Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Sestavek: Sodna praksa Sodišča EU pri DDV v drugi polovici leta 2020 - IKS 03/2021 Sodna praksa Sodišča EU pri DDV v drugi polovici leta 2020 Primeri iz sodne prakse Sodišča EU v drugi polovici leta 2020 so precej raznoliki. Vendar kot vedno prevladujejo sodbe, ki obravnavajo pravico do odbitka DDV. Veliko je tudi sodb o oprostitvi DDV, in sicer... Zveza RFR 24. 02. 2021
Sestavek: Davčne olajšave, izguba in stopnja davka pri zasebnikih za leto 2020 - IKS 03/2021 Davčne olajšave, izguba in stopnja davka pri zasebnikih za leto 2020 Zasebniki, ki davčno osnovo ugotavljajo z upoštevanjem dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov, lahko davčno osnovo zmanjšajo še z davčnimi olajšavami in preneseno davčno izgubo. Poleg že... Zveza RFR 24. 02. 2021
Sestavek: Posebnosti davčnega obračuna zasebnikov normirancev za leto 2020 - IKS 03/2021 Posebnosti davčnega obračuna zasebnikov normirancev za leto 2020 Zavezanci, ki opravljajo dejavnost, a so normiranci, morajo ravno tako oddati redni letni davčni obračun. To storijo do 31. marca 2021. V času, ko ugotavljajo davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov... Zveza RFR 24. 02. 2021
Sestavek: Varstvo osebnih podatkov v javnem sektorju - IKS 03/2021 Varstvo osebnih podatkov v javnem sektorju Področje varovanja osebnih podatkov zajema zbiranje, uporabo, hrambo in uničenje. Pri tem mora biti organizacija pozorna, da obdeluje le toliko osebnih podatkov, kolikor je nujno potrebno za izvrševanje zakonitih pristojnosti... Zveza RFR 24. 02. 2021
Sestavek: Davčni obračun fizičnih oseb z dejavnostjo za leto 2020 - IKS 03/2021 Davčni obračun fizičnih oseb z dejavnostjo za leto 2020 Zavezanci, ki opravljajo dejavnost, morajo redni davčni obračun oddati do 31. marca 2021. Z letom 2020 se začenja uporabljati omejitev pri uveljavljanju davčnih olajšav in porabi neizkoriščene davčne izgube iz... Zveza RFR 24. 02. 2021
Sestavek: Odbitek DDV od stroškov prehrane in nastanitve - IKS 03/2021 Odbitek DDV od stroškov prehrane in nastanitve Odbitek DDV od stroškov prehrane in nastanitve je prepovedan s 66. členom Zakona o davku na dodano vrednost. Prav tako je prepovedan odbitek DDV od pogostitve poslovnih partnerjev. Vprašanja, povezana z odbitkom DDV od... Zveza RFR 24. 02. 2021
Sestavek: Računovodsko poročilo po SRS: preverjalni seznam pojasnil - IKS 03/2021 Računovodsko poročilo po SRS: preverjalni seznam pojasnil Pripravljanje računovodskih izkazov in pojasnil k njim sestavljavcem pomeni breme, ki si ga lajšajo z obširnimi preverjalnimi seznami. Čeprav so ti koristni, jih je treba uporabljati smiselno. Bralci namreč iz... Zveza RFR 24. 02. 2021
Sestavek: Obračun prispevkov pri zasebnikih za leto 2021 - IKS 03/2021 Obračun prispevkov pri zasebnikih za leto 2021 Zasebniki, ki so zavarovani po podlagi za samozaposlene, morajo tako kot v preteklem letu sami izračunati zavarovalno osnovo za leto 2021. Prispevke na podlagi te zavarovalne osnove obračunajo v obračunu prispevkov za... Zveza RFR 24. 02. 2021
Sestavek: Sodbe Sodišča EU o odbitku DDV, izdane v drugi polovici leta 2020 - IKS 03/2021 Sodbe Sodišča EU o odbitku DDV, izdane v drugi polovici leta 2020 Pravica do odbitka DDV je temeljna pravica davčnih zavezancev, ki načeloma ne sme biti omejena, saj se sicer izkrivlja delovanje sistema DDV. Sporov glede te pravice je v EU veliko, kar spet potrjuje... Zveza RFR 24. 02. 2021
Sestavek: Del plače za delovno (ne)uspešnost - IKS 03/2021 Del plače za delovno (ne)uspešnost Stimulacija ali del plače za delovno uspešnost se nameni za gospodarno in kakovostno opravljeno delo, ki presega obseg, dogovorjen s pogodbo o zaposlitvi. Delavcu pripada, če preseže vnaprej določene delovne rezultate. Če pa teh ne... Zveza RFR 24. 02. 2021
Sestavek: Subvencioniranje minimalne plače v letu 2021 po osmem interventnem zakonu - IKS 03/2021 Subvencioniranje minimalne plače v letu 2021 po osmem interventnem zakonu Država bo delodajalcem v letu 2021 zaradi dviga minimalne plače pomagala na dva načina. Za plačilo za delo od januarja do junija bodo ob izpolnjevanju pogojev dobili za vsakega delavca 50 EUR... Zveza RFR 24. 02. 2021
Sestavek: Letno poročilo organizacij, ki računovodijo po SRS, za poslovno leto 2020 - IKS 03/2021 Letno poročilo organizacij, ki računovodijo po SRS, za poslovno leto 2020 Poslovno leto 2020 je zaznamovala zlasti epidemija COVID-19. Organizacije bodo morale zato temu področju posvetiti posebno pozornost. Tako bodo morale gospodarske družbe v poslovnem poročilu... Zveza RFR 24. 02. 2021
Sestavek: Obračunavanje DMV po 1. januarju 2021 - IKS 03/2021 Obračunavanje DMV po 1. januarju 2021 Od 1. januarja 2020 v Sloveniji velja novi Zakon o davku na motorna vozila. Prinaša pomembne novosti, pri čemer osnovnih pravil pri obračunu DMV ne spreminja. Kupce spodbuja k nakupu okolju prijaznejših vozil. Ta so se zaradi... Zveza RFR 24. 02. 2021
Sestavek: Sodbe Sodišča EU na področju carin in DDV v drugi polovici leta 2020 - IKS 03/2021 Sodbe Sodišča EU na področju carin in DDV v drugi polovici leta 2020 V drugi polovici leta 2020 je Sodišče EU sprejelo eno odločitev s področja uvrščanja blaga v kombinirano nomenklaturo in tri s področja pravil glede določanja carinske vrednosti. Odločalo je... Zveza RFR 24. 02. 2021
Sestavek: Poročanje organizacij, ki računovodijo po SRS, Ajpesu za leto 2020 - IKS 02/2021 Poročanje organizacij, ki računovodijo po SRS, Ajpesu za leto 2020 Organizacije pri poročanju Ajpesu za poslovno leto 2020 čakata dve novosti. Prva se nanaša na razkritje velikosti prihodkov iz prejetih državnih pomoči za zajezitev ali odpravo posledic epidemije COVID... Zveza RFR 27. 01. 2021
Sestavek: Povečanja in zmanjšanja davčne osnove za DDPO - IKS 02/2021 Povečanja in zmanjšanja davčne osnove za DDPO Zavezanci morajo pri prehitri odtujitvi sredstev, od katerih so uveljavili davčno olajšavo za investiranje, povečati davčno osnovo. Zmanjšajo pa jo lahko zaradi novih investicij ali še neizkoriščenih olajšav. Uveljavljajo... Zveza RFR 27. 01. 2021
Sestavek: Delovna uspešnost iz tržne dejavnosti v javnem sektorju - IKS 02/2021 Delovna uspešnost iz tržne dejavnosti v javnem sektorju Uporabniki proračuna, ki poleg sredstev za izvajanje javne službe pridobivajo sredstva s prodajo blaga in storitev na trgu, lahko del presežka prihodkov nad odhodki uporabijo za izplačilo dela plače za delovno... Zveza RFR 27. 01. 2021
Sestavek: Prihodki v obračunu DDPO za leto 2020 - IKS 02/2021 Prihodki v obračunu DDPO za leto 2020 Zavezanci morajo v davčni obračun vpisati prihodke, ki jih ugotovijo po računovodskih predpisih. Te prihodke pa morajo prilagoditi zaradi posebnih davčnih pravil. V nekaterih primerih jih zmanjšajo, v drugih povečajo. Zmanjšajo jih... Zveza RFR 27. 01. 2021
Sestavek: Davčni in carinski vidik izstopa Združenega kraljestva iz EU - IKS 02/2021 Davčni in carinski vidik izstopa Združenega kraljestva iz EU S 1. januarjem 2021 se je končalo prehodno obdobje in Združeno kraljestvo se zdaj šteje za tretjo državo. Kljub trgovinskemu sporazumu z EU od leta 2021 ni več prostega pretoka blaga. Nakup blaga iz... Zveza RFR 27. 01. 2021
Sestavek: Povečanje odhodkov v obračunu DDPO za leto 2020 - IKS 02/2021 Povečanje odhodkov v obračunu DDPO za leto 2020 V davčnem obračunu zavezanci izkažejo odhodke, ki jih ugotovijo po računovodskih pravilih. Zaradi posebnih davčnih pravil jih imajo v nekaterih primerih pravico povečati. Tako lahko, denimo, povečajo odhodek ob porabi... Zveza RFR 27. 01. 2021
Sestavek: Zmanjšanje odhodkov v obračunu DDPO za leto 2020 - IKS 02/2021 Zmanjšanje odhodkov v obračunu DDPO za leto 2020 V davčnem obračunu zavezanci izkažejo odhodke, ki jih ugotovijo po računovodskih pravilih. Vendar morajo nekatere odhodke tudi zmanjšati, ker niso davčno priznani ali pa so le delno priznani. Tak primer so presežni... Zveza RFR 27. 01. 2021
Sestavek: Minimalna plača v letu 2021 - IKS 02/2021 Minimalna plača v letu 2021 Z letom 2021 se uveljavlja formula, ki znesek minimalne plače določa med 120 in 140 % minimalnih življenjskih stroškov, z navezavo na davčne predpise. Zato je znesek minimalne plače v letu 2021 večji, kot je bil leta 2020. Minimalna osnova... Zveza RFR 27. 01. 2021
Sestavek: Pregled državnih pomoči za samozaposlene in delavce ter okoliščin za vračilo - IKS 02/2021 Pregled državnih pomoči za samozaposlene in delavce ter okoliščin za vračilo V interventnih zakonih je veliko ukrepov namenjenih samozaposlenim in delavcem. Pri vsakem pa mora prejemnik izpolniti pogoje, da mu prejete državne pomoči ne bo treba vrniti. Ti pogoji so... Zveza RFR 27. 01. 2021
Sestavek: Novi ukrepi in spremembe po sedmem interventnem zakonu - IKS 02/2021 Novi ukrepi in spremembe po sedmem interventnem zakonu V sedmem interventnem zakonu so novi ukrepi izplačilo kriznega dodatka, odpoved pogodbe brez navedbe razloga, možnost prenosa izrabe letnega dopusta in finančna pomoč pri izvedbi hitrih testov. Spremembe so pri... Zveza RFR 27. 01. 2021
Sestavek: Tri vrste delovne uspešnosti v javnem sektorju - IKS 02/2021 Tri vrste delovne uspešnosti v javnem sektorju V letu 2020 so se sprostile nekatere omejitve pri izplačevanju dela plače za delovno uspešnost v javnem sektorju. Uporabniki morajo biti zlasti pozorni na različne vrste delovne uspešnosti in na določitev obsega sredstev... Zveza RFR 27. 01. 2021
Sestavek: Osnova za davek in obveznost v obračunu DDPO za leto 2020 - IKS 02/2021 Osnova za davek in obveznost v obračunu DDPO za leto 2020 Zavezanci od davčne osnove obračunajo davek od dohodkov pravnih oseb po stopnji 19 %. Od leta 2020 bo pri vseh ta davčna osnova pozitivna, razen če bodo imeli tekočo davčno izgubo. Za nekatere zavezance velja... Zveza RFR 27. 01. 2021
Sestavek: Na kaj morajo paziti nepridobitne organizacije pri obračunu DDPO za leto 2020 - IKS 02/2021 Na kaj morajo paziti nepridobitne organizacije pri obračunu DDPO za leto 2020 Posebnost obračuna DDPO pri nepridobitnih organizacijah je v tem, da se v davčno osnovo ne vštevajo vsi prihodki in odhodki, ampak se določen del teh že pred tem izvzame iz obračuna. Tako se... Zveza RFR 27. 01. 2021
Sestavek: Delovnopravni vidik izplačila dela plače za poslovno uspešnost - IKS 02/2021 Delovnopravni vidik izplačila dela plače za poslovno uspešnost Del plače za poslovno uspešnost je delovnopravni institut, saj je sestavni del plače. Delodajalec ga lahko delavcu izplačuje mesečno skupaj s plačo ali pa enkrat letno, najpogosteje decembra. Ob določenih... Zveza RFR 27. 01. 2021
Sestavek: Sprememba davčne osnove v obračunu DDPO za leto 2020 - IKS 02/2021 Sprememba davčne osnove v obračunu DDPO za leto 2020 Tudi izkazani učinki sprememb računovodskih usmeritev in napak, ki se izkazujejo v izkazu drugega vseobsegajočega donosa, lahko vplivajo na davčno osnovo. Tako je tudi pri prevrednotenjih, ki so izkazana v izkazu... Zveza RFR 27. 01. 2021
Sestavek: Davčni obračun pravnih oseb za leto 2020 - IKS 02/2021 Davčni obračun pravnih oseb za leto 2020 Za davčno obdobje 2020, ki je enako koledarskemu letu, morajo zavezanci za davek od dohodkov pravnih oseb davčni obračun oddati najkasneje do 31. marca 2021. Obrazec za davčni obračun se ni izdatno spremenil. Z letom 2020 se... Zveza RFR 27. 01. 2021
Sestavek: Poročila o DDV za leto 2020 - IKS 01/2021 Poročila o DDV za leto 2020 Zavezanci morajo tudi za področje DDV pripraviti nekatera letna poročila. Med njimi so obvezna poročila o plačani realizaciji in obračunanem pavšalnem nadomestilu. Prav tako poročilo o dobavah na daljavo kljub napovedanim spremembam... Zveza RFR 30. 12. 2020
Sestavek: Suspenz pogodbe o zaposlitvi - IKS 01/2021 Suspenz pogodbe o zaposlitvi Organizacije lahko s suspenzom pogodbe o zaposlitvi omogočijo mirovanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, ki so vezane na opravljanje dela. Do suspenza lahko pride po zakonu (odvzem prostosti delavcu) ali na podlagi dogovora med... Zveza RFR 30. 12. 2020
Sestavek: Vpliv COVID-19 na zaključevanje poslovnega leta 2020 - IKS 01/2021 Vpliv COVID-19 na zaključevanje poslovnega leta 2020 Zaključevanje poslovnega leta 2020 bodo zaznamovale presoje poslovodstva. Te segajo od ustreznosti predpostavke delujoče organizacije, primernosti računovodskih ocen ter potrebnih oslabitev finančnih in nefinančnih... Zveza RFR 30. 12. 2020
Sestavek: Izkaz drugega vseobsegajočega donosa za leto 2020 - IKS 01/2021 Izkaz drugega vseobsegajočega donosa za leto 2020 Celotni vseobsegajoči donos so spremembe lastniškega kapitala v obdobju, razen tistih, ki so posledica poslov z lastniki. Sestavljen je iz čistega poslovnega izida in drugega vseobsegajočega donosa. Izkaz drugega... Zveza RFR 30. 12. 2020
Sestavek: Dostava podatkov za odmero dohodnine za leto 2020 - IKS 01/2021 Dostava podatkov za odmero dohodnine za leto 2020 Zaradi pravilne odmere dohodnine morajo izplačevalci dohodkov davčnemu organu do 31. januarja 2021 predložiti podatke o izplačilu dohodkov. Poročajo le o tistih, o katerih med letom še niso, med katere se prištevajo... Zveza RFR 30. 12. 2020
Sestavek: Letni obračuni in poročanje za zasebni sektor za leto 2020 - IKS 01/2021 Letni obračuni in poročanje za zasebni sektor za leto 2020 Konec leta organizacije, ki imajo poslovno leto enako koledarskemu, pripravijo letna poročila. Število in obseg poročil ter roki za oddajo so odvisni od vrste in velikosti poročevalca. Kljub podaljšanju... Zveza RFR 30. 12. 2020
Sestavek: Letno poročilo gospodarskih družb za leto 2020 - IKS 01/2021 Letno poročilo gospodarskih družb za leto 2020 Letno poročilo je sestavljeno iz računovodskega in poslovnega poročila in mora zagotavljati bistvene, zanesljive in primerljive podatke in informacije o poslovanju. Pri poročanju za leto 2020 sicer ni posebnosti, vendar... Zveza RFR 30. 12. 2020
Sestavek: Izkaz gibanja kapitala za leto 2020 - IKS 01/2021 Izkaz gibanja kapitala za leto 2020 Izkaz gibanja kapitala sestavljajo organizacije, ki se po velikostnih kriterijih razvrščajo med srednje velike in velike. V njem predstavijo spremembe vseh sestavin kapitalskih postavk v letu, za katero poročajo, kot razlike med... Zveza RFR 30. 12. 2020
Sestavek: Letno poročanje samostojnih podjetnikov za leto 2020 - IKS 01/2021 Letno poročanje samostojnih podjetnikov za leto 2020 Samostojni podjetniki morajo Ajpesu predložiti letno poročilo za leto 2020 za javno objavo ter statistične in druge namene do 31. marca 2021. Leto 2020 pa je bilo zaradi koronavirusne bolezni 19 zelo posebno, zato... Zveza RFR 30. 12. 2020
Sestavek: Zaključevanje izkaza poslovnega izida za leto 2020 - IKS 01/2021 Zaključevanje izkaza poslovnega izida za leto 2020 Za poslovno leto 2020 bo ključna pravilna določitev velikosti prihodkov predvsem zaradi vračila prejetih sredstev državne pomoči in neizpolnjevanja prihodkovnega kriterija. Pri tem je treba opozoriti, da če je... Zveza RFR 30. 12. 2020
Sestavek: Posebnosti pri poročanju zadrug za leto 2020 - IKS 01/2021 Posebnosti pri poročanju zadrug za leto 2020 Poročanje zadrug za leto 2020 se v primerjavi z letom 2019 spreminja zgolj v delu, ki se nanaša na interventno zakonodajo ali ukrepe, povezane s COVID-19. Računovodsko poročilo, ki ga v okviru letnega poročila pripravijo... Zveza RFR 30. 12. 2020
Sestavek: DDV v zdravstvu z novejšo sodno prakso in pojasnili do konca leta 2020 - IKS 01/2021 DDV v zdravstvu z novejšo sodno prakso in pojasnili do konca leta 2020 Zdravstvena dejavnost je pretežno oproščena DDV. Zaradi oprostitve je na obravnavanem področju nastala obsežna sodna praksa Sodišča EU. Ta daje razlage oprostitve in posameznih pojmov, ki to... Zveza RFR 30. 12. 2020
Sestavek: Pomoči v šestem interventnem zakonu - IKS 01/2021 Pomoči v šestem interventnem zakonu Šesti interventni zakon prinaša nov ukrep delnega kritja fiksnih stroškov. Omogoča tudi odlog in obročno plačilo dajatev pod ugodnejšimi pogoji. Spreminja pa nekatere institute iz petega interventnega zakona, denimo začasno čakanje... Zveza RFR 30. 12. 2020
Sestavek: Zaključevanje bilance stanja za leto 2020 - IKS 01/2021 Zaključevanje bilance stanja za leto 2020 Pri zaključevanju poslovnega leta 2020 bodo morale organizacije bolj kot prejšnja leta posvetiti pozornost presoji precenjenosti sredstev. Še posebej to velja za nefinančna sredstva, kot so opredmetena osnovna sredstva... Zveza RFR 30. 12. 2020
Sestavek: Izkaz denarnih tokov za leto 2020 - IKS 01/2021 Izkaz denarnih tokov za leto 2020 Izkaz denarnih tokov pojasnjuje razliko denarnih sredstev in denarnih ustreznikov med dvema bilančnima presečnima dnevoma. Bralcem izkazov nazorno prikaže, kako organizacija pridobiva in porablja denarna sredstva. Sestavljen je iz treh... Zveza RFR 30. 12. 2020
Sestavek: Posebnosti pri poročanju društev in invalidskih organizacij za leto 2020 - IKS 01/2021 Posebnosti pri poročanju društev in invalidskih organizacij za leto 2020 Društva pripravijo računovodske izkaze na enotnih shemah, ki veljajo za vse organizacije, ki uporabljajo SRS. Podrobneje morajo razčleniti nekatere postavke sredstev in obveznosti ter ločeno... Zveza RFR 30. 12. 2020
Sestavek: Posebnosti pri poročanju nepridobitnih organizacij − pravnih oseb zasebnega prava za leto 2020 - IKS 01/2021 Posebnosti pri poročanju nepridobitnih organizacij − pravnih oseb zasebnega prava za leto 2020 Nepridobitne organizacije morajo za zaključek obračunskega leta pripraviti letno poročilo za leto 2020. Računovodske podatke izkažejo na poenotenih bilančnih shemah... Zveza RFR 30. 12. 2020
Sestavek: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2020 - IKS 12/2020 Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2020 Določeni uporabniki pripravijo izkaz prihodkov in odhodkov po načelu poslovnega dogodka v obračunskem letu. V tem temeljnem računovodskem izkazu morajo biti prihodki in odhodki ter poslovni izid... Zveza RFR 25. 11. 2020
Sestavek: Vračilo državnih pomoči zaradi nezadostnega upada prihodkov - IKS 12/2020 Vračilo državnih pomoči zaradi nezadostnega upada prihodkov V času koronavirusne bolezni 19 so mnoge organizacije prejele pomoči, ki jih lahko obdržijo, če so jim zaradi te epidemije oziroma situacije zadosti upadli čisti prihodki od prodaje v letu 2020. Pri nekaterih... Zveza RFR 25. 11. 2020
Sestavek: Priprava in predložitev letnega poročila za leto 2020 - IKS 12/2020 Priprava in predložitev letnega poročila za leto 2020 Določeni in drugi uporabniki svoje poslovanje v obračunskem letu povzamejo z letnim poročilom, ki zajema poslovno in računovodsko poročilo. Predložijo ga pristojnim zunanjim institucijam in v potrditev... Zveza RFR 25. 11. 2020
Prikazov na stran:
Komentar