Sklep Komisije (EU) 2020/491 z dne 3. aprila 2020 o oprostitvi uvoznih dajatev in oprostitvi plačila DDV za uvoz za blago, potrebno za spopadanje s posledicami izbruha COVID-19 v letu 2020 

V: 04. 04. 2020 - 31. 07. 2020 / U: 30. 01. 2020 - 31. 07. 2020 / UL EU L 103/20

Berete neaktualno različico dokumenta (UPB, UL EU L 103/20).
 
Komentar