Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Zgled: Subvencija minimalne plače pri osnovni plači 1.024,24 EUR Subvencija minimalne plače pri osnovni plači 1.024,24 EUR Družba zaposluje več zaposlenih, ki imajo v pogodbi o zaposlitvi določen znesek osnovne bruto plače v velikosti 1.024,24 EUR. V 29. členu ZDUOP je določeno, da je delodajalec za vsakega delavca, čigar plača za... Zveza RFR 15. 03. 2021
Zgled: Knjiženje boleznin, ki jih povrne ZZZS, v javnem sektorju Knjiženje boleznin, ki jih povrne ZZZS, v javnem sektorju Delavec je bil odsoten zaradi bolezni. Nadomestilo, ki ga delavec prejme, delodajalcu na podlagi zahtevka povrne ZZZS. Kako naj uporabnik to knjiži? Odgovor: Uporabnik – delodajalec obračuna plačo delavcu skupaj... Zveza RFR 08. 03. 2021
Zgled: Knjiženje davka od dohodkov pravnih oseb pri določenih uporabnikih Knjiženje davka od dohodkov pravnih oseb pri določenih uporabnikih Javni zavod je ugotovil presežek prihodkov nad odhodki in izračunal davek od dohodkov pravnih oseb. Med letom ni plačeval akontacije tega davka. Kako knjižiti ta davek, posebej ali tudi v odhodke... Zveza RFR 01. 03. 2021
Zgled: Direktor, ki delo opravlja tudi v osnovnem poklicu Direktor, ki delo opravlja tudi v osnovnem poklicu Direktor javnega zavoda, uvrščen v plačno skupino B, ima po 23/4 ZSPJS soglasje pristojnega ministra, da hkrati opravlja tudi delo v osnovnem poklicu. Kateri dodatki k osnovni plači mu pripadajo? Odgovor: Ravnateljem... Zveza RFR 22. 02. 2021
Zgled: Upoštevanje odloženih akontacij v obračunu DDPO Upoštevanje odloženih akontacij v obračunu DDPO Družbi je bila za dve leti odložena davčna obveznost za DDPO za leto 2019 v znesku 22.787 EUR. Obenem ji je bilo odloženo tudi plačilo akontacije DDPO za prve tri mesece leta 2020 (enkratni obrok akontacije je bil 1.899... Zveza RFR 22. 02. 2021
Zgled: Knjiženje kriznega dodatka po PKP8 Knjiženje kriznega dodatka po PKP8 Ali organizacija krizni dodatek po PKP8 knjiži med stroški poslovnega leta 2020 ali 2021? Odgovor: PKP8 je bil sprejet in je začel veljati v letu 2021, zato krizni dodatek predstavlja strošek poslovnega leta 2021, in ne strošek... Zveza RFR 15. 02. 2021
Zgled: Dodatek za delo v rizičnih razmerah za direktorja Dodatek za delo v rizičnih razmerah za direktorja Uporabnik je prejel sredstva za izplačilo dodatka po 39/11 KPJS (dodatek za delo v rizičnih razmerah v velikosti 65 % urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca, šifra dodatka C223) za obdobje od oktobra do decembra... Zveza RFR 09. 02. 2021
Zgled: Obdavčitev prihodkov od državnih pomoči z DDPO Obdavčitev prihodkov od državnih pomoči z DDPO Družba je po interventni zakonodaji prejela več vrst pomoči. Prejela je povračilo nadomestila za čakanje na delo in bila oproščena plačila prispevkov od teh nadomestil za čas od 13. marca do 31. maja 2020. Tudi za obdobje... Zveza RFR 01. 02. 2021
Zgled: Izvzem dodatkov za delo v rizičnih razmerah iz obdavčljive osnove Izvzem dodatkov za delo v rizičnih razmerah iz obdavčljive osnove Knjižnica – javni zavod je uslužbencem, ki opravljajo delo s strankami pri izposoji knjig, obračunala dodatek za nevarnost in posebne obremenitve po 39/11 KPJS v velikosti 65 % urne postavke osnovne... Zveza RFR 25. 01. 2021
Zgled: DDV od prenosa osebnega vozila ob selitvi DDV od prenosa osebnega vozila ob selitvi Fizična oseba je med službovanjem v drugi državi članici EU tam nabavila nov osebni avto, ki je bil obdavčen s tamkajšnjim DDV. Ker je prišlo do prekinitve pogodbe o zaposlitvi, se ta oseba zdaj seli nazaj v Slovenijo. Ali je... Zveza RFR 25. 01. 2021
Zgled: Sprememba letnega poročanja za leto 2020 pri subjektih javnega interesa Sprememba letnega poročanja za leto 2020 pri subjektih javnega interesa Družba, komunalno podjetje, ki se po velikostnih kriterijih razvršča med srednje velike družbe, je v letu 2020 postala subjekt javnega interesa. Kakšne so dodatne zahteve pri letnem poročanju za... Zveza RFR 18. 01. 2021
Zgled: Knjiženje investicijskih odhodkov Knjiženje investicijskih odhodkov Določeni uporabnik je nabavil opremo, ki jo je po načelu poslovnega dogodka evidentiral po nabavni vrednosti (konto 040). Prejel je račun dobavitelja, ki pa ga ni plačal v dogovorjenem plačilnem roku, zato mu je dobavitelj zaračunal... Zveza RFR 11. 01. 2021
Zgled: Oprostitev najemnine pri najemniku za odpravo posledic epidemije COVID – 19 Oprostitev najemnine pri najemniku za odpravo posledic epidemije COVID – 19 Nekatere najemnike so najemodajalci zaradi posledic epidemije COVID-19 oprostili plačila najemnine. Kako najemnik knjiži takšen poslovni dogodek? Odgovor: Tak dogodek bi morali obračunati kot... Zveza RFR 11. 01. 2021
Zgled: Evidentiranje za namene DDV Evidentiranje za namene DDV Davčna zavezanka navaja, da podjetju iz Poljske zaračunava najemnino za nepremičnino. Obravnava jo kot oproščeno DDV. Ko izda račun, ji računalniški program znesek evidentira pod dobave, o katerih je treba poročati v rekapitulacijskem... Zveza RFR 04. 01. 2021
Zgled: Storitev, povezana z osebnim avtomobilom Storitev, povezana z osebnim avtomobilom Zavezanec naroči prevoz blaga. Ker gre za majhno pošiljko velike vrednosti, se prevoz opravi z osebnim avtomobilom. Od prevoza je obračunan DDV.Ali lahko naročnik prevoza odbije DDV, ki mu je zaračunan od prevoza z osebnim... Zveza RFR 28. 12. 2020
Zgled: Delno kritje fiksnih stroškov pri mikro podjetju in izračun poslovne izgube Delno kritje fiksnih stroškov pri mikro podjetju in izračun poslovne izgube Pravna oseba ima tri zaposlene in se šteje za mikro podjetje. Registrirana je bila že v letu 2017. Njeni letni čisti prihodki od prodaje za leto 2019 znašajo 80.000 EUR, v zadnjem četrtletju... Zveza RFR 21. 12. 2020
Zgled: Popis v javnem sektorju Popis v javnem sektorju Javni zavod sprašuje, ali je glede na epidemiološke razmere redni letni popis po stanju na dan 31. decembra možno opraviti po novem letu. Odgovor: Popis se v javnem sektorju opravlja glede na stanje 31. decembra poslovnega leta. Kdaj pa javni... Zveza RFR 14. 12. 2020
Zgled: Delno kritje fiksnih stroškov po šestem interventnem zakonu Delno kritje fiksnih stroškov po šestem interventnem zakonu Mikro družba je imela do avgusta zaposlene, nato pa jih je zaradi posledic epidemije odpustila. Zdaj dejavnost opravlja s pomočjo študentov in drugih pogodbenikov. Družbenik in poslovodja sta različni osebi... Zveza RFR 07. 12. 2020
Zgled: Dokazovanje prevoza z lastnim prevoznim sredstvom Dokazovanje prevoza z lastnim prevoznim sredstvom Slovenski zavezanec v drugih državah članicah kupuje blago in ga s svojim prevoznim sredstvom prepelje v Slovenijo. Nakup bi v državi odhoda želel obravnavati kot oproščeno skupnostno dobavo, zato prodajalcu predloži... Zveza RFR 07. 12. 2020
Zgled: Uporaba prostorov z opremo in kadri Uporaba prostorov z opremo in kadri Slovenski davčni zavezanec je španskemu davčnemu zavezancu zaračunal enomesečno uporabo prostorov s pripadajočo opremo in kadri. Katero določbo ZDDV-1 mora uporabiti pri ugotavljanju kraja opravljene storitve? Odgovor: V opisanem... Zveza RFR 30. 11. 2020
Zgled: Delodajalec plača zaposlenemu testiranje na COVID-19 Delodajalec plača zaposlenemu testiranje na COVID-19 Delavec je zbolel za koronavirusno boleznijo 19. Ko je preteklo obdobje izolacije zaradi te bolezni, se je želel vrniti na delo, saj ni imel več zdravstvenih težav. Delodajalec pogojuje vrnitev delavca na delovno... Zveza RFR 23. 11. 2020
Zgled: Obračun kilometrine Obračun kilometrine Javni zavod obračunava kilometrino za prevoz na delo in z njega zaposlenim, ki nimajo možnosti javnega prevoza. Tudi pri obračunu potnih nalogov obračunava kilometrino za prevoz na službeni poti, če je tako odločeno v potnem nalogu. Do 30. septembra... Zveza RFR 16. 11. 2020
Zgled: Prihodki od prodaje osnovnega sredstva in računanje upada prihodkov po interventni zakonodaji Prihodki od prodaje osnovnega sredstva in računanje upada prihodkov po interventni zakonodaji Organizacija (d. o. o.), ki je bila ustanovljena že v letu 2017, je po ZIUZEOP prejela povračilo izplačanega nadomestila plače za čas začasnega čakanja na delo za pet... Zveza RFR 09. 11. 2020
Zgled: Prodaja blaga zavezancu iz tretje države Prodaja blaga zavezancu iz tretje države Slovenski davčni zavezanec je prodal blago davčnemu zavezancu iz Islandije, ki za namene DDV spada med tako imenovane tretje države. Blago je kupčev prevoznik prevzel v Sloveniji in ga odpeljal na Hrvaško. Kaj storiti v takem... Zveza RFR 02. 11. 2020
Zgled: Temeljni dohodek in oprostitev prispevkov po ZIUZEOP pri podjetniku normirancu Temeljni dohodek in oprostitev prispevkov po ZIUZEOP pri podjetniku normirancu Samostojni podjetnik, ki ugotavlja davčno osnovo s pomočjo dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov, je za obdobje od 13. marca do 31. maja 2020 po ZIUZEOP za te mesece prejel temeljni... Zveza RFR 26. 10. 2020
Zgled: Obračun kilometrine Obračun kilometrine Javni zavod obračunava kilometrino za prevoz na delo in z njega zaposlenim, ki nimajo možnosti javnega prevoza. Tudi pri obračunu potnih nalogov obračunava kilometrino za prevoz na službeni poti, če je tako odločeno v potnem nalogu. Do 30. septembra... Zveza RFR 19. 10. 2020
Zgled: Privez plovila v marini Privez plovila v marini Slovenski zavezanec ima v marini na Hrvaškem privezano plovilo. Marina mu izda račun za privezne storitve z obračunanim hrvaškim DDV (PDV). Ali ima slovenski Furs podlago, da zahteva, da se tovrstne storitve obdavčijo po splošnem pravilu... Zveza RFR 12. 10. 2020
Zgled: Knjiženje prihodka iz življenjskega zavarovanja Knjiženje prihodka iz življenjskega zavarovanja Javni zavod je prejel zavarovalno vsoto od življenjskega zavarovanja zaposlenega. Ta sredstva bi radi porabili za nabavo opredmetenega osnovnega sredstva. Ker na kontu podskupine 985 nimajo dovolj vira za nakup... Zveza RFR 05. 10. 2020
Zgled: Izdaja računa za najemnino pri občini Izdaja računa za najemnino pri občini Javni zavod zdaj izdaja račune za najemnino oziroma uporabnino v imenu in za račun občine. Najemnik nakaže plačilo na EZR javnega zavoda, ta pa sredstva prenakaže na EZR občine. Občina zdaj želi to poenostaviti, zato se odloča med... Zveza RFR 28. 09. 2020
Zgled: Oprostitev DDV za športna društva Oprostitev DDV za športna društva Športno društvo organizira športno rekreacijo za osnovnošolsko mladino. Omogočene so različne vsebine (namizni tenis, nogomet, košarka in podobno). Društvo ima svoje prostore, ki jih občasno daje v uporabo zainteresiranim... Zveza RFR 14. 09. 2020
Zgled: Verižne dobave blaga med štirimi davčnimi zavezanci Verižne dobave blaga med štirimi davčnimi zavezanci Slovenski davčni zavezanec (SLO1) je v Nemčiji kupil blago od nemškega zavezanca in ga prodal drugemu slovenskemu zavezancu (SLO2). Ta je blago prodal avstrijskemu davčnemu zavezancu. Vsi štirje so identificirani za... Zveza RFR 07. 09. 2020
Zgled: Nadomestilo za uporabo sredstev pri delu na domu Nadomestilo za uporabo sredstev pri delu na domu Družba se je zaradi zdravstvene situacije v zvezi s koronavirusno boleznijo 19 in varovanjem zdravja delavcev z njimi dogovorila, da nekaj dni na teden delajo od doma (izmenično). Pri tem je bilo dogovorjeno, da bodo... Zveza RFR 07. 09. 2020
Zgled: Kraj pridobitve blaga znotraj EU Kraj pridobitve blaga znotraj EU Slovenski davčni zavezanec je pri italijanskem nabavil blago za svojo dejavnost, ki jo opravlja na gradbišču v Avstriji. Blago je po nakupu odposlano neposredno iz Italije v Avstrijo. Kje je kraj opravljene pridobitve? Odgovor: DDV je... Zveza RFR 31. 08. 2020
Zgled: Odpis zastaranih terjatev Odpis zastaranih terjatev Organizacija je kupcu prodala blago za 5.000 EUR. Terjatev je zapadla v plačilo 30. septembra 2011 in ni bila plačana. Organizacija zneska ni terjala, prav tako ni vložila izvršbe ali tožbe. Ali mora organizacija terjatev odpisati? Odgovor... Zveza RFR 24. 08. 2020
Zgled: Pripoznanje prihodkov v primeru dajanja popustov v javnem sektorju Pripoznanje prihodkov v primeru dajanja popustov v javnem sektorju Določeni uporabnik sprašuje, kako naj pripozna prihodke pri poslu, pri katerem se je s kupcem dogovoril za popust za predčasno plačilo. Odgovor: Po spremembi SRS 15 ni nujno, da bo prihodek enak... Zveza RFR 17. 08. 2020
Zgled: Nakup nepremičnine brez pridobitve obvladovanja Nakup nepremičnine brez pridobitve obvladovanja Organizacija A je pridobila nepremičnino, za katero je dobavitelju plačala 150.000 EUR. Nepremičnino je prevzela in je vpisana kot lastnik v zemljiški knjigi. Istočasno z nakupom te nepremičnine se je z organizacijo B... Zveza RFR 10. 08. 2020
Zgled: Nakup opredmetenega osnovnega sredstva z odloženim plačilom Nakup opredmetenega osnovnega sredstva z odloženim plačilom Organizacija je kupila opredmeteno osnovno sredstvo (zgradbo). S prodajalcem je 30. junija 2020 sklenila predpogodbo. V njej sta se dogovorila za kupnino 250.000 EUR in plačilne pogoje. Organizacija mora 20... Zveza RFR 03. 08. 2020
Zgled: Družbenik prejme nepremičnino neodplačno Družbenik prejme nepremičnino neodplačno Družba je edinemu družbeniku neodplačno prenesla lastninsko pravico na nepremičnini, ki jo je že nekaj let uporabljala za dajanje v najem. Družbenik je zaposlen v tej družbi kot direktor in za opravljanje te funkcije prejema... Zveza RFR 29. 07. 2020
Zgled: Oprostitev kapitalskega dobička pri podaritvi lastnega stanovanja Oprostitev kapitalskega dobička pri podaritvi lastnega stanovanja Fizična oseba je svojemu otroku podarila nepremičnino, štirisobno stanovanje, v katerem je živela že preteklih deset let pred podaritvijo. Lastnica polovice tega stanovanja je bila že ves čas, od druge... Zveza RFR 29. 07. 2020
Zgled: Kako določiti kraj opravljene finančne storitve Kako določiti kraj opravljene finančne storitve Slovenski davčni zavezanec daje posojila pravnim in fizičnim osebam v Sloveniji, v drugih državah članicah in zunaj EU, opravlja pa tudi izterjave dolgov.Kje je kraj obdavčitve oziroma oprostitve pri opravljenih finančnih... Zveza RFR 29. 07. 2020
Zgled: Evidentiranje finančnih storitev Evidentiranje finančnih storitev Slovenski davčni zavezanec, ki daje posojila pravnim in fizičnim osebam v Sloveniji, v drugih državah članicah in zunaj EU, opravlja tudi izterjave dolgov.Kako opravljene storitve evidentira za namene DDV? Odgovor: Kako zavezanec... Zveza RFR 29. 07. 2020
Zgled: Obdavčitev podaritve nepremičnine sinu z davkom na dediščine in darila Obdavčitev podaritve nepremičnine sinu z davkom na dediščine in darila Fizična oseba je nepremičnino pridobila v letu 2014. V letu 2020 je to nepremičnino podarila sinu. Darilo ni povezano z zaposlitvijo ali dejavnostjo obdarjenca. Darilo je skladno z dednim dogovorom... Zveza RFR 29. 07. 2020
Zgled: Fizična oseba, samostojni podjetnik podari nepremičnino sinu Fizična oseba, samostojni podjetnik podari nepremičnino sinu Fizična oseba je samostojni podjetnik, ki opravlja trgovsko dejavnost. Ima pet zaposlenih, od tega je eden tudi sin podjetnika. Podjetnik ima v podjetju evidentirano tudi nepremičnino po knjigovodski... Zveza RFR 29. 07. 2020
Zgled: Podaritev nepremičnine sestri Podaritev nepremičnine sestri Fizična oseba je nepremičnino pridobila leta 2016. V letu 2020 želi polovico nepremičnine podariti svoji sestri. Darilo je skladno z dednim dogovorom v družini. Vrednost nepremičnine je na podlagi primerljivih prodaj nepremičnin ocenjena... Zveza RFR 29. 07. 2020
Zgled: Vključevanje prometa iz naslova finančnih storitev v izračun odbitnega deleža Vključevanje prometa iz naslova finančnih storitev v izračun odbitnega deleža Slovenski davčni zavezanec daje posojila pravnim in fizičnim osebam v Sloveniji, v drugih državah članicah in zunaj EU, opravlja pa tudi izterjave dolgov.Ali so obravnavane storitve oproščene... Zveza RFR 29. 07. 2020
Zgled: Priložnostne finančne transakcije in izračun odbitnega deleža Priložnostne finančne transakcije in izračun odbitnega deleža Davčni zavezanec ima v novembru tekočega leta 100.000 EUR prometa iz naslova rednega poslovanja in 2.000 EUR iz naslova posojila družbeniku. Njegova dejavnost je urejanje okolice in vrtnarstvo.Ali mora... Zveza RFR 29. 07. 2020
Zgled: Obravnava storitev kreditnega posrednika in svetovalca v sistemu DDV Obravnava storitev kreditnega posrednika in svetovalca v sistemu DDV Samostojni podjetnik opravlja dejavnost kreditnega posredovanja, v okviru katerega za banko išče stranke, jim predstavi možnosti kreditiranja in pripravi tudi predlog pogodbe, ki jo stranka nato... Zveza RFR 29. 07. 2020
Zgled: Fizična oseba, ki je obenem lastnica družbe z omejeno odgovornostjo, podari nepremičnino sinu Fizična oseba, ki je obenem lastnica družbe z omejeno odgovornostjo, podari nepremičnino sinu Fizična oseba podari otroku nepremičnino. Je tudi edini družbenik družbe z omejeno odgovornostjo, pri kateri je obdarjeni otrok zaposlen. Nepremičnino je otroku podarila... Zveza RFR 29. 07. 2020
Zgled: Priglasitev odloga ugotavljanja davčne obveznosti pri podaritvi nepremičnine Priglasitev odloga ugotavljanja davčne obveznosti pri podaritvi nepremičnine Fizična oseba, ki je slovenski rezident (darovalec), je svojemu otroku, ki je tudi slovenski rezident, podarila nepremičnino, v kateri pred podaritvijo ni živela. Nepremičnino je zgradila... Zveza RFR 29. 07. 2020
Zgled: Podaritev nepremičnine, pridobljene pred 1. januarjem 2002 Podaritev nepremičnine, pridobljene pred 1. januarjem 2002 Fizična oseba je nepremičnino pridobila junija 2001. V letu 2020 želi to nepremičnino (vikend na morju) podariti svojima otrokoma, vsakemu polovico. Darilo je skladno z dednim dogovorom v družini. Vrednost... Zveza RFR 29. 07. 2020
Prikazov na stran:
Komentar