Napredno iskanje po predpisih (0)
Naziv dokumenta Objavljeno Veljaven od
Podrobnejši opisi FURS: Povračila stroškov in drugi dohodki iz delovnega razmerja Dohodnina - dohodek iz zaposlitve Povračila stroškov in drugi dohodki iz delovnega razmerja 1.0 POVRAČILA STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM Pri obravnavi povračil stroškov v zvezi z delom je treba ločiti njihovo delovnopravno obravnavo od davčne obravnave. Pravico delavca do... 28. 06. 2022 Furs 28. 06. 2022 28. 06. 2022
Podrobnejši opisi FURS: Spremembe zakonodaje na področju DDV Davek na dodano vrednost Spremembe zakonodaje na področju DDV 1.0 POJASNILA K PRAVILNIKU O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O IZVAJANJU ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 82/22) V Uradnem listu RS, št. 82/22 je bil objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah... 27. 06. 2022 Furs 27. 06. 2022 27. 06. 2022
Podrobnejši opisi FURS: Obdavčevanje umetnikov in športnikov Mednarodno obdavčenje Obdavčevanje umetnikov in športnikov 1.0 DAVČNA OBRAVNAVA DOHODKOV NASTOPAJOČIH IZVAJALCEV IN ŠPORTNIKOV V SKLADU Z DOLOČILI MEDNARODNIH POGODB O IZOGIBANJU DVOJNEGA OBDAVČEVANJA DOHODKA Obdavčevanje dohodkov umetnikov (nastopajočih izvajalcev... 24. 06. 2022 Furs 24. 06. 2022 24. 06. 2022
Podrobnejši opisi FURS: Brošura o mednarodni obdavčitvi posameznikov Mednarodno obdavčenje Brošura o mednarodni obdavčitvi posameznikov 1.0 OBDAVČITEV REZIDENTOV PO SVETOVNEM DOHODKU Rezidenti Slovenije so zavezani za plačilo dohodnine po t.i. »načelu obdavčitve po svetovnem dohodku«, kar pomeni, da so obdavčeni z dohodnino za vse... 23. 06. 2022 Furs 23. 06. 2022 23. 06. 2022
Podrobnejši opisi FURS: Davčne obveznosti nerezidentov v Sloveniji Mednarodno obdavčenje Več o uveljavljanju ugodnosti po mednarodnih pogodbah o izogibanju dvojnega obdavčevanja najdete v nadaljevanju v točkah 1.8 in 1.9. Davčne obveznosti nerezidentov v Sloveniji 1.0 POSAMEZNIKI 1.1 Kdo se šteje za nerezidenta Slovenije? Oseba je... 23. 06. 2022 Furs 23. 06. 2022 23. 06. 2022
Podrobnejši opisi FURS: Davčna osnova – rezervacije DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB Davčna osnova – rezervacije 1. SPLOŠNO V skladu z Zakonom o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) se ob oblikovanju rezervacij iz 20. člena priznajo odhodki, ki ustrezajo znesku 50% oblikovanih rezervacij. Preostalih 50% odhodkov se... 21. 06. 2022 Furs 21. 06. 2022 21. 06. 2022
Podrobnejši opisi FURS: Bonitete Dohodnina - dohodek iz zaposlitve Bonitete 1.0 OPREDELITEV BONITET Po Zakonu o dohodnini – ZDoh-2 so obdavčeni vsi dohodki, razen tistih, ki so v zakonu izrecno navedeni kot neobdavčeni oziroma oproščeni plačila dohodnine. Za dohodek obdavčen z dohodnino velja... 09. 06. 2022 Furs 09. 06. 2022 09. 06. 2022
Vprašanje in odgovor FURS: Računi Vprašanje 1: Ali mora davčni zavezanec, predstavnik kmečkega gospodinjstva, za dobavo primarnih lastnih kmetijskih in gozdarskih pridelkov v okviru osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti (v nadaljevanju OKGD), za katero je obdavčen pavšalno po katastrskem dohodku in ni v sistemu DDV iz OKGD, izdati račun? (3. 3. 2015) Vprašanje 1: Ali mora davčni zavezanec, predstavnik kmečkega gospodinjstva, za dobavo primarnih lastnih kmetijskih in gozdarskih pridelkov v okviru osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti (v nadaljevanju OKGD), za katero je obdavčen pavšalno po katastrskem... 02. 06. 2022 Furs 02. 06. 2022 02. 06. 2022
Vprašanje in odgovor FURS: Računi Vprašanje 12: Ali se lahko računi popravljajo v elektronski obliki (v kakršni so bili izdani) ali tudi v papirni obliki? (3. 3. 2015) Vprašanje 12: Ali se lahko računi popravljajo v elektronski obliki (v kakršni so bili izdani) ali tudi v papirni obliki? (3. 3. 2015) Odgovor:Kot račun se šteje tudi vsak dokument oziroma sporočilo, ki spreminja prvoten račun in se nanj nedvoumno nanaša. ZDDV-1 ne... 02. 06. 2022 Furs 02. 06. 2022 02. 06. 2022
Vprašanje in odgovor FURS: Računi Vprašanje 24: Kaj se všteva v limit 5.000 eurov po a) točki šestega odstavka 143. člena pravilnika? (12. 10. 2016) Vprašanje 24: Kaj se všteva v limit 5.000 eurov po a) točki šestega odstavka 143. člena pravilnika? (12. 10. 2016) Odgovor: Po a) točki šestega odstavka 143. člena pravilnika se v znesek 5.000 eurov vključuje vrednost vseh obdavčljivih dobav (obdavčenih z DDV... 02. 06. 2022 Furs 02. 06. 2022 02. 06. 2022
Vprašanje in odgovor FURS: Računi Vprašanje 31: Ali se v limit 5.000 eurov všteva vrednost dobave, za katero davčni zavezanec izpolnjuje vse pogoje za izjemo od obveznosti izdajanja računov po b) točki novega šestega odstavka 143. člena pravilnika? (12. 10. 2016, 1. 6. 2022) Vprašanje 31: Ali se v limit 5.000 eurov všteva vrednost dobave, za katero davčni zavezanec izpolnjuje vse pogoje za izjemo od obveznosti izdajanja računov po b) točki novega šestega odstavka 143. člena pravilnika? (12. 10. 2016, 1. 6. 2022) Odgovor: Da. V limit 5.000... 02. 06. 2022 Furs 02. 06. 2022 02. 06. 2022
Vprašanje in odgovor FURS: Računi Vprašanje 33: Ali izjema od obveznosti izdajanja računov po a) točki šestega odstavka 143. člena pravilnika velja le za dobave, oproščene plačila DDV? (12. 10. 2016) Vprašanje 33: Ali izjema od obveznosti izdajanja računov po a) točki šestega odstavka 143. člena pravilnika velja le za dobave, oproščene plačila DDV? (12. 10. 2016) Odgovor: Ne. Izjema od obveznosti izdajanja računov velja tako za dobave, oproščene plačila DDV kot... 02. 06. 2022 Furs 02. 06. 2022 02. 06. 2022
Vprašanje in odgovor FURS: Računi Vprašanje 34: Ali mora društvo, ki je v tekočem koledarskem letu z dobavami že preseglo 5.000 eurov obdavčljivega prometa (npr. iz naslova dajanja prostorov v najem, opravljanja drugih storitev in dobav blaga) za dobave, za katere izpolnjuje vse pogoje za izjemo od obveznosti izdajanja računov po b) točki šestega odstavka 143. člena pravilnika, tudi izdati račun? (12. 10. 2016) Vprašanje 34: Ali mora društvo, ki je v tekočem koledarskem letu z dobavami že preseglo 5.000 eurov obdavčljivega prometa (npr. iz naslova dajanja prostorov v najem, opravljanja drugih storitev in dobav blaga) za dobave, za katere izpolnjuje vse pogoje za izjemo od... 02. 06. 2022 Furs 02. 06. 2022 02. 06. 2022
Vprašanje in odgovor FURS: Računi Vprašanje 48: Ali kupec – končni potrošnik lahko od davčnega zavezanca, s katerim se je dogovoril za izdajo računov v elektronski obliki, zahteva še izročitev računa v papirni obliki ? (16. 2. 2022) Vprašanje 48: Ali kupec – končni potrošnik lahko od davčnega zavezanca, s katerim se je dogovoril za izdajo računov v elektronski obliki, zahteva še izročitev računa v papirni obliki ? (16. 2. 2022) Odgovor: Za račune, izdane v elektronski obliki, ne velja, da kupec... 02. 06. 2022 Furs 02. 06. 2022 02. 06. 2022
Vprašanje in odgovor FURS: Računi Vprašanje 49: Ali se kaj spreminjajo pogoji za vračilo DDV v potniškem prometu (za kupce-končne potrošnike, ki nimajo stalnega/običajnega prebivališča v Uniji) ali uveljavljanje oprostitve DDV pri diplomatih, glede na to, da mora davčni zavezanec račun v papirni obliki izročit kupcu – končnemu potrošniku na njegovo zahtevo? (16. 2. 2022) Vprašanje 49: Ali se kaj spreminjajo pogoji za vračilo DDV v potniškem prometu (za kupce-končne potrošnike, ki nimajo stalnega/običajnega prebivališča v Uniji) ali uveljavljanje oprostitve DDV pri diplomatih, glede na to, da mora davčni zavezanec račun v papirni obliki... 02. 06. 2022 Furs 02. 06. 2022 02. 06. 2022
Vprašanje in odgovor FURS: Računi Vprašanje 2: Ali mora davčni zavezanec, predstavnik kmečkega gospodinjstva, za dobavo kmetijskih in gozdarskih pridelkov v okviru OKGD, za katero je obdavčen pavšalno po katastrskem dohodku in s katero je v sistemu DDV, izdati račun? (3. 3. 2015) Vprašanje 2: Ali mora davčni zavezanec, predstavnik kmečkega gospodinjstva, za dobavo kmetijskih in gozdarskih pridelkov v okviru OKGD, za katero je obdavčen pavšalno po katastrskem dohodku in s katero je v sistemu DDV, izdati račun? (3. 3. 2015) Odgovor:Da. Davčni... 02. 06. 2022 Furs 02. 06. 2022 02. 06. 2022
Vprašanje in odgovor FURS: Računi Vprašanje 9: Katere zahteve morajo biti izpolnjene, da je elektronski račun ustrezna podlaga za odbitek DDV in verodostojna listina za druge davčne vidike (3. 3. 2015) Vprašanje 9: Katere zahteve morajo biti izpolnjene, da je elektronski račun ustrezna podlaga za odbitek DDV in verodostojna listina za druge davčne vidike (3. 3. 2015) Odgovor:Po DDV zakonodaji je osnovno vodilo, da so elektronski računi izenačeni s papirnimi... 02. 06. 2022 Furs 02. 06. 2022 02. 06. 2022
Vprašanje in odgovor FURS: Računi Vprašanje 11: Kako mora biti izraženo strinjanje prejemnika z uporabo elektronskega računa? (3. 3. 2015) Vprašanje 11: Kako mora biti izraženo strinjanje prejemnika z uporabo elektronskega računa? (3. 3. 2015) Odgovor:Strinjanje je lahko izraženo na kakršenkoli formalni ali neformalni način - s pisnim sprejemom ali sprejem s tihim soglasjem npr. z obdelavo ali plačilom... 02. 06. 2022 Furs 02. 06. 2022 02. 06. 2022
Vprašanje in odgovor FURS: Računi Vprašanje 32: Kdo so nepridobitne organizacije ali drugi davčni zavezanci iz a) točke šestega odstavka 143. člena pravilnika? (12. 10. 2016) Vprašanje 32: Kdo so nepridobitne organizacije ali drugi davčni zavezanci iz a) točke šestega odstavka 143. člena pravilnika? (12. 10. 2016) Odgovor: Nepridobitne organizacije iz a) točke šestega odstavka 143. člena pravilnika so nepridobitne organizacije iz 11. točke... 02. 06. 2022 Furs 02. 06. 2022 02. 06. 2022
Vprašanje in odgovor FURS: Računi Vprašanje 38: Ali izjema od obveznosti izdajanja računov velja za vse bazarje, ki jih organizirajo nepridobitne organizacije? (12. 10. 2016) Vprašanje 38: Ali izjema od obveznosti izdajanja računov velja za vse bazarje, ki jih organizirajo nepridobitne organizacije? (12. 10. 2016) Odgovor: Za dobave na vseh bazarjih je možna izjema od obveznosti izdajanja računov v skladu z a) točko šestega odstavka 143... 02. 06. 2022 Furs 02. 06. 2022 02. 06. 2022
Vprašanje in odgovor FURS: Računi Vprašanje 45: Ali izjema od obveznosti izdajanja računov po b) točki šestega odstavka 143. člena pravilnika velja tudi za šole, ki so identificirane za namene DDV, za prodajo izdelkov na šolskih bazarjih? (16. 2. 2017) Vprašanje 45: Ali izjema od obveznosti izdajanja računov po b) točki šestega odstavka 143. člena pravilnika velja tudi za šole, ki so identificirane za namene DDV, za prodajo izdelkov na šolskih bazarjih? (16. 2. 2017) Osnovna šola načrtuje organizacijo šolskega bazarja... 02. 06. 2022 Furs 02. 06. 2022 02. 06. 2022
Vprašanje in odgovor FURS: Računi Vprašanje 46: Ali mora prodajalec na izdanem računu kupcu identificiranemu za namene DDV, na računu navesti identifikacijsko številko kupca? (13. 2. 2017) Vprašanje 46: Ali mora prodajalec na izdanem računu kupcu identificiranemu za namene DDV, na računu navesti identifikacijsko številko kupca? (13. 2. 2017) Odgovor: Davčnemu zavezancu na računu za opravljeno dobavo ni treba navesti identifikacijske številke za DDV kupca... 02. 06. 2022 Furs 02. 06. 2022 02. 06. 2022
Vprašanje in odgovor FURS: Računi Vprašanje 5: Kako je z izdajo računa v primeru fizične osebe, če ima njeno gospodinjstvo skupaj manj kot 200 evrov skupnega dohodka iz OKGD? (3. 3. 2015, 12. 3. 2015) Vprašanje 5: Kako je z izdajo računa v primeru fizične osebe, če ima njeno gospodinjstvo skupaj manj kot 200 evrov skupnega dohodka iz OKGD? (3. 3. 2015, 12. 3. 2015) Odgovor:V primeru fizične osebe, ki sicer opravlja OKGD in ima v lasti ali uporabi kmetijska in gozdna... 02. 06. 2022 Furs 02. 06. 2022 02. 06. 2022
Vprašanje in odgovor FURS: Računi Vprašanje 6: Ali mora davčni zavezanec, predstavnik kmečkega gospodinjstva, izdati račune za dobavo kmetijskih in gozdarskih pridelkov v okviru OKGD, za katero dohodek ugotavlja po dejanskih podatkih oziroma če tako dobavo opravlja kot samostojni podjetnik posameznik ali kot družba z omejeno ali neomejeno odgovornostjo? (3. 3. 2015) Vprašanje 6: Ali mora davčni zavezanec, predstavnik kmečkega gospodinjstva, izdati račune za dobavo kmetijskih in gozdarskih pridelkov v okviru OKGD, za katero dohodek ugotavlja po dejanskih podatkih oziroma če tako dobavo opravlja kot samostojni podjetnik posameznik... 02. 06. 2022 Furs 02. 06. 2022 02. 06. 2022
Vprašanje in odgovor FURS: Računi Vprašanje 15: V kakšni obliki se hranijo računi, ki jih dobavitelji dajo na razpolago na spletnih portalih? (3. 3. 2015) Vprašanje 15: V kakšni obliki se hranijo računi, ki jih dobavitelji dajo na razpolago na spletnih portalih? (3. 3. 2015) Odgovor:V teh primerih gre za elektronske račune, zato jih je treba hraniti v izvirni elektronski obliki oziroma se upošteva določba drugega stavka... 02. 06. 2022 Furs 02. 06. 2022 02. 06. 2022
Vprašanje in odgovor FURS: Računi Vprašanje 18: Ali bi imel s.p. v primeru davčne kontrole (inšpekcije) kakršnekoli težave, če je na računih skladno s predpisi, napisan naslov njegovega stalnega bivališča, ki je različen od naslova sedeža podjetja? Ali je možen kakršenkoli zaplet pri odmeri davka, ki bi izhajal zgolj zaradi različnega naslova? (3. 3. 2015) Vprašanje 18: Ali bi imel s.p. v primeru davčne kontrole (inšpekcije) kakršnekoli težave, če je na računih skladno s predpisi, napisan naslov njegovega stalnega bivališča, ki je različen od naslova sedeža podjetja? Ali je možen kakršenkoli zaplet pri odmeri davka, ki bi... 02. 06. 2022 Furs 02. 06. 2022 02. 06. 2022
Vprašanje in odgovor FURS: Računi Vprašanje 20: Fizična oseba navaja, da je naročila kremno rezino, na računu, ki ga je prejela, pa je bilo navedeno MENI 3 in cena 3 eur. Sprašuje, če je vrsta blaga, kremna rezina, na računu pravilno navedena. (3. 3. 2015) Vprašanje 20: Fizična oseba navaja, da je naročila kremno rezino, na računu, ki ga je prejela, pa je bilo navedeno MENI 3 in cena 3 eur. Sprašuje, če je vrsta blaga, kremna rezina, na računu pravilno navedena. (3. 3. 2015) Odgovor:Predpostavljamo, da MENI 3 ni naziv za... 02. 06. 2022 Furs 02. 06. 2022 02. 06. 2022
Vprašanje in odgovor FURS: Računi Vprašanje 21: Kako je z izdajanjem računov iz vezane knjige računov? (3. 3. 2015) Vprašanje 21: Kako je z izdajanjem računov iz vezane knjige računov? (3. 3. 2015) Odgovor: Pojasnila glede izdajanja računov in odgovori na najpogostejša vprašanja v zvezi z izdajanjem računov iz vezane knjige računov so objavljeni na spletni strani Finančne uprave... 02. 06. 2022 Furs 02. 06. 2022 02. 06. 2022
Vprašanje in odgovor FURS: Računi Vprašanje 22: Ali izjema od obveznosti izdajanja računov velja tudi za davčne zavezance s sedežem v drugi državi, ki na ozemlju Slovenije opravijo dobavo lastnih pridelkov (sadja in zelenjave)? (3. 3. 2015) Vprašanje 22: Ali izjema od obveznosti izdajanja računov velja tudi za davčne zavezance s sedežem v drugi državi, ki na ozemlju Slovenije opravijo dobavo lastnih pridelkov (sadja in zelenjave)? (3. 3. 2015) Odgovor:Ne, za davčnega zavezanca s sedežem v drugi državi ne... 02. 06. 2022 Furs 02. 06. 2022 02. 06. 2022
Vprašanje in odgovor FURS: Računi Vprašanje 23: Katere račune za dobave blaga ali storitev je treba davčno potrditi? (12. 10. 2016) Vprašanje 23: Katere račune za dobave blaga ali storitev je treba davčno potrditi? (12. 10. 2016) Odgovor: Pojasnila glede obveznosti davčnega potrjevanja računov so objavljena na spletni strani Finančne uprave Republike Slovenije, in sicer v podrobnejšem opisu... 02. 06. 2022 Furs 02. 06. 2022 02. 06. 2022
Vprašanje in odgovor FURS: Računi Vprašanje 26: Ali se v limit 5.000 eurov všteva znesek prejete donacije ali znesek sponzorskih sredstev? (12. 10. 2016) Vprašanje 26: Ali se v limit 5.000 eurov všteva znesek prejete donacije ali znesek sponzorskih sredstev? (12. 10. 2016) Odgovor: Pri donacijah je treba v vsakem konkretnem posameznem primeru presoditi, če po vsebini predstavljajo plačilo za protidobavo blaga... 02. 06. 2022 Furs 02. 06. 2022 02. 06. 2022
Vprašanje in odgovor FURS: Računi Vprašanje 27: Ali izjema od obveznosti izdajanja računov za dobave blaga in storitev velja tudi za predplačila, prejeta od drugega davčnega zavezanca? (12. 10. 2016) Vprašanje 27: Ali izjema od obveznosti izdajanja računov za dobave blaga in storitev velja tudi za predplačila, prejeta od drugega davčnega zavezanca? (12. 10. 2016) Odgovor: Ne. Izjema od obveznosti izdajanja računov za dobave blaga in storitev se ne nanaša... 02. 06. 2022 Furs 02. 06. 2022 02. 06. 2022
Vprašanje in odgovor FURS: Računi Vprašanje 30: Ali društvu, ki kumulativno izpolnjuje pogoje iz a) točke šestega odstavka 143. člena pravilnika, ni treba izdati računa po DDV zakonodaji, ne glede na to, s kakšnim ciljem je društvo v skladu z Zakonom o društvih ustanovljeno in ne glede na to, ali je prejemnik končni potrošnik član društva ali nečlan? (12. 10. 2016) Vprašanje 30: Ali društvu, ki kumulativno izpolnjuje pogoje iz a) točke šestega odstavka 143. člena pravilnika, ni treba izdati računa po DDV zakonodaji, ne glede na to, s kakšnim ciljem je društvo v skladu z Zakonom o društvih ustanovljeno in ne glede na to, ali je... 02. 06. 2022 Furs 02. 06. 2022 02. 06. 2022
Vprašanje in odgovor FURS: Računi Vprašanje 36: Ali mora društvo (mali davčni zavezanec), ki v tekočem letu preseže 5.000 eurov, za izjemo od obveznosti izdajanja računov po b) točki šestega odstavka 143. člena pravilnika predložiti priglasitev po 43. členu ZDDV-1? (12. 10. 2016, 1. 6. 2022) Vprašanje 36: Ali mora društvo (mali davčni zavezanec), ki v tekočem letu preseže 5.000 eurov, za izjemo od obveznosti izdajanja računov po b) točki šestega odstavka 143. člena pravilnika predložiti priglasitev po 43. členu ZDDV-1? (12. 10. 2016, 1. 6. 2022) Odgovor... 02. 06. 2022 Furs 02. 06. 2022 02. 06. 2022
Vprašanje in odgovor FURS: Računi Vprašanje 37: Ali določbe glede izjeme od obveznosti izdajanja računov po 143. členu pravilnika kaj vplivajo na samo oprostitev plačila DDV za transakcije, za katere je oprostitev plačila DDV sicer določena z 42. členom ZDDV-1 (oprostitve za določene dejavnosti, ki so v javnem interesu) v povezavi s 43. členom ZDDV-1? (12. 10. 2016) Vprašanje 37: Ali določbe glede izjeme od obveznosti izdajanja računov po 143. členu pravilnika kaj vplivajo na samo oprostitev plačila DDV za transakcije, za katere je oprostitev plačila DDV sicer določena z 42. členom ZDDV-1 (oprostitve za določene dejavnosti, ki so... 02. 06. 2022 Furs 02. 06. 2022 02. 06. 2022
Vprašanje in odgovor FURS: Računi Vprašanje 39: Ali se lahko za dobave, za katere so izpolnjeni pogoji za izjemo od obveznosti izdaje računov, izdajajo »navadni« računi na »paragonskem bloku«? (12. 10. 2016) Vprašanje 39: Ali se lahko za dobave, za katere so izpolnjeni pogoji za izjemo od obveznosti izdaje računov, izdajajo »navadni« računi na »paragonskem bloku«? (12. 10. 2016) Odgovor: Da. Tudi v primerih, ko so izpolnjeni pogoji za izjemo od obveznosti izdaje računov po... 02. 06. 2022 Furs 02. 06. 2022 02. 06. 2022
Vprašanje in odgovor FURS: Računi Vprašanje 41: Kako mora davčni zavezanec evidentirati dobave, za katere je določena izjema od obveznosti izdajanja računov po šestem odstavku 143. člena pravilnika? (12. 10. 2016) Vprašanje 41: Kako mora davčni zavezanec evidentirati dobave, za katere je določena izjema od obveznosti izdajanja računov po šestem odstavku 143. člena pravilnika? (12. 10. 2016) Odgovor: Društva morajo pri svojem poslovanju upoštevati 26. člen Zakona o društvih... 02. 06. 2022 Furs 02. 06. 2022 02. 06. 2022
Vprašanje in odgovor FURS: Računi Vprašanje 43: Obveznost izdajanja računov za dobavo posebnih kultur po Zakonu o ugotavljanju katastrskega dohodka - ZUKD-2 (29. 12. 2016) Vprašanje 43: Obveznost izdajanja računov za dobavo posebnih kultur po Zakonu o ugotavljanju katastrskega dohodka - ZUKD-2 (29. 12. 2016) Odgovor: Posebne kulture se lahko dobavljajo v okviru OKGD le pod določenimi pogoji. Za posebne kulture štejejo pridelave... 02. 06. 2022 Furs 02. 06. 2022 02. 06. 2022
Vprašanje in odgovor FURS: Računi Vprašanje 44: Obveznost izdajanja računov za dobave v okviru malega obsega prve stopnje predelave lastnih kmetijskih in gozdarskih pridelkov (316.a člen ZDavP-2) (29.12.2016, 16. 2. 2017) Vprašanje 44: Obveznost izdajanja računov za dobave v okviru malega obsega prve stopnje predelave lastnih kmetijskih in gozdarskih pridelkov (316.a člen ZDavP-2) (29.12.2016, 16. 2. 2017) Odgovor: Člani kmečkega gospodinjstva, ki imajo pri davčnem organu priglašeno... 02. 06. 2022 Furs 02. 06. 2022 02. 06. 2022
Vprašanje in odgovor FURS: Računi Vprašanje 3: Ali mora davčni zavezanec, predstavnik kmečkega gospodinjstva, za dobavo kmetijskih in gozdarskih pridelkov v okviru OKGD, za katero ugotavlja dohodek na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov ali dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov in s katero ni v sistemu DDV, izdati račun? (3. 3. 2015) Vprašanje 3: Ali mora davčni zavezanec, predstavnik kmečkega gospodinjstva, za dobavo kmetijskih in gozdarskih pridelkov v okviru OKGD, za katero ugotavlja dohodek na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov ali dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov in s katero ni... 02. 06. 2022 Furs 02. 06. 2022 02. 06. 2022
Vprašanje in odgovor FURS: Računi Vprašanje 4: Ali mora davčni zavezanec, predstavnik kmečkega gospodinjstva, ki ni v sistemu DDV, za dobavo kmetijskih in gozdarskih pridelkov v okviru OKGD, za katero je obdavčen pavšalno, in dobavo v okviru svoje kmetijske dopolnilne dejavnosti, izdati račun? (3. 3. 2015) Vprašanje 4: Ali mora davčni zavezanec, predstavnik kmečkega gospodinjstva, ki ni v sistemu DDV, za dobavo kmetijskih in gozdarskih pridelkov v okviru OKGD, za katero je obdavčen pavšalno, in dobavo v okviru svoje kmetijske dopolnilne dejavnosti, izdati račun? (3. 3... 02. 06. 2022 Furs 02. 06. 2022 02. 06. 2022
Vprašanje in odgovor FURS: Računi Vprašanje 7: Davčni zavezanec se ukvarja s čebelarstvom in ima več kot 40 čebeljih družin (čebeljih panjev). V okviru OKGD, za katero je obdavčen pavšalno, prodaja nepredelane osnovne čebelje pridelke, kot na primer med in cvetni prah. Ali mora izdati račun končnemu kupcu oziroma trgovini, kateri bi dobavljal med in kakšna mora biti vsebina računa. Ali je prav, da izda račun, hrani kopijo računa za svojo evidenco in je še vedno obdavčen pavšalno, trgovini pa je izdani račun dokaz o nabavi blaga? (3. 3. 2015) Vprašanje 7: Davčni zavezanec se ukvarja s čebelarstvom in ima več kot 40 čebeljih družin (čebeljih panjev). V okviru OKGD, za katero je obdavčen pavšalno, prodaja nepredelane osnovne čebelje pridelke, kot na primer med in cvetni prah. Ali mora izdati račun končnemu... 02. 06. 2022 Furs 02. 06. 2022 02. 06. 2022
Vprašanje in odgovor FURS: Računi Vprašanje 8: Kateri podatki morajo biti po DDV zakonodaji navedeni na računu? (3. 3. 2015) Vprašanje 8: Kateri podatki morajo biti po DDV zakonodaji navedeni na računu? (3. 3. 2015) Odgovor:Podatki, ki morajo biti navedeni na računu, so navedeni v 3. točki pojasnila Računi, objavljenem na spletni strani FURS, in sicer pod DDV- RAČUNI- podrobnejši opis... 02. 06. 2022 Furs 02. 06. 2022 02. 06. 2022
Vprašanje in odgovor FURS: Računi Vprašanje 10: V povezavi z določbami v zvezi s hrambo računov se postavlja vprašanje, na kakšen način se lahko zagotovi pristnost izvora in celovitost vsebine pri računih, ki so ustvarjeni v papirni obliki, optično prebrani ter poslani in prejeti prek elektronske pošte. (3. 3. 2015) Vprašanje 10: V povezavi z določbami v zvezi s hrambo računov se postavlja vprašanje, na kakšen način se lahko zagotovi pristnost izvora in celovitost vsebine pri računih, ki so ustvarjeni v papirni obliki, optično prebrani ter poslani in prejeti prek elektronske pošte... 02. 06. 2022 Furs 02. 06. 2022 02. 06. 2022
Vprašanje in odgovor FURS: Računi Vprašanje 13: Ali se račun v pdf obliki, poslan po elektronski pošti, šteje za elektronski račun? (3. 3. 2015) Vprašanje 13: Ali se račun v pdf obliki, poslan po elektronski pošti, šteje za elektronski račun? (3. 3. 2015) Odgovor:Da, pomembno je le dejstvo, da je bil tak račun izdan in prejet v elektronski obliki... 02. 06. 2022 Furs 02. 06. 2022 02. 06. 2022
Vprašanje in odgovor FURS: Računi Vprašanje 14: Ali je v skladu z DDV zakonodajo, da se prejeti in poslani e-računi hranijo v tiskani obliki, če se podjetje ne odloči za e-hrambo dokumentov? (3. 3. 2015) Vprašanje 14: Ali je v skladu z DDV zakonodajo, da se prejeti in poslani e-računi hranijo v tiskani obliki, če se podjetje ne odloči za e-hrambo dokumentov? (3. 3. 2015) Odgovor:Določbe ZDDV-1 v zvezi s hranjenjem elektronskih računov se s spremembo načina izdajanja... 02. 06. 2022 Furs 02. 06. 2022 02. 06. 2022
Vprašanje in odgovor FURS: Računi Vprašanje 16: Kdaj se šteje, da je bil elektronski račun prejet? (3. 3. 2015) Vprašanje 16: Kdaj se šteje, da je bil elektronski račun prejet? (3. 3. 2015) Odgovor:ZDDV-1 tega ne določa, zato se za potrebe določanja časa prejema elektronskega računa upošteva določba 10. člena ZEPEP. ZEPEP v prvem odstavku tega člena določa, da če ni drugače... 02. 06. 2022 Furs 02. 06. 2022 02. 06. 2022
Vprašanje in odgovor FURS: Računi Vprašanje 19: Oseba, ki ni davčni zavezanec, je z malim davčnim zavezancem (ni identificiran za namene DDV) sklenila pogodbo za obnovo oken ter mu plačala dva avansa. Ali bi ji mali davčni zavezanec moral po DDV zakonodaji izdati računa za prejeti predplačili. (3. 3. 2015) Vprašanje 19: Oseba, ki ni davčni zavezanec, je z malim davčnim zavezancem (ni identificiran za namene DDV) sklenila pogodbo za obnovo oken ter mu plačala dva avansa. Ali bi ji mali davčni zavezanec moral po DDV zakonodaji izdati računa za prejeti predplačili. (3. 3... 02. 06. 2022 Furs 02. 06. 2022 02. 06. 2022
Vprašanje in odgovor FURS: Računi Vprašanje 29: Ali se v limit 5.000 eurov vštevajo zneski, ki jih občina nakaže za delovanje prostovoljnega gasilskega društva? (12. 10. 2016) Vprašanje 29: Ali se v limit 5.000 eurov vštevajo zneski, ki jih občina nakaže za delovanje prostovoljnega gasilskega društva? (12. 10. 2016) Odgovor: Zneski, ki jih občina nakaže društvu za njegovo delovanje, se ne vštevajo v limit 5.000 eurov. Če pa bi občina nakazala... 02. 06. 2022 Furs 02. 06. 2022 02. 06. 2022
Vprašanje in odgovor FURS: Računi Vprašanje 35: Ali gre tudi v primeru lovskih društev, društev upokojencev, planinskih in gasilskih društev za nepridobitne organizacije, ki so ustanovljene s cilji, navedenimi v 11. točki prvega odstavka 42. člena ZDDV-1? (12. 10. 2016) Vprašanje 35: Ali gre tudi v primeru lovskih društev, društev upokojencev, planinskih in gasilskih društev za nepridobitne organizacije, ki so ustanovljene s cilji, navedenimi v 11. točki prvega odstavka 42. člena ZDDV-1? (12. 10. 2016) Odgovor: Za izjemo od obveznosti... 02. 06. 2022 Furs 02. 06. 2022 02. 06. 2022
Prikazov na stran:
Komentar