Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Pojasnilo FURS: Pridobitve iz drugih držav članic in domače dobave zaščitne in medicinske opreme od vključno 1. 8. 2020 niso več oproščene plačila DDV Pridobitve iz drugih držav članic in domače dobave zaščitne in medicinske opreme od vključno 1. 8. 2020 niso več oproščene plačila DDV Opozarjamo, da pridobitve iz drugih držav članic in domače dobave medicinske in zaščitne opreme od vključno 1. 8. 2020 dalje niso... 18. 09. 2020 Furs 18. 09. 2020 18. 09. 2020
Podrobnejši opisi FURS: Zaposlitev v tujini pri tujem delodajalcu Mednarodno obdavčenje Če je posameznik rezident obeh držav pogodbenic, se v skladu z drugim odstavkom 4. člena mednarodne pogodbe šteje za rezidenta samo tiste države, v kateri ima stalno prebivališče (stalni dom, stanovanje). Če ima posameznik stalno prebivališče... 17. 09. 2020 Furs 17. 09. 2020 17. 09. 2020
Pojasnilo MJU: Položajni dodatek za javne uslužbence, ki vodijo organizacijsko enoto na podlagi pooblastila za vodenje Položajni dodatek za javne uslužbence, ki vodijo organizacijsko enoto na podlagi pooblastila za vodenje V Ministrstvu za javno upravo smo na podlagi številnih vprašanj glede pravice do položajnega dodatka javnim uslužbencem, ki vodijo organizacijsko enoto na podlagi... 15. 09. 2020 MJU 15. 09. 2020 15. 09. 2020
Podrobnejši opisi FURS: Obdavčevanje dohodkov iz zaposlitve po mednarodnih pogodbah MEDNARODNO OBDAVČENJE Obdavčevanje dohodkov iz zaposlitve po mednarodnih pogodbah 1. OBDAVČEVANJE DOHODKOV IZ ZAPOSLITVE PO MEDNARODNIH POGODBAH 1.1 Pravica do obdavčitve dohodkov iz zaposlitve po mednarodnih pogodbah o izogibanju dvojnega obdavčevanja Davčno obravnavo... 14. 09. 2020 Furs 14. 09. 2020 14. 09. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Obdavčitev z davkom na promet nepremičnin Vprašanje 4: Ali lahko davek na promet nepremičnin namesto prodajalca plača kupec nepremičnine? Vprašanje 4: Ali lahko davek na promet nepremičnin namesto prodajalca plača kupec nepremičnine? Zavezanec za davek je prodajalec nepremičnine. Položaj stranke pa ima lahko tudi kupec, kadar pogodbeno prevzame obveznost plačila... 11. 09. 2020 Furs 11. 09. 2020 11. 09. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Obdavčitev z davkom na promet nepremičnin Vprašanje 7: Na katerem finančnem uradu moram oddati napoved za odmero davka na promet nepremičnin? Vprašanje 7: Na katerem finančnem uradu moram oddati napoved za odmero davka na promet nepremičnin? Napoved z odmero davka na promet nepremičnin mora zavezanec vložiti pri finančnem uradu, na območju katerega nepremičnina leži... 11. 09. 2020 Furs 11. 09. 2020 11. 09. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Obdavčitev z davkom na promet nepremičnin Vprašanje 9: V katerih primerih lahko davčni organ vrne že plačani davek? Vprašanje 9: V katerih primerih lahko davčni organ vrne že plačani davek? Če se pogodba o prenosu nepremičnine, o finančnem najemu nepremičnine ali o ustanovitvi oziroma prenosu stavbne pravice (sporazumno) razdre, preden je opravljen prenos na novega pridobitelja... 11. 09. 2020 Furs 11. 09. 2020 11. 09. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Obdavčitev z davkom na promet nepremičnin Vprašanje 10: Moja nepremičnina je bila prodana na javni dražbi. Ali moram vložiti napoved za odmero davka na promet nepremičnin? Vprašanje 10: Moja nepremičnina je bila prodana na javni dražbi. Ali moram vložiti napoved za odmero davka na promet nepremičnin? Zavezanec, katerega nepremičnina je bila prodana na javni dražbi v izvršilnem postopku, ne vloži davčne napovedi. Davek odmeri davčni organ... 11. 09. 2020 Furs 11. 09. 2020 11. 09. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Obdavčitev z davkom na promet nepremičnin Vprašanje 12: Zavezanca zanima, kako se v postopku odmere davka na promet nepremičnin obravnavajo obresti in stroški financiranja v primeru finančnega najema? Vprašanje 12: Zavezanca zanima, kako se v postopku odmere davka na promet nepremičnin obravnavajo obresti in stroški financiranja v primeru finančnega najema? V primeru finančnega najema nepremičnine, se stroški financiranja ne vštevajo v davčno osnovo, če so izkazani... 11. 09. 2020 Furs 11. 09. 2020 11. 09. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Obdavčitev z davkom na promet nepremičnin Vprašanje 13: Zavezanec navaja, da namerava pravna oseba graditi objekt na zemljišču, ki je last fizične osebe, ki je hkrati družbenik in direktor družbe. V zvezi s tem sprašuje: (1.) ali lahko podjetje kot investitor gradi na tujem zemljišču, (2.) ali je to vlaganje v tujo nepremičnino in je kakorkoli obdavčeno z dohodnino, (3.) ali je obračunana amortizacija od zgradbe davčno priznan strošek, (4. ) ali se lahko upošteva vstopni DDV od gradnje? Vprašanje 13: Zavezanec navaja, da namerava pravna oseba graditi objekt na zemljišču, ki je last fizične osebe, ki je hkrati družbenik in direktor družbe. V zvezi s tem sprašuje: (1.) ali lahko podjetje kot investitor gradi na tujem zemljišču, (2.) ali je to vlaganje... 11. 09. 2020 Furs 11. 09. 2020 11. 09. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Obdavčitev z davkom na promet nepremičnin Vprašanje 6: Kaj moram priložiti k napovedi za odmero davka na promet nepremičnin? Vprašanje 6: Kaj moram priložiti k napovedi za odmero davka na promet nepremičnin? Davčni zavezanec mora k napovedi priložiti listine, na podlagi katerih se prenaša lastništvo na nepremičnini. V primeru, da se prenaša nepremičnina, ki še ni vpisana v zemljiško knjigo... 11. 09. 2020 Furs 11. 09. 2020 11. 09. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Obdavčitev z davkom na promet nepremičnin Vprašanje 15: Sodba Vrhovnega sodišča RS X Ips 19/2019 glede obravnave poslov »prodaje in povratnega najema« (Pojasnilo FURS, št. 092-5571/2020-4, z dne 8. 9. 2020) Vprašanje 15: Sodba Vrhovnega sodišča RS X Ips 19/2019 glede obravnave poslov »prodaje in povratnega najema« (Pojasnilo FURS, št. 092-5571/2020-4, z dne 8. 9. 2020) Obveščamo vas, da je Vrhovno sodišče RS (v nadaljevanju VS RS) izdalo sodbo X Ips 19/2019 glede... 11. 09. 2020 Furs 11. 09. 2020 11. 09. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Obdavčitev z davkom na promet nepremičnin Vprašanje 1: Kdo je dolžan oddati napoved za odmero davka na promet nepremičnin? Vprašanje 1: Kdo je dolžan oddati napoved za odmero davka na promet nepremičnin? Zavezanec za davek na promet nepremičnin je prodajalec nepremičnine. Pri ustanovitvi stavbne pravice je davčni zavezanec ustanovitelj, pri prenosu stavbne pravice pa prenositelj stavbne... 11. 09. 2020 Furs 11. 09. 2020 11. 09. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Obdavčitev z davkom na promet nepremičnin Vprašanje 3: Ali bom kaznovan, če ne oddam napovedi? Vprašanje 3: Ali bom kaznovan, če ne oddam napovedi? Če ne boste oddali napovedi, vas bo davčni organ oglobil z zakonsko predvideno globo, ter po uradni dolžnosti vodil davčni postopek, ugotovil dejansko stanje in o ugotovitvah izdal odmerno odločbo. Dodatne... 11. 09. 2020 Furs 11. 09. 2020 11. 09. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Obdavčitev z davkom na promet nepremičnin Vprašanje 8: V pogodbi o prodaji nepremičnine je dogovorjena cena 100.000 eurov, v registru nepremičnin pa je ista nepremičnina ovrednotena na 120.000 eurov. Katero vrednost bo davčni organ upošteval kot davčno osnovo? Vprašanje 8: V pogodbi o prodaji nepremičnine je dogovorjena cena 100.000 eurov, v registru nepremičnin pa je ista nepremičnina ovrednotena na 120.000 eurov. Katero vrednost bo davčni organ upošteval kot davčno osnovo? Osnova za davek je prodajna cena nepremičnine... 11. 09. 2020 Furs 11. 09. 2020 11. 09. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Obdavčitev z davkom na promet nepremičnin Vprašanje 14: Kako se obdavčuje prenos lastninske pravice na nepremičnini ob razdelitvi solastnine? Vprašanje 14: Kako se obdavčuje prenos lastninske pravice na nepremičnini ob razdelitvi solastnine? Pri prenosu lastninske pravice na nepremičnini ob razdelitvi solastnine z vidika obdavčitve razlikujemo med različnimi situacijami. V prvem primeru imamo solastnino dveh... 11. 09. 2020 Furs 11. 09. 2020 11. 09. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Obdavčitev z davkom na promet nepremičnin Obdavčitev z davkom na promet nepremičnin Vprašanje 1: Kdo je dolžan oddati napoved za odmero davka na promet nepremičnin? Zavezanec za davek na promet nepremičnin je prodajalec nepremičnine. Pri ustanovitvi stavbne pravice je davčni zavezanec ustanovitelj, pri prenosu... 11. 09. 2020 Furs 11. 09. 2020 11. 09. 2020
Pojasnilo FURS: Obvestilo za koncesionarje zdravstvene dejavnosti glede uveljavljanja pravic po 76. členu ZIUZEOP Obvestilo za koncesionarje zdravstvene dejavnosti glede uveljavljanja pravic po 76. členu ZIUZEOP Koncesionarji zdravstvene dejavnosti, ki so uveljavljali pravice iz naslova plač in nadomestil plač v skladu ZIUZEOP, ki veljajo za dejavnost gospodarstva, morajo... 11. 09. 2020 Furs 11. 09. 2020 11. 09. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Obdavčitev z davkom na promet nepremičnin Vprašanje 2: Zakaj je dobro vložiti napoved tudi po roku? Vprašanje 2: Zakaj je dobro vložiti napoved tudi po roku? Informacije so na voljo na sledeči povezavi... 11. 09. 2020 Furs 11. 09. 2020 11. 09. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Obdavčitev z davkom na promet nepremičnin Vprašanje 5: V kakšnem roku moram oddati napoved za odmero davka na promet nepremičnin? Vprašanje 5: V kakšnem roku moram oddati napoved za odmero davka na promet nepremičnin? Davčna obveznost nastane takrat, ko je sklenjena pogodba, na podlagi katere se prenese nepremičnina ali ustanovi oziroma prenese stavbna pravica ali s pravnomočnostjo sodne odločbe... 11. 09. 2020 Furs 11. 09. 2020 11. 09. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Obdavčitev z davkom na promet nepremičnin Vprašanje 11: Kakšni so pogoji za nakup nepremičnine, ki leži v Sloveniji, s strani tujih državljanov? Vprašanje 11: Kakšni so pogoji za nakup nepremičnine, ki leži v Sloveniji, s strani tujih državljanov? Na spletni strani Ministrstva za pravosodje so objavljena podrobna pojasnila v zvezi z nakupom nepremičnin s strani tujih državljanov... 11. 09. 2020 Furs 11. 09. 2020 11. 09. 2020
Pojasnilo FURS: Sodba Vrhovnega sodišča RS X Ips 19/2019 glede obravnave poslov »prodaje in povratnega najema« Sodba Vrhovnega sodišča RS X Ips 19/2019 glede obravnave poslov »prodaje in povratnega najema« Obveščamo vas, da je Vrhovno sodišče RS (v nadaljevanju VS RS) izdalo sodbo X Ips 19/2019 glede obravnave poslov »prodaje in povratnega najema«. V nadaljevanju posredujemo... 08. 09. 2020 Furs 08. 09. 2020 08. 09. 2020
Pojasnilo MJU: Odgovori na najpogostejša vprašanja v zvezi z nagrajevanjem redne delovne uspešnosti v javnem sektorju Odgovori na najpogostejša vprašanja v zvezi z nagrajevanjem redne delovne uspešnosti v javnem sektorju Pravna podlaga: Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27... 02. 09. 2020 MJU 02. 09. 2020 02. 09. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Pogosta vprašanja in odgovori o ukrepih na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa 9. Ali je mogoče kljub ukrepom plačati aprilski in majski obrok akontacije? 9. Ali je mogoče kljub ukrepom plačati aprilski in majski obrok akontacije? ZIUZEOP določa, da se navedena obroka akontacije DDPO in DohDej ne plačata. FURS v knjigovodski evidenci nima podlage za vzpostavite bremenitve, zato bi morebitno plačilo obrokov akontacije... 31. 08. 2020 Furs 31. 08. 2020 31. 08. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Pogosta vprašanja in odgovori o ukrepih na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa 18. Ali je po prenehanju epidemije interventnih ukrepov možno obročno plačilo oz. odlog plačila davčnih obveznosti in za koliko časa? 18. Ali je po prenehanju epidemije interventnih ukrepov možno obročno plačilo oz. odlog plačila davčnih obveznosti in za koliko časa? Poslovni subjekti, ki davka na zmorejo plačati takoj v enkratnem znesku, lahko zaprosijo za obročno plačilo (največ 24 mesečnih obrokov... 31. 08. 2020 Furs 31. 08. 2020 31. 08. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Pogosta vprašanja in odgovori o ukrepih na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa 21. Ali lahko zaprosim za odlog ali obročno plačilo obveznosti po letnem obračunu DDPO oz. DohDej, četudi sem tega oddal še pred razglasitvijo epidemije? 21. Ali lahko zaprosim za odlog ali obročno plačilo obveznosti po letnem obračunu DDPO oz. DohDej, četudi sem tega oddal še pred razglasitvijo epidemije? [Izbrisano... 31. 08. 2020 Furs 31. 08. 2020 31. 08. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Pogosta vprašanja in odgovori o ukrepih na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa 24. Kako oddam vlogo za obročno plačilo oz. odlog plačila davka , ki se nanaša na opravljanje dejavnosti po prenehanju interventnih ukrepov? 24. Kako oddam vlogo za obročno plačilo oz. odlog plačila davka , ki se nanaša na opravljanje dejavnosti po prenehanju interventnih ukrepov? Vloga se odda preko eDavkov kot lastni dokument (lastnoročni podpis zavezanca v vlogi ni potreben) ali izjemoma preko... 31. 08. 2020 Furs 31. 08. 2020 31. 08. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Pogosta vprašanja in odgovori o ukrepih na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa 25. Kako in kdaj bom obveščen, ali je moji vlogi za odlog oz. obročno plačilo ugodeno? 25. Kako in kdaj bom obveščen, ali je moji vlogi za odlog oz. obročno plačilo ugodeno? Davčni organ odloči o odlogu oziroma obročnem plačilu davkov in drugih obveznosti v najkrajšem možnem času. Potrudili se bomo, da bo odločeno v roku 8 dni od dneva prejema vloge... 31. 08. 2020 Furs 31. 08. 2020 31. 08. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Pogosta vprašanja in odgovori o ukrepih na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa 27. Ali se bodo enako obravnavale vloge na »starih« obrazcih, ki so že na e-davkih kot »novi« obrazci zaradi izrednih razmer? 27. Ali se bodo enako obravnavale vloge na »starih« obrazcih, ki so že na e-davkih kot »novi« obrazci zaradi izrednih razmer? Da. Vloge na starih obrazcih, v katerih se zavezanci sklicujejo na posledice epidemije in o katerih FURS še ni odločil, se bodo obravnavale... 31. 08. 2020 Furs 31. 08. 2020 31. 08. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Pogosta vprašanja in odgovori o ukrepih na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa 28. Ali v času odloga oz. obročnega plačila tečejo zamudne obresti? 28. Ali v času odloga oz. obročnega plačila tečejo zamudne obresti? Ne. V skladu z interventnimi ukrepi v času odloga oziroma obročnega plačila obresti ne tečejo... 31. 08. 2020 Furs 31. 08. 2020 31. 08. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Pogosta vprašanja in odgovori o ukrepih na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa 29č. Ali sem upravičen do OPROSTITVE plačila prispevkov, če koristim starševsko varstvo? 29č. Ali sem upravičen do OPROSTITVE plačila prispevkov, če koristim starševsko varstvo? Da. Če zaradi epidemije ne morete opravljati dejavnosti ali jo opravljate v bistveno zmanjšanjem obsegu, ste oproščeni plačila prispevkov za obdobje od 13. 3. do 31. 5. 2020 za vsa... 31. 08. 2020 Furs 31. 08. 2020 31. 08. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Pogosta vprašanja in odgovori o ukrepih na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa 29e. Ali sem upravičen do OPROSTITVE plačila prispevkov, če sem samozaposlen, družbenik ali kmet ter hkrati delno upokojen? 29e. Ali sem upravičen do OPROSTITVE plačila prispevkov, če sem samozaposlen, družbenik ali kmet ter hkrati delno upokojen? Če zaradi epidemije ne morete opravljati dejavnosti ali jo opravljate v bistveno zmanjšanjem obsegu, ste oproščeni plačila prispevkov za obdobje... 31. 08. 2020 Furs 31. 08. 2020 31. 08. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Pogosta vprašanja in odgovori o ukrepih na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa 32. Ali je možno odložiti prispevek, ki bi ga moral plačati do 20. marca (npr. za februar ali marec)? 32. Ali je možno odložiti prispevek, ki bi ga moral plačati do 20. marca (npr. za februar ali marec)? Ne. Odložiti je mogoče zgolj tiste, ki zapadejo v plačilo v mesecu aprilu, maju in juniju 2020... 31. 08. 2020 Furs 31. 08. 2020 31. 08. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Pogosta vprašanja in odgovori o ukrepih na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa 37. Ali bom upravičen do ODLOGA plačila prispevkov tudi, če sem dolžnik do FURS? 37. Ali bom upravičen do ODLOGA plačila prispevkov tudi, če sem dolžnik do FURS? Ne. Do predlaganega ukrepa ne bo upravičen samozaposleni, če ima neporavnane obveznosti, ki so zapadle v plačilo do 28. 2. 2020, višje kot 50 eurov in jih ne bo poravnal do 6. 4. 2020. To... 31. 08. 2020 Furs 31. 08. 2020 31. 08. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Pogosta vprašanja in odgovori o ukrepih na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa 39. Kje lahko najlažje preverim, ali sem dolžnik do FURS? 39. Kje lahko najlažje preverim, ali sem dolžnik do FURS? Stanje zapadlih obveznosti se lahko preveri prek portala eDavki z vpogledom v knjigovodsko kartico. (eKarticaO – davki, prispevki in eKarticaC – carine, trošarine in nedavčne terjatve... 31. 08. 2020 Furs 31. 08. 2020 31. 08. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Pogosta vprašanja in odgovori o ukrepih na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa 40a. Kako se davčno obravnavajo prispevki samozaposlenih oseb, ki so oproščeni plačila po 38. členom ZIUZEOP? 40a. Kako se davčno obravnavajo prispevki samozaposlenih oseb, ki so oproščeni plačila po 38. členom ZIUZEOP? V skladu z 9. točko 20. člena ZDoh-2 se dohodnine ne plača od obveznih prispevkov, ki se po 38. členu ZIUZEOP pri samozaposlenih osebah oprostijo plačila. Za... 31. 08. 2020 Furs 31. 08. 2020 31. 08. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Pogosta vprašanja in odgovori o ukrepih na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa 42. V kakšni višini se mi OPROSTI plačilo prispevkov za socialno varnost? 42. V kakšni višini se mi OPROSTI plačilo prispevkov za socialno varnost? Plačila so oproščeni prispevki v višini, ki je enaka obračunanim prispevkov od zavarovalne osnove za obračun prispevkov, določene zavezancu za leto 2020. Če zavezanec uveljavlja oprostitev... 31. 08. 2020 Furs 31. 08. 2020 31. 08. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Pogosta vprašanja in odgovori o ukrepih na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa 45b. Ali lahko storniram že predloženo izjavo, saj sem ugotovil, da ne izpolnjujem pogojev za dodelitev pomoči? 45b. Ali lahko storniram že predloženo izjavo, saj sem ugotovil, da ne izpolnjujem pogojev za dodelitev pomoči? Storno že predložene izjave naredite tako, da preko eDavkov oddate novo izjavo brez podatkov (torej prazno... 31. 08. 2020 Furs 31. 08. 2020 31. 08. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Pogosta vprašanja in odgovori o ukrepih na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa 46d. Ali je samozaposlena oseba, verski uslužbenec, družbenik, kmet ali verski uslužbenec upravičen do izplačila mesečnega temeljnega dohodka, če koristi starševsko varstvo? 46d. Ali je samozaposlena oseba, verski uslužbenec, družbenik, kmet ali verski uslužbenec upravičen do izplačila mesečnega temeljnega dohodka, če koristi starševsko varstvo? Da. Če zaradi epidemije zavezanec ne more opravljati dejavnosti ali jo opravlja v bistveno... 31. 08. 2020 Furs 31. 08. 2020 31. 08. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Pogosta vprašanja in odgovori o ukrepih na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa 50a. Ali se temeljni mesečni dohodek in oproščeni prispevki pri samozaposlenih osebah štejejo k računanju skupnih prihodkov v primerjavi letom 2019? 50a. Ali se temeljni mesečni dohodek in oproščeni prispevki pri samozaposlenih osebah štejejo k računanju skupnih prihodkov v primerjavi letom 2019? Skladno s 37. členom interventnega zakona – ZIUZEOP (člen je bil spremenjen z 11. členom novele ZIUZEOP-A) so za... 31. 08. 2020 Furs 31. 08. 2020 31. 08. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Pogosta vprašanja in odgovori o ukrepih na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa 50č. Od aprila dalje imam za več kot 50% nižji prihodek kot februarja, vendar v prvem polletju 2020 ne bom imel za več kot 20% nižji prihodek kot v letu 2019. Ali sem upravičen do mesečnega temeljnega dohodka in oprostitve plačila prispevkov za samozaposlenega? 50č. Od aprila dalje imam za več kot 50% nižji prihodek kot februarja, vendar v prvem polletju 2020 ne bom imel za več kot 20% nižji prihodek kot v letu 2019. Ali sem upravičen do mesečnega temeljnega dohodka in oprostitve plačila prispevkov za samozaposlenega? Skladno... 31. 08. 2020 Furs 31. 08. 2020 31. 08. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Pogosta vprašanja in odgovori o ukrepih na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa 50e. Ali se bo temeljni mesečni dohodek štel med prihodke iz dejavnosti in bo obdavčen pri dohodnini za leto 2020? 50e. Ali se bo temeljni mesečni dohodek štel med prihodke iz dejavnosti in bo obdavčen pri dohodnini za leto 2020? Skladno z novim šestim odstavkom 34. člena interventnega zakona – ZIUZEOP (9. člen ZIUZEOP-A) je mesečni temeljni dohodek oproščen plačila vseh davkov... 31. 08. 2020 Furs 31. 08. 2020 31. 08. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Pogosta vprašanja in odgovori o ukrepih na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa 50k. Sem samostojni podjetnik. Pred letom 2019 sem se poškodoval pri delu. Do vključno 23.6. 2019 sem bil na bolniški. Od 24. 6. do vključno 8. 10. sem delo opravljal v skrajšanem delovnem času, 4 ure dnevno, po tem datuma pa sem delo opravljal s polnim delovnim časom. Zanima me kako izračunam povprečne mesečne prihodke v letu 2019, če so skupni čisti prihodki od prodaje v letu 2019 znašali 53.000 EUR. 50k. Sem samostojni podjetnik. Pred letom 2019 sem se poškodoval pri delu. Do vključno 23.6. 2019 sem bil na bolniški. Od 24. 6. do vključno 8. 10. sem delo opravljal v skrajšanem delovnem času, 4 ure dnevno, po tem datuma pa sem delo opravljal s polnim delovnim časom... 31. 08. 2020 Furs 31. 08. 2020 31. 08. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Pogosta vprašanja in odgovori o ukrepih na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa 55b. Ali so do delne oprostitve plačila prispevkov upravičena tudi invalidska podjetja? 55b. Ali so do delne oprostitve plačila prispevkov upravičena tudi invalidska podjetja? ZIUZEOP v prvem odstavku 33. člena določa, da so delodajalci za delavce iz prvega do četrtega in šestega odstavka 14. člena ZPIZ-2, razen za delavce, ki so na začasnem čakanju... 31. 08. 2020 Furs 31. 08. 2020 31. 08. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Pogosta vprašanja in odgovori o ukrepih na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa 56. Katere prispevke upravičeni delodajalci plačajo in za katere velja oprostitev? 56. Katere prispevke upravičeni delodajalci plačajo in za katere velja oprostitev? Oprostitev plačila prispevkov se nanaša na izplačane plače za delo v obdobju epidemije, torej za marec (od 13.3. do 31.3.), april in maj 2020. Prispevki za pokojninsko in invalidsko... 31. 08. 2020 Furs 31. 08. 2020 31. 08. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Pogosta vprašanja in odgovori o ukrepih na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa 60. Kateri delodajalci izplačajo krizni dodatek, ki ni obdavčen? 60. Kateri delodajalci izplačajo krizni dodatek, ki ni obdavčen? Krizni dodatek, od katerega se ne plačajo davki in prispevki, izplačajo delodajalci v zasebnem sektorju. Ukrep se ne uporablja za neposredne in posredne uporabnike proračuna RS in občinskih proračunov... 31. 08. 2020 Furs 31. 08. 2020 31. 08. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Pogosta vprašanja in odgovori o ukrepih na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa 65b. Kako oprostitev plačila prispevkov uveljavlja uporabnik proračuna? 65b. Kako oprostitev plačila prispevkov uveljavlja uporabnik proračuna? Ukrep oprostitve plačila prispevkov lahko uveljavljajo tudi neposredni ali posredni uporabnik proračuna RS oziroma občine, katerega delež prihodkov iz javnih virov je bil v letu 2019 nižji od 70... 31. 08. 2020 Furs 31. 08. 2020 31. 08. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Pogosta vprašanja in odgovori o ukrepih na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa 69c. Kako se bo kriterij delitve dobička ugotavljal pri podružnicah tujih družb? 69c. Kako se bo kriterij delitve dobička ugotavljal pri podružnicah tujih družb? Kriterij izplačila dobička v letu 2020 oziroma za leto 2020 se bo ugotavljal na ravni matičnega podjetja... 31. 08. 2020 Furs 31. 08. 2020 31. 08. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Pogosta vprašanja in odgovori o ukrepih na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa 74. Ali se zaradi epidemije koronavirusa prekinejo roki za plačilo obveznosti (npr, plačilo dohodnine, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, itd)? 74. Ali se zaradi epidemije koronavirusa prekinejo roki za plačilo obveznosti (npr, plačilo dohodnine, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, itd)? Praviloma ne. Glej odgovor pri vprašanju 56... 31. 08. 2020 Furs 31. 08. 2020 31. 08. 2020
Vprašanje in odgovor FURS: Pogosta vprašanja in odgovori o ukrepih na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa 76. Ali se v času epidemije koronavirusa spreminjajo roki ali obveznosti zavezancev v nadzorih FURS (npr. v inšpekcijskih postopkih)? 76. Ali se v času epidemije koronavirusa spreminjajo roki ali obveznosti zavezancev v nadzorih FURS (npr. v inšpekcijskih postopkih)? V primeru izvajanja postopkov naknadnega nadzora (npr. davčni inšpekcijski nadzor), ki niso nujni, praviloma veljajo pravila iz prvega... 31. 08. 2020 Furs 31. 08. 2020 31. 08. 2020
Prikazov na stran:
Komentar