Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Sodba: C-446/18 (Agrobet CZ s. r. o. proti Finanční úřad pro Středočeský kraj) SODIŠČE (drugi senat), v sestavi A. Arabadjiev (poročevalec), predsednik senata, P. G. Xuereb in T. von Danwitz, sodnika,generalna pravobranilka: J. Kokott,sodni tajnik: M. Longar, administrator,na podlagi pisnega postopka in obravnave z dne 11. septembra 2019,ob... 14. 05. 2020 Sodišče EU 14. 05. 2020 14. 05. 2020
Sodba: C-547/18 (Dong Yang Electronics sp. z o.o. proti Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu) SODIŠČE (peti senat), v sestavi E. Regan, predsednik senata, I. Jarukaitis, E. Juhász (poročevalec), M. Ilešič in C. Lycourgos, sodniki,generalna pravobranilka: J. Kokott,sodna tajnica: C. Strömholm, administratorka,na podlagi pisnega postopka in obravnave z dne 5... 07. 05. 2020 Sodišče EU 07. 05. 2020 07. 05. 2020
Sodba: C-258/19 (EUROVIA Ipari, Kereskedelmi, Szállítmányozási és Idegenforgalmi Kft. proti Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága) SODIŠČE (deseti senat), v sestavi I. Jarukaitis (poročevalec), predsednik senata, M. Ilešič in C. Lycourgos, sodnika,generalna pravobranilka: J. Kokott,sodni tajnik: A. Calot Escobar,na podlagi pisnega postopka,ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili:– za... 30. 04. 2020 Sodišče EU 30. 04. 2020 30. 04. 2020
Sodba: C-661/18 (CTT – Correios de Portugal proti Autoridade Tributária e Aduaneira) SODIŠČE (sedmi senat), v sestavi P. G. Xuereb (poročevalec), predsednik senata, T. von Danwitz in A. Kumin, sodnika,generalni pravobranilec: M. Szpunar,sodni tajnik: A. Calot Escobar,na podlagi pisnega postopka,ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili:– za... 30. 04. 2020 Sodišče EU 30. 04. 2020 30. 04. 2020
Sodba: C-401/18 (Herst s.r.o. proti Odvolací finanční ředitelství) 23. 04. 2020 Sodišče EU 23. 04. 2020 23. 04. 2020
Sodba: C-13/18 (Sole-Mizo Zrt. (C-13/18), Dalmandi Mezőgazdasági Zrt. (C-126/18) proti Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága) SODIŠČE (drugi senat), v sestavi A. Arabadjiev, predsednik senata, P. G. Xuereb in T. von Danwitz (poročevalec), sodnika,generalni pravobranilec: G. Hogan,sodna tajnica: R. Șereș, administratorka,na podlagi pisnega postopka in obravnave z dne 6. junija 2019,ob... 23. 04. 2020 Sodišče EU 23. 04. 2020 23. 04. 2020
Sodba: U-I-512/18-10 23. 04. 2020 USRS 23. 04. 2020 23. 04. 2020
Sodba: U-I-4/20-19 Predlagateljica meni, da se 350.a člen ZBan-1, čeprav ne velja več, še uporablja, ker njegovo nadaljnjo uporabo zahteva ZPSVIKOB. In sicer zaradi domnevno arbitrarnega kriterija bruto dohodka leta 2013, ki naj ne bi odražal dejanskega socialnega položaja vlagateljev... 13. 03. 2020 USRS 12. 03. 2020 13. 03. 2020
Sodba: C–94/19 (San Domenico Vetraria SpA proti Agenzia delle Entrate, ob udeležbi Ministero dell’Economia e delle Finanze) 11. 03. 2020 Sodišče EU 11. 03. 2020 11. 03. 2020
Sodba: C-211/18 (Idealmed III – Serviços de Saúde SA proti Autoridade Tributária e Aduaneira) SODIŠČE (šesti senat), v sestavi M. Safjan, predsednik senata, L. Bay Larsen (poročevalec), sodnika, in C. Toader, sodnica,generalni pravobranilec: M. Szpunar,sodna tajnica: M. Ferreira, glavna administratorka,na podlagi pisnega postopka in obravnave z dne 17. junija... 05. 03. 2020 Sodišče EU 05. 03. 2020 05. 03. 2020
Sodba: C-48/19 (X GmbH proti Finanzamt Z) 05. 03. 2020 Sodišče EU 05. 03. 2020 05. 03. 2020
Sodba: C-75/18 (Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt. proti Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága) 03. 03. 2020 Sodišče EU 03. 03. 2020 03. 03. 2020
Sodba: Sklep II DoR 678/2019 06. 02. 2020 VSRS 06. 02. 2020 06. 02. 2020
Sodba: U-I-171/17-16 ODLOČBA Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem z zahtevo Vrhovnega sodišča, na seji 6. februarja 2020 odločilo: 1. Člen 47 Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 21/13, 63/13, 100/13, 55/17 in 75/19) je v neskladju z Ustavo.2... 06. 02. 2020 USRS 06. 02. 2020 06. 02. 2020
Sodba: Sklep I Up 101/2019 05. 02. 2020 VSRS 05. 02. 2020 05. 02. 2020
Sodba: Sklep X Ips 10/2017-21 Jedro Revizijski postopek se prekine do odločitve Ustavnega sodišča Republike Slovenije o zahtevi za oceno ustavnosti 27. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13... 29. 01. 2020 VSRS 29. 01. 2020 29. 01. 2020
Sodba: Sklep X Ips 179/2017 Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP-E, Ur. l. RS, št. 10/2017) so bili črtani 83. člen in 86. do 91. člen ZUS-1 (drugi odstavek 122. člena ZPP-E). Ker je bila v obravnavanem primeru izpodbijana sodba sodišča prve... 29. 01. 2020 VSRS 29. 01. 2020 29. 01. 2020
Sodba: X Ips 35/2019 Jedro Če se zoper revidenta v obravnavanem trenutku ne bi vodil stečajni postopek, bi davčni organ, upoštevaje četrti odstavek 73. člena ZDDV-1, lahko pobotal revidentovo terjatev do države z njegovo obveznostjo in posledično zavrnil zahtevek za vračilo davka. Po... 29. 01. 2020 VSRS 29. 01. 2020 29. 01. 2020
Sodba: Sklep I Up 138/2018 Jedro Odločitev o pobotu po svoji vsebini pomeni oblastno dejanje davčnega organa, s katerim ta posega v pravice oziroma obveznosti davčnega zavezanca, saj na njegovi podlagi prenehajo oziroma se spremeni višina davčnih obveznosti. Zato je o izvedenem pobotu treba... 15. 01. 2020 VSRS 15. 01. 2020 15. 01. 2020
Sodba: X Ips 25/2018 Jedro Naknadna vplačila so lastniška naložba družbenika, ki povečuje premoženje družbe in s tem tudi knjigovodsko vrednost poslovnega deleža. Velikost poslovnega deleža v smislu ZGD-1 tako ni enaka ekonomski vrednosti tega deleža, ki pa je bistvena za opredelitev... 15. 01. 2020 VSRS 15. 01. 2020 15. 01. 2020
Sodba: X Ips 340/2016 Jedro Določbo šestega odstavka 126. člena ZDavP-2 po kateri ne glede na določbe o zastaranju pravice do odmere in izterjave davka davčna obveznost preneha, ko poteče deset let od dneva, ko je zastaranje prvič začelo teči, je treba razumeti tako, da absolutno zastaranje... 19. 12. 2019 VSRS 19. 12. 2019 19. 12. 2019
Sodba: C-677/18 (Amoena Ltd proti Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs) SODIŠČE (deseti senat), v sestavi I. Jarukaitis, predsednik senata, E. Juhász in C. Lycourgos (poročevalec), sodnika,generalni pravobranilec: M. Bobek,sodni tajnik: A. Calot Escobar,na podlagi pisnega postopka,ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili:– za... 19. 12. 2019 Sodišče EU 19. 12. 2019 19. 12. 2019
Sodba: C-715/18 (Segler-Vereinigung Cuxhaven eV proti Finanzamt Cuxhaven) SODIŠČE (osmi senat), v sestavi L. S. Rossi, predsednica senata, J. Malenovský (poročevalec) in F. Biltgen, sodnika,generalni pravobranilec: M. Szpunar,sodni tajnik: A. Calot Escobar,na podlagi pisnega postopka,ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili:– za... 19. 12. 2019 Sodišče EU 19. 12. 2019 19. 12. 2019
Sodba: C-707/18 (Amărăşti Land Investment SRL proti Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Timiş) SODIŠČE (osmi senat), v sestavi L. S. Rossi, predsednica senata, J. Malenovský (poročevalec) in N. Wahl, sodnika,generalni pravobranilec: G. Hogan,sodni tajnik: A. Calot Escobar,na podlagi pisnega postopka,ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili:– za... 19. 12. 2019 Sodišče EU 19. 12. 2019 19. 12. 2019
Sodba: X Ips 31/2017 Jedro Davčna izvršba z rubežem dolžnikove denarne terjatve po 173. členu ZDavP-2 je dopustna le, če že obstaja (pravnomočen) izvršilni naslov, iz katerega izhaja obstoj terjatve, oziroma če se dolžnik davčnega dolžnika strinja, da terjatev davčnega dolžnika do njega... 19. 12. 2019 VSRS 19. 12. 2019 19. 12. 2019
Sodba: X Ips 20/2017 Jedro Dikcija "vedel oziroma bi moral vedeti" o goljufivih transakcijah je pravni standard, ki ga je treba napolniti od primera do primera. Odločanje na podlagi pravnih standardov pa pomeni, da Vrhovno sodišče, ki je v revizijskem postopku pooblaščeno le za nadzor nad... 19. 12. 2019 VSRS 19. 12. 2019 19. 12. 2019
Sodba: Up-469/15-33 ODLOČBA Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni pritožbi Sebastjana Marčiča, Bistrica ob Dravi, ki ga zastopa Brigita Marčič, odvetnica v Mariboru, in v postopku za oceno ustavnosti, začetem s sklepom Ustavnega sodišča, na seji 24. oktobra 2019 odločilo: 1... 07. 12. 2019 USRS 06. 12. 2019 07. 12. 2019
Sodba: X Ips 374/2016 Jedro Izdaja računa mora biti posledica resničnega in ne zgolj navideznega poslovanja z drugimi davčnimi zavezanci, v obravnavanem primeru pa transakcije, ki so bile podlaga za izdajo računov, sploh niso bile opravljene, zato je treba odbitek DDV zavrniti že iz tega... 04. 12. 2019 VSRS 04. 12. 2019 04. 12. 2019
Sodba: X Ips 75/2017 Jedro Dolžnost Upravnega sodišča kot sodišča prve stopnje do opredelitve glede strankinih navedb je omejena, saj pomeni odgovor na strankino aktivnost, torej kot odsev strankinih pravnih razčlenjevanj, argumentiranj, stališč, pogledov in razlag, vsekakor pa ni sodišče... 04. 12. 2019 VSRS 04. 12. 2019 04. 12. 2019
Sodba: Sklep X Ips 51/2017 Jedro Sodišče prve stopnje zgolj s pozivom revidentki na predložitev odločbe upravne enote in v tem pozivu vsebovanim opozorilom, da bo v nasprotnem primeru o zadevi odločeno na podlagi podatkov upravnih spisov, ni dalo zadostne podlage revidentki, da bi lahko zaznala... 04. 12. 2019 VSRS 04. 12. 2019 04. 12. 2019
Sodba: Sklep X DoR 158/2019 Jedro Revizija se dopusti glede vprašanja, ali četrti odstavek 74. člena Zakona o davčnem postopku davčnemu organu daje podlago za izračun davčne obveznosti, ki bi bila večja od tiste, ki bi nastala ob upoštevanju razmerij, nastalih na podlagi gospodarskih (ekonomskih... 04. 12. 2019 VSRS 04. 12. 2019 04. 12. 2019
Sodba: X Ips 22/2019 Jedro Po presoji Vrhovnega sodišča je pravilna razlaga 1. točke četrtega odstavka 51. člena ZDoh-2, po kateri navedena nevtralna davčna obravnava velja tudi v primeru prenosa zgolj dela podjetja na novega zasebnika, ne da bi davčni zavezanec (podjetnik, odsvojitelj... 04. 12. 2019 VSRS 04. 12. 2019 04. 12. 2019
Sodba: Sklep VIII Ips 20/2019 Jedro Res je, da tožena stranka za tožnico ni obračunala davkov in prispevkov iz delovnega razmerja in da bo to na podlagi ugotovitve, da je šlo pri pogodbenem razmerju v resnici za prikrito delovno razmerje, še morala storiti. Vendar to ne pomeni, da je pri presoji... 03. 12. 2019 VSRS 03. 12. 2019 03. 12. 2019
Sodba: U-I-44/18-6 23. 11. 2019 USRS 22. 11. 2019 23. 11. 2019
Sodba: U-I-180/19-17 SKLEP Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude družbe KPL, d. o. o., Ljubljana, in drugih, ki jih zastopa odvetniška družba Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji, o. p., d. o. o., Ljubljana, na seji 7. novembra 2019 sklenilo 1. Pobuda Živorada Malijevića... 23. 11. 2019 USRS 22. 11. 2019 23. 11. 2019
Sodba: II Ips 61/2019 Jedro Vrhovno sodišče je že večkrat odločilo, da je zaradi zagotavljanja pravice do sodnega varstva v primeru, ko tožeča stranka zaradi okoliščin, ki jih je izvedela šele med dokaznim postopkom (največkrat iz mnenja izvedenca), zviša tožbeni zahtevek, ki se nanaša... 21. 11. 2019 VSC 21. 11. 2019 21. 11. 2019
Sodba: Sklep X DoR 188/2019 Jedro Vsakdo, ki zahteva sodno varstvo svojih pravic ali pravnih interesov, četudi z revizijo kot izrednim pravnim sredstvom (še prej pa njeno dopustitev s predlogom za dopustitev revizije), mora izkazati pravni interes, na njegov obstoj pa mora sodišče paziti tudi po... 20. 11. 2019 VSRS 20. 11. 2019 20. 11. 2019
Sodba: C-400/18 (Infohos proti Belgische Staat) SODIŠČE (peti senat), v sestavi A. Arabadjiev, predsednik senata, P. G. Xuereb (poročevalec), T. von Danwitz, C. Vajda in A. Kumin, sodniki,generalni pravobranilec: G. Pitruzzella,sodni tajnik: A. Calot Escobar,na podlagi pisnega postopka,ob upoštevanju stališč, ki so... 20. 11. 2019 Sodišče EU 20. 11. 2019 20. 11. 2019
Sodba: Sklep X DoR 136/2019-7 Jedro Revizija se dopusti glede vprašanja ali lahko Upravno sodišče od drugačnem materialnopravnem stališču presoja ustreznost vloge, dane v davčnem postopku, ne da bi izvedlo glavno obravnavo. Izrek Revizija se dopusti glede vprašanja:Ali lahko Upravno sodišče od... 20. 11. 2019 VSRS 20. 11. 2019 20. 11. 2019
Sodba: Sklep X DoR 124/2019 Jedro: Revizija se dopusti glede vprašanja, ali se v postopkih odmere dohodnine v primeru samoprijave, ki je vložena po tem, ko zoper informativni izračun ni bil vložen ugovor in je le-ta pridobil naravo odmerne odločbe – obenem pa ni bil začet davčni postopek po... 06. 11. 2019 VSRS 06. 11. 2019 06. 11. 2019
Sodba: Sklep X Ips 256/2017 Jedro Obrazložitev odločitve o tem, da se glavna obravnava ne bo izvedla, je hkrati vsebinsko neločljivo povezana z zavrnitvijo vseh dokaznih predlogov, saj dokazov z namenom ugotovitve pravilnega dejanskega stanja ni mogoče izvesti izven glavne obravnave. Zavrnitev... 06. 11. 2019 VSRS 06. 11. 2019 06. 11. 2019
Sodba: Sklep X Ips 221/2017 Jedro Poziv na predložitev poslovne dokumentacije je potrebno obravnavati kot uradno dejanje davčnega organa, namenjeno odmeri davka, ki je pretrgalo tek petletnega relativnega zastaralnega roka za zastaranje pravice do odmere DDV.Pravica do odbitka nastane, ko nastane... 06. 11. 2019 VSRS 06. 11. 2019 06. 11. 2019
Sodba: C-469/18 (IN (C-469/18), JM (C-470/18) proti Belgische Staat) 24. 10. 2019 Sodišče EU 24. 10. 2019 24. 10. 2019
Sodba: C-324/17 (Ivana Gavanozova) SODIŠČE (prvi senat), v sestavi J.-C. Bonichot, predsednik senata, M. Safjan in L. Bay Larsen (poročevalec), sodnika,generalni pravobranilec: Y. Bot,sodni tajnik: A. Calot Escobar,na podlagi pisnega postopka,ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili:– za... 24. 10. 2019 Sodišče EU 24. 10. 2019 24. 10. 2019
Sodba: Sklep III DoR 161/2019-7 Jedro Revizija se dopusti glede vprašanja, do kdaj je Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije upravičen do povrnitve škode iz naslova sorazmernega dela prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje po 18. členu Zakona o obveznih zavarovanjih... 22. 10. 2019 VSRS 22. 10. 2019 22. 10. 2019
Sodba: Sklep II DoR 380/2019 Jedro Revizija se dopusti glede vprašanj:1. Ali je sodišče druge stopnje pravilno uporabilo materialno pravo (18. člen Zakona o obveznih zavarovanjih v prometu), ko je odločilo, da je tožeča stranka kot zavod pokojninskega in invalidskega zavarovanja upravičena terjati... 17. 10. 2019 VSRS 17. 10. 2019 17. 10. 2019
Sodba: C-692/17 (Paulo Nascimento Consulting – Mediaçao Imobiliária Lda proti Autoridade Tributária e Aduaneira) 17. 10. 2019 Sodišče EU 17. 10. 2019 17. 10. 2019
Sodba: C-653/18 (Unitel sp. z o.o. proti Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie) 17. 10. 2019 Sodišče EU 17. 10. 2019 17. 10. 2019
Sodba: C-189/18 (Glencore Agriculture Hungary Kft. proti Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága) 16. 10. 2019 Sodišče EU 16. 10. 2019 16. 10. 2019
Sodba: C-4/18 Michael Winterhoff, stečajni upravitelj družbe DIREKTexpress Holding AG, proti Finanzamt Ulm (C-4/18), in Jochen Eisenbeis, stečajni upravitelj družbe JUREX GmbH, proti Bundeszentralamt für Steuern (C-5/18) 16. 10. 2019 Sodišče EU 16. 10. 2019 16. 10. 2019
Prikazov na stran:
Komentar