Sklep Komisije (EU) 2020/491 z dne 3. aprila 2020 o oprostitvi uvoznih dajatev in oprostitvi plačila DDV za uvoz za blago, potrebno za spopadanje s posledicami izbruha COVID-19 v letu 2020 

V: 24. 04. 2021 - 31. 12. 2021 / U: 01. 05. 2021 - 31. 12. 2021 / UL EU L 103/20 ... 140/21

 
Komentar