrazcu iREK-O o obračunanih dajatvah pri neplačani odsotnosti Delavec je pri delodajalcu zaposlen za polni delovni čas. Gre za njegovega drugega delodajalca. Jeseni bo delavec zaradi študija za devet mesecev odšel v tujino. Delodajalec in zaposleni bosta... Zveza RFR 24. 04. 2024
Zgled: Negotovo plačilo v povezavi z ekonomsko dejavnostjo Negotovo plačilo v povezavi z ekonomsko dejavnostjo Na ulicah turističnih krajev nastopajo različni ulični umetniki. Eni rišejo portrete mimoidočih za določeno ceno, drugi igrajo na glasbilo ali uprizarjajo akrobacije in podobno v zameno za prostovoljne prispevke.Ali... Zveza RFR 24. 04. 2024
Zgled: Storitev dopustitve v zameno za najemnino Storitev dopustitve v zameno za najemnino Davčni zavezanec najemodajalec bo davčnemu zavezancu najemniku plačal dogovorjeni znesek za sklenitev pogodbe (plačilo za privabljanje strank oziroma dopustitev). Najemnik, ki je trgovec, bo namreč s svojo prisotnostjo... Zveza RFR 24. 04. 2024
Zgled: Uporaba objektov in naprav za fitnes za letno članarino Uporaba objektov in naprav za fitnes za letno članarino Slovenski davčni zavezanec je razširil svojo dejavnost tako, da je najel objekt, ki ga je opremil z napravami za fitnes. Uporabniki – fizične osebe lahko uporabljajo objekt s pripadajočimi napravami za vadbo, če... Zveza RFR 24. 04. 2024
Zgled: Začasni uvoz osebnega vozila z delno oprostitvijo dajatev Začasni uvoz osebnega vozila z delno oprostitvijo dajatev Fizična oseba s prebivališčem v Sloveniji bi rada začasno uvozila osebno vozilo, ki je registrirano v tretji državi.Ali lahko pri tem uveljavi oprostitev plačila dajatev? Odgovor: Če bo osebno vozilo... Zveza RFR 24. 04. 2024
Zgled: Storitve prevoza blaga Storitve prevoza blaga Slovenski prevoznik zaračuna prevoz blaga iz tretje države v Slovenijo. Prejemnik računa je slovenski davčni zavezanec s sedežem v Sloveniji, ki je blago iz tretje države začasno uvozil z delno oprostitvijo dajatev.Ali mora slovenski prevoznik... Zveza RFR 24. 04. 2024
Zgled: Slovenski zavezanec proda poslovni prostor na Hrvaškem Slovenski zavezanec proda poslovni prostor na Hrvaškem Slovenska pravna oseba s slovensko ID-številko za DDV ima med osnovnimi sredstvi tudi poslovni prostor na Hrvaškem. Nepremičnino se odloči prodati. Na Hrvaškem ni identificirana za namene DDV.Kako je obdavčena... Zveza RFR 24. 04. 2024
Zgled: Kako davčni odtegljaj knjiži prejemnik dividende? Kako davčni odtegljaj knjiži prejemnik dividende? Družba A plača dividende v velikosti 10.000 EUR družbi B, ki je njena obvladujoča družba. Družba A je nerezident. Kot izplačevalec mora odtegniti in plačati davek v velikosti 15 %. Davek plača davčni upravi v imenu... Zveza RFR 24. 04. 2024
Zgled: Vključitev transakcijskih stroškov v nabavno vrednost opredmetenega osnovnega sredstva Vključitev transakcijskih stroškov v nabavno vrednost opredmetenega osnovnega sredstva Organizacija je kupila nepremičnino, ki jo bo uporabljala kot pisarno. Pri nakupu je sodeloval nepremičninski posrednik, ki ji je za svoje storitve zaračunal 5.500 EUR.Ali... Zveza RFR 22. 04. 2024
Zgled: Prodaja rabljenega blaga diplomatom Prodaja rabljenega blaga diplomatom Zavezanec proda rabljeno vozilo diplomatu. Ta prodajalcu predloži Potrdilo za neposredno oprostitev davkov.Ali se pri prodaji diplomatom lahko uporabi posebna ureditev za rabljeno blago? Odgovor: Uporaba posebne ureditve za rabljeno... Zveza RFR 15. 04. 2024
Zgled: Stečaj kupca po datumu poročanja Stečaj kupca po datumu poročanja Družba je 28. februarja 2024 prejela informacijo, da je pomemben kupec, s katerim je začela poslovati v drugi polovici leta 2023, od 25. februarja 2024 v stečajnem postopku. Terjatve do tega kupca na dan 31. decembra 2024 še niso... Zveza RFR 08. 04. 2024
Prikazov na stran:
Komentar