Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (ZPRPGDZT) Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (ZPRPGDZT) I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (vsebina zakona) Ta zakon določa vrste pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb (v nadaljnjem besedilu: družbe) in zadrug... 18. 02. 2017 UL RS 03. 02. 2017 18. 02. 2017
Zakon o poroštvih Republike Slovenije za financiranje investicij gospodarskih družb (ZPFIGD) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o poroštvih Republike Slovenije za financiranje investicij gospodarskih družb obsega:Zakon o poroštvih Republike Slovenije za financiranje investicij gospodarskih družb –ZPFIGD (Uradni list RS, št. 43/10 z dne 31. 5. 2010),Zakon... 18. 11. 2015 UL RS 03. 11. 2015 18. 11. 2015
Zakon o poroštvu Republike Slovenije v Evropskem instrumentu za začasno podporo za ublažitev tveganj za brezposelnost v izrednih razmerah (SURE) po izbruhu COVID-19 (ZPEIPUTB) Zakon o poroštvu Republike Slovenije v Evropskem instrumentu za začasno podporo za ublažitev tveganj za brezposelnost v izrednih razmerah (SURE) po izbruhu COVID-19 (ZPEIPUTB) 1. člen (vsebina zakona) S tem zakonom se ureja poroštvo Republike Slovenije za obveznosti... 31. 05. 2020 UL RS 30. 05. 2020 31. 05. 2020
Zakon o poroštvu Republike Slovenije za zagotavljanje finančne stabilnosti v euroobmočju (ZPZFSEu) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o poroštvu Republike Slovenije za zagotavljanje finančne stabilnosti v euroobmočju obsega:Zakon o poroštvu Republike Slovenije za zagotavljanje finančne stabilnosti v euroobmočju – ZPZFSEu (Uradni list RS, št. 59/10 z dne 23. 7. 2010... 08. 10. 2011 UL RS 07. 10. 2011 08. 10. 2011
Zakon o posebnem davku na določene prejemke (ZPDDP) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o posebnem davku na določene prejemke obsega:Zakon o posebnem davku na določene prejemke (Uradni list RS, št. 72/93 z dne 31. 12. 1993),Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o posebnem davku na določene prejemke (Uradni list RS... 01. 03. 1996 UL RS 29. 02. 1996 01. 03. 1996
Zakon o Poslovnem registru Slovenije (ZPRS-1) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o Poslovnem registru Slovenije obsega:Zakon o Poslovnem registru Slovenije – ZPRS-1 (Uradni list RS, št. 49/06 z dne 12. 5. 2006),Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnem registru – ZSReg-B (Uradni list RS, št. 33/07 z dne... 14. 10. 2017 UL RS 29. 09. 2017 14. 10. 2017
Zakon o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (ZPSVIKOB) Začasno zadržanje izvrševanja ZAKONA na podlagi sklepa US (U-I-4/20-19). Zakon Zakon o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (ZPSVIKOB) 1. člen (vsebina zakona) Ta zakon ureja: pristojnost sodišč in posebna pravila... 19. 12. 2019 UL RS 04. 12. 2019 19. 12. 2019
Zakon o potrošniških kreditih (ZPotK-1) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o potrošniških kreditih obsega:Zakon o potrošniških kreditih – ZPotK-1 (Uradni list RS, št. 59/10 z dne 23. 7. 2010),Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o potrošniških kreditih – ZPotK-1A (Uradni list RS, št. 77/11 z dne 3. 10... 14. 11. 2015 UL RS 30. 10. 2015 14. 11. 2015
Zakon o potrošniških kreditih (ZPotK-2) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o potrošniških kreditih obsega: Zakon o potrošniških kreditih – ZPotK-2 (Uradni list RS, št. 77/16 z dne 2. 12. 2016), Zakon o bančništvu – ZBan-3 (Uradni list RS, št. 92/21 z dne 8. 6. 2021). Zakon o potrošniških kreditih (ZPotK... 23. 06. 2021 UL RS 08. 06. 2021 23. 06. 2021
Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja obsega: Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja – ZPVPJN (Uradni list RS, št. 43/11 z dne 3. 6. 2011), Zakon o dopolnitvi Zakona o tajnih podatkih – ZTP-D (Uradni list RS... 19. 12. 2019 UL RS 04. 12. 2019 19. 12. 2019
Zakon o predpisani obrestni meri zamudnih obresti (ZPOMZO-1) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o predpisani obrestni meri zamudnih obresti obsega:Zakon o predpisani obrestni meri zamudnih obresti – ZPOMZO-1 (Uradni list RS, št. 56/03 z dne 13. 6. 2003),Zakon o spremembah Zakona o predpisani obrestni meri zamudnih obresti... 09. 02. 2007 UL RS 09. 02. 2007 09. 02. 2007
Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (ZPFOLERD-1) Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (ZPFOLERD-1) I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (vsebina zakona) (1) S tem zakonom se ureja preglednost finančnih odnosov med državnimi organi in organi samoupravnih lokalnih skupnosti... 18. 05. 2011 UL RS 03. 05. 2011 18. 05. 2011
Zakon o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZPPOGD) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti obsega:Zakon o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije... 17. 04. 2014 UL RS 02. 04. 2014 17. 04. 2014
Zakon o prekrških (ZP-1) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o prekrških obsega: Zakon o prekrških – uradno prečiščeno besedilo – ZP-1-UPB8 (Uradni list RS, št. 29/11 z dne 18. 4. 2011), Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških – ZP-1H (Uradni list RS, št. 21/13 z dne 13. 3. 2013... 15. 01. 2021 UL RS 14. 01. 2021 15. 01. 2021
Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno obsega: Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno – ZPDZC – 1 (Uradni list RS, št. 32/14 z dne 5. 5. 2014), Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev – ZZSDT (Uradni... 01. 01. 2022 UL RS 23. 07. 2021 01. 01. 2022
Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno obsega: Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno – ZPDZC (Uradni list RS, št. 36/00 z dne 26. 4. 2000), Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju dela... 12. 04. 2013 UL RS 13. 03. 2013 12. 04. 2013
Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence obsega:Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence – ZPOmK-1 (Uradni list RS, št. 36/08 z dne 11. 4. 2008),Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence – ZPOmK... 20. 05. 2017 UL RS 05. 05. 2017 20. 05. 2017
Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma obsega: Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma – ZPPDFT-1 (Uradni list RS, št. 68/16 z dne 4. 11. 2016), Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona... 11. 07. 2020 UL RS 26. 06. 2020 11. 07. 2020
Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih obsega: Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih – ZPreZP-1 (Uradni list RS, št. 57/12 z dne 27. 7. 2012), Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID... 01. 05. 2020 UL RS 30. 04. 2020 01. 05. 2020
Zakon o prevzemih (ZPre-1) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o prevzemih obsega:Zakon o prevzemih – ZPre-1 (Uradni list RS, št. 79/06 z dne 27. 7. 2006),Zakon o trgu finančnih instrumentov – ZTFI (Uradni list RS, št. 67/07 z dne 27. 7. 2007),Zakon o dopolnitvi Zakona o prevzemih – ZPre-1A... 23. 10. 2015 UL RS 08. 10. 2015 23. 10. 2015
Zakon o prijavi prebivališča (ZPPreb-1) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o prijavi prebivališča (ZPPreb-1) obsega: Zakon o prijavi prebivališča – ZPPreb-1 (Uradni list RS, št. 52/16 z dne 29. 7. 2016), Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prijavi prebivališča – ZPPreb-1A (Uradni list RS, št. 36/21... 27. 03. 2021 UL RS 12. 03. 2021 27. 03. 2021
Zakon o prijavi prebivališča (ZPPreb) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o prijavi prebivališča obsega:Zakon o prijavi prebivališča – ZPPreb (Uradni list RS, št. 9/01 z dne 9. 2. 2001),Zakon o spremembah Zakona o prijavi prebivališča – ZPPreb-A (Uradni list RS, št. 39/06 z dne 13. 4. 2006),Zakon o prijavi... 20. 12. 2007 UL RS 05. 12. 2007 20. 12. 2007
Zakon o prispevkih za socialno varnost (ZPSV) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o prispevkih za socialno varnost obsega:Zakon o prispevkih za socialno varnost – ZPSV (Uradni list RS, št. 5/96 z dne 31. 1. 1996),Zakon o davčnem postopku – ZDavP (Uradni list RS, št. 18/96 z dne 2. 4. 1996),Zakon o spremembah... 29. 04. 2014 UL RS 14. 04. 2014 29. 04. 2014
Zakon o prostovoljstvu (ZProst) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o prostovoljstvu obsega:Zakon o prostovoljstvu – ZProst (Uradni list RS, št. 10/11 z dne 18. 2. 2011),Popravek Zakona o prostovoljstvu – ZProst (Uradni list RS, št. 16/11 z dne 7. 3. 2011),Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona... 18. 11. 2015 UL RS 03. 11. 2015 18. 11. 2015
Zakon o prvem pokojninskem skladu Republike Slovenije in preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb (ZPSPID) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o Prvem pokojninskem skladu Republike Slovenije in preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb obsega: Zakon o Prvem pokojninskem skladu Republike Slovenije in preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb – ZPSPID (Uradni... 21. 05. 2016 UL RS 06. 05. 2016 21. 05. 2016
Zakon o računovodstvu (ZR) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o računovodstvu obsega: Zakon o računovodstvu – ZR (Uradni list RS, št. 23/99 z dne 8. 4. 1999), Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o javnih financah – ZJF-C (Uradni list RS, št. 30/02 z dne 5. 4. 2002). Zakon... 20. 04. 2002 UL RS 05. 04. 2002 20. 04. 2002
Zakon o računskem sodišču (ZRacS-1) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o računskem sodišču obsega:Zakon o računskem sodišču – ZRacS-1 (Uradni list RS, št. 11/01 z dne 16. 2. 2001),Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o računskem sodišču ZRacS-1A (Uradni list RS, št. 109/12 z dne 31. 12. 2012. Zakon... 01. 01. 2013 UL RS 31. 12. 2012 01. 01. 2013
Zakon o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2019 (ZRPPR1015) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2015 obsega:Zakon o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2015 – ZRPPR1015 (Uradni list RS, št. 87/09 z dne 2. 11. 2009),Zakon o spremembah Zakona o razvojni podpori... 17. 06. 2017 UL RS 02. 06. 2017 17. 06. 2017
Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi (ZRLI) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi obsega: Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94 z dne 18. 3. 1994), Odločbo o razveljavitvi 10. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi in o ugotovitvi... 16. 04. 2020 UL RS 15. 04. 2020 16. 04. 2020
Zakon o registraciji istospolne partnerske skupnosti (ZRIPS) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o registraciji istospolne partnerske skupnosti obsega:Zakon o registraciji istospolne partnerske skupnosti – ZRIPS (Uradni list RS, št. 65/05 z dne 8. 7. 2005),Odločbo o ugotovitvi, da je 22. člen Zakona o registraciji istospolne... 05. 03. 2016 UL RS 04. 03. 2016 05. 03. 2016
Zakon o reprezentativnosti sindikatov (ZRSin) Zakon o reprezentativnosti sindikatov (ZRSin) 1. člen Ta zakon določa način pridobitve lastnosti pravne osebe in reprezentativnosti sindikatov. I. PRIDOBITEV LASTNOSTI PRAVNE OSEBE 2. člen Sindikat postane pravna oseba z dnem izdaje odločbe o hrambi statuta oziroma... 27. 03. 1993 UL RS 12. 03. 1993 27. 03. 1993
Zakon o republiških priznavalninah (ZRPri) Zakon o republiških priznavalninah 1. člen Občanom, ki imajo posebne zasluge za nacionalni obstoj, za zmago narodnoosvobodilnega boja in socialistične revolucije, za razvoj socialistične družbene ureditve, za splošni napredek slovenskega naroda in za napredek njegove... 29. 07. 1971 UL RS 21. 07. 1971 29. 07. 1971
Zakon o reševanju in prisilnem prenehanju bank (ZRPPB-1) Zakon o reševanju in prisilnem prenehanju bank (ZRPPB-1) 1. POGLAVJE: SKUPNE DOLOČBE 1.1 Vsebina zakona 1. člen (predmet zakona) (1) Ta zakon ureja:pristojnosti in postopke, ki jih vodi Banka Slovenije pri izvajanju nalog in pooblastil organa za reševanje bank... 23. 06. 2021 UL RS 08. 06. 2021 23. 06. 2021
Zakon o reševanju in prisilnem prenehanju bank (ZRPPB) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o reševanju in prisilnem prenehanju bank obsega: Zakon o reševanju in prisilnem prenehanju bank – ZRPPB (Uradni list RS, št. 44/16 z dne 24. 6. 2016), Odločbo o ugotovitvi, da je bil 350.a člen Zakona o bančništvu v neskladju... 19. 12. 2019 UL RS 04. 12. 2019 19. 12. 2019
Zakon o revidiranju (ZRev-2) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o revidiranju obsega: Zakon o revidiranju – ZRev-2 (Uradni list RS, št. 65/08 z dne 30. 6. 2008), Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodiščih – ZS-K (Uradni list RS, št. 63/13 z dne 26. 7. 2013), Zakon o spremembah... 31. 07. 2021 UL RS 16. 07. 2021 31. 07. 2021
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o sistemu plač v javnem sektorju obsega: Avtentična razlaga ORZSPJS49a z dne 13. 5. 2011: »Določbe 49.a člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10... 01. 01. 2019 UL RS 28. 12. 2018 01. 01. 2019
Zakon o socialnem podjetništvu (ZSocP) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o socialnem podjetništvu obsega: Zakon o socialnem podjetništvu – ZSocP (Uradni list RS, št. 20/11 z dne 18. 3. 2011), Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi – ZDU-1I (Uradni list RS, št. 90/14 z dne 15. 12. 2014... 15. 03. 2018 UL RS 28. 02. 2018 15. 03. 2018
Zakon o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o socialno varstvenih prejemkih obsega: Zakon o socialno varstvenih prejemkih – ZSVarPre (Uradni list RS, št. 61/10 z dne 26. 7. 2010), Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o socialno varstvenih prejemkih – ZSVarPre-A (Uradni... 21. 11. 2018 UL RS 20. 11. 2018 21. 11. 2018
Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju obsega:Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Uradni list RS, št. 42/93 z dne 22. 7. 1993),Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju – ZSDU-A (Uradni... 09. 08. 2008 UL RS 09. 05. 2008 09. 08. 2008
Zakon o sodelovanju v kazenskih zadevah z državami članicami Evropske unije (ZSKZDČEU-1) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o sodelovanju v kazenskih zadevah z državami članicami Evropske unije obsega: Zakon o sodelovanju v kazenskih zadevah z državami članicami Evropske unije – ZSKZDČEU-1 (Uradni list RS, št. 48/13 z dne 4. 6. 2013), Zakon o spremembah... 26. 06. 2021 UL RS 11. 06. 2021 26. 06. 2021
Zakon o sodiščih (ZS) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o sodiščih obsega: Zakon o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 z dne 13. 4. 1994), Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 45/95 z dne 4. 8. 1995), Zakon o pravdnem postopku – ZPP (Uradni list RS, št... 31. 12. 2020 UL RS 30. 12. 2020 31. 12. 2020
Zakon o sodnem registru (ZSReg) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o sodnem registru obsega: Zakon o sodnem registru (Uradni list RS, št. 13/94 z dne 10. 3. 1994), Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnem registru – ZSReg-A (Uradni list RS, št. 91/05 z dne 14. 10. 2005), Zakon o sodnem... 14. 10. 2017 UL RS 29. 09. 2017 14. 10. 2017
Zakon o soodločanju delavcev pri čezmejnih združitvah kapitalskih družb (ZSDČZKD) Zakon o soodločanju delavcev pri čezmejnih združitvah kapitalskih družb (ZSDČZKD) I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (vsebina in namen zakona) (1) Ta zakon prenaša v pravni red Republike Slovenije 16. člen Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/56/ES z dne 26. oktobra... 07. 06. 2008 UL RS 06. 06. 2008 07. 06. 2008
Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o splošnem upravnem postopku obsega: Zakon o splošnem upravnem postopku – ZUP (Uradni list RS, št. 80/99 z dne 1. 10. 1999), Zakon o spremembi zakona o splošnem upravnem postopku – ZUP-A (Uradni list RS, št. 70/00 z dne 8. 8. 2000... 28. 11. 2020 UL RS 27. 11. 2020 28. 11. 2020
Zakon o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1) Zakon o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1) I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (vsebina zakona) Ta zakon ureja načrtovanje in izvajanje spodbujanja razvoja turizma na državni ravni in na ravni turističnega območja, turistično in promocijsko takso, pogoje za opravljanje... 15. 03. 2018 UL RS 28. 02. 2018 15. 03. 2018
Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja obsega:Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja – ZSRR-2 (Uradni list RS, št. 20/11 z dne 18. 3. 2011),Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju skladnega... 01. 07. 2016 UL RS 30. 06. 2016 01. 07. 2016
Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih obsega: Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih – ZSDP-1 (Uradni list RS, št. 26/14 z dne 14. 4. 2014), Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o starševskem varstvu... 01. 07. 2021 UL RS 08. 06. 2021 01. 07. 2021
Zakon o storitvah na notranjem trgu (ZSNT) Zakon o storitvah na notranjem trgu (ZSNT) I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (vsebina zakona) (1) Ta zakon določa splošna pravila, ki urejajo izvajanje pravice do svobode ustanavljanja ponudnikov storitev in prostega čezmejnega opravljanja storitev ob hkratnem zagotavljanju... 30. 03. 2010 UL RS 15. 03. 2010 30. 03. 2010
Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti obsega: Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti  – ZSPDSLS-1A (Uradni list RS, št. 79/18 z dne 7. 12... 08. 12. 2018 UL RS 07. 12. 2018 08. 12. 2018
Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS) Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti obsega:Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti – ZSPDSLS (Uradni list RS, št. 86/10 z dne 2. 11. 2010),Zakon o spremembah in dopolnitvah... 10. 10. 2015 UL RS 09. 10. 2015 10. 10. 2015
Prikazov na stran:
Komentar