Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Sodba: U-I-16/21-11 Sklep Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem z zahtevo Konfederacije novih sindikatov Slovenije – Neodvisnost, Ljubljana, in drugih, ki jih zastopa Iztok Ščernjavič, odvetnik v Domžalah, na seji 18. februarja 2021 sklenilo: 1. Izvrševanje tretjega... 27. 02. 2021 UL RS 26. 02. 2021 27. 02. 2021
Sodba: C-604/19 (Gmina Wrocław proti Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej) SODIŠČE (prvi senat), v sestavi J.-C. Bonichot, predsednik senata, L. Bay Larsen, sodnik, C. Toader, sodnica, M. Safjan in N. Jääskinen (poročevalec), sodnika,generalna pravobranilka: J. Kokott,sodni tajnik: A. Calot Escobar,na podlagi pisnega postopka,ob upoštevanju... 25. 02. 2021 Sodišče EU 25. 02. 2021 25. 02. 2021
Sodba: C‑712/19 (Novo Banco SA proti Junta de Andalucía) SODIŠČE (sedmi senat), v sestavi A. Kumin, predsednik senata, T. von Danwitz (poročevalec) in P. G. Xuereb, sodnika,generalni pravobranilec: M. Szpunar,sodni tajnik: A. Calot Escobar,na podlagi pisnega postopka,ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili:– za... 25. 02. 2021 curia.europa.eu 25. 02. 2021 25. 02. 2021
Sodba: Up-360/16-22 ODLOČBA Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni pritožbi Branka Volkarja, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška družba Čeferin, o. p., d. o. o., Grosuplje, na seji 18. junija 2020 odločilo: Sodba Vrhovnega sodišča št. X Ips 79/2014 z dne 3. 2. 2016 in sodba... 30. 01. 2021 USRS 18. 06. 2020 30. 01. 2021
Sodba: U-I-480/20-12 Sklep Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem z zahtevo Danijela Rebolja, Maribor, na seji 18. januarja 2021 sklenilo: 1. Izvrševanje 52. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št... 30. 01. 2021 USRS 18. 01. 2021 30. 01. 2021
Sodba: C-501/19 (UCMR – ADA Asociaţia pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor proti Asociatia culturala „Suflet de Român“) SODIŠČE (tretji senat), v sestavi A. Prechal (poročevalka), predsednica senata, R. Silva de Lapuerta, podpredsednica Sodišča v funkciji sodnice tretjega senata, N. Wahl in F. Biltgen, sodnika, ter L. S. Rossi, sodnica,generalni pravobranilec: J. Richard de la Tour... 21. 01. 2021 Sodišče EU 21. 01. 2021 21. 01. 2021
Sodba: C-288/19 (QM proti Finanzamt Saarbrücken) SODIŠČE (prvi senat), v sestavi J.-C. Bonichot (poročevalec), predsednik senata, L. Bay Larsen, sodnik, C. Toader, sodnica, M. Safjan in N. Jääskinen, sodnika,generalni pravobranilec: M. Szpunar,sodni tajnik: A. Calot Escobar,na podlagi pisnega postopka,ob upoštevanju... 20. 01. 2021 Sodišče EU 20. 01. 2021 20. 01. 2021
Sodba: C-655/19 (Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Sibiu, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Braşov proti LN) SODIŠČE (šesti senat), v sestavi L. Bay Larsen, predsednik senata, C. Toader, sodnica, in N. Jääskinen (poročevalec), sodnik,generalni pravobranilec: A. Rantos,sodni tajnik: Calot Escobar,na podlagi pisnega postopka,ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili... 20. 01. 2021 Sodišče EU 20. 01. 2021 20. 01. 2021
Sodba: Up-991/17-31, U-I-304/20-9 ODLOČBA Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni pritožbi Valerije Svenšek, Ptuj, ki jo zastopa Gordan Stijepović, odvetnik na Ptuju, in v postopku za oceno ustavnosti, začetem s sklepom Ustavnega sodišča, na seji 17. decembra 2020 odločilo: 1. Drugi odstavek... 15. 01. 2021 USRS 14. 01. 2021 15. 01. 2021
Sodba: C-63/19 (Komisija proti Italija (Contribution à l’achat de carburants)) SODIŠČE (peti senat), v sestavi E. Regan, predsednik senata, M. Ilešič, E. Juhász (poročevalec), C. Lycourgos in I. Jarukaitis, sodniki,generalni pravobranilec: J. Richard de la Tour,sodni tajnik: A. Calot Escobar,na podlagi pisnega postopka,po predstavitvi sklepnih... 14. 01. 2021 Sodišče EU 14. 01. 2021 14. 01. 2021
Sodba: C‑656/19 (BAKATI PLUS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. proti Nemzeti Adó‑ és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága) SODIŠČE (peti senat), v sestavi E. Regan, predsednik senata, M. Ilešič, E. Juhász, C. Lycourgos in I. Jarukaitis (poročevalec), sodniki,generalni pravobranilec: M. Campos Sánchez‑Bordona,sodni tajnik: A. Calot Escobar,na podlagi pisnega postopka,ob upoštevanju stališč... 17. 12. 2020 Sodišče EU 17. 12. 2020 17. 12. 2020
Sodba: C-346/19 (Bundeszentralamt für Steuern proti Y‑GmbH) SODIŠČE (deseti senat), v sestavi M. Ilešič, predsednik senata, E. Juhász (poročevalec) in I. Jarukaitis, sodnika,generalni pravobranilec: E. Tanchev,sodni tajnik: A. Calot Escobar,na podlagi pisnega postopka,ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili:– za Y... 17. 12. 2020 Sodišče EU 17. 12. 2020 17. 12. 2020
Sodba: C‑801/19 (FRANCK d.d., Zagreb proti Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Samostalni sektor za drugostupanjski upravni postupak) SODIŠČE (osmi senat), v sestavi N. Wahl, predsednik senata, A. Kumin in F. Biltgen (poročevalec), sodniki,generalni pravobranilec: J. Richard de la Tour,sodni tajnik: M. Longar, administrator,na podlagi pisnega postopka in obravnave z dne 17. septembra 2020,ob... 17. 12. 2020 Sodišče EU 17. 12. 2020 17. 12. 2020
Sodba: C‑449/19 (WEG Tevesstraße proti Finanzamt Villingen‑Schwenningen) SODIŠČE (tretji senat), v sestavi A. Prechal, predsednica senata, K. Lenaerts, predsednik Sodišča v funkciji sodnika tretjega senata, N. Wahl, F. Biltgen (poročevalec), sodnika, in L. S. Rossi, sodnica,generalni pravobranilec: M. Bobek,sodni tajnik: A. Calot Escobar... 17. 12. 2020 Sodišče EU 17. 12. 2020 17. 12. 2020
Sodba: C‑488/18 (Finanzamt Kaufbeuren mit Außenstelle Füssen proti Golfclub Schloss Igling eV) SODIŠČE (četrti senat), v sestavi M. Vilaras, predsednik senata, N. Piçarra (poročevalec), D. Šváby, S. Rodin, sodniki, in K. Jürimäe, sodnica,generalni pravobranilec: G. Hogan,sodna tajnica: M. Krausenböck, administratorka,na podlagi pisnega postopka in obravnave... 10. 12. 2020 Sodišče EU 10. 12. 2020 10. 12. 2020
Sodba: U-I-474/18-17 ODLOČBA Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem z zahtevo Državnega sveta, na seji 10. decembra 2020 odločilo: 1. Člen 20 Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 13/18) se, kolikor se... 10. 12. 2020 USRS 10. 12. 2020 10. 12. 2020
Sodba: C‑787/18 (Skatteverket proti Sögård Fastigheter AB) SODIŠČE (sedmi senat), v sestavi A. Kumin (poročevalec), predsednik senata, T. von Danwitz in P. G. Xuereb, sodnika,generalni pravobranilec: G. Pitruzzella,sodni tajnik: A. Calot Escobar,na podlagi pisnega postopka,ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili... 26. 11. 2020 Sodišče EU 26. 11. 2020 26. 11. 2020
Sodba: C-77/19 (Kaplan International Colleges UK Ltd proti The Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs) SODIŠČE (drugi senat), v sestavi A. Arabadjiev, predsednik senata, K. Lenaerts, predsednik Sodišča v funkciji sodnika drugega senata, A. Kumin, T. von Danwitz in P. G. Xuereb (poročevalec), sodniki,generalna pravobranilka: J. Kokott,sodna tajnica: C. Strömholm... 18. 11. 2020 Sodišče EU 18. 11. 2020 18. 11. 2020
Sodba: C-734/19 (ITH Comercial Timişoara SRL proti Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti in Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti – Administraţia Sector 1 a Finanţelor Publice) SODIŠČE (osmi senat), v sestavi N. Wahl, predsednik senata, F. Biltgen (poročevalec), sodnik, in L. S. Rossi, sodnica,generalni pravobranilec: H. Saugmandsgaard Øe,sodni tajnik: A. Calot Escobar,na podlagi pisnega postopka,ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili... 12. 11. 2020 Sodišče EU 12. 11. 2020 12. 11. 2020
Sodba: C-42/19 (Sonaecom SGPS SA proti Autoridade Tributária e Aduaneira) SODIŠČE (prvi senat), v sestavi J.‑C. Bonichot, predsednik senata, L. Bay Larsen, sodnik, C. Toader, sodnica, M. Safjan in N. Jääskinen (poročevalec), sodnika,generalna pravobranilka: J. Kokott,sodna tajnica: M. Ferreira, glavna administratorka,na podlagi pisnega... 12. 11. 2020 Sodišče EU 12. 11. 2020 12. 11. 2020
Sodba: U-I-113/17-40 ODLOČBA Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem z zahtevo Upravnega sodišča, na seji 30. septembra 2020 odločilo: 1. Četrti odstavek 68.a člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 111/13... 17. 10. 2020 USRS 16. 10. 2020 17. 10. 2020
Sodba: C-335/19 (E. sp. z o.o. sp. k. proti Minister Finansów) SODIŠČE (prvi senat), v sestavi J.‑C. Bonichot (poročevalec), predsednik senata, L. Bay Larsen, sodnik, C. Toader, sodnica, M. Safjan in N. Jääskinen, sodnika,generalna pravobranilka: J. Kokott,sodni tajnik: M. Aleksejev, vodja oddelka,na podlagi pisnega postopka,ob... 15. 10. 2020 Sodišče EU 15. 10. 2020 15. 10. 2020
Sodba: Sklep X DoR 178/2020-3 Jedro Revizija se dopusti glede vprašanj:1. Ali je razlaga Upravnega sodišča, da se odsvojitev nepremičnine po pogodbi o preužitku šteje za obdavčljivo odsvojitev kapitala, zakonita in skladna z drugim odstavkom 14. člena Ustave Republike Slovenije?2. Ali je razlaga... 14. 10. 2020 VSRS 14. 10. 2020 14. 10. 2020
Sodba: Sklep III Ips 26/2020 Jedro Namen strank je bil, da si investitor, ki mu je izgradnja komunalne infrastrukture v interesu, sam izgradi potrebno infrastrukturo, ki jo nato brezplačno prenese na občino, v zameno za to pa mu ni treba plačati komunalnega prispevka. Zato ni logično, da bi končno... 13. 10. 2020 VSRS 13. 10. 2020 13. 10. 2020
Sodba: C-235/19 (United Biscuits (Pensions Trustees) Limited, United Biscuits Pension Investments Limited proti Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs) SODIŠČE (prvi senat), v sestavi J.-C. Bonichot (poročevalec), predsednik senata, L. Bay Larsen, sodnik, C. Toader, sodnica, M. Safjan in N. Jääskinen, sodnika,generalni pravobranilec: P. Pikamäe,sodni tajnik: A. Calot Escobar,na podlagi pisnega postopka,ob upoštevanju... 08. 10. 2020 Sodišče EU 08. 10. 2020 08. 10. 2020
Sodba: C-657/19 (Finanzamt D proti E) SODIŠČE (osmi senat), v sestavi A. Prechal (poročevalka), predsednica tretjega senata v funkciji predsednika osmega senata, F. Biltgen, sodnik, in L. S. Rossi, sodnica,generalni pravobranilec: M. Szpunar,sodni tajnik: A. Calot Escobar,na podlagi pisnega postopka,ob... 08. 10. 2020 Sodišče EU 08. 10. 2020 08. 10. 2020
Sodba: I U 1943/2019-9 Jedro: Ne more biti ekonomsko upravičen motiv tožnika pomoč sinu in snahi večinskega družbenika tožnika za nakup stanovanjske hiše in gospodarskega poslopja, kot to izhaja iz ugotovljenega dejanskega stanja. Z zmanjšanim obsegom naložbenih nepremičnin (zaradi podaje... 06. 10. 2020 UPRS 06. 10. 2020 06. 10. 2020
Sodba: C-331/19 (Staatssecretaris van Financiën proti X) SODIŠČE (deseti senat), v sestavi I. Jarukaitis, predsednik senata, E. Juhász (poročevalec) in M. Ilešič, sodnika,generalni pravobranilec: M. Szpunar,sodni tajnik: A. Calot Escobar,na podlagi pisnega postopka,ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili:– za... 01. 10. 2020 Sodišče EU 01. 10. 2020 01. 10. 2020
Sodba: C-405/19 (Vos Aannemingen BVBA proti Belgische Staat) SODIŠČE (osmi senat), v sestavi L. S. Rossi, predsednica senata, J. Malenovský (poročevalec) in F. Biltgen, sodnika,generalna pravobranilka: J. Kokott,sodni tajnik: A. Calot Escobar,na podlagi pisnega postopka,ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili:– za... 01. 10. 2020 Sodišče EU 01. 10. 2020 01. 10. 2020
Sodba: C‑791/18 (Stichting Schoonzicht proti Staatssecretaris van Financiën) SODIŠČE (drugi senat), v sestavi A. Arabadjiev, predsednik senata, K. Lenaerts, predsednik Sodišča v funkciji sodnika drugega senata, P. G. Xuereb, T. von Danwitz in A. Kumin (poročevalec), sodniki,generalni pravobranilec: M. Bobek,sodni tajnik: A. Calot Escobar... 17. 09. 2020 Sodišče EU 17. 09. 2020 17. 09. 2020
Sodba: C-528/19 (Mitteldeutsche Hartstein‑Industrie AG proti Finanzamt Y) SODIŠČE (osmi senat), v sestavi L. S. Rossi, predsednica senata, J. Malenovský in N. Wahl (poročevalec), sodnika,generalni pravobranilec: G. Hogan,sodni tajnik: A. Calot Escobar,na podlagi pisnega postopka,ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili:– za... 16. 09. 2020 Sodišče EU 16. 09. 2020 16. 09. 2020
Sodba: C-312/19 (XT proti Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos) SODIŠČE (osmi senat), v sestavi L. S. Rossi, predsednica senata, A. Prechal, poročevalka, predsednica tretjega senata, in F. Biltgen, sodnik,generalna pravobranilka: J. Kokott,sodni tajnik: A. Calot Escobar,na podlagi pisnega postopka,ob upoštevanju stališč, ki so jih... 16. 09. 2020 Sodišče EU 16. 09. 2020 16. 09. 2020
Sodba: I U 1959/2019-9 Jedro: Sprememba postavk kapitala iz nevezanih v vezane sestavine osnovnega kapitala tudi po presoji sodišča ne predstavlja osnove za obdavčitev. Navedeno izhaja tudi iz četrtega odstavka 98. člena ZDoh-2, ki določa, da kadar zavezanec pridobi povečani delež pri... 01. 09. 2020 UPRS 01. 09. 2020 01. 09. 2020
Sodba: C-424/19 (Cabinet de avocat UR proti Administraţia Sector 3 a Finanţelor Publice prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, Administraţia Sector 3 a Finanţelor Publice, MJ, NK) SODIŠČE (šesti senat), v sestavi M. Safjan, predsednik senata, R. Silva de Lapuerta (poročevalka), podpredsednica Sodišča, N. Jääskinen, sodnik,generalna pravobranilka: J. Kokott,sodni tajnik: A. Calot Escobar,na podlagi pisnega postopka,ob upoštevanju stališč, ki so... 16. 07. 2020 Sodišče EU 16. 07. 2020 16. 07. 2020
Sodba: C-716/18 (CT proti Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş-Severin – Serviciul Inspecţie Persoane Fizice, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara – Serviciul Soluţionare Contestaţii 1) SODIŠČE (peti senat), v sestavi E. Regan, predsednik senata, I. Jarukaitis, E. Juhász (poročevalec), M. Ilešič in C. Lycourgos, sodniki,generalna pravobranilka: J. Kokott,sodni tajnik: A. Calot Escobar,na podlagi pisnega postopka,ob upoštevanju stališč, ki so jih... 09. 07. 2020 Sodišče EU 09. 07. 2020 09. 07. 2020
Sodba: C-374/19 (HF proti Finanzamt Bad Neuenahr-Ahrweiler) SODIŠČE (osmi senat), v sestavi L. S. Rossi, predsednica senata, A. Prechal (poročevalka), predsednica tretjega senata, in N. Wahl, sodnik,generalni pravobranilec: G. Hogan,sodni tajnik: A. Calot Escobar,na podlagi pisnega postopka,ob upoštevanju stališč, ki so jih... 09. 07. 2020 Sodišče EU 09. 07. 2020 09. 07. 2020
Sodba: Sklep X Ips 281/2017 Jedro Uporaba računovodskih standardov je v obravnavani zadevi pomembna za pravilno razlago možnosti davčnega upoštevanja rezervacij v okviru in na podlagi 20. člena ZDDPO-2.Glede na to, da se morajo po določbah relevantnih SRS in MSRP rezervacije oblikovati le v zvezi... 08. 07. 2020 VSRS 08. 07. 2020 08. 07. 2020
Sodba: X Ips 330/2017 Jedro Za uveljavitev oziroma priznanje pravice do odbitka DDV morajo biti kumulativno izpolnjeni štirje pogoji. Tako iz ZDDV-1 izhaja: da ima davčni zavezanec pravico, da od DDV, ki ga je dolžan plačati, odbije DDV, ki ga je dolžan plačati ali ga je plačal pri nabavah... 08. 07. 2020 VSRS 08. 07. 2020 08. 07. 2020
Sodba: C‑215/19 (Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö, ob udeležbi A Oy) SODIŠČE (deseti senat), v sestavi I. Jarukaitis, predsednik senata, E. Regan (poročevalec), predsednik petega senata, in C. Lycourgos, sodnik, generalna pravobranilka: J. Kokott, sodni tajnik: A. Calot Escobar, na podlagi pisnega postopka, ob upoštevanju stališč, ki... 02. 07. 2020 Sodišče EU 02. 07. 2020 02. 07. 2020
Sodba: U-I-184/20-27 SKLEP Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Focusa, društva za sonaraven razvoj, Ljubljana, ki ga zastopa predsednica Živa Kavka Gobbo, Društva za preučevanje rib Slovenije, Ljubljana, ki ga zastopa predsednica Andreja Slameršek, in zavoda LUTRE, Inštituta... 02. 07. 2020 USRS 02. 07. 2020 02. 07. 2020
Sodba: C‑835/18 (SC Terracult SRL proti Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara –Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad – Serviciul Inspecţie Fiscală Persoane Juridice 5, ANAF Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara Serviciul de Soluţionare a Contestaţiilor) SODIŠČE (peti senat), v sestavi E. Regan, predsednik senata, I. Jarukaitis, E. Juhász (poročevalec), M. Ilešič in C. Lycourgos, sodniki, generalni pravobranilec: M. Bobek, sodni tajnik: R. Schiano, administrator, na podlagi pisnega postopka in obravnave z dne 5... 02. 07. 2020 Sodišče EU 02. 07. 2020 02. 07. 2020
Sodba: C‑231/19 (BlackRock Investment Management (UK) Ltd proti Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs) SODIŠČE (prvi senat), v sestavi J.-C. Bonichot (poročevalec), predsednik senata, M. Safjan, L. Bay Larsen, sodnika, C. Toader, sodnica, in N. Jääskinen, sodnik, generalni pravobranilec: P. Pikamäe, sodna tajnica: C. Strömholm, administratorka, na podlagi pisnega... 02. 07. 2020 Sodišče EU 02. 07. 2020 02. 07. 2020
Sodba: X Ips 27/2020 Jedro Na pravno vprašanje, zaradi katerega je bila dopuščena revizija (ali se v postopkih odmere dohodnine v primeru samoprijave, ki je vložena po tem, ko zoper informativni izračun ni bil vložen ugovor in je le-ta pridobil naravo odmerne odločbe – obenem pa ni bil... 01. 07. 2020 VSRS 01. 07. 2020 01. 07. 2020
Sodba: Sklep X Ips 37/2019 Jedro Sodišče je s sodbo z dne 26. 2. 2020 odločilo v okviru tožbenega predloga in priglašenih stroškov, saj so mu bili priznani stroški, kot so bili zahtevani v tožbi in reviziji ter izhajajo iz v upravnem sporu predloženih stroškovnikov. Odločitev sodišča o tožnikovi... 01. 07. 2020 VSRS 01. 07. 2020 01. 07. 2020
Sodba: C-276/18 (KrakVet Marek Batko sp.k. proti Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága) SODIŠČE (peti senat), v sestavi E. Regan (poročevalec), predsednik senata, I. Jarukaitis, E. Juhász, M. Ilešič in C. Lycourgos, sodniki,generalna pravobranilka: E. Sharpston,sodna tajnica: R. Şereş, administratorka,na podlagi pisnega postopka in obravnave z dne 20... 18. 06. 2020 Sodišče EU 18. 06. 2020 18. 06. 2020
Sodba: C-340/19 (Valsts ieņēmumu dienests proti SIA „Hydro Energo“) SODIŠČE (šesti senat), v sestavi M. Safjan, predsednik senata, L. Bay Larsen in N. Jääskinen (poročevalec), sodnika,generalni pravobranilec: G. Pitruzzella,sodni tajnik: A. Calot Escobar,na podlagi pisnega postopka,ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili... 18. 06. 2020 Sodišče EU 18. 06. 2020 18. 06. 2020
Sodba: U-I-222/18-21 ODLOČBA Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem z zahtevo Okrožnega sodišča v Celju, na seji 14. maja 2020 odločilo: 1. Zahteva za oceno ustavnosti desetega odstavka 221.j člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti... 13. 06. 2020 USRS 12. 06. 2020 13. 06. 2020
Sodba: C-146/19 (SCT d.d. v stečaju proti Republiki Sloveniji) SODIŠČE (sedmi senat), v sestavi P. G. Xuereb, predsednik senata, T. von Danwitz in A. Kumin (poročevalec), sodnika,generalni pravobranilec: M. Szpunar,sodni tajnik: M. Longar, administrator,na podlagi pisnega postopka in obravnave z dne 26. februarja 2020,ob... 11. 06. 2020 Sodišče EU 11. 06. 2020 11. 06. 2020
Sodba: C-19/19 (État belge proti Pantochim SA, v likvidaciji) SODIŠČE (prvi senat), v sestavi J.C. Bonichot, predsednik senata, R. Silva de Lapuerta (poročevalka), podpredsednica Sodišča, M. Safjan, L. Bay Larsen, sodnika, in C. Toader, sodnica,generalni pravobranilec: G. Hogan,sodni tajnik: A. Calot Escobar,na podlagi pisnega... 11. 06. 2020 Sodišče EU 11. 06. 2020 11. 06. 2020
Sodba: C-43/19 (Vodafone Portugal – Comunicações Pessoais, SA proti Autoridade Tributária e Aduaneira) SODIŠČE (deveti senat), v sestavi S. Rodin, predsednik senata, D. Šváby, sodnik, in K. Jürimäe (poročevalka), sodnica,generalni pravobranilec: G. Pitruzzella,sodna tajnica: M. Ferreira, glavna administratorka,na podlagi pisnega postopka in obravnave z dne 30. januarja... 11. 06. 2020 Sodišče EU 11. 06. 2020 11. 06. 2020
Prikazov na stran:
Komentar